a számadás életről

Úgy határoztam, hogy egyheti szigorú figyelmet szentelek minden soron következő erénynek. Ilyenformán az első héten legfőbb gondom az volt, hogy legcsekélyebbet se vétsem a Mértékletesség ellen, a többi erényt pedig sorsára bíztam, csupán a táblázaton jelöltem esténként a nap egyéb vétkeit. Az első héten sikerült is tisztán tartanom első soromat, melyet az M betű jelölt, s föltehettem, hogy az erény immár szokássá erősödött bennem; megkíséreltem tehát figyelmemet a második erényre terelni, hogy a következő héten már a két első sorom tisztán álljon. Ily módon járván az erények végére, egy tanfolyamot tizenhárom hét alatt fejeztem be, s minden évben négy tanfolyamra jutott idő. S miként a kertész sem esik a gyomlálásnak kertszerte, mert erejéből nem telnék minden dudvára-gazra, hanem sorra veszi az ágyásokat, hasonlóképpen reméltem bátorítást és erőt a lapok fokozatos megtisztultától az erényekben való öregbedésemhez, míg majd néhány tanfolyam után boldogan lapozgathatok makulátlan könyvemben naponkénti önvizsgálataim során.

Jeligéül  következő sorokat írtam:

Megállók itt. Ha van felsőbb erő
(Létét hirdeti fennen a természet):
Erényekben csak kedvét lelheti,
S kedvét miben leli – boldog az százszor.

 

„O vitae Philosophia dux! O virtutum indagatrix expultrixque vitiorum! Unus dies, bene et ex praeciptis tuis actus, peccanti immortalitati est anteponendus.”[1]

Majd ismét Salamonnak bölcsességről és erkölcsről szóló Példabeszédeiből:

Napoknak hosszúsága van jobbjában, baljában gazdagság és tisztesség. Az ő utai gyönyörűséges utak és minden ösvényei: békesség.

  S minthogy Istent ítéltem minden bölcsesség kútfejének, helyesnek és szükségesnek véltem, ha segítségért hozzá folyamodom; e célból írtam az alábbi kis imádságot, és önvizsgálati táblázataim elé iktattam, mindennapos használatomra.

  „Ó, hatalmas Jóság! Bőkezű Atya! Könyörületes Kalauz! Öregbíts a bölcsességben, hogy legigazibb érdekeimet láthassam. Erősíts elhatározásaimban, hadd válthassam valóra, amire a bölcsesség egyszer rávezetett. Fogadd el többi gyermekednek tett szolgálataimat, hiszen másként véghetetlen jóságodat nem viszonozhatom.”

  Néha a Thomson versei közül való kis imával is éltem, nevezetesen:

  Élet és fény Atyja, mindenek felett Jó!
  Jóra taníts; taníts Magadra meg engem!
  Hívságtól, bűntől, bolondságtól óvj,
  S fertelmes élettől; szívemet töltsd be
  Tudással, békével, tiszta erénnyel.
  S boldogsággal, mit megszentel a csönd.

  Mivel a Rend parancsolata úgy rendelkezik, hogy „legyen meg minden tevékenységed ideje”, kis könyvem egy oldalán a nap huszonnégy óráját osztottam fel rendes tevékenységeim között:

  finomat készítetek

  aki emberek meg  fordulnak   az  alapítvány körül

   

  azok  egy  része  mindig  vissza jönnek egy kicsikét

   

  az  alapítványba hogy  jó  érezze magát aki

   

  emlékszik az  tudja  egy  pár évvel ezelőtt  az

   

  alapítvány   év  záró  rendezvényét Dénes bácsinál

   

  volt akkor  az  alapítvány  lakásnál  ahol be fogata

   

  Dénes  bácsi az alapítványt jól  érezte  magát

   

  akkor jó program volt   utána  egy  darabig nem

   

  volt  köztünk hátérbe volt  Dénes bácsi az

  alapítványba így most  úgy  engedte az  ideje

   

  a Dénes  bácsinak benézet  egy  kicsikét az

   

  alapítványba  a  ifjoncok közé és  jól érzete magát

   

  köztünk aki  emlékszik  arra  szép  időre amikor

   

  főztek ételt  volt   olyan  étel  amikor kis főnök

   

  szerette  az  ételt  kedvébe jártak neki és  elteltek

   

  neki egy  adagot  mert  az étel finom volt neki

   

  tarhonyát  azt szeretem  de  már régi elpakolás

   

  rendszer nem működik  nincsen időm  be menni

  az  alapítványba .október 5ei  hétfői  foglalkozást

   

  pedagógus Judit  tartotta az ifjoncoknak

   

  foglakozást jól érezték magukat

  2020.október.5. hétfő. Bagó Zoltán, Szilágyi Erzsébet, Gerhát Lenke, Barnáné Sümegi Judit. Ma reggel egy kicsit szőttünk, majd a teázás után, kitakarítottuk a gáztűzhely sütőterét. Hozzákezdtünk az ebéd elkészítéséhez. A tarhonyaleveshez Bagó Zoli pirította a tarhonyát, darabolta a hagymát. Elkészült a leves, még volt időnk elmenni sétálni. Kimentünk a templomkertbe gesztenyét gyűjteni. Erzsike tálalt, Bagó Zoli mosogatott

  Elkészítés: Vegyünk elő egy kb. 2 literes lábost, és tegyünk bele 3 evőkanál olajat. Míg melegszik, vágjuk fel apróra a vöröshagymát. Ha az olaj felhevült, öntsük bele a tarhonyát, és magas lángon pirítsuk, amíg zsemleszínű nem lesz. Ez a lelke a levesnek, fordítsunk rá kellő figyelmet és időt! Ha ez kész, adjuk hozzá a hagymát, és pirítsuk kisebb lángon. Eközben pucoljuk meg a burgonyát, kockázzuk fel apróra. Ha a hagyma üvegesre párolódott, húzzuk le a lábost a tűzről, és kissé hagyjuk hűlni. Majd szórjuk meg 2 teáskanálnyi pirospaprikával, icipici borssal (ez elhagyható) keverjük el, majd amint visszatettük a tűzre, öntsük fel vízzel. Tegyük bele a krumplit, sózzuk (2-3 nagy csipettel), fedjük le, és főzzük 15-20 percig, vagy amíg a tarhonya meg nem puhul.

  Amikor kész, kóstoljuk meg, és sózzuk még, ha szükségesnek érezzük. Fogyaszthatjuk friss kenyérrel, esetleg egy kanál tejföllel lágyítva az ízeket. Jó étvágyat hozzá!

   

   

   

  önzetlen szeretet

  Az embereket csak szeretve lehet jobbá tenni.”
  .
  “Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan oda állnak mellé.”
  .
  “Aki szeret, elenged, felejt és megbocsát. Aki mindezt elvárja másoktól csupán önmagát szereti. Önmagunk elvesztésének a legbiztosabb módja: a szeretet elvárása. A szeretet elvárása önzés, legalább annyira, mint a szeretet elutasítása.”

  “Az életet igazán csak akkor élvezhetjük, ha van, akivel ezt az élvezetet megoszthatjuk.”

  “Ossz szeretetet, bárhová mész: Legfőképpen a saját házadban… ügyelj rá, hogy mindenki jobb érzésekkel és boldogabban távozzék tőled, mint ahogyan jött. Légy Isten jóságának élő kifejeződése; jóság ragyogjon a szemeidben, a mosolyodban, meleg, üdvözlő szavaidban.”

