az ágak

Alattatok megyek
Aranyló ághegyek
Megint, –
Ködön át s mély borún,
Tündérin, szomorún
Valami tűnt varázs
Int.

Mit kezdjek veletek
Aranyló ághegyek
Én?
Nekem már minden szép,
Lomb-arany, égi kék:
Illanó hűtlen kép
Holt tünemény.

Járna Ő köztetek
Aranyló ághegyek
Rögzítni imbolygó,
Illanó színetek –
Ihletné Képre a csend –
Napszeme kinyílna,
A napra kinyílna,
Még egyszer kinyílna -:
Őszi bánat helyett őszi öröm nyílna –

S alunnék helyette lent.

EGY SZERLMI BÁNATJA NÖNEK MERT NEM KAPTAMEG AMIT SZERETET VOLNA.

Régen hallgattam a kollegámra, aki internet helyégbe, segít és fölrakott.

Egy ismerkedő oldalra, el is töltöttem az időt voltak nők, aki rendesen.

Mind végig egyszer, csak nagy nehezen sikerült, onnan az oldalról.

Magam de egy nő, mint a pillant ragasztó úgy rám tapadt és nagyon.

Nehéz, terméshete, volt és eltörtem, mind, addig, amikor odáig fajult.

Helyzet, hogy a bizonyos, nő azt mondta, hogy, szerelmes belém ezt is.

Eltörtem de én valójában, én nem vagyok szerelmes, belé kikértem.

Tanácsot, a 4Atyátol, ki kértem véleményét tüllűk, mindegyikük azt.

Mondta, ez kapcsolat, nem fog, működni, mert nem szereted igaziból.

Mégis, írtam, neki hogy nem fog működni, ez kapcsolat ö szerinte fog.

Működni, és ne keressen, ő azért folyta kereset, engem tovább és közölte.

Hogy, működni fog válaszom, az volt amit, Atyák mondtak, el is fogadtam.

Amit ,Atyák mondtak ,közöltem nő nem működik ö a életét ki akarta végezni.

Mert, nem kapott, meg engem én meg senkinek, nem leszek futótársa ez nő.

Ara akadt volna, de leráztam, azóta, veszi gyógyszert, és szidja embereket.

Hogy, rá hallgattam az emberekre, nem ö rá nagyon bántja nem hallgatok rá.

Mondta, Atya nyugodj meg, ha mégis meg tenné, ezt beszedi gyógyszert, kimossák.

Gyomrát ez alibi, a szerelmesek, tesznek ilyet, ha mindenképen meg akarja kaprintani.

Férfit de, nem megy nekik, akkor szoktak ehhez, módszerhez de ezt orvosok, kezelik.

Ne, tőrügyek, evvel ezt teszi magával, úgy se tenné meg. Csak evvel fenyegeti férfiakat.

Ha, nő nem kapja, meg amit szeretne tőlem se kapta meg.

EGY EGÉSZNAPOS EGYHÁZMEGYEI TALÁLKOZO VOLT

Tegnap, reggel 9kor átmentem galgahívízre mert ott, egy egész napos.

Egyházmegyei, találkozóvolt ott, érdekelt engem és átmentem meghallgatni

Mi, megy ott tele volt, az egésznap, kulturális programmal, engem meg ez.

Nagyon érdekelt, hogy milyen a program náluk egésznap ott volt kerestek.

Telefonon, hogy hol vagyok de, nem értekkel, mert ki voltam kapcsol de.

Ott helybe meg találtak, hogy kéne cd árulni, nem mondtam hogy nem,

Árulok cd, mert aki é cd az tudja, hogy rám, lehet számítani és evvel.

Cselekedettel, bizonyítottam hogy megint lehet rám számolni nem.

Csak ifjúsági találkozzon, lehet ,rám számolni ha ,nem mindig.

El is adtunk 4cd, de meg tiszteltetés engem ért hogy én agyam.

Át tulajdonosnak pénzt, nagyon, ürült, hogy ennyi cd eladtunk.

És mise után haza vitt engem, hogy ne menyek gyaloghaza, hanem.

Haza ,visz meg is köszöntem hogy haza vitt volt este fél 7amire haza

Értem de jol éreztem magam de nagyon kivoltam fáradva aznap.

egy csalodás mások iránt.

