bizalom milyen fontos

Vannak dolgok amikor úgy van egy ember meg bízik valakibe úgy gondoljuk úgyse csap

át ezt érthetjük úgy valaki meg bízol néha igen csak úgy alakul nem kelet volna meg bízni

mert igen csak nem telelesit ahogy te el gondoltad te úgy vagy vele biztos úgy gondolod

aldol te még egy esélyt meg történik megint úgy alakul hogy megint elveszt egy bizalom

feléje az iránt az ember iránt ugye úgy lehet fényezni milyen jó ő és néha nagyot kel

lehet csalódni .mondjuk volt már mindenki úgy azt mondták hogy megvan aki szerelmes valakibe

én úgy volt valaki akkor mutassa meg lehet meg bízhat benne úgy volt eljött neki meg ismerje

azt illetőt nagyot kelet csalódni nem hozzá való volt ugye itt volt egy bizalom 2ember közt

meg látta azt illetőt mindjárt nem az ő este volt ezért kel úgy gondolkozni ha ismerkedni akarsz

nem szabad olyan ba aki szórakozik veled egy jót ugye te is így vakon meg bíztál Bene hátha

jót akar és ellenkező derült ki adó bizalom feléje ezt úgy tudod lerázni hagyón békén eszel

butasággal ez az jó-van neki ez nem fog tetősödni ilyenbe az ember ne igazán bizon ilyenbe

keres valamiit társat maga keresse ne bízón másikba akor megint nagy félre értések

lesznek megint oda fog veszni másik ember felé bizalom erre alapszik ám emberek mert

ha az nincsen másik felé meg hal bízalom másik ember felé akkor nem számíthatsz rá soha

óda van másik társam felé bízlom akor nagy gondok azt helyre kwel hozni ami nagyon nehéz

ezt bízalom helyre hozatala .

szeret milyen fontos mai világba

Szoktam mondani igen csak szeretetre éhes az emberek valahol igen csak át is adják

másik embernek azt szeretet amire vágyódik egyre jobban az veszi körül egyes helyeket

nem szeret irányítja a embereket és közösséget mondjuk ha nem át veszi gyűlölet irányítja

egyes embereket ami úgy mondva nem jó eredményhez vezet az hogy én azt illetőt akivel együtt

kel leni egy helyen azt nem szeretem és ki nem, álom valamilyen okból ez nem jóhoz vezető

út ezt én mondom önöknek ha egy helyen legyen az ember legyen közösség be ott is fontos

dolog szeret és össze fogás és nem szét húzni másik irányba ha ez meg történik egy helyen az

biztos nem jó eredménye lesz mostanában média igen csak át vette irányítást emberek felé ők

van egyes helyen szeret nem, is táplálja média adója nem köz-vetíti hogy is nem kel szeretni másik

illető ugye ezt könnyen át veszi ember agya ezt adja tovább ami nagy baj ami világba ilyenkor

kezdi szét húzni másik társunktól kezdem nem meg szeretni ki tessékelni közölük mert ő

nem oda való úgy gondolja igen óda való másikba lehet van kis hiba amin maga kéne változtatni

csiszolni hogy elkel fogadni másik-ember társunkat őt is szeretni kel és nem szét húzni az egész

világot ami megy helyeken az nem jóhoz vezet az nem szeret hez vezet gyűlölet ördög

sugározza olyan emberbe akik engedi magába ne engedjünk ilyenek adjuk át másik társunk nak

szeret ember társunkba ez nagyon fontos át adjuk szeret .mondjuk nincsen köztek csak sét húzás

bajba vagy tudod hogy igen csak rászólunk minden ember társunk segítségére te nem vagy felé

szeretettel akkor nem tudsz rá számolni soha mert neked a szívedbe lehet hogy nem szeretet

van ezt meg helyre kel tenni gyakorolni szeret másik ember társunk felé így majd segít másik

ember társad bajba vagy ő is segít rajtad szeretettel iránta úgye milyen fontos szeretet ami világba a.

gyakorolunk kel.ezt .világba szeret uralkodjék minden emberc társunkba ez legye.

milyen világot élünk

Panaszkodik az ember milyen világot élünk erről picit elmélkedjünk el nagyon sok

dologra képes világ senkit erről úgy mondva nem kel hibáztatni mert igen fúra világot élünk

ép beszélgetem erről egy emberel aki igen csak benne van korba azok meg tapasztaltak már

meg tapasztaltak dolgokat mondjuk lehet olyan életbe valaki független olyan meg fordul

valakinek fejébe ő csinál olyat szerez és össze hozza másik illetővel ismerjék meg ami mai

világba ilyen elő fordul ki hívja másikat csinál egy randit olyannal mondjuk pár évvel

idősebb ez azt jelenti milyen fúra világot élünk vége ennek történtnek az akinek össze hozatni

találkozott valakivel aki ki volt szemelve el ment az neki jó lesz meg mondta neki egy valaki

fejeszedbe ezt butaságod t ez olyan mondta bélt róla nekem aki igen csak korba volt milyen

világot élünk kicsit igen csak fel van fordítva minden nekünk az dolgunk szebbé boldogabbá

kel tenni ezt világot nagyon beteg világ dolgozni kel rajta egyszer jó világ legyen. Emberek

számára de nem illik panaszkodni erről tegyük szebbé világot mindig jó legyen mindig

világ mindenkinek .másik hányszor panaszkodunk arról hol is tisztelt másik iránt igen

is van ebbe hiányunk lehet az ember70év fölött az ember nem beszélhet úgy mondjuk