  “Senki sem ismerheti meg teljesen egy másik ember lényegét, csak akkor ha szereti. A szeretete teszi képessé arra, hogy meglássa a szeretett személy alapvető vonásait és tulajdonságait; sőt mi több, meglássa a benne rejlő lehetőségeket is.”

  “Ha szeretsz, sebezhető vagy. Szeress bármit, és biztosra veheted, hogy megszakad a szíved, de legalábbis sebet kap. Ha érintetlenül meg akarod őrizni, ne add senkinek, még egy állatnak se! Óvatosan bugyoláld be mindenféle kis hóbortba és kedvtelésbe, gondosan kerülj minden kötődést; zárd be jól önzésed ládikójába! De ott a koporsóban – ott a biztonságos, sötét, fülledt éjszakában elváltozik majd. Nem törik össze, törhetetlen, áthatolhatatlan, megválthatatlan szív lesz belőle.” (

  a rabbi ajándéka

  Volt egy híres kolostor, amelyre nagyon nehéz napok szakadtak. Régebben a sok épületet mind megtöltötték a fiatal szerzetesek, és a hatalmas templomban csak úgy zengett az ének, de most teljesen elhagyatott volt. Az emberek nem jöttek ide, hogy az imádságból táplálékot nyerjenek. Csak egy maréknyi szerzetes csoszogott a folyosókon, és nehéz szívvel dicsérte Istent.

  A kolostor melletti erdő szélén állt egy kunyhó, amelyet egy öreg rabbi épített. Időről időre eljött ide, hogy böjtöljön és imádkozzék. Soha senki nem beszélt vele, de amikor csak megjelent, a szerzetesek között híre szaladt: „A rabbi az erdőben sétál.” És amíg ott volt, a szerzetesek úgy érezték, hogy imádságos jelenléte erővel tölti el őket.

  Egy nap az apát elhatározta, hogy felkeresi a rabbit, és kitárja előtte a szívét. A reggeli szentmise után el is indult az erdőbe. Amikor elérkezett a kunyhóhoz, látta, hogy a rabbi ott áll az ajtóban üdvözlésre tárt karral. Mintha már jó ideje várta volna az apátot. Megölelték egymást, mint két barát, akik régóta nem találkoztak. Aztán megálltak, és csak nézték egymást olyan széles mosollyal, hogy majdnem túlnyúlt az arcukon.

  Egy kis idő múltán a rabbi betessékelte az apátot. A szoba közepén egy faasztalon a nyitott Szentírás feküdt. Odaültek egy pillanatra, hogy a könyv jelenlétében legyenek. A rabbi sírva fakadt. Az apát sem tudta tartóztatni a könnyeit, a kezébe rejtette az arcát, és ő is sírni kezdett. Életében először a könnyeivel kitárta a szívét. A két férfi úgy ült ott, mint két elveszett gyermek, zokogásuk betöltötte a kunyhót, nedvesre sírták az asztalt is.

  Miután elapadtak a könnyeik és minden ismét csendes lett, a rabbi fölemelte a fejét. „Te és a testvéreid nehéz szívvel szolgáljátok Istent – mondta. – Azért jöttél, hogy tanítást kérjél tőlem. Adok neked tanítást, de csak egyszer ismételheted el. Miután elmondtad, soha senkinek sem szabad hangosan elmondania.”

  A rabbi egyenesen az apát szemébe nézett és így szólt: „A Messiás köztetek van.”

  Egy darabig mindent csönd borított. Aztán megszólalt a rabbi: „Most menned kell.”

  Az apát szó nélkül távozott, nem nézett vissza.

  Másnap reggel összehívta a szerzeteseit a káptalanterembe. Elmondta nekik, hogy tanítást kapott „a rabbitól, aki az erdőben sétál”, és hogy ezt a tanítást soha senki nem ismételheti el hangosan. Aztán egyenként testvéreire nézett, majd így szólt: „A rabbi azt mondta, hogy egyikünk a Messiás.”

  A szerzetesek meglepetten néztek. „Mit jelenthet ez?” – kérdezgették egymást. „János testvér a Messiás? Vagy Máté atya? Esetleg Tamás testvér? Én vagyok a Messiás? Mit jelenthet ez?”

  Mindnyájan alaposan meg voltak zavarodva a rabbi tanításától. De soha senki nem mondta ki ismét.

  Amint múltak a napok, a szerzetesek lassacskán megkülönböztetett tisztelettel kezelték egymást. Valami nemes, szívélyes és barátságos meghittség vette őket körül, amelyet nehéz lenne megfogalmazni, de lehetetlen volt nem észrevenni. Úgy éltek együtt, mint akik végre rátaláltak valamire. De úgy imádkozták együtt a Szentírást, mint akik folyton keresnek valamit. Az alkalmi látogatókat nagyon megfogta a szerzetesek élete. Nemsokára jöttek is közel- s távolról az emberek, hogy imádságukból táplálkozzanak, és újra fiatalok kérték, hadd lehessenek a közösség tagjai.

  Azokban a napokban a rabbi már nem sétált az erdőben. Kunyhója romokban hevert. De az öreg szerzetesek, akik a rabbi tanítását a szívükben hordták, valahogy mégis úgy érezték, az ő imádságos jelenléte most is erővel tölti el őket.

  ami nem szép dolog

  hányszor  van úgy az ember  ha épen  otthon

   

  van  és  úgy  mondva épen legyen egy  olyan nap

   

  amikor  épen otthoni  dolgát  tudja az ember

   

  végezni úgy  voltam ha  már  ünnep van akkor egy

   

  kicsikét  beszegitek úgy  volt napot úgy kezdetem

   

  idője  volt kávés gépet ki takarítani meg  is

   

  csináltam  de  úgy  voltam  amíg  megy kávéfőzős

   

  takarítás  az idő  alatt  én  simám eltudom  végezni

   

  úgy  is  volt  ha  már  úgy  volt  nagyon bene

  voltam rend  rakásba így  szobámat  neki

   

  álltam egy  kicsikét meg csinálni de  úgy szoktam

   

  ilyenkor  amikor benne vagyok   rend  rakásba

   

  akkor   szülei szobáját  meg  szoktam csinálni .

