mikulás ünnepség

Meg volt tartva mikulás ünnepség ami már évek-óta eljön közénk mikulás bácsi az alapítványba

is benézet az ünnepségre ami jó sikerült szombaton délután 2kor már mindenki nagyon várta

az ifjoncok és szülök közül hogy mikor is jön el mikulás közénk pedagógusok közül mindenki

tudta hogy ki is lesz bent mikulás nagyon várták bent mert mikulás bácsi most nem tudott

rén szarvason érkezni mert nem volt hó így gyalog-jött közéjük .kint maga az elnök asszony

várt engem meg lánya várt engem mint mikulás ő egy kicsit tudott közénk jönni de köszönjük

hogy elnézet közénk .de be mentem mindenkit köszöntem nekik nagyon örültek nekem hogy

egy év után újra itt lehetnek velem most hogy le pakoltam köszöntem mindenkinek meg vártam

még akkor lenczi meg anyukája ott volt meg jöttek fel öltözött mikulás volt egy kis baj jövőre

orvosolják bajt .meg ismertem az alapítvány új tagját aki sok segítsége lesz elnök asszonynak .

Meg kezdőt délután fél3útán mikulás ünnepség 7 ifjonc nagyon várta mikulás bácsit bent

többiek nagyon várták mikulás ünnepséget gyorsan oldata mikulás csomagot Marika néni

lánya aki kicsit benézet közénk ő kapta első csomagot mert csak annyi ideje volt elnézet

közénk köszönjük neki .utána elkezdtük bent mikulás ünnepséget meg kapta mindenki

csomagot előtte olvastam egy verset amit úgy mondva elődöm pali bácsi adta nekem

amit úgy vagyok vele mikulás ünnepséget ezzel kezdjük ezzel versel meg elméztünk rá .íigy

kezdtem ünnepséget ezzel mondattal versel hogy elődöm kapott verset olvastam fel mindenki

tudta ki is az felnéztünk képre meg elmondtam mikulás mesét meg kezdtük mikulás ünnepséget

idei évbe be máshogy volt mikulás ünnepség most úgy voltunk vele úgy kapják meg ifjoncok

előtte elmondtam róluk ki mit fejlődőt .meg volt csomagosztás elnök asszony ment is dolga

volt vele mentem egy kicsit beszélgetünk dolgokról nagy változás nagyon nincsen bent senki

nem akar nagyon dolgozni ami rangok illő minden változatlan .vissza mentem hozzájuk

nagyon örültek neki most nem rohantam maradtam velük végig mikulás ünnepségen meg

beszélték mikor karácsonyi ünnepség egy műsort adnak elő műv házba december22lesz

de pontos idő pontot nem tudjuk mikor lesz közös karácsonyi ünnepség bent az alapítványba

oda is várnának engem de azt már nem tudom be vállalni mikúlás ünnepség fél5ig tartott

mentünk haza olvashatják itt gyerek fejlődést idei évről képet nézhetik nagyon jó érzetem

magam ünnepségen el köszöntem úgy mint egy mikulás .. illik.

Mikulás szavai a fiatalokhoz /12.08.

Horváth Zoli – Szinte minden területen otthonosan mozog. Már a szeme sarkából látja, ha a szövésekben galiba támad. Azonnal helyreteszi a szálakat. A szövőkeretek felvetésében utolérhetetlen. Manci néni jobbkeze a konyhában. Az ízekért felelős. A fűszerezés nagymestere. Ha egy jó kiskiránduló utat szeretnél szervezni, nem kell a szomszédba menni! Zoli a térképen elkalauzol. És a csapat humorfelelőse! A foglalkoztató krónikása, minden nap leírja a számítógépen, hogy mivel töltjük a napjainkat az alapítványban. Csak így tovább Zoli !
Gerhát Lenke – Lencsi rendre tanít minket ! Igyekszünk mindent a helyére pakolni, mert ha nem, akkor mi leszünk helyre téve. Kézügyessége páratlan! Önállóan, precízen dolgozik, akár a keresztszemes hímzésről, a szövésről legyen is szó. Így tovább Lencsi !
Sára Edina – Edinát meg kell, hogy dicsérjem! Az utóbbi időben egyre többet segít. A tálalás az ebédhez gyakran az ő feladata. A szőnyegeket sorra szövi, nagy lelkesedéssel. Edina a naptárfelelősünk ! Mindig tájékozott, hogy hol járunk időben, és elsőként rakja ki a dátumot a táblán. Így tovább Edina !
Bagó Zoli – Zoli rendkívül megbízható, segítőkész. Szorgalmasan tevékenykedik mindig a foglalkoztatóban, és nem hagyna ki egy alkalmat sem, pedig utána mindig siet a munkába. Az ő keze alól került ki eddig a legtöbb rongyszőnyeg. Egyre szebben dolgozik. A közös programjainkon, kirándulásokon kívül szívesen ellátogat a művelődési ház színdarabjaira is anyukájával! Ez dicséretes! Csak így tovább Zoli !
Gergely Dávid – Dávid nagyon ügyesen énekel, mindig bekapcsolódik, ha dalra fakadunk. Legjobban azokat a dalokat szereti amit régről ismer. Mindig nagy izgalommal várja a kirándulásokat, és az ünnepnapokat! Mint a ma Mikulás napot is! Ügyes vagy Dávid !
Szilágyi Erzsébet – Erzsike mindenben segít. Reggel odakészíti a teát. Figyelmes, ha társainak valamire szüksége van. Jó a kézügyessége. Szorgalmas a kötésben, szövésben egyaránt. Nagyon szépen dolgozik! Kicsit noszogatni kell ha kirándulásról van szó, de utólag mindig nagyon örül, ha valamilyen eseményen részt vesz. Csak így tovább Erzsike !
Orosz Tamás – Tomi mindenbe belekóstol. Az utóbbi időben legtöbbet a népi furulyával, fuvolázással tölti az idejét. De előkerül néha a gitár és citera és pánsíp is. Mindig megmutatja nekünk amit utoljára tanul. A szövésben nagyon aprólékos, sok figyelmet igénylő munkán dolgozik. Mintás gyapjú szőnyeget készít. Így tovább Tomi !
A MIKULÁS „

 

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember, kalap és belső tér

 

A képen a következők lehetnek: 5 ember, ülő emberek

 

A képen a következők lehetnek: 3 ember, , mosolygó emberek, ülő emberek és belső tér

itt m ikúlás

A képen a következők lehetnek: 1 személy, belső tér

önkényesen

Önkényesen próbál az ember úgy boldogulni, hogy azt hiszi, boldogulása az Isten törvényén túl van: ha azt áttöri, ott vár rá a boldogság. Lesztek, mint az Isten…

Azt hiszem, mivel mind emberek vagyunk, valamilyen formában, mind belekóstoltunk a sötétségnek ebbe a titokzatos birodalmába a bűneinkkel. Mindnyájan megkóstoltuk, hogy micsoda szörnyű valami rejtőzködik itten, micsoda keserű. Hogy az élet értelmét mérgezi, ami ott rejlik a bűn mögött. Az értelmetlenség, a sötétség, az elmagányosodás.

Krisztus Király ünnepén azt ünnepeljük, hogy a sötétség országába belépett Krisztus, az Isten Fia. Elküldte az Atya egyszülött Fiát. Aki olyasmit művelt, amit egy király sem. Egyedül, fegyvertelenül behatolt az ellenséges világ közepébe. És ott maga vívja ki a győzelmet, kezdi meghódítani a világot. Ehhez hasonlíthatjuk azt, amit Krisztus Király művelt a teremtésben, amelyet az ember elsötétített a bűneivel.

Leírhatatlan, nagyszerű, amit a mi Urunk, Jézus Krisztus művelt. És tette mindezt csodálatos egyszerűséggel, alázattal, amit ismerünk az evangéliumból. Elment a kereszthalálig, a Golgotáig. A trónját így állította föl, onnan uralkodik.