30ével fiatalabb emberel ahogy megengedi ő mint idősebb neki igen tartani kéne

tisztelt másik iránt ezzel tisztelteti dolgokkal nem lehet úgy gondlom viccelődni igen

is tisztelni kel másikat. Mai világb a .

volt egy rendkívüli meg beszélés

Nyár elején amikor vége volt tanév záró buli volt a plébánia udvarba június elején volt akkor

beszélték meg hogy idén nyáron lesz össze jövetel az alapítványba annyi volt nem igazán tudtak

így előre nem-tudtak mondni dolgokat mikor lesz össze jövetel melyik nap ígértem értesítem

önöket az alapítvány híreiről valami változás lesz nálunk aki értesült szeptember elején

lesz változás egyen lőre nem tudni melyik egyik pedagógusnak dolga van aki eddig volt de

Mancika néni fog nekünk foglakozást ki lesz-neki segítsége azt nem tudni majd nyár vége

felé minden kiderül milyen változás lesz nálunk az alapítványba .most értesültem nyár első

össze jövetele meg volt bent az alapítványba szombaton volt ez meg tartva én nem voltam

jelen mert nem tudtam erről eseményről így itthon voltam csináltam ,de egy kicsit értesültem

dolgokról, hogy meg történt össze jövetel meg beszélték dolgokat rövidre sikerült az

egész össze jövetel azon tájékon lehet lesz változás pontoson milyen változás lesz előre

fogom jelezni össze jövetel most nagyon komolyra sikerült most úgy mondva hírek szerint

nem igazán volt jó kedv mert most nagyon komoly dolgot beszéltek meg ami hamar be

fejezték ezt rendkívüli össze jövetelen ami nem voltam jelen most kivetéslesen délután

4óra után be fejték rendkívüli össze jövetel lesz nyáron ilyen össze jövetel bent az

alapítványba nem kaptam híreket ha lesz előre fogom jelezni önöknek . itt .

ne róhanó világot kövesük

Legtöbb ember úgy van dolgokkal rohan és csinálja ahogy tudja végezni olyan világot élünk

aki meg figyelte mai világot jó rohanó világba élünk ami egy okból jó hogy ember addig

Pillanatig le tudja foglalni magát és koncentrál dolgokra amivel meg van ő bízva ilyenkor az

ember ha csinálja dolgokat egy mértékkel csinálja és nem követi rohanó világot tudni kel

meg állni néha és meg piheni egy kicsit ki kapcsolódni akkor így csinálja máshogy látja

dolgokat elmondom én is így teszem dolgozok rendesen aki meg figyelt engem elején

tudta hogy igen csak járkáltam orvosokhoz kicsit ki voltam más közökbe vagyok meg vagyok

emberesedve nem látok nagyon orvost egy évbe egyszer ere jó munka meg ember számba van

nézve az ember kicsit ő is nyugatabban boldogan megy be arra helyre ;és én pihenek és igen

van olyan dolog amibe nem kel mondani embernek nem szabad követni azt rohanó világot

amit azh embereket arra követelni dolgoz és nem tudja néha az ember hol határ egyszer

teljesen kimerülnek az emberek és utána orvost látogatják meg mondják bajukat legtöbb

kimerültség kezelt-ni magát. ezért kel néha meg állni kikapcsolódni egy napra és nem követni

rohanó világot nagy rohanás semmi jóhoz nem vezet mértékkel csinálja az ember dolgokat

akor meg is becsülik öt mindjárt máshogy látja majd világot akkor mérték meg legyen nem

követni rohanó világot meg kel állni piheni kicsit-az nagyon fontos az embernek kikapcsolni

mert élteti az embert ki kapcsolódni egy kicsit újult lélekkel lehet folyatni dolgot próbálják meg így

 

érdmes .

egy szép emlék az embernek

Hány ember van úgy életbe szívesen emlékezik meg olyan dolgokról ami akkor életébe

nagyon jó est földobta azt napot neki egy kicsit jobb kedve lett neki egy kicsit el telik idő

biztos hogy szeretünk ilyenre emlékezni .ép egy ilyen gondolat van agyamba épen mai

nap keresnek telefonon valaki azzal szerkezeti az alapítvány oldalát képek legyenk fen

közli emlékszik arra hogy én akkor videó felvételt csináltam ünnepségről amikor elkészült

pár alkalommal nézegették tagok milyen jó sikerült erre egy valaki közölte nem jó z egész

megnézte több ember is meg az elnök asszony meg nézte igen jó volt akkor először csináltam

még jó sikerült .erre mondja nálam amivel fel veted dolgokat igen de technika gondok merültek

fel ami igen csak meg javítása biztos sokba kerül meg néztem pihentjük dolgokat úgy alakul

akkor megtudjuk majd csínálltani mondja csinált egy videót ő is de nem-tudja mit vet fől

lehet olyan dolgot lányával kapcsolatos igen azt szokták mondani nincsenek véletlenek az