   

  most  úgy  voltam ott   hagyom úgy is rá ér  az

   

  apám addig  is  abba  hagyja  tele vizást ere

   

  beszólt   apám  be mért  nem mész  takarítani

   

  hozzánk   na  ilyenkor úgy  voltam vele be

   

  rombolok  és  meg  csinálom  szobájukat

  rend  legyen de  akkor  el  szakadt  egy  cérna

   

  szál  szinte már  úgy  voltam  robbanok ha még

   

  egyet  szól  amikor mondta  nem mészbe

   

  takarítani fogtam  gyorsan be  mentem hozzá

   

  rendet  rakni  azért   voltam legyen még több

   

  ide  szórakozásra ami  fontos  az ember életébe

   

  de  be is kéne segíteni .milyen lenne  az egyik

   

  ember  beszólna  menyi dolga  van nem éri

   

  magát utol és  csak bizonyos televízióból

  szívja kultúrát az nagy  elfoglaltság az életbe

   

  de  be segítésnek kéne menni és nem az kéne

   

  fejünk vágja  dolgot nem  segít  amikor tud

   

  segít   ez nem  szép dolog  másik szemébe

   

  vágni  dolgot amikor  mindet  meg tesz

   

  amit  tud  és eredményt ér  el

   

   

   

   

  meg emlékezés

  ma  egy  kicsikét  nagy oktober23 ai forradalomra

   

  emlékezünk meg  ezen  napon  sok ember

   

  életét  ontotta hogy  hazát  meg  tudja védeni

   

  de  sok  ember  ahogy  védte a hazát  így dőlt

   

  a harc  akkor  de  meg  akarták  védeni hazát de

   

  harcba   elesztek  ezen napon  ma  ezekről

   

  emlékezünk meg  ők sok ember életét akarta

   

  védeni  és  elestek harcba  mai napon  szoktak

   

   

  meg  emlékezni róluk ilyenkor  szoktak  több

   

  helyen  szoktak ezen napon zászló  felvonulást

   

  tenni  és  meg  koszorúzni  a emlékhelyet de  hogy

   

  igen  csak  terjed  ez  bizonyos járvány dolog meg

   

  igen  csak be  szigorítottak dolgokba még az

   

  ilyen  ünnepségbe annyi van engedve hogy ezen

   

  napon  zászló felvonulás meg legyen és

   

  imádkozunk azokért  akik  ilyenkor életüket

   

  vesztették  harcba  ők szeretetből  haltak meg

  hogy  béke legyen de  sajnos ebbe harcba

   

  életüket  vesztették most  ezen napon ő

   

  róluk emlékezünk meg  ők  hazánkat akarták

   

  védeni  de  harcba ellesztek és  meg haltak

   

  béke ért  ő róluk emlékezünk meg imádkoznunk

   

  értük  lelki üdvükért .egy  verset hoztam

   

  önöknek

  MENNYBŐL AZ ANGYAL – MENJ SIETVE

  Az üszkös, fagyos Budapestre.

  Oda, ahol az orosz tankok

  Között hallgatnak a harangok.

  Ahol nem csillog a karácsony.

  Nincsen aranydió a fákon,

  Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.

  Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.

  Szólj hangosan az éjszakából:

  Angyal, vigyél hírt a csodáról.

  Csattogtasd szaporán a szárnyad,

  Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.

  Ne beszélj nekik a világról,

  Ahol most gyertyafény világol,

  Meleg házakban terül asztal,

  A pap ékes szóval vigasztal,

  Selyempapír zizeg, ajándék,

  Bölcs szó fontolgat, okos szándék.

  Csillagszóró villog a fákról:

  Angyal, te beszélj a csodáról.

  Mondd el, mert ez világ csodája:

  Egy szegény nép karácsonyfája

  A Csendes Éjben égni kezdett –

  És sokan vetnek most keresztet.

  Földrészek népe nézi, nézi,

  Egyik érti, másik nem érti.

  Fejük csóválják, sok ez, soknak.

  Imádkoznak vagy iszonyodnak,

  Mert más lóg a fán, nem cukorkák:

  Népek Krisztusa, Magyarország.

  És elmegy sok ember előtte:

  A Katona, ki szíven döfte,

  A Farizeus, ki eladta,

  Aki háromszor megtagadta.

  Vele mártott kezet a tálba,

  Harminc ezüstpénzért kínálta

  S amíg gyalázta, verte, szidta:

  Testét ette és vérét itta –

  Most áll és bámul a sok ember,

  De szólni Hozzá senki nem mer.

  Mert Ő sem szól már, nem is vádol,

  Néz, mint Krisztus a keresztfáról.

  Különös ez a karácsonyfa,

  Ördög hozta, vagy Angyal hozta –

  Kik köntösére kockát vetnek,

  Nem tudják, mit is cselekesznek,

  Csak orrontják, nyínak, gyanítják

  Ennek az éjszakának a titkát,

  Mert ez nagyon furcsa karácsony:

  A magyar nép lóg most a fákon.

  És a világ beszél csodáról,

  Papok papolnak bátorságról.

  Az államférfi parentálja,

  Megáldja a szentséges pápa.

  És minden rendű népek, rendek

  Kérdik, hogy ez mivégre kellett.

  Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?

  Mért nem várta csendben a végét?

  Miért, hogy meghasadt az égbolt,

  Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”

  Nem érti ezt az a sok ember,

  Mi áradt itt meg, mint a tenger?

  Miért remegtek világrendek?

  Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.

  De most sokan kérdik: mi történt?

  Ki tett itt csontból, húsból törvényt?

  És kérdik, egyre többen kérdik,

  Hebegve, mert végképp nem értik –

  Ők, akik örökségbe kapták –:

  Ilyen nagy dolog a Szabadság?

  Angyal, vidd meg a hírt az égből,

  Mindig új élet lesz a vérből.

  Találkoztak ők már néhányszor

  – A költő, a szamár, s a pásztor –

  Az alomban, a jászol mellett,

  Ha az Élet elevent ellett,

  A Csodát most is ők vigyázzák,

  Leheletükkel állnak strázsát,

  Mert Csillag ég, hasad a hajnal,

  Mondd meg nekik, –

  mennyből az angyal

   

   

   

   

   

  gyors ételt késztetünk

  aki emlékszik  múltkori  foglakozás  elején  egy

   

  szakembert  vártak  az alapítványba most a

   

  gáz  szerelőt  várták  hogy  meg  javítsa a

   

  készüléket mert  megint  elromlott volt  egy olyan

   

  ismertség  az  alapítványba ő  értet  hozzá kicsit

   

  meg  tudta  nézni  az illető már  nincsen elvileg

   

  ott  így  másik  szakembert   vártak hogy  meg

   

  javítsa gáz   készüléket .én  amig ott  voltam

   

  az  alapítványba épen amikor működött még

  számítógép terem akkor úgy alakítottam a

   

  dolgot  ahogy  jó  láttam  épen  az én  időmbe

   

  nem  működőt redőny akkor az  apám szívesen

   

  meg  csinálta   redőnyt  nekünk most  úgy müködik

   

  most  pedagógusnak  van ismertsége a körbe és

   

  elromlik  valami olyan  szakember  ismertséget

   

   

  hív  aki meg  tudja   csinálni ami épen elromlott

   

  most  meg  javították gáz készüléket most jó

   

  sikerült   oktober2ai  foglakozáson már jó idő

   

  volt  foglakozás kezdéskor mert  előtte  2napal

   

  meg  javították gáz  készüléket . oktober2ai

   

  foglakozást  pedagógus  Judit tartotta az ifjoncok

   

  nak  foglakozást  jó érezték  magukat.

   

  2020.október.2.péntek. Bagó Zoltán, Szilágyi Erzsébet, Gerhát Lenke, Sára Edina, Barnáné Sümegi Judit. A reggeli teázás után folytattuk a megkezdett munkát. Lenke, Edina, Bagó Zoli szőtt, Erzsike kötött, közben zenét hallgattunk. A tízórai gyümölcsevés és tea után betoppant hozzánk Dénes bácsi. Jót beszélgettünk. Hozzákezdtünk a melegszendvics készítéséhez, amelyben mindenki segített. Edina tálalt, Bagó Zoli mosogatott el ebéd után.

