forraszhoz megy

Második dolgot is mond azonban Jézus: hogy aki issza, abban ez a víz forrássá válik, és onnan az örök élet vize jön elő. Forráshoz megy az ember, és maga is forrás lesz. Megy a forráshoz, hogy kapjon valamit, és forrássá válik, hogy másoknak is adjon. Ezt akarja Jézus, hogy mi valamennyien annyira telve legyünk vele, hogy túlcsordulóan másoknak is tudjunk szólni róla.

Mint a tanítványok mondták Pünkösd után: nem hallgathatunk már mindarról, amit láttunk és hallottunk. (…)

Másrészt mondja Jézus: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon. És aki hisz benne, annak lelkéből és szívéből az élő víz forrása fog fakadni. Ezt a Szentlélekről mondta, amit majd megkapnak a benne hívők.

Tehát az élő víz, amit Jézus ad, a szent víz, melyet Jézus kapott az Atyától. Mert Jézus, ahogy tegnap elemeztük, a Szentlélektől fogadta.

És a Jordán-keresztség után túlárad Jézusban a Szentlélek úgy, hogy minden ember megkapja. Vigasztaló szavai vannak, megbocsát és meggyógyítja az embert. És tovább űzi a lélek a halált, ez a Szentlélek ereje volt Jézusban.

Az emberi lelkesedés elmúlik. Egy időre nagyon belelkesedhetünk, de következő nap már elfelejtettük. A Szentlélek tehát a maradandó forrás, aki mindig ad vizet. És kell, hogy ez bennünk is fölfakadjon szüntelen.

Nézzük Pétert. Péter is hívő tanítvány volt Jézus mellett. A három év alatt, míg Jézussal járt, lelkesedett, majd mélyre jutott. Velünk, emberekkel is így van ez. Például Jézus kérdezi Pétert: mit mondasz, ki vagyok én? Lelkesen mondja, hogy te vagy Krisztus, az Isten fia. És megdicséri Jézus, hogy boldog vagy, Péter, Jónás fia, mert nem a test és vér mondta ezt neked, hanem a mennyei Atya. És öt perc múlva, mikor Jézus azt mondja, hogy fölmegy Jeruzsálembe szenvedni és meghalni, azt mondja Péter: nem, Uram, nem történik ez meg veled. Azt mondja Jézus: hátra, te sátán.

ön is az őröm hírt vigye el embereknek hogy létezik olyan alapítvány aki

segítenek fogyatékkal élő fiatalakon így támogassa adója 1% alapítványt .
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

minőségi változás

A mi véges világunkból egyszerre minőségi változás történik. Ugrás a kifogyhatatlanba, a végtelenbe: ha megteszed azt a lépést, ha nem félsz semmitől, ha odaadod az utolsódat is. Ha adsz, akkor átmégy az isteni vonalára, a kifogyhatatlan térségbe, valóságba, életbe. Ott már nem kell félni attól, hogy nem lesz elég. Minden szeretet ilyen átmenetet jelent.

És itt van gyakorlatilag a mi életünk legnagyobb problémája is. Elérkeztünk a hétköznapi életünk legnagyobb kérdéséhez.
Az ember aggodalmaskodik: mi lesz, ha teljesen kiszolgáltatom magamat? Nem adhatom át a másik kénye-kedvére magamat! Mert az ember olyan, ha kicsit adok, akkor az egész kell. Jaj, mi lesz? Az egész életünk tele van ilyen dolgokkal: mindent… de azt már aztán nem. Azt már nem bírom, összeomlanak az idegeim stb.

Ez egy sajátos minden nap visszatérő problémája a szeretetnek. A főparancs itt bukhat meg: a mi kicsinyességünkön. Amikor nem megyünk át, mint az özvegy: az egyik is, meg a másik is.

A másik özvegynél ugyanazt látjuk. Az utolsója, amije volt az a két garas. Mégis odaadta – és mindenkinél többet adott.
A mai vasárnap ezt tárja föl: észre kell vennünk, hogy pontosan itt van az a titok, amit az Úr Jézus főpapként is megvalósított. Ameddig bőven van, ameddig gazdagok vagyunk, és sokat tudunk adni, addig nincs probléma. A probléma ott jön elő, amikor látszólag elfogy mindenünk. Ott köll a hit, ott köll a remény, ott van szükség a szeretetre, ott lehetünk nagyok. Ott tágul ki a nagy lehetősége az életünknek. Az öregségünk is ilyen, mikor már látszólag nem tudunk adni semmit, haszontalanok vagyunk, kifogy minden: éhség, szárazság.

A mai evangélium és az olvasmányok megmutatják, hogy nem fogyhat ki minden. Jön Jézus, a próféta és nemcsak a szavával, hanem az egész életével útbaigazítást ad, mond valamit. Azért van idetéve a két özvegyasszonyról szóló jelenet közé mintegy a harmadik olvasmány a főpapról, hogy egyszer s mindenkorra bement a nem kézzel

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

időt kel száni dolgokra

hányszor vagyunk úgy hogy mindennel igazán el vagyunk foglalva és nem igazán akarunk időt száni

 

ami életünkbe nagyon fontos hányszor panaszkodunk életbe nincsen erre  időm  hogy ezt dolgot  meg

 

csináljam valamit  ki talál ezt azt csináljam nem lehet len  úgy van vele de munkája lehet olyan másik

 

munkája másik csinálja meg munkáját meg pontosra ahogy elvárják meg ő úgy kezdi napot egyesek

 

épen kezdés pár perccel kapkodva egyebek elegyen végezve ami kel ez nagyon rossz  szokás

 

embereknél hogy  nem  szakítanak időt dolgokra időt szánnak nem jól csinálja meg másik csinálhatja

 

meg  ez úgy mondva nem jó dolog másik csinálja  meg helyette .egy kicsit annyit kéne változatni időt

 

szánúnk magunkra  át gondolod  reggel dolgokat csendbe nem keresel hátszó zajokat  teljen jobban

 

neked ilyenkor időt  át gondolod csendbe meg  köszönd dolgokat igékének amit kel ezzel erővel

 

jobban el  tudod végezni  dolgokat  csak időt kel száni saját lelkünkre  is meg ne úgy áljuk nincsen

 

idő ehhez úgy állsz hozzá hogy csak tele jen nap biztos nincsen idő erre de másra ami lényeg Tellen

 

neki  de ő valamit  hal gyorsan foglakozik vele érdekli őt ezt időt  amit  erre  szántál lehet volna

 

imádságra  száni  meg köszöni dolgokat igéknek ezen eltudta végezni időt száni lelkünkre nagyon

 

fontos időnk  legyen olyanra ami nagyon fontos

 

A képen a következők lehetnek: szöveg és túra/szabadtéri

 

