a tanulás milyen fontos

Embereknek életbe nagyon fontos tanulás hányszor van úgy ember ő már nem igazán

akarna tanulni életébe mert ő úgy gondolja ő mindet tud életbe és azt amit meg

tanul életbe nem, veszik el amit az ember meg tanul én volt olyan életembe meg

tanultam és mindig van olyan életbe amit úgy voltam tudok de nem voltam annyira

benne biztos amit hallok dolgokat manapság én és úgy vagyok vele én meg tanulom

azt tudjam életen át -. ember úgy igazán műveltebb ha úgy mondva igazán olvas könyveket

abból is sokat fog tudni ha olvas egy kis irodalmat én is olyan vagyok meg látok

egy könyvet itt úgy gondolok érdekel meg veszem és majd el olvasom de már igenis

szánok rá időt olvassak könnyet abból lehet ám tudni mert az ember nem abból

fejlődik tud dolgokat nem média nyomatja belénk tudni valókat mi meg tanúlju8k

dolgokat könyvekből olvasunk életre szól az tudás és amit olvas az ember. Montanába

foglakozást kis irodalommal kezdjük egyik nap Hári János versét olvastuk el.

Április 13pénteki foglakozást pedagógus Judit Mancika néni tartotta foglakozást ifjoncoknak

2018.április.13.péntek. Medveczki Zsanett,Medveczki László,Orosz Tamás,Kovács Ferenc,Horváth Zoltán,Gergely Dávid,Gerhát Lenke,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. Ma a Háry János verses formáját olvastuk el először,majd egy másik agyon érdekes változattal ismerkedtünk.Mindegyikünk nagy érdeklődéssel hallgatta.Megvártuk Lencsit és indultunk a művelődési házba próbálni.Ez volt az első alkalom.Mikor indultunk,még esett az eső,a vissza úton már sütött a nap.Manci néni bundáskenyérel és teával várt minket.

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

 

Az 1848-as forradalmat versekkel köszöntötte (Szabadság dal, A március tizenötödikei nép). 1848. áprilisban a pesti egyetemen a magyar nyelv és irodalom ideiglenes, később rendes tanára lett. Egy ideig nemzetőr is volt, de betegsége miatt a harcokban nem vett részt. 1848 őszén Kossuth Hírlapjának segédszerkesztője volt. A szabadságharc bukása után mozgósító versei miatt haditörvényszék elé állították, s bár hamar szabadon bocsátották, egyetemi katedráját nem kapta vissza. Ismét az Egyetemi Könyvtárba került, s megírta Szent László című eposzát, amelyet fő művének tekintett. Látását közben csaknem egészen elveszti, és a mű nagy részét családjának diktálja. Belekezdett az első magyar irodalomtörténeti és nyelvészeti egyetemi tankönyv megírásába, ami azonban befejezetlen maradt. 1839-ben a Magyar Tudományos Akadémia, 1842-ben a Kisfaludy Társaság fogadta tagjai közé, 1844-ben ez utóbbi helyettes titkára lett. 1843-ban megkapta az Akadémia Nagyjutalmát (Fényes Elekkel megosztva), 1846-ban Frangepán Kristófné című művéért a Kisfaludy Társaság pályadíját, majd 1847-ben a Társaság jutalmát.

A Cultura Magazin cikke csak engedéllyel másolható.

 

Apádat ne, csak eszméit tagadd meg,
ha másként nem léphetsz tovább.
Csak hát számodra egy volt ember, eszme,
és megtagadtad őt is, az apát.

Kár volt! Hiszen kár egyedül maradni,
s semmivel! és megférni vele.
Még akkor is, ha oly semmi, amelyből
egy új világot hoztál létre te.

Apádat ne, csak eszméit tagadd meg –
hisz tőle volt az elméd, lángeszed!
a kisebb lángból a nagyobb! hisz ő volt
irányítód, varázslód, váteszed!

Csak hát számodra egy volt ember, eszme,
alkudni nem tudtál, mint annyian –
Inkább az ordas semmi, a kietlen,
mely hogyha ad, nem mondja vedd, fiam.

Kár volt! Hiszen kár egyedül maradni
s semmivel és megférni vele,
még akkor is, még akkor is, ha abból
egy új világot hoztál létre te.

boldog ság

Az Úr Jézus jeruzsálemi útja végére ér. Szent Lukács egész hosszú szakaszt foglal egybe az Úr Jézus tanításából: elindul Jeruzsálemből s megérkezik, s a kettő között, út közben tanít. A legfontosabb dolgokat köti az övéi lelkére.

Ez az ő szerkesztési módja: a korabeli keresztények számára mindazt egybefogja, amit a hagyomány, az első keresztényeknek, az apostolok emlékezete hordozott az Úr Jézus tanításából. És most itt Jeruzsálemben – már megérkezve a templomba – akárcsak a magvető, amikor a magot már elvetette, előre látja, hogy milyen idő jön majd erre a vetésre, míg megérik.

Az Úr Jézus fölhasználja ezt a megjegyzést: nézd a gyönyörű köveket, amikből a templom épül. A templomot 24-ben kezdték építeni és csak 63-ban fejezték be. Amikor tehát az Úr Jézus ott volt, még nagyban épült, korántsem volt kész. Jézus fölhasználja ezt az alkalmat és betekintést ad, milyen idők jönnek majd az ő vetésére, amíg megérik. Egyúttal megadja az övéinek a figyelmeztetéseket, útbaigazításokat is: hogyan tartsanak ki.

Elgondolhatjuk azt a megjegyzést: nézd Mester, melyen gyönyörű kövek. Fehér márványkövek voltak ott, azokkal borították a templomot. Mi emberek úgy vagyunk, hogy a szemünk megakad annál, ami ott van. Az Úr Jézus azonban nem a közvetlen közelit látja. És nem is akarja, hogy az övéinek a szeme megakadjon a világ építőkövein. Messze áttekinti az egész időt, ami rendelkezésre áll, hogy az ő vetése megérjen. Hogy majd milyen időjárás jön. És amikor ebbe tekint bele, akkor azt mondja először az övéinek: olyan idők jönnek, amelyekben majd vigyáznotok kell, hogy félre ne vezessenek benneteket! Ne bolyongjatok! Azt mondja: planéte. Mi is használjuk ezt a szót: planéta, vagyis bolygó, amelyik körös-körül bolyong az űrben, össze- vissza megy, de sosem a középpontban van. Ti se bolyongjatok, tévedezzetek a dolgok körül a fölszínen!

Ha a magunk életéből, tapasztalatainkból leszűrjük: mennyi minden próbálja az Úr Jézus tanítványait félrevezetni, hogy tévedezzünk. Minden korszakban ez a helyzet. Az Úr Jézus tanítványainak ezen kell átmenni. Ez az érlelő idő. Ahogy őt is minden megpróbálta félrevezetni. A kísértő, a tömeg, az írástudók, a vezetők megfélemlíteni, félre vinni, még Péter is, meg a tanítványok várakozása is. De az Atya akaratát nézte, és nem engedte magát se jobbra, se balra, semerre félrevinni. Ezt mondja övéinek is: ne tévedezzetek!

Lukács korában is nehéz volt a keresztényeknek megtalálni az igazi utat, hiszen micsoda problémák álltak eléjük! A zsidóság felé próbáltak volna tájékozódni a zsidó keresztények. A pogány szokások felé a pogányságból megtért keresztények. És ugyanakkor kitört az üldözés. A zsidóság részéről is, meg már Róma részéről is. Borzasztó nehéz volt az első keresztényeknek! És közülük is támadtak, akik hamis tanításokat mondtak. Félreértették még azt is, amit az Úr Jézus az eljöveteléről mondott.

Lukács a Boldogságos Szűz meg az apostolok tanításából ezeket kiragadja. Egészen kiemelkedik ez a felszólítás az egész részletből: Ne tévedezzetek! Az ember értelmének ad támpontot. Mert mi lenne, ha akár csak egy-egy részegyház magára volna hagyva! Például a magyar egyház: amikor megfélemlítik, amikor ránehezedik az állam hatalmas nyomása, és mindenféle divat hatása. Hogy el tudna az igazság útjáról térni!