   

  1. Előmelegítjük a sütőt 220 fokra és gáztepsibe sütőpapírt terítünk.
  2. A hagymát nagyon apróra vágjuk és egy kis tálban hozzákeverjük az Erős Pistát. Felszeleteljük a ciabatta-t és megkenjük a csípős hagymával. Pár csepp olívaolajjal meglocsoljuk a szeleteket, majd 3-4 percre sütőbe tesszük.
  3. Közben gyorsan összekeverjük a krém hozzávalóit.
  4. Az előmelegített kenyérszeletekre 1-1 szelet bacon-t terítünk, majd megkenjük a mascarpone-s krémmel. Megszórjuk reszelt sajttal és visszatesszük a sütőbe 10-12 percre.
  5. Tálalás előtt még meghintjük kakukkfűvel és csilivel.

  a nem szégyenlős

  Nem szívbajos embernek való! – mondták valaha a régi Magyarországon bizonyos gavalléros tréfákra, halálos kimenetelű párbajokra, mérgesebb szilvóriumokra, sőt harapósabb asszonyfélékre is.

  – Nem szívbajos embernek való! – mondja most ugyancsak Hoch János, amint karonfogva sétálgat velem az Országháznak abban a táncterem nagyságú szobájában, ahová hosszas keresgélés, piros bársonyfüggönyös ajtók, régi vármegyei életre emlékeztető hajdúféléken át tudok eljutni. Az ajtókra valami vidéki nyomda készített kartonpapírosokat. A Nemzeti Tanács Elnöke – mondják a töredezett betűk. Beküldöm a névjegyemet: Itt van Krúdy Gyula és jóslatot kér Főtisztelendő úrtól.

  Mielőtt tovább mesélgetnék, kedves késői maradékom, el kell mondanom, hogy ez a kor sem különbözik a többi kortól, amelyeket az emberiség részére megalkottak hitújítók, királyok, Savonarolák, Husz Jánosok és zsurnaliszták: – ez a kor is telve volt jelszavakkal, amelyeket a tömegek részére találtak ki, hogy legyen nekik ebédrevalójuk. Pedig ez a korszak állítólag a fölszabadult, okos emberek korszaka volt, – nem lehetett volna elhinni, hogy a korszak eszméit az ablakokból a szobalányok, az udvarokról a házmesterek porolják a járókelők közé. Jelszavak járták ekkor is: a kocsmákban, ahova a polgár feledkezni betért; a piacon, ahova az emberek mondanivalóik megtanulása végett eljárogattak; a családi otthonba, ahol mindenki úrnak érzi magát, akinek joga van keresztjelet tenni a kenyérre, mielőtt azt felszegné… A háborús jelszavak már elmúltak, de itt voltak az úgynevezett béke jelszavai: „Álljunk meg egy szóra!” – „Mi mégis entente-barátok vagyunk!” – emlegetik a polgárok kocsmáikban és fészkeikben Lovászy Márton szavait. Nagy volt ez az ország: hetek is beleteltek, míg egy új pesti kiadás eljutott Kassáig vagy Fogarasig.

  Ilyenféle általánossá válott tudás lett, hogy Hoch János főtisztelendő úr, józsefvárosi plébános korában a próféták könyveinek igénybevételével pontosan megjósolta a háború végét: bizonyos Da-Niel nevű férfiút, aki oroszlán-damptőr is volt, kevert bele a dologba a nyolcadik kerületi pap, hogy arra rákenhesse az elmúlt Világháború végének megállapítását. Hogyne hitték volna el az emberek az éveken át várt kedvező, a Szent Bibliával megerősített jóslatot, amikor már annak is jelentőséget tulajdonítottak, hogy a ház melyik oldalán akad meg ökörnyál, amely Rákos mezeje felől Pest felett elúszik! Ott haláleset történt, vagy az öreg póttartalékos váratlanul hazatért.

  Éppen ennek a Dániel prófétának ügyében kerestem a főtisztelendő elnök urat egy kora tavaszi napon abban a gyönyörű, germán mesemondásokból való nagy házban, amelyet a vidéki emberek talán manapság is megbámulnak, mint az ország házát. (Minden valamire való építőnk német származású volt; úgy látszik a magyarok tudománya megrekedt a sátorcsinálásnál.)


  Először a böjti szentbeszédekről teszek említést, amelyeket a béke boldog éveiben annyiszor volt alkalmam hallgatni az „aranyszájú pap” ajkairól, az üvegházi jácintokhoz hasonlatos, finom belvárosi hölgyek társaságában úgy a szerviták terén, mint a Ferencrendiek templomában.

  – Nem voltunk még szívbajosok, – felelte a Nemzeti Tanács elnöke.

  Majd a nógrádverőcei csónakázásra terelte a szót, mikor a kőbányai főúr izmainak olyan teljességében volt, hogy versenyevezősökkel küzdött együtt a Dunán, – amely itt még valóban kék a nagymarosi svábok miatt.

  – Azt hiszem –, felelte a diktátor, aki Magyar

  – Azt hiszem, – felelte a diktátor, aki Magyarország zászlósurának valamint egyéb nemességének hűségesküjét kezében tartotta –, azt hiszem, hogy Buddhának, az antikrisztusnak abban az egyben igaza van, hogy mindannyiunknak hétrétű utat kell megtennie az életben. A szenvedések útjait.

  Most elérkeztünk ama tavalyi tavaszi estéhez, amikor a Vas-uccától a józsefvárosi plébániáig fejtegette előttem a nevezetes magyar politikus, hogy nem lehet bízni sem Tiszában, sem Károlyiban, csupán Da-Niel Prófétában, aki ilyen meg amolyan körülmények között jósolta meg a háború végét. (Én ezt annak idején megírtam egy Pesti Levelemben, de az emberek akkor még jobban hittek a csésze fenekén lévő tealevél maradványának, mint az én levelemnek.)

  – Hát most mi lesz, elnök úr? – szólok. – Nincsenek már hívők, akik Hoch János imakönyvét keresnék az Atheneumnál; nincs már Konti József népszínházi karmester, akivel hosszadalmasan lehetne biliárdozni az Otthoni Körben; Dániel próféta is elvégezte a magáét. Most mit csinálunk?

  – Várjuk, hogy mikor kergetnek el bennünket.

  – Mackensen? Lukachieh? Károlyi király? – kérdeztem. Ő felel:

  a rabló

  Estefelé József tovább akart menni övéivel. Fogta a szamarát és előlépett egy domb mögül, hogy tudakozódjék az út felől. „Már nem lehet nagyon messze Egyiptom” – gondolta.

  Ezalatt az Istenanya a gyermekkel az ölében a cserje alatt ült. Ekkor történt, hogy egy bizonyos Horrifikusz nevű rabló erre vette útját. Úgy ismerték őt mindenütt, mint a sivatag legfélelmetesebb rablóját. A fű földig hajolt előtte, a pálmák remegtek, datolyáikat épp kalapjába ejtették. Még a legerősebb oroszlán is behúzta a farkát, ha a rabló vörös nadrágját messziről meglátta. Hét tőr volt az övébe dugva: mindegyik olyan éles, hogy szét tudta velük szabdalni a levegőt. Balján kard lógott, melyet „görbe halálnak” nevezett. Vállán pedig olyan bunkót vitt, amely skorpiófarkokkal volt megtűzdelve.

  – Hah! – kiáltotta a rabló, és kirántotta a kardját hüvelyéből.

  – Jó estét! – szólt Mária. – Ne légy oly hangos, még alszik.