életünkbe olyanokat vesz ember fel amire egyszer biztos szívesen fog emlékzeni egyszer elő

veszi azt képet vagy videót meg nézi milyen szép emlék neki az idő amikor ott volt az

neki egy emlék maradt életébe mondjuk fiatal pár meg volt nekik pár évvel ezelőtt esküvő

akkor csináltak magukról képet akkor milyen szép volt az nap eltelik idő előveszik képeket

vagy videókat amik készültek egy szép emlék maradt nekik régi múltról azokat szívesen

emlékezik erőkl emberek

a szeret milyen fontos mai világba

Kicsit folyatjuk elmélkedésünket a szeretetről mai világba igen csak meg lehat érzeni

szertelenséget ami folyik biztos van olyan hely ahol egyik embert nem szerettem ő neki nem igazán

szíve Csücske így elkezdik azt ami nem szép dolog keresztény ember nem csinálja azt biztos

hogy nem szereti másikat nem akarja szemibe venni meg nem beszél hozzá úgy mondva ez

nagyon rosszul esik másiknak higgyék kel nem szabad ilyet egy községbe se éreztetni lehet

előfordul ilyen de nem szabad ilyet éreztetni mai valagba meg figyeljük olvassuk média dolgait

mondjuk ami arról szol hogy barátok legyen egy társágba több ember ere olvas i ember hogy

olyat tesz másik felé minden rosszat meg tesz kerék kötésbe tesi őt érezze azt hogy igazából

őt nem szereti ebbe kérdezem önöktől hol van az barátok nem szeretik egymást ilyen úgy

gondlom,nincsen média találja ki nyomatja agyunkba nem kel szereti másik-embert. igen

is szeretni kel mai világ kivan éhezve szeretetre meg lehet tapasztalni ha úgy járjuk helyeket

hogy hiányzik szeret másikból ,mert országba sok helyen az van nem kel szeretni másat

minden rosszat értetjük másikkal nem szeretem őt sok helyen igen csak ez működik együtt

vannak de levegőnek nézi itt is hiányzik szeretet másik társam felé .nekünk nagyon fontos

dolgunk van mai világba aki éhezik szeretetre tovább adjuk minden ember társunkhoz

szerettet érezzük szeretet minden embernek eljut akor igen csak működni fog az minden

ember társunkat szeresük ezért nagyon fontos imádság legyen világba szeret országba mindenüt..

mi nem szép dolog

Biztos mindenki volt olyan dologba hogy szeretjük viccet meg tréfáljuk másik embert, valaki

igen is érti viccet jó nevet ezen viccelődés nélkül meg van halva az emberiség ha nem viccelődőnk

egy jót másik társunkkal van egy olyan ember aki mondjuk ő kőkeményen határozótan viccelődik

másikkal ezt humort nagyon komolyan teszi olyat fűzbele ami lehet bántó de ezt is úgy gondolja

viccelődik és meg tréfálja másik illetőt úgy adja elő nagyon komolyan mondjuk ezt térfás

dolgot igen csak mondjunk méregből kőkeményen ugye ez nagyon könnyen meg ezzel

bántani másikat úgy adta elő kicsit bántó volt akkor lehet közli nem, érti másik viccelt

fől veszi lehet ez könnyen meg van úgy gondlom aki nem neveti el vicces dolgát másikat könnyen

meg bántja akkor mondja-el ő viccelt de komolyan adja elő biztos van esélyre másikat meg bántja

neki el k elnézni és meg kel bocsátani .olyan nem volt de mai világba minden elő,fordúl mondjuk

meg szórakozok másakkal úgy kinéz valakit az legyen az igazi úgy gondja be veszi hogy

másik szerelmes beléd meg első randi nem jön 3dikra elközli dolgot nem is az lehet akkor

fől kel kelni egy kicsit igen is meg lehet mondani ne szórakoznak ilyennel ennek úgy gondlom

nincsen értelme szerelemmel játszani másikkal könnyen félre érteni dolgokat és ilyennel

viccelődnek meg kel mondani egyenlőre szert az ember független leni amíg el nem jön az

igazi így biztos nem bántjuk meg másikat nem szórakozok vele az éremtelen dolog úgy

így jó ez nem történt meg így kel gondolkozni ne szórakozni ilyenl nem szép dolog úgy gondlom..

mi az igazi szerelem

Így nyár derekán téma a szerelem annak nagyon ki kimeríthetetlen a témája amin néha

az emberek meg is tapasztalják van olyan is gyere kori szerelem amit gyerek át élnek az

igen csak meg ható szokott lenni mondjuk kicsin korba amikor együtt vagyunk társaságba

mondjuk iskolába vagy előbb helyen ahol volt meg látták egy mást olyankor annyira szerette

az 2fital egy mást mindent meg tenné neki olyankor be megy helyre az fiatal már úgy gondolkozik

hogy akit ő nagyon szeret vesz neki valamit olyan iskolás korba fiatallal meg lát valakiit rögtön

belé esik nagyon mindent meg tesik érte olyan van mai világ már igen csak fejlődőt össze

tudnak ismerkedni másikkal épen össze ismerkedni másikkal volt ilyen is de ez nem igazán szokott

működni ez dolog az nem igazán szeret meg nem is szerelem lesz vége .mondjuk valakinek úgy

gondolod ő lehet az igazi be lé vagy zúgva mindjárt 6sor látod csak elbeszélgetek kicsit mindig és

nem is érez semmit levegőbe telik múlik idő mondogatja szereti őt csak egyik érzi szerelemet

de másik csak havernak akarja egy darabig el fogadja de ha nem érez semmit az egyik fél másik

felől semmit meg lehet mondani én nem vagyok beléd szerelemes hadijuk-fájni fog elkel fogadni

szerelmet szeret nem erőltetni kel igazból kel szeretni másikat akkor lehet úgy minden 2fél

egymásba lehet majd szerelmes úgy alakulnak dolgok az szimpátia nagyon fontos 2ember közt

igaziból szeresék egy mást nagyon fontos .