A teremtésen belül Jézus Krisztusnak prófétai, királyi és főpapi méltósága van. Az ősi, régi, emberi hagyományban mindhárom szerepet a király töltötte be. A király mutatta be a népéért az áldozatot, a király volt, aki megkérdezte Istent az akaratáról: fölment a torony harmadik vagy negyedik szintjére – ott volt a kis szentély –, hogy megtudja Isten akaratát.

Isten háza és a mennyország kapuja: a kapu a torony alján volt, ott hirdette ki a népnek, hogy mit akar az Isten.
Az Úr Jézus királyságában is, hogy a teremtésbe belépett, szerepel mind a három. Szorosan kapcsolódik a királyságához.

A prófétai tisztje szerint hirdeti meg Isten országát és a kibékülést Isten és az emberiség között. Az evangéliumot, az örömhírt meghirdeti.

Főpapként a legnagyobb tiszteletet tanúsítja Isten iránt az egész emberiség nevében; és dicsérő, magasztaló, engesztelő, könyörgő áldozatot mutat be.

Királyként pedig uralkodik mindenen. Legyőzi a bűnt, legyőzi az ellenséget, a sötétséget. Föltámadásával megmutatja, hogy a győzelem mit jelent mindnyájunknak.

késülődés mikúlásra

Kicsit úgy mondva nekem is kel hogy készülődjek mikulás ünnepségre amire én magam is

hivatalos vagyok jó pár évvel ezelőtt amikor még úgy mondva élt Pali bácsi ő aki nagyon

sok helyen meg fordult és osztogatta csomagokat ő volt mikulás segédje ő aki nagyon

szerette gyerekeket Pali bácsi nagyon szerette az ifjoncokat ő igaziból élethűen előadta

mikulás szerepét amikor bent volt az alapítványunkba mindig nagyon szert köztünk leni

de egy pár évvel érezte nagyon beteg volt de előtte egy évvel ezelőtt 2013ba úgy alakult

helyzet hogy én is segítője voltam millásnak bent akkor voltam először mikulás egy évig

meg úgy mondva Szent Miklós Püspökről mondtam történet kaptak tőlem egy kis szerény

ajándékot rá egy év múlva úgy alakult le betegedet pali bácsi mikulás így engem kért fel

legyek Mikulás de volt nekem volt segéd mikulás akik 2ifjon c volt az alapítványból .idén

hogy változás történt bent nálunk otthon végzik dolgukat az 2ifjon és így ők nem öltöznek

be mikulásnak így engem kértek fel mint egyedüli mikulás bent az ifjonc várják azt napot

újból lát hasnak engem ki osztom csomagokat nagyon várom pillanatot én készülőökre rá de

ma értesültem ez csak mikulás buli lesz csak hogy szét választották külön karácsony legyen mint

rég volt de akkor nagyon nehezen tudtam el válni idén meg nem is bírom be vállalni külön

karcosnyi ünnepséget ez így alakult de mikulás ünnepség ami holnap lesz mindenki

nagyon várják mikor jön mikulás ki mit fog kapni idei mikulás ünnepség nagyon rend kívüli

mert idén ifjoncról elmondja mikulás ki mint fejlődött foglakozásokon ilyen még nem volt

idén be vezetjük ez dolgot ennek nagy öröm lesz ebbe mikulás jót fog elmondani ifjoncról. .

idei mikuláson .verset hoztam önöknek .Hegyen, völgyön
mély a hó,
lassan lépked
Télapó.

Ősz szakállán
dér rezeg,
messzi földről
érkezett.

Kampós botja
imbolyog.
Puttonyában
mit hozott?

Mindenféle
földi jót;
dundi diót,
mogyorót.

Lassan lépked,
Mély a hó.
– Siess jobban,
Télapó!

ma Szent Miklós ünnepnapja van

Ma egy nagyon szép ünnep van mai nap mikulás ünnep napját ünnepeljük mai napon de ez

hagyománnyá vált ezen napon mikulás napkor meg ajándékozzuk azt embert aki te szeretsz

annak mikulásra veszek neki mikulás csomagot ha épen az illető nem igazán jó ember lehet hogy

épen neki mikulás ad neki virgácsot mást nem kap az illető elmondom én láttam olyat egyik

illető meg lepte másikat egy virgáccsal úgy gondolta ő azt érdemli meg lényege az nem

sértődött meg kellet volna még neki elkelt volna neki menni azon nyomba még ilyet venni

de nem volt ere idő meg mindenki emlékszik ugye régi iskolás kora amikor úgy mondva

nevet húztunk ki meg leptük őt Mikulás csomaggal olyan mint hogy egy nap mikulás

több helyre elmegy azt beszéljük gyereknek takarítsz ki csípőd mert jön mikulás így

mondjuk el gyereknek az mikulás őt csak becsegesük őt nagyon igazából Szent Miklós

púpökrül egy kicsit történet mondok el ő volt szegények párfőgólya ő nagyon szerette gyerekeket

ő rá fordította összes vagyonát .de mi mikulásnak hívja mindenki ami nagy baj semmi köze .

Igazából Szent Miklós püspöknek ünnepét ülni aki minden vagyonát gyerekeknek adta

azt ünnepeljük mai nap így emlékezünk meg nem mikulásnak szólítsuk .mert Szent

Miklós püspök ünnepeljük mai napon

Valószínűleg Kr. u. 245-ben született a kis-ázsiai Anatóliában, Patara városában; gazdag szülők gyermekeként. Korán árvaságra jutott. Kolostorba költözött, ahol nagybátyjának, Patara érsekének felügyelete alatt nevelkedett. Megszeretve a kolostori életet, a papi hivatást választotta.

Anatólia fővárosában, Myrában telepedett le. Nem volt még harmincéves, amikor a város püspökévé választották. A Jacopo da Voragine által összeállított 13. századi legendagyűjtemény, a Legenda Aurea szerint: amikor a myrai püspök meghalt, a környék püspökei összegyűltek, hogy megválasszák az utódot. Éjszaka egyikük egy szózatot hallott: ,,Holnap délben állj a templom kapujába! Az első embernek, aki akkor belép, Miklós lesz a neve, őt szenteljétek püspökké.” És valóban, Miklós, aki Isten hűséges szolgája volt, miként előre megmondatott, eljött a templomba, és az égi szózat szerint – ámbár eleinte tiltakozott – megválasztották, és fölszentelték püspökké.

Több mint ötven évig töltötte be a főpásztori tisztséget. 325-ben részt vett

Minden vagyonát a gyerekek és a szegények, a bajba jutottak megsegítésére fordította. Egyszerű emberként élt a nép között, miközben tanított és szeretetet hirdetett. A betegeknek orvos volt, a szenvedőknek vigasz, az árváknak atya, a veszélyben lévőknek védelmező – mindenkinek minden szükségben gyors menedék. Életéről számos legenda ismert, ezek alapján formálódott az évszázadok során Mikulás alakja.

A hagyomány szerint a Krisztus utáni 342-ben december 6-án halt meg, Myrában.

Tisztelete a 6. században kezdődött Myra városában és Konstantinápolyban – innen az egész görög, szláv és orosz egyházban elterjedt. Kappadókia falusi templomaiban mint orvost, de legtöbbször mint a tengerészek védőszentjét ábrázolják. Oroszországban különleges tisztelet övezi: az ország fő patrónusa. .később terjedt el Szent Miklós tisztelete: a 9. században Rómában egy bazilikában és három kápolnában tisztelték. Németországba a 10. század végén került a Miklós-kultusz a görög származású Theofanu császárnő révén. Franciaország és Anglia területén a normannok által terjedt el tisztelete, a 11. század végén. Ereklyéinek 1087-ben az olaszországi Bari városába történt átvitele Európa-szerte fölvirágoztatta a Miklós-tiszteletet.