  A Félelmetesnek még a lélegzete is elállt ettől a megszólítástól: sújtani készült, és lefejezett a „görbe halállal” – egy bogáncsot.

  – Én vagyok Horrifikusz, a rabló – suttogta, – ezer embert eltettem már láb alól.

  – Isten bocsásson meg neked! – mondta Mária.

  – Hagyd, hogy végigmondjam! – sziszegte foga között a rabló. – És olyan kisgyermekeket nyársaltam föl, mint a tiéd.

  – Gonosz! – mondta Mária. – De még gonoszabb vagy, mert hazudsz.

  Ekkor valami vihogni kezdett a cserjében. A rabló meglepetésében hirtelen a levegőbe ugrott: még senki sem merészelt közelében nevetni. De csak a kis angyalok viháncoltak. Első ijedségükben szétrebbentek mind, most azonban újra az ágakon ültek.

  – Hát nem féltek tőlem? – kérdezte a rabló bátortalanul.

  – Ó, Horrifikusz testvér! – szólt Mária. – Milyen vidám és tréfás kedvű ember vagy.

  Ez szíven találta a rablót és arra késztette, hogy elmondja az igazságot. Olyan lágy volt ugyanis a szíve, mint a viasz. Amikor pólyában feküdt, már akkor megborzadtak tőle az emberek. „Jaj nekünk! – mondták. – Nem olyan, mint egy rabló?” Később már senki sem jött hozzá: aki pedig véletlenül meglátta, az is mindent hátrahagyva elfutott. Így tehát egészen jól élt Horrifikusz, pedig egy csepp vért sem látott, s még egy tyúkot sem tudott volna fölnyársalni.

  Ezért örült a félelmetesnek a lelke, hogy végre talált valakit, aki nem félt tőle.

  – Szeretnék ajándékozni valamit a fiadnak – mondta a rabló, – sajnos azonban csak lopott holmi van a zsákomban. De ha tetszik neked, akkor táncolok előtte.

  javítás az alapítványba

  ahol  jelen pillant  van  az  alapítvány   van  pár

   

  dolgok  amit  igen  csak fel kéne újítani helységbe

   

  de  nem  álltak neki  úgy  volt  meg  veszi úgy

   

  mondva  az  önkormányzat magának épületet

   

  így  azért  volt  az  segítenek  abba  hogy az

   

  alapítványnak  legyen helye  azért  az

   

  alapítványnak   foglakozás  tartani dolgoznak

   

  rajta  legyen az  alapítványnak helysége ahol

   

  tud  majd   foglalkozás  tartani  amig  nem tud

  helységet  biztosítani addig  engedik  hogy ott

   

  tartsák  foglalkozást  azon  helyen  ahogy  meg

   

  tudom hol  lesz másik  hely  ahova költözik az

   

  alapítvány meg fogom osztani önökkel addig

   

  jelen pillantba    azt  helységbe  csináljuk  meg

   

  dolgokat  most  épen konvektor adta meg magát

   

  azt   ja viták  meg  ara  vártak szakembert az  jött

   

  mert  gázszerelőt várták  meg  jött  már

   

  foglakozás elején meg javítsa amit  kelet .

  szeptember30  szerdai foglalkozást pedagógus

   

  Judit  tartotta az  ifjoncoknak   foglalkozást. jól

   

  érezték  magukat.

   

  2020.szeptember.30.szerda. Bagó Zoltán, Szilágyi Erzsébet, Gerhát Lenke, Sára Edina, Barnáné Sümegi Judit. Ma elsőként a gázszerelőt vártuk, aki fél 9-re meg is érkezett. Letakarítottuk a konvektorokat a szerelés előtt. Fél 10-re már a melegben dolgozhattunk. Lenke, Edina folytatta a szövést, Bagó Zoli, Erzsike a konyhában tevékenykedett. Teáztunk, tízóraira ettünk egy kis szőlőt, majd oda tettük az ebédet. Ebben mindenki segített. Lenke és Edina keverte ki a kétféle habarást a zöldbab főzelékhez. Nagyon finom lett a főzelék. Edina segített tálal al           

  Hozzávalók

  1. A babot megmossuk, a végeit levágjuk, és felaprítjuk.
  2. Fazékba tesszük, felöntjük 8 dl alaplével, és lefedve kb. 20 percig főzzük, attól függően, hogy mennyire friss a bab.
  3. Közben az olajat felforrósítjuk, hozzáadjuk a lisztet, és kis lángon enyhén megpirítjuk, hogy elveszítse a nyers színét és ízét.
  4. Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, 1-2 percig pirítjuk, majd rászórjuk a fűszerpaprikát, és 1 percig keverjük. Azonnal felöntjük hideg vízzel, és elkeverjük. Mehet rá a tejföl, azzal is elkeverjük, majd visszaöntjük a babhoz. Elkeverjük, és 5 percig főzzük.
  5. Hozzáadjuk az apróra vágott petrezselymet, még egyet rottyantunk rajta, majd elzárjuk alatta a gázt.

  a meg bocsátás milyen fontos

  emberekbe  van olyan pillant amikor  meg

   

  bántják   őt  egy  szóval az  neki  épen  az só

   

  nem  eset  jó  másik  illetőtől és  látja hogy

   

  másik  társát   meg  bántódta  ilyenkor másik

   

  ember társával   nem  igazán komónikál  de

   

  meg  próbál  értelmes szót  ki  ejteni  másik

   

  illetővel de  hogy  az ember  meg  van  bántva

   

  így  nem igazán enged  meg bántásnak így hogy

   

  meg lett  bántva  nem akar  tárgyalni vele  meg

  akarja  mutatni ő  most  haragszik és  nem is

   

  akar  engedni meg   bocsátás   felé ami  úgy

   

  mondva  nagyon  nagy baj  az  ember életébe

   

  ha  meg  bántják  nagyon  nehezen bocsát  meg

   

  másiknak  hogy  meg  bocsásson neki amivel épen

   

  meg  bántotta  őt valamivel  ha  meg bántva

   

  vagyunk nagyon  nehezen bocsátunk meg

   

  másik  illetőnek  aki  meg bántotta őt  van

   

  olyan  honapókig  nem beszélnek egymással

  ami  nagyon  rossz példa  az életbe meg bánt

   

  valaki  meg kel neki gyorsan bocsátani neki mert

   

  élet  olyan hogy  aki téged  meg  bántott bántva

   

  érezed  magad  sok sor az ember  segít bajod van

   

  életbe  azért kel  mindig  meg  bocsátani minden

   

  másik  ember társunknak . kicsit  gondolkozunk

   

  el  ugye  égi  királyunkat  van ember bántja mindig

   

  van   olyan ember  bocsánatot kér  meg  bocsát

   

  mindenkinek  aki őt  bántja  mi  is  bocsássunk

  meg  egymásnak  ne  legyen  harag szívetekbe

   

  egyik  ember  társatok felé se mindig  bocsássatok

   

  meg  egymásnak

   

   

   

