nem miden napi eseményen vagyok

Van olyan életünkbe amikor nem minden napi eseményre készülődik az ember néha igen

várja ezt napot az illető lehet közeli ismerőse lehet az embernek de mégis várja azt nem

minden napi dolgot ami elérkezik életbe ami épen szemtanú lehet úgy goindlom valaki

épen közeli ismerősöm mondjuk élet-nagy útjára lép engedi más szerese őt életen át

úgy gondlom az nem minden napi esemény ez dolog életét egymásnak adják lehet

most kezdi el valaki ismerős lehet biztos ő ezt napot nem szívesen hagyná ki ezt nem

mindennapi dolgot elmondom igazat én ilyen dologra lelkesen készülődők mert nem

mindennapi eseményen fogok részt venni pénteken ami közeli ismerős hozzám elvár

engem mert én is jelen voltam életebe tesó ő most nagy útra tért ez nem mindennapi

dolog úgy gondlom illik közeli tagoknak elmenni ilyenen fog részt veszek úgy gondlom

nem minden napi dolog nagy élménnyel fogok Haza jönni erről nem minden eseményről

boldogító igenről úgy gondlom nagy dolog ez ember számára főleg ismeri akkor milyen

nagy élménybe fog részt venni az ember erről is be foguk számolni maguknak nem

mindennapi esemény után addig tartsanak velem minden nap mindig új hírek várja olvasókat

it én csak 2napot leszek ot addig olvassák naplómat mert az nem fog szünetelni minden nap

új Hirje várja önöket it .

készülődés új bulira

Volt egy kicsi meg beszélésem az elnök asszonnyal 1napot őt kértem meg valamire amíg én

el leszek utazva ő fog helyettesíteni előre köszönöm neki ép beszélgettem érdeklődtem dolgok

után mi helyzet mondta hogy el döntötték az alapítványosok hogy május 26án délután

lesz meg rendezve az anyák napi ünnepség a plébánia udvarba a milyen program lesz

ott plébánia udvaron nem kaptam értesítést meg lepő lesz való Szinű bográcsozás lesz

szülök előbb fognak menni anyák napi ünnepségre be plébánia udvara mert készülnek

elő anyák napi dolgokkal főzni szoktunk épen bulira készülnek hetek óta nagy elő

készülődés folyik anyák napi bulira amit május26án szombaton lesz plébánia udvarba

tavaly előtt rendeztünk ott bulit idén megint ott rendezzük meg elvileg minden jó megy

én ész részt veszek anyák napi bulin meg vagyok híva fogom hozni formámat aki értesült

elöbi bejezésbe hogy turai szociális otthonba készülnek elő adni egy darabot aki

emlékszik elő adták szer macska jaj darabot az alapítvány tervek szerint hamarosan

a szociális otthonba fogják elő adni május végén pontos idő pont meg van előre jelezni

fogom önöknek .május14ei hétfő foglakozást pedagógus Judit Mancika-néni tartották

foglakozást ifjoncoknak nagyon jó volt hangulat .2018.május.14.hétfő. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Sára Edina,Orosz Tamás,Kovács Ferenc,Horváth Zoltán,Medveczki Zsanett,Medveczki László,Gerhát Lenke,Gergely Dávid,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. Hétfőn fél 10-kor gyülekeztünk a művelődési házban.Hosszú nap állt előttünk.Először főpróbát tartottunk,nagy volt az izgalom,a készülődés.Még szerettünk volna egy-két részletet elpróbálni,de már nem maradt rá idő.Jöttek az iskolások kb.230 iskolás nézte meg az előadást.Nagyon jól sikerült.Aki tudott hazament egy kis pihenőre,ebédelni.Azután fél 3-kor kezdődött az újabb előadás.Ez is remekül sikerült.Utána finom süteményeket,szendvicseket ettünk beszélgettünk.

szép cél van elődtünk

HELLÓ, CSAK EGY SZÁZALÉK!

Persze, hogyha a házad ég,

nem számít az egy százalék.

Ha magas a gyerek láza még,

kit érdekel egy százalék.

De tudd, hogy az egy százalék

másnak fasírt meg főzelék!

Meg új cipő meg tanulás…

Neked egy papír, semmi más!

Másnak segítség lenne, gyors,

neked semmi, őneki sors.

Piszok sok mindenre elég

lehetne az egy százalék.

Elég sok ember lélegez,

az emberség jele nem ez.

Elég sokak szíve dobog,

és persze ez is nagy dolog.

De ember lehet a köbön,

ki túllép a saját körön.

Ha befizetted az adót,

tegyél még egy körömnyi jót!

Keress hozzá egy jó ügyet,

minden sarkon eléd üget!

Öreg, ha nem rendelkezel,

megy darálóba sokezer.

Legyél ember, és ne adat,

itt az idő, dobd be magad!

Meg az egy százalékodat!

Jó indünk volt készültek még az utolsó próbára a Kodály Zoltán , háriyi János darabot amit

műv házba adtak elő nagy sikere volt rengeteg vissza jelzés volt múlt héten akikkel össze futottam

nagyon jó sikerült az elő adás amit műv háza adtak elő ifjoncok meg iskola egyébb szereplők

akik részt vetek az elő adáson hálásan köszönjük Seres Tündinek aki rengeteg időt rá szánt ere

dologra amit elő adtak közösen múlt hét hétfőn mindenkinek köszönjük akik ere időt rá szánták

foglalkoztak az ifjoncokkal többi gyerekkel aki szereplők voltak azon elő adáson felnöteknek

pedagógusokinak hálásan köszönjük időt szántak rájuk most kaptam hírt nem olyan régen

értesültem ezzel darabbal nem ért véget semmi kezdtünk kiépíteni kapcsolatot legyen

még ilyen elő adás aki emlékszik az tudja hogy karácsonykor elő adták sük körbe macska

jaj elő adást az alapítványba következő farsangkor amikor itt volt kistarcsai alapítvány

elő adtuk műv házba macska jaj elő adást újból következő elő adás amire készülnek

ifjoncok nagyon fel vették idősek otthonával Turán kapcsolatot ápolni kezdjük van ott nekem

ismertségem nem dicsezgetni akarok vele legközelebb hírek szerint oot akarják elő adni

macska jaj elő adást meg tudom mikor adják ott elő adást előre fogom jelezni ott otthonba

mikor fogják elő adni macska jajt ez már nagy fejlődés ifjoncoktól elő adást adnak elő mások

számára akik velük rászánják időt foglalkoznak készülnek velük rá hálásan köszönjük május11

pénteki foglalkozást pedagógus Judit Mancika néni tartotta foglalkozást ifjoncoknak .

Nagyon jó érzetüki magunkat.2018.május.11.péntek. Medveczki Zsanett,Medveczki László,Orosz Tamás,Kovács Ferenc,Gerhát Lenke,Gergely Dávid,Sára Edina,Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Horváth Zoltán,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. Ma elkészítettük még a lakodalmas asztalra hiányzó boros kupákat.Mikor mindenki megérkezett,elindultunk próbálni újra a művelődési házba.Minden jelenetet elpróbáltunk amit a néptáncosok nélkül is eltudtunk.Ma kevés időnk maradt a főzésre,ezért zsíros kenyeret készítettünk retekkel és hagymával.

Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516 1 13

Élet, tőlünk csak egy gesztust kíván…ne sajnáljuk hát megtenni! Itt igazán jó helyre kerül a pénz, figyelemmel kísérhető tartalmas tevékenységük. Elbűvölő fiatalok, elkötelezett segítőikkel, akik naponta megdolgoznak az élet méltóságáért nálunk sokkal nagyobb erőfeszítések árán! Tisztelet érte!

HELLÓ, CSAK EGY SZÁZALÉK!

Persze, hogyha a házad ég,

nem számít az egy százalék.

Ha magas a gyerek láza még,

kit érdekel egy százalék.

De tudd, hogy az egy százalék

másnak fasírt meg főzelék!

Meg új cipő meg tanulás…

Neked egy papír, semmi más!

Másnak segítség lenne, gyors,

neked semmi, őneki sors.

Piszok sok mindenre elég

lehetne az egy százalék.

Elég sok ember lélegez,

az emberség jele nem ez.

Elég sokak szíve dobog,

és persze ez is nagy dolog.

De ember lehet a köbön,

ki túllép a saját körön.

Ha befizetted az adót,

tegyél még egy körömnyi jót!

Keress hozzá egy jó ügyet,

minden sarkon eléd üget!

Öreg, ha nem rendelkezel,

megy darálóba sokezer.

Legyél ember, és ne adat,

itt az idő, dobd be magad!

Meg az egy százalékodat!

különleges mistikum

A mi Urunk nem egy külsődleges törvény betartásáról, hanem az isteni életről beszél, mely a keresztség által, az egyetlen szőlőtőbe, Krisztusba oltódva mindnyájunkban ott van. A keresztény lét nem vallási parancsok megtartására épül, hanem Urunk, Krisztus egyetlen parancsára, a szeretetre, amelyre képességet kaptunk, hiszen részt adott az ő életéből, elnyertük a Szentlelket, aki maga Isten szeretete. Ez az Egyház és minden keresztény közösség alapja.
Ettől fogva nem beszélhetünk vallási teljesítményről, hanem csak gyümölcsről. Nem egy norma teljesítése a feladatunk, amely megszerzi számunkra Isten kegyelmét, hanem minden érdemünk nélkül megkapjuk ezt a kegyelmet, az isteni életet, és semmi más dolgunk nincs, mint egyre mélyebben élni azt, beléhelyezve földi létünk súlypontját: gondolatainkat, érzelmeinket, szándékainkat. Amint a szőlőtőből felszívott tápanyagból, vízből, napfényből zamatos ízű szőlőfürt lesz, amint a férfi és nő szerelméből új ember születik a világra, úgy terem gyümölcsöt a Krisztus életében részesülő keresztény is: nem saját erejéből, hanem a túlcsorduló isteni életnek köszönhetően. Miközben tehát becsületesen kell dolgoznunk – példát véve Szent Józsefről, aki kemény munkával tartotta el a Szent Családot –, el kell tudnunk szakadni a világ teljesítménycentrikus és profitorientált szemléletmódjától, s olyan értékrendet kell kialakítanunk, amelyben az élet, a létezés önmagában érték. Így válhat mindennapi munkánk az Úrnak és testvéreinknek tett szolgálattá, s ezen keresztül a legemelkedettebb keresztény szemlélődés és misztika részévé.

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

Szentlélek dolgozik emberbe

Kicsikét térjünk mai ünnephez vissza ma szentlélek eljövetele van mi amikor meg

bérmálkoztunk életünkbe be fogatuk szentlélek erejét az lírányit minket az életbe minket

néha van olyan amikor rossz beteszi lábát hozzánk és nem is igazán akar közünk elmenni

belén költözött de ilyenkor magunkba erőt veszünk ki tüzük azt célt hogy mi előbb vissza

fogadjuk urat lelkünkbe akinek szabad akaratot adott nekünk jóra kel fel használni életünkbe

tudjon bennünk Szent lélek ereje meg nyilvánulni életünkbe munkánkon is meg lehet tapasztalt-ni

másik emberel érezze bennük szentlélek dolgozik az ember be is mindent úgy teszi ahogy neki

meg sugalmazza neked az életedbe nagyon fontos életünkbe működjön szentlélek ereje

ő irányítani fog életünkbe mégis elesünk segít szentlélek ereje elvezetni és jó útra irányítani

minket meg bánjuk amit elkövetünk újra fel lángol bennünk szentlélek ereje aki majd

segít-neked minden ügyeidbe helyre hozni elintézni neked hányszor van az életünkbe nem

bírjuk meg oldani úgy gondolkozik egyes emberek aki életét égiekre bízta annak szó ha

nincsen neki meg oldatlan ügyei mert szentlélek segít-neked meg oldja neked és jó útra

irányt csak engedni kel életünkbe szentlélek dolgozzon bennünk irányítson minket

mindig életünkbe akkor lesznek jó döntések életünkbe amit az ember nem igazán fog

utána meg báni . Csendbe van az ember mondjuk beszélgetünk Krisztussal ő meg sugalmazza

neked jót elirányít téged jó útra téged csak engedni kel szentlélek irányítson minket mindig

életen át .vezessen minket szentlélek ereje akkor lesz erünk életünkbe szentlélek erejét

engedni-kel dolgozzon bennünk lesz erünk jó-útra irányítani minket..

kérik tergyen jót feléjük alapítvány felé így van jó cselekedet feléjük égiek többszörösen meg hálják neked,adója 1%kával támogasa

Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

viselkedés nagyon fontos

Kicsikét térjünk viselkedési határa jó van embernek sokat elkel nézni másiknak olyat tesz

életbe másikat meg bánta öt viselkedési szempontból van olyan ember mondjuk szereti osztani

észt de akkor már olyanja van mindent mond az illető akkor kezd az idegesítő lenni amikor

igen csak kezd idegesítő lenni de tűrjük őt nagy nehezen hányszor az annál embernél észt osztónál

nem igazán kedvelik őt csak kénytelen más elviselni és osztó dolgai néha igaza van amit

mond de akkor néha olyanja van mindent mond akkor már kezd idegesítő leni tűri

az ember van olyan illető nem igazán szeretik csak kénytelen az ember rá mosolyogni vegye

észre mintha őt nagyon szeretik őt ő ott meg fordul amikor 4gyére meg jelenik meg mutatja

ő itt van nem találja magát fel így ott lesz másik ember társát f árasa le idegesíti volt résembe

hallottam 2ember beszélget egyikkel már nem igazán lehet vele bírni beszélgetni tud ember

vele egy szinten tud vele leni ha nem akkor könnyen az meg van mást szidja aki felnevel

az embert egy életen át nem illik azt más embernek szájra venni egyik illetlen dolog

viselkedés szempont ez másik embernek azt nevére fel veszem akit fel neveli azt senkinek

nem illő szájára venni azért emberek nagyon mérgesek érte igazat adok benne egyszer

halottam ilyet osztja észt befejés azt szájárra veszi annak embernek másik illető azt aki felnevelte

őt ezért emberek nagyon mérgesek igazat adok itt ebbe nincsen az ember70év felet meg

kel tanulni embernek azt ezt nem veszi szájra mérges ember érte hányszor van ilyenkor

aki csinálta roszat kért bocsánatot ez miatt any.. fel szájra másiki nagyon mérges lhet utána kérni

bocsánatot lehet meg bocsát neki de határt fog neki húzni tanúlja máskor ilyet nem fog teni

másik ember társával.

Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516 1 13

az Élet, tőlünk csak egy gesztust kíván…ne sajnáljuk hát megtenni! Itt igazán jó helyre kerül a pénz, figyelemmel kísérhető tartalmas tevékenységük. Elbűvölő fiatalok, elkötelezett segítőikkel, akik naponta megdolgoznak az élet méltóságáért nálunk sokkal nagyobb erőfeszítések árán! Tisztelet érte!

öröm milyen fontos életbe

Egy jó 10éves hagyományt őrzök magamba aki ismer tudja hogy meg tavasszal ,ősszel sokot

leni ifjúság találkozó Nagymaroson ezt én már nagyon régóta elszoktam menni erre

találkozókra nagyon jó érzem magam erre találkozókra mindig reggel szoktunk el indulni

busszal Nagymarosra most úgy alakult helyzet hogy nagyon ki számoltam busz indulás előtt

fél perecel érkeztem ebbe az volt szerencsém meg volt atya áldása busz lévőkre akik épen

Nagymarosra mennek utána érkeztem meg nagyon rossz szokásom ki számolom időpontot

pontosra .mindenki aki részt vesz nagymarosi ifjúsági találkozón Tura , Vácszentlászló közt

Gödöllőn fel vettünk 2útast az 38 személy jelentkezett csoport vettetőnél nagyon jó volt hangulat

buszon amíg Nagymarosra tartottunk reggel fél10kor már szombaton Nagymaroson voltunk.

Fiatalabbakat 9-12-14-18 18-35éves korokat szét osztották csoportba leg- fiatalat iskolákba

kerültek ott vettek részt programon ami nagyon jó szokott lenni. 35Évv feltől korhártr ott nincsen

azoknak templom kertbe volt 9-órátol 10orig reggeli imádság 10órátol elmélkedés egy atyával

az követte 11órtól 12ig szentség imádás követe fakultácio én templomba voltam fakultáción

ott igazán jó magát az ember azon napon fő témakörünk öröm volt ott mindig jó hangulat azon

ifjúsági találkozón követe 2órátol ebéd szünet zsíros kenyeret ettünk ezen találkozón fiatalok

meg 70feletike elmennek olyan 6000ezeren részt vesznek ezen ifjúsági találkozzon-jó érezzük

magunkat6 van ebéd szünet után jó 1fél óra szünet ami szabad program van aki teheti sokan

kimennek dumapartra kikapcsolódni beszélgetni én lábat ásztatám Dunába régóta tartom szokást

hogy amikor ott vagyok Duna közelbe lábat ásztatok meg esdtem lángost pár évig kürtös

kalácsot edtemn melegen nagyon felment ára így át álltam lángosra ilyenkor amikor

Nagymaroson vagyok délután 4kor volt mise templomikerbe fél 6tol este Silye Jenő aki

misén zenélt mise után játszott gitáron közbe lehet ám táncolni aki akart én táncoltam vonóztam

nagyon kikapcsolódtam teljesen nálam akkor öröm fő cél pont este fél7kor volt csoport kép

indultunk haza én este 9kor értem haza Turára nagyon jó érzetem magam nálam öröm volt

egész nap fő cél pont ami azon napon mottó Nagymaroson öröm volt érdemes örömöt gyakorolni

emberknek.ön is az őröm hírt vigye el embereknek hogy létezik olyan alapítvány aki

segítenek fogyatékkal élő fiatalakon így támogassa adója 1% alapítványt .

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó fényképe.

 

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó fényképe.

 

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó fényképe.

 

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó fényképe.

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó fényképe.

nagy készülődés

Kicsit vissza térünk hogy mennyire sok készülődés folyt ami hétfőn volt műv házba darab

milyen sok munka volt még az utolsó hetekbe is nagy volt készülődés Kodály háryi

János darabot amit elő adtak május14én hétfőn délután közösen így vége tért ünnepi

darabnak ami volt műv házba hétfőn az nagyon szép volt vissza jelzést kaptam vendégektől

pedig magam vendég képen voltam ott most kivételesen mégis azt mondta nekem aki meg

látott ahol vagyok ott mondta nekem egyik nő neki nagyon tetszett ez darab ami hétfőn volt

közös szereplés nagyon meg ható volt mondták nekem ez nagyon jó est nekem mondták

mondtak valamint egyik ifjonc nem igazán csinált valamit mondtam ő ilyen-sajnos nagyon

zárkózót típus de kezd meg nyitod-ni ..múlt hétfőn is amikor már nagyon várta mindenki

ezt közös darabot mikor adják elő nagyon várták utolsó hetébe rengeteget próbáltunk következő

hétfő ami lesz darab jó sikerüljön .május7hétfői foglalkozást pedagógus Judit Mancika néni

tartották foglalkozást ifjoncoknak n agyon jó volt hangulat .

2018.május.7.hétfő. Medveczki Zsanett,Medveczki László,Gergely Dávid,Horváth Zoltán,Bagó Zoltán,Gerhát Lenke,Orosz Tamás,Sára Edina,Kovács Ferenc,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. A mai napon a gyülekező után,indultunk a művelődési házba próbálni.Utána új dekorációt dolgoztunk,papírból készítettünk díszeket.Manci nénivel tojáslevest készítettünk pirított kenyérkockával.

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

Seres Tünde és Basa Brigitta közreműködésével az Alapítvány fiataljai Barnáné Sümegi Judittal, a Turai Kisénekmondók – Maczkó Mária vezetésével, a Turai Egyező Néptáncegyüttes Dudás Dániel és Dudásné Mosóczi Lívia vezetésével, Pintér Zsolt narrátorral és Unger Balázs kiséretében nagyon sokat gyakoroltak…

Fogadjátok sok szeretettel a próbán készült képeket !

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

egy szép zenei délután 2rése

Egy kicsikét át térek még a hétfőn ami volt Kodály háryi János darabot amit közösen adtak elő

műv ház dolgozói meg heves általános iskola ,meg mi alapítványuk adta elő darabot ami nagyon

jó sikerült én gondoltam sok idő munka kellet létre jöjjön ez szép Kodály Zoltán háryjános

darab meg dicsértem mindenkit akit ismertem szereplőket akit ismertem mondta nagyon sok

munkájuk volt egyik iskolással beszélgetem ő meg többiek akik Kodály Zoltán,háryi János

darabot adták elő mondta hétvégén is pihenőből vettek el készüljenek darabot elő adni meg

érte amit hallatok Kodály Zoltántól 4fel vánsú zene műt trombita fúrja 2zemű még halható

volt táblával jelezték az alapítványos ifjoncok mit fogunk hallani akkor és így nagyon szép volt

az volt nap szépje turai híres emberek énekeltek közös éneklés volt közönséggel nagyon szép volt .