A görögkatolikus Egyház számára is különösen jelentős Szent Miklós püspök személye: minden görögkatolikus templom ikonosztázán ott található az utazók, hajózók, megrágalmazottak, házasság előtt álló lányok, nők védőszentje, CsodatévőIrgalmas Istenünk, Szent Miklós püspök közbenjárására Irgalmas Istenünk, Szent Miklós püspök közbenjárására őrizz meg minket minden veszélyben, hogy biztonsággal járjuk az üdvösség útját! A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

viccelődés milyen fontos

Hányszor van úgy egyes emberek nagyon komolyan élik le napokat be vagyunk magunkba

úgy mondva zárkózva és humort nem is akarjuk érteni így magukra veszik egyek ami nagy hiba

mai világba ha nem értjük humort lehet az olyan dolog látni kéne orvosnak meg nézze azt embert

orvosolja dolgokat humor igenis embereknek nagyon fontos dolog életbe humor azzal élünk

higgyék el jobban fogj érezni magát az ember humorizál mindig az bíztos utána nem igazán

lesz orvosnak azzal emberel aki napi humorral éli életét mondjuk van egy ember aki minden

napokat véresen komolyan veszi dolgokat és nem érti humort ezekkel lehet kommunikálni

ilyenekkel nem kel humorizálni vele így lehet báni olyan van napokba mondja egyik másiknak

félek tőled mert sokat bolondozol viccelődik de ez menjen orvoshoz mért nem érti viccelődik

bolondozást enélkül nem lehet éli hányak vannak úgy életbe meg ismernek valakit úgy

szereti ha viccelődik bolondozik nem szeretné meg változik úgy jó bolondozik az illető

humorizál azt jól van még tréfás dolgot mondok ugye ilyenkor mikulás ellőt ugye ilyenkor

mérlegelni dolgokat akit kicsit kedveljük meg lehet viccelni mit érdemel ahogy veselkedik

lehet épen virgácsot hozott az illető neki ez homo r érteni viccet lehet tetszeni az virgács

neki érti humort ami életünkbe nagyon fontos humor még érdekes dolgot mondok ugye

ha temetőbe visznek ugye az utolsó utunk még érekeseb mondok egyik italozó helyere

fel írva utolsó utunk ez humor értünk kel viccet életünkbe .

kerestet amit hordanunk kel életen át

Embereknek mindenkinek van keresztje amit úgy mondva életébe hordni kel azt kersztet

de van olyan pillant amikor igenis nehéznek tűnik az kereszt amit hordunk amikor ezt

ezt érezzük nagyon nehéznek érezni kerestet mi vagyunk olyan helyzetbe hogy ördög meg

próbálkozik velünk és meg keserít minket úgy hogy nem érezzük dolgokat annyira meg

kísérti ember minket lefárasztja akkor embert ilyenkor azt érzi az ember nagyobb kereszt

van rajta az emberen de ez nem igaz mindenkinek olyan kereszt van rá bízva amit

úgy mondva el is bírja az illető de van olyan dolgok amit igen csak nehéznek tűnik az

kereszt de lehet kérni segítséget ha nem bírjuk egy ki lelki tanács igenis sokat segítséget

az embernek vinni keresztet ami épen nehéz volt a tanács lentidet akkorát tudjuk vinni

keresztet ami nehéz volt ugyanolyanak érezzük keresztet ami van rajtunk kereszt mindig

egy forma amit elbírunk annyit hordunk egy életen át csak kereszt hordozást nem szabad

fel adni annyit viselünk el bírunk .gondoljuk is egy kicsit bele Urunk Jézus amikor cipelte

nehéz kereszt amit mi bűnösök amit halmozzuk bűnöket hegyekre mi adtunk bűneikkel

okoztuk nehéz kereszt neki ő értünk szeretetből halt meg értünk kereszten .kórházba van

az illető gyengének érzi magát le betegedet de keresztünk ugyanolyan amit elbír az ember .

Keresztet a földön minden ember kap:

az egyik kisebbet, a másik nagyobbat.

Szülessen kunyhóba, avagy palotába,

El van készítve az ő keresztfája.

Az a csoda azután, hogy senki sem látja,

milyen nagy a másik ember keresztfája.

Van, aki könnyen hordja, még nevetni is tud,

míg a másik zokog, és a földre rogy.

Van, aki büszkén viszi, hisz senki se látja,

Hogy vérzik a válla és sebes a háta.

Van, aki alázattal és lehajtott fővel

viszi a keresztjét – krisztusi erővel.

Van, aki morogva, zúgolódva viszi,

minden sarkon megáll, ha lehet – leteszi.

Van, aki dicsekszik, örül, ha megszánják,

hazug könnyek sokszor áztatják orcáját.

Van, aki keresztjét más vállára rakja,

abban a hiszemben, hogy vissza nem kapja.

Van, aki félrenéz, hol jobbra, hol balra,

segít embertársán, ő segít, te balga.

Én a keresztemet fiatalon kaptam,

elfogadni, hej, sehogy sem akartam.

Sírtam, lázadoztam, még össze is törtem,

oh, csodák csodája! Összenőtt előttem.

Azután felvettem gyenge vállaimra,

tudtam, hogy elkísér hűen a síromba.

Tövises utakon elgyengült a lábam,

vittem a keresztem, meggörbült a hátam.

Elestem, felkeltem, így ment éveken át,

vittem és cipeltem a nehéz keresztfát.

Elmentem messzire, idegen országba,

oda is elkísért a keresztem fája.

Akiket szerettem, azok egytől-egyig

kigúnyolnak, lettek ellenségim.

Tövis koszorúmat a fejemre nyomják,

könnyeim patakját szélesebbre ássák.

Mivel keresztemet nehéznek tartottam,

azért még hozzá egy fakeresztet kaptam.

Oda van az téve gyermekem sírjára,

egyből kettő lett a keresztem fája.

Már megöregedtem, hajam fehér lett,

de az én keresztem súlya nem lett könnyebb.

Naponta növekszik a keresztem súlya,

vagy én lettem gyengébb, s a vállam nem bírja.

Ó, sokszor de nagyon szeretném letenni,

Azt hiszem tovább már nem is lehet vinni,

Vérzik a szívem, lelkem roskad össze,

De az én keresztem hű hozzám örökre.

Cirenei Simon, ki vinni segíted,

A jó Isten áldjon meg érte Tégedet.

Amikor meghalok, eltemetnek engem,

letűzik síromra nagy, nehéz keresztem.

Bocsásd meg Jézusom, hogy zúgolódva vittem,

És most visszaadom Neked a keresztem.

Csak azt az egyet kérem Tőled, én Istenem,

Lelkemet vedd hozzád, magadhoz a

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember, álló emberek, cipők és túra/szabadtéri

gyerekék kedvencét föztük

Még így ünnepség előtt mindig pontosan nem tudni hogyan is lesz ünnepségek megtartva

úgy gondoltam volna hogy december8án ami ünnepség lesz bent az alapítványba jóm lett

volna előre hozni karácsonyi ünnepséget is mert így tudom elválni de úgy is bent döntik

el hogyan lesz majd ünnepségeket hírek szerint aki elfáradt ember az aki vetője ennek

az alapítványnak itt fog velünk leni továbbra is köszönjük neki ezt fádságos munkáját

amit az alapítvány ért tesz de már kapott egy segítőt is maga mellé én magam még

nem nagyon ismerem de mondták hogy ismerem valahonnan mert én meg fordulok azon

helyen de neve nem ugrik-be meg látom élőbe biztos föl fogom ismerni de ez csak deecember8án

szombaton lesz ez első találkozás új segítővel aki alapítványba nagy segítője lesz elnök

asszonynak pár napja meg hivatalosan is együtt van az alapítványunk 13éve szeret-el

éljük le napjainkat ugye ez 13éve együtt működik az ember igenis nagy munka erő kel

mi meg meg tudjuk hozni aki bent vannak fiatalok nagyon meg tudják mutatni azt

szereret ami embereknek nagyon fontos november 21szerdai foglakozást pedagógus Judit

Mancika néni tartotta az ifjoncoknak .