meg szokás milyen dolog

Vannak dolgok amit meg szokásból szoktunk végezni és mindig jó az eredménye ha valamit

meg szokásból csinál az ember van olyan meg szokása az embernek amibe bele van rögződve

és abból nem igazán szoktunk belőle engedni mondjuk meg ismernék valakit életbe és elkezdünk

ápolgatni dolgokat jó kapcsolat épüljön-ki idő után minden szépen ki alakul az szép lesz

embernek de kapcsolat ki alakuláshoz idő kel nem-meg szokásból ki alakítani dolgot mert

nagyon nem szép dolog az nem vezet jóhoz..mai világba van olyan egymást akit nem ismeri

másik illető gyorsan úgy csinálja 2ember meg kedveljék egymást szeretni kezdjék ez fúra

meg szokás mai világba de ezennel kel küzdeni úgy gondlom olyant ismerünk meg akit tényleg

eltudjam fogadni és valójában szeresem őt az igazi dolog . Életbe meg szoktunk egy helyet ahol

mondjuk dolgokat meg vesszük ami nélkül nem igazán élünk ha meg tudunk valamit van olyan

valakit meg kedvelünk életbe ott szert oda járni van olyan ezt meg szokást el szoktuk hagyni

olyan van aki neked mondjuk nem igazán szívedhez van nőve az ember lehet azt meg szokást

elhagyja másik helyhez csatlakozik az neki meg szokott helye és abból nem igazán enged. .

Mondjuk meg szokásból mindenki szokott vezetni de ahhoz rutin kel jól tudjuk kezelni dolgokat

ne legyen semmigond meg szokásból ..vigyázni kelé ilyenekre .úgy gondlom néha jó meg szokás

de azokat elkel hagyni .haza már nem jó célt szolgál meg szokás .bocs ezzel meg bántotam volna

valakit .

botrány milyen

Úgy sok sor halunk olyan dolgokat amin igen csak meg tudtunk botránkozni van példa mondjuk

valaki elkezd járni életbe föltöketlenkednek életbe elkezdnek komolyra venni egyesek van

olyan tetszik ez ők járnak életbe van olyan is más meg úgy csinálja örül neki kár öröm

van benne különben ő egy kicsit meg van botránkozva ő milyen-másik milyen elkezdnek

járni más meg ezen igen csak meg van nagyon botránkozva ezen hányszor vagyunk úgy

hogy amit hallunk botrányt elkezdjük meg rágni dolgokat tovább adjuk azt dolgot amit hallottunk

és ugye az már pletyka azon még jobban meg szoktunk botránkozni dolgokon amit hallunk

és meg indul ez lavina botrákozás valamin mi ezen kicsit meg botránkozunk de idő után elkel

fogadni ez botrány dolgot ami épen meg történt .hány olyan médiába vannak olyan dolgok életbe

mi is meg tudunk botránkozni ugye sok ember nem kíváncsi más magán életére amit ki mutatja

nagy nyilvánosság elé valaki ezt el tudja fogadni dolgokat csinálnak más igen meg van ezen

sok ember igen meg botránkozva én se lenék kíváncsi ilyen dologra ami 2ember magán ügye

2jük re tartozik nem kíváncsii ilyenre az ember igen meg ezen botránkozni nagyon ..és egyszer

nem számít már amit magunk nis tapasztalnak és átélnek a bölcsesség és az erő ha nem valami

egészen más honnan veszi ezt ez az ember mégis botrányt csinál életbe neki tetszik más ezen

igen meg botránkozva .dolgokon imádkozik értük jó útra térjenek ők ne csináljanak botrányos dolgokat.

csavargós napom 2rése

Folytatjuk a csavargós nap a Egerbe reggel 8kor mise az alt volt egy kis lehetőség ottani Atya

várta nagyon turai csapatot úgy intézte dolgokat hogy ő amíg misézik mi azért akinek úgy volt

el tudta intézni lelki dolgait égiekkel sok embernek nagy szüksége van . Mise után mi egy kicsit

maradtunk épen azon napon egész napos csöndes Szentség imádás volt Egerbe Barátok

templomába egy helyre eltudtunk menni azt követte könyvtár amiről beszámoltattam önöknek

hogy igen csak régi tippszú könnyel találkozhatunk nézhettük meg ott is csak sokat tudhatunk meg

könyvtáros mondta dolgokat amit kelet tudni ott azon helyen olyan könyvek voltak ahol nehezen

hűlnek-ki ott olyan könnyek vannak erről most hallottam .egy kicsit rá térek bővebben ki állítson

amit meg tekintünk Egerbe az egyházi dolgokról számoltak be idegen vezető el dolgokat el nekünk

egyik terembe egy időszakos ki állítás volt .turaiak szoktunk menni Mátraverebély szentkúra

szűzanyát köszöntetni annak ruhái Egerbe is meg tudtuk tekinteni kilátsszon 12től kicsit párperces

pihenő beszélgetés volt egy udvaron 1óra mentünk ebédelni egy helyre nagyon finom volt

be mentünk az egri Bazilikába egy kicsit imádkozni azt követe egri híres dolga sok ember

nagyon szereti bort ami Egerbe van szép asszonyok völgyébe sok ember úgy van ezzel lemegy

hoz magának rendes bor t én azzal viccelődtem lefekszek hordós csap-alá iszok bort úgy volt de

nem hordó alatt voltam pohárból kosztoltam nagyon finom volt vittem haza .még azzal nem

fejecetükbe napot még egy kicsit elidőztünk szép asz6onyk völgyébe akinek ismertsége volt azon

helyen volt olyan kapocs ment az ismerős boros pincébe bort hozni magának azt követőn e-n

mentünk busszal makládra ott úgy mondva nagyon jó sütemény gyár van ami igen csak márkás

azt stümer süteményeket kosztoltam meg ami nekem nagyon tetszett finom volt ott is kicsit el

voltunk azon helyen az cukrászda hely sok ember meg fordul azon helyen ,mi 5óra fele indultunk

makládról haza este fél7kor mindenki szeretteivel volt otthon nagyon szép napunk volt