Nap hevében lelkem didergőn fázik,
éjenként zord ősz fénye lobban fel már,
álmunkat űzőn beteg világ rám vár,
rőt parázsként az ítélet felizzik,

emlékek suhannak ott, sebzett szárnyak,
igaz szavak vesznek most szennyes árba,
a fájó tehetetlenség ránt sárba,
fényekkel birkóznak éjsötét árnyak,

ne szólj, hallgass, mért vársz, siess, menj tovább,
ne kérdezz, nincs válasz, látod: ostobább
vagyok én annál, hogy megőrizzelek,

nyomom sem maradhat, csak arra vágyom
ne legyen se szám, se írás fejfámon
menj, feledj, temess, még emlék sem legyek

EGY ÜGY HOGY KIHOZA KI FÜNYIROT

Tegnap, reggel fölkeltem, kinyitottam, temetőt, és kikelet tolnom fűnyírót, az új, temetőbe.

Mert, idebent volt, és, nincs, aki, kivigye, kocsival. Lenne, egy, illető, aki kivinné kocsival.

De, az illető, mindennel, törődik, csak temetői, dologgal, nem mert, őszerinte, az nem hoz,

Pénzt, neki, ebbe nagyot, téved, mert ha elhunyt, van akkor, ősszokott kimeni, érte házhoz.

És, ö neki ebül, hass, na van, de ö azt alítja, hogy temető, nem hoz pénzt, neki. Így mindig.

Én sokkom, kitolni, mert, én nem, sokkom, ügyet tenni ebül, hogy, kitolja ki fűnyírót, ha.

Nem, örömmel, teszem, a dolgomat. akinél ,van fűnyíró, meg ,is kérdezi szoljak ,valakinek.

Szoktam, mondani, ne, mert mindenki azt foglya mondani, most nem, érek rá, mert dolgom.

Van. Inkább én kitolom, csak, itt csak baj onnan, kezdődik, hogy, mindig, ígér, valamit de

Abból, sincsen, szemi, mert, össze visszarohangál, csak azt, dolgot, nem végzi el, amit kéne.

Minden, be belekapkod, de a munkájával soha nem törődik helyette, más végzi el Munkáját.

EGY ZENE TANÁR TEMETÉSE

Tegnap reggel fel riadtam 5orakor, leföztem, kávét, mert anyám is ment.

Segíteni egy idős néni takarítani. Én meg itthon elmentem reggel 6ora.

Kor kinyitottam temetőt kollegámmal, ahogy vissza, jöttünk nyitásból.

Utána rendbe rakott egy sírhelyet addig, én elmentem meg locsolni

Egy sírt, mert meg kértek rá azt, munkát is befejeztem akkor reggel 8kor

Hazamentünk elintés tűk, dolgainkat, utána 11köröl visszajöttem kitakarítani.

Ravatalozót, mert délután temetés volt, ahogy meg kitakarítottam, ravatalozót.

Haza mentem, egy kicsit meg ebédelni utána, vissza, jöttem, mert temetés.

Van olyan embert, kísértünk az utolsó útjára, aki nagyon szeretete a zenét

Tanítani, másoknak. És ők szívesen vették tőle tanagyagot, mert, nagyon.

Örömmel, tanította másoknak a zenét, még halála előtt zenét, tanítót másnak.

Temetésére is a nagyon sokan ott voltak, akit, ő tanítót, zenét tanítani azok.

Elkísérték az utolsó útjára, nyugodjon békébe minden hozzá tartozónak.

Őszinte révétemet evvel, veressel.

,, VISZONTLÁTÁSRA -MONDOM ÉS MEGYEK,

ROBOGNAK VONATOK ÉS ÉLETEK,

S BENNEM LEGBELÜL VALAMI REMEG,

MERT NEM TUDOM, SOHASEM TUDHATOM,

SZORITHATOM -E AZT, KEZET, AMIT ELENGEDEK.

VISZONTLÁTÁSRA – MONDOM MÉGIS, MÉGIS,

VISZONTLÁTÁSRA HOLNAP,

HA NEM HOLNAP, HÁT HOLNAPUTÁN,

VAGY, HA AKKOR SEM, HÁT AZUTÁN,

VAGY HA NEM, HÁT EZER ÉV MÚLVA.

VISZONTLÁTÁSRA a FÜLDNEK PORÁBAN,

V ISZONTLÁTÁSRA AZ ÉGI SUGARÁBAN,

VISZONTLÁTÁSRA a HOLDNAK UDVARÁN,

VAGY a TEJÚT VALAMELY CSILAGÁN.”

A PILÁTUS

pörnek vége. Elvégeztetett…
Véres a kereszt tövében a fű.
A helytartóban forr a néma düh
S egy gondolat tépi a másikat.

“Rongy csőcselék, én unlak titeket,
Unom a vágyatok, a hitetek,
A papjaitok ragyogó ruháját,
A mellükverő messiásokat,
A nap hevét ez átkos ég alatt,
A zagyva szókat, buja színeket,
És magamat és uramat, a császárt,
Ki bíróvá tett ilyen nép felett.