2018.november.21.szerda. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Orosz Tamás,Gergely Dávid,Horváth Zoltán,Gerhát Lenke,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit,Csörgi Katalin. Mai napon Bagó Zoli,Erzsike,Lenke,Tamás folytatta a szövést.Horváth Zoli segített kivágni a készülő mikulás ajándékokhoz a formákat.Kati néni újabb fejezetet olvasott a münchhausen vidám kalandjából.A konyhában paradicsomleves, édeskrumpli készült.

 • 2 ek liszt
 • 3 ek olaj
 • 1 tk pirospaprika (őrölt)
 • 8 dl paradicsomlé (lehetőleg házi)
 • 1 dl víz
 • 1 csipet só
 • cukor ízlés szerint (nálam 3 ek)
 • 10 dkg betűtészta

 

 1. A lisztet az olajjal csomómentesre keverjük, majd mérsékelt lángon világosra pirítjuk.
 2. A tűzről lehúzva, beleszórjuk a paprikát, elkeverjük, majd aparadicsomlevet fokozatosan adagolva csomómentesre keverjük. (Én még egy kevés vízzel kiöblítettem az üveget és azt is beleöntöttem.)
 3. A tűzhelyre visszatéve hozzáadjuk a tésztát és addig főzzük, míg az megpuhul.

a várakozás

Így advent elején kicsit készülődjünk lelkileg karácsonyra advent úgy mondva várakozás

időpontja is erről elmélkedjünk egy kicsit várakozás dologról .mi ha épen elutazunk valahova

ugye előtte meg tudjuk honnan hova jutunk el időbe meg is érkezünk célunkhoz ugye ezt

nagyon várja az ember mikor érkezik az időpont ahova el akarunk jutni ezt dologit mindig

várja az-ember el utazást megérkezzen szerencsésen az ember céljához ez várakozás ember életébe

ember legyen épen beteg egy ember itthon nagyon várják itthon mikor is gyógyul meg az

illető hogy újra küzdtünk lehessen örülhessünk egymásnak újból együtt lehetünk azon

helyen ez nagy öröm annak embernek várni másik fel épülését együtt örvendhessen otthon.

Kicsit adventi várakozásról elmélkedjünk ilyenkor ember elhatározza magába miről

is szeretne lemondani adventbe azzal egy kicsit lelkét fől készíti lemondás dolgáról

ami léleknek ilyenkor nagyon fontos adventbe lemondást gyakoroljon az embernek mindig

üdvére fog válni ha lemondást gyakorolja azzal várja Urunk születést csak ezt lemondásokból

tudjuk meg tapasztalni addig sokat kel várakozni életbe meg tapasztaljuk jot majd életünkbe

én szokásos lemondást gyakorlom már évek-óta advent elejétől egészen karácsonyig nincsen

tévé nem használok úgy várakozom karácsonyra Urunk születésére .

Szeretnénk felkészülni az Úr jövetelére, az Úr érkezésének napjára, nehogy „készületlenül érjen minket az a nap.”
Advent 1. vasárnapjának evangéliuma emberi léptékeinket sokszorosan felülmúló képekben írja le a világmindenség végső sorsát: „Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban. A mindenség összetartó erői megrendülnek.” Ezek a képek arra emlékeztetnek minket, hogy a teremtett világ törékeny és mulandó. Mindaz, ami megtalálható a világon, előbb vagy utóbb megszűnik, elmúlik. A keresztény embert mégsem félelem tölti el, amikor erre gondol, hanem remény. Annak reménye, hogy ekkor fog beteljesedni az Úr szava: „Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel.”
Az advent eljövetelt jelent, Isten eljövetelét emberi világunkba. Ez az eljövetel átöleli az emberiség és a világ történelmét. Két kiemelkedő pontja van, Krisztus első és második eljövetele. Az első már megtörtént az idők teljességében, mintegy kétezer esztendővel ezelőtt, a második a jövőben fog bekövetkezni, ez lesz az Úr dicsőséges visszatérése, erre még várnia kell az emberiségnek. Felesleges találgatnunk, hogy e két esemény között mennyi idő fog eltelni, ezt egyedül Isten tudhatja.
A mi feladatunk az, hogy az adventi hetek során felkészüljünk annak megünneplésére, hogy Isten Fia, Jézus Krisztus emberré lett, eljött emberi világunkba, emberként született meg Betlehemben, ezt a titkot ünnepeljük karácsonykor. Az ünnep közeledtével egyre jobban érezzük a csodálatos hely, a betlehemi barlang, a jászol vonzását, végső soron Isten vonzását, aki a szeretet, a béke és az öröm közösségében akar élni velünk. Életünk gondjai és az ünnep előtti teendőink ellenére is gondoljunk arra, hogy Isten jelen van a világban és jelen van bennünk. A bennünk lakó és karácsonykor minden évben újjászülető Isten a mi hitünk, a mi reményünk és a mi szeretetünk által akar újra világosságot, fényességet hozni a világba.  Örökkévaló Istenünk! Ma elindulunk adventi utunkon, megkezdődik számunkra a karácsonyi előkészület. Szeretnénk megérteni a régmúlt idők eseményeit, a te titkaidat az üdvtörténet során. Aztán megértjük, hogy tovább kell lépnünk a múltról való merengésnél és tovább kell lépnünk a jelen valóságánál és a jövőbe kell tekintenünk. A jövő felé kell fordulnunk, hogy ki tudjunk lépni a jelen sötétségéből és reménytelenségéből. Mert Jézus Krisztus újbóli megszületése világosságot támaszt körülöttünk és reményt ébreszt bennünk. Segíts minket, hogy helyesen értékeljük a múltat! Adj erőt a jelen mindennapi küzdelmeihez és új értelmet jövőnknek!

egy szép gondolat

“Ez az életérzés. Hogy van valaki, akinek boldogság adni, aki arra inspirál, hogy élj, hogy álmodj, hogy vágyj, hogy alkoss, szeress. Érzed az életet, az értelmét, a célját. Mert Ő célokat ad, lelkesedést, örömet.
Életérzést. ”

 

,,Nekem te vagy az életem. Te vagy az egyetlen dolog az életemben, aminek az elvesztése fájdalmat okozna.”

 

Egyszer csak meghallod. Nem, nem őt. A zenét. A zenét, amit hallanod kell. Hallgatnod. Vele együtt. Szótlanul, mégis, többet elmondva minden szónál. Mert ez a dal kézen fog és hozzávezet. Csodálatos pillanatok. Amilyeneket még sosem éltél át. És csak ülsz és mosolyogsz… És nem találod a szavakat. Csak hallgatod a zenét, hallgatod vele együtt. (…) Ebben a dalban, a dal perceiben, érzésében, szavaiban, hangjaiban most együtt vagytok. Szótlanul. A legszebb ajándékot kapod tőle ebben a dalban. Őt. (Csitáry-Hock Tamás)

 

 

,,- Szeretlek – suttogtam.
– Most már te vagy az életem – felelte egyszerűen.”

,,Nekem most te vagy a legfontosabb dolog az életemben. És mindig is az maradsz.”

,,Higgy nekem most az egyszer: minden vagy, csak éppen hétköznapi nem!”

,,Éreztem – és úgy sejtettem, ő is érzi -, hogy a holnapi nap sorsdöntő lesz. A kapcsolatunk nem egyensúlyozhat továbbra is a kés élén, le kell esnie róla vagy erre, vagy arra – hogy merre, az teljességgel az ő döntésétől és ösztöneitől függ. Én már döntöttem, még mielőtt tudatosan választhattam volna, és kész voltam vállalni ennek a döntésnek minden következményét. Az én számomra nem létezett ijesztőbb, gyötrelmesebb gondolat annál, hogy elszakadjak tőle. Ez egyszerűen lehetetlenség.”

