EGY SZÜLETÉS ÉS EGY HALÁL

  Most  arol  irok  születik  ember és  elöbb utobb  itt kell hagy ni füldet  szokan  keseregnek  ez miat  evel  veresel

  gondolkozunk el

 Megértettem, hogy kenyérnek születtem
Van aki toronynak születik, és van aki remetének,
Van aki őrlő szájnak, és van aki csemegének:
Engem magnak vetett a Magvető,
És kenyérnek, annak is feketének.

Mintha csak játszani, bújtam elő
Meleg mélyedből, drága földem,
Kíváncsian, szelesen, zölden.
Babusgattak öreg barázdák,
Hízlalgattak kövér májusi pászták,
Éreztem a jó napsugarak csókját,
Míg körülem pitypalatty furulyáz,
És borzas szelek játszanak fogócskát.
Így nő ki nyurgán fiú és kalász.

És éreztem, amint a fürtös száron
Az Isten ujja végigsimogat,
S rámtelt a törvény: minden búzaszálon
Csak egy kalász marad.
És itt a pecsét is a szívemen:
A Szűz Mária áldott képét
Viseli minden búzaszem.

Aztán levágtak, a szérűbe hordtak,
Verejtes nyárban csépen meghadartak,
Malomba vittek őrletők,
Két kő között megtörtek ők,
Azután sötét kamrába kerültem,
És megsüppedtem (puha liszt), és magamba merültem.

Aztán egy koporsószerű
Mély tekenőbe dobtak,
Két bütykös nagy tenyér belémmerült,
És nekifogtak:
És addig téptek, szaggattak, tepertek,
Öreg kovásszal úgy-úgy elkevertek,
Hogy sírtam, és a könnyeim cupogtak.
De addig nyúzott a két hadaró,
Míg elmúlt bennem minden savanyúság,
S nem állta görccsel rossz csomó
Tésztámnak tiszta belehúsát,
S igaz kenyér törvényeként
Színig dagadtam az edényt.

Úgy majd aztán a kemencébe raknak,
Míg porhanyó leszek és szép piros,
Meleg cipó, kívánatos.
Mert kínban kel meg a kenyér
Emberfalatnak.

TÁRGYHOZ KÖTÖTT VONZODÁS

Vannak emberek, akik nagyon raggass kódnak egyes, dolgokhoz, mert ez jobb vagy valamit meg szokta

És szemi kincsér nem akar túl, adni, a dolgon, ha meg szerette azt, dolgot, pl. mondom, hogy valaki,

Megkedvel, egy tv de, az beadja, unalmast, és venni kéne, másikat de, másikhoz nem szerette meg

Azt tv, mert másik, jobb volt stb., amikor, oda érkezik, meg vegye, amit, kénizét tv másik.

Helyére, ami, elromlott, de azt, készüléket meg szerette, ami elvan, romolva meg veszi másikat

Ami jó, bealítja, üzemeljen tv, amikkor oda érkezik idő, hogy meg ismerkedjen vele, hogy jobb

A tévé, amit vet, amikor elkezdi meg sok, ni, amit vet, mondja, hogy másikat meg szerettem de, az beadta végleg

Unalmast de másik, amit vet, nem olyan jó, mint előbbi mert előbb, In kicsit nagyobb volt tv, de most

Kisebb, mert ere jutót, pénz de azért, Esztis elkezdi ki ismerni meg szeretni, de egy Kiss idő eltelik

Megint elromlik meg int újra meg kel szeretnem, másik dolgot és meg szereti. Mondok én is egy, pl. ez

Ügybe nekem lejátszom ment tönkre, és azt nem lehet kapni már csak másikat, vetem

A jobb de másikat, meg szeretem ez, baj másik lejácson, nem ott vannak gombok, ahol kéne

Nekem ez fura meg kell szeretnem ezt, lejácsot ,is, mert vannak emberek, akik kötöttödnek dolgokhoz.

Én is ehhez tartozok.

HIVATÁS 2RÉSZ

Vasárnap nekem olyan napom reggel felkelek utána, megiszom kávét, elgondolkozok, mit kell majd.

Csinálnom ma utána fél 10után elmegyek. Templomba abból 2dologrol, írnék, gondolkozunk együtt.

Vannak emberek, akik hivatást éreznek valami után, pl. Papok és, Szerzetesek. Támasszon Isten.