   

  ember néha parázik

  mindenki  volt  már úgy  életbe hogy  elmegy

   

  egy  vizsgálatra az legyen  egy  tüdőszűrés az

   

  ember  néhány  ember  amikor  elmegy a

   

  vizsgáltra  kicsikét  várakozik hónapokat  lehet

   

  hogy  mi  lesz az  eredménye vizsgálatnak mert

   

  ha  az  embernek jó vizsgálta akkor  nem  értesítik

   

  az  illetőt    mondjuk  a  vizsgálton   el romlik gép

   

  de  és  más  fényképet  csinál ugye  azt  illető nem

   

  tudja  az valami gépel nem sitimmel csak  kap egy

  levelet  az illető  fáradjon be  egy  tüzetesebb

   

  vizsgálaton  meg  nézni  mi is lehet gond  annál

   

  embernél . amikor  az illető  meg kapja azt levelet

   

  elkel  erre menni vizsgálatra ugye  az ember egy

   

  része   elkezd meg ijedni mi van  leletbe hogy őt

   

  vissza hívják  arra  vizsgáltra el  mondom én is

   

  ilyen csípőbe  vagyok  2 hónapig nem semmi

   

  jel  így  úgy  voltam vele nincsen gond tüdőmmel

   

   

  erre   pár nap múlva  kapom levelet jelenjek meg

   

  másik tüdővizsgálton nem jó valami ilyenkor már

   

  egy  kicsikét  be  voltam par ázva mi lehet nálam

   

  új vizsgálton meg kel jelenem el mondom házi

   

  orvosomnak  be  hívtak egy újabb tüdővizsgáltra

   

   

  mondtam  ekkor  kéne  meg jeleni új vizsgálaton

   

   

  közölte az  orvosom  az  idő pontra ne menjél el

   

  mert  azt    orvost   járvány helyzet  miatt el

  helyezték a orvost  más helyre így nem lesz neked

   

  akkor   azon helyen vízgázt  mert orvos máshol

   

  rendel ahova küldték  el kezdetem telefonálni

   

  rendelőbe hogy  mikor  lesz doktornő ott  semmit

   

  nem tudtak pontos új idő pontot érdeklődjek

   

  következő  hónapba hátha  már meg jött oda

   

  doktor nő új idő pontot tudnak  adni vizsgáltra

   

   

  akkor  kicsit  fel lélegeztem majd  érdeklődőm

   

  mikor  lesz  ott  doktornő azon helyén meg

   

  tudjon  vizsgálni remélem  semmi gond  nem

   

  lehet nálam bizakodok

   

   

   

   

  önző óriás

  Igen-igen önző óriás volt.

  Szegény gyerekeknek most már nem volt hol játszaniuk. Próbáltak ugyan játszani az országúton, de az országút nagyon poros volt, tele éles kövekkel, sehogyan se tudták megszokni. Így aztán iskola után rendesen a magas falat kerülgették, és a túloldali szép kertről beszélgettek.

  – Milyen jó is volt odabent – mondogatták.

  Aztán megjött a tavasz, s az egész vidék telis-tele lett apró bimbókkal és kicsi madarakkal. Csupán az önző óriás kertjében maradt meg a tél. A madarak, nem lelvén a gyerekeket, nem énekeltek benne, és a fák is elfelejtettek virágozni. Egyszer egy szép virágszál kidugta mégis a fejét a fűből, de amikor megpillantotta a tiltó táblát, annyira megsajnálta a gyerekeket, hogy visszabújt a mélybe és aludt tovább. Nem érezte jól magát ott senki, csak a hó meg a fagy.

  – A tavasz megfeledkezett erről a kertről! – kiáltották –, így hát itt élünk majd egész éven át.

  A hó beborította a gyepet nagy, fehér köpönyegével, a fagy pedig beezüstözte a fákat. Aztán meghívták az északi szelet, hogy lakjék náluk, és az északi szél el is jött. Bundájába burkolózott és egész nap ott süvített a kertben és lefújta a kémények tetejét.

  – Pompás egy zug ez – mondta –, hívjuk meg vendégül a jégesőt is. Így aztán eljött a jégeső is. Minden álló nap három óra hosszat dörömbölt a kastély fedelén, míg össze nem törte majd mind a cserepeket, aztán körbe-karikába szaladgált a kertben, sebesen, ahogy csak tőle telt. Ruhája szürke volt és lehelete akár a jég.

  – Nem értem, miért késik olyan sokáig a tavasz – mondta az önző óriás, amint az ablakban ült és kitekintett a hideg, fehér kertre –, remélem, majd csak megváltozik az idő.

  De a tavasz nem jött el, se a nyár. Az ősz arany gyümölcsökkel díszítette a kerteket, de az óriás kertjének nem adott semmi díszt. – Túlságosan önző – mondta az ősz. Így aztán tél volt a kertben szakadatlanul; északi szél és jégeső, fagy és hó járták táncukat a fák között.

  Egy reggel az óriás ébren feküdt az ágyában, amikor egyszerre csak valami gyönyörűséges zenét hallott. Olyan édesen szólott, hogy azt gondolta, bizonyára a király zenészei vonulnak arra. Pedig valójában csak egy kis kenderike fütyörészett az ablak előtt, de az óriás olyan régen nem hallott a kertjében madárfüttyöt, hogy most úgy tetszett neki, ez a leggyönyörűbb muzsika a világon. És egyszerre csak a jégeső abbahagyta táncát a feje fölött, az északi szél se süvített többé, és a nyitott ablakon át gyönyörűséges illat szállt be hozzá.

  – Azt hiszem, megjött végre a tavasz – mondta az óriás; és kiugrott az ágyból és körülnézett.

  És ugyan mit látott?

  felmértek dolgokat az alapítványba

  aki emlékszik  fel   ajánlódta a őszi rozsa

   

  nyugdíjas klub  tavasszal hogy  oda  költözhet

   

  az  alapítvány .mi majd  nem késen álltunk egy

   

  pársor  már  voltunk  ott hogy   rendeztek ott

   

  a    farsangi   bulit  meg  ahogy  egy  kicsikét le

   

  csillapodott   kicsikét  járvány idő  nyáron egy

   

  napot  egy   vasárnapi  nap  volt  rendkívüli meg

   

  beszélés a  tervünket mondtunk el azzal

   

  helységgel  kapcsolatosan  és  ahogy elkezdet

  volna  tanítás  akkor  értesültem hogy az

   

  alapítvány  nem költözik őszi rozsa klub ba  mert

   

  meg  gondolták magukat klub így  maradt a

   

  alapítvány  helyén  új helyet néznek de  még

   

  egyenlőre hova  azt  nem tudni  mert helységet

   

  kel  valakinek maradhatunk még amíg  nem

   

  találunk   egy  helyet de előtte jelezni fogom hova

   

   

  költözik az alapítvány  .hírek  szerint a

   

  önkormányzatból  jöttek  ki  fel  mérni dolgokat

   

  mit  kel  festeni a  alapítványba meg  javítandó

   

  dolgot jönnek majd úgy gondlom ez haladás egy

   

  ser  voltak kint  meg látogatni minket más munkát

   

  javításról  nem  emlékszek rá . most voltak kint

   

  felmérni dolgokat .szeptember 28ai  hétfői

   

  foglakozást pedagógus  Judit  tartotta a

   

  ifjoncoknak  a foglakozást  belátogatott

   

  közéjük Tóthné Julika  néni jó érezték

  magukat

  2020.szeptember.28.hétfő. Bagó Zoltán, Sára Edina, Gerhát Lenke, Tóthné Julika, Barnáné Sümegi Judit. A mai napon az önkormányzattól jöttek megnézni az épület állapotát, hogy milyen javításokat, festést kell elvégezni. Mind a hárman szőttek egy kicsit, majd a teázás után átültettük a Kínai-kenderpálmát, amit a Gödöllői Egyetem botanikuskertjéből kaptunk a tavalyi látogatáskor. Utána elkezdtük előkészíteni az ebédhez valókat. Bagó Zoli pucolta a zöldségeket, Edina, Lenke pirította a hagymát, és a többi hozzávalót. Ebéd előtt elmentünk egy kicsit sétálni. A zöldségleves nagyon finom lett.