,,A Pokol nem is olyan rossz, ha van veled egy angyal.”

,,Alapjában véve önző alak vagyok. Túlságosan vágyódom a társaságodra, semhogy képes lennék azt tenni, ami helyes.”

,,Megkérhetlek valamire? … Ha majd legközelebb megint úgy döntesz, hogy a saját érdekemben keresztülnézel rajtam, volnál szíves előre figyelmeztetni?!”

,,Rettentően féltem, hogy többé nem lesz alkalmam így együtt lenni vele – soha többé nem beszélgetünk ilyen őszintén, mint most, amikor leomlott a kettőnk közt emelkedő fal.”

,,Itt vagyok…, amit nagyjából úgy lehet lefordítani, hogy inkább meghalnék, mintsem elszakadjak tőled.”

,,Az ujja lassan végigsimított a gerincemen, éreztem, ahogy felgyorsul a lélegzete. Kezem erőtlenül támaszkodott a mellkasának, és már megint szédültem. Lassan előrehajtotta a fejét, és másodszor is megérintette hűvös ajkával az enyémet, nagyon óvatosan, résnyire nyitott szájjal. És akkor összeroskadtam.”

,,Bármennyi közös időt szánt is nekünk a sors, egy percet sem akartam veszíteni belőle.”

,,Hozhatod a bilincset, a rabod vagyok.”

,,Valahányszor hideg keze megérintett, a szívem mindig meglódult. Két ilyen alkalommal láttam valamit az arcán, ami arra vallott, hogy képes meghallani a szívverésemet. ”

,,És azzal újra két keze közé fogta az arcomat. Elakadt a lélegzetem.”

,,Ahogy az arcát megláttam, megdöbbentem – annyira elgyötört, majdhogynem fájdalmas volt, és olyan hihetetlenül vad és gyönyörű, hogy megint fellobbant bennem a vágy, hogy megérintsem.”

,,Ha csak eszembe jutott a hangja, a hipnotikus pillantása, mágneses vonzereje, akkor semmi mást nem akartam, csak vele lenni, most mindjárt. Még akkor is, ha… de erre nem akartam gondolni. Legalábbis nem itt, egymagamban.”

,,És az oroszlán beleszeretett a bárányba… – mormogta. Elnéztem, elrejtve a szemeimet, ahogy megborzongtam az izgalomtól.

mindenki kedvencét késziteték

Folyamatosan készülődnek napok óta mikulás ünnepségre készülődés mert hírek szerint

vissza tér minden régi kerék vágásba én is kivessem most résem be fogok öltözni mint

egyedüli mikulás úgy szettnék bent ha külön lenne másik karácsonyi ünnepség amire

elvárának engem lehet arra kéne készülni de erről fixet nem beszéltem le mert úgy voltam

többet 1bulinál nem bírom elválni meg jelenek abba hónapba sok dolgom azért mondtam

ide mikulás ünnepség egybe lenne vonva így tudtam volna el válni de ez csak gondolat

volt bent döntik el többi dolgokat az lehet karácsonyi ünnepségen nem tudok részt venni

de ez minden időbe kifog derülni egyenlőre hírek szerint közös ünnepség lesz ami mikulás

és lehet karácsony is meg lesz tartva de másképp alakulna dolgok előre fogom jelezni önöknek

itt egyelőre így lesz buli ahogy értesültek Edina foglalkozásokon rengeteget fejlődőt nagyon

sokat sző is már annyi segítsége van elszór valaki fel veti szövő keretet utána egyedül

szövi szőnyegét .november21 szerdai foglalkozást pedagógus Judit Mancika néni tartok

ifjoncoknak.2018.november.21.szerda. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Orosz Tamás,Gergely Dávid,Horváth Zoltán,Gerhát Lenke,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit,Csörgi Katalin. Mai napon Bagó Zoli,Erzsike,Lenke,Tamás folytatta a szövést.Horváth Zoli segített kivágni a készülő mikulás ajándékokhoz a formákat.Kati néni újabb fejezetet olvasott a münchhausen vidám kalandjából.A konyhában paradicsomleves, édeskrumpli készült.

 

 1. az olajból és a lisztből rántást készítünk.
 2. Felöntjük a hideg paradicsomlével, és elkeverjük.
 3. Beletesszük a hagymát, ízlés szerint adunk hozzá cukrot, sót, borsot.
 4. Felforraljuk, forralás után kb. 10 percig főzzük.
 5. A betűtésztát sós vízben kifőzzük, csak tálaláskor tegyük a levesbe, mert megszívja magát.
 6. Ha később felmelegítjük, egy kis vizet tegyünk bele, mert besűrűsödik.

viselkedési folyamat milyen fontos

Egy viselkedésen én magam meg voltam lepődve amit egy valakitől láttam ha az ember

mondjuk ki meg otthonról mindegy hogy idős vagy fiatal meg kel tanulni egy közéghez

tartó viselkedést úton vagyok mert épen intézem dolgát az illető úgy kel viselkedni ahogy

el várják azon helyen úgy gondlom így helyes viselkedési folyamat meg akkor az illető

nem játssza mondjuk fejét ő épen ismeri valakit és akkor minden lehet az gondja akkor

nagy tévedés mert ha ki megy otthonról az illető meg kel tanulni viselkedést ahogy azon

helyen elvárják olyat se lehet csinálni mondjuk kint vagyok és szimpatizálok azzal ugye

akkor tudni kel, hol határ úgy gondlom egy dolgon amit láttam fülem tanulja voltam azon

viselkedésen meg voltam rökönyödve fogta az illetőm elkezdet köpködni másik kint tércel

nem feléje akkor igen lenne viselődne ezzel úgy gondlom az nem olyan viccelne viselkedés

úgy gondlom ez nagyon csúnya viselkedés lenne csak erről fül hallatom de nem láttam wez

nagyon csúnya viselkedési folyamat ilyen inkább legyen egy helyen és tanulja meg

kulturális viselkedést itt tisztelt játszik úgy gondlom nem számít itt se kor minden embernek

meg kéne tanulni rendes viselkedési folyamatot aki ezt nem tanulta meg kéne tanulnija

másik felé normális viselkedést ami nem meg botránkoztatja meg másikat ha ez igaz ez

embernek nem lesz sok barátja így viselkedik életbe meg kel tanulni életünkbe mindenkinek

kulturális viselkedést minden helyen nem tanulja meg biztos kizárják aról helyről

meg kel tanulni normális viselkedést ez dolog igenis nem vicc ahogy gondolja az illető

komoly dolog ember életbe viselkedési folyamat .

új segítőnk

Ahogy meg egyeztek idő pontról mikor lesz meg jött eredmény hogy december7én lesz

egy mikulás vonatozás turán és azon napon még vásárolni is lehet majd azon még lehet

majd vásárolni az alapítványsóktól amivel majd támogatja az alapítványi dolgokat amit előre

köszönjük hírek szerint mard az ember aki elfárad egy kicsit de háttérbe segít majd nekünk új

ember fog oda kerülni nevét már hallattam hírek szerint meg mondta hol szokott leni de képét

meg fogom látni biztos fől fogom ismerni most annyit tudok hogy ideje engedi neki mindig

be szokott járni az alapítványba és sokat szegétkezik foglakozásba a pedagógusoknak csörgi

Kati hallott az alapítványunk -ról be jött közénk segítőnek nagyon örültek az ifjoncok neki

jól érzi magát köztünk, az alapítványba ő fog nekünk majd sok dolga lesz bewnt az alapítvány

de az elnök asszony meg neki dolgokat köszönjük neki segít majd az alapítványba fejlődésekbe

is ehhez rengeteg idő kel én mint kis főnöke az alapítványnak azzal segítővel még nem

találkoztam de képét meg látni biztos ismerős fog leni de én csak azt segítőt csak mikulás

ünnepségen fogok vele találkozni várom azt napot december 8án fogok először találkozni

az Kati segítővel alig várom napot .novemebr19ei hétfői foglakozást pedagógus Judit Mancika

néni tartották foglakozást ifjoncoknak .2018.november.19.hétfő. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Orosz Tamás,Gergely Dávid,Gerhát Lenke,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit,Csörgi Katalin. Mai napon mindenki folytatta a szövést.Felköszöntöttük Erzsikét a névnapjára.Feltöltöttük a madáretetőt,mivel ma már hideg volt,és reggel esett a hó egy kicsit.A konyhában krumpliból ganca készült

 • Hozzávalók:
 • 1,5 kg krumpli
 • 1,5 l víz
 • szalonna
 • 70 dkg rétesliszt
 • túró
 • tejföl

Elkészítés: A meghámozott, kockára vágott krumplit annyi vízben kell feltenni főzni, ami kb. 2 ujjnyira ellepi.