 

 

 

 

 

 

csavargos napom 1rése

Tegnap egy épen egy olyan programon voltam ami másik hívatásomat gyakorlom az hogy

másakon segítek ez nap Egerbe mentünk el tagokkal úgy mondva egy nagyon csodálatos nap

elé néztünk ilyenkor kicsit korábban kelet fel keléni mert hajnal 6kor volt busz indulás plébánia

előtt így azon napon nem dolgoztam hanem Egerbe mentünk reggel 6kor indultunk el oda

fele Egerbe imádsággal kezdtük el napot többi rését útnak beszélgetünk reggel8óra előtt pár

perccel meg érkeztünk Egerbe Szent Bernadett templomba részt vetünk misén kicsikét maradtunk

abba templomba csöndbe kelet leni egész napos csöndes Szentség imádás volt mi azért pár

perc múlva mentünk tovább elmentünk olyan helyre épen diploma osztás volt de mi csak annyira

menetünkbe elintéztük dolgunk volt pár perces utána mentünk tovább egy könyvtárba Egerbe

ahol nagyon régi könyveket őriznek tudtunk meg róla ahol könyv van nincsen fűtés olyan

könny ami nem is hűl nagyon ki ezt most tudtam meg azon napon csodálatos volt az könyvtár

most is tanult egy kicsit az ember utána ki állítás dolgot tekinthetünk meg ami az nagyon

csodálatos volt el tartott délig kicsit pihentünk egy udvarba levegőzni 3/4kor 1idultunk

ebédelni ami nagyon finom volt fél2 fele be mentünk Egri bazilikába imádkoztunk azon

résen dolgoznak 2óra után mentünk tovább szép asszonyok völgyébe aki tudja bórokról

híres rés azt úgy van emberek nem igazán szeretik ki hagyni így voltam én ezzel .holnap

lesz második rése ennek csavargós nap nak érmes velem tartani képet készítem erről

holnap látni fogják érdemes velem tartani .

fázol várj betakarlak

z vagy nekem, mi testnek a kenyér” – olvashatjuk a sorokat Shakespeare 75. szonettjének elején. A reneszánsz művész talán a világon az egyik legszebben és legigazabbul volt képes kifejezni azt – minden klisé nélkül – hogy mit is jelent a valódi szerelem, s milyen kapcsolatban áll az azt megélő fizikai egyénnel.

A szerelem az egyik, ha nem a legmeghatározóbb motívum egy ember életében, és éppen ezért egy gyakran előkerülő téma az irodalomban is. Szinte alig van olyan költő, akinek ne lenne legalább egy verse vagy versciklusa a szerelemről. Erős, szélsőséges érzelmekkel együtt járó dolog szeretni valakit, és olykor úgy tapasztaljuk, hogy nagyon nehéz megfogalmazni, szavakba önteni ezt az érzést, de szerencsére valamilyen úton-módon költőink mindig megpróbálták, hiszen ha nem tették volna, a szerelemi irodalmi kánon sem lenne ugyanolyan, mint amit ma ismerünk.

Mindenki számára mást jelent a szeretet, szerelem, és máshogyan fejezi ki, így a szerelmi líra is nagyon sokféle.  Ez -véleményem szerint- főként a költő személyiségétől, történelmi időszaktól és a szerelme tárgyától, mélységétől függ. Minden költő máshogyan éli meg a szerelem lelki élményét, és máshogyan önti szavakba érzéseit. Már maga a  szerelem is sokféle és folyton változó: viszonzatlan, viszonzott, boldog, boldogtalan, szenvedélyes, békés, fájdalmas… Annyi különböző változata lehet, hogy nincs elegendő jelző a kifejezésére.

Egy korábbi cikkünkben már bemutattunk néhányat a magyar irodalom legszebb szerelmes verseiből, de azért még bőven akadnak az “irodalmi tölténytárunkban” szebbnél-szebb alkotások, melyek így Valentin-napon valószínűleg minden irodalomkedvelő embernek visszaidézik a régi, szép, szerelmes emlékeit.

tisztálkodás milyen fontos

Hányszor vagyunk úgy elkezdjük osztani észt mintha neki több tudás van az esébe meg szoljuk

érte másik illető mondjuk azt mondja az ember hogy olyan fürdőszobája van ő ezt csak úghy

mondva mondjuk elhinti azt neki csodás fürdőszoba hány ember van úgy el is hiszi amit

mondott neki az ember el telik az idő érzünk valamit levegő be úgy ilyenkor kételkedünk

dolgokba és nem hiszünk abba mit is érezünk akkor levegőbe el hitük tőle akkor ő neki

ilyen fürdőszobája van mondja másik illető érzet valamit arról az emberről igenis érzetem

azt róla és nem csal az én illat érzésem neki nincsen semmi -féle fürdőszoba ahol ő lakik

ő tudta az illető mert jobban ismerje másik ember ugye kételkedik többször az ember olyankor

úgy van mi is meg alkarunk győződni dolgokba igaza legyen illetőnek sok sor van úgy hogy

el hiszük dolgokat amit mondanak lehet hogy só beszéd tárgya volt tőle milyen tisztálkodási

helye van ez talált témát az ember ugye van olyan el hisszük tőle és nem igaz akkor se

kel háborogni át vertek elkel fogadni ilyen ember is van ő ezt találta fő témakörnek fürdőszobát

életünkbe nagyon fontos dolog tisztálkodás .anélkül van olyan könnyen meg szólják másik

embert ez miatt és ennek meg nem szabad engedni más meg szóljon ez miatt másik embernek

nagyon csúnya dolog úgy gondlom ezért nem szabad ennek dolognak só esik másik embertől

könnyen meg szólják ez miatt másik-embert ne engedjünk ennek mindig tiszták legyünk .

a szerelem

“A “szerelem” szó egy mértékadó pszichológiai szótár meghatározása szerint “olyan mentális betegségfajta, amelyet a standard diagnosztikai kézikönyvek még nem sorolnak föl”.”

“Egy másodpercig azon tűnődtem, hogy ha megcsókolnám, az vajon megtörné-e a varázst, amely körülvesz bennünket, de már túl késő lett volna megállni félúton. Amikor az ajka az ajkamhoz ért, tudtam, hogy ha száz évig élnék, és a világ minden országát bejárnám, akkor sem élhetnék át semmi ahhoz foghatót, mint amikor először megcsókoltam álmaim asszonyát, akit, tudtam, örökké szeretni fogok.”

“A nyári szerelmek mindig véget érnek. Ez íratlan szabály volt. Mint egyes növények vagy rovarok, akik nem tudják túlélni azt az évszakot. Azt gondoltam, hogy mi mások vagyunk. Mások is voltunk, de nem úgy, ahogy én gondoltam. Őszintén hittem benne, hogy soha nem fogjuk elengedni egymást.”

Ha egyszerre két embert szeretsz, válaszd a másodikat, mert ha az elsőt igazán szeretted volna, nem szerettél volna bele a másodikba.”

“Nemrég még csak néma tekintetekben nyilvánult a szerelem, olyanok voltak e tekintetek, mintha milliárd hangya mászkálna az ember testén; égetők, de tüzük édes zsibongást okoz; azután a kézérintés jött, a “költészet kapcsa”, kéz kezet fog, mintha két puha fészek tapadna egymáshoz… milyen csodálatos villanysodrony szívtől szívhez. Most már a csókoknál vannak. A mama a másik szobában (…), akkor aztán meg van engedve a lopás. Hiszen a szerelem maga lánc, s ha már valaki úgyis láncon van, hadd legyen legalább igazi tolvaj.”

“A hűségemmel üzenem a kedvesemnek, hogy többet ér másoknál, hogy számomra az egyetlen, csakis őrá vágyom. (…) És ha a másik nem is tudja, hogy hűséges vagyok hozzá? Mit jelent hűségesnek lenni valakihez, aki arról mit sem tud? Ez esetben a hűség saját magamhoz való viszonyulás. Valami, amit önmagamért cselekszem.”

okoskodás néha nem vezet jóhoz

Hány olyan ember van életbe hogy ő meg mondja neked az igaz dolgokat ő neki igaza legyen

életbe ere azt szokták mondani okoskodni szert mások dolgába valaki ezt szereti és elveszli

hogy más okoskodik elő példám van mondjuk valaki tudja ő betegségbe van de mondjuk

el látja dolgát azután meg úgy van vele haza megy ki kúrálja magát abból betegségből

de előtte úgy van meg nézte magát mondták vírus van azt pihenéssel ki kúrálni magát betegségből

az meg van elmúlik az betegség erre valaki mondja halája milyen hangom erre mondta

közli hogy elo kéne menni orrgézestre ezzel olyan mondta aki nincsen orvosi tehetsége de

ezt mondta tudtam mi bajom akkor minek megyek orvos előte ott voltam az nézet meg de

aki okoskodik evvel orrgesztre merni ő szerin te ha kilehet kezelni dolgokat szakember nélkül

néha nem olyan gond nem kel rohanni oda de néha fárasztó dolog ha az ember elkezd okoskodni

meg mondja dolgokat ezzel ezt csinálni biztos tudja másiki ember azt nézte meg előte

nap orvosnál ahhoz nem kelet az orrgézestre menni ezzel idő után elmúlt az az betegség

kicsit elmondom ily-ez kezdtem őt voltam őt de tudta nem voltam ott tudna arol az ember pedig

nem orvos az illető de szeret okoskodni más dolgába bele szólni .ez ügybe azt gondlom én

vannak olyan emberek akik nem szeretik azt emberek akik okoskodnak .mi van olyankor

ember beteg meg tudja hogy vannak olyan háttérbe emberek akik mondjuk áplnőnő

és észre veszi mi baja másiknak segít be jár ilyen olyan ember aki segít másikon nálam észre

meg fázva tudja majd ki pihenem olyanom van aki engem nagy kedvelt betege vagyok az

mondta ez bajom el is fogtam ki kúráltam magam jobb is vagyok .milyen rossz dolog más elkezd

okoskodni más dolgába néha j is máskor bosszantó gondolják el .

mi is igazi szerrelem

Kicsikét megint bele merünk megint a szerelemdolgába én engem még nem igazán érintet meg

engem ez de ami késik az nem múlik azt szokták mondani kicsit képzelődjünk el mintha

igen csak szerelmes lenne az illető hányan vagyunk úgy mondjuk szerelmes valaki másik

illető be és nem akarja tudni vele egyenlőre titkolja hogy ne derüljön-ki kicsit fény derítünk

az igazságra egy este menyek vissza helyemre boltba közlik velem egyik illető akit én

nagyon meg bízok benne egy helyen vagyunk úgy fogad engem, valaki engem ki nézet

engem magánnak közli az illető nő tetszést nyilvánítja mondják szerelmes beléd mert olyanokat

kérdezősködik ami igen csak szerelemet akarja ki mondani ő neki van feleségé egyebek

ő bele szert belém az nő legérdesebb dolog életbe én nem is nagyon láttam azt illetőt aki

érdeklődőt így irántam félig szeret nagyobb foka benne kicsit máik érdekes dolog titkolja

dolgokat ami ő platói dolgot érez valaki érdekébe nem igazán mondta ki aki nagy érdeklődést

irántam felém de nevet engedte kimondani azt érölődőm úgy van akkor egy szer akor minden

fény derül titokzatos hódoló meg mondja dolgokat szemebe úgy van sajnos él benne plátói

szerelem ebe nőbe ez szerelem mert olyan érdőlődés volt szerelmesek tesik másik iránt

de egyszer minden fény-derül ki szerelmes másikba. Hányan vagyunk úgy életbe hogy

nem igazán hisznek szerelmi dolgokba egyszer meg fogják tapasztalni milyen az igazi

szerem másik iránt addig él benne plátói szelem másik iránt kicsi verset hoztam önöknek.

.

Álmok kis házának tűzarcú tetején,
göröngyös patakok csillámló fedelén,
csillogó fűszálak hajlongó derekán
összebújtunk, két megfáradt veterán.

Hófödte hegyeknek megfagyott lankáin,
forró nap égette országok pusztáin,
megfáradt dédapák homályos szemében
egybeforrtunk, mint népek egy eszmében.

Felvillant fénycsóva kérdéses árnyéka,
haragvón mormogó vad vizek tajtéka,
így éltünk kettesben a világ közepén
egymásban, egymásért boldogan te meg én.

Lelkemnek homálya tevéled változott,
te lelked erénye rám időt áldozott,
szó nélkül feküdtem szerelmed oltárán,
eztán nem volt már az életem holtvágány.

a csodák életbe

Hányszor van úgy életünkbe mindig csodákra várunk az lhet meg oldja dolgokat életbe

nagyon sok -féle csodák léteznek emberi életbe vegyük evangélium elmélkedést amikor uda

hívták úr Jézust hogy hallállán van egy nő jojón el ment mondta nekik nem halalt meg csak

alszik az nő mondta neki kelj fel járj úgy történt meg gyógyult az nő ,hányszor van emberi

életbe hogy sötétségbe élnek nem akarnak nagyon fényt az ember életébe nagyon fontos láson

sokan még lelki szemüket és betakarják sok -féle szennyel búnőkel ne lásak fényt ami

jó úthoz vezetne menyei atyához sok ember nagyon későn kapcsolnak jut eskükbe nem jó

útvonalon vannak ami igen csak szőttség helyre vezet lelki szemük be van takarva bűnnel

közbe várja csodákat egyszer majd látni fog ő majd úgy fog látni életbe az ember elhagyja

az ember azokat dolgokat ami nem, jóhoz vezet bűnbe él meg bánja őket meg bocsássák

neki újból lelki szeme látni fog tisztán látja dolgokat törekedjünk lelki szemünket tisztán

hagyni .másik csoda vegyük orvosi dolgokba mondjuk fessünk műtét elő ember várta

dolgokat mondjuk sikerülni fog műtét vagy vele élni betegséggel ami épen műtöttek

van egy beteg mondjuk nagyon nincsen fél tüdője ő várja csodákat mit mond orvos neki

vele élni darabig amíg tud élni ember meg fog lehet halni ő csodákat várja orvosi