 

a gonoszság

Ezt a Gonoszt találóan mondja a Szentírás a Hazugság Apjának, mert emberek áltatása, félrevezetése,
becsapása hozzátartozik harcmodorához. Nem elég, hogy egymilliárd ember írni-olvasni sem tanulhat meg,
hozzájön, hogy akik írnak-olvasnak és valamennyire tájékozódni kívánnak ebben a világban és életükben,
ennek a titokzatos hazugság-apának az az érdeke, hogy a tájékoztatás legyen felületes, egyoldalú, manipulált,
téves; lehetőleg szülessenek ú.n. ideológiák, amelyekben mesterien van keverve valami igaz a tévesseI és
hazugsággal és mindegyik végülis emberek üldözésébe, gyilkolásába, gyötrésébe torkol, mint Hitlerék
nemzeti szocialista rendszere, vagy fajmítosza, amely a második világháborút készítette elő, vagy a marxista
szocializmus, amely a Gulág szigeteken virágzott ki és az osztályharcot hirdette. Micsoda szörnyű rabtartó
húzódik meg az ideológiák mögött! Jellemző az induló: „Fel, fel, ti rabjai a földnek!”.
A sötétségben és halál árnyékában
Ne csodálkozzunk, ha a Szentírás az embervilágot így jellemzi: „sötétségben és halál árnyékában ülő nép”.
Világosságra és szabadítóra szorul, mint a börtönbe zárt rabok vagy elhurcolt foglyok. Hogy ezen a
börtönvilágon belül az óbabiloniak még nem fedezték fel a külön börtönt és a mózesi törvényben sincs
nyoma ennek, hacsak a királyság alatt kezdi gyakorlatba ültetni, ez már nem sokat változtat a dolgon.
Jeremiás prófétát börtön híján egy kiszáradt, mély ciszternába eresztették le. Heródes, mikor elfogatta
Keresztelő Jánost, egy táncoló lány miatt a börtönben fejeztette le, Pétert pedig, mikor elfogatta, négy
katonából álló négyes őrséggel őriztette. Tudjuk, hogy ha megszökött egy rab, a börtönőröket minden
további nélkül kivégezték. De hogy szökhettek meg, ha kalodába zárták és láncra verték? Az Úr Jézust
elfogatása után az első kihallgatásig egy földalatti üregben őrizték… Őt, a Megváltót, a Szabadítót!
Jézus, a mi Megváltónk
Máté evangéliuma így ábrázolja az Úr Jézus fellépését, mint valami börtönnyitást:
“A nép, amely sötétségben ült,
Nagy világosságot pillantott meg,
És világosság támadt azoknak,
Akik a halál árnyékában és országában laknak”.
Maga az Úr Jézus is, amikor Názáretben, „ahol nevelkedett, szokása szerint bement szombaton a
zsinagógába és olvasásra jelentkezett, Izaiás könyvét, a tekercset kigöngyölve, az elébe került pár sorral
jellemezte egész küldetését:
“Az Úr lelke rajtam …
Ő küldött engem,
Hogy szabadulást hirdessek a raboknak …
Szabadulást vigyek az elnyomottaknak,
Hirdessem az Úr amnesztiájának évét”.
Mikor visszaadta a tekercset és „minden szem rászögeződött”, még hozzátette: „Ma beteljesedett az írás,
amit az imént hallottatok”. Mintha ezt mondta volna: Én vagyok az, aki megnyitom börtönajtótokat.
Sötétségtekbe árasztom Isten világosságát. Itt a nagy lehetőség számotokra, hogy szabaddá váljatok.
Megnyitom előttetek a „keskeny utcát”, amely igazi életre vezet.

 

Édei  évbe  is  támogosa  alapítványunkat

 

sérült   fiatalokkal  foglalkoznak és  meg  kapják  szeretet  meg  Boldoggá  tenni  akarjuk

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

szépre emlékszik az ember

múlt pénteken hogy nemzeti ünnepet ültek az egész orrságba ünnepvolt meg ilyenkor  ünnepkor

 

nem szokott sehol leni egyéb  foglakozások sehol meg fontos hivatalokba sincsen semmi munka

 

lehetőség mert legtöbb ember elmegy márciús15ei ünnepségre is pihenéssel tölti napjait a

 

családjával ez fontos hogy ünnepkor az ember  otthon van családjával egy kicsit pihen kel egy

 

kis erő ünnepkor  ember kicsit   kikapcsolódik hosszú hétvége után újra  kezdheti dolgokat ami

 

rávan bízva márc.-18án hétfőn hogy nagyon ismert név napvolt de az illető már csak nagyon

 

ritkán jár be így aki tudta  is volt ideje valahogy föl köszönte öt egy embernek volt útja ahol

 

az  illető van ott  meg bírta köszönteni .régen az soha nem felejtem el egyik ifjonc csinált egy

 

névnapi tortát  rajzolt  foglalkozás keretébe amikor másnap találkoztak oda ták azt tortát amit

 

rajzoltak nekem úgy mondva egy emlék amit meg őrzök  március 18hétfői foglalkozást

 

pedagógus Judit  Mancika  tartották  foglakozást  ifjoncoknak .

 

2019.március.18.hétfő. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Horváth Zoltán,Sára Edina,Orosz Tamás,Gergely Dávid,Gerhát Lenke,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. A mai napon meglátogatott bennünket Julika néni.Orosz Tamás folytatta a gyapjú szőnyeg szövést.Lenke,Edina és Bagó Zoli a kis kereten,Horváth Zoli a nagy kereten dolgozott.Kicsit takarítottunk a raktárban.A konyhában zöldség pörkölt készült tésztával.Horváth Zoli fűszerezte a pörköltet.Edina segített a tálalásban.

 

 

 1. A hagymát apróra darabolva megfonnyasztjuk az olívaolajon.
 2. Megszórjuk pirospaprikával, és hozzáadjuk a megpucolt, kimagvazott, felkockázott patiszont. Ízlés szerint sózzuk, lassú tűzön fonnyasztani kezdjük.
 3. Ha már egy kis levet eresztett, hozzáadjuk a majorannát, a paradicsomot és zöldpaprikát (lehet csípőset is), majd még egy kis vízzel felöntjük, és fedő alatt rotyogtatjuk, amíg megpuhul.
 4. Amikor megpuhult a patiszon, belepréseljük a fokhagymákat, kevés őrölt borsot adunk hozzá, végül a tejfölben elkevert kevés (köles)liszttel behabarjuk.
 5. Még egy rottyantás és kész is.

ha  teheti  és  segíteni  szeretne   egy  fogyatékkal  élő  fiatalokon   hogy   boldog  életük  legyen

 

adója   1% kával  támogassa

 

támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

csoportos munka milyen fontos

nagyon fontos még egy közösségbe is csoportos munka mondjuk egyik fél el vinné  dolgokat olyan

 

helyre dolgokat ami igazán nem vezethet jóra   ez jó neki úgy gondolja az illető csinálja úgy  dolgot

 

ahogy tudja  de  nem csoportosan tenné dolgokat egy közösség az  úgy mondva  soha  nem vezethezz

 

jóra úgy  gondlom mondjuk elmegy egy helyre ember dolgozni ott is többen  vannak haladni akar

 

azzal ami kivan tűzve neki de véletlenül úgy van kicsike ideje   lenne be tud másiknak segíteni ez

 

is  csoportos munka segítet  másik illető azon emberen neki úgy van rá szorul másik segítségére

 

ő is besegít tett neki és egy helyen igenis fontos segítsünk közös erővel  meg oldjuk dolgokat ahogy

 

közösségbe illő milyen lenne van3ember  egy helyen 2segít másik társán közösen meg oldják amit

 

kel 3dik egy helybe ál várja dolgokat nem hogy besegít volna nekünk biztos előre haladtunk volna

 

azért kel  községbe  csoportos tud előre  haladni dolgokkal ezt mindenki meg tapasztalta milyen

 

fontos egy közösségbe csoportos munka. március 13szerdai foglakozást  pedagógus Judit Mancika

 

néni tartották foglakozást az ifjoncoknak .