“Feszítsd meg!” üvöltötték a fülembe.
Amíg unottan odalöktem nékik.

Szegény bolond! Pedig csak álmodott,
Csak álmodott egy létráról az égig.
Csak álmodott, de ezeknél tán szebben.
Már szürkül fenn a Koponyák hegye –
Vajjon álmodik-e még a kereszten?

A LELKI SZEGÉNYSÉG

Hálát adok, hogy a világból
Oly kevés dolgot ismerek,
Hálát, hogy Párist sohse láttam,
S nem vonzanak a tengerek.
Hogy nem jártam a Rivierán,
És járni már alig fogok,
Hogy becsukódtak én előttem
Idejében a távolok.

Ó láttam így is, éltem így is,
Így is kínlódtam eleget.
A benyomások szertevitték,
S vissza nem hozták lelkemet,
Ugyan mit értem volna véle,
Ha még több darabra török?
S előlem milliónyi részlet
Födi el azt, ami örök.

Egy kutat ástam önmagamba,
Titokzatos, komor kutat.
Sötét vize pár rokon-árnyat,
S pár testvér-csillagot mutat.
Fölé akkora ég borul csak,
Amekkora tükrébe fér.
Sok lelki nábob kincse nem kell
Cserébe szegénységemér’.

a türelem kérése a fentiek hez

Uram, adj türelmet,
hogy elfogadjam
Amin nem tudok változtatni,

Adj bátorságot,
hogy megváltoztassam,
Amit lehet,
és adj bölcsességet,
hogy a kettő között
különbséget tudjak tenni.

Uram, tégy engem békéd
Eszközévé, hogy szeressek
Ott, ahog gyűlölnek,

Hogy megbocsássak ott,
ahol megbántanak,
Hogy összekössek,
ahol széthúzás van,

Hogy reménységet keltsek,
ahol kétségbeesés kínoz,
Hogy fényt gyújtsak,
ahol sötétség uralkodik,

Hogy örömet hozzak oda,
ahol gond tanyázik.
Ó Uram, segíts meg,
hogy törekedjem

Nem arra,
hogy megvigasztaljanak,
Hanem, hogy én
megvígasztaljak,

Nem arra,
hogy szeressenek,
Hanem arra,
hogy szeressek.

Mert aki így ad,
az kapni fog,
Aki elveszíti magát,
az talál,

Aki megbocsát,
annak megbocsátanak,

Aki meghal,
az fölébred
az örök életre.

szerelem első látásra

Látom: ma szemed különös-szomorú, tüze fáj,
s véznább ma kezed, míg a térdedet átkarolod,
Figyelj ide: messze, a Csád csuda-partjainál
egy dendi zsiráf csavarog.

Harmónikus és kecses, édes arányú kobold,
bőrén divatos, kusza minta varázsa virul,
versengeni senkise tud vele, tán csak a hold,
míg ring a tavak tetején, remeg és kisimul.

Távolban akárcsak a tarka vitorla, suhan,
futása örömteli, fürge madár-repülés,
márvány üregébe bujik, ha az est lezuhan,
s ilyenkor a föld csodaszép örömök fele néz.

Mondjam, hogy a messzi regékben, az ifjú vezér
hogyan szeretett s vele volt-e az éjhajú lány?
Nehéz ez a köd, belehelted, a torkodig ér,
és hinni csupán az esőben akarsz ezután.

Meséljem-e el, milyen ékes a trópusi táj,
mily karcsú a pálma s a fű milyen ős-magas ott?
Zokogsz? No, figyelj csak: a Csád csuda partjainál
egy dendi zsiráf csavarog.

egy barátcság ,mindig jo mert számit hatszrá

Mit jelent egy barát? Túlságosan sokat,
Van kivel megosztanod gondolatodat.
Úgy kell ez a jó neked, mint a levegő,
Mert benne rejlik minden éltető erő.
Lehet életedben bármi, ha nincs barát,
Élheted életed legsivárabb korát.
Ha barátra teszel szert, rá nagyon vigyázz!
Gondold át, hogy mit teszel, soha ne hibázz!
Ha rég hallottál róla, minden bajod van,
Nincs vágyad csak egy, hogy azonnal tudd, hol van.
Mi van vele, mit csinál, nem beteg talán?
Eszed megannyi rossz gondolatot talál.
Kínoz, minden bajod van, nem kapsz levegőt,
Meg kell keresned, fel kell hívnod bárhol Őt.
Olyan vagy nélküle, mint mozdulatlan kő,
Mihelyst tudol róla, az életkedved nő.
Vigyázz nagyon barátodra kincs Ő neked,
Mert életét együtt élheti le veled.
Olyan Ő, mint egy házastárs másik fele,
Szíve csak meleg szeretettel van tele.
Ő nem hagy el soha, rá mindig számíthatsz,
Bút, bajt, örömet, vele mindent megoszthatsz.
Melletted áll nem hagy el, mint sok szerető,
Ezért jól gondold meg, mit jelent neked Ő.