Népének szolgálatára. Embereket. Nagyon sok helyen pap hiány van csak egyes, emberek ezt

Nem érzik, mondják, bezzeg amíg itt volt régen itt volt valaki akkor 4mise volt most már. Csak 2tö van

Emberek néha hőzöngenek ez ügybe ilyen kevés, mise van csak itt a baj egyes emberek érzék, hogy

Hivatást éreznek el kéne, meni. Szerzetesnek vagy Papnak de lelki ismertét el hallgassa és nem

Megy el inkább mást, készít, így elhallgatta lelki ismerete hangját, itt mondom maguknak én is

Érzetem ezt, hivatást de betegségem miatt nem lehet de, 2év múl, éreztem másik hivatást

El kéne, meni, betegeknek segíteni, ere lelki ismert sót, nem, hallgattam el is, mentem az is szép

Hivatás, de egy kicsit, nehéz meg, kel érteni nyelvüket együtt kel, kommunikálni velük és szerettük

Más, mint többi, emberekért, mert ők nagyon is tudnak igazán szerettni mint többi emberek

HIVATÁS 1 RÉSZ

MInden  ember  be van  valamilyen   hivatási  érzés  csak  azt  el  halgatja  nem türödik vele  elég baj  evel

idézetel  segitek  maguknak  itt  jelzem  hivátási  rész  2részböl  fog ál  holnap  folytatyuk  hivatási  gondolatunkat

Uram, bölcs gondviseléseddel öröktõl fogva minden embernek megszabtad feladatát.
Ezt a feladatot keresnünk kell, s Te segítesz nekünk, amikor akaratodat kinyilvánítod számunkra:
a kor lehetõségeiben és követelményeiben,
a nép és az egyház szükségében,
a jóakaratú emberek tanácsában, képességeinkben, amelyeket tõled kaptunk,
valamint szívünk hajlamaiban.
Uram, kérlek téged, áraszd lelkembe világosságodat, hogy mindezekbõl felismerjem
az én feladatomat! Hogy úgy szolgáljak Neked, ahogy Te kívánod tõlem:
ha akarod, a család közösségében,
ha akarod, lemondva a családi élet melegérõl,
ha úgy akarod, a lelkek vezetésével,
ha úgy akarod, két kezem kemény munkájával…
Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Fogd a kezem, és vezess, légy számomra
az Út, a Világosság! Uram, Te tudsz mindent! Te elõre látsz mindent. Vezess
engem a helyes úton! Mutasd meg akaratodat! Adj erõt, bátorságot, hogy tántoríthatatlanul
követhessem azt!

AZ EMBERNEK MÉR JO ÉL

Ember

Embernek lenni!
Csak-embernek, semmi egyébnek,
De annak egésznek, épnek,
Föld-szülte földnek
És Isten-lehelte szépnek!

Lerázom magamról a port,
Amit a századok ajka rámlehelt,
Ledobom a palástot,
Amit a Hivatal rámtekert,
És az apostol köntösét is szétnyitom,
Amit szent ujjak fűztek össze vállamon:
Nézzétek, itt vagyok.

Lepletlenül, akár egy fiatal fűz a márciusi szélben,
Amit a földanya megformált a mélyben,
Amint elgondolt az Isten öröktől való villanatában,
Fogantatásom titokzatos pillanatában:
Én, ember, egy a millióból.

Ne várjatok éntőlem prédikációt
És ódát és okoskodást ne várjatok:
Én azt beszélem, ami vagyok.
Apró vagyok, és nincsen bennem semmi jó:
És mégis, a gondolat, amely tagjaimat összetartja,
Öröktől való.
Nyomorult vagyok: nincs magamtól semmim
Ami több lenne a pornál,
És mégis, úgy akarta az, aki formált:
Ami vagyok, örökkévaló.
Semmi vagyok, egy milliomod,
De minden, mert mindnyájatok.
Nézzétek, ezek az erek milyen kékek:
Akár a ti eretek!
És piros bennük és meleg a vér,
Mint bennetek.
Nézzétek ezt a szájat:
Kenyérre és csókra és szóra született,
Mint a tietek.
Ez a két szem nézni és nevetni szeret,
És látni tanult és sírni szokott,
Mint a ti szemetek,
És álmélkodik reggeltől estig,
Mint ti és Plátó és a kisgyerekek.
Halljátok, a szívem hogy piheg?
Hallgassátok és megértitek,
Hiszen ő is, mint a ti szivetek,
Kilenc hónapon át pihegett
Egy édes anyának szíve megett,
És visszatér, mint ti visszatértek,
A földbe, amelyből vétetett.