2019.március.13.szerda. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Horváth Zoltán,Sára Edina,Orosz Tamás,Gergely Dávid,Gerhát Lenke,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit,Csörgi Katalin. A mai napon Bagó Zoli,Lenke,Edina,Orosz Tomi folytatták a munkájukat a szövőkereten.Csoportosítottuk az vágandó anyagokat.Munka közben zenét hallgattunk a számítógépen.Erzsike folytatta a kötést.A konyhában

bundás virsli készült.Edinának krumplipürét csináltunk.Horváth Zoli a krumplit törte.Edina segített a tálalásban

 

hozzávalók / 4 adag

 1. A tojásokat felütjük, és hozzákeverjük a lisztet, a tejet, a reszelt hagymát, sóval, mustárral ízesítjük.
 2. A virslikről leszedjük a műbelet, majd négybe vágjuk mindegyik szál virslit.
 3. Közben elkezdjük az olajat melegíteni.
 4. Lisztben megforgatjuk, majd a tojásos masszába mártjuk.
 5. Nem túl forró olajban aranysárgára sütjük.

 

ha  teheti  és  segíteni  szeretne   egy  fogyatékkal  élő  fiatalokon   hogy   boldog  életük  legyen

 

adója   1% kával  támogassa 

 

 támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

nem válogathat az ember kit szert

ki szokott úgy leni életbe valahol van és az egy közösség ahol úgy van az illető nem igazán

 

válogathatja meg kivel szert együtt csinálni ,lenne ilyen lehetőség életbe biztos  sokan

 

meg  válogatná kivel szeretne együtt tevékenykedni azon helyen hogy nincsen olyan életünkbe nem

 

nem válogathatja kivel szert együtt tevékenykedni embert egy közösségbe igenis elkel fogadni amilyen

 

és ezzel kel élni égy lehet vele egy körbe mondjuk biztos lenne lehetőség életbe hányan meg válogatnák

 

kivel szeretne együtt dolgozni igazán hogy elkel fogadunk mindenkit amilyen így nem válogathatunk

 

biztos sokan lenének olyan ő ezzel nem szeretne együtt tevékenykedni igenis rossz Herotai vannak

 

amit az embernek igenis elkel  viselni ehhez úgy mondva sok türelem kel másik felé lehet az illetőt

 

valami okból lehet hogy  nem szíved csücske és nem igazán szeret úgy mondva azért nem akarnál

 

együtt   leni azon helyen de minden ember társunkat kel szeretni és elfogadni amilyen ő neki ennyi

 

telik ki erélyéből de  ennek van hátul ütője nem jó csinálna valami másik meg kel tenni  jól

 

legyen meg oldva így lehet hozzá állni dolgok hoz mert nem válogathatja  meg ember kit szert

 

elkel fogadni öt és szeretni kel abba közösségbe azon helyen van nem válogathatunk .

 

ha  teheti  és  segíteni  szeretne   egy  fogyatékkal  élő  fiatalokon   hogy   boldog  életük  legyen

 

adója   1% kával  támogassa

 

támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

önkéntes dolog legszebb

valamikor  érezni lehet nálunk akkor kelet önkéntes segítő az mindig úgy  van helyzet abból önkéntes

 

segítőségből mindig jóm ha van hányan vannak úgy életbe ő mindent meg tesz jó legyen másiknak

 

mondjuk épen kapcsoltba van valaki az emberel jól érzi magát azzal emberel mindent meg adni hogy

 

boldog legyen életbe hányan úgy pénzért mindent meg lehet venni úgy van vele mindenki de ez

 

nem jó így gondolat úgy vagyok vele a szeretet  amit adunk másiknak azt ingyen kaptuk úgy is kel

 

tovább itatni másik embernek akit  igazán szeret életbe másik azért szeretnék az nem igazán jó

 

fel fogász  kel igenis pénz ember életébe  annyi amivel boldog tud leni de ezt nem pénzé kert meg

 

venni úgy gondlom én szeretetből kel mindent  meg tenni másik ember társunkért .a önkéntes munka

 

amire  nagyon kevesen mennek el az ember szeret vezényeli és szíve vezeti  az ember elmernek indulni

 

máson önkéntes munkát végezni  egy  közösségért tenni  dolgokat az ember meg  kapja ott  szert az

 

mindnél többet ér ilyet kap ember ezért kel  elmenni önkéntesnek egy helyre ott  boldog lesz

 

közösségbe van meg kapja a  szeret  lehet az ifjoncoktól hogy van nálunk jó pár  önkéntes  erőnk aki

 

jól érzik magukat ha bent vannak az ifjoncoknak segíthetnek foglakozásba .

 

március 11 hétfői foglalkozást pedagógus Judit Mancika néni ,Julika néni Kati néni voltak segíteni

 

.

 • 1,5 dl búzadara
 • 2 ek  olaj
 • 2 dl víz
 • 1 csipet só
 • 40 dkg metélt tészta
 • lekvár
 1. A búzadarát a felhevített olaj ban, közepes hőfokon, folyamatos kevergetés mellett megpirítjuk. Félrehúzzuk, majd feöntjük a vízzel, hozzáadjuk a sót, majd lefedve állni hagyjuk, hogy a daraszemek megduzzadjanak (vigyázat, mert a víztől nagy gőz csapódik fel).
 2. Közben bő, sós vízben kifőzzük a tésztát, lecsöpögtetjük, a darába forgatjuk, és lekvárral tálaljuk.

 

2019.március.11.hétfő. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Orosz Tamás,Horváth Zoltán,Sára Edina,Gergely Dávid,Gerhát Lenke,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit,Csörgi Katalin,Tóthné Julika. A mai napon kettő új keretet vetetünk fel.Mancika,Horváth Zoli az egyiket,Kati néni és Bagó Zoli a másikat.Edina a szövést folytatta,Tamás a gyapju szőnyeget szőtte Erzsike kötött.Julika néni és Kati néni vágta az anyagot.A konyhában grízes tészta készült.Horváth Zoli pirította a grízt.Edinának lecsós tésztát csináltunk.