A puhára főtt krumplit még a tűzön, a fazékban, a saját vízében össze kell törni, majd folytonos keverés és dagasztás közben a lisztet fokozatosan hozzá kell adni. Ezt a műveletet addig kell folytatni, amíg “sima” állaga nem lesz a masszának.

Előtte kevés szalonnát (kockára vágva) kisütünk, és annak a zsírjába szaggatjuk ki a gancát úgy, hogy a fakanálról késsel kicsi adagokat forgatunk meg a zsírban, majd kizsírozott tűzálló tálba rétegezzük, amit a sütőben pirosra sütünk.

Végül túróval, tejföllel, illetve a szalonnakockákkal tálaljuk.

 

meg születet ünnepség idő pontja

Meg hozták pár hete döntést mikulás ünnepség ügybe hogy december 7 pénteken Turán lesz

egy mikulás vonat 12-16ig járja Turán köröket ara az alapítványunk is hivatalos minden

gyerek utazhat azon vonaton az alapítvány ifjoncai fülszálnak arra vonatra ez évek-óta van

ilyen mikulás vonat Turán a piactérről indult idén onnan fog indulni alapítvány ifjoncai

ők december7ei 12kor fognak elsőnek indulni vonaton Hirek szerint ennek vége van másnap

december 8án szombaton lesz mikulás ünnepség az alapítványba kétcéges volt lesz ünnepségek

2szülő akik nagyon meg kötötték hogy legyenek buli idő pontja most ők idén nincsenek

meg én magam kételkedtem hogy lesz nem nagyon bírom be ütemezni de hogy idén 2ifjonc

akik eddig mikulás bulikba ők voltak mikulások idén nincsenek nem mást kértek fől-mint

engem mint idei mikulás az alapítványba voltam már ott mikulás voltak akkor nekem segítőim

ezen ünnepségen egyedül leszek mint mikulás pár éve aki emlékszik az tudja ilyenkor pali

bácsi volt nálunk mikulás de még az elején én segítője volt ebbe mikulás ünnepségen idén

egyedül leszek az alapítványba mikulás de ez ünnepség össze lesz vonva karácsonnyal is ara

el vártak volna időm nem engedi nem bírom elválni így azért gondoltam úgy össze vont lesz

devcember8ai ünnepség ami mikulás ünnepség de karácsonyt akkor meg tartani hírek szerint .

Így idén nagyon rendkívülii lesz szinte minden régi kerék vágásba lesz bulikba én is részt

veszek benne úgy mint régen biztos sok ifjonc már alig várja napot .november16pénetki

foglakozást pedagógus Judit Mancika néni tartották foglakozást ifjoncoknak.2018.november.16.péntek. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Orosz Tamás,Sára Edina,Gerhát Lenke,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit,Csörgi Katalin. A mai napon Bagó Zoli új keretet vetett fel Kati nénivel,új szőnyegbe kezdett.Tomi a gyapjúszőttestett folytatta dupla-szállal,a többiek a rongyszőnyeget folytatták.Manci néni és Kati néni vágták a színes anyagokat.Folytattuk münchhausen vidám kalandjainak az olvasását.A konyhában sültkrumpli és almakompót készült Mancikával Edina segített.

 

Volt emberek,
Ha nincsenek is, vannak még.
Csodák.
Nem téve semmit,
Nem akarva semmit,
Hatnak tovább…”

 

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember és szakáll

egy fejődés milyen nagy öröm

Aki értesült az tudja hogy vissza áll minden meg szokott kerék vágásba úgy voltak ahogy

volt egy meg beszélés amikor az volt lényege én időmbe be vezetem első táborosztás után

úgy voltam jó nagy haszna lesz ennek pontozó rendszernek azért voltam úgy hogy be vezetem

a pontozó rendszert az alapítványba amikor be akartam vezetni meg beszéltem az elnök

asszonnyal meg többi pedagógussal ők is helyeselték jó ötletnek volt meg akkor az elején

nagy volt pontokért a harc ifjoncoknak működőt is rendesen nem csinálta nagyon senki

nem szerkezete meg meg nem kértek segítséget hogy kel pontozó így darabig nem menet

pontozó rendszer most hogy volt beszélgetés elnök asszony bentik közt én időmbe volt pontozó

rendszer most rá jöttek igazam volt ez ügybe vissza tér majd pontozó táblázat ifjoncoknak

örömére de mikor nem beszéltük meg mikor indul folyamatba van meg beszelés és pontozó

rendszer mikor indul előre jelezni fogom meg úgy nagy fejődés folyik bent aki olvasta hogy

Edina egyedül csinálja szövést meg szövő keret egyedül veti fől meg november 14szerdai

foglakozásba új szövésbe kezdet Edina november 14 szerdai foglakozást pedagógus Judit

Mancika néni tartották foglakozást az ifjoncoknak.2018.november.14.szerda. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Orosz Tamás,Sára Edina,Gerhát Lenke,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit,Csörgi Katalin. Mai napon Bagó Zoli befejezte a szőnyegét,és Kati néni csomózta be.A felvetést is megtanulta,mivel Edinának új keretet vetettünk fel.Folytattuk a mesélést.A konyhában lapcsánka,krumplileves készült.Edina és Erzsike segített a tálalásban.

 

 

 1. A kolbászt felkarikázzuk, a szalonnát felkockázzuk. Egy fazékban mindkettőt kiolvasztjuk, majd szűrőlapáttal kivesszük a szalonna- és kolbászpörcöket.
 2. A visszamaradt zsíron megfuttatjuk a finomra vágott vöröshagymát, míg üveges lesz. Rászórjuk a pirospaprikát, elkeverjük, lehúzzuk a tűzről, hozzáadjuk a kockára vágott krumplit, átkeverjük, felöntjük az alaplével, és visszatesszük a tűzre.
 3. Hozzáadjuk a majorannát, a borsot és a babérlevelet, lefedjük, és kb. 20 percig főzzük.
 4. A lisztet kikeverjük a tejföllel, majd hozzáadunk egy nagy kanál levest, és csomómentesre keverjük, majd visszaöntjük a levesbe. Még egyet forralunk rajta, visszatesszük bele a kisült szalonnát és kolbászt, és azonnal tálaljuk.