És ez a lélek, érzitek-é,
Hogy lüktet és ölel a lelketek felé?
Ó nézzetek belé!
Magát mutatja, egyet mutat:
De ebben az egyben a ti arcotokat.
Tükör módjára tükrözi hűn:
Benne az erény és benne a bűn,
És minden érzés benne van,
Ami csak bennetek megfogan,
S kimerhetetlen mélyébe lenn
Piheg a mindennapi rejtelem:
A közös, a közös Végtelen.

ez idézet   mért jo embernek  élni   mert   egyes  emberek azt  gonolyák nehéz  ez  gondolkoztasa el  embert

EGY FÁRASZTO MUNKÁM VOLT

Tegnap előtt segítettem valakinél az eltartott szokáig, délután4ig közbe elmentem ebédelni, bementem

Alapítványba ott mondja valaki, nem akarod kezeltetni magad, mondom nem, mert nem sok időm van

Ebédből de ő tovább akadékoskodott mért nem kezeltetted magad, mondtam neki 2szer nincs időm

Ere, mert ebédelni meni, kell jönnöm, kell vissza ö is mit meg kérdezi, kezeltesd magad, szánj annyi

Időt válaszom ismét ugyanaz nincs időm csak annyi volt, bekapcsoljak valamit, és nem tudnak várni

Mondtam neki már késésbe, vagyok egy Kiss idő eltelt, akkor fogta fel, tényleg meni, kellet, mert

Rohantam mer várt ember pakolni, kellet udvart, mert nagyon rumli volt, mert át alakítottak valamit

Engem kért meg szegitek e neki, mondtam igen, ahogy végeztem ott munkával bementem kicsit.

És ott van beteg lány, aki mindig azt mondja barátom már alig vártalak akkor már kicsit fáradt is

Voltam. De ő elkezd vigasztalni, ne szomorkodjak elkezdted vigasztalni

EGY FURA ESET TÜRTÉNT KINT OLASZBA

Egy fura eset történt kiment főnököm olasorságba. kocsival ment ki ott minden rendbe volt.

Nagyon meleg volt kint rendesen ki tudtak kapcsolni, mert 25fokos meleg volt mind 2napon.

Letelt a 2nap jön haza, hogy itthon neki temetni kéne félnégykor ebből szemi nem lett

Mert porul járt kocsival ment ki avval akart haza jönni de közbe jött valami indulna haza fele

Akkor határnál kocsi meg ált nem ment sehova, mert üzem anyaga kifogyott és határnál.

És kocsiján számítógép megadta magát és sehova nem tudott, meni leblokkolt gépkocsilya és nem tudott.

Haza jönni így csak térrel hozták haza érkezet éjjel fél. 12 kor pihent és más nap elvitte.

Kocsiját hatvanba ott meg alapítják, hogy kifogyott üzemanyaga és leblokkolt kocsija és azért.

Nem engedte haza, jöjjön, képzeljék el kint nem est, állapítódták, meg amit hatvanba, hanem

Elfolyt olaj kocsiból nem az volt neki baja, hanem elfogyott benzine leblokkolt kocsija azért nem engedte
Tovább menyen azért.
Mindegy kint meg bent mit állapítanak meg soha ne engedjék magukat becsapni átverni magukat

Mindig kérdezzék meg mástól is meg győződjenek mi igazából baja mindenek ez volt, pl. ami

Kollegámmal történt. Nem szégyen, ha mástól is megkérdezik véleményt. Mi baja ennek, ami rossz

Végül azt mondom több szem, többet lát.

vicces napom.

Anak   küldöm  aki  egész  nap   jo  kedve  volt  azis maradjon  vicces   hangulatába

A nyár
A nyár az én szerelmem, érte égek,
halálthozó csókjára szomjazom,
erdőket áldozok szilaj tüzének,
bár ajkam is hervadna el azon.

Görnyedve várom télen a szobámba,
a tűz körül álmodva csüggeteg,
lángóceánját képzeletbe látva,
mely semmivé hamvasztja a telet.

S ha lángszerelme sápadt őszbe vénül
s zöld pártadísze hullong a fejérül,
virrasztom árva, bús menyasszonyom.

Zokogva már hülő keblére fekszem
s elsírva ottan legnagyobb szerelmem,
sápadt, aszú haját megcsókolom

VIDÁMSÁGNAPJA

Azon gondolkotam  amikor  fel  kelltem  reggel  hogy  milgyen  mai  bejegyzésem  ara  juttom  ugyis  sok  ember

Felboszantyák  mindig  szumoro igy  ara juttam  hogy  a mai  nap  legyen  vidámságnapja    mert  nem mindig

Legyünk  vidámak  soksor  jobban  látyuk  világot   ha  vidámak  vagyunk  fogagyák  el vereset  tölem.
.

