RÉGGEN EZT IZT CSINÁLTAM

Én 1portás ként  szegitem  éjsaka  reggel  meg   csomagolos  ként  végeztem  fel  adatomat  ott   volt  3nö   nagyon
rendes  nök voltak   1egyiket  haza   kisértem   anyának   ez   nem fogodot   el  csak   barátként  ö  meg  nekem
ahogy 2tesbe   voltunk  monta  nekem  nem  szeretné  ha  ésjakását  folytatnám   én   mint  nagy  erös   ember
igenis  tovább  folytatam   ésjakását   el mentem  küzülük   1honap  mula  öszefuntunk   minda  3nö  vel
mondják   nekem   gyere  fisa  kell szegit  széged  elismenten  nekik  visza  szegiteni  jo   szivüségem böl
utána  közli  2nö  haza  kéne  kiszérnem  enek szebirtam  elánálni  igent   montam  haza  kisértem  betig  délután
2kor  lejárt  munka  idöm  de én azért   haza  kisértem  mamjához   azis  körbe  ujongot igy  ment  este  ig
folytam tolgom   ez 5honapig  birták  mind  3man   bejártam 2naponta   hozájuk   utána  elhelytek   hétvégis
portásnak ez  nem  tetszet  ez az  ütlet  3nö nek  de  elfogadák  el megyek  portásnak  hétvégenete ez  ismét2  honapig birták  solnak  nekem nem szegitenék  ismét  igent  montam  nekik  elmentem visza  szegiteni  nekik
3nö  meg szolat   gyere  visza  heti  2alkalomal  mert kell  szegitséged nagyon  munka  után mi   iskolával   folytatuk
mind ketten  és  csak   szüntek be   találkoztunk  elméséltük  mi volt   bent  iskola  terembe ezt 1évig  folytatuk
elkerveredet bizonyit  ványom   utána  már  nem találkoztunk  pár  év mulva   minda 3muk  nak  meg  találták
igazit  engem azota  is   nagyon   tisztelnek  szerettnek  sok  sor  emleget nek mind 3man szeret  jele képen  

evel zárom gondolataimat   
        szeret
a  szeretet   sohasem  teszki  vesznek  másikat  
a  szeretet   olyan  meg  becsülést   jelent ,amelyet   a   minden napi  életében  kell  gyakorolni.
a  szeretet  legromantikusabb helyetek   teszi  probára ,   és  nem  csak   igazolják ,  hanem  a
legnehezebb  és  leghétköznapibb  körmények  hoszu  sorzata