 

ha  teheti  és  segíteni  szeretne   egy  fogyatékkal  élő  fiatalokon   hogy   boldog  életük  legyen

 

adója   1% kával  támogassa

 

támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

véleményt ne mondjunk másikról

hányszor vagyunk úgy biztos neked valahogy valaki neked nem igazán szimpatikus  így  lehet

 

véleményt alkotunk  magunkba  ő milyen egyszer  amikor olyan est van életbe ő fog neked segíteni

 

lehet nem vártál  valamit de ő beszélget veled te gondolatodba  nem sípantikálás jár egyszer olyan

 

történt meg  történt aki  csak pársor beszélget veled  ő meg kedvel te is kicsit meg kedveled  egyik

 

nap fogja föl köszönt téged  az nap van híd el minden többet ér annak embernek csak párszor

 

beszélgetek de ő nem felejtette neved meg emlékezet rólad köszöntött    ez úgy mondva jól

 

est  nekem és mindénél többet ér úgy vagyok vele .hányszor valakivel mondjuk nem igazán jó

 

jössz ki vele  jó neked mondjuk  véleményt mondunk róla neked valahogy nem igazán jön be

 

de ő közeledni akar hozzád de  meg emlékezik rólad lehet föl köszönteni az nap lesz ezért úgy

 

mondva  nem szabad  véleményt alkotni magunkba lehet kedvel   és szert téged az illető nem

 

szabad másról véleményt mert neked nem szimpatikus  ilyet érzel  gyorsan kel programozni gombot

 

olyra induljon agyunk máskép lásuk dolgokat ne szóljuk meg lehet magunk gondol tába hiba

 

azt ki javítani szertik az embert  úgy van hozzá álla dolgokhoz..

 

Édei  évbe  is  támogosa  alapítványunkat

 

sérült   fiatalokkal  foglalkoznak és  meg  kapják  szeretet  meg  Boldoggá  tenni  akarjuk

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alázat

mai elmélkedésünket a alázatról hány emberbe hiányzik alázat másikember felé ő azt gondolja ő

 

azt  gondolja másikról valamit milyen hogy ő bemert neki szólni valamit de nem olyat mondott  ami

 

sértő  lett  volna csak poén képen mondott valamit erre  úgy van vele ő bizonyos kort meg élet már

 

hol  van feléje  alázat is tisztelt felé mert  meg érdemeli úgy gondolja ezt   amikor beszéljük alázatról

 

másik felé egy érdemű másik beszél az alázatról tiszteltről  másik felé az át tudja értékelni dolgot

 

másik igenis  beszól olyat ami neked nem igazán est jó mondhatja neked azt hol tisztelt és alázat

 

felém mert én idősebb  vagyok feléd azért alázatos legyél felém ő úgy van vele viselkedése meg

 

haladja határt az ember felé sértő neked ő beszélhet  neked alázatról tiszteltről feléd HIÁNY CSIK

 

ő igenis  sértő másiknak  de úgy van fele elnézi neki ő alázatos feléje a felé idős felé  elnézi neki

 

dolgokat amit mondott neki az ember  igenis alázatot gyakorolt másik idős felé elnézte neki dolgot

 

amit  tett ember vele az idő beszélhet az alázatról tiszteltről felé ő azt nem igazán tudja alkalmazni

 

a az ember felé gyakorolni kel annak embernek úgy vagyok vele egyszer majd meg tanulja mi Is

 

alázat  .még példa  ugye minden ember szokott  tévedni életbe elnézést  kér hibákért amit tévedt

 

másik iránt  ez egy értelmű alázatos volt feléd .másik nem mond kívülálló  olyat másik nem gyakorta

 

az egyik családtagja bocsánat kérést igenis gyakorlata mert elnézést kérni hibákért  kívúl álló  ne

 

igazán szóljon bele dolgokba ő inkább  gyakorolja azzal hogy nem szol bele dolgokba alázatos lesz

 

másik felé mai világba ez alázat  dolog néha hiánycikk gyakorolni aláztatott .

 

Alázatosnak lenni annyi, mint letérdelni és fölfelé nézni. Felnézni, mert az alázat nem emberi minőség, hanem Isteni.

 

Alázatosnak lenni nem azt jelenti, hogy megalázkodni.

Alázatosnak lenni annyit jelent, hogy magamba fogadom az istenit. Befogadom azt, hiszen több nálam, túlmutat rajtam, túl mutat mindenen ami emberi, mert az alázat Isteni.

 

Amikor alázatos vagy akkor meglátod a másikban az istenit, képes vagy azt befogadni, beengedni, önmagadon átengedni, mind abból ahogy áthalad rajtad abból tanulni.

 

Emberként alázatosnak lenni annyit tesz, hogy elfogadom azt ami, és ahogy történik, mert tudom Isten ezt akarja, ezt adja nekem ebben a percben, mert úgy gondolja ez válik leginkább hasznomra.

Aki nem képes alázattal élni az életet, az nem tiszteli a legalapvetőbb törvényszerűséget, nem tiszteli a Mindenség rendjét, így tulajdonképpen nem tisztel semmit.

 

Aki nem tisztel semmit és senkit, az nem képes másként tanulni, mint olyan szituációkból ahol térdre van kényszerítve, ahol az Isteni felülkerekedik mindenen, ami emberi.

 

Alázat vagy van benned, vagy nincs…ezt nem lehet tanulni, elsajátítani. Ezzel együtt lehet születni. Aki ezzel együtt születik, az áldott, mert övé az Isteni és tanulhatja az emberit. Aki e nélkül születik az emberi és azért van itt, hogy megtanulja az Istenit. Aki az emberit tanulja, az képes elfogadni, befogadni és a legfőbb tanulni valója, hogy meghúzza és megtartsa határait. Aki az Istenit tanulja, annak azt kell megtanulnia, hogy túl lásson mindenen ami emberi, és meglássa a mögöttes lényeget, rendet,az Istenit.

 

Mindannyian tanulni, bölccsé válni vagyunk itt.

 

Változó világban élünk és egyre nagyobb szükségünk van az alázatra, mert csak így tudjuk meglátni mindazt amit az élet valójában üzen nekünk. Csak így láthatjuk meg a valódi értékeket egymásban és a világban.

 

Ereszkedjünk térdre és nézzünk fölfelé, lássuk meg mindazt ami valótlan világunk mögött rejlik!

Láss túl az emberin, nyisd meg szívedet és lényedet a befogadásra, engedd szabadon áradni és áramlani az energiákat. Éld az életedet szeretetben, szeretettel, mutass példát világodban! Világíts és ragyogj, hogy a keresők meglássanak, megtaláljanak.