Proszektúra
szavamba vág a szike
a boncasztalon
fekszik minden mondatom
mondhatom
izékre szedve
szó szót követ a kövezet
résein megalvad a rím.

igém kés metszi vágja
úgy teszek mintha fájna
– közben nevet
ha vicceset mond –
jaj! drága boncnokom!
kérlek ne kacagj
ha lehull az igekötő.

főnemem láthatod itt
(ha angolul is mondom: here)
és mi mellette van
helyhatározatlan
némi- (jobban mondva)
nemiségem jele –
úgyis forma-linba kerül.

de legbelül tudom, hogy
minden mellék- és főnevem
pusztán névmás
(ha kicsit személyes is)
vagy egy határozott névelő
és hallatán kerül elő
a (jó(l)) csengő frá(s)z-is.
Marie_Marel 2009-01-19 22:05:08
http://receptcsere.spaces.live.com/blog/ cns!B6A10D40EDEB1A1C!229.entry
Marie_Marel 2009-01-19 21:44:10
Találtam, elhoztam:
Nyomasek Bobó kétsorosok:

Lakótelepi lakás
Ihaj-csuhaj, tillárom,
Leszakadt a csillárom!

Dagadt közeg

A körzeti megbízott
Száz kilóra meghizott!

Szomoru november
Késő őszi langyos para
Rászállt szegény nagypapara…

Marie_Marel 2009-01-19 21:01:43
:-)))) kis bohó
kapocsi.ancsa 2009-01-19 18:55:49
Hull a hajam ,mint a hó,
kopasz leszek?Tök baró.
Fejem üres tekegolyó,
hol a pálya?Te bohó!
Hajszál? Teke?Jaj de jó,
menj orvoshoz kis bohó!!!!!
Ideg?..Dili..? Tiszta Hepi
Kéne nekem egy -két zsepi.
Jó..jöhet egy százas is..
tele bőgöm én azt is.
Szemem alatt bőröndök,
még azt hiszik:költözök.
Bár így lenne!S már nem haj,
hanem a hó hullna.Haway:-)
Mygan 2009-01-18 11:21:24
Idealista

Meleg a nőd – hideg a sör,
hideg a nőd – meleg a sör.

Választás ha kötelező,
akkor inkább az előző.

Tökéletes következő:
hideg a sör – tüzes a nő!

Törölt felhasználó 2009-01-18 10:52:56
Ismeretlen vírus kisértette/eltüntette topik terméséből mentettem át ez igazán eredeti, még máshol meg nem jelentetett alkotást. Szerzője Po Et, aki Lao Ce kortársaként, Nostradamust is megszégyenítő éleslátását csillogtatva, hasonló gyöngyszemekkel írta be magát költészetünk egének pergamenjébe.:)))

Po Et:
”EZ

A hozzászólás a szabályzat!
Megsértése miatt a Poet
– moderátorai által -,
törlésre került.”
Marie_Marel 2009-01-17 20:12:38
Simon Ágnes: Monoton mosogatás monológ

http://www.poet.hu/vers/16647
kovacsagi 2009-01-17 19:50:28
Herner Anna: Csoki-óda

http://www.poet.hu/vers/17280
Törölt felhasználó 2009-01-17 19:46:58
Most ezt magadra, v. rám értetted?
Mert versben erősebb vagy, abban feleld meg!
Törölt felhasználó 2009-01-17 19:35:24
Zavart elmének szüleményével
csínján kell bánni, így hallottam.
Ha valaki állít, ám senkiként érvel,
ne hagyd kárállni! Megfogadtam.
Törölt felhasználó 2009-01-17 19:30:58
Szépeket állítasz ki magadról
Szóval magadról véleményed komoly?
Törölt felhasználó 2009-01-17 19:29:44
Lehetnék kislányok kislánya,
ám épp így szende vagy ledér.
Tisztelni másokat! Így tanította
avar, bükk, borsika, fenyér!
Törölt felhasználó 2009-01-17 19:24:12
A kislányom kislánya lehetnél
Tegnap még vittek a polyában
ennyire tisztelsz másokat
amit írkálsz, fele nyers levél
Törölt felhasználó 2009-01-17 19:21:09
Nyakkendőd a gerenda foglya,
felhőkben jártál, nagy legény,
s alászálltadban szegek haja
kapott el bukók ünnepén…
Törölt felhasználó 2009-01-17 19:15:37
Kotodnék, de ki
fogja a nyakkendőm
nem maga, Kati
inka?
Törölt felhasználó 2009-01-17 19:12:04
Neked főleg a tejfel lent,
nekünk a feltej sem felelt,
s ereszd meg nyakkendőd, selejt!
Kotródj! Jánosbá sem felejt! :))))
Törölt felhasználó 2009-01-17 19:07:53
nektek főleg a baj emelt
nekem semmi, tejfelt
a macskának enni
el kéne innen menni!
Törölt felhasználó 2009-01-17 19:06:37
Haverok, van baj elég:
kerék s ájeres keverék,
Tahitin eljátszott tevék…
Ycikim kipukkadt kerék!
ambrus.magdolna 2009-01-17 18:58:19
Eldobandó :pukkadt kerék,
és az ájeres keverék,
Tahitibe vannak tevék,
Ycikim ,van baj elég.

Előző oldal 1 2 3 4 5 6 7 Következő oldal

Belépés
Regisztráció

Jogi nyilatkozat | Felhasználási feltételek | Médiaajánlat | Impresszum

ÉLETTEM EGY ORVOSON. MULT

Nagyon beteg voltam 2003 tavaszán itt mondom maguknak úgy jártam, mint 94éves ember ez még,

Szemi gondok ott kezdtek, hogy egy orvos rossz gyógyszert ad ott és teljesen le akart nyugtatni engem.

Ez még szemi haza engedet kórházból, hogy jobban vagyok, mondom otthon el, megyek templomba.

Ott jönnék le kórósról és becsípődőt derekam, és úgy közlekedtem, mint 94éves idős ember akkor.

Haza hozót egy harangozó hogy javuljon állapotom itthon derekammal, megyek orvoshoz az beadott.

Orvóságot hogy jobban legyen derekam onnan is haza, jöttem elmentem, piheni, mert este volt.

Másnap este ismét elmegyek templomba megint minden, újból kezdődik, előröl, becsípődik derekam

Haza jövök, elmegyek orvoshoz de, kúszva más ott adnak gyógyszert, mondják, megyek egy komolyabb.

Elmentem orvoshoz oda, amit ajánlottak mondja orvos, hogy mit szed, mondom neki ezt írta fel nekem.

Korház ez nagyon erős nyugtató gyógyszer akkor mondott valamit, hogy bórbájunk keményfára feküdni

Megtörtént, amit mondott orvos javult állapotom szokat már utána jobban lettem 3hét múlva utána

Utána rendesen tudtam, meni minden hova nem csípődöttbe derekam, tudtam segíteni, ahol kell

Köszönhető annak orvosnak, mert mindig úgy jártam volna idős ember, látják, mégis vannak .

Rendes orvosok. Aki meg orvosolta majd nem lenyugtatni másik orvosnak de nem sikerült

Neki, mert másik orvos helyre hozta derekam. Köszönhetem neki ezt.

EGY BARÁTI ISMERKEDÉS2 rész

Tegnap reggel kaptam egy imélt hogy barátnak, elfogadna engem valaki ez minden rendbe, van ez csak a baj itt

Kezdődik, hogy tüzetesen olvasom végig imélt amit küldött illetö hogy barátcság ö szerinte, az hogy

2 ember vétkezik 6paranc ellen én, fogtam, töröltem ezt imélt mert én válaszos ember, vagyok ez valója-

Ban ez nem barátság, amit ö küldött az embereknek sét mert ez valójában, aki ezt küldi ez nem barátcság.

Ha nem együttlét és bűnt követel a 6paranc ellen ebül gyorsan, kitörtem ezt imélt lesáljon rólam, mert én.

Tudom mi barátság az, aki minden ben együtt értenek, tartsák rendesen barátkapcsolatot, ami sóba meg

Egyeztek legelején ez barátságnak, mondják nekem, van sok barátom, beszélgetek velük, szokat meg hal-

Gatya mi be tud szegiteni és közösen, egyöt tudnak müküdni mindenben, ezis barátságnak, mondgyák

Nekem van egy ismerősöm, akinek van egy férje, mégis van neki barátja de, ha valami van vele valami,

Szegitneki, mesirül együtt megértik egymást, mégis mese van, ezis barátcságnak mondgyák. idézném imélt

Hogy szerető ez só szép magyar só volt régen azt jelentette, hogy embert szerette egy nő, életevégiég

Ezt jelente régen most a mai világba már ez só nagyon szemetlen felé kanyarodott ez, elégbaly ide.

Fordult világ ezért imádkozni kell meg térjenek ezek emberek, ami barátság, azis legyen, ha barátunknak

Mondunk valakit a maragyon barát ne csak 1napi dologra, amit küldözget ez illető, vigyáznak ilyen

Dologra meg ilyen, imélre mert ez becsapják magukat evvel, mert ez szó, amit illető küldött ez 6parancs-

Ellni bűn vigyázunk ere dologra, ami barátság volt régen maragyon az ne bűn, útjára térjünk nő, küldözgeti.

vigyázunk  ilyenekre.

EGY BARÁTI ISMERKEDÉS

Egy  barátok  mindenben  együtt  müködnek  és  szeretet  is  külcsünösen  át  adgyák  egy másnak   egyes   

Embereknek  az barátcság  ha  6parancsel  vétkezik  ez  nem  barátcság   ha   nem  más   ha nem egy  bün  amit

egyes  emberek  bele is  esnek  mert  azt  gondolyák ez  barátcság  ez  nem  az   barát   aki  jobban   rosszban  

Együt  értenek  mindeben ez  barát  másik   meg  csak  bün re vezetö nö. evel   versel   zárom  gondolatomat, Interneten megismertelek,
Beszélgettünk, megkedveltelek.
Láttam rólad képeket,
Egyszerűeket, szépeket.

Először, csak leveleztünk,
Később chat-en beszélgettünk.
Hosszú-hosszú órákon át,
Néha bekapcsoltuk a kamerát.

Tervezzük a találkozást,
Az lesz nekünk majd a csodás.
Ha Isten is úgy akarja
Létre is jön nemsokára.

Izgatottan várom már a napot
Mikor tőled többet is kapok.
Számolom vissza a perceket
Gondolatban addig is Veled leszek.
Szabó Zoltán

Beszélgettünk, megkedveltelek.
Láttam rólad képeket,
Egyszerűeket, szépeket.

Először, csak leveleztünk,
Később chat-en beszélgettünk.
Hosszú-hosszú órákon át,
Néha bekapcsoltuk a kamerát.

Tervezzük a találkozást,
Az lesz nekünk majd a csodás.
Ha Isten is úgy akarja
Létre is jön nemsokára.

Izgatottan várom már a napot
Mikor tőled többet is kapok.
Számolom vissza a perceket
Gondolatban addig is Veled leszek.
Szabó Zoltán

neten megismertelek,
Beszélgettünk, megkedveltelek.
Láttam rólad képeket,
Egyszerűeket, szépeket.

Először, csak leveleztünk,
Később chat-en beszélgettünk.
Hosszú-hosszú órákon át,
Néha bekapcsoltuk a kamerát.

Tervezzük a találkozást,
Az lesz nekünk majd a csodás.
Ha Isten is úgy akarja
Létre is jön nemsokára.

Izgatottan várom már a napot
Mikor tőled többet is kapok.
Számolom vissza a perceket
Gondolatban addig is Veled leszek. 
   
eröl barátcságrol  holnap  böveben beszélek.

KEGYELMI ÁLLAPOT

KEGYELMI  ÁLLAPOT  AKOR  VAN  IGAZÁN HA NEM   VÉTKEZIK  EBEREKEL  MINDIG  TÖREKEDNI KELL  EMBER

NEK  HOGY  NE  FESZICE   EL A  ÜN TUDATÁT   TUGYON  KOMONIKÁL ISTENEL  AKKOR  VAN  IGAZÁN   KEGYE-

LMI  ÁLLAPOT   BA   HA  SO  HA  NEM  VÉTKEZIK  ÉS    TÖREKEDIK  KEGYELEM   ÁLLAPOTÁBA  LEGYEN MINDEN

EMBER  TÖREKEGYEN ERE    FOGAGYÁK  EL  EZT  VEREST

Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, egetostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!
S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.

LEGNEHEZEBB DOLOG EMEBEREKNEK ENGEDELMESKEDNI.

Vasárnap, amikor átgondoltam mitcsinljak akkor eszembe jutott, hogy engedelmeskedés milyen nehéz.

Dolog egyes embernek nagyon nehéz engedelmeskedni, mert vagy főnökének vagy beosztjának vissza.

Felesel ebül soktak leni viták munkahelyen, hogy vissza felesel főnökének, és azután lehet párhét pihenőre.

Vagy ha van türelme főnökének vagy beosztnak akkor, eltöri, hogy viselkedet magával és elkezdgondol-

Kódni nem jó viselkedet beostjával vagy főnökével egyaránt akkor valami esébejut amit, mondtam hogy

Legnehezebb dolog engedelmeskedni só nélkül elviselni, hogy mit mond nagyobbik ember oda, megyek.

Az tessem gondoljanak bele, van munkatársa, és azt gondolja magába, hogy nagy ember vissza felesel és.

Lehet, hogy neki párnap múlva meg köszönik munkáját és késődőben rá, hogy engedelmeskedni kellet.

Volna és nem visszafeleselni nagy embernek ez gondolat, akkor jut lesébe amikor, kimondat főnök hogy

Köszönöm eddigi munkádat de mostantól nem keles, mert nem engedelmeskedtél így annak embernek.

Elküldik munka helyérül többi ember, aki engedelmeskedett főnöknek az tovább, dolgozhat munkahelyén.

Mert ö tudták legnehezebb dolog engedelmeskedni mindenkinek nem visszafeleselni senkinek.

Mert egyik ember se tökéletes közülünk így mindenkinek van hibái elkel-viselni mindenkit. Ebül is
ál  mindenkinek  engedemes kedik  nem visza felesel  aba  kondolyunk  legnehehezbb dolog

Engedelmesség gondolyunk bele hogy Jézus értünk is engedelmeskedhet egészen kereszt haláig.

Nekünk is engedelmeskedni kell mindenkinek és nem visszafeleselni senkinek. Ez egyes embernek,

Nem megy vissza, felesel főnöknek és elküldi végleg munka helyérül. És készöbb meg bánja nem

Senkinek mi engedelmes kegyünk minden kinek.

NAGY TEMETÉS ITTHON.

Héten egy olyat kísértünk el utolsó útjára, aki hosszú ideig betegeskedett most hirtelenébe elhunyt.

Elérkezett szertartás ideje sokk ember összejött meg adják elhunyt embernek tisztelettélét.

Mert elhunyt, akit temetek az olyan, környezetbe dolgozott, akik nagyon szeretek elhunyt körül leni.

Mert ö régen sokk ember közökbe dolgozott így sokan meg tisztességtudást és el kísérték az utolsó útjára

Amikor elérkezett, hogy kikísérik a végső nyughelyére, engedik le koporsót amikor már
szol torbitásó
És ilyen kor leengedték kegyeleti szolgáltatás koporsót, húzták földet rá még annyi népet a menyien

Meg adták tisztelet elhunytnak, mert nagyon kedvelték és szerették öt, mert régen kertész volt és abba

Körbe, amíg dolgozott sok ember meg szerette, azoknak most el kellet bocsozni tőle, mert elhunyt

Mindenki, akit meg rázta ez rossz hír azok nevébe, meg akit elvesztenek szertejit meg ennek családnak

Kívánok őszinte részvétem, ev vel versel.

,, VISZONTLÁTÁSRA -MONDOM ÉS MEGYEK,

ROBOGNAK VONATOK ÉS ÉLETEK,

S BENNEM LEGBELÜL VALAMI REMEG,

MERT NEM TUDOM, SOHASEM TUDHATOM,

SZORITHATOM -E AZT, KEZET, AMIT ELENGEDEK.

VISZONTLÁTÁSRA – MONDOM MÉGIS, MÉGIS,

VISZONTLÁTÁSRA HOLNAP,

HA NEM HOLNAP, HÁT HOLNAPUTÁN,

VAGY, HA AKKOR SEM, HÁT AZUTÁN,

VAGY HA NEM, HÁT EZER ÉV MÚLVA.

szeretet menyire szép dolog ha meg bocsálytanak.

Menyire  jol   esik  embereknek  ha  valaki  elis  meri  hibáját         utána   bocsánatot   kér    fogadgyák   ezt   verset

SzeretetMennyi ember van,
akit szeretek.
Mennyi nő és férfi,
akit szeretek.
Rokonszenves boltileányok,
kereskedősegédek, régi és hű
cselédek, lapkihordók, csöndes,
munkás írók, kedves tanárok,
kik vesződnek a kisfiammal.
Találkozunk mi olykor-olykor,
meg-megállunk, szemünk összevillan,
s én még maradnék tétovázva,
talán hogy elmondjam ezt nekik.
Mégsem beszélek, mert csak a részeg
aggastyánok s pulyák fecsegnek.
Ilyesmiről szólni nem ízléses.
Meg aztán nincsen is időnk.
De hogyha majd meghalok egyszer,
s egy csillagon meglátom őket,
átintek nékik kiabálva,
hajrázva, mint egy gimnazista:
“Lásd, téged is szerettelek.”

TEGNAP EGY JÓ NAPOM VOLT AKI MEG BÁNTOT ELIS MERTE .

Tegnap egy olyan jó érzés volt, aki azt mondta, nem kell segítséged, mégis hozzám fordult

Hogy segítsek, mert reggel óta meg szemállók betegnek elkellet volna vinnem.

Beteg embernek zsömlét de ide jutalomutam el csak készebb fogtam magam, nem háborogtam

Mit mondott nekem régen az már múlté, mert minden ember egyszer meg bocsát

Látják, hogy ember megszólt lelki ismert szava és meg bocsájtót mert minden ember el is

Meri, hogy vétkezik ö is el is vétkezett én ezért emberét imádkoztam hogy megtérjen be

Ismerje irántam való önmarcangolását úgy is történt, imádkoztam érte telt 2hét, és mert kérni tőlem

Én meg bocsátottam ő is nekem így én voltam előrébb mert soha nem haragudtam rá

Embere mint ketten jó volt vége meg bocsájtással aki meg bánt valakit mindenki 

ezt  tegye.

szegitcség 2embertöl

Egy nap mondja, Goré vegyem úgy, hogy Kollegám csak beteg nem lehet rá.

Számítani Góré mondja, így vegyem őt számba jó, van így könyvelem el magamba.

Utána párnap múlva kérem Górét, hogy egy asztal útban van, segítsen, válasza jön.

Holnap kollegám foglalkozásra akkor meg javítsuk Ez minden egy foglalkozás. Így megy

Mond valamit Góré, majd pakolunk, vagy meg beszéljük dolgokat nem lesz, belő semmi

Kezdem, megszokni csak saját magam elvégzem dolgot. Akkor el van végezve dolog.

