HIVATÁS 1 RÉSZ

MInden  ember  be van  valamilyen   hivatási  érzés  csak  azt  el  halgatja  nem türödik vele  elég baj  evel

idézetel  segitek  maguknak  itt  jelzem  hivátási  rész  2részböl  fog ál  holnap  folytatyuk  hivatási  gondolatunkat

Uram, bölcs gondviseléseddel öröktõl fogva minden embernek megszabtad feladatát.
Ezt a feladatot keresnünk kell, s Te segítesz nekünk, amikor akaratodat kinyilvánítod számunkra:
a kor lehetõségeiben és követelményeiben,
a nép és az egyház szükségében,
a jóakaratú emberek tanácsában, képességeinkben, amelyeket tõled kaptunk,
valamint szívünk hajlamaiban.
Uram, kérlek téged, áraszd lelkembe világosságodat, hogy mindezekbõl felismerjem
az én feladatomat! Hogy úgy szolgáljak Neked, ahogy Te kívánod tõlem:
ha akarod, a család közösségében,
ha akarod, lemondva a családi élet melegérõl,
ha úgy akarod, a lelkek vezetésével,
ha úgy akarod, két kezem kemény munkájával…
Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Fogd a kezem, és vezess, légy számomra
az Út, a Világosság! Uram, Te tudsz mindent! Te elõre látsz mindent. Vezess
engem a helyes úton! Mutasd meg akaratodat! Adj erõt, bátorságot, hogy tántoríthatatlanul
követhessem azt!