 

Édei  évbe  is  támogosa  alapítványunkat

 

sérült   fiatalokkal  foglalkoznak és  meg  kapják  szeretet  meg  Boldoggá  tenni  akarjuk

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bűnökről elmélkedjünk

Loyolai Szent Ignác, amikor a bűnről elmélkedik, azt ajánlja, hogy gondoljuk el magunkat börtönbe zárva,
és képzeljük azt, börtönünk körül vak sötétség van, villámlás, mennydörgés, vadállatok ordítása. Sokáig nem
értettem azt a képet, hogy mi köze van ennek a bűnhöz, de rájöttem, hogy igenis, ha bűnt követek el,
kizárom magam Isten szép világából és börtönt emelek magam köré, egy szánalmas kis világot, amelyben
raboskodom.
Mikor először éltem meg, hogy belöktek egy zárkába és rám csukták a vasalt ajtót, önkéntelenül is az volt
az első, hogy körülnéztem, merre az ablak, hol jut be hozzám a napfény, hallok-e harangszót, hogy lehetne a
zárkából kijutni. Ha bűnömmel kizárom magam a világból és egyetlen pillanat alatt börtönt alakítok
magamnak, halkan, lelkiismeretem oldaláról elindul valami, hogy keresse a fényt, a harangszót, a
szabadulást. És – hála Istennek – van szabadulás, mégpedig a kezünkbe van eltéve, mert az őszinte
bűnbánattal Urunkhoz fordulhatunk és ő végtelenül irgalmas. Egy áldott pillanatban eltűnhet börtönöm és
szabad lehetek, mint Isten gyermeke.
Hogyan válik börtönné a világ?
A Bibliában, a Teremtés könyvében olvashatjuk, hogy a kezdeti paradicsomi világ milyen meghitt
érintkezésben van a Teremtővel. Azonban kígyósugallatra, sátáni kísértésre az ember elrontja viszonyát
Istennel és külön útra tér. A paradicsomi állapotot szempillantás alatt felváltja a számkivetettség, a halálraítéltség, a verejtékes munka, a keserves küzdelem, a szorongás és a félelem, a mezítelenség, védtelenség
állapota. Krisztus Urunk erre mondja példabeszédét a búzáról és a konkolyról. A jó gazda elveti megmunkált
földjébe a tiszta búzát, de az éjszaka sötétjében jön az ellenséges ember és a búza fölé elhinti a konkolyt. A
kettő most már összekeveredve, egymástól elválaszthatatlanul „együtt növekszik”. A gazda nem is engedi,
hogy szolgái próbálkozzanak a konkolykiszedéssel, mivel félti, hogy a búza is károsodna. „Hagyjátok mind a
kettőt együtt nőni az aratásig…. akkor majd Isten angyalai szétválasztják a kettőt. A búzát begyűjtik a csűrbe,
a konkolyt meg kévébe kötve elégetik

 

Édei  évbe  is  támogosa  alapítványunkat

 

sérült   fiatalokkal  foglalkoznak és  meg  kapják  szeretet  meg  Boldoggá  tenni  akarjuk

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

nemzeti ünnep

ma nemzeti ünnep van ilyenkor az emberek kicsit  meg pihenek le teszik munka dolgokat félre

 

teszi egy kicsit családjára szánja ezt nemzeti ünnepet és együtt töltik le nemzeti ünnepet ,most

 

azokra emlékezünk meg ezen napon aki ezen napon március 15én elesztek nemzetünkért béke

 

legyen földön  vétik is ezerrel harcot  legyen béke de sokan elesztek ebbe  hogy meg védjék

 

nemzettet  ezért ilyenkor ezen napon föl vonják nemzeti lobogott meg szólalnak himnuszok ezen

 

napon meg  emlékeznek ezekért  emberekért akik életüket veszették harcba nemzetért ők

 

szeretetből   harcoltak és védték nemzetüket és elesztek meg haltak értünk .ezen napon nemzeti

 

ünnepen meg születet  12pont  amit meg osztok önnőkkel itt .kicsit ma  arra  szánjuk időt  csendbe

 

legyünk egy kicsit emlékezünk meg  nemzeti ünnep elesztek ért aki szeretetből haltak meg értünk

 

béke legyen ők így veszték életüket nemzetért értünk béke legyen illik meg emlékezni róluk.

 

 

 

táptalaja a saját nemzeti kultúra volt, célja pedig ennek független politikai kibontakoztatása, a nemzeti értékrendnek az európai szabadelvűség nemes tradícióihoz igazodó megfogalmazásával. A nemzeti liberalizmus egyszerre kívánta eltörölni a rendi kötöttségeket, és elősegíteni egy politikailag szabadabb nemzet virágzását. Az egyénekre vonatkozó kötöttségek mellett egyre inkább a nemzeti függetlenség princípiuma került a középpontba, mely folyamat végül az 1848-as politikai forradalmakhoz vezetett Európában.

Ezen reformtörekvések képviselőinek sorából kiemelkedik a politikus-író, polihisztor Széchenyi István (1791–1860), aki 1848 tavaszán hazánk első felelős kormányában, a Batthyány-kormányban közlekedési miniszter lett, és akit politikai ellenfele, Kossuth Lajos a „legnagyobb magyarként” méltatott.

 

Aznap korán reggel Petőfi Sándor a Pilvax kávéházba sietett, ahol az ifjak összegyűltek. Vasvári Pált és Bulyovszky Gyuláttalálta ott, Jókai Mór lakására hívta őket, ahol a 12 ponthoz proklamációt szerkesztettek. Petőfi 8 óra körül társaival a Pilvax-kávéházba ment, a kitűzött időre csak hatan jelentek meg (Petőfi, Jókai, Bulyovszky, Sebő, Gaál Ernő és Hamary Dániel). Itt Jókai felolvasta a 12 pontot és a proklamációt. Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt. Innen indultak el az előzetes megállapodás szerint először a jogi egyetemhez az Egyetem utcába. Annak udvarán már egy csapat tanuló várt rájuk s ott rögtön széket hoztak Petőfi és Jókai számára, itt Petőfi újból elszavalta előző éjjel írt költeményét, a Nemzeti dalt, Jókai pedig fölolvasta a 12 pontot. Innen az Újvilág utcai orvosi egyetemre mentek, itt is félbeszakították az egyetemi előadásokat és az előbbihez hasonlóképpen jártak el az udvaron, később pedig a mérnöki és bölcseleti kar hallgatói előtt; ugyanez történt az egyetemi téren is. Ekkor már nemcsak az ifjúság vette őket nagy tömegben körül, hanem az utcáról is nagy közönség csatlakozott hozzájuk, mely nőttön nőtt.[7]

Elhatároztatott, hogy a nép a proklamáció első pontját, a sajtószabadságot, saját önhatalmánál fogva teljesülésbe veendi, amit meg is tett, 10 óra után a siker és lelkesedés hatása alatt a tömeg Landerer és Heckenast könyvnyomdájához vonult a Hatvani utcába (később Petőfi javaslatára a Hatvani utcát Szabad Sajtó utcának keresztelték át[9]). Ekkor már ötezres tömeg követte őket.[10] A rend és béke fönntartása tekintetéből választmányi tagokul Petőfi SándorVasvári PálVidats János és Jókai Mórküldettek be. Landerer Lajos nyomdatulajdonost a kikiáltott tizenkét pontot tartalmazó program és Petőfi költeményének cenzúra nélküli kinyomatására szólították fel, ellenállásának esetén az el nem kerülhető kényszerítést helyezvén kilátásba.