És már tudom, nem kell senkit kérnem. Szegitcség nálam semmi dolog nem kezdik ki, mert.

Meg csinálom dolgomat az senkinek nem esik jó hogy ígér nem lesz szemi belőle

Góré mindig ezt ígér, mondja se gitenek. De nem lesz semmi, akkor minek mondanak ilyet.

Kolágámal meg teszzük és maga góré mondata ere kollegámra, nem lehet számtani.

csak szégyen góré mondgya nem lehet kollegámra számítani és ö mondta ne számitcsrá

Kollegámra ő GÓRÉ számithatrá én nem csináldmagad. LUKÁCS.

AZ ITÉLET AZ EMBEREK FELET

Vanak emberek kivülrül , aranyos , Belüröl nem mert egyes , Embrek mindenkirül mondanak ,

valamit ami nem igaz rola ö meg mutatya hogy aranyos másik embernek szemébe-

néz , mutatná hogy ö szereti a látcsat csal valojában kinem álja meg mutatya

Iránti hogy ö valaki aranyos emeberek felé amikor elmegy töle másik ember

akor minden elmondgya milyen utálatos ember kisem álom , ez Ember hasonlit

Belürül aranyos kivűrűl tisztátalan és amikor oda ér illtö szeme elé mutya

szereti de nem szereti Evangélimbol, idéznék kivené más seméböl sálkát de valojában

Ő seméböl kinem tudgya veni gerendát ez ilyen ember képmutato és itélkezik

embrekröl , azis lehetcséges nem is ismeri illetöt jol ismerek embereket aki meg

mutatya ö valaki , itélkezik emberek felé mutya szeriti de nem ember társát.

veres felyezem be idéztemet ne itélj elöre nem ismered emebert

Ne ítélj
IStenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.
Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak –
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.
Istenem, add, hogy minél halkabb legyek –
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,
De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azonfelül.

FELE BARÁTI TÖNKRETÉLE

Vanak emberek sokmindenkire halagatnak és egyik ember másik embernek teledumája.

Felyét 3ilettönek nehalgasrá márt ugysze mond igazát igy máris meg van abol

konfiktus illetövel akit edig tiszteltt becsült igy már illetöt nem tudgya kifejezni

magát másik emberel mert már egy 3illetö tellebeszéli felyét hogy aza emberel

egy alaktomos ember ne halgasrá mert mindent kibeszél másnak amikor lehet,

Hogy nem igaz eset csak aki beleszolt neki életébe szoha nelegyél jobba

Aval emberel aki meleted volt meg mondom én neked hogy beszélgetmásal,

igy az ember mindgyár bajbalett mert hallgatot más savára és 2ember meg

Mondgya illettönek képzeld látam azt embert beszélgetni valakivel ere anak

Ember elfogadgya más szavát nem kérdezi meg mit beszélgtetek hogy

Énis tugyam hanem forditva történik meg hallgatya aki kivül álo mástol és

Mindgyárt mondgya képzseld látam azt embert beszélgetni egy emberel meg szekérdezi

mit beszélgetet 2ember ha nem meg mondagya látam iletöt beszélgetni mondot

valamit nagyobb embernek lehet hogy nem rola nem rola beszélgetet ha nem,

Kérdezet valaki aki kivül álo meg monedgya aki haverod beszélgetet nagy  emberel.

Akor ezt meg hallja illötö igen meg szekérdezi mit hanem röktön elmondgya mindenek

igen jo van hallgatokrád igy aki ember melet volt leireta teljesen mert mondot

valamit egy kivül álo ember bedült neki illetönek hogy haverodat láttam beszél

getni igy 2 emberi kapcsolat meg szakad mert 3iletö belesol 2iletönek életébe

hogy aki veled van vigyázz alaktomos ember lehet hogy nem igaz csak kivül   ,álo

savára halgat 2 misik illetö mindgyárt barátság meg szünik mert többet ér

kivül álo sava mitha meg kérdezni másiktol mit beszéltetek nem ez történt,

hanem kivál állo ra hallgatot ember 2ember közt megszakad barátság igy kivül

álojobban egy ember aki edig nagyon jo viszony volt 2tö közt mind adig amig

belenemk     sol    idegen életébe hallgatrá 2iletönek vége barátcsága mert hallgat idegenre

Utána hilyába magyarázkodik nem igy van 2ember aki joba volt mert bele szolt idegen

tele beszéli felyét vigyáz kerüld mert egy alaktomos ember igy életre meg szakat

baráti kapcsolat, betig igy van .Evangéliumba szeresd fele barátod mit ön magadat.

ilyenekér , Imátkozni kel meg térlyen beismerlye vétet bocsánatot kér illtötöl.