 

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

szeretnek egyesek bele szólni dolgokba

Hány ember eltűri dolgokat mert úgy illik másik embernek elnézi neki dolgokat amit épen

el követ elnézi neki lehet hogy el követ valamit életbe nem szeretné törekedni azzal hogy

ne bántsam meg azt illetőt valamikor úgy alakul életbe mégis meg bántom másikat de olyan

és szeret téged biztos elfogja nézi neked hibáidat amit el követ elenned de ez is szeretetből

elkövet elenned hányszor van úgy ige csak mindenből elegünk van de meg szívlelnék dolgokat

amit épen ki akarunk mondani de törekszik az ember másikat ne igazán bántsam meg

de néha törekszünk e-zzek re ne bántsam meg másikat de néha úgy alakul helyzet mégis

elegünk van nagyon mindenből nem akarnák meg bántani másikat sajnos úgy jött mégis

véletlen meg bántom az illetőt de meg kel neki bocsátani életbe meg történt meg bocsátás

szívből jöjjön lása őt szereti őt szeret6ből nézte el neki dolgokat sok sor elkel nézni

máik hibáit ezzel irgalmasság cselekedet gyakoroljuk .elmondom hányszor van

az nálam elegem van van olyan aki szeret be szólni dolgokba ami úgy mondva nincsen

nagy köze hozzá de szeret mindenbe bele szólni én hallgattam ilyet meg mondta a nekem

egyik ember nagy hangú vagyok de kérdem jo van ismerős szol nagy hangom van de

nagy köze nincsen hozzá szüleim engedni meg többi ember elfogadja nagy hangomat néha

mért szól bele amikor nagy köze nincsen hozzá de elnézem neki ilyen .szeret beles szólni

dolgokba lehet jót akar de mért szól bele dolgokba nincsen nagy köze hozzá.

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

 

 

színházi dolgok meg beszlése

Húsvéti szünet vége tért április4volt foglalkozás bent az alapítványba áprililis6-9én nem

volt foglalkozás bent az alapítványba ezen napon még tart abba 2napba pihenő ifjoncoknak

mert szülőknek dolga volt így tudták meg oldani de foglalkozás április 11étől vissza állt

rendes kerék vágásba ahogy szoktak lenni foglalkozás bent az alapítványba aki értesült

és adózó ember az támogathatja az alapítványunkat 1%százalékal amit az alapítvány dolgait

támogatja jobb helyzetük legyen életbe mindenki aki támogatja az alapítványunkat előre köszönik

az alapítványosok minden embernek támogatja az alapítványt 1%szálékal hálásan köszönik

az alapítvány ott lévők aki támogatja az alapítványt 1százalékal .áprlis14én színházba megyünk

azt színházi elő adás dolgait ki megy oda színházba azt most beszélték meg múlt hét szerdai

foglalkozás kertébe annyiról értesültem most színházba a Dénes bácsival mennek Mancika nénivel

mennek pár szőlő meg ifjoncok mennek majd szombaton színházba remélem jól érezik

magukat .április 11ei szerdai foglalkozást pedagógus Judit Mancika néni tartották foglalkozást

ifjoncoknak jól éreztük magunkat első részében meg beszélték színházi dolgokat meg vártuk

többiket mindenki meg jöjjön foglalkozásra mert Dávidhoz fogunk elmenni mert kis kecskéjük

meg bárányuk van azt néztük meg .2018.április.11.szerda. Medveczki Zsanett,Medveczki László,Orosz Tamás,Bagó Zoltán,Kovács Ferenc,Horváth Zoltán,Gergely Dávid,Gerhát Lenke,Szilágyi

Erzsébet,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. A mai napon színházi utazás megbeszélése után,kimentünk mindannyian,hogy rendbe tegyük a kiskertet.Gyomláltuk,gereblyéztük, sepregettünk.Közben megjött Lencsi is,így el tudtunk indulni Dávidékhoz megnézni a kiskecskét és a bárányt.Előtte útba ejtettük Marika néni könyvesboltját is.Jó nagyot sétáltunk.Mire visszaértünk mindenki elfáradt.Ma meglátogatott bennünket Dénes bácsi.A konyhában zöldbabfőzelék készült.

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

 

azért támogosa alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

1 kg zöldbab

 

Az apróra vágott zöldbabot annyi sós vízbe tesszük fel főni, amennyi éppen ellepi.

 1. A tejfölt csomómentesre kikeverjük a liszttel, a petrezselymet apróra vágjuk
 2. Amikor megfőtt a bab, behabarjuk, beletesszük a petrezselymet is, utánasózunk. Még pár rottyantás, és készen vagyunk.

másik társamról nem mondok meg véleményt

Egyes emberbe van olyan dolog amit maga nem veszi észre így úgy van vele neki minden

meg van engedve neki bármit mondhat másik társa felé ami épen szívét gyomja é néha a úgy

úgy gondolja az illető amit ki gondol másik társáról meg mondja ami ő gondol meg mondta

az ember van neki plusz súlya és d betűsnek hívom őt úgy gondolja neki ezt szabad nagy

tévedés úgy gondlom el gondolkozunk egy kicsit evangéliumon hogy ne ítélkezz más felől

mert nem szép dolog másik társamat meg ítélni vagy véleményt mondani róla másik

társamról az nagyon csúnya dolog életbe másik társamról mondani azt-se szabad mondjuk

valakiről találtam neki olyan nevet hogy ő igazgató mert nem csinálja dolgait nagyon itthon

csak néha besegít azért találta ki neki másik illető igazgató hány ember van ki találnak

életbe nevet igazgató vissza szúrás képen vissza adja neki volt férjezett nevet evvel

úgy mondva meg akarja védni másik társat akiről ki találtak neki valamit .én apámról

meg akarta mondani dolgot valaki ő is igazgató egy darabig én is tűrtem ezt mondja

róla valaki aki mondjuk lehet közeli valaki lehet akkor se mondok ilyet amivel

bántom meg másik társamat meg mondom amit-ki gondolja ez nem szép dolog

olyan valaki meg hallja másról nitt hal biztos fel kel neki védelmére ne mondjak

másik ember társamról ami fájó lehet .ugye az se szép dolog ha valaki épen most sikerült

neki jó súlyba leni nem D betűsnek hívom lehet az súly kelet neki életbe jó nézzen ki nem

szabad másik társamról ezt mondani sértő úgy gondlom .másikat nem szolom meg ezzel

meg nem szép dolog ..Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

 

azért támogosa alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

a szeretet

Nagyon fontos emberi életbe amikor úgy vagyunk meg akarunk győződni a 2ember szerettéről

az ismerkedéssel jár 2ember szeretete és nem úgy egy valaki aki csak úgy mondva csak

közöli valaki de olyan aki minden akar tudni meg mondja ő véleményt ami ő kigondolja mi is

van neki szívembe amit ki gondolt másik ember felé akit épen először meg látta azt illetőt

aki épen egy valaki neki úgy mondva igen csak közel annak illetőnek szívéhez ő igenis jól

kijőnek úgy mondva barátilag életbe látni lehet rajtuk azon 2emberen mondjuk ha ők igazán

szeretik egy mást milyen-is lenne mondjuk aki úgy mondva azt egyik illetőt aki épen szereti

azt nőt épen az illető ami szívén ki jön neki meg mondja amit ő igazán gondol 2illető szerettéről

meg mondja nem fogod őt tiszta szívéből másik szerettéről az baj ennél úgy gondlom nem

szabad másik illető felét pálcát törni meg mondani azt az 2ember nem fognak soha ki jönni

életbe egyszer mondjuk az 2emeber mégis úgy gondolja igenis szeretik egy mást ezért

nem szabad meg mondani másik ember szerettéről igazán szeretik egy mást életbe az

2ember győződik meg 2 ember szerettéről lehet annyira igazán szeretik életbe igenis jól

kijönnek életbe szeret képes arra másik illetőt úgy formázza életbe egy másnak elfogadjak

egy mást életbe szeretik egy mást ismertség nélkül úgy mondva nem illik pálcát

törni másik embernek ha igazán szeretik egy mást életbe elfogadja 2ember egy mást

ő harmadik illető ne mondja meg ő ki gondolt dolgokat az 2embetr mégis igazán

szeretik egy mást nagyon ezért ne itélj másik felé igazán szeretik egy mást lehet ők

életen szeretik egy mást jól kijőnek .

Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516 1 13

az Élet, tőlünk csak egy gesztust kíván…ne sajnáljuk hát megtenni! Itt igazán jó helyre kerül a pénz, figyelemmel kísérhető tartalmas tevékenységük. Elbűvölő fiatalok, elkötelezett segítőikkel, akik naponta megdolgoznak az élet méltóságáért nálunk sokkal nagyobb erőfeszítések árán! Tiszteletel


Jó érezni azt, hogy szeretlek
nagyon és egyre-egyre jobban
ott bújkálni a két szemedben
rejtőzködni mosolyodban.

Érezni, hogy szemeid már
szemeimben élnek és néznek
s érezni azt, ha szép, veled szép
és csak veled teljes az élet.

pihenés utáni első foglakozás

Hamar elrepült húsvéti ünnepek mindenütt legjobb meg érdemelt pihenőt tölteni az embernek

sok sor van az embernél kicsikét érzi jó lenne piheni de nem igazán jön össze neki mindig

úgy alakulnak dolgok nem igazán tud menni piheni van olyan életünkbe igenis húsvét kor

meg más alkalommal úgy gondolja az ember elmegy piheni hányszor van az ünnepkekor

ember úgy van dolgokkal elmegy piheni egy kicsit ki kapcsolódik ezt minden ember nagyon

várja meg érdemelt pihenőt töltse el .hányszor van az életünkbe örülünk nagyon ünnepknek

amikor hosszabb pihenő van az embernek csak úgye amikor igen csak jól éreztük magunkat

csak az baj ilyennél amikor jó éreztük magunkat piheni olyan hamar el, repült meg érdemelt

pihenőhúsvéti ünnepeken ilyen sajnos amikor kezdjük jól magunkat pihenő elrepült gyorsan

én húsvét 2napján úgy voltam majd nem egész nap pihentem csak templomba voltam többit

pihenővel folytattam nagyon kel embernek pihenő .ifjoncoknak kel pihenő úgy gondlom

ők is húsvéti ünnepeket nagyon jól érezték magukat nekik március28-április 4ig nem volt

foglakozás bent az első foglakozás április 4én szerdán lesz az következő szerdán 11én

rendesen vissza állnak foglakozási napok nálunk .április 14én színházba mennek én nem

tudok velük menni de hírek szerint havonta fogunk menti színházba.. első foglakozás április

4én volt kimentünk vásárba körülnézni .április4ei szerdai foglakozást pedagógus Judit

Mancika néni jól érzetük magukat.018.április.4.szerda. Gerhát Lenke,Bagó Zoltán,Sára Edina,Medveczki László,Medveczki Zsanett,Orosz Tamás,Szilágyi Erzsébet,Gergely Dávid,Horváth Zoltán,Farkasné

Ma a húsvéti beszámoló után,játszottunk.Mesét olvastam a gyerekeknek.A konyhában zöldségleves és születésnapi torta készült.Orosz Tamás és Zsani segítettek a főzésben-sütésben,Dávid ma 29 éves volt,és őt köszöntöttük fel délben.

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

 

azért támogosa alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 1. zöldségeket megtisztítjuk, és kb. egyforma nagyságúra felkockázzuk.
 2. Az olajat megforrósítjuk, majd egyszerre rátesszük az összes zöldséget.
 3. Kb. 5 -6 percet kevergetve pirítjuk, közben megsózzuk, nagyon kevés vizet aláöntünk (kb. 1/2 dl).
 4. Ezután felöntjük 3,5 l forrásban lévő vízzel, borsot őrlünk, ill. szerecsendiót reszelünk rá. Ha kell, még tovább sózzuk.
 5. Lefedjük, és forrástól számítva kevés ideig, kb. 5-6 percig főzzük.
 6. Közben felaprítjuk a petrezselyemzöldet. Ha megfőttek a zöldségek, hozzáadjuk a leveshez, épp csak felforraljuk ezzel, és kész is vagyunk.

a szépre emlékezni

Nagy hetek voltak pár héttel ezelőtt náluk is volt egy kis változás nálunk is foglakozásba nagy

hétfőn még volt egy foglakozás az alapítványba ami egybe húsvét előtti utolsó foglakozás

lesz az alapítványba március28-április 3ig nem lesz foglakozások azon hetekbe legközelebbi

foglakozás április 4én lesz egyszer utána megint szünet lesz következő hét szerdáig meg tudom

húsvét után mikor kezdődik foglakozás előre jelezni fogom . Húsvét után április 14én színházba

mennek az alapítványosok engem várnak de itthoni dolgaimat amit épen elterveztem pont délutánra

terveztem be .meg délutáni elő adás amire megy az alapítvány mikorra lesz vége nem tudni

így ezért nem tudok velük merni meg lehet érteni úgy gondlom legközelebb be fogjuk pótolni.

Hányszor van az embert életébe az szeret vissza tekinteni régi dolgokra elmondom így

igen csak más utakon járok és csak időm van akkor nézek-be az alapítványba kicsit ilő

úgy gondlom elgondolkozni. váltózás történt valami életébe jó úgy gondolkozunk el

kicsit hol indultam el életbe nekem életem egyrését sok sor bent voltam segítettem az

alapítványba végzetem meg bízót kis főnöki pozíciót most máshol vagyok hátszó

támaszuk az alapítványba én vagyok én így tudok nekik segíteni ezt úgy gondlom az embernek

meg kel köszöni égieknek változtak életembe jó felé . Az szép emlék az embernek ez úgy

gondlom .márciús26ai hétfői foglakozást pedagógus Judit ,Mancika néni tartotta foglakozást

ifjoncoknak jó hangulat volt .

2018.március.26.hétfő. Gerhát Lenke,Sára Edina,Medveczki László,Orosz Tamás,Szilágyi Erzsébet,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. Készültünk húsvétra.Szines pamutból tojásdekorációt készítettünk otthonra.Ma meglátogatott bennünket Dénes bácsi.Krumplis tarhonya készült.

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

 

Hozzávalók (4 személyre):

20 dkg (dörzs)tarhonya

2 nagyobb szem krumpli (kb. 40 dkg)

1 közepes fej vöröshagyma

bors

2 teáskanál pirospaprika

5 dkg kolbász (Gyulai füstöltet használtam) – elhagyható

víz

olaj

Vegyünk elő egy lábost, öntsünk egy bele kevés olajat, forrósítsuk fel, és kezdjük el pirítani benne a tarhonyát magas lángon. Közben vágjuk fel apróra a vöröshagymát, pucoljuk meg a krumplit, kockázzuk fel, majd karikázzuk fel a kolbászt is. Közben gyakran kevergessük a piruló tarhonyát, egészen addig, míg sötétbarnára sülnek a szemek. Fontos, mert ez adja meg az alap ízt! Ekkor dobjuk rá a hagymát, a kolbászkarikákat, enyhén borsozzuk, és pár percig pirítsuk tovább együtt őket. Majd húzzuk le a tűzről, várjunk 1-2 percet, míg kicsit kihűl, szórjuk meg pirospaprikával, keverjük el, dobjuk rá a krumplikockákat, öntsük fel bő 1 liter vízzel (lehetőleg forróval, így időt spórolhatunk), tegyük vissza a tűzre, sózzuk (3 nagy csipet), és alacsony lángon, fedő alatt főzzük kb. 20 percig. Ne ijedjünk meg a bő létől, a tarhonya többszörösére fog dagadni. Amikor letelt a főzési idő, kóstoljuk meg az ételt. Sózzunk utólag, amennyiben szükséges, esetleg főzzük még pár percig, ha kemény maradt volna a tarhonya (véleményem szerint akkor jó, ha még egy icipicit kemény marad).

egy szorgalmas ember

Aki emlékszik az tudja van gy önkéntes emberünk aki idejét ami az alapítványra szánja

ami nagyon nemes dolog sok emberbe hiányzik ez viselt amit meg tapasztaltunk egy

emberbe az ember nagyon szereti az alapítvány ifjoncait aki értesült dologról ő rengeteget

segít a foglakozásokon olyan van van egy kis ideje belátogat közéjük besegít amit

tud nekik olyan volt így tavasszal egyik nap madár etetőt készítek Az alapítvány területén

madár etetőt készítettek az ifjoncokkal minden ifjonc nagy volt öröm szépítkeztek Dénes

bácsi-bácsinak hívják aki nekünk segítkezik alapítvány körül rengeteget segít az

alapítványba ő is idejét az alapítványba segít van olyan is volt tavaly egy buli ami

kertéjébe engedte meg meg rendezzük bulit jó éreztük magunkat .ő van olyan nap

amikor csak benéz közénk egy kicsit jól érzete magát múlt foglakozáson be jöt

közénk meg látogatott minket segítkezet foglakozáson március23ai pénteki foglakozást

pedagógus Judit Mancika néni tartotta foglakozást jól éreztük magunkat.