 

Image result for 1848 március 15

 

 

Édei  évbe  is  támogosa  alapítványunkat

 

sérült   fiatalokkal  foglalkoznak és  meg  kapják  szeretet  meg  Boldoggá  tenni  akarjuk

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

fejlődés másoknak

amikor vége volt évközi idősakónak  akkor  volt nálunk a  farsangi mulatság az alapítványba ami

 

hírek szerint  nagyon  jó  sikerült néha  valaki mondja hogy ő elmegy egy helyre be teszi lányát és

 

tovább siette  mert van neki el foglalatsága azért rohan  meg aki úgy van be teszi  valakit egy helyre

 

és   nincsen nagyon jó csak elvan abból is hiányzik egyértelmű szeretet arról helyről  azért érzi valaki

 

ezt lehet de ez ügybe egyértelmű hogy kölcsönösen kel szeretni egymást nálunk nincsen ilyenbe

 

gondunk ha mondjuk lenne  ilyen gondunk vakalaki ilyet érzi hogy el van meg érdeklődnék hogy

 

mi gond hogy nem igazán érzed magad jól itt  segítenék  rajta hogy  ő is  otthonosan érezze  magát

 

közösségbe  mi   alapítványunkba nincsen ilyen gond  mi szeretetbe éljük napjainkat .egymásnak ami

 

siker  az mindannyian örülünk  neki  másik fejlődésben  évek óta  mindegyik ifjonc  szokat fejlődőt .

 

március 8pénteki fogalakozást pedagógus Judit Mancika néni tartották  az ifjoncoknak foglakozást.

 

2019.március.8.péntek. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Orosz Tamás,Gergely Dávid,Gerhát Lenke,Csörgi Katalin,Barnáné Sümegi Judit. A mai napon Bagó Zoli és Lenke folytatta a szövést.Tamás mintázás szőnyeget kezdett el.Énekeltünk tavaszi dalokat.Felköszöntöttük a Zoltánokat névnap alkalmából.A fiúk felköszöntötték a nőket nőnap alkalmából.A konyhában kelkáposzta főzelék készült.Lenke és Erzsike segített az elkészítésbe

hozzávalók / 6 adag

A főzelékhez

A rántáshoz

  1. A kelkáposzta torzsáját kivágjuk, a megmaradt káposztát elnegyedeljük, majd felcsíkozzuk.

 

  1. A hámozott burgonyát közepes kockákra vágjuk.

 

  1. A káposztát egy nagy fazékba tesszük, felöntjük 1,7 l vízzel, lefedjük, néha megkeverjük, majd ha felforrt, beletesszük a burgonyát, fűszerezzük sóval, borssal, majorannával, köménnyel. Lefedve, 20 percig főzzük.

 

  1. A zsírból, lisztből és a pirospaprikából elkészítjük a rántást, a főzelékhez keverjük. Az áttört vagy reszelt fokhagymát is beletesszük.

 

 1. Fedő nélkül 10 perc alatt készre főzzük.

Elkészült Lenke első szőnyege!

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember

néha háj igazság

kicsit folytassuk arról elmélkedjünk hányan játsszak nagyot ők valakik és meg mondja

 

valaki az igazat   akkor lehet hogy az ember feje  könnyen  be  törik az illető meg mondja

 

másiknak dolgokat  ő meg hallja mit mondanak róla Ő  neki áll mondjuk meg védeni maga

szemségéből de az lenne szép mondjuk aki játssza nagyot ő a akárki és másiknak nincsen

 

igaza azért mondja meg kicsit hangosabban meg mondom dolgokat másik mondja  meg

 

neki de lehet hogy  igaza  van de  másik neki ál maga  szemségéből  védeni de igazából lehet

 

nincsen mondjuk annyit csinálna egy helyen végzi   amit ki gondol magának  könnyű dolgot

 

meg csinálja  de hogy másikon  segíteni az nincsen fejébe  látja lehet másik illető  látja lehet

 

ez ügybe  igaza  van  de  ő igen is háborogni kezd  védi maga  szemszögből de lehet másinak

 

igaza van de másik illető aki védi magát meg dolgokat ez nagyon fáj úgy  gondlom ezért

 

kezdi  magát  védeni  aki igazán meg győződik dolgokról  az igazából meg látják dolgot  mi

 

is igaság de  az illető akinek mondta  fel háborodva dolgon mit mondtak neki ez igazán fáj

 

ezért kezdet  háborogni az illető aki meg győződve dolgokról az meg mondja másinknak

 

dolgot  amit látott  az illető könnyű dolgot végezz amit ő elbír kicsit meg  erőltetné dolgokat

 

biztos elbírná   végezni. de másik dolgokat amit látott eddig  föl van háborodva mert meg

 

mondák igazat   néha igazán fáj megmondja valaki igazat szemébe elkezd háborogni

 

dolgokon mi csinálna  vele de nem teszi és  azt csinálja inkább hogy nem beszél azzal

 

illetővel azért mert igazából nincsen igaza másiknak lehet ő háborog mit tenger aki

 

meg győződik dolgokról mi  is igaság lehet fáj mert meg meri mondani igazat igenis fájni

 

szokott  ezért fáj másiknak igaság tudja mindenki valakinek igaságot igenis fájni szokott

 

ezzel betörik feje másiknak igazat  mertek mondani neki ez fáj egyes illetőnek igaság

 

igazán  néha fáj lehet azéért habogni kezdünk .

 

Édei  évbe  is  támogosa  alapítványunkat

 

sérült   fiatalokkal  foglalkoznak és  meg  kapják  szeretet  meg  Boldoggá  tenni  akarjuk

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

 

 

 

finomat főztünk

nagyböjt úgy kezdtük úgy zártuk év közi idők  végégét hogy farsangi múltaságot szerveztünk ami

 

nagyon jó sikerült   farsangi buli után hétfőn  március 4én hétfőn pakolással  folyatták mert az

 

ünnepség  után ami szokott utána levő  foglakozás mindig rendezkedünk vissza termet az

 

foglakozásra hogy be rendezték úgy voltak vele hogy időnk volt neki álltak egy kicsit farsangi

 

utáni  nagy takarítást szerveztek többiek nagy takarítás mindig úgy zajlott meg beszélték többiek

 

hogy  meg beszélték mikor tudnak időt  száni erre  nagy takarítást csinálni bent most úgy sikerült

 

farsang   utáni buli után hétfőn nagy takarítást szervezetek ez nagyon jó sikerült ez rendrakásos

 

nap  bent  régen ez úgy  zajlott pontot kaptak érte az ifjoncok  próbálta valaki ezt vissza szeretnék

 

állítani ezt pontozó rendszert ifjoncoknak valaki rájött hogy igazam volt ebbe pontozó dologba de

 

hogy  új elnök asszony segítője van ő neki más dolgok fejébe így pontozó dolog kicsit pihen  tudok

 

vele beszélni vissza  állítjuk még szombati  ősze jövetelekbe sincsen előre lépésünk mert nem

 

beszélték meg dolgokat hogy legyen e  pár embernek jó lenne többség dönt .márciús6szerdia

 

foglalkozást pedagógus Judit Mancika néni tartották az ifjoncoknak..