A képen a következők lehetnek: 3 ember, , mosolygó emberek, álló emberek, csíkok és túra/szabadtéri

a kírályság

Hányszor van úgy ember életbe hogy királyt alkarunk játszani életbe amikor játsszuk mi vagyunk

királyok és nem uralkodjon senkin felettünk úgy vagyunk vele hányszor tesszük azt ő király

életbe azon helyen ne mondja meg neki senki mi is hogyan ő itt főnököt játszik azok tesznek

érte dolgokért ők azon helyen királyt dolgot éllenek át ők osztják többi ember ő ott király

senki nem szállhat vele harcba hogy át vegye tőle királyságot hányszor vagyunk úgy mi

nem akarunk nagyon engedelmeskedni főnöknek mert mi akarunk királyok leni azon helyen

de aki nem engedelmeskedik életbe az nem igazán lesz jó király úgy gondlom mi urunk

Jézus ő földi égiek királya volt ő mindenkinek gonoszságot tettek vele ő túl küzdte

élet harcsát király lett belőle .emberek egy része csinálják dolgukat kicsit elkezdnek

engedelmeskedni főnöknek de azzal még nem igazán lesznek ő királyok azon helyen mert

amíg te nem tanultál meg mindenki felelet engedelmes leni addig nem vagy király ,de

egyesek úgy gondolják életbe lettesnek valamit azon helyen már úgy gondolják ő ott királyok

de nem igaz csak egyesek maguknak tesznek koránt fejők re király darabot játszanak el

de amikor elé van téve dolgok tegyen valamit nem cselekedje azt csak játssza ő király

de nem igaz ő képzeli magának koránt fejére de ahogy ember nem engedelmeskedik

másik felé nem lesz belőle király az korona amit magunknak fel helyzetünk mi királyok

vagyunk azt játsszuk el koránt fejőnkről le vehetik oda királysága annak embernek amit

el játszott igazi király fent égbe ő engeles volt mint haláig

néha tapasztalt embernek igaza van

Amikor úgy volt nem igazán kelet az pontozó tábla gondolatom szerint akor elkezdtem

szüneteltetni egy kicsit de akkor úgy volt agyamba ha nekik kelé pontozó tábla akkor

szolnak újból kezdjük azt rendszert pontozó de hogy nem jött semmi olyan úgy csinálják

ahogy szeretnék ezt pontozó táblázat rendszer egyszerű könnyen meg lehet szerkeszteni azért

vezetem-be mert amikor még táborokba voltam ott volt ez pontozó dolog gyereknek táborba

ki milyen szorgalmas volt épen táborba ki mint csinált táborba azokat pontozták pedagógusok

ez nagy haszna volt akkor pontozó táblának táborba meg jó ötletnek találtam így én magam

be vezetem pont táblázatot ez pedagógusok elnök asszony vezetésével kezdtük el kicsi szünet

volt benne pontozó rendszerbe úgy gondolatűk meg én nem szóltak pontozó rendszer nem, kel

ők meg tudták volna szerkeszteni de nem akarták lehet most napokba volt egy meg beszélés az

elnök aszon és többi bent levő közt én időmbe volt pontozó rendszer kicsit elgondolkoztak ezen

mint mondott az elnök asszony rá jöttek újból kel majd pontozó rendszer rá ébredtek amikor

mondták hogy én időmbe ez volt pontozó rá jöttek bent igaza van neki újból indul bent majd ez

pontozó rendszer ifjoncoknak .meg mondta elnök nekik ezt meg utána nekem meg mondta

nekem milyen jó volt az idő vissza hozatja akkor gondoltam magamba azért ez ügybe pontozó

dologba milyen tapasztalt vagyok kicsit el telét akkor öröm amikor meg tudtam most igazam volt

kel pontozó dolog az alapítványba az ifjoncoknak hamarosan újra indul bent foglakozáson

november 12 hétfő foglakozást pedagógus Judit Mancika néni tartotta .az ifjoncoknak.2018.november.12.hétfő. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Orosz Tamás,Sára Edina,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. Mai napon Bagó Zoli,Erzsike,Tamás folytatta a szövést.Edina olyan szorgalmasan szőtt,elkészült a szőnyege.Tomi a gyapjú szőttesnek a mintázását kezdte meg, folytattuk a mesélést.A konyhában krumplis tészta készült,Edina segített a tálalásban.

 

 • 1 fej vöröshagyma (nagyobb)
 • 1 ek zsír vagy 2 ek olaj
 • 2 tk pirospaprika
 • 1 kg krumpli
 • bors
 • 25 dkg tészta
 1. A hagymát kockára vágva a zsíron világosra pirítjuk, hozzátesszük a pirospaprikát, a kockára vágott krumplit, és felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, majd sóval, borssal ízesítjük, és lassú tűzön megfőzzük.
 2. Amikor már puha, összetörjük krumplinyomóval, de úgy, hogy kissé darabos maradjon, ne legyen teljesen pépes.
 3. A tésztát a csomagoláson található előírás szerint forró vízben kifőzzük, de nem teljesen puhára, majd hozzákeverjük tört krumplihoz, és lefedve hagyjuk állni fél óráig. Tálaláskor ízlés szerint borsozzuk.

vissza tér régi kerék vágásba minden

Nagy lelkesen dolgoznak ifjoncok az óta amióta változás történt az alapítványba jobban

érzi magát minden ifjonc .hiányoznak akik nincsenek köztünk de ha nem lesz nekik annyi

dolguk rendeződnek minden helyre régi rend úgy gondlom jó volt régi dolgok ami ő idejükbe

volt , most az helyzet van aki ismerte régi kerék vágás volt ,aki emlékszik tudja én ötleteim

sok volt az alapítványba csináltam valamit akkor abba az időbe el is fogadták érvénysült

az helyzet-is ők szervezték meg bulit meg közösen most idén már hírek szerint vissza

tér régi kerék vágásba részt veszek kicsit ünnepségbe mint szervezője .ép volt nem olyan

rég meg beszélés hogy elnök asszony mondta én időmbe volt pont táblázat egy ideig működöt

ez rendszer és sok ifjoncnak nagy öröme telt pontozó rendszernek egy darabig nem működűt

meg úgy voltam nem is kel most elnök asszony fel szollat hogy én időmbe volt pont táblázat

sok más volt én időmbe most fel szólat a vezető ez ügybe elgondolkozott mindenki vissza

jön régi meg szokott rendszer ami én időmbe voltak meg mondták amit kel rá jöttek én

dolgaim jók voltak vezessék dolgozunk rajta vissza jöjjön ugye néha régi tapaszt embernek

néha igaza van. November 9pénteki foglakozást pedagógus Judit Mancika néni tartották

az ifjoncoknak . 2018.november.9.péntek. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Orosz Tamás,Sára Edina,Gerhát Lenke,Gergely Dávid,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. Mai napon mindenki nagy lelkesedéssel folytatta a szövést.Lencsi kipróbálta a kötést,Judit mesélt nekünk.A konyhában kelkáposztafőzelék és sütőtök készült,Edina segített a tálalásban.

 

hozzávalók / 6 adag

A főzelékhez

A rántáshoz

  1. A kelkáposzta torzsáját kivágjuk, a megmaradt káposztát elnegyedeljük, majd felcsíkozzuk.
  1. A hámozott burgonyát közepes kockákra vágjuk.
  1. A káposztát egy nagy fazékba tesszük, felöntjük 1,7 l vízzel, lefedjük, néha megkeverjük, majd ha felforrt, beletesszük a burgonyát, fűszerezzük sóval, borssal, majorannával, köménnyel. Lefedve, 20 percig főzzük.
  1. A zsírból, lisztből és a pirospaprikából elkészítjük a rántást, a főzelékhez keverjük. Az áttört vagy reszelt fokhagymát is beletesszük.
 1. Fedő nélkül 10 perc alatt készre főzük

változásnak mindig örülünk

Kicsikét igen csak mindenkinek jól est öröm hír annak minden ember nagyon örül ha tudják vele

milyen változás történik bent az alapítványba, hogy kevesebben lettünk azóta nagy váltózás állt

be az alapítványba .meg egy kicsit olyan dologba volt érintve változás hogy a 3ifjonc közül

2ifjonc szokott részt venni mikulás ünnepségen ő osztották mellettem voltak mind segéd

mikulások idén egyen lőre így november elején még nem tudtam mi a helyzet úgy voltam vele

idén elmard lehet de ez csak gondolat világomba volt én már nagyon rég óta nem szerezem meg

közös össze fogással jöttek létre ünnepségek most Judit pedagógus kezdi el utána meg

beszélik az siker egyeztetnek velem jó idő pont most így fog majd ünnepségek létre jönni

szinte vissza állunk régi kerék vágásba hogy én leszek benne szerrekesztő az ünnepségeknek ez

csak még csak szóba merült ki majd ünnepségek előtt kiderül ki segítkezik ünnepségbe

idő pontról az ünnepségről még nem hangzott el meg tudok valamit előre jelezem önöknek.