Amikor meg érkeztem ere elő adásra fogtak örömmel az ifjoncok meg többiek én is eljöttem

úgy intéztem dolgaimat részt tudjak venni ezen úgy gondoltam biztos közelükbe leszek mint tag

úgy vettem most részt ezen ünnepségi zenne délután vendégképen vettem részt ez meg tiszteltetés

ott voltam velük .kicsit látszott amikor nézték az ifjonc közönséget egy 2ifjonc rám nézet de

vissza ránéztem jó volták szemel mondtam neki ez úgy láttam rajta ez jó est neki ott voltam

velük ezen ünnepségen zenei darabba az alapítványba pedagógus Judit Mancika néni meg

Dénes bácsi rést vetek ezen darabon ő szerepelt darabba meg iskolásoknak meg műv háznak

köszönjük szépen szép emlékeztess napot és munkát amit elő adtak közönségnek .folytatjuk

képekel aról napról sok ember művelődöt azon napon aki nemrészt venni kicsit bánhatja

úgy gondolom .

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

 

Egy kicsikét át térek még a hétfőn ami volt Kodály háryi János darabot amit közösen adtak elő

műv ház dolgozói meg heves általános iskola ,meg mi alapítványuk adta elő darabot ami nagyon

jó sikerült én gondoltam sok idő munka kellet létre jöjjön ez szép Kodály Zoltán háryjános

darab meg dicsértem mindenkit akit ismertem szereplőket akit ismertem mondta nagyon sok

munkájuk volt egyik iskolással beszélgetem ő meg többiek akik Kodály Zoltán,háryi János

darabot adták elő mondta hétvégén is pihenőből vettek el készüljenek darabot elő adni meg

érte amit hallatok Kodály Zoltántól 4fel vánsú zene műt trombita fúrja 2zemű még halható

volt táblával jelezték az alapítványos ifjoncok mit fogunk hallani akkor és így nagyon szép volt

az volt nap szépje turai híres emberek énekeltek közös éneklés volt közönséggel nagyon szép volt .

Amikor meg érkeztem ere elő adásra fogtak örömmel az ifjoncok meg többiek én is eljöttem

úgy intéztem dolgaimat részt tudjak venni ezen úgy gondoltam biztos közelükbe leszek mint tag

úgy vettem most részt ezen ünnepségi zenne délután vendégképen vettem részt ez meg tiszteltetés

ott voltam velük .kicsit látszott amikor nézték az ifjonc közönséget egy 2ifjonc rám nézet de

vissza ránéztem jó volták szemel mondtam neki ez úgy láttam rajta ez jó est neki ott voltam

velük ezen ünnepségen zenei darabba az alapítványba pedagógus Judit Mancika néni meg

Dénes bácsi rést vetek ezen darabon ő szerepelt darabba meg iskolásoknak meg műv háznak

köszönjük szépen szép emlékeztess napot és munkát amit elő adtak közönségnek .folytatjuk

képekel aról napról sok ember művelődöt azon napon aki nemrészt venni kicsit bánhatja

úgy gondolom .

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

 

azért támogosa alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

azért támogosa alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

Fogadjátok Sok Szeretettel a Főpróbán készült képeket is , mely sok gyakorlás után egy SZUPER előadást tudtunk előadni Seres Tünde rendezésével….!

Fogadjátok Sok Szeretettel a Főpróbán készült képeket is , mely sok gyakorlás után egy SZUPER előadást tudtunk előadni Seres Tünde rendezésével….!Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

egy szép zenei darabot láthatak

Meg volt tegnap szép ünnepség amivel készültek-az alapítványunk és hevesi általános

iskola meg műv ház be neveztek egy darabot adtak elő Kodály Zoltán ,háry jános

ahogy itt voltak Turán meg Kodály Zoltán darabokat amit itt zenesítét meg turán azokat

adták elő az alapítvány meg iskola meg könyvtár közös össze fogásszal készült el ez elő adás

amit tegnap volt látható mű v házba Turán ami nagyon jó sikerült sokan el jöttek meg nézni

ezt darabot egy Turán lévő híre ember Unger Balázs elmondta dolgokat Kodály életeit meg

mikor járt Turán meg könyvtár igazgatója köszöntötte vendégeket azt követte elő adás

elénekelték abécdé dalt követte Kodály zoltán 4darbja amit turán kombinált amit épen elő adták

az alapítványunkból vitte 4ifjonc táblát körbe mit fogunk hallani Turán lévő népdal szerző is

el jött énekelt egyet plébános atya eljött részt vett ünnepségen meg sokan mások mindenki

nagyon jó érezte magát magamat is úgy intéztem ha már együtt voltam velük 12évig most

velük vagyok háttér támasz képen én részt vettem ünnepségen meg voltam híva utolsó pillanatba

de meg érkeztem örültek nekem az ifjoncok meg pedagógus-is eljöttem meg nézni ezt Kodály

Zoltán háry János darabot nagyon szép számmal eljöttek erre darabra amit az alapítvány és

iskola meg könyvtár adtak elő közös erővel nagyon sokat készültek erre darabra látszott rajta

közös munka gyümölcse lelkeket úgy gondlom igencsak meg hatotta én lelkemet át járta

amit láttam közös darabot elő adtak úgy voltam ott mint most vendégképen voltam részt

azon ünnepségen nagyon jó éreztem magam amit elő adták támogathatták az alapítványt

amit előre köszönik vége volt zenei darabnak meg vendégeltek akik ott voltak ünnepségen

szendvics volt üdítő vizel vendégeltek meg azon részt vetem örültek szülök láttak engem közölték

amióta nem látlak nagyon meg emberesetem jó est só volt mosdásuk azon jót nevetem én 4óra

mentem haza délután kicsit beszéltem elnök asszonnyal jöttem haza jó éreztem magam képek

készültek-az elő adásról ami meg osztok önnőkel itt érdemes nézegetni .Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516 1 13

az Élet, tőlünk csak egy gesztust kíván…ne sajnáljuk hát megtenni! Itt igazán jó helyre kerül a pénz, figyelemmel kísérhető tartalmas tevékenységük. Elbűvölő fiatalok, elkötelezett segítőikkel, akik naponta megdolgoznak az élet méltóságáért nálunk sokkal nagyobb erőfeszítések árán! Tisztelet érte!

HELLÓ, CSAK EGY SZÁZALÉK!

Persze, hogyha a házad ég,

nem számít az egy százalék.

Ha magas a gyerek láza még,

kit érdekel egy százalék.

De tudd, hogy az egy százalék

másnak fasírt meg főzelék!

Meg új cipő meg tanulás…

Neked egy papír, semmi más!

Másnak segítség lenne, gyors,

neked semmi, őneki sors.

Piszok sok mindenre elég

lehetne az egy százalék.

Elég sok ember lélegez,

az emberség jele nem ez.

Elég sokak szíve dobog,

és persze ez is nagy dolog.

De ember lehet a köbön,

ki túllép a saját körön.

Ha befizetted az adót,

tegyél még egy körömnyi jót!

Keress hozzá egy jó ügyet,

minden sarkon eléd üget!

Öreg, ha nem rendelkezel,

megy darálóba sokezer.

Legyél ember, és ne adat,

itt az idő, dobd be magad!

Meg az egy százalékodat!

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

ű

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

fáj igazság embernek

Ugye volt mindenki olyan helyzetbe valaki játszotta nagyot neki van igaza életbe de úgy csinálja

hogy neki van igaza de ahogy Visznekedet gyorsan el is tud menni mosoly ember szájáról aha

játssza másik ember felé nagyot és tiszteletlenséget mondjuk ki kel tiszteletlen lesz másik

felé de mondjuk nem vette észre őn magától milyen tiszteletlen így folytatta ezt mondjuk

de ezzel ő úgy gondolta ő csak viccelni akar ezzel tiszteletlenség dologgal másik felé egyik

mértékkel lehet ilyennel viccelni de tudni kel hol határt amivel nem okozok másiknak

tiszteletlenséget lehet hogy akivel szórakozik ezzel kénytelen el viselni buta szokást maiktól

de egyszer olyan van nem tudja tűrni elege lesz meg mondja neki erősen neki olyan elő

fordulhat életbe másik társa akivel együtt dolgozik meg hallja ezt tiszteletlenséget és

fel kel hogy segítsen neki meg mondja neki szemébe dolgokat ez fajta védelem sok embernek

ez fáj valaki megvédi másikat meg mondja szemébe dolgokat ez legszebb úgy ggondlom volt

ilyenbe részem valaki épen piszkálódik tiszteletlen másik felé de rá hagyja dolgokat nagy nehezen

de valaki védelemre siet meg mondja dolgokat ő milyen de sokszor lehet igaza van de ő még

aki ővele tiszteletlen volt feléje nem mondta neki szemébe ezt dolgokat másiktól lehet meg

mondja dolgokat aki védelemre siet másikhoz az fáj embernek meg mondja másik igazat róla

lehet és fáj embernek nagyon igazat mondanak róla.Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

 

azért támogosa alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

próba nagy napra

Aki emlékszik, hogy beszéltem róla hogy az alapítvány minta többi készül egy magyar hires

mű darabot előadni Kodály Zoltán, hári János darabot gyakorolják már hónapok-óta ezt

darabot elő az ifjoncokkal régen zenesítetek meg zene szerező úgy gondlom híres darabot fognak

elő adni majd az ifjoncok ezzel majd aki jár Turán meg tudja mikor lesz elő adás ezzel majd

támogathatja őket fiatalok fejődést amit ők előre köszönik támogatják őket majd sikerült idő

pont amikor az alapítvány ifjoncai elő adják Hári János darabot műv házba turáőn idő pont

május14én hétfőn 14:30kor nézhetik meg Turán mű v házba érdeklődőket szerettél várjuk

támogatja azon elő adáson az alapítványunkat azt előre köszönik az alapítvány ifjoncok meg

többi szülők akik ott vannak ezzel segítik az alapítványba lévő m ifjoncokat fejlődésbe eddig

nagyon szépen fejlődnek az ifjoncoki most amit elő adnak Hári János Darabot ez szép fejlődés

tőlük aki ere jár azt szeretettel várjuk mű v házba Turán május14én hétfőn14:30kor amikor

az alapítvány elő adja Hári János darabot támogatásukat előre köszönik .múlt hét pénteken

is nagy volt készülődés kevés volt időnk . Múlt hét pénteki foglakozást pedagógus Judit

Mancika néni tartotta foglakozást ifjoncoknak nagyon jó érezték magukat .2018.május.4.péntek. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Sára Edina,Horváth Zoltán,Medveczki László,Medveczki Zsanett,Gergely Dávid,Gerhát Lenke,Orosz Tamás,Kovács Ferenc,Barnáné Sümegi Judit. A mai napon elmentünk a művelődési házba próbálni,és utána elmentünk fagyizni Julika nénivel,mivel meglátogatott bennünket,megnézte a próbát is.Nagyon elfáradtunk,mire visszaértünk.Elkészítettük gyorsan a melegszendvicseket,mert már kevés volt az időnk.Mindenki segített.

A darbot amit holnap tekinthetnek meg most nagy készüdés van most prblgatnak az ifjoncokat

jó magukat képet készültek róluk próbán érdmes meg nézni

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

házasok

Azért kell a családi otthont is úgy berendezni, hogy valami jele legyen annak, hogy ez egy egyházi intézmény, az Anyaszentegyháznak egy sejtje, tehát ott a Szentírás – az igeliturgia folyik –; ott a feszület – az áldozatos szeretet liturgiája folyik.

Sokszor úgy volt régen, mint hogyha egy falu épített volna templomot, de aztán ott hagyta volna üresen. Se harang, se istentisztelet, semmi. Megkötötték a házasság szentségét, de aztán semmi ima nem hangzik el, a Szentírás nem szól, nem énekelnek, nem folyik az életüknek a szentmiséje, áldozata, nincs kommúnió, igazi krisztusi egymás szolgálata, egymás szeretete… ilyen volt a régi, elfelejtett házasság.

Most mintha ezen a téren léptünk volna egyet előre. Növekszik a keresztény házasságoknál, esküvőknél ez a tudat, hogy mi Krisztus munkatársai, a Szentlélek munkatársai vagyunk, az Isten országának hordozói. Isten országát hordozó kis közösségek, egyházközösségek vagyunk. És ezekben az egyházközösségekben mink élni akarjuk az evangéliumot, minél hűségesebben, minél hitelesebben. S ezeken keresztül mi hirdetni is akarjuk az evangéliumot és ezt a szeretetet, ezt a teremtő, megváltó, irgalmas és közösségformáló szeretetet. Azzal is, hogy a nagy egyházba beleépülünk az ünnepein, a liturgián keresztül, a karitászán keresztül, és így tovább, a megmozdulásaiban részt véve. Még a fönntartásában is.

A szeretetnek a művészete az, ha értünk hozzá és tudatosan akarunk is közösséget építeni Isten szerint, ahogy Isten kinyilatkoztatta. Isten kinyilatkoztatásában a Szentháromság is közösség, és ott ugye az egyik kapcsolat, egybekapcsoló tényező a közlés, az ismeretközlés: az Atya szól, mindenét mondja a Fiúba. A Fiú – felel.

Azért a közösségépítő krisztusi szeretet közösségeiben is kell, hogy szóljunk, hogy kapcsolatban legyünk egymással, hogy informatív dialógus, párbeszéd menjen; az életünket, élményeinket mondjuk egymás felé, közöljük egymás felé valamilyen módon.

Aztán a Szentháromságban ott van a másik, az Atya és a Fiú szeretetének a titka. Az a szeretet nem merev, statikus, megállapodott valami, hanem abból és azon keresztül az egész isteni valóság odaajándékozódik, továbbajándékozódik: ez a Szentlélek személye, az Atyát és a Fiút ilyen csodálatos szeretetben összetartó

 

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

bizonyság

Isten az élet Istene. S az élet további menetében jelentkeznek csodálatos dolgok: illatok, színek, virágok belső jelzésrendszere, összefüggései. A belső mozgás a növekvés felé, a sokszorozódás felé, a végtelen felé jelez.

Egy élő szövetekből, csontokból fölépült kicsi vagy nagy lény érezni kezd: milyen meglepetés az, amikor végigrándul az érzés az élő testeken. Az öröm, a fájdalom, a vágy… minden. És akkor az emberben megint új világ, a tudatos, okos szellemi létezés birodalma kinyílik.

Már az egész földet beszövi ez a tudatréteg. És mennyi csoda benne! Gazdagabb a tudatvilágunk, mint maga a lét, mint maga a föld! És ez a tudatvilág egyenesen egy beláthatatlan, további gazdagság felé mutat. Az élet ezt jelenti! Ezt mondja az Úr Jézus: Isten az élők Istene.

A valósággal teljesen ellentétes, durva, sötét, hamis dolog azt gondolni, hogy Isten körül halál van és halottak. Ez csak a látszat: ezt mi hoztuk be az Istentől eltérő szabadságunkkal. A bűnben rejlik ez, de Isten ezt is fölhasználta a további életre. Mert amennyire számunkra büntetés jelleget hordoz a halál és a betegség, annyira ajándék is: egy szegényebb állapotból a halál a sokkal gazdagabb felé mutat.

És még egy vigasztalót mond rövid szavakkal az Úr Jézus. Ő, aki magában hordozza az életet. Aki maga az élő Isten, nemcsak azt mondja, hogy Isten az élők Istene, hanem azt is, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Vagyis személyes Isten.

Pascal a naplójában 1654. november 23-án, Szent Kelemen pápa napján leírja, hogy este fél tizenegytől hajnali fél egyig – csupa nagybetűvel –: TŰZ! Mózes is tűzben látta meg Istent. TŰZ! S odaírja: Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene. Nem a filozófusoké, nem a tudósoké.

Bizonyosság, látás, öröm, béke: ez Jézus Krisztus Istene. Ez szólal meg az evangéliumban, Jézus Krisztus Istene.

És nemcsak szóval mondta az Úr Jézus ezt, hogy Isten az élők Istene, hanem végigmenve a szenvedésen és a halálon elénk lép, az emberi természetünket hordozva. Annak előző jeleit és sebeit hordozva elénk lép – föltámadva.

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

határt kel húzni dolgoknak

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

Van olyan ember úgy gondlom aki túlzásba viszi dolgokat és nem ismeri határt hol van néha

azt gondolja neki van igaza de nincs neki igaza de kénytelen az ember ilyenkor ráhagyni hagy

mondja az ember nekem ilyenbe szerencsém aki bele szolt egy olyan dologba az ember amihez

nincsen köze hozzá mert illetlen dolog úgy gondlom bele szólni más nagyobbik dolgába .de

azt szokták mondani ugye ne kölcsön kenyér nem illik vissza adni ha ő épen szempetelen az

illető nem szép dolog ha az ember másik kedves ő darabig ő is utána úgy gondolja az illető

el szemtelenedik de ugye az embernek van ilyenkor van lehetősége vagy meg mondja

neki az igazat amivel egy kicsit őt helyre rakja életbe valamikor azt se veszi észre az

ember ő helyre rakni másik ember mert nem tőri neki igaza úgy gondolja ő meg dolgokat

én meg igazat szemébe meg mondtam ő milyen érezze egy kicsit az ember meg mondja

neki az ember hol van határ amit ne lépjen túl mégis túl lépi vissza adja amit kapott másiktól

de nem szép dolog azért nem tanácsolom vissza adni tiszttelenséget amit mutat az ember

még nagyobb méreg az embernek ha nem szolunk hozzá az neki még nagyobb méreg

neki annak embernek akivel tiszttelenséggel volt az hozzám nem szól hozzám de olyan van

nem tudja mért nem szol hozzám neki az nem esik jól . Viccelődik ezzel de tiszttelenségbe

is van határ amit nem illik túl lépni .

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

 

azért támogosa alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

illemet tanítani kel

Egy dolgot nem igazán csipem de el viselem életembe ilyen-is elő fordul hány olyan ember

van aki úgy gondolja ő okos tudja osztani észt másik illetőnek de tudni kel határt ész osztásba

úgy gondlom ne olyan mondja tud valamit tanult életbe valamit attól úgy gondolom szívesen

tud el viselni tanácsot ne úgy kel csinálni ész osztást rögtön bele szolok 2ember közti dologba

az úgy mondva nem szép dolog ha bele szolok ő s mint kívül álló személy osztani kezdi

észt olyan ember dolgába szol bele amihez nincsen annak nagyon köze de beles szól valaki

lehet, hogy el tudja viselni más és osztást de nem szeretik emberek ha nincsen köze másik illetőnek

be avatkozik dolgába bele szol mintha neki lenne nagy köze van ahhoz annak illetőnek kívül

álló ahogy mondom ilyenkor nem illő ki osztani észt meg mondani neki véleményt amit

gondol mert úgy mondva nem illő dolog bele szólni meg mondani kívül dolgokat meg

hallja egy illetékes ember biztos nagy fel háborodás lenne tapasztalatom szerint úgy

gondlom mondjuk valaki olyan ember engedélyez valamit neki mert épen azt illetőt

amire úgy van semmi köze senkinek nincsen köze hozzá de ő úgy gondoltra a kívül

álló meg mondja dolgait pedig nincsen köze hozzá meg történt kívül álló bele szol

hivatalos dologba egyik biztos nagy felháborodás lesz mert kívül állo meg dolgokat

ez nem illő úgy gondlom tanítani kel illemet másik embernek aki bele szól

nagyobb ember dologiba .

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

édes anyai szeretet

Mai naphoz kapcsolódok pár gondolattal . Május első vasárnapot az édes anyákat köszöntsük fel

anyukákat .édes anyukák igen is sokat tesznek értünk életbe neked könnyebb legyen életet

ő éjjel nappal dolgozik értünk ők igazán szeretik édes anyák gyereküket hányszor van az

életünkbe amikor már alig tudsz élni fáj mindened az életbe anyukád akkor melletted van

és segít bajod van .miden volt már beteg az életbe úgy gondlom volt már olyan estis

biztos amikor nagyon betegek voltunk -édes anya akkor is mindent meg tesz értünk

életbe nekünk jobb legyen ő kel életét fől áldozza értünk csak annyira szereti az édes anya

gyereküket mondjuk csintalanságot teszel életekbe ő egy kicsit meg fenyít szeretetből

de jelzi szert minket és mindent meg tesz értünk betegek vagyunk kórházba fekszünk

az édes anya félre tesz mindent és rögtön a segítésünkre siet ott legyen velünk még

betegségbe is ugye mennyire szeretetnek minket az édesanyák a szeretetsó el se hangozón

mert bármivel helyesíthető aki olvassa közösségi oldalakat minden azt olvasa l szivet tesz fel

oda nevét az illetőnek be vaja szeretlek a már magyarosságon vagyunk Pesten járunk

l szív Budapest annyira él szeretetsó .de emberekbe nagyon hiányzik szeretet és keresik

életbe édes anya amikor látja fáradt gyereke hagyja piheni ez szeret és érte tesi meg

jobb legyen ennyire szeretnek az édes anyák életbe gyereküket .menyire fáj annak édes

anyáknak aki szeretettel van fia felé ő rá se tekint ez édes anyának nagyon fáj de anya

akkor szeretettel van fia felé .imádkozni kel érte meg érezze gyerek anya menyire szereti

őt mindent meg tesz .én voltam beteg tavaly anyám indulni alkart jön kórházba velem

hogy ott legyen velem de késő volt nem engedtem te műtétkor ott volt vlem ez édes

anyai szeret . Ernyire szeretnek az édes anyák . Verset hoztam önnnöknek anyák napja

alkalmábol..

Szemed tükre mint a gyémánt,

úgy tündököl, úgy ragyog…

elmondtad már milliószor:

legszebb kincsed én vagyok.

Mesét mondasz lefekvéskor,

simogatsz, ha felkelek,

s hogyha néha úgy visítok,

hogy az ég is megremeg,

kifürkészed, mi a gondom,

megtörlöd a szememet,

hiszen tudod, mindent megold

az anyai szeretet.<

jó telt hosszú hétvége

Múlt hét szerdán tért vége nálunk hosszú hétvégének sok helyen múlt hét közepén kezdődtek

meg munkák és oktatások azon napon kezdték el sokuknak úgy gondlom mindenkinek nagyon jó

est egy kicsikével több pihenő aki meg tehet hosszú hétvégén pihent egy jót vagy épen

végezte otthoni dolgait hosszú hétvégén de nem úgy kel csinálni egy hétvégén ha hosszú

hogy fel kelek vagy hajnalba valami miatt nem kezdtek elmélkedni vagy imádkozni elég

baj az embernél ha nem segítséget kér égiektől aludjon vissza az illető én fel riadtok hajnalba el

se kezdtek imádkozni rögtön vissza alkudok meg egy napot nem úgy kel csinálni fel kelek

jő ez film utána másik így tovább végig néztem napot tévé előtt más meg fel találja magát

otthon van pihenés képen be segít; otthon és jobb mintha egész nap nézném tévét .aki emlékszik

az tudja nálunk az alapítványba meg szoktunk hogy havonta első szerdán ki szoktunk menni

vásárba körül nézni és idő engedi akkor fagyizni szoktunk de most első szerdán nem mentünk ki

vásárba nagyon meleg időm, volt ez miatt nem mentünk ki de hári János darabra amit elő fogunk

adni más meg nézheti ezzel támogathat minket amit előre köszönik meg anyák napi műsort

gyakoroltuk el és el is telt idő nagyon hamar .május 2szerdai foglalkozást pedagógus Judit

Mancika néni .nagyon jó éreztük magunkaz foglalkozáson .2018.május.2.szerda. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Horváth Zoltán,Sára Edina,Medveczki László,Medveczki Zsanett,Gerhát Lenke,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. A mai napon készültünk a Háry János előadásra.Mikor visszatértünk a művelődési házból készültünk az anyák napjára.Nagyon meleg volt,ezért nem mertünk elindulni a vásárba.A konyhában Mancika sültkrumplit készített pároltkáposztával

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

 

azért támogosa alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

űHozzávalók:

krumpli (mennyisége a tepsi nagyságától függ)

1 citrom leve

oregánó

olívaolajElkészítés: Végy egy közepes tepsit, és apríts hasábokra annyi krumplit, hogy sűrű rétegben ellepje. Öntözd meg 1 citrom levével, sózd, szórd meg oregánóval, öntözd olívaolajjal, keverd össze jól, majd terítsd újra szét. 180 fokon süsd, amíg pirulni kezd. Néha forgasd át sütés közben.

1 fej fejeskáposzta (vörös vagy fehér)

1 db hagyma

5 dkg porcukor

1 dl 10%-os ecet

3 dl víz

1 mk őrölt kömény

olaj

A káposztát legyaluljuk és besózzuk. A hagymát felkockázzuk. A vizet és az ecetet összekeverjük.

A porcukrot megkaramellizáljuk, hogy aranybarna legyen. Hozzáadjuk a hagymát, de nem pirítjuk meg, csak megfuttatjuk. Ha a káposzta sok levet eresztett, enyhén kinyomkodjuk, ha nem, akkor az egészet a hagymához adjuk, megszórjuk az őrölt köménnyel, és jól összekeverjük.

Hozzáöntjük az ecetes víz 3/4 részét, a másik 1/4 részt félretesszük szükség esetére (ha elfőne a leve, és még nem puha a káposzta), majd megsózzuk. Kis-közepes lángon fedő alatt, gyakran kavargatva addig pároljuk, amíg a káposzta megpuhul, ez kb. 1 óra, de min. 45 perc. Ha a káposzta megpuhult, fedő nélkül még 5 percig pirítjuk. Sültekhez kínáljuk (liba, kacsa, sertés).

a barátság

Az egyik barátom mesélte el, hogy van neki egy hétvégi üdülő háza, és egyszer kiment oda. Este ért már ki. Hát be akart volna menni fáradtan, hogy egy-két napot ott tölt, és keresi a kulcsot, nem vitte magával. S fölkiáltott: Hogy lehetek ennyire ostoba?

Más hasonló esetek is vannak, hogy az ember színházba megy, és pont a jegyet nem viszi. Vagy utazni akar, és pont a pénztárcát felejti otthon.

Valami hasonlóról van itt szó, csak sokkal mélyebbre menő dologról, amire mi emberek képesek vagyunk, ezt az Úr Jézus nagyon jól tudja, hogy el tudunk irányulni az életünkben valahogy másfelé, mint kellene. S az Úr Jézus ebben a példabeszédben még idejében figyelmeztet bennünket. Mert milyen jó az, ugye, mikor az ember megy valahova, és valaki megkérdezi, hogy nem felejtetted el a kulcsot? a pénztárca nálad van? Mint azt szokták a gondos feleségek tenni otthon.

A tíz szüzet nézzük meg mostan egy kicsit jobban, hogy is nézett ki ez az ő meghívásuk, mert ebbe rejtette el az Úr Jézus a maga figyelmeztetését.

Azt a tíz szüzet a vőlegény személyesen kérte meg a lakodalomhoz. Díszkíséretnek hívta meg őket, leginkább ismerősöket választott. Gondolunk arra, hogy tudjuk mi nagyon jól, hogy miről van itt szó: minket is az Úr Jézus meghívott. „Öröktől fogva kiválasztottalak téged. Mielőtt az anyád méhében fogantál, én már ismertelek”: erről van szó.

Vagy arról van szó, hogy a Mennyei Atya minket öröktől a fiának teremtett, a fiának gondolt el, hogy hozzá tartozzunk örökre. S a Szentlélek azon dolgozik, hogy mi egészen hozzá igazodjunk a Fiúhoz, méltó kíséret legyünk.

És a balga szüzeknél miről van szó? Arról, hogy ezt az egyet, amire hívva voltak, ami tulajdonképpen az egész életnek a fölkészülése, azt veszélyeztették. Nemcsak hogy díszkíséret nem lesznek a vőlegény mellett, ha nem ég a lámpa, nincs olaj, hanem szégyenére lesznek. Az egész násznép megütközik. Hát mi az, ilyeneket hívott? Ilyeneket választott maga mellé? Erről van szó.

Az Úr Jézus becsületéről van szó az egész emberiség, az egész világ előtt: azok, akiket választott – mert itt nem akárkiről beszél az evangélium, hanem külön a választottakról, az övéiről –, nehogy kilógjanak a világmindenségből, ne illeszkedjenek oda be a vőlegény mellé, az örök ünnepre, amit Isten készít a Fiának. Tehát nagyon súlyos dologról van szó.

Most mindnyájunkat érdekelne az, hogy mit jelent az olaj. Hát biztos, valami nehezen megfogható az életünkben. Olyasmiről van szó, mint a múltkor a menyegzős ruha volt. Valami, ami nélkül Isten színe elé nem kerülhetünk.

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

hosszú hétvége

Múlt hét pénteken akik dolgoztak és tanultak az iskolákba volt abba az időbe egy kicsi öröm

volt mindenkinek hosszabb hétvége elé néz minden ember így lesz otthon maradatakol el

tölteni az időt én úgy volt ez hosszabb hétvége egy napot úgy gondolat hogy szánok

időt magamra és részt veszek Vácon egy lelki napon hogy kicsit lélekbe fel tudjak töltődni

ami nagyon fontos ha nem tud nagyon el menni piheni nincsen nagyon sehova elmenni piheni

akkor keresni kel azt pillantott alkalmat, hogy mindent félre tesz és egy napot elmegy

ki kapcsolódni ez sokat jelent az embernek az egy napos kikapcsolódás lelke egy kicsit

fel üdül de ha már hosszabb hétvége elénez az ember ennek van kicsi dolga előzte lehet

több dolga van ilyenkor az embernek hosszabb hétvége elnéz .. ki járt úgy jó van hosszabb

hétvégénk volt eltelt az kicsit meg voltunk tévedve napokkal biztos sokan járt így ez emberi

dolog tévedés . Múlt pénteken amikor készültek hosszú hétvégére most se tudtuk meg

beszélni hosszú hétvégébe az alapítvány dolgokat .hosszú hétvége van mindenütt így az

április30-foglakozás hosszú hétvége miatt nem lesz meg tartva következő nap május1én

ünnep van senki nem dolgozik .múlt pénteki foglakozást pedagógus Judit,Mancika néni tartották

foglakozást ifjoncoknak ..2018.április.27.péntek. Medveczki Zsanett,Medveczki László,Bagó Zoltán,Horváth Zoltán,Gerhát Lenke,Gergely Dávid,Szilágyi Erzsébet,Orosz Tamás,Sára Edina,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. Dénes bácsi látogatása után,anyák napjára készültünk,és készítettünk meglepetést az anyukáknak,nagymamáknak. Meghallgattuk Tamás fuvolázását,és Horváth Zoli is mesélt a balatoni utazásról.Ma nem tudtunk menni próbálni,mert foglalt volt a nagyterem,ezért el mentünk fagyizni.A konyhában borsópörkölt készült krumplival Zsanett segítségével.

Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516 1 13

az Élet, tőlünk csak egy gesztust kíván…ne sajnáljuk hát megtenni! Itt igazán jó helyre kerül a pénz, figyelemmel kísérhető tartalmas tevékenységük. Elbűvölő fiatalok, elkötelezett segítőikkel, akik naponta megdolgoznak az élet méltóságáért nálunk sokkal nagyobb erőfeszítések árán! Tisztelet érte!

HELLÓ, CSAK EGY SZÁZALÉK!

Persze, hogyha a házad ég,

nem számít az egy százalék.

Ha magas a gyerek láza még,

kit érdekel egy százalék.

De tudd, hogy az egy százalék

másnak fasírt meg főzelék!

Meg új cipő meg tanulás…

Neked egy papír, semmi más!

Másnak segítség lenne, gyors,

neked semmi, őneki sors.

Piszok sok mindenre elég

lehetne az egy százalék.

Elég sok ember lélegez,

az emberség jele nem ez.

Elég sokak szíve dobog,

és persze ez is nagy dolog.

De ember lehet a köbön,

ki túllép a saját körön.

Ha befizetted az adót,

tegyél még egy körömnyi jót!

Keress hozzá egy jó ügyet,

minden sarkon eléd üget!

Öreg, ha nem rendelkezel,

megy darálóba sokezer.

Legyél ember, és ne adat,

itt az idő, dobd be magad!

Meg az egy százalékodat!

 

 1. burgonyát felvágjuk gerezdekre, az olívát, a bazsalikomot, sót, borsot összekeverjük egy nagy tálban.
 2. A burgonyát előfőzzük félpuhára (ne essen szét), majd a fűszerpácban jól meg forgatjuk, pár percig álljon a pácban.
 3. Majd rakjuk sütőlapra, és sütőben süssük aranybarnára.
 4. A hozzávalókból készítsünk pörkölt alapot, ha kész, pároljuk benne a borsót 5-10 percig, és már kész is.
 5. A megsült mediterrán krumplival tálaljuk!
 1. burgonyát felvágjuk gerezdekre, az olívát, a bazsalikomot, sót, borsot összekeverjük egy nagy tálban.
 2. A burgonyát előfőzzük félpuhára (ne essen szét), majd a fűszerpácban jól meg forgatjuk, pár percig álljon a pácban.
 3. Majd rakjuk sütőlapra, és sütőben süssük aranybarnára.
 4. A hozzávalókból készítsünk pörkölt alapot, ha kész, pároljuk benne a borsót 5-10 percig, és már kész is.
 5. A megsült mediterrán krumplival tálaljuk!
 1. burgonyát felvágjuk gerezdekre, az olívát, a bazsalikomot, sót, borsot összekeverjük egy nagy tálban.
 2. A burgonyát előfőzzük félpuhára (ne essen szét), majd a fűszerpácban jól meg forgatjuk, pár percig álljon a pácban.
 3. Majd rakjuk sütőlapra, és sütőben süssük aranybarnára.
 4. A hozzávalókból készítsünk pörkölt alapot, ha kész, pároljuk benne a borsót 5-10 percig, és már kész is.
 5. A megsült mediterrán krumplival tálaljuk!

luna blog