 

2019.március.6.szerda. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Orosz Tamás,Gergely Dávid,Gerhát Lenke,Barnáné Sümegi Judit. A mai napon Bagó Zoli Lenke és Tamás folytatta a szövést.Leszedtük a farsangi dekorációkat az ablakról.A konyhában zöldség leves készült.Erzsike segített darabolni és pucolni a zöldséget.Tamás segített a tálalásban.

 

“Segíteni szeretnél – itt megteheted ”

18711516 1 13 – ” Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány ”

 

 

 1. Egy nagyobb lábasban a finomra vágott vöröshagymát, a közel egyforma méretűre aprított sárga-és fehérrépával, zellerrel az olajon megdinszteljük.
 2. Felengedjük kb. 2 l vízzel, hozzáadjuk a csokorba kötött petrezselymet, a babérlevet és a borsszemeket. Sóval ízesítjük.
 3. Közepesnél kicsivel gyengébb tűzön főzzük.
 4. Amikor a gyökérzöldségek már majdnem megpuhultak, hozzáadjuk a külső leveleitől megszabadított, félbevágott kelbimbókat és  a megpucolt, felkockázott karalábét.
 5. Tovább főzzük, míg az összes zöldség megpuhul. Szükség esetén utóízesítjük.
 6. Legvégül a maradék, fél csokor, egészen finomra vágott petrezselymet is beleszórjuk a levesbe.
 7. Tűzforrón tálaljuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a ragaszkodás

“Mondd, mit teszel, ha nem lesz holnap, hogy elmondd, amit el kell mondanod? Mondd, mit teszel, ha nem lesz holnap, hogy megtedd, amit meg kellett volna tenned? Mondd, mondd, mit teszel, ha hibázol, újra és újra, és nem lesz rá lehetőséged, hogy jóvá tedd? Mondd el, mire vársz, hogy lépj, hogy boldog légy? Miért élsz tovább úgy, ahogy soha nem akartál? Mondd, mit ér az élet, ha a boldogság messze jár? Mit érnek az évek, ha nem hiányzik, aki vár? Mondd el, mit kellett volna tenned, és mondanod, ha lett volna még egy holnapod?”

“Soha ne sajnáld azt a dolgot, ami valaha megmosolyogtatott.”

.Néha az ember olyan dolgokhoz ragaszkodik, melyeket jobb lenne elengedni.

 

.Az álom valami,amire igazán vágysz,ami igazán fontos neked.Az álom valami,amit elképzeltél,és amiről nem szabad lemondanod.Mindegy, hogy nem érti senki,mindegy, hogy mit gondolnak róla.Ez a Te álmod,és mindet meg kell tenned érte,hogy valóra váltsd!Mindent.Nem szabad, hogy érdekeljen,mit gondolnak róla az emberek,nem szabad, hogy hagyd elrabolni álmaid.Ha a szíved szólít, követned kell szavát.

. “Inkább megéri merészen dönteni, és vállalni a hibázás kockázatát, mint hosszasan habozni, és túl későn megtalálni a jó megoldást.”

“Inkább vállalkozzak valami nagyra és valljak kudarcot, mint vállalkozzak a semmire és legyek sikeres. Rendkívüli emberek olyan átlagemberekből lesznek, akikben az elkötelezettségnek egy rendkívüli mértéke van meg

“Segíteni szeretnél – itt megteheted ”

18711516 1 13 – ” Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány ”

Kedves EMBEREK!
Nagyon köszönjük mindenkinek aki rászánja az idejét az adónyilatkozat kitöltésére! Különös szeretettel gondolunk mindazokra, akik nekünk ajánlja fel adója 1 %-át, ezzel hozzájárulnak, hogy Alapítványunk továbbra is segíthesse a Turán és környékén fogyatékkal élő embereket!

nagyböjti lemondás gyakorlása

pár napja meg kezdőt  nagyböjtünk ki miről mond  le nagy böjti időbe ez nagyböjti idő lelkünk

 

tápláléka  nagyböjti idő ez  sok mindenre képes nagy böjti időszak  valaki ebbe  időszakba ha van

 

neki erős akarta magába képes  lemondást gyakorolni ami embernek igenis fontos  hogy le mondjon

 

dolgokról  ugye aki ismer tudja nagy böjti időszakba  én leszoktam  mondani tévéről ,nem vagyok nagy

 

tévénéző típus  ezt félre  rakom mai naptól kezdve embernek  nagy böjti csend nagyon alkalmas idő

 

kicsit  rá hangolódjunk majd húsvéti  időre   de előtte nagy böjtbe mondjunk le dolgokról .hányszor

 

van az életünkbe az igazán ködünk jézushoz  de  be teszi  lábát  az ördög  ö meg mindig úgy kezdi

 

embernél vagy  küszködünk és nem igazán engedünk az ördögnek  hányszor úgy ördög amikor meg

 

kísérti az  embert először egy kicsikét akarna be költözni emberbe  ha nem küszködik akkor igen csak

 

meg tudja kísérteni  az  embert de ez   ön meg tagakadásokkal jár itt  nagyböjti idő  lemondjunk olyan

 

dolgokról lelkünk tápláléka lehet  nagyböjti  idő arra  alkalmas valaki  nem jó úton jár imádkozhatunk

 

érte jót  cselekedünk  érte valaki  aki nagyon szereti édességet   az érez magába annyi   magába

 

lemondást akor  azt leteheti  és nem eszik nagyböjtbe  édességet  önmegtagadást  gyakorol nagy

 

nagy böjti  időbe ez is lelkére fog válni .

 

Édei  évbe  is  támogosa  alapítványunkat

 

sérült   fiatalokkal  foglalkoznak és  meg  kapják  szeretet  meg  Boldoggá  tenni  akarjuk

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

farsangi buli utáni takarítás

múlt vasárnap volt a farsangi bálunk meg tartva ami nagyon jó sikerült képet készítünk  erről

 

farsangi bálról elején ott  volt elnök  asszony közel egy órát ott  volt Farsangi bulin ő ennyit  tudott

 

rászánni  erre ünnepségre   ugye  olyan egy hangulat  egy farsangi mulatságon és az ember nem lenne

 

fáradt  akkor tudna tovább  részt  venni  egy farsangi ünnepségen meg olyan előfordul valakit meg

 

hívnak  egy farsangi bulira lehet hogy eleget tesz nincsen kedve hozzá de részt vesz ezen ünnepségen

 

meg tiszteli őket  ezzel hogy részt vesz ezen ünnepségen nálunk egy farsangi mulatságra elmegyünk

 

egy kicsit  alapítványba mindenki örömmel jön erre farsangi bulira  mondjuk ha valaki elvan egy kicsit

 

az ünnepségen azon helyen meg hívták öt lehet nem otthonosan érzi magát azért van ez de mi ha

 

elmegyünk   ilyen farsangi bálra  mindenki otthonosan érzi   magát jól érzi magát .nagyon jó sikerült

 

buli akinek  ideje engedte  az részt vet végig ezen farsangi bulin én nekem egy órát tudtam száni

 

erre   farsangi bulira jól éreztem magam  .március  4ei hétfő foglakozást úgy kezdtük foglakozást

 

hogy  vissza  pakoltuk   a farsangi buli után dolgokat .