  Tűzforrón tálaljuk

   

   

   

   

   

  a meg váltó

  Délelőtt tíz óra volt, amikor az író befejezte új drámáját. Este még két nehéz jelenete volt hátra. Átírta az éjszakát. Közben legalább tíz feketét főzött magának, és legalább tíz kilométert gyalogolt a szűk szállodaszobában alá s felezve. Most mégis olyan frissnek érezte magát, mintha nem is volna teste, olyan boldognak, mintha megszépült volna az élet, és olyan szabadnak, mintha megszűnt volna lenni a világ.

  Még egy kávét főzött. Lesétált a partra. Megkereste a csónakost.

  – Kivisz-e a vízre egy kicsit, Volentik bácsi? – kérdezte tőle.

  – Tessék beülni – mondta a csónakos.

  Borús volt az ég, de a szellő se rezdült. Mint egy óriási máriaüveg-lap, olyan sima és szürke és csillogó volt a tó. Volentik bácsi gyors, de rövid csapásokkal evezett, ahogy a Balatonon szokás.

  – Mit gondol? – kérdezte az író, mikor már jó darab utat megtettek. – Ide látni még a partról?

  – Még ide – mondta a csónakos.

  Továbbmentek. Az üdülő piros cseréptetejét lassan elborították a fák. A partnak csak a zöldje, a vonatnak csak a füstje látszott.

  – Még most is? – kérdezte az író.

  – Még most is – mondta a csónakos.

  Csak az evezők csobbanása hallatszott; a partról már nem ért idáig a hang.

  Összemosódtak a házak, a kikötők és az erdők. Már csak egy ceruzavonás látszott, ahol véget ért a tó.

  – Még most is ide látni? – kérdezte az író.

  A csónakos körülnézett.

  – Ide már nem.

  Az író lerúgta a lábáról a szandált, és fölállt.

  – Akkor húzza be az evezőt, Volentik bácsi – mondta. – Megpróbálok egy kicsit a vízen járni.

  újra találkozás

  aki  emlékszik az  tudja  régi  vezetők közül pár

   

  dolgot  szeretünk volna ami életbe  lépet volna

   

  de  dolgoztunk   és  törekedünk azon hogy ugye

   

  termet  ki kel fűteni így  igazán 5 ifjoncért  ne

   

  igazán  legyen   foglalkozás   ha  kevesebb létszám

   

  van  akkor  ne  igazán  legyen  foglakozás  ez már

   

  meg   változott mert más vezetőség  van új dolgot

   

  léptek  életbe . egyenlőre össze  jövetelek  nem

   

  tudják  meg oldani  szombaton ként  össze jöjjenek

   

  mert  mindenkinek  dolga  van  azért   találkoznak

   

  hétköznap  csapat  hétvégén embernek sok dolga

   

  így  hétköznap  arra  4 órára foglakozás idejére

   

  össze  bírnak jöni plusz nap  még  nem oldható

   

   

  meg  még  egy  kicsike   változás  történt bent

   

   

  az  alapítványba emlékszik az  tudja egy kati

   

   

  segítőnk van    nagyon  be  fogadták őt  ő  is nem

  sokáig volt  az  alapítványba mert  őt  is elhívták

   

  dolgozni  egy    darabig   tudott  az  ünnepségekre

   

  járni   most  az  se  bírja  meg   oldani  sok dolga.

   

  így  nincsen  nagyon  az alapítványba .múlt  kor

   

  szeptember 23 ai  foglakozáson Mancika nénit

   

  meg  látogatta  az  alapítvány  ifjoncai jó érezték

   

   

  magukat    rá következő  másnap 25 én pénteken

   

   

  Galga partra  mentek ki  sétálni  jó  érezték

  magukat   szeptember 25 pénteki  foglakozást

   

   

  pedagógus Judit    tartotta az  ifjoncoknak jó

   

   

  érezték  magukat.

   

  2020.szeptember.25.péntek. Bagó Zoltán, Szilágyi Erzsébet, Gerhát Lenke, Sára Edina, Barnáné Sümegi Judit. Ma elpakoltuk az edényeket, teáztunk, majd elsőként szőttünk. A nagykereten Bagó Zoli és Lenke is dolgozott. Edina a kiskereten szőtt. Bagó Zoli összetörte a spagetti tésztát kis darabokra. Lenke reszelte a sajtot. Megfőztük a kétféle tésztát, külön Edinának. Ettünk egy kis gyümölcsöt, majd kimentünk sétálni a Galga partra. Visszafelé beugrottunk Csörgi Katihoz. Örültünk, hogy újra találkozhatunk vele. Fél 12-re már visszaértünk az ebédre. Sajtos-tejfölös tésztát készítettünk. Edina tálalt, Bagó Zoli mosogatott.

   

  1. Egy fazékba a tésztához elegendő vizet töltünk, majd sót és olajat teszünk bele. (Az olaj a tészták összetapadását gátolja.) Végül feltesszük forralni.
  2. A forrásban lévő vízbe belehelyezzük a fél csomag spagetti tésztát. Ízlés szerint félbe, esetleg kisebb darabokra is törhetjük, ezt követően átkavarjuk, és a tészta fajtájától függően 8-10 percig főzzük.
  3. A sonkát egyforma kockákra szeleteljük, a fokhagymákat pedig nagyon apróra vágjuk. A lereszelt sajt egy részét is előkészítjük.
  4. Serpenyőbe minimális olajat teszünk (az edény tapadásától is függ a mennyiség). Ha felmelegedett, beletesszük a sonkát és megpirítjuk. Ha már nem sok kell a sonkának, hozzáadjuk a fokhagymát, amit szintén pirítunk.
  5. Ha ez kész, a tészta vizéből kb 1,5 dl-t hozzáteszünk a sonkás keverékhez. Ehhez adagoljuk a tejfölt, illetve a reszelt sajt egy részét, sót, borsot. Az egészet összerottyantjuk.
  6. Közben a megfőtt, leszűrt tésztát az elkészített tejfölös keverékbe rakjuk, és összeforgatjuk. Ha nagyobb serpenyőben készítettük, akkor akár abban is hagyhatjuk az egészet.
  1. A tetejét még melegen sajttal, illetve apróra vágott metélőhagymával megszórjuk. Jó étvágyat!

  a szeretet

  Én nem tartozom semmivel annak, aki engem szeret. A szeretetnek nincs ára, azt nem kell visszaadni, azt tovább kell adni.
  5. Kisgyermek koromban nem értettem, miért csak az emberekért kell imádkoznom. Miután édesanyám lefekvés előtt megpuszilt, magamban kiegészítettem az esti imát egy általam kiötölt fohásszal valamennyi élőlényért.
  6. Sohasem veszíthetjük el, amiben egyszer örömünket leltük. Mindazok, akiket mélyen szeretünk, részünkké válnak.
  7. A szeretet legyen egy kis tokban egy kicsi ékszer. Ne két tonna aranyat öntsenek rám, mert az agyonnyom.

  8. Szeretni mindig is mámorítóbb érzés, mint szeretve lenni. Hát még mennyivel biztonságosabb.
  9. Sohasem vagyunk olyan védtelenek a szenvedéssel szemben, mint amikor szeretünk valakit, sosem vagyunk olyan gyámoltalanul boldogtalanok, mint mikor elvesztettük szeretetünk tárgyát vagy az ő szeretetét.
  10. Emberek között, akik valaha szerették egymást, nincs és nem is lehet soha igazi harag. Lehet düh, bosszúvágy; de harag, az a szívós, számító, váró harag… nem, ez lehetetlen.
  11. A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

  az ördög könnyen meg kísérti másik embert

  hányszor  van úgy  az ember életébe hogy

   

  küszködik a  dolgokba  hogy  bűnre ne vigye

   

  az  ördögöt  mert  könnyen meg  tudja csinálni

   

  hogy  az  embert  el csábítja és  bűnbe viszi te

   

  mondom  nem számolsz  olyan dologba és

   

  neki állsz  meg nézni valamit egy közösségi

   

  oldalon  te valakit   mondjuk be jelöl   hogy ismer

   

  rá kérdezel  honnan  ismer meg mondja  az illető

   

  tovább mondja  dolgát  hogy  ő igazábol nem  férfi

  csak férfi  állnevet  használ ilyenre nagyon

   

  veszélyes   internetes  társkeresés mert meg

   

  bújik név alatt  másik  te  nem ismernéd máris

   

  olyan bajba  kerülsz azért nem jó neten keresni

   

  boldogságot félre vezetetik mászik  embert ha

   

  bele merül nagyon te nem is  sejtenéd  mondjuk

   

  áll néven be van jelentkezve valaki te nem is

   

   

  sejtenéd  ki van hátérbe rád írna  keres barátot

   

  ő igazából  nő végig hallgatott el mondja

   

  dolgot és  kiderül az igaság ő  lehet a

   

  szemérmetlen  gondol így  keresi barátot

   

  meg  hallgatott  ő ilyen barátot  keres  fogod

   

  és  nem engedsz ördögnek hogy ilyennel

   

  barátkozol ilyen ember igazán bűnbe tudja

   

  vinni úgy hogy te  nem is  számitanál velem

   

  kezdet beszélni állnéven  valaki  de amikor

   

  ő rá tért  barátot keres meg mondja dolgot

  de  én nem engedtem kísértésnek  nem voltam

   

  útána  kíváncsi és abba hagyta butaságát bűnre

   

  vigyen  nem engedtem kísértésnek.

  hány ember van úgy földön mindet szabad

  hány  ember  van úgy  világon  amikor  ő meg

   

  mutatja ő  egy  helyen  van ahol  meg  engedhet

   

  magának  ő  úgy van  vele  mert  mindent  meg

   

  tesz  ő  nem érdekli  szabályok  másik illető  majd

   

  rendet  csinál ott  az igaz de  akkor úgy kéne

   

  hozzá állni dolgokhoz hogy  viselkedni kéne ott

   

  és  nem  úgy   mint  egyesek  semmivel nem

   

  foglakozik  egyesek ha  már  ő  meg tehet  mindet

   

  úgy  van vele  akkor úgy  csinálja  ha  kel  akkor  ő

  a  szemet  is  eldobálja úgy van vele  nem érdekli

   

  mért is  szennyes   világ  mert  egyesek nem vidék

   

  tisztaságot  világba ha  nem szennyezik egyesek

   

  emberek úgy  vannak  vele  ő  meg teheti  ez nagy

   

  tévedés ő  agyával van gond  szólni kéne egy

   

  erős  főnök  illetőnek   hogy  ezt  nem szabad amit

   

  csinálsz  és  egyből el megy  kedve hogy  be

   

  képzelje  mit tehet egy közterülten ,mert rá

   

  szóltak  meg emberelte  magát  és nem csinálja

  azt  amit csinált  be képzelt dolgot magának

   

  mindent  szabad neki úgy van  vele rá szóltak.

   

  vannak egyesek  nem tudja  hogy  hova kéne teni

   

  szemet inkább   úgy vele  ő mindent meg tehet

   

  földön   mindent  eldobja szemet  nem foglakozik

   

  ilyennel mert neki szabad  mindent ez  nagy

   

  tévedés   vannak határok mit  szabad  az

   

  embernek  földön   egy állat  aki  mondjuk tudja

   

  hova  kel  azt szemet el tenni ami csúszik . aki

  meg  be  képzelje dolgot  ember magába ő meg

   

  úgy  van  vele    mindent  szabad neki még földet

   

  szennyezni szabad  ez  nagy tévedés az  emberek

   

  tudni  kel  szabályokat és  nem mi  képzeljük be

   

  ő neki mindent  szabad   ha nem igazi szabályok

   

  tartsuk be  és ne mi képzelj ükbe  mindet szabad

   

  ha nem igazi  szabályt tartsuk be  és  védjük a

   

  környezetet . és ne   mi képzeljük be  mindet

   

  szabad  a földön  ha  nem vannak szabályok

   

  amihez  tartani  kel  magukhoz.

   

   

   

  a tervek idén

  egy évvel ezelőtt  aki emlékszik az  tudta  tervbe

   

  volt  véve  hogy  az  egyik pedagógusunk  Mancika

   

  néni  elfog  költözni innen máshova  családja

   

  közelébe legyen ő így szerette volna  de  egy évig

   

  még  itt  tudott  köztünk lenni  segíteni

   

  foglalkozásba  márciusig  utána  itt volt  turán és

   

  júliusba amikor  volt  az  rendkívüli  meg  beszélés

   

  az  kaszinó téren dolgokat meg  tárgyalták

   

  Mancika néni  ő  Turán volt de dolga  volt így nem

  tudott    be nézni  meg  beszülésre utána egy

   

  pár  hónap  múlva  el is  költözőt a családjához

   

  egy szép  helyre lőrincibe  költözőt most  oda

   

  ment  az  alapítvány  pár  ifjoncai meg  látogatni

   

  Mancika nénit  lőrincibe  nagy  volt  az öröm hogy

   

  meg  látogattuk Mancika  néni  igazán  szívünkhöz

   

  volt   nőve  ifjoncoknak  mert  Mancika néninek

   

  sok mindent  köszönhetnek .most hiányzik

   

  elmentek  meg látogatni Mancika nénit lőrincibe

  nagyon  örült  az alapítvány ifjoncainak láthatta

   

  őket  meg  vendégelte pár  kép  készült róla

   

  érdemes  meg nézni

  2020.szeptember.23.szerda. Bagó Zoltán, Szilágyi Erzsébet, Gerhát Lenke, Sára Edina, Barnáné Sümegi Judit, Tóthné Julika, Zséliné Ani, Zséli István. A mai napon kirándulni mentünk, mégpedig Manci nénihez és Laci bácsihoz. Meglátogattuk őket az új otthonukban, Lőrinciben. Nagyon szép helyen laknak, csendes parkos környezetben. Miután megvendégeltek bennünket, jót beszélgetünk, majd kisétáltunk a kertjükhöz is, ahol minden megterem. Utána délre haza értünk. Nagyon örültünk, hogy végre találkozhatunk Manci nénivel.