csodák vannak életbe nagyon fontos ember bízón csodákba sikerüljön …

A mai vasárnap evangéliuma két csodát kapcsol össze. A történet azzal kezdődik, hogy a zsinagóga elöljárója, egy Jairus nevű ember Jézus segítségét kéri haldokló kislánya miatt. Jézus elindul, de útközben egy vérfolyásban szenvedő, őt megérintő asszony meggyógyul betegségéből. Mire az elöljáró házába érnek, a kislány már meghalt, de Jézus feltámasztja, visszahívja őt az életbe. A két elbeszélést több elem is összekapcsolja. Mindkettőnél nő szerepel, egy fiatal lány és egy idősebb asszony. Jelentősége van Jézus érintésének is. Jairus ugyanis azt kéri, hogy Jézus tegye kezét kislányára, érintse meg őt, s ez majd gyógyulást fog hozni. Az asszony pedig maga érinti meg az Urat és szintén gyógyulásában reménykedik. Közös elem továbbá, hogy az egyik történetben egy tizenkét esztendős lányról van szó, a másikban pedig ugyanennyi ideje szenved betegségében az asszony. Mindkét esetben valamilyen leküzdhetetlen akadály szerepel, azaz olyan élethelyzetek ezek, ahol az ember már tehetetlen. Jairus a halálán lévő kislányához hívja Jézust, tehát olyan állapotban van gyermeke, amikor ember már aligha segíthet rajta, majd pedig ez a határhelyzet tovább fokozódik, még jobban nyilvánvalóvá válik, amikor meghozzák a kislány haláláról a hírt a szolgák. Az asszony esetében szintén emberileg kilátástalan helyzetről van szó, hiszen Márk evangélista hangsúlyozza, hogy a kellemetlen orvosi kezelések egyáltalán nem hoztak eredményt a beteg asszony számára, hiába költötte rájuk egész vagyonát.
Mindezek mellett a legfontosabb közös elem, hogy Jézus a hitre adott válaszként gyógyít. Jairus így fejezi ki hitét: „Halálán van a lányom. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!” Ha nem hinne Jézus gyógyító erejében, aligha kérne ilyet. Aztán pedig, amikor kislánya halálhírét hozzák, ő nem tartja feleslegesnek, hogy az Úr házába fáradjon, azaz továbbra is hisz abban, hogy Jézus képes segíteni. Ezért bátorítja őt Jézus: „Ne félj, csak higgy!” Az asszony abban a hitben, abban a reményben érinti meg Jézus ruháját, hogy ez az érintés gyógyulást fog hozni számára. Ha nem hitt volna erősen ebben, aligha tett volna ilyet.
Érdemes észrevennünk a történetekben a szereplőkre, Jairusra és az asszonyra ható kétféle erőt. Jairus egyrészt a szolgák elkeseredett szavát hallja, ami alapján nincs oka reményre, semmi értelme nincs annak, hogy Jézus eljöjjön házába. Másrészt pedig Jézus bátorítását hallja, aki szerint a hit csodákra képes. Az asszony esetében is észrevehető ez a kettős hatás, de itt nem kimondott szavak, hanem az ő gondolatai formájában jelentkeznek. Egyrészt azt gondolja, hogy egyetlen orvos sem tudott rajta segíteni korábban, tehát nincs esélye arra, hogy meggyógyuljon, másrészt pedig nem adja fel a reményt, bízik abban, hogy Jézus képes vele csodát tenni, s ehhez elég lesz az is, ha meg tudja őt érinteni. Mindketten engedik azt, hogy a jó hatás győzzön bennük és éppen ennek köszönhetően teljesül vágyuk. A zsinagógai elöljárót nem tudják lebeszélni a szolgák arról, hogy Jézust házába hívja gyermekéhez, és az asszonyt sem bizonytalanítják el a korábbi sikertelenségek és kellemetlen élmények, bátran, bizalommal, hittel megteszi, amit elhatározott, amit jónak tart, megérinti Jézus ruháját.
Életünk bizonyos helyzeteiben a hit és a kételkedés, a bizalom és a tehetetlenség, a bátorság és a félelem között őrlődünk. Érdemes mindig Jézust választanunk!

. Lesztek, mint az Isten…

Önkényesen próbál az ember úgy boldogulni, hogy azt hiszi, boldogulása az Isten törvényén túl van: ha azt áttöri, ott vár rá a boldogság. Lesztek, mint az Isten…

Azt hiszem, mivel mind emberek vagyunk, valamilyen formában, mind belekóstoltunk a sötétségnek ebbe a titokzatos birodalmába a bűneinkkel. Mindnyájan megkóstoltuk, hogy micsoda szörnyű valami rejtőzködik itten, micsoda keserű. Hogy az élet értelmét mérgezi, ami ott rejlik a bűn mögött. Az értelmetlenség, a sötétség, az elmagányosodás.

Krisztus Király ünnepén azt ünnepeljük, hogy a sötétség országába belépett Krisztus, az Isten Fia. Elküldte az Atya egyszülött Fiát. Aki olyasmit művelt, amit egy király sem. Egyedül, fegyvertelenül behatolt az ellenséges világ közepébe. És ott maga vívja ki a győzelmet, kezdi meghódítani a világot. Ehhez hasonlíthatjuk azt, amit Krisztus Király művelt a teremtésben, amelyet az ember elsötétített a bűneivel.

Leírhatatlan, nagyszerű, amit a mi Urunk, Jézus Krisztus művelt. És tette mindezt csodálatos egyszerűséggel, alázattal, amit ismerünk az evangéliumból. Elment a kereszthalálig, a Golgotáig. A trónját így állította föl, onnan uralkodik.

A teremtésen belül Jézus Krisztusnak prófétai, királyi és főpapi méltósága van. Az ősi, régi, emberi hagyományban mindhárom szerepet a király töltötte be. A király mutatta be a népéért az áldozatot, a király volt, aki megkérdezte Istent az akaratáról: fölment a torony harmadik vagy negyedik szintjére – ott volt a kis szentély –, hogy megtudja Isten akaratát.

Isten háza és a mennyország kapuja: a kapu a torony alján volt, ott hirdette ki a népnek, hogy mit akar az Isten.
Az Úr Jézus királyságában is, hogy a teremtésbe belépett, szerepel mind a három. Szorosan kapcsolódik a királyságához.

A prófétai tisztje szerint hirdeti meg Isten országát és a kibékülést Isten és az emberiség között. Az evangéliumot, az örömhírt meghirdeti.

Főpapként a legnagyobb tiszteletet tanúsítja Isten iránt az egész emberiség nevében; és dicsérő, magasztaló, engesztelő, könyörgő áldozatot mutat be.

Királyként pedig uralkodik mindenen. Legyőzi a bűnt, legyőzi az ellenséget