A MÉDIA HOGY ROMBOL EMBER BECSÜLETÉT

vanak   emberek  aki  azt  gondolja  médiábol  tudgyák  meg  a   hireket    van  olyan  eset  amikor   emeberek  azt   látyák   hogy  média   milyen   az  emberek  azt  gondolják   jol  monda  média   nem gondolja   végig  ember
hogy jott  e  tanit  média  hány  eset  van  gyülik  embert  ezt  médiátol  tanulják  nem  ez  ál  10parancsolatba
ha nem  az  ál  szeresd  fele  barátod  mint   ö  magadad  ezt  média  kifordittya  azt   modgya  gyüld  embereket
petig  ez  nem  igy   van  szeresd  fele  barátodat  mint  ön  magadat és  est  média  nem  tanitya    ha  nem midia
szeretlen  szégröl  és sok  szemetlen  szégröl  tanitya  emereket  igy nem  tudnak ISTNEL  TALÁL  KOZNI
amig  ezt  tanitya   média  helyete  imátkoznak  sokat  hogy  midia amit  müvel  lelki  ismeretükel  az  nem  igazán
jot  csinál  mert  midig  szeretlen  ségrül  gyülületet  modlya  petig  nem jotanit  média  hány   embert  terel  get
rossz otra  és  azt  gondolják  jot  mond  média   igazavan  tévedés  nics  igaza  helyte  ember  tegyen  lelkébe
rendet  és  ne  médi butaságára  halgason  mert  néhány  házaság is  igy   menet tünkere    hogy   milyen
butaságokat tanit  médi  helyete sokat  imátkozon és  télyünk meg  higyünk istenbe  jobban   járunk
higyékel  mint  média bataságát  amit  tanit  imát  kozunk  szokat   hogy akit  eltéritet  média  visza  találya  nak 
helyes  utra