018.március.23.péntek. Szilágyi Erzsébet,Medveczki László,Kovács Ferenc,Horváth Zoltán,Gergely Dávid,Gerhát Lenke,Orosz Tamás,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. A mai napon húsvéti dekorációt készítettünk az ablakra Lackóval és Fecóval.Horváth Zoli lejegyezte az elmúlt alkalommal készített étel receptjét a füzetébe.Ma meglátogatott bennünket Dénes bácsi.Meghallgattuk Tomi furulyázását.Lencsi vart.A kakaós bombóc és a nudli nagyon finom lett Lackó segített elkészíteni.

 

HELLÓ, CSAK EGY SZÁZALÉK!
Persze, hogyha a házad ég,
nem számít az egy százalék.
Ha magas a gyerek láza még,
kit érdekel egy százalék.
De tudd, hogy az egy százalék
másnak fasírt meg főzelék!
Meg új cipő meg tanulás…
Neked egy papír, semmi más!
Másnak segítség lenne, gyors,
neked semmi, őneki sors.
Piszok sok mindenre elég
lehetne az egy százalék.
Elég sok ember lélegez,
az emberség jele nem ez.
Elég sokak szíve dobog,
és persze ez is nagy dolog.
De ember lehet a köbön,
ki túllép a saját körön.
Ha befizetted az adót,
tegyél még egy körömnyi jót!
Keress hozzá egy jó ügyet,
minden sarkon eléd üget!
Öreg, ha nem rendelkezel,
megy darálóba sokezer.
Legyél ember, és ne adat,
itt az idő, dobd be magad!
Meg az egy százalékodat!

ha teheti és segíteni szeretne egy fogyatékkal élő fiatalokon hogy boldog életük legyen

adója 1% kával támogassa

támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

tavasz várás

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

Azt szokták mondani március hónap egybe az tavasz hónap köszöntője ilyenkor tavaszal

így március elején az emberek úgy vannak vele készülődnek tavaszi dolgokat elintézni

az alapítvány pár évig tavasszal kint keretbe tevékenykedett keretbe így fejlődtek az ifjoncok kint

végezték kerti tavaszi dolgokat az alapítvány kertébe az ifjoncoknak nagyon tesztet nekik

kinti kerti tevékenykedés ami tavasszal volt pár évvel ezelőtt amikor voltam bent velem

kint voltak én segítettem nekik kint tavaszi kerti munkába az nekik nagy ör4öm volt

plusz pontot kaptak akkor ifjoncok kerti tevékenykedésért .pár éve nincsen már kertünk

más teszi rendbe így alakult helyzet most úgy van tavasszal olyan dekorációt csinálnak

az ifjoncok amivel jelzi itt tavasz de ahhoz képes nagyon hideg időnk volt reménykedünk

hamarosan jön jó idő amit minden ember vár elérkezzen bizonyos jó idő előző foglakozáson

vendégünk volt Dénes bácsi benézet közénk jó érezte magát nálunk Dénes bácsi szereti

mi közösségünket így hogy március hó 21e volt akkor épen közeledik húsvéti ünnepek

így kis szünet lesz foglakozásba március28átol egész április 4ei ig nincsen foglakozás

utána megint április 6átol 11ig nem lesz foglakozás szünet van foglakozásba .utána

minden vissza áll rendes kerék vágásba .márciús21 szerdai foglakozást pedagógus Judit

Mancika néni tartották foglakozást ifjoncoknak .

2018.március.21.szerda. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Medveczki László,Kovács Ferenc,Horváth Zoltán,Gergely Dávid,Gerhát Lenke,Bodáné Marika,Farkasné Mancika. A mai napon Bagó Zoli szőtt,Lenke a,gombokat fűzte fel.Lackó és Fecó szinezett.Ma meglátogatott bennünket Dénes bácsi.Erzsike folytatta a kötést.A konyhában kelkáposztafőzelék készült,segített Lackó és Horváth Zoli.

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

 

azért támogosa alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 • Hozzávalók:
 • 1 kg kelkáposzta
 • 1 evőkanál olvía olaj
 • 30 dkg burgonya
 • köménymag
 • 1-2 gerezd fokhagyma
 • bors
 • pirospaprika
 • 1 tejföl vagy kefir
 • 2-3 evőkanál liszt
 • pici víz

A megmosott, megtisztított, kockákra vágott kelkáposztaleveleket és burgonyákat köménnyel ízesítve annyi forró sós vízbe tesszük, ami épp ellepi. Beleteszünk egy kanál olívát, és takarék lángon puhára főzzük.
2.) Közben elkészítjük a habarékot. Egy bögrében kevés vízzel összekeverjük a lisztet és a pirospaprikát, majd habverővel hozzákeverjük a kefirt/tejfölt is. Hozzámerünk egy keveset a kelkáposztás léből, és simára keverjük. Hozzáadjuk a főzelékhez, belenyomjuk a megpucolt fokhagymát, sózzuk, borsozzuk, rottyantunk egyet rajta és már kész is. Fasírttal, sült hússal, de magában is kiváló.

a nyugalom

Hány ember van az életébe nyugata tó típust keres meg nyugodjon életbe van olyan aki egyből

gyógyszerhez folyamodik meg nyugdíjon mert keresi nyugalmat hány-ember van-úgy

rendbe rakja életébe dolgokat ami igen csak lehet össze van kuszálva azért nincsen lehet nála

úgy mondva béke nyugalom körülötte hányszor van az ember életébe nincsen olyan

környezetbe ahol úgy mondva nyugalomba érezné magát az illető ugye azt szokták mondani

ember 3helyen lehet nyugalomba egyik lehet az hely ahol emberek örökre lehatják fejüket

akkor azon helyen kint temetőbe biztos nyugalomba fog leni úgy volt pár évig én életembe

amíg kint segédkeztem egyszer volt 2olyan illető aki ott volt kereste az emberbe

nyugalomba nem lévő dolgokat kezdte cukkolni de úgy voltam darabig tűrtem de bennem

volt egy kis nyugalom kerestem azt helyet ember mindig nyugalomba lehet sokszor

az alapítványba volt ember nyugalomba békébe őt mindig szeretettel várták oda ami

ember életébe nagyon fontos nyugalomba legyen hányszor van az rendbe ahol szeretik

az alapítványba nyugalomba érezi magát hányszor van életünkbe legjobb nyugalmat

találó hely ember be kapcsolja mondjuk magyar ismert zene szerző éneket gyakorija

meg találjuk nyugalmat az alapítványba egyik foglakozáson március19én mi is

Kodály János zenéjével készültünk fel . Március19ei hétfői foglakozást pedagógus Judit

Mancika néni tartotta foglakozást ifjoncoknak nagyon jó volt hangulat egész foglakozáson.

Jó hangulat minden foglakozáson meg van nálunk érdemes be látogatni hozzájuk .

2018.március 19.hétfő. Gerhát Lenke,Kovács Ferenc,Orosz Tamás,Horváth Zoltán,Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Medveczki László,Barnáné Sümegi Judit. Tovább ismerkedtünk a Kodály János zenéjével,mivel készülődünk a produkcióra,amelyet a művelődési házzal közösen fogunk színpadra vinni.Dénes bácsi meglátogatott minket.Tavaszi dekorációt tettünk az ablakra,remélve,hogy elmúlik a hideg idő.A konyhában virsli pörkölt készült.Mancikának Laci és Horváth Zoli segített.

ön is az őröm hírt vigye el embereknek hogy létezik olyan alapítvány aki

segítenek fogyatékkal élő fiatalakon így támogassa adója 1% alapítványt .

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 1. A hagymát apróra, a paprikát vékony csíkokra vágjuk, a virslit felkarikázzuk.
 2. Kevés olajon a hagymát megpirítjuk, a pirospaprikával meghintjük, felöntjük kevés hideg vízzel.
 3. Rátesszük a paprikát, pár percig pároljuk, majd hozzátesszük a sűrített paradicsomot, sózzuk, borsozzuk, beletesszük a virslit, és felöntjük annyi vízzel, hogy majdnem ellepje.
 4. Felforraljuk, 2 percig főzzük (virslitől függôen). Ha lecsót használunk, hagyjuk ki a paprikát és a sűrített paradicsomot, és a hagymás alapra tegyük.

irgalmasság napja

Nagyon fontos dolog hiányzik egyes emberekbe hiányzik szeretet bennük pedig anélkül

igen csak meg vagyunk halva nincsen bennük szeret amit tovább kellene adni bizonyos

szeret át adást az emberekbe meg figyeljük jól nem vagyunk olyan helyen ahol mondjuk jó

társaság és nincsen annyi széthúzás azon helyen ott szeretettel vagyunk másik felé ott

igen működik a szeret át adás másik ember társunkhoz de hányszor van az amikor

úgy mondva valami miatt nem igazán jövök ki azzal illetővel csendbe elvannak de itt

az nagy baj életünkbe egy rését olyan dolgot veszünk m példának ami úgy gondolja az

igazi szert de idő elteltével másik ember társunkhoz az gyűlölet fojtatódik ez oka sajnos

média ami igen csak kimossa az egész emberiség szívét aki hagyja meg látja egyesek

benne gyűlölet amit média sugalmazza azt gyűlölet át adást kemény fegyver van amit

fel kel vetni az embereknek gyűlölet az emberekből csak imádsággal lehet ki űzni végre

világon ne gyűlölet legyen az emberiség példa képe amit média nyomottja az emberekbe

gyűlöletet ami nagyon nagy baj küzdenünk kel nagyon világért hogy szeret és irgalom

működjön szívünkbe hány embernek hiányzik szívébe az irgalom másik ember társunkhoz

veszi példának gyűlölet ami nagy baj imádkozzunk értük egyszer irgalom szert csöpögtetnek

minden ember szívébe az bizonyos szert működjön benne és irgalom emberek szívébe

addig nagyon sok dolgunk van nekünk addig a szert és irgalom működjön embrekbe.

 
Húsvét 2. vasárnapja az Isteni irgalmasság ünnepe Egyházunkban. Első pillanatban egy kevésbé érthető egyházi fogalomnak tűnik Isten irgalmassága, de ha arra gondolunk, hogy az irgalommal akkor találkozunk, amikor Isten a szentgyónásban megbocsátja, eltörli bűneinket, akkor rögtön érthetőbbé válik. Isten irgalmával, könyörületével reményünk és keresztény hitünk szerint akkor is találkozni fogunk, megérint majd minket, amikor földi életünk végső állomása, a halál után Isten elé kell állnunk. Halálunk és feltámadásunk utáni örök sorsunk attól függ, hogy milyen volt földi életünk. Az igazak, akik jószándékkal engedelmeskedtek Isten parancsainak és az ő szeretetét sugározták cselekedeteikkel felebarátaik felé, jutalomra, az örök élet boldogságára számíthatnak. Akik viszont nem hittek Isten létezésében, nem hittek Jézus üdvözítő feltámadásában és nem törekedtek arra, hogy szeretettel forduljanak másokhoz, azok a kárhozatra jutnak. Bizonyos számunkra, hogy Isten ítélete igazságos lesz, azaz mindenki azt fogja kapni, amit földi élete alapján megérdemel. Ugyanakkor az ítéletkor számíthatunk Isten irgalmára is, azaz megbocsátja bűneinket, vétkeinket. 
Földi élete során Jézus több példabeszéddel is megvilágította az isteni irgalmasság lényegét, természetét, amely példázatok közül Szent Lukács evangéliumában olvasható a legtöbb. Az egyik ilyen példabeszéd az elveszett bárányról szól, aminek keresésére indul a pásztor. Otthagyja a nyájat, a többi kilencvenkilenc juhot, hogy az egyetlen elveszettet megtalálja és visszavigye (vö. Lk 15,1-7). A hasonlat tanulsága szerint Isten nem mond le egyetlen emberről sem, nem nyugszik bele egyetlen ember távozásába sem, hanem azt szeretné, ha üdvözítő szándéka mindenkinek az életében valóra váljon. Egy másik példázat arról az asszonyról szól, aki keresi elveszett pénzét, drachmáját. Nem nyugszik bele eltűnésébe, mindent felforgat a házában, mindenhová benéz, csakhogy megtalálja az elveszett pénzdarabot (vö. Lk 15,8-10). Isten is ugyanilyen fáradhatatlanul keresi a bűnösöket. Harmadikként említhetjük a tékozló fiúról és az őt visszafogadó apjáról szóló példabeszédet. Itt már egészen személyes hangvételű a történet, amelyben a fiú fellázad apja ellen, örökségét követeli, majd elhagyja otthonát. Önálló élete kudarcba fullad, mindenét elpazarolja, emberi méltóságát is elveszíti. Ekkor megbánja cselekedetét és elhatározza, hogy visszatér apjához. Amikor megérkezik, apja nem utasítja el, hanem visszafogadja őt, megbocsát neki, új ruhába öltözteti annak jeleként, hogy ismét fiaként, szeretett gyermekeként tekint rá (vö. Lk 15,11-32). Isten, a mi irgalmas Atyánk ugyanezt teszi, amikor megbocsát nekünk, visszafogad szeretetébe és kegyelmének új, tiszta ruháját adja ránk. 
Mindhárom példázat közös eleme az öröm. A pásztor örül, amikor megtalálja elveszett bárányát. Az asszony is örvendezik, amikor előkerül elveszett pénze. A gyermekét mindvégig hazaváró apa öröme is határtalan, amikor fia hazatér. Isten örül a megtérésünknek, örül a bűnbánatunknak. Örül annak, hogy újra vele, az ő szeretetében élünk. 
Jézus ezt kéri tőlünk: „Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36). Legyünk tehát mi is megbocsátóak, irgalmasok azok iránt, akik ellenünk vétenek. 

Istenünk, te végtelenül irgalmas vagy és minden embernek megbocsátasz, aki őszintén megbánja bűneit. Amikor vétkezem és tudatában vagyok bűnömnek, szükségét érzem megbocsátó szeretetednek. Te nem azért vagy jó velem, mert nincs más választásod, hanem végtelen szeretetből. Arra tanítasz, hogy én is irgalmas és megbocsátó legyek embertársaim iránt. Kérlek, taníts meg megbocsátani, taníts meg irgalmasnak lenni, hogy tovább tudjam adni szeretetedet embertársaimnak!


Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

 

azért támogosa alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

lassan érkezik jó idő

Nagyon koszonjuk a sok jokivansagot! Es ezuton koszonjuk azt is,hogy segitetek fenntartani a foglalkoztatot! Koszonjuk a penzbeli hozzajarulast, az Erzsebet-utalvanyokat,a tartos elelmiszert,a fejleszto es foglalkoztato eszkozoket! Nelkuletek nehezen sikerulne!

 

Hányan úgy vannak dolgokkal be érkezik bizonyos március 18a amikor úgy mondva Sándor

névnapja van úgy vagyunk vele ők Józseffel meg Benedekkel meg hozzák jó időt úgy sokták

mondani úgy alapszunk rá ők 3ember nekünk meg hozzák jó időt az nap elérkezik .de nagy

éghajlat változásba nagy csúszások vannak meg figyelhető lehet az életünkbe úgy vagyunk itt

március hátha nem fog esni hó de meg figyeltük épen március18án est hó nagyon e elvan

tolódva éghajlati idő szinte nem igazán tudunk egyenlőre alapozni ara mikor lesz jó időnk

egyszer majd csak jó idő lesz most már csak így tudjuk meg alapítani mikor lesz mindenütt

jó idő. Megy figyeltük napokba hányszor van az egyik nap fázunk nagyon másik nap úgy

van már nem kel nagy kabát elég nekünk egy póló mert elég jó idő van kezdünk bizakodni

most már jó időnk lesz .napokba néztem a egy pi lantra meteroligia előre jelzést végre elékezik

jó idő most már ezt idő lesz minden embert nagyon várja mikor jön bizonyos jó idő mert

nagyon várjuk sok ember nem szereti hideg időt fázni nem szert az ember .a március21ei

szerdai foglakozást pedagógus Judit Mancika néni tartotta foglakozást ifjoncoknak mindenki

jól érzete magát nagyon jó volt hangulat .

2018.március.21.szerda. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Medveczki László,Kovács Ferenc,Horváth Zoltán,Gergely Dávid,Gerhát Lenke,Bodáné Marika,Farkasné Mancika. A mai napon Bagó Zoli szőtt,Lenke a,gombokat fűzte fel.Lackó és Fecó szinezett.Ma meglátogatott bennünket Dénes bácsi.Erzsike folytatta a kötést.A konyhában kelkáposztafőzelék készült,segített Lackó és Horváth Zoli.

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

 

 

 

Ildikó Buzás fényképe.

 

 • Hozzávalók:
 • 1 kg kelkáposzta
 • 1 evőkanál olvía olaj
 • 30 dkg burgonya
 • köménymag
 • 1-2 gerezd fokhagyma
 • bors
 • pirospaprika
 • 1 tejföl vagy kefir
 • 2-3 evőkanál liszt
 • pici víz

Elkészítés:
1.) A megmosott, megtisztított, kockákra vágott kelkáposztaleveleket és burgonyákat köménnyel ízesítve annyi forró sós vízbe tesszük, ami épp ellepi. Beleteszünk egy kanál olívát, és takarék lángon puhára főzzük.
2.) Közben elkészítjük a habarékot. Egy bögrében kevés vízzel összekeverjük a lisztet és a pirospaprikát, majd habverővel hozzákeverjük a kefirt/tejfölt is. Hozzámerünk egy keveset a kelkáposztás léből, és simára keverjük. Hozzáadjuk a főzelékhez, belenyomjuk a megpucolt fokhagymát, sózzuk, borsozzuk, rottyantunk egyet rajta és már kész is. Fasírttal, sült hússal, de magában is kiváló.

hosszú hétvégi pihenő

Sokak öröme néha kicsikét többet otthon lehetünk többiekkel azokkal családtagakol

lehetünk otthon ha kicsit hosszabb hétvégénk akkor úgy mondva elmehetünk egy kicsit

el ruca ni valahova ahova van kedvük kicsit ki ruca-ni ehet mondjuk balatoni helyre

piheni ez pl mondtam, oda meg az ember piheni ahova kedve gondolja óda megy

el piheni valaki úgy van ilyennel hószú hétvégi dolgokkal legyünk egy kicsikét többet

otthon hosszú hétvégén az ember máris többit pihenhet az ember már az nagyon jó esik

az embernek kicsikét többet lehet otthon végez heti otthoni dolgát az ember hosszú hétvégén.

Ez sokat jelent az embernek kicsit többet lehet otthon hányszor van az emberbe igen

fáradt tűri dolgokat elérkezik hosszú hétvége kicsit piheni fog otthon és nem fog nagyon

foglalkozni dolgokkal csak piheni fog az ember elmondom én is volt olyan nap amikor

úgy gondoltam pihenek otthon igen is embernek kel olyan nap kicsit fel töltődik a

ember ez legjobb est hosszú hétvégén kicsit piheni .márciús16ai pénteki foglalkozás

elmaradt hosszú hétvégénk van most legóközélebi foglalkozás márciús19hétfői

napon volt foglalkozást pedagógus Judit Mancika néni tartotta foglalkozást ifjoncoknak

mindenki nagyon jól érezte magát .

2018.március 19.hétfő. Gerhát Lenke,Kovács Ferenc,Orosz Tamás,Horváth Zoltán,Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Medveczki László,Barnáné Sümegi Judit. Tovább ismerkedtünk a Kodály János zenéjével,mivel készülődünk a produkcióra,amelyet a művelődési házzal közösen fogunk színpadra vinni.Dénes bácsi meglátogatott minket.Tavaszi dekorációt tettünk az ablakra,remélve,hogy elmúlik a hideg idő.A konyhában virsli pörkölt készült.Mancikának Laci és Horváth Zoli segített.

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

 

azért támogosa alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

egy kőnyű recept

Kicsit rendkívüli helyen volt gyülekező márciús14én most nem a meg szokott helyen

volt gyülekező az alapítványnál mert holnap márcús15ei nemzeti ünnepekre készülődtek

az alapítványosok volt olyan év amikor március15előtti foglakozás volt kokárdát meg

nemzeti lobogott készíttek bent az alapítványosok a pedagógusokkal volt olyan is amikor épen

pedagógus Marika néni készíttette fel az ifjoncokat az kicsit az idő egy kicsit történelembe

hozódót vissza meg ható volt az március15ei ünnepre amire készültek mai nagyon szép

volt mit mai évbe gyakoroltak az ifjoncok most müv házba volt gyülekező előtte 1nappa

gyakoroltak március15 ünnepségre épen 15én nálunk nincsen foglakozás így előre vettük

március15ei készülődést ami műv házba gyakoroltak március15ei dogra .amikor vissza

érkeztek mű v házi március15ei ünnepről amikor vissza érkeztünk az alapítványba

vendégünk érkezett Toth Gabriella aki lovas oktatóval ismerkedtek meg az alapítvány

ifjoncai ő is nagyon jól érezte magát nálunk .márciús14ei szerdai foglakozást pedagógus

Judit Mancika néni tartották foglakozást ifjoncoknak ..jó volt hangulat.

2018.március.14.szerda. Bagó Zoltán,Horváth Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Gerhát Lenke,Sára Edina,Gergely Dávid,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. A gyülekező ma nem az alapítványban volt,hanem a művelődési házban.Mivel az iskolások március 15-i műsorát néztük meg.Nagyon szép műsort adott a 3 a osztály.Utána visszasétáltunk Manci nénivel az alapítványba.Mikor visszaértünk,nemsokára vendégünk érkezett.Tóth Gabriella lovasoktató,akihez májusban fogunk menni lovagolni.Öszeismerkedtünk vele,kaptunk tőle egy szép lovas könyvet amit tanulmányoztunk.A konyhában zöldségleves,és tejbegríz készült.

ön is az őröm hírt vigye el embereknek hogy létezik olyan alapítvány aki

segítenek fogyatékkal élő fiatalakon így támogassa adója 1% alapítványt .

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 • 5 dl tej
 • 2 ek cukor
 • 4 ek búzadara
 • A tetejére:
 • kakaó vagy fahéj vagy lekvár vagy befőtt
  1. A cukrot és a darát összekeverjük. A tejet feltesszük forrni. Hozzáadjuk a búzadarát, és folyamatos keverés mellett főzzük, amíg sűrűsödni kezd. Ezután tányérokba töltjük a kész tejbegrízt, majd tálaljuk.
  2. Tetejére kakaóport vagy fahéjas cukrot hinthetünk, vagy ízlés szerint gyümölccsel, lekvárral, befőttel ízesíthetjük.

ábrahám

Most nézzük meg azt, hogyan győzi le az Úr Jézus a kísértéseket, hogyan reagál a kísértésekre. Nem spekulál, nem bocsátkozik eszmefuttatásokba vagy vitákba. Nem akar okoskodással, teológiai eszmefuttatással belemenni egy kérdezz-felelek játékba. Nem spekulációval, nem elméletileg felel, hanem gyakorlatilag. Nem azt választja, amit a kísértő kínál neki. Megmarad Ő ott a pusztában is éhesnek, megmarad az ő általa meglátott és az Izajás prófétánál olyan élesen megrajzolt út mellett, és nem kell neki az a hatalom, amelyet a sátán kínál. Hiszen az tiszta illúzió, hazugság: a sátán abból indul ki, hogy övé a hatalom. Nem az övé.

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

A kereszten is, a Getszemáni-kertben is azt mondja Jézus: ne az én akaratom legyen, hanem a Tied. És inkább elszenvedi a testére zúduló szomorúságot, gyötrelmet, vérverítékezést. Ne az én akaratom legyen, hanem a Tied. Túllépek az emberségemen. Nem szállok le, elvállalom a kereszthalált.

Mögötte az is ott van: legyen meg a Te akaratod. Isten így próbálja ki az embert. Ez az igazi próba. Az ember a próbát úgy állja meg, hogy vállalja mindazt, amit Isten rátett. Nem bújunk ki semmiféle ideológia vagy spekuláció címén, hanem fölvesszük a keresztet, követjük Őt, és az Isten útján járunk.

8.4. Vajon milyen istenkép rejlik az Úr Jézus magatartása mögött? Az Atyával szemben ő milyen? Az embert végtelenül fölülmúló istenkép, aki azé az Istené, aki mindent meghalad, minden emberi okoskodást, akié vagyok, akiben föltétlen bízom, még ha megöl is – ahogy mondja Jób: Ha megölsz is, hiszek Benned, bízom Benned.

Mert az Úr Jézusnak egyúttal az a szíve vágya, hogy meg is mutassa ezt az Istent. És Istent Ő ezzel a végső odaadásával mutatja meg igaznak. Mert Isten olyan, hogy a végsőkig szeret. És a végsőkig szerető Istent csak úgy lehet megmutatni, hogy én is a végsőkig kitartok. Az Isten végsőkig menő szeretetére ez az igazi vágy. Az igazi Istent és az igazi embert mutatja meg az Úr Jézus egyszerre, mert Ő Istenember.

Az Úr Jézus ezt az utat választja: engedelmes lett mindhalálig, a keresztről nem száll le, megbocsát a latornak is, fölajánlja neki az irgalmát, szeretetét. Ez az igazi. Ezen keresztül mutatkozik meg az igazi Isten. Az ember számára teljességében fölfoghatatlan, számomra mégis elegendő, hogy amennyit az Úr Jézus mutat, annyit fölfogok Istenből.

8.5. Arról elmélkedünk, hogy az Úr Jézus hogyan győzi le a világot, hogyan győzi le a kísértéseket, a diabolost, a sátánt, hogyan nyilvánítja ki, hogy Ő végtelenül más, mint a kis emberi gondolatok vagy a sátán szándéka, a hazugság, amelyet az ember elé akar állítani. Az Úr Jézus végtelenül más.

Mindezzel óriási segítséget ad nekünk is a kísértéseinkben: a biztos, szilárd, győzhetetlen magatartásával adja nekünk a legtöbbet, amit csak adhat.

Elgondolom, hogy a két évezred alatt azok, akik az Úr Jézust követték, mennyire ezt az utat járták és mennyire ebből merítettek. Ők a vértanúk. Az ember azt gondolja, hogy én nem tudnék vértanú lenni; nem bírnám ki azokat a kínzásokat; nem tudnék áldozat maradni: az emberi gyöngeségem valamilyen formában fölbukkanna. Persze nem tudjuk. Isten, aki az Úr Jézus emberségét ilyenné tette, őt képessé tette, minket is az Úr Jézushoz kapcsolt. Isten csodálatos módon is segítségére tud jönni az embernek.

Egy japán fiatalembert úgy próbáltak eltéríteni a hitétől, hogy éjjel-nappal meztelenül a befagyott tó jegén tartották. A keresztények lopva mentek hozzá: jöttünk segíteni, mit hozzunk? A válasz: Ó, egy csodálatos hölgy egész éjszaka velem van; beszél velem és vigasztal, nem is érzek semmit ebből a gyötrelemből. Isten olykor bámulatos módon segít. Nem tudjuk, melyik vértanút hogyan segítette meg a küzdelmében, de tény, hogy a próbákat megállták.

Bízzunk Istenben! Életünk minden próbájában! Azt mondja a Szentírás, hogy nem engedi az övéit erőn felül kísérteni. Csak azt a mértéket engedi, amiről tudja, hogy az Ő segítségével képesek vagyunk elviselni.

Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. Ha az ember gyöngének mutatkozik, Isten akkor is tud győzelmet adni a kezébe, mert hatalmában van engedni, hogy jóvátegye, amit elhibázott. Hogy fölkeljen és újrakezdje.

Az életünkben nem egy lapra kell mindent föltennünk. Isten ad időt az embernek, hogy megmutatkozzék a hűsége, szeretete, igyekezete. A mi életünk kísértései – mint az Úr Jézus kísértései – el vannak osztva az életünk egészére. Talán ez az igazi kísértés, ez az igazi próba: az egész élet a halállal együtt. Ott köll megállni. És ahhoz ad erőt. Mert az ő dolga, az ő gondját alkotja mindegyik. Ha szabad azt mondani, az Ő „érdeke”, hogy minket átsegítsen a kísértésen. Én ezt gondolnám, hogy hasonlóan próbáljuk ezt az Úr Jézus életének a próbáit átelmélkedve Ábrahám próbái után és nagyon reálisan vigyük a Jóisten elé a próbánkat, próbáinkat, és kérjük azt, hogy az Úr Jézus próbálja meg és megállhassuk ezeket a próbákat az Ő becsületére és dicsőségére.

régi szép emlékre emlékszünk

Amikor elindult az alapítvány 13ével ezelőtt voltak úgy mondva nagyon szép emlékek

amire az ember örömmel vissza néz régi szép emlékre most úgy gondoltam most régi képet

fogom most elő venni maguknak milyen is volt régen az alapítvány kezdése amire úgy

gondolom nem igazán emlékszik most fel elevenítjük egy kicsit régi szép emléket akkor 2005

be amikor elindult az alapítvány novemberbe én csak engem egy bulira hívtak meg 2fiatal

emberel de jobba voltam akkor azzal 2 fiatallal de jó volt akkor társaság de akor menő kém

volt de midig ide vonzódok az alapítványba egy bulira voltam meg híva egy farsangi bulira

voltam hivatalos ott maradtam ami nap is volt régen egy internet helység is azon helyen

ma van az alapítvány de net nem működőt nem érdeklődő de én mai nap maradtam annak

kis főnöke egy kicsi azért idők után történtek változások az alapítványba ifjoncok sokat

fejlődtek az éveken át jó őket látni fejlődésbe mindenki foglakozásokon sokat fejlődik .

Sok ifjonc már igen csak nagy szövő kereteken sző másoknak el adásra ami elég szép

teljesítmény úgy gondlom . Elején még akkor még heti szinten meg volt szombaton két beszélve

az alapítvány ügyei volt úgy havonta is meg beszéltük ez pár évvel ezelőtt volt kérdtük

legyen havi szinten meg beszélés össze jövettel 2ével ezelőtt nyáron 2heten sikerült össze

jövetelt meg tartani meg olyan volt utolsó órába pénteken meg beszélték tömören az

alapítvány dolgait mostanában ez szünetel mert mindenkinek rengeteg dolgai vannak

bulit tömören meg beszélik foglakozáskor többi meg beszelni való egyenlőre még nem

sikerült meg beszélni tervbe van .március 9ei volt foglakozás jó idő volt kint sétáltunk

egyet jó idő kedveset nekünk .többit meg írtam önöknek .márciús12hétfői foglakozást

pedagógus Judit Mancika néni tartották foglakozást jó érzetük magunkat..

Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516- 1- 13

az Élet, tőlünk csak egy gesztust kíván…ne sajnáljuk hát megtenni! Itt igazán jó helyre kerül a pénz, figyelemmel kísérhető tartalmas tevékenységük. Elbűvölő fiatalok, elkötelezett segítőikkel, akik naponta megdolgoznak az élet méltóságáért nálunk sokkal nagyobb erőfeszítések árán! Tisztelet érte!