 

2019.március.4.hétfő. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Gerhát Lenke,Csörgi Katalin,Barnáné Sümegi Judit,Tóthné Julika. Mai napon Bagó Zoli és Lenke folytatta a szövést.Nagy takarítást csináltunk.Erzsike folytatta a kötést.A konyhában zsíros kenyér készült hagymával és teával.Erzsike segített a konyhában.

 

 

Édei  évbe  is  támogosa  alapítványunkat

 

sérült   fiatalokkal  foglalkoznak és  meg  kapják  szeretet  meg  Boldoggá  tenni  akarjuk

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

 

egy ünnepnap

mai  elmélkedésünket  kicsit nő napról   gondolkozunk ezen kicsit hányan vannak úgy erről nő napról

 

ezt napot  ő nem igazán tartja nő napot  egy olyan nap nem tartja meg ennyi idősen én meg úgy

 

vagyok vele ezzel nő napról embernek lehet sok barátnője  mondjuk nem gondolná ezekre közli

 

barátom ő meg  barátnő higgyék el  amikor meg kapja virágot nő nap alakalmából milyen jó esik

 

neki az  dolog  valaki fel köszöntik nőnap alkalmából hányan úgy azzal ha már nő nap van férfik

 

sokan így  gondolkoznak de nekünk amikor nő napot  tartsuk nekünk aki tiszteletbe  tartsuk nőket

 

mindig  köszönttel kel felé leni bármit  tesz éretd ő szeredből  teszi értünk azt nő felén azt soha

 

ne felejtsük el egy nő menyi áldozatot tesz irántuk egy éle tán amit nekünk igen  csak meg kéne

 

hálálni nőknek  úgy gondlom egy férfinak minden nap van  mit meg köszöni nőnek amit  kap tőle

 

életbe nem csak nő nap  alakalmából nőket meg lepni  minden nap meg lehetjük őket valami

 

kedvséggel jelezzük feléje  nem felt kezünk meg róla semmikor főleg nő napot meg tatrasszuk és

 

van nő akit  igen csak szívedhez van nőve szereted ilyenkor meg lephetd valamivel hálsz vagy minden

 

ért irántad egy  gondolatot  hoztam maguknak.

 

NŐNAP ALKALMÁBÓL SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA GONDOLATAIVAL SZERETNÉNK KÖSZÖNTENI MINDEN NŐT, ÉS HÁLÁT ADNI ÉRTÜK AZ ÚRNAK MOST ÉS AZ ÉV MINDEN NAPJÁN. IMÁDKOZZUNK ÉRTÜK, ÉS KÉRJÜK ISTEN GAZDAG ÁLDÁSÁT ÉLETÜKRE!

„A hála, melyet az Úrnak a nők világban betöltött hivatására és küldetésére vonatkozó tervéért fejezünk ki, egyúttal konkrét és közvetlen hála a nők felé is, minden nő felé azért, amit az emberiség életében képviselnek.

Hála neked, nő, aki édesanya vagy, aki egyedülállóan örömteli és fájdalmas tapasztalattal anyaöllé leszel az ember számára; aki a világra jövő gyermek számára Isten mosolyává leszel, aki első lépéseit irányítod, gondját viseled, míg felnő, és olyan pontot jelentesz további életútján, ahová mindig visszatérhet.

Hála neked, nő, aki feleség vagy, aki sorsodat visszavonhatatlanul egy férfiéhoz kapcsolod, önmagatok kölcsönös elajándékozásában szolgálva a közösséget és az életet.

Hála neked, nő, aki leány és nővér vagy, aki érzékenységeddel, intuitív adottságoddal, önzetlenségeddel, állhatatosságoddal gazdagítod a szűkebb családot, s általa a társadalom egész életét.

Hála neked, dolgozó nő, aki a szociális, gazdasági, kulturális, művészeti és politikai élet minden területén jelen vagy – azért, hogy nélkülözhetetlen módon hozzájárulsz az értelmet és az érzelmet összekapcsoló kultúra fölépítéséhez, az életnek a »misztériumra« mindig fogékony értelmezéséhez, az emberibb gazdasági és politikai struktúrák létrehozásához.

Hála neked, nő, aki szerzetesnő vagy, aki Krisztus, a megtestesült Ige édesanyjának, minden nők között a legnagyobbnak példája szerint engedékenyen és hűséggel nyílsz meg az isteni szeretet számára, így segítvén az Egyházat és az egész emberiséget, hogy élete Istennek adott »jegyesi« válasz legyen, mely csodálatos módon fejezi ki azt a közösséget, melyet ő teremtményeivel meg akar valósítani.

Hála neked, nő, azért, hogy nő vagy! Női mivoltodban gyökerező érzékenységeddel gazdagítod a világ megértését és hozzájárulsz az emberi kapcsolatok teljes igazságához.”

 

 

Szeretettel  fordulok   önökhöz   idén is  ha  szeretne  adó  1%  adja    beteg

 

Fiataloknak  tovább   tudjon   működni  alapítvány  előre  köszönjük  gondol-ránk  is

 

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

egy tanulásom

meg volnánk ijedve dolgoktól ugye olyankor ember csak  vagy kéri másik ott segítsen ez ügybe neki

 

mondjuk meg kérsz valakit  segítsen neked  ebbe  elmondom én ilyen élménybe vagyok részt

 

gondolkoztam kivel kéne fel rotálni kertünket hogy  rendbe legyen aki eddig csinálta tavaly

 

meg halt. de  mi meg azért  tovább  akarjuk földet  művelni úgy vagyok vele  gondolkoztunk ki

 

legyen még  ő vele  nem igazán fúttam össze vele ,de  látunk valakit  meg láttam gondolkoztam

 

rajta  meg kérni őt  segítsen nekünk ő már régóta ismertem őt közli nagyon gyengének érzi magát

 

így más fogja  azt  befejezni  azt mondta  nekem én  meg kértem valamire közli  velem gyere  léttsi

 

próbáld  meg  ebbe  kertbe rotálni meg mutatta hogy kel figyelni mire kel ellne szül jegyen talaj

 

ez majd nem sikerült  nekem rotálás egyszer sülyeit el ez  meg nekem nagyon tetszett életem első

 

szántása  volt  elmondom meg tanultam ezt is de  meg ijedve  ettől munkától ki fog szántani nálunk

 

amikor kértem őt  segítsen  közli meg oldod  magadnál rotálást itt gyakoroltad meg oldani közli

 

amikor nálad fogsz  rotálni ott leszek melletted  ez nagy segítség másiknak rendbe van nem tudta

 

elválni dolgot  azt munkát meg tudod oldani meg  tanulod nagy segítség máslitól jó van 2rotálsod

 

életbe de  ott van valaki segít neked jó tanácsba is  itt ember holtig tanul most én tanultam most

 

sikerült  tanulásom

 

Édei  évbe  is  támogosa  alapítványunkat

 

sérült   fiatalokkal  foglalkoznak és  meg  kapják  szeretet  meg  Boldoggá  tenni  akarjuk

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen