a szó elsál írás meg mard

sok  ember életébe  tesz  olyat hogy    meg  ígér

 

valamit  és  akinek  mondjuk  meg ígérte lehet

 

hogy  el  hitte hogy  amit    mondott  az illető

 

elszokta  hinni neki  dolgokat mert úgy szokta

 

elő adni    el lehet   neki hinni dolgot  amit

 

mondott  az  ember  hányan vannak úgy életbe

 

igenis  szeretnek  meg ígérni dolgokat de van

 

olyan  ember  aki ígért  neki  valamit  az írja is

 

le  szóba  így  jobban  alátámassza dolgokat mit

ígért  akkor az  ember azt  szokták mondani szó

 

el szál írás   meg   marad  azért  szoktak úgy egyes

 

emberek ígérnek dolgokat  de  másik meg  nem

 

igazán  hiszi el azért  kel  írásba meg támogatni

 

azt amit  ígért. Szent  írását  olvassa  ember

 

tényeket  állítja  azért szoktunk írásba hinni az

 

emberek . írás az  mindig  meg marad ember

 

életébe . biztos volt  olyan életbe nem akartál

 

elhinni   dolgokat amit  mondtak de komolyan

mondták de  kételkedtél benne  ahogy  írásba

 

lefektették  neked  egyből el hited neked mit

 

szeretne  ezzel  mondani az ember el híd neki

 

még  írás nélkül is dolgokat amit mod az ember.

 

 

 

a szépre emlékezni

kicsikét  úgy  van az  ember életébe  néha  jó  esik

 

az  embernek vissza  tekinteni arra szép időre  amit

 

épen  valahol eltölt egy  szép időt  úgy vannak egyes

 

emberek  ilyenkor  szeretnek vissza tekinteni arra

 

az  évekre amit  valahol  eltölt aki emlékszik  hányan

 

meg  fordultak  mi  alapítványukba mint  segítők ők

 

is  szeretnek  úgy mondva  vissza tekinteni arra szép

 

eltelt  időre  amit  elhagytunk magunk után hogy én

 

is   pár  pedagógust   meg  is mertem amikor ott

 

voltam  az  alapítványba  volt  olyan időszak amikor

 

szúr oldások voltak de rendeztek az óta  nagyon jó

 

elvagyok velük egy szép   emlék amikor  sokat segítem

 

a  pedagógus Marikának   napokba  igen csak szokat

 

össze futok   beszélgetünk  jókat régi  szép dolgokra

 

is  szeretünk  emlékezni ami  eltelt idő egy más mellet

 

amikor  egy  célt  szolgáltunk jó legyen az alapítvány

 

össze bírjuk tartani az alapítványt napokba vannak

 

olyan napok régi  tagokkal  beszélgetek el beszélgetünk

 

régi  dolgokról  vissza  emlékezünk milyen szép volt

 

az alapítvány  amikor együtt tudtunk csinálni dolgokat

 

ez  szép idő úgy gondolom én nekem mint hátér segítő

 

az  alapítványnak  én  örömmel tekintek vissza régi

 

szép  időre úgy gondlom hagyom új tagokat hagy

 

érvényesüljenek az  alapítványba ők is jót csinálják

 

az  össze tartást az alapítványba de ők néha máskép

 

látják dolgokat   de  közös cél  az össze fogás az

 

alapítványba de  régi  segítők kicsikét vissza tekintenek

 

régi szép időre milyen volt  ő idejükbe az  alapítvány

 

ez szép idő  annak  segítőnek aki  ott volt akkor

 

annak  embereknek  szép idő volt  szeretnek erre

 

visza tekinteni én néha ezen gondolkozunk milyen

 

szép volt én időbe is akkor  milyen  szép idővolt az

 

alapítványba most jó megy úgy gondlom de szépre

 

emlékezni az szép dolog   úgy  gondolom.

 

 

a fecske

Janika nézegette a kisfecskéket. Már két napja leste, mi történik a kicsi fészekben.

A fiafecskék repülni tanultak. Kíváncsian figyelte gyarló mozdulataikat, ahogy ingadozva ültek a fészek peremén és riadtan szemlélték az alattuk tátongó mélységet. Az anyjuk ott cikázott a fészek körül, hívogatóan csicsergett. Janika úgy vélte, a fiait bátorítja. A kisfecskék remegtek az izgalomtól, nekifeszültek, szárnyukat emelgették, de mégsem rúgták el magukat a fészek biztonságot nyújtó széléről. A kisfiú is biztatni szerette volna őket, megértetni velük, hogy nem lesz semmi baj, repüljenek bátran, vidáman – de nem tudta, hogyan mondja meg nekik. Mikor a kisfecskék neki-nekifeszültek a repülésnek, ő is önkéntelenül megmerevítette a lábujjait, szíve izgatottan vert.

Végre az egyik kisfecske elrúgta magát a fészek széléről. Apró szárnyacskájával riadtan csapkodott, rémülten imbolygott a levegőben, majd megtelepedett az istálló falából kiálló szögön. Összehúzódva, félénk büszkeséggel pislogott. Ekkor a másik kettő is kilendült a fészekből. Janika eltátotta a száját csodálkozásában. Nézte a fecskéket, anyát és fiait, majd a kiürült fészekre pillantott.

De az nem volt üres: még benne lapított egy kisfecske. Teste nem látszott, csak a farka meredt ki a fészekből, mozdulatlanul. A kisfiú nem értette a dolgot.

Az apja lépett be, szénát hozott a teheneknek.

– Édesapám, az a kisfecske miért nem röpül ki? Talán aluszik? – kérdezte.

Az apja szórakozottan fölnézett a fészekre.

– Gyönge lehet még – mondta és kiment.

Janika tovább figyelte az egyedül maradt fecskét. A többiek már kiszálltak anyjukkal a diófára, ott kavarogtak, csicseregtek az ágak fölött: megkapták teljes szabadságukat. Már nem törődött velük, csak a fészekben lapuló kisfecske izgatta. Tudni akarta mindenáron, hogy miért nem repül ki, de hiába leste, az meg sem mozdult. Sokáig állt a fészek alatt már fájt a nyaka a fölfelé nézéstől. Végül megunta. Kiszaladt az udvarra, lekuporodott, játszani kezdett a porban, de a kisfecske minduntalan eszébe jutott. Nem volt kedvére a játék, mindegyre a fészekből kimeredő fecskefarkat látta. Újra beszaladt az istállóba. A kisfecske éppen abban a helyzetben volt, mint az előbb.

Visszaült a porba. Egy kis kupacot kotort össze, közepébe mélyedést vájt, hogy olyan legyen, mint a fecskefészek. Igazgatta, elegyengette, majd fölállt, s távolabbról vette szemügyre alkotását. Egy kis fadarabot helyezett belé, az volt a kisfecske. De nem tetszett neki. Akárhogyan forgatta, rakta ide-oda, mégsem hasonlított rá. Kedvetlenül fölállt, s szétrúgta a porfészket a fadarabkával együtt.

Ismét bement az istállóba, és első pillantását a fészekre szegezte. Semmi. A kis, fekete farok éppolyan mereven nyúlt ki a fészekből, mint az imént.

Valami elszorította a kisfiú torkát. Nagyot nyelt. Düh, keserűség, türelmetlenség tombolt benne, majdnem szétvetették mellét a háborgó indulatok. Végre elsírta magát, s egy kicsit megkönnyebbedett.

Sokáig állt ott bódultan, míg odatoppant az apja. Fölemelte könnyes arcát az apjára, szemét vádlóan szegezte rá, majd kirobbant belőle a düh:

egy fájdalmunk

hány  ember úgy  életbe  hogy  minden  meg

 

tesz  azért  akit  nagyon  szeret az életbe .múlt

 

hét  elején meg  betegedet a kutyám minden

 

követ meg  próbáltam hogy  meg  tudjam

 

menteni   múlt hét kedtől   egész  szombatig

 

naponta  kapta  állatorvostól az inekciót  de

 

úgy kérte  az állat orvos jó lenne ha  be vinnék

 

állat orvosi rendelőbe Hévízgyörkre úgy is

 

alakítottam dolgot  kutyámat  át  vigyem és

meg  legyen nézve  jobban mi lehet az betegség

 

amibe  ő  most akkor  küzdőt betegségbe amikor

 

folyt  infúzió meg  meg  ultra hangzották ki zártak

 

nála  egy  betegséget  de  arra gyanakodtak hogy

 

sárga volt  szeme  lehet hogy kullancs csípte meg

 

de   meg próbáltuk  hogy   meg gyógyuljon

 

csütörtökön kezelték képzeljék el teszom telefon

 

mondta  kutyának  biztató dolgot  de kutya fülete

 

telefon mint   is  mond  gazdi neki  másnapra

pénteken amikor jöt  az állat orvos  be adni az

 

inkciót  mindenre  50%  mondot  de jobban érezte

 

magát  kutyám egy kicsit    szombat reggelre

 

jobban  beleeszik  betegség kutyámba  annyira

 

hogy  fetrenget  nem bírt  fel keni éreztünk

 

valamit ennek  nincsen sok hátra  eltelt 3óra

 

déllőtt 10 óra  kutyám 2rángot és  meg halt

 

a  apámat anyámat   is  meg engem is meg

 

viselte hír    neki  álltunk meg siratni  kutyát

mert a kutyat  nagyon szerettük és szívünkhöz

 

volt  nőve  azért sírtuk  meg  teszom aki más hol

 

lakik ő  is nagyon  sajnálta elvolt keseredve amikor

 

meg tudta  rosz hírt meg halt  le jöt volna  . de

 

pár  óra múlva halála kutyámnak el temete a

 

szüleim de   másik kutya  keresi a azt kutyát aki

 

meg halt  mert  együtt voltak mindig jót

 

szórakoztak az óta  csönd van fura hogy nincsen

 

köztünk az kutya de  akivel  jót szórakoztak

mindig  ő is egy kicsikét szomorú még mindenki

 

várja jöjjön de nem jön így mindenki kicsikét

 

szomorú hogy  nem lesz töbet köztünk az kutya

 

hányszor járok arra  helyre ahol feküdt és látom

 

üres helyet  nagyon rosz  mert az kutya nagyon

 

szerettük  be fogadtuk  őt  azt kutyát 2008ba egyik

 

reggel  be tették kapun  hozzánk  mi  mind végig

 

gondosodtunk róla hál ász is  volt érte  szeret

 

minket most szombaton  betegségbe meg halt

meg  viszel minket ez hogy nincsen köztünk az

 

kutya soha .

 

 

elmaradt dolgok járvány helyzet miat

hányszor ember eltervezi dolgokat és vannak

helyeztek amikor ahhoz kel az embernek

igazodni az életbe most idén most be törött

ez bizonyos korona vírus járvány sok embernek

igazán fel borította dolgokat vannak helyek ahol

az emberek nem igazán tudnak munkába állni

kénytelen otthon csinálni dolgokat amíg lenem

vonul ez bizonyos járvány helyzet az orrságról

hány embernek okozott kellemetlenséget életbe
de elkelt fogadni hány fiatal ember ment volna

idén szórakozni meg csavarogni de járvány

helyezet közbe szólt nem tudott sehova meni

ahol jó érezné magát idén tavasszal májusba

mentem volna nagymarosra ősszel is október

elején oda mentem hagyomány szerint de

járvány helyzet miatt ezt programot lefújták .

idén mertem volna búcsúba MÁRIA BESNYŐRE

de járvány helyzet miatt elmaradt meg mentem
volna idén szentkútra hogy csoportosan a

járvány helyezet miatt nem lehet meg teni de

ha ember kirándulás képen menne oda akkor

elmehet de most sokan október elején

csoportosan menne de járvány helyzet miatt

oda így nem lehet menni . szeptember 11én

amikor volt foglakozás előtte napokba kapta

meg pedagógus meg az imélt hogy szeptember

14ei hétfő állatkert elmard az járvány helyzet
miatt így szeptember14 hétfőn foglakozást

tartott pedagógus Judit az ifjoncoknak jó

érezték magukat.

2020.szeptember.14.hétfő. Bagó Zoltán, Szilágyi Erzsébet, Gerhát Lenke, Barnáné Sümegi Judit. A mai napot szövéssel és kötéssel kezdtük. Utána letakarítottuk a gáztűzhelyt, kivittük a szemetet. Bagó Zoli folytatta a járda gyomtalanítását, majd felmostuk a padlót a teremben. A lebbencsleveshez Erzsike krumplit pucolt, Bagó Zoli hagymát aprított, Lenke széttördelte a tésztát, és a pirítását is megcsinálta. Ebéd előtt még volt időnk egy kis sétára. Bagó Zoli mosogatta el a tányérokat.

 1. A zöldségeket és a szalonnát előkészítjük, kockákra vágjuk.
 2. Előveszünk egy nagy lábast, amiben a levest is fogjuk főzni, és lepirítjuk a szalonnát.
 3. A megpirult szalonnát egy szűrő segítségével kiemeljük a lábasból, majd a kisült zsírjában a felaprított hagymát üvegesre pároljuk.
 4. Jöhet a csuszatészta, amit egy picit megpirítunk a hagymán.
 5. Hozzáadjuk a fűszereket, óvatosan megkavargatjuk, és felöntjük kb. 2 dl vízzel. Egy rövid ideig hagyjuk az alapot párolódni.
 6. A felkockázott burgonyát hozzáadjuk, majd felöntjük annyi vízzel, hogy bőven ellepje a burgonyát.
 7. Amennyiben szükséges, utóízesítünk.
 8. Ha a burgonya és a tészta is megpuhult, petrezselyemmel és a lepirított szalonnával megszórva tálaljuk!

örömet szerezni másik ember társunknak

hányszor van az  embernél  meg   próbál a

 

másik ember társának örömet  szerezni  ha

 

nincsen   véletlen olyan hangulat ilyenről lenne

 

most is  só  mamám   aki  kicsikét  igen csak benne

 

van  korba  meg  másik  baja is van  de  elvolt egy

 

kicsikét  kenődve   így  ki találta anyám tesztvére

 

hogy   el visz hozzájuk kicsike  örömet szerezzen

 

mamának azzal  hogy  engem  meg  anyámat

 

láthassa   ez  terv  gyorsan meg Oldot neki

össze hoztuk találkozzon velünk mama úgy

 

mondva  nem  sejti  hogy  anyám  tesztvére lejön

 

értünk elvigyen  ez  meg   volt  beszélve egy pár

 

héttel meg beszéltük le megyünk hozzájuk el

 

érkezet   szombat amikor jöttek értük én úgy

 

gondoltam szombaton  reggel jönnek   értünk

 

el töltünk  pár  órát  együtt  úgy gondoltam ez

 

majd nem úgy volt  szombaton délután 4kor jöttek

 

értem anyám ért értem hogy meg lepjük mamit

 

amire igazán  nem számit mama meg érkezés előtt

 

olyan helyen jártam pesten kocsival mentem át

 

rajta egy  nagyon rég jártam  arra egy kicsikét

 

nosztalgiáztam  volt  olyan hely pesten ahol 14éve

 

jártam arra . ahogy érkeznék mamához meg

 

mutatja  hogy hol lakik és tényleg  szép helyen

 

lakik  meg el meséli hogy milyen híres emberek

 

lakják körül ött ahol lakik  egy g .Gábor és más

 

2 híres emberek . meg néztem tényleg szép

 

helyen laknak meg érkeztünk  délután 5kor

 

mama  meg lepődött  láthat minket vendégül

 

látott  minket nagy volt öröm mamának láthatott

 

minket   ahogy meg érkeztünk meg néztük hogy

 

hol laknak  és  nagyon szép  környezet körülötte.

 

a  táj ahol laknak ott ép egy szép  uszoda épül .mi

 

azért  meg érkezésünkkor  sikerült  gyorsan ki

 

 

kapcsolni ittunk is kicsit  meg vendégül láttak

 

jó érzetük magunkat  beszélgetünk jó éreztük

 

magunkat hogy  nagyon jó volt  hangulat gyorsan

 

elrepült  idő este 8ora  előtt pár  perccel haza

 

indultunk de  még egy kicsikét ahol lakik meg

 

néztük sötétébe azt tájat nagyon szép így este

 

9órakor  érkeztünk haza jó éreztük magunkat.

 

 

 

 

 

 

elmarad az állat kerti nap is járvány helyzet miatt

aki emlékszik  hogy  úgy  éreztem hogy le

 

kéne  mondani  járvány miatt az állat keretet

 

úgy   voltam vele  ez  érzésem  volt  de

 

ezt  pedagógusnak mondtam ez miatt nem

 

szeretnék el menni az  állatkertbe ne hogy

 

belenne  eszek abba bizony járvány dologba

 

azért  nem szeretnék elmenni oda  meg is

 

érette   közli lehet állat kerti dolgot is

 

lemondják  járvány helyzet miatt  így

 

várakoztak  mi lesz az eredmény ebből mert

 

ide  sok ember sokkot jelentkezni állatkerti

 

nyílt napokra . pár nappal nyílt nap előtt

 

pénteken  sok  ember  meg kapta  azt imélt

 

hogy állatkerti  nap  ami  szeptember 14én

 

lett volna  az járvány helyzet miatt maradt

 

el .  még  napokba  értesültem  hogy mancika

 

néni  aki tavaly úgy volt  elmegy mert

 

máshova költözött még  a   a járvány az első

 

fele éjig mart a Mancika néni utána meg  nem

 

is  volt  eddig foglakozás idén szeptembertől

 

csak pedagógus Judit  tartja az ifjoncoknak

 

foglalkozást tomi egy  darabig nem lesz

 

foglakozásokon  ő is valaki kedvéért járt

 

foglakozásokra  . Edina jól van  . Horváth

 

Zoli amíg  ez  járvány helyzet van adig ő

 

otthonról segít  az alapítványnak .

 

szeptember 11ei pénteki  foglakozást

 

pedagógus  Judit tartotta a  foglakozást az

 

ifjoncoknak jó érezték magukat.

2020.szeptember.11.péntek. Bagó Zoltán, Szilágyi Erzsébet, Gerhát Lenke, Barnáné Sümegi Judit. Elsőként befejeztük az ablakok díszítését. Utána fogtunk hozzá a káposztás tésztához. Bagó Zoli reszelte a káposztát, Lenke a nagyobb darab káposztaleveleket szeletelte fel. Erzsike pirította a tésztát. Lenke logikai játékot játszott, amíg Bagó Zoli és Erzsike kitakarította a térkő közül a gyomokat. Közben elkészült a káposztás tészta. Rövid sétára még volt idő a templomkertben, majd megebédeltünk. Bagó Zoli mosogatta el a tányérokat.

 

 1. A káposztát nagy lyukú reszelőn lereszeljük, majd jól besózzuk, összekeverjük, és hagyjuk minimum fél órát állni, hogy vizet veszítsen.
 2. Egy nagyobb serpenyőben megolvasztjuk a zsírt, és a jól kifacsart, reszelt káposztát beleszórjuk, és nagyon sűrű kevergetés mellett, lassú tűzön megpirítjuk. Ez kicsit időigényes művelet, és oda kell figyelni, hogy ne kapjon le a káposzta, de a végeredményért megéri!
 3. A káposztát mikor már jól megsült, borsozzuk, és hozzáadjuk az őrölt köményt. Plusz ha szükséges, sózzuk még meg ízlésünknek megfelelően.
 4. Amikor kész a káposzta, a közben megfőzött kockatésztát hozzáöntjük, és jól elkeverjük.
 5. Tálalásnál az örök dilemmát elkerülve, rakjunk az asztalra plusz borsot és cukrot is, hogy mindkét tábornak kedveskedjünk!

a boldogság

hányszor  van úgy  az  embernél próbálja  és

 

keresi  azt  bizonyos  boldogságot  az életbe

 

van  olyan  amikor  keresi azt bizonyos

 

boldogságot  az  életbe  vannak  napok az

 

embernél  amikor  ő  nagyon  is boldognak

 

érzi  magát  de  ezt  valahogy  ő az illető nem

 

igazán tudja  fel fogni ő milyen  boldogságot

 

él át  az ember  inkább  amikor  érzi boldog lenne

 

inkább  éli rendes  életét  mintha őt  nem érte meg

őt  az boldogság ennél az baj nem tudja  értékelni

 

azt  bizonyos  boldogságot  ami épen meg

 

érintette őt  az életbe  hány  embernél van  az

 

lelkileg  érzi boldogságot  mert  másik

 

boldogságba  nem igazán volt rése  embernek

 

ilyenkor  meg  próbál életbe boldogságot  keresni

 

keresni  és  nem igazán  leli meg  de  meg

 

próbál  tovább  keresni  azt bizonyos  boldogságot

 

ami után  sok  ember keresi  azt  hogy  egyszer

életbe boldog legyen . hányszor  van az is

 

embereknél   próbálunk neki  örömet okozni

 

őt  is  egyszer   boldogság érezze ilyenről

 

szeretnék kicsit  meg osztani  napokba  kerestek

 

engem  mamám aki mese  van  meg kértek

 

 

le jönnek   hozzánk  el  visznek hogy  meg

 

látogatjuk őt  mert  ő  már  nagyon szeret volna

 

látni   minket időt  szántunk erre elvittek oda

 

kicsi  boldogságot tudtunk  neki szerezni  és

 

örömet láthattuk  egymást ez is boldogság

 

másik ember számára . hogy ahol  voltam eről

 

szeretnék  keden beszámolni  önnöknek  érdemes

 

velem tartani adig is.  olvasanak engem

 

 

 

 

fájdalmas gondolatok

Abban a pillanatban szerettem volna visszamenni az időben, és újra átélni minden együtt töltött pillanatot. Még egy titkos mosolyt, még egy közös nevetést. Még egy izzó csókot. Őt megtalálni olyan volt, mint olyasvalakit megtalálni, akiről nem is tudtam, hogy keresem. Túl későn jött az életbe, és most túl korán megy el. 

~ Hogy szerelmes vagy, az nem ok arra, hogy szeressenek!

~ Abban az egyetlen percben benne volt életem minden boldog pillanata!:(

~ Amit érted teszek, azt nem tenném senki másért. Mindent feladok a biztos csalódásért. Amit érted megélek, abba már belehaltam volna. Ezerszer feladnám, ha nem rólad szólna. 

~ Kérem vissza szívemet te s*ggfej! És már nem érdekel, milyen édesen nézel…! 

~ Ahonnan én jövök, ott nem létezik fájdalom, ahol most élek, a lélegzet is fáj nagyon. 

~ Kezemben gyűrött képed, elmosódott arcod, úgy fáj, hogy ébren nem látlak már…

~ Találkoztam vele, és ez teszi a mostani életemet olyan különössé. Belé szerettem, amikor együtt voltunk, és még jobban megszerettem a külön töltött évek alatt. Történetünk három fő korszakra tagolható: volt eleje, közepe és vége. És bár így van ez minden történettel, számomra még mindig felfoghatatlan, hogy a miénk miért nem tartott örökké.:/

~ Amikor fuldokolsz a félelemtől, hogy eltűnhet az életedből…

~ Fogalmad sincs, hogy milyen, ez az érzés,
Amikor fáj lélegezni…

~ ‎Megint láttam gyönyörű szemeit és nem tudtam szólni egy szót sem. Csak álltam előtte és néztem.Arra gondoltam,mit vesztettem,hogy Ő nem az enyém.:/

~ Nem tudom, meddig élek, de ameddig még élek, meg kell tanulnom, milyen az, amikor az ölel magához,akinél ott felejtettem a lelkemet. 

~ Ennyire még sosem fájt, hogy nem én vagyok az a lány!

~Csak mert az arcomra fagyott a mosoly, még nem biztos, hogy boldog vagyok_!

~ Az idő, azt mondtad, begyógyít minden sebet… De ha a tükör előtt állok, csak a tükörképem nevet_! 

~ Bárcsak tudnád, hogy te vagy, kit szívem mindig keresett… Búcsúzom naplóm, de talán jön egy újabb fejezet!

~ Mert tudom milyen érzés az, amikor a közelében vagy, és annyira dobog a szived, hogy félsz, meg ne hallja.

~ Nem kell, hogy szeress, hisz úgyis elmúlik egyszer! Nem akarom, hogy keress, ha eltűnök egy reggel!

~ Mosolyogj! És mindenki azt hiszi majd, hogy boldog vagy…

~ Egy karnyújtásnyira voltál tőlem, mégis oly távol…:(

~ Mostantól úgy gondolok rád, mint egy egyszerű hétköznapi fiúra, akit bármikor képes lennék szeretni, de nem te leszel az egyetlen. Nem fogok miattad sírni, és nem fogok rád várni, és észreveszem, hogy más fiúk is léteznek. A szívem mélyén még mindig reménykedem, de nekem is szükségem van a boldogságra. Nem fogok miattad mindent veszni hagyni úgy, hogy még csak nem is vagy az enyém. Fáj, és nagyon nehéz, de tovább kell lépnem. És most az egyszer nem miattad, hanem saját magam miatt…!

~ El akarom felejteni, hogy valaha is ismertük egymást, és te is próbálod ezt tenni… De akárhányszor elsétálsz mellettem, én darabokra hullok! 

~ Te voltál az én szőke hercegem, azon a bizonyos fehér lovon. De rá kellett jönnöm, hogy ebben a mesében nem én vagyok a királylány.

~ Egy álom, mely mosolyogni tanított cselesen, és nem tudom felfogni, hogy nem volt igaz fele sem!

~ Te a töredékét sem élted át annak, amit én; Míg én sírtam, szenvedtem, te csak nevettél!

~ Évek múlnak el, bennem mégis létezel… Emléked nem törli semmi el!

~ Édes:) Nincs semmi baj, nem törted össze a szívem^^ Ezekkel a szavakkal csupán az életemet romboltad szét_! </3 :(

~ “Egy állomáson állok, kezemben hatalmas bőrönd, A döntés végleges, szívemből nem csinálok börtönt. A síp megszólal, a hangja messze száll a szélben, A vonat elindul, a búcsú hangja lép be. Könnybelábadt szemmel, vérző szívvel, könnyem íze számban, Hogy könnyebb legyen felejteni, nem nézek már hátra”

~ Soha többé nem fogok könnyeket ejteni miattad_!

~ Egy buli volt a hibás, semmi más. Egy tánc… Pár hamis pillantás. Kedves mosoly, pár andalintó érintés. Ilyen volt köztünk a legelső tévedés… A hibát nem te, hanem én követtem el… Mert nem hagytam, hogy mindezt csak úgy felejtsük el!

~ Az összes hazugságod közül a *szeretlek* volt a kedvencem_!

~ De nem kell a bocsánatod, mert jól megvagyok nélküled, nem várlak vissza többé, mert nem lesz több szédület, nem lesz fellángolás újra, mert már nyitva a szemem. Nem kell a mosolyod, és nem kellesz te sem!!!

~ Azt viszont már réges-rég tudom, hogy ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az az is. Ha valaki pontosan azokat a csillagokat ígéri az égről, amikre vágyom, akkor hazudik.

~ Megrémit a gondolat, hogy az a fiú, aki -esküszöm, különleges volt, most pont ugyanolyanná vállt, mint a többi.

~ Vagy szoríts magadhoz, vagy engedd el a kezem… De könyörgöm neked, mostmár ne játsz velem_!

~ Szerettem én őt valaha? Vagy csak a fájdalmat szerettem, hogy pont azt akartam, akit sohasem kaphatok meg? 

~ Mert nincs annál rosszabb, mint mikor egyedül vagy, mindedj hány ember van körülötted!

~ Hiába szólsz, ha nem tudod mit érzek. Hiába értesz meg, mert én már rég vérzek. Hiába szeretsz, ha megpróbálsz gyűlölni, Hiába nevetsz, nem tudsz megölni. 

~ Miért van az, hogy nem kell ha van… De megőrülsz nélküle, ha nincs? :O :S

~ Feladni nem mindig azt jelenti,hogy gyenge vagy; néha azt jelenti: elég erős vagy ahhoz,hogy elengedd…

~ Minden szem másképp sír, minden kéz másképp ír, minden levél lehullik, Egyszer minden elmúlik. Minden szív másképp fáj, máshogy szól minden száj,minden élet mást remél, Minden lélek mástól fél. Minden hegy másképp áll, minden madár másképp száll, minden perc eltűnik, Egyszer minden megszűnik.

~ Csalódások vígjátéka az életem színjátéka.

~ Az élet végén megállva visszanézünk az elmúltakra, azt fogjuk mondani: sokat sírtam, és sokat szenvedtem…- de szerettem!

~ Még ha a csillagokat is hoznád le értem…Elmehetnél a fenébe,mert már nem értékelem!

~ A gyűlölet nem más, mint elrontott szerelem.

~ Sosem kaptam választ! De csak mert rosszul tettem fel a kérdést…

~ Néha, mikor azt mondom “jól vagyok”, azt akarom hogy valaki nézzen a szemembe és mondja azt: “mondd az igazat” !

~ Vagy szoríts magadhoz, vagy engedd el a kezem… De könyörgöm neked, mostmár ne játsz velem!

~ Hazudj, már valami szépet! Hidd el, elhiszem majd az egészet! Legyen kert és benne virágok, törpe is kell, meg óriások. És te is legyél, ott kérlek, ha hívlak hazudni szépet! Csak igazat ne! Az fájna, csak egyszer… utoljára!

~ Ha nem kapod meg, amit akarsz, szenvedsz, ha megkapod, amit nem akarsz, szenvedsz; sőt ha pontosan azt kapod meg, amit akarsz, akkor is szenvedsz, mert nem tarthatod meg örökké.

~ Csak mondd azt, hogy nem akarsz velem többet beszélni és nem akarod, hogy bármi is legyen köztünk! És én úgy eltűnök az életedből, hogy arra sem lesz időd, hogy azt mondhasd: ” tévedtem.”

~ Már nincs kulcsod a szívemhez! Lecseréltem a lakatot…

~ Egyszer egy éjszakán te is fogsz majd sírni, s kijössz a temetőbe síromat megnézni. Síromon egy kismadár panaszosan zengi; Itt nyugszik, ki veled boldog akart lenni! :/

~ Soha se felejts el mosolyogni! Még akkor sem, amikor szomorú vagy. Lehet, hogy valaki beleszeret a mosolyodba..!

~ Nehéz mosolyt színlelni, miközben úgy érzed, darabokra hullasz!

~ Mások azt látják vidám vagyok. Mindenki irigyel, azt hiszik boldog vagyok! Pedig nem így van, ez csupán a látszat, nem is sejtik, hogy belül valami nekem is fájhat.!

~ Az ember olyan, hogy ha ott van az adott helyzetben, nem tudja tökéletesen értékelni azt. Csak akkor jön rá, milyen értékes volt, amikor az már csak emlék.

~ Mit gyűlöl az ember leginkább? Nem azt, amit soha nem kapott meg, hanem amit egyszer megkapott, de nem tudott megtartani.!

~ Üres vagyok, belül minden fáj. Éget az érzés, semmim sincsen már!

~ Szeretem… pedig már hiába… ő már nem… legalábbis ezt mondja… csak egy baj van… nem hiszek neki…

~ Ha szeretsz valakit, ne engedd el anélkül, hogy ezt tudatnád vele!

~ Hiába tagadom, még mindig vágyom rád. Hiányzol nekem, talán még jobban, mint gondolnád.!

~ Ma már nem hiszek, csak élek!…:/

~ Ne rágd magad a múlton! Hidd el; ami egyszer volt… Többé már nem lesz.

~ …A miénk egy befejezetlen tündérmese marad örökké*

~ Nincs annál rosszabb, mikor azt érzed, hogy nem voltál elég jó annak, aki neked az egész világot jelentette_!

~ Amikor megölelt, rájöttem… Nem tudom elviselni, hogy csak barátok vagyunk! :(

~ Akiért bármit megtennél, annak te sosem leszel elég jó…!

~ Lehetsz okos, lehetsz buta, lehetsz szép, vagy csúnya. Lehetsz gazdag, vagy szegény, de soha sem lehetsz elég jó annak, akiért bármit megtennél.

~ Lehet, hogy az érzelem annyira erős, hogy a test nem tudja féken tartani. A lélek és az érzések átveszik az irányítást, és a test sírni kezd.

~ Akkor a legelviselhetetlenebb valaki hiánya, mikor melletted ül, és tudod, hogy sosem lehet a tiéd.

~ Mindenki találkozik egyszer élete emberével, de kevesen ismerik fel időben.

~ Emberi törvény kibirni mindent, és menni minidg tovább, még akkor is, ha nem élnek már benned remények és csodák.

~ Helyrehozni bármiáron nem lehet, ezért csak várom, hogy múljanak az érzések, mint távolodó lépések.

~ Amíg szeretsz, addig élek. Kérlek szeress, mert meghalni félek!

~ Akit feledni akarunk, arra gondolunk!

~ A szíved itt maradt, pár részed velem van még! :(

~ Hazudd azt, hogy szeretsz. Csak, hogy boldog legyek egy percig is!

~ Te a töredékét sem élted át annak amit én. Mig én sirtam, szenvedtem, te csak nevettél!

~ Újra tanulok mosolyogni… És nem is olyan könnyű_!

~ Fel akarok ébredni a rémálomból, és arra kelni, hogy már nem szeretem őt többé_! 

~ Az ember akkor a legmagányosabb, amikor sokan vannak körülötte, de nincs ott az az egy, aki benne van minden csöndben*

~ Ha akartam is valaki lenni… Az csak érted volt!

~ Szükségem van rád… Hogy tudjam, énis létezem!

~ Olyan búcsú lesz ez, amitől én fogok majd sírni, mert ha ennek fogom hívni… Nem fogom kibírni! :/

~ Valakinek meg kell halni ahhoz, hogy mások megbecsüljék az életet…

~ Ahhoz, hogy minden szeretetet kiölj magadból, el kell felejtened az emlékeket is.

~ Ha a szívemet ezer darabra is téped, mindedjik darabban ott van a te képed!

~ Mindig, amikor belép egy új férfi a képbe, elképzelem vele az életemet. De már annyi elképzelt életem van, hogy nem tudom az igazit élni…!

~  Bárcsak elég bátor lennék ahhoz, hogy elsétáljak és elfelejtsek mindent, ami a miénk volt, de nem merek elmenni, mert tudom, hogy nem jönnél utánam, és ez fájna a legjobban.

~ Úgy is el lehet válni, hogy még szereted a másikat, csak nem tudsz vele élni.

~ Már nem bújhatsz hozzám, hogyha reggelente fázol.

~ Belül zokogva ordít a szív, kívül mosolyra húzódik az ajak…

~  Milyen lehet megcsókolni? És karjaiban heverni? A mosolyára mosolyogni? Annyi kérdés, de megtudom rájuk a választ? Bárcsak..bárcsak..bárcsak…!

 ~ Az fáj a legjobban, hogy ilyen hamar túlléptél rajtam_!

~ Ha valaki nem emlékszik a múltjára, akkor nincs jövője sem!

~ Sosem tudtam ellenállni neked és még mindig nem tanultam meg, hogy kell.

~ ‎Úgy tartják, a szavak sok fájdalmat okoznak, de valójában a csend is megsebez olykor…

~ Amikor egész nap melletted van,látod, hogy boldog, élvezi az életét. Talán nem is tudja, hogy te miatta vagy szomorú…

~ Belehalok, hogy nem mondhatom el, mennyire szeretlek.
Belehalok, hogy neked nem jelentek többet,
Mint egy lányt, akit ismersz… De legszivesebben elfelejenél. 

~ Nem kerülöm… De nem is keresem!


küzdeni egy kutya életért

ember élete  hányszor  van  az  küzd  olyan

 

dologért  ami  épen  neki  közel ál épen

 

áll  szívéhez  meg  próbál   érte küzdeni ha

 

épen  történne  valami  . most  én  napokba igen

 

csak  küszködök és   minden  meg  próbálok mert

 

egyik  kutyám  napokba   kedd óta nem  igazán

 

érzi  magát  jól  én amikor   meg néztem kutyát

 

szemel  láttam  nincsen fényes állatodba hívtam

 

is  állat orvost  először  kutyámnál több  gondra

gondoltam így  azt elmeséltem   állatorvosnak

 

más  fel  merült így  nem nagyon tud állat orvos

 

mire  kezelje de azért adott neki infekciót de

 

mondta  jó  lenne ha  be hoznák  neki rendelőjébe

 

kutyát  hogy  meg nézze is  ki zárja  többi

 

betegséget amire   ő  gondol   tegnap  volt  az

 

a  nap  amikor  be vittük kutyát  rendelőbe meg

 

ultra hangozták  ott azzal  pár betegség ki zárult

 

meg  nézték neki cukrát az egy kicsikét  magas

volt  rákötetek neki  infúziót  neki én  meg anyám

 

fogtuk  amíg  infúzió lennem folyt  sajnáljuk látjuk

 

menyire  szenved   mindent  meg  teszünk érte

 

meg gyógyuljon ő  végül is amikor lefolyt neki

 

infúzió  sikerült pár  betegséget  kizárni egy

 

nagyon súlyos betegség ami  meg van neki amit

 

meg állított   állat orvos  neki fél esélyt adott  éltre

 

meg hálára  olyan betegséget  kapott  el  kutyám

 

de  mindent  azért  meg teszünk  hogy  meg

gyógyuljon kutyám . de  addig sok mindent meg

 

kel  tenni  ha  meg tudjuk menteni életét  hogy

 

jobban érezze magát  kutyám

 

 

 

 

 

őrangyal

Halk, liliomos gyerekszoba. Az ágyacskában épp jóízű álomba merül egy fiúcska, elmulasztva esti imáját. A szoba sarkában röstelkedve, tenyerébe temetve szégyenpírban égő arcát, tanácstalanul áll az őrangyal.

A fiúcska megint bűnt bűnre halmozott egész nap: torkoskodott a befőttesüvegekből, görnyedten járt, nem figyelt, és futkározott. Az angyal hasztalan vette körül szárnyainak könyörgő fuvallatával, hasztalan suttogott fülébe útmutatásokat a tiszta és erényes életről. Görnyedésből görnyedésbe, futkározásból futkározásba, térdfelverésből ruhaszaggatásba bukdácsolt újra meg újra a kis szerencsétlen. Semmi nem tarthatta vissza. Nem hatott a figyelmeztetés, hogy apus soha nem tesz ilyet, sem a hivatkozás Piotrus Pokrowskira, a kis hősre, sem szelíd énekek dúdolása – sőt, a kerületben közismert púpos varga szakadékba taszítása sem, aminek meg kellett volna szabadítania a fiúcskát a rossz példa befolyásától.

Ott állt az angyal tehetetlenül. Íme, az őrangyalok megengedett eszközei mind csődöt mondtak. A jóság, nyájasság, szelíd rábeszélés, csillapítás… mind hiába. Íme, itt fekszik, megmakacsolva magát vétkeiben és kevélységében – nem imádkozott, süket a jó szóra, s álomba szenderülve bizonyára azon töri a fejét, hogyan fog holnap újra görnyedten járni.

Hírtelen túláradt az angyal szívében a keserűség. Hogyhogy? Vajon a Törvény a maga nemes fenségében nem ér semmit egyetlen poronty akaratával szemben? Hirtelen fölcsapott benne a Törvény iránti rajongás hulláma, s megindította a rossz iránti undor egyenletes hullámát. Eljött ama pillanat, mikor a szolga kicsiny szíve forróbb szeretettel dobbant meg az Ügy iránt, mint az Ügy nagy szíve maga. A Törvény iránti szeretetből megszegni a Törvényt! Ez az igazi önfeláldozás.

Elrántotta homlokáról a kezét, halkan odalépett az ágyacskához, s a fiúcskát teljes erejéből fültövön vágta.

Az ijedten pattant fel; az ütés hatására gyorsan ledarálta az imát, majd érthetetlen mormolás közepette lefeküdt újra, és elaludt.

Az angyal remegve és boldogan, hosszan, mozdulatlanul bámult az éjszakába.

Üdítő, friss reggel virradt fel másnap. Az álom eltörölte a fiúcskában az előző este emlékét. Behozták a reggelijét. Megint nem akarta meginni a tejet. Mindig rosszul lett tőle. De hirtelen célirányos rúgást érzett. Megértette. Szótlanul kiitta a tejet.

Elbúcsúzott anyuskájától, s elindult az iskolába. Szép rendesen ment végig az utcákon, nem ácsorgott, nem nézelődött közben. Résen volt. De még nem volt egészen biztos a dolgában. Mikor az üres fasorba ért, körülnézett, s villámgyorsan összegörnyedt. Egy erős kupán vágás nyomban rendre utasította. Nem lehetett kétsége: az őrangyal verte fejbe.

A jó szellem rájött az új módszer ízére: kápráztató könnyedséggel tudta elérni mindazt, ami azelőtt rengeteg jóakarattal és türelemmel is elérhetetlen volt. Csakhamar fölfedezte, hogy módszerét tovább tökéletesítheti : különféle ütésfajtákat dolgozhat ki, differenciálhatja őket, s ez olyasféle élvezetet nyújt, mint amit egy ájtatos kántor érezhet, ha ügyesen nyomogatja az orgona különféle billentyűit. Tehát: az ebéd végig-nem-evéséért farba rúgás, görnyedt járásért kupán vágás, imamulasztásért nyakleves, futkározásért és izzadásért horogütés, pocsolyába lépésért csavart horogütés, lármázásért apus munkája közben fültövön vágás, és a többi.

Ez a módszer szemmel láthatólag nagyszerű eredményre vezetett. Már nem kergette esténként a megaláztatás érzése sarokba az őrangyalt, hogy ott arcát tenyerébe rejtve szégyenkezzék. Épp ellenkezőleg: kényelmesen letelepedett, s jobb kezét dörzsölgetve, vagy ujjaival dobolva az asztallapon, elégedetten felügyelt az ima szófogadó, folyamatos elmondására. Sőt néha már-már el is unta magát, s ilyenkor kettőzött éberséggel ügyelt a fiú minden rebbenésére, égve a vágytól, hogy egyetlen, mesterien irányított ütéssel figyelmeztethesse: a jó uralkodik a rossz felett.

A teremtéstörténet visszája

Kezdetben teremtette Isten
az eget és a földet.

Sokmillió év múlva azonban
az ember végre elég okos lett.
Azt mondta:
Ugyan, ki beszél még itt az Istenről?
Én magam veszem kezembe a jövőmet!

Megtette,
és elkezdődött
a Föld utolsó hét napja.

Az első nap reggelén
elhatározta az ember,
hogy szabad lesz és jó,
szép és boldog.
Már nem Isten képmása,
hanem ember

És mert valamiben hinnie kellett,
hitt
a szabadságban és a szerencsében,
a börzében és a haladásban,
a tervszerűségben és saját biztonságában.

Aztán
– biztonsága érdekében –
megtöltötte
lába alatt a Földet
rakétákkal és atombombákkal.

A végső idők második napján
elpusztultak
a halak
az ipari szennyvizektől,
és a madarak
a vegyipar mérgező porától,
amit a hernyóknak szántak.
A mezei nyulak is
az utakon hagyott ólomfelhőkben,
az ölebek
a kolbász szép piros szinétől.
A heringek
a tenger szinén úszó olajtól
és az óceánok mélyén lévő szemétrakásoktól,
mert a szemét rádióaktív volt.

harmadik napon
kiszáradtak a füvek a mezőkön,
a lombok a fákon,
a mohák a sziklákon
és a virágok a kertekben.
Mert az ember
maga irányította az időjárást,
és pontos tervek szerint osztotta el az esőket.
Csupán egy kis hibát követett el az,
aki kiszámította az eső elosztását.
Amikor végre megtalálták a hibát,
már a szép Rajna
kiszáradt medrében feküdtek a hajók.

negyedik napon
a négymilliárd emberből
hárommilliárd elpusztult.
Egyesek olyan betegségekben,
amelyeket az ember maga tenyésztett ki.
Mert nyitva felejtették a tartályokat,
amelyek a következő háborúra
készen állottak.
És az orvosságok sem segítettek.
Mert ezeket túl sokat használták már
az arckrémekben és a disznóvészekben.
Mások az éhségtől haltak meg,
mert a gabonaraktárak kulcsait
eldugták előlük.
És káromolták az Istent,
mert nem tette boldoggá őket.
Persze, minderről Isten tehet!

Az ötödik napon
az utolsó emberek
megnyomták a piros gombot,
mert támadástól tartottak.
Tűz borította el a Föld-golyót.
Égtek a hegyek,
elgőzölögtek a tengerek
és a városok betoncsontvázai
füstölögve, feketén meredtek az égre.
És az égből látták az angyalok,
hogyan válik a kék bolygó vörössé,
majd piszkosbarnává,
végül hamuszürkévé.
És énekük
elhallgatott tíz percre…

hatodik napon
kialudt a fény. Por és hamu borította
a Napot, a Holdat és a csillagokat.
És az utolsó svábbogár,
amely egy atombunkerben
mindezt túlélte,
elpusztult
a kibírhatatlan melegtől.

hetedik napon
nyugalom lett.
Végre!
A Föld puszta és üres volt,
és kiégett réseiből és hasadékaiból
sötétség áradt.
És az ember lelke
holt kisértetként kóborolt
a Káosz felett.

Mélyen lent
a kárhozatban
elmesélte az ember
az izgalmas történetet:
az emberről,
aki saját kezébe vette a sorsát. –
és a gúnykacaj felhatolt
egészen az angyalok karáig.

Hölgyeim és Uraim!
Mindezt nem azért mondtam el,
hogy az ember
ne aknázza ki lehetőségeit.
Csak azért,
mert hinnünk kell abban,
hogy ez a világ
és vele együtt az emberiség
sorsa és jövője
egy Másvalaki kezében

várakozás

aki emlékszik  hogy  az  ösztönről beszéltem  pár

 

napja  amikor  azt éreztem igen csak le kéne

 

mondani az  állat keret ezt  magamba döntöttem

 

el  ez  múlt  hét  elején amikor épen csináltak

 

nekem gépemet   ő akkor  pedagógus  Judit  azt

 

mondta  meg  is  érti hogy  járvány helyzet miatt

 

nem megyek  erre állatkerti eseményre

 

pedagógus erre  azt  mondta  lehet hiába van

 

regisrálva ifjoncok ő azt  gondolata lehet

 

lemondják  ezt  eseményt pedagógus erre

 

hivatkozott elfogadta hogy nem tudok elmeni

 

erre  állatkerti napokra ő még  azért vártak hogy

 

mi lesz ezzel állat kerti napból  az pár  ifjonc

 

nagyon  várta  azt  napot  állatkertiből mi lesz

 

az  eredmény múlt  hét  szerdai foglakozáson

 

még a regisztráció élt vártunk mi lesz az

 

eredmény  lesz lehet vissza  mondják dolgokat

 

de  akkor értesítik az illetékes elmarad az

 

állat kerti napokkal mi lesz várnak ha elmaradna

 

állatkerti napok időbe jelezni fogom önöknek

 

szeptember 9 szerdai  foglakozást pedagógus

 

Judit   tartotta a 3 ifjoncnak  foglakozást .

2020.szeptember.9.szerda. Bagó Zoltán, Szilágyi Erzsébet, Gerhát Lenke, Barnáné Sümegi Judit. A mai napon elsőként a terem ablakait díszítettük ki színes rajzokkal, majd teázás után kicsit szőttünk a nagykereten, Erzsike pedig kötött. Az ebéd elkészítéséhez fogtunk hozzá, amikor betoppant hozzánk Dénes bácsi. Kicsit beszélgettünk, majd az ebédet is oda tettük főni. Ma zöldségpörkölt és gombapörkölt készült rizzsel. Választottunk ki, melyiket szereti. Amikor elkészültünk a főzéssel akkor elmentünk sétálni a Galgapartra. Visszaértünk, megebédeltünk, és Bagó Zoli, Erzsike elmosogatott.

 

 

 1. A rizst sós vízben 15 perc alatt megfőzzük, leszűrjük, majd egy tepsi aljára terítjük 2-3 cm vastagon.
 2. Közben a zöldségekből bő leves pörköltet készítünk: a megpirított hagymára teszünk pirospaprikát, rá a babot, gombát, paradicsomot, paprikát, erősen fűszerezzük, felöntjük 2-3 dl vízzel és 15 percig főzzük.
 3. Ráterítjük a rizsre, a szaftját is ráöntjük.
 4. A tejszínt elkeverjük a tojásokkal, ezt is ráöntjük, majd reszelt sajttal megszórjuk.
 5. Előmelegített sütőben addig sütjük, amíg a sajt aranybarnára pirul.

 

 

egy szép gondolat

“Bárhogyan is igyekszünk az ünnepeket megfosztani ragyogásuktól, bármennyire is azt halljuk, hogy minden nap egyforma, az ember számára mégis különböznek a napok. Van, akinek a legközönségesebb hétköznap is az ünnepélyesség érzésével telítődik. Vannak tehát napok, amelyek – valamilyen okból – fontosak számunkra.”

“A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Mert, amikor bennünket elküldtek, az útra bocsátó Hatalom így szólt: Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit. Segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra és ne hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz oszd meg. Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki nem tiltja, de jaj Neked, ha magadnak tartod. Amiből másnak nem adsz, legyen az arany, iszappá válik, legyen szent fény, átokká válik, legyen gyönyör, halállá válik. Elbocsátunk Téged is, mint mindenkit: Felelős vagy minden emberért, aki veled él és el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd.”

“Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.”

”A Szeretet az egyetlen , amit nem kell és nem is lehet kimutatni.
Sem mutatni, sem jelezni, sem beszélni róla.
A Szeretet meleg, mint a kályha.
Odatartod a tenyeredet, és érzed.
Felé fordítod az arcod, és sugárzik.
Egy ember körül, aki szeret, más légkör van. Meleg van!
Kívánom, hogy ezt a meleget egész évben érezzétek magatok körül!”

EGY ÉLET A KEZEDBEN
Ha a gyerekek kritizálva élnek, megtanulják, milyen megbélyegzettnek lenni.
Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, megtanulnak veszekedni.
Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, megtanulnak szégyenlősnek lenni.
Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, megtanulnak bűnösnek lenni.
Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bizalommal élni.
Ha a gyerekek megdicsérve élnek, megtanulják megbecsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek méltóságban élnek, megtanulják az igazságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hinni.
Ha a gyerekek hitelesen élnek, megtanulják, mit jelent szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megkeresni a szeretetet a világon.
A TE GYEREKEID HOGYAN ÉLNEK?

egy híres ember mezze

biztos  volt  már  mindenki olyanba  ő  szívesen

 

fel  próbálna egy  híres  embernek jelmezét azt

 

gondolja  akkor  azzal  mezzel olyan  ember  lesz

 

mint  akit  épen szeret abba mezbe szeretne lenni

 

meg  történik mondjuk  egy híres  focistát rondot

 

sok  ember  meg  kedveli  és  biztos  volt  olyan

 

ember  fejébe   annak  rondónak szívesen fel

 

próbálja  mezét  olyan  szeretne lenni mit ronaldó

 

de  egy  mezzel   még  nem igazán leszünk olyanok

mint  az  híres  ember mondjuk fel  próbálhatja

 

mezét  de   kiderült  az illető  még nem tud

 

focizni de  egy  darabig jó  éreztem magamat

 

egy  híres  ember mezét vehetem fel de nem

 

olyan voltam ő ,mert  lehet az ember nem

 

játszott úgy  mint  az híres  ember az ember

 

nem mez öltözteti  embert   .sokan  vannak

 

olyan emberek akik  fentiek parancsolatába

 

teszik  dolgokat úgy  élnek  mégis  elesnek

bűnbe    föl kelnek és  irgalom után esedeznek

 

meg    bocsássák nekik dolgokat amit elkövetet

 

abból  meg tisztul  lelke  ez olyan mint ha mi

 

sok sor  össze  koszoljuk ruhánkat  patyolat

 

meg tisztítja  ruhát  nekünk mi bünbe esnék

 

mi  a  gyóntatószékbe  tudjuk tisztálra mosni

 

 

lelkünket.

 

 

 

még mindig kevés létszámmal volt foglakozás

életünkbe  vannak olyan  helyzetek amikor élet

 

arra visz  hogy  meg  tanít minket hogy kicsikét

 

gazdálkodásosan éljünk ugye ez  azzal jár  amikor

 

kicsikét  többen  van egyik pillantva azt  egy

 

nehezebb  napokra  félre  teszem  azt dolgot hány

 

ember van  úgy  életbe  most  abba pillanatba

 

meg  tudja  venni valamivel   többet épen  és úgy

 

van  vele  most azt  egy  nehezebb napokra eltudja

 

rakni  épen spejzbe és  egy  napon jó haszna válik

akkor  annak ételnek egyszer  hányan vannak így

 

mai világba most   az  alapítvány életbe úgy

 

érezte hogy  meg tanítja  az ifjoncokat  foglakozás

 

keretébe  el  tenni  dolgokat  nehezebb napokra

 

ez  nagyon  fontos  életbe  meg tanulja dolgokat

 

az ifjonc  ezt is  . hányszor  volt  az életbe az

 

alapítványnál  amikor épen jó bevásároltak és

 

maradt  valami és ilyenkor bulik után elraktuk

 

azt édességet máskor csemegézni tudtunk belőle

ilyenkor  nagy öröm volt erre jutott  akkor abba

 

időbe most  lehet nehezebb helyzet van most

 

elő vesszük menyire örülünk ennek dolognak

 

ember életébe spórolni nehezebb  napokra

 

nagyon  fontos  szeptember 2ai foglakozáson

 

ezt  gyakorolták meg tettek félre se pejbe

 

dolgokat most  meg tudták  vásárolni

 

dolgokat most el rakták   később napokra.

 

szeptember7 hétfői  foglakozást  pedadogus

Judit  tartotta az ifjoncoknak foglakozást most

 

is  még  mindig kevés  létszámmal volt meg

 

tartva  foglakozás .az  ifjoncoknak.

2020.szeptember 7.hétfő. Bagó Zoltán, Szilágyi Erzsébet, Gerhát Lenke, Barnáné Sümegi Judit. Folytattuk az ablakok takarítását a foglalkoztató teremben. Feltettük a tiszta függönyöket. Mivel szép idő volt, kisétáltunk a Kónya tóhoz, utána kezdtünk az ebéd elkészítéséhez. Ma sajtos bolognai spagettit készítettünk. Lenke pirította a hagymát, Erzsike tálalt, Bagó Zoli és Erzsike mosogatott el az ebéd után.

oregano

 1. A tésztát a csomagoláson található előírás szerint sós vízben kifőzzük, majd leszűrjük.
 2. A felaprított hagymát olajon megfonnyasztjuk, hozzáadjuk a húst, lepirítjuk, majd felöntjük a paradcsomszósszal. Sózzuk, borsozzuk, fűszerezzük bazsalikommal és oregánóval, kevergetve felforraljuk, majd kis lángon kb. 20 percig főzzük.
 3. A leszűrt tésztát kivajazott jénaiba öntjük és összeforgatjuk a raguval. A tésztát megszórjuk a reszelt sajttal és 200 fokos sütőben 15 perc alatt készre sütjük.

 

 

néha kel hallgatni lelki ismertre

ki   volt  már  úgy  életbe igen  csak  hallgat  az

 

ösztönökre és  elején úgy  mondva  nem igazán

 

teszi  meg  amit az ösztöne épen  diktálja neki

 

vagy  hallgat mit  is  mond  a   lelki ismerte meg

 

mit is sugall   épen akkor ösztön épen akkor egy

 

meg  történtről  szeretnék  beszámolni épen

 

jövő  héten  hétfőn  lenne  egy  állatkerti

 

kirándulás  amit  minden  év szeptemberbe

 

meg  rendezik ezt  napot betegnek ilyenkor

rengetegen szoktak össze jönni  most  menne

 

lehet az állatkerti napra ezt  egy hónnappal meg

 

beszélték hogy mennek engem hívtak  erre napra

 

pár  évig  nem mentem  mert  egyéb dolgok

 

jöttek közbe ezért nem tudtam elmenni most

 

eljén  kedvem volt  pár napig elmegyek oda ara

 

napra ahogy egyre jobban terjedt  ez bizonyos

 

járvány ügy vissza az orrságba én inkább úgy

 

voltam  vele  ösztönöm  azt mondta meg lelki

ismertem  azt sugalmazta  nem kénne elmeni

 

erre mert jó van  nem  vagy  benne  járványba

 

de  elmész lehet elfogod  kapni .így azt gondoltam

 

nem  mennék erre állatkerti napokra mondtam

 

pedagógusnak én most ez miatt nem igazán

 

mennék állatkertbe ő meg is érti ezt dolgot ő

 

még  akkor  azt mondta ők meg látják mi lesz

 

helyzet  hogy  döntnek  ha  kel   csökkentet

 

létszámmal elindul csapat hét  eljén mondtam

 

pedagógusnak dolgokat ő még nem tudta

 

dolgokat pár emberel elindulnak de  ha kel

 

és  ha  nagy emberek lefúják nem lesz állatkert

 

igy gondolkozott de én még akkor azt mondtam

 

nem megyek el járvány helyzet miatt  meg is

 

érte dolgot ők  nagyon készülnek erre állatkerti

 

napokra  mi lesz eredmény később számolok be.

 

önöknek én ösztönömre hallgatam ami soksor

 

nálam be  szokott jönni amit el szoktam fogadni

 

én ezt mondták nekem fentről tovább adtam hogy

 

ez miatt én nem menék állatkertbe el is fogadták

 

dolgokat lehet jó döntést hoztam megint.

 

 

 

 

 

 

 

jobb meg előzni dolgokat

az  mondják  hogy  a   járvány  a  tartós  betegeket

 

jóban  meg  viseli lehet hogy  igaz  de  már  az

 

egész  orrság teljesen küszködnek  hogy bizonyos

 

koronavírust elenne kapják hányan vannak úgy

 

elhisznek amit  nagyon  meg  mondanak  azt

 

állítják  hogy  maszk viselés egészséges dolog

 

ezt  állítják  nagy  emberek  ez nagy tévedés úgy

 

gondlom  mióta dolog  az levegőt  amit  beszívod

 

és  szádat  eltakarja  maszk ugyanaz levegőt be is

 

lélegzed ki szívod nem egészséges maszk eltakarja

 

nem igaz  hír nagy  emberek szerint média  alá

 

támasza  dolgokat  maszkot állttal be lélegzet

 

levegő meg tartjuk  bent  az egészséges ez nem

 

igaz mert ilyen levegő  az nem egészséges ha már

 

kicsit bele mentük egészséges  ügybe  egy gyerek

 

mondjuk fel keléskor egy  kis  ideig el kezd épen

 

folyni óra de  utána abba hangya de ilyenért

 

az  ember  nem  hagyja  otthon  a felnőtt  a

 

gyerekét  olyanist  halottam hogy  felnőtt elvitte

 

gyerekét  egy  közösségi  helyre  reggelente

 

folyik gyerek ora  de  abba mard kis idő útán

 

a egyik felnőtt  közösségbe úgy dönt hogy járvány

 

terjedő oka úgya orrfolyás meg egyéb tisztasági

 

dolgok ami idő fertőző dolgokba terjednek most

 

egyik gyereknek  reggel folyik orra hogy azonnal

 

haza kel menni e  meg csináltason tesztet mert

korona  virus teszt mert ilyen járvány van lehet

 

gyerek ilyenbe van folyik orra nem egyből ilyenre

 

 

kéne  gondolni ilyen betegségbe ezzel ily estik

 

népet ezzel járvány dologal de jobb a meg előzés

 

tény és igaz de ezt járvány dolgot nagy keletet

 

csináltak ebből de jobb védekezni mintha bele

 

esnék járványba .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hogy jártam

hogy  jártam  napokba épen  hétvége  van

 

úgy  mondva  rá szeretem  volna  készülni a

 

hétvégére anyagal meg  tudjak valamit  az

 

alapítványról kaptam pár ével   ki helyeztek

 

egy  dolgot amivel meg tudok majd  bentről

 

dolgokat   erre  képzeljék épen hétvége  volt

 

fogta  magát  az gép  nem akart be  kapcsolni

 

próbálkoztam többször is  nem jártam sikerrel

 

folyamatos csipogott rá  egy  nappal tudtam el

intézni azt  legyen  csere  ki jöttek az alapítványból

 

azon cserét  beszítsanak úgy volt   beszéltem a

 

pedagógussal  ő az illetékes  mondja  meg csinálta

 

el vitte  gyerekével aki  úgy  mondva amikor  bent

 

segítem az  fia  nagyon kente  vágta  szeret a

 

technika dolgot  meg oldani  elvitték rosszat nálam

 

gépet biztosítsák jót  erre ott volt baj amit meg

 

oldja otthon gyerek vártam egy kicsit telefonáltam

 

mi újság  közölte pedagógus  képzeljem el saját

gépedet kapod  vissza gyereke  annyira ügyes

 

volt  ki  takarította újból működöt  léteznek még

 

fiatalok között ügyes  gyerek amit szeretnek

 

csinálni meg  oldják  . örülnek   sikernek .hogy

 

múlt  héten  szerdán  be  csöngetek  az

 

alapítványba  elkezdődtek   a  foglakozások

 

pár ifjoncról nem tudok semmit Edináról  meg

 

Tomiról pár  napig nem tudtam   meg semmit

 

hogy  mért nem voltak eddig  a  foglakozáson

 

 

ha  meg  tudok róluk valamit  be fogok számolni

 

önöknek itt.  szeptember 4ei pénteki foglakozást

 

pedagógus  Judit  tartotta az ifjoncoknak a

 

foglakozást jó érezték magukat.

 

szeptember.4.péntek. Bagó Zoltán, Gerhát Lenke, Szilágyi Erzsébet, Barnáné Sümegi Judit. Ma az ablakok takarításával kezdtünk a konyhában. Miután szépen megtisztítottuk, kidíszítettük őszi rajzokkal, ehhez színes ablakfilcet használtunk, hasonló képpen ahogy a mellettünk lévő iskolai ablakok is dekorálva voltak. A függönyöket leszedtük, és Lenke anyukája haza vitte kimosni. A kamrában selejteztünk, takarítottunk. Elpakoltuk a szeptemberre bevásárolt élelmiszereket. Ebédre borsófőzeléket készítettünk tükörtojással. Meglátogatott minket Julika néni is, és segített a főzésben.

 1. borsót kifejtjük. Ha tehetjük, kérjünk hozzá segítséget, mert így egyedül kicsit megőszülős.
 2. A vajat megolvasztjuk, rádobjuk a zöldborsót, és kicsit pároljuk.
 3. Sózzuk, hozzáadjuk a cukrot, összekeverjük, rászórjuk a petrezselymet és a lisztet, leöntjük a tejjel, összekeverjük, és fedő alatt, gyakran kevergetve 20 perc alatt készre főzzük. Ha a tej kicsit tapadna, adhatunk hozzá fél-egy deci vizet is.

 

 

idei első foglakozás bent

hogy  ahol vagyunk  tárgyaltak arról  helyről

 

tavaly  dolgokról  mi  legyen erre úgy volt  meg

 

osztják  majd  kaszinó  téren helyet az

 

alapítvánnyal nagy  öröm  volt  az  alapítványnak

 

hogy  lesz közeli hely  jó hely  mert  közelbe  volt

 

konyató  ahol  jó  levegő így  fogták fel  én meg

 

amikor  költözködésről beszélték meg  milyen jó

 

lesz új  hely kaszinó tér  közel van tó ha úgy

 

gondoljátok  boltba  meg látogathatok  engem

sokkot  csapat  meg látogatni engem ott én

 

örülök látnak engem . nyáron volt  meg

 

beszélés  telt  múltak hónapok nem tudtam

 

meg  hírt  így  szeptember 2án  még mindig  nem

 

jött  hírek   párnappal rá  értesültem  hogy  nem

 

lesz egyenlőre költözés mert  a nyugdíjas klub

 

meg  gondolta magát  nem  szeretne az

 

alapítvánnyal egy  helyen most  folyamatos

 

tárgyalnak polgár mesterrel  az alapítvány kapjon

egy új helyet  biztosítson egyenlőre  addig  meg

 

hagyták az  alapítványnak régi helyét  ahol  volt

 

ha  meg lesz új hely ahova költözik alapítvány

 

be  fogok számolni önöknek . aki emlékszik az

 

tudja úgy volt  Horváth Zoli nem akart volna

 

folytatni szeptembertől az alapítványt de  meg

 

gondolta  magát  folytatja az alapítványba járást.

 

nálunk  is  be  csöngetek szeptember 2án  az

 

alapítványba és  elkezdődtek a  foglalkozás a

 

szeptember 2ai  4ei  foglakozáson  nem  volt

 

 

Horváth Zoli  mert családjával   nyaraltak így

 

ő  ezzen  napokon  nem volt de utána  napokon

 

már Horváth  Zoli lesz foglakozáson .

 

szeptember 2ai  foglakozást  pedagógus Judit

 

tartották az  ifjoncoknak  jól érezték magukat

 

nagyon kevés létszámmal volt  az első

 

foglakozás  bent    nagyon  várták  már bent

az első foglakozást hosszú volt  idei nyári

 

szünet amikor  nem tudtak találkozni a  csapat

 

és együtt leni . idén nyáron egyszer találkozott

 

beszélték  meg  dolgokat amiről beszámoltam

 

önönnek a  szeptember 2foglakozást  kevés

 

létszám volt  Tomiról nem tudni semmit edinának

 

dolga volt azért nem  volt első foglakozáson 3fős

 

létszámmal kezdték az első foglakozást pedagógus

 

Judit  tartotta foglakozást nekik. jól érezték

magukat.

2020.szeptember 2 szerda. Bagó Zoltán, Gerhát Lenke, Szilágyi Erzsébet, Barnáné Sümegi Judit. Az első foglalkoztatás napot már nagyon vártuk, mivel ez a nyári szünet hosszúra sikeredett. Kitakarítottuk a konyhát és a termünket. A munkából mindenki kivette a részét. Bagó Zoli kicsit szőtt a nagykereten, Erzsike megmutatta a kötését amit a szünetben otthon folytatott. Tíz óra körül kezdtünk hozzá az ebéd elkészítéséhez. Paprikás krumpli virslivel volt az ebéd. Bagó Zoli a krumplit hámozta, Erzsike a hagymát pirította, Lenke a virslit darabolta fel. Időben elkészült a finom ebéd. Bagó Zoli és Erzsike mosogatott el.

hozzávalók / 4 adag

 1. A krumplit megpucoljuk, felkockázzuk, a hagymákat felaprítjuk, a kolbászt karikára vágjuk.
 2. Egy lábasban olajat hevítünk, és üvegesre pároljuk a hagymát, majd a lángot alacsony fokozatra vesszük. Meghintjük a pirospaprikával, jól elkeverjük, majd hozzáadjuk a fokhagymát, krumplit és a kolbászt. Elkeverjük.
 3. Annyi vizet adunk hozzá, hogy pont ellepje, sózzuk, borsozzuk, fedő alatt puhára főzzük.
 4. Ha a végeredmény nem elég sűrű, néhány krumplit szétnyomkodunk egy villával, majd nagy lángon elfőzzük a levét, sűrítjük.
 5. Kenyérrel, savanyúsággal tálaljuk.