2018.március.12.hétfő. Bagó Zoltán,Horváth Zoltán,Gerhát Lenke,Orosz Tamás,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. Ma kevesen voltunk,de újra jött Orosz Tamás begipszelt karral.Szerencsére az újjai szabadok így tud

furulyázni.Meghalgattuk a népdalokat amit tanult.Megnéztük a Jankovics Marcell animációs rajzfilmjét a Háry Jánost nagyon tetszett.Bagó Zoli belekezdett egy új szőnyegbe,Manci néni anyagot darabolt hozzá.Grízestésztát készítettünk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 1,5 dl búzadara
 • 2 ek olaj
 • 2 dl víz
 • 1 csipet só
 • 40 dkg metélt tészta
 • lekvár
 1. A búzadarát a felhevített olajban, közepes hőfokon, folyamatos kevergetés mellett megpirítjuk. Félrehúzzuk, majd feöntjük a vízzel, hozzáadjuk a sót, majd lefedve állni hagyjuk, hogy a daraszemek megduzzadjanak (vigyázat, mert a víztől nagy gőz csapódik fel).
 2. Közben bő, sós vízben kifőzzük a tésztát, lecsöpögtetjük, a darába forgatjuk, és lekvárral tálaljuk.

egy hagyomány ami igen csak nem él nagyon

Húsvét 2napja hagyomány volt ilyenkor elmennek locsolkodni nőket ez pár évekéig

ment locsolkodás környék belli ismerős nőket fel kerestük meg locsoltuk őt hogy elne

hervadjon azt szokták mondani én voltam locsolkodni pár évvel eszelőt amiikkor 20évces

voltam akkor még hagyomány volt ez locsolkodás akkor volt élét ahol lakot az ember

útra keltek az ember neki álltunk locsolkodni menni régen hagyomány volt locsolkodás

után kaptunk valamit annak örült ember kapott mondjuk jelképes húsvéti csoki tojást

vagy épen egy virágot kaptunk annak örültünk nagyon pénz adománynak még jobban

örültek fiatalok mesélték otthon ennyit gyűjtöttünk locsolkodáskor ezt meg spórlom

valamire vessek valamit ez volt régen manapság sok helyen úgy vannak locsolkodási

dologgal pia lényeg locsolkodáskor úgy vannak páran ami elég nagy baj .locsolkodás

pár évvel ezelőtt amikor 20éves voltam hagyomány volt ez locsolkodás manapság

ezt locsolkodási dolgot elvicceljük úgy itt szódás szifon elmegyünk meg locsolkodni

ez vicc ne ilyen legyen hagyomány locsolkodás tréfát űzünk belőle locsolkodásból

manapság meg figyelnék valahol él hagyomány kölnit vesznek emberek sokan úgy

vannak locsolkodás már meg van halva ez hagyomány utcán sincsen mozgás nagyon

húvét2napján amikor locsolkodni kel úgy vagyunk vele húsvét 2napját nem locsolkodás

vette át dolgot hanem azon napon emberek úgy vannak locsolkodás helyet otthon

pihenhetnek együtt vannak családjával húsvét 2napján kicsit igen csak meg halt egy

hagyomány ami szép is volt régen locsolkodáasi hagyomány egyszer hagyomány újra

fog remélem kelni .

ön is az őröm hírt vigye el embereknek hogy létezik olyan alapítvány aki

segítenek fogyatékkal élő fiatalakon így támogassa adója 1% alapítványt .

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

fel támadás értelme

Meg ünnepeltük mi Urunk Jézus utolsó vacsorát tanítványokat meg ünnepeltük kínszenvedést

amit értünk szeretetből hallt meg értünk kereszten mi soha ne fejlesztésük el mi hány csapaászt

adtunk életbe amikor bűneikkel öt ostorozták meg gondoljunk bele erre amikor követjük

el bűnöket hegyire halmozzuk és amikor igen csak meg bántottuk öt bűneikkel hány ostor

csapást okoztam neki éltembe ami ért nagy pénteken meg hallt értünk kereszten ő meg

mondta ő harmadra napra fel fog támadni élők közül de sokan ebe kételkedtek nem

létezik ez katonát állították sírhoz de ő harmadnapra fel támadt ma is megyek be van

midet lát amit csinálunk . Hányszor van életünkbe nem igazán vesszük úgy levegőt

akkor meg hallunk ha nem úgy vessük levegőt be lélegezzük Isten igéjét naponta

úgy kéne élünk úgy gondlom lássák rajtunk élő Krisztus van lelkünkbe aki mai

napon fel támadt hallatok közül mi kel jónk fel rossz szokásainkból hagytuk el

őket hordozzuk élő Isten lelkünkbe mindig jól vegyük levegőt életünkbe mit az

énekkar be szívja levegőt énekel mi beszívjuk Isten igéjét tettre kel valósítani

lássák élő Krisztus van lelkünkbe elesünk bűneinkbe keljünk fel kérjünk

bocsánatot élő Krisztust hordozzuk szívünkbe aki mai napon fel támadt értünk.

Fent van menybe .Húsvéti ima

Várfalvy Emőke,

Köszönjük drága Urunk, hogy értünk megszülettél,

Hogy a kereszten véresen bűnünkért szenvedtél,

Hogy áldást hozol csendesen, jámboran, ha kérünk,

S nem hagysz el még akkor sem, ha hitetlenül élünk.

Járj közöttünk, teremtsd meg újra a világot,

Legyen béke s a Földünk hozzon még virágot.

Add Uram, hogy ezután egyre több szív lássa,

Hogy csak általad van reményünk a feltámadásra

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

teljes mélység napja csönd

A teljes, mélységes csönd napja. Nincs szentmise, szentáldozás sincs. Isten leszállt emberi életünk legmélyére: a halálba, a sírba, a poklok tornácára.

Húsvét éjszakáján az olvasmányok java része a katekumeneknek szól és az első húsvéthoz megy vissza: a nép szabadulása körül mozgunk; a körül, amint néppé válnak a Vörös-tengeren átkelve és megélve a szabadulást. Isten megszabadította őket: ez hatalmas élménye ennek a népnek. Most is ebből táplálkozik a zsidóság.

A keresztség által mi is ilyen felszabadított új nép leszünk, Isten gyermekeinek népe. Megéljük-e ezt a szabadságélményt, hogy mit jelent, milyen hallatlan szabadságot jelent a szeretetben Isten gyermekeinek lenni?

Húsvét éjszakájának sajátos jellege van. Még csak finoman közelít a nagy eseményhez, az üres sírhoz. Még nem értik az írásokat, de az üres sírból Péter már hisz. Hatalmas, robbanásszerű dolog történik itt, a húsvéti éjszakában, és az üres sírhoz futva szinte látják ennek a robbanásnak a nyomát, amint hallatlan erejű kéz eldobja azt az emberi sírokat lezáró követ. Ez a robbanás így megnyitja a halállal lezárt világot. És ott, a határon végre létrejön a kapcsolat az isteni és az emberi között.

Bámulva nézzük Isten művét. Ezen a nyitott síron, a húsvéti keresztáldozaton keresztül beáradnak ember-életünkbe, emberi lelkünkbe Isten hallatlan kegyelmei, új népének szánt kegyelme, az istengyermekség kegyelme.

A nagy, központi, minket érintő esemény húsvét éjszakáján a keresztségünk titka és a keresztségi fogadalmunk megújítása. Mert a keresztségünkön át – az is ilyen robbanás volt az életünkben – az emberi természetünkből eltávolította az akadályokat az isteni elől. Újjá vagyunk teremtve, szerkesztve.

A keresztségünket éljük meg a szertartás és az éjszaka során. Isten gyermekei lettünk és ránk áradnak az Isten országának javai. A paradicsominál is nagyobb közelségbe kerülünk Istenhez, a gyermeki szintre. Azért olyan természetes, hogy ujjongjunk és elidőzzünk.

Az egész húsvéti ünnepekre szóló nagy feladat ez: engedjük alakulni magunkban Isten gyermekeinek új öntudatát. Itt egy új nép született, keresztségünkből új nép tagjaként kerültünk ki. Húsvéti nép vagyunk. Tele kell lennünk ujjongással, hálaadással az Atya, a Fiú, a Szentlélek iránt. Olyan nép akarjunk lenni mindenképpen, amely nem hoz szégyent az Atyára, az Istenre, amely miatt nem gúnyolják, nem mondhatják gúnyolódva, hogy „Nahát, ez az Isten népe?!”

Újítsuk meg azt a keresztségi fogadalmat, az a nemet, a világ szelleme, a világ fejedelme, a test, a világ kívánságai felé. És újítsuk meg az igent Isten felé: hiszünk neki, föltétlenül, népe vagyunk.

Ezután következik maga a húsvéti ünnep mise, a húsvéti olvasmányokban, húsvét titkával közelebbről; amint a tanítványok, asszonyok lelkéig hatolnak ezek a dolgok.

 

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

luna blog