EGY ROSSZ HIR MEG JO HIR EGYNAP

Egyik  nap  kapok   egyrossz  Hirt     ez  kicsit    Elkeszeretem  azért   folytattam  azt  napot  Elkeserde  ve  utána,

Kicsit    szomoruvoltam  de   azért   egy  kiss  idö   eltelt  kaptam  délután    Petig  kapok  jo   hirt  hogy   hallotam  ,

Hogy  szerettszes   a  kertekel   foglalkozni  ere  én  válaszom  az   volt   igen  mert   régen   egy    Idösnénik  is

szegitettem    az  is   meg   volt   elégedve  velem  látyák   rossz  hir  után   az nap     Kapahat   jo  hirt  is   hogy  kéne.

Máshol  szegiteni   keretett  rendezni  ásni  stb  ere  nagyon   meg  ürületem  hogy  kell  egy  szegitökéz     máshol

is   . Sok   ember  csak  egy  folytába  nem  szeretik  egy  mást   ez  televen  orság    velük  is    csak  más  szemébe.

nem  meri  meg  mondani  nem  szerettrelek   meg   bántya    vélettlen  ez kért     Imát  kozunk   sokaT  térlyenek.

Evel  imával  felyezembe mai napot.

                    Uram ,   tégy  engem    a   te  békéd   eszközévé,  hogy

                    ahol    gyülület   van   oda   szeretetet    vigyek,

                    ahol   sérelem   van,    oda     megbocsájtást ,

                    ahol   széthuzás  , oda    oda   egyetértést   ,
   
                   ahol   tévedés ,     oda    igázságot   ,

                  ahol   kétség   ,      oda    hitet

                 ahol  kétségbeesés   ,  oda   reményt ,

                ahol   sötétség,  oda    , világoságot

               ahol  szomorúság   ,   oda  örömet.

Hogy  ne   vigaszt  keresek ,  ha  nem  vigasztaljak,

hogy   ne   megértést    keresek   ,  hanem  másokat   értsek  meg,

hogy    ne   engem   szeressenek  ,  hanem  szeretetet  nyútsak.

Mert    amikor  adunk  ,  akkor  kapunk  ,

mikor  megbocsájtunk ,  nyerünk  bocsánatot.

mikor   meghalunk,     születünk  meg  az  örök  életre.       Amen