November 7dekei foglakozást pedagógus Judit Mancika néni tartotta az ifjoncoknak jól

éreztettük magunkat.2018.november.7.szerda. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Orosz Tamás,Sára Edina,Gerhát Lenke,Gergely Dávid,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit,Tóthné Julika. Mai napon folytatta a szövést Tamás,Bagó Zoli,Erzsike,Edina,Lenke.Úgy dolgoztunk,mint a fonóban.A gyümölcsaszalóban almát és narancsot aszaltunk.Julika néni segített vágni az anyagot.A konyhában diós-almás sütemény készült.Edinának külön szaftos krumplit csináltunk.

 

 1. A tojások fehérjét a sóval kemény habbá verjük. Kb. 1-2 ek. cukrot elkeverünk a fahéjjal, és félretesszük.
 2. A tojások sárgáját a maradék cukorral és a vaníliás cukorral krémesre keverjük. Apránként, egymás után hozzákavarjuk az olajat és a tejet, majd hozzákeverjük a citromhéjat és a sütőporral elkevert lisztet. A végén hozzákeverjük a kemény habbá vert tojások fehérjét.
 3. Egy 24x20x8 cm-es tepsit sütőpapírral kibélelünk, és belesimítjuk a tésztát.
 4. Az almát meghámozzuk, negyedeljük, magházát kivágjuk, majd a negyedeket 2-3 cikkre vágjuk. Az almacikkeket elosztjuk a sütemény tetején. Megszórjuk a fahéjas-cukorral.
 5. Betoljuk a 180 fokra előmelegített sütőbe, és kb. 45-50 perc alatt megsütjük

egy gyerek fejlődés milyen nagy öröm

Folytassuk jó híreket ami tegnap értesültem róla arról egy kicsit még bővebben számolok

önöknek ami úgy mondva nekem az hírek igenis jó érzés volt hallgatni azt jó híreket az szülő

aki Edina anyukája nagyon jóm kapcsolatot ápolok vele úgy mondva valami épen k inuk van

egy másra mindig számolhatunk és meg beszéljük dolgokat ezért fontos ember életébe szeret

mert olyan van meg beszélyük jobb lesz mert meg oldják beszélgetéssel dolgokat mindjárt

jó esik embernek beszélgetés ezért kel ápolni egy más-közt kapcsolattót meséli nekem gyereke

egyedül szövi szőnyeget meg egyedül veti fel szövő keretet ez nagy haladás azóta amióta

változás történt bent kevesebben lettek de várjuk őket szerelttel vissza úgy gondolják .Edina

azóta elmondom egyedül szövi szőnyeget ő egy pár évvel ezelőtt meg alakulás kor alapítványba

vissza húzódót volt néha beszélget bent játszott rengeteget fogalakozásokon meg írás gyakorolt

most pár hónapja Edina egyedül csinálja szövést meg többi ez úgy gondlom igenis nagy

változás történt nála vissza tekintünk pár évvel ezelőtt re ugye néha jo jön kis változás

bent másik fejlődik nagyon én meg azért örültem ennek híreknek őt azt ifjoncot kedvelem

és akit szeret ember és nem nagyon látja örül mindig híreknek jó épen fejlődik gyerek

ő vele fogalakozásokon rengeteget segítem amikor bent voltam ugye ilyenkor ember meg

hallja ezt jó híreket örülni kezd kicsit én kezem bent volt azért örültem jó híreknek .mondja

szülő nekem gyereke be akart nézni hozzám ahol vagyok mondtam nyugodtan Hozza be

hagy láthasson engem neki öröm az neki úgy gondlom én örültem annak gyerek fejődésnek

ami eddig véghez ment

 

A képen a következők lehetnek: szöveg

jó hirek

Ugye minden embernek örül a jó hírnek épen kap valakitől egy jó Hirt amibe járatos épen

vagy van benne egy kis köze azért szokott örülni jó hírnek kicsit meg osztom önökkel egy jó

hírt amiről mai nap tudtam meg igenis úgy mondva jó volt hallgatni azt jó híreket elmondom

meg kereset engem benézet hozzám ahol vagyok egyik szülő kézepelejem el nagy fejlődés történt

azóta amióta változás történt bent 3ifjoncal kedvesebb de jön viasza jó hírek Bagó Zoli szülei

bent voltak napokba bent az alapítványba észre vették nagy jó hangulatot bent az alapítványba

sokall nyitottabbak voltak az ifjoncok már jobban érzik magukat azóta változás óta akkor volt

jó hangult el fogadták egy mást amilyenek valaki meg úgy döntött gyereküket otthoni dolgok

nem jönnek várjuk viasza őket úgy gondolják .így alakult helyzet sok ifjoncnál sokall nyitottabbak

jó hangulat ma értesültem hírül egyik szülő Edina anyukája akivel régóta ápolom kapcsolat

jót beszélgetek vele meg kereset engem ahol vagyok elmondja nekem azt jó híreket nekem

ő gyereke azóta már nagy ön szorgalom van benne abba ifjoncba mert egyedül veti fel szövő

keretet elején kelet kis segítség felvetni már egyedül szövi szőnyeget foglakozáson azok nincsen

köztünk ők lépni valamit ami nagyon rossz egy közösségbe de tudtunk lépni végeredmény

a közösségbe továbbra nagy össze fogás és jó hangulat és ön szorgalom is van egyik gyerekbe

Edinába nagyon jó változás történt azóta most volt őszi szünet első foglakozás november5én

hétfőn pedagógus Judit, Mancika tartották az ifjoncoknak foglakozást.2018.november.5.hétfő. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Orosz Tamás,Sára Edina,Gerhát Lenke,Gergely Dávid,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit,Csörgi Katalin. Mai napon, Lencsi,Tamás,Bagó Zoli,Erzsike,Edina,mindannyian szőnyeget szőttek.Tamással új keretet vetettünk fel,gyapjú faliszőnyeget kezdett el énekeltünk,anyagokat vágtunk.A konyhában zöldségleves készült Mancikával,Erzsike segített a tálalásban.

 

A képen a következők lehetnek: 2 ember, ülő emberek és belső tér

 

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember, álló emberek, csíkok és túra/szabadtéri

 

A galuskához

hozzávalók / 6 adag

A leveshez

A galuskához

elkészítés

 1. Egy leveses fazékba öntünk olajat, és először a sárgarépát és a karalábét tesszük bele párolódni, szórunk rá kicsi ételízesítőt.
 2. Egy kisebb fazékba betesszük a csontot, és fél liter vízben elkezdjük főzni. Teszünk bele egy leveskockát.
 3. Kis idő múlva mehet bele a zöldborsó is, kicsit még pároljuk őket együtt, majd felönteni kb. 2.5 liter vízzel. Tehetünk bele leveskockát, zellerlevelet, és befűszerezzük. Lassú tűzön főzzük.
 4. Elkészítjük a rántást: olajban kicsit megpirítjuk a lisztet, beletesszük a préselt fokhagymát, és levesszük a tűzről. Annyi paprikát teszünk bele, amennyire “piros” levest szeretnénk.
 5. A csontlével felengedjük a rántást, és ha már puha minden a levesben, berántjuk vele.
 6. Elkészítjük gyorsan a galuskát: a felvert tojásban elkeverjük a lisztet, és apró galuskákat szaggatunk a levesbe, és
 1. megfőzzük.
 2. Megkóstoljuk a levest, ha jó, akkor beledobjuk a petrezselymet, és befejezzük a főzést