EGY VASÁRNAPOM ,BICSIGLI JAVITÁSAL MERT DURDEFEKTET KAPTAM

Tegnap megittam, kávémat utána, kimentem, elvégezni, dolgomat az is megtörtént.

Úgy éreztem, hogy, egy kicsit lekel, még egy kicsit pihenem, mert, fáradt, vagyok.

Meg, is tetem, le is pihentem, még egy órára, felriadtam, 9óra, fele, és elkezdtem.

Készülődni, a templomba, ott meg, hallgattam, misét onnan, hazajöttem, 1óra előtt.

Át, öltöztem, itthoni, ruhába, bele néztem, tévé műsor, újságba, hogy, mi lesz mai,

Nap, meg következő héten, tévébe 1oldig, eljutom, és bele aludtam műsor újságba.

Fel, riadtam, negyed 3kor, magamhoz, tértem, ahogy, megittam, délutáni, kávémat.

Leültem, megenni, az ebédet, és utána, elkezdtem, meg javítani, a biciklit, mert. Kivolt.

Lyukadva, beragasztották, nekem, egyik, ismerősöm, nekem meg csak az volt dolgom.

Hogy, berakjam, belsőt biciklibe, mehetem is vele, mert utána, jó lett kerékpár mentem.

Is gyorsan ki borbáli, lementem, netthelységbe, hogy minden rendbe e van fel, raktam.

Napi dolgot haza mentem, esete 7után, mert el voltam fáradva, le is pihentem. Időbe.

8kor pihentem.

EGY VÁRAKOZÁS A MÜSZAKI ELADORA

Tegnap, délután, elmentem bevásárolni. Tescoba és majd, nem sikereljártam.

Oda, megyünk, műszaki, pulthoz, volt egy fiatalnő, megkérdezi, tüllünk, hogy,

Hívjon, e szegit, céget maguknak, hogy tudjanak, érdeklődi a műszaki dolgokba.

Fiatalnő, rögtön hívja recepciót, hogy menyen valaki műszaki, pulthoz mert.

Várják, a vevők ez bemondás, recepciótól 2 hangzót menjen valaki, műszaki mert.

Várják, a vevők egy fiatal házaspár, meg mi 2várunk műszaki, pultnál, eltelik.

Tizenöt, perc, fiatal házaspár, megunt, a várakozást, elmentek, mert nem ment.

Műszaki pultosba a helyére, eltelt félóra mi is elmentünk onnan, mást meg.

Venni de még, mindig nem ment, senki műszaki, pulthoz. Addig se ment

Senki, műszaki, pulthoz, amíg, mi, meg vettük többi dolgot a többi holmival.

5perc alatt, végeztünk akkor, szóltam és mit hölgynek ott volt másik eladó.

Az már oda jött segíteni ez műszaki, história közel 1óra múlva érkezet.

Ember műszaki pulthoz de kivártam, nagy nehezen sikereljártam

az ember

Embernek lenni!
Csak-embernek, semmi egyébnek,
De annak egésznek, épnek,
Föld-szülte földnek
És Isten-lehelte szépnek!

Lerázom magamról a port,
Amit a századok ajka rámlehelt,
Ledobom a palástot,
Amit a Hivatal rámtekert,
És az apostol köntösét is szétnyitom,
Amit szent ujjak fűztek össze vállamon:
Nézzétek, itt vagyok.

Lepletlenül, akár egy fiatal fűz a márciusi szélben,
Amit a földanya megformált a mélyben,
Amint elgondolt az Isten öröktől való villanatában,
Fogantatásom titokzatos pillanatában:
Én, ember, egy a millióból.

Ne várjatok éntőlem prédikációt
És ódát és okoskodást ne várjatok:
Én azt beszélem, ami vagyok.
Apró vagyok, és nincsen bennem semmi jó:
És mégis, a gondolat, amely tagjaimat összetartja,
Öröktől való.
Nyomorult vagyok: nincs magamtól semmim
Ami több lenne a pornál,
És mégis, úgy akarta az, aki formált:
Ami vagyok, örökkévaló.
Semmi vagyok, egy milliomod,
De minden, mert mindnyájatok.
Nézzétek, ezek az erek milyen kékek:
Akár a ti eretek!
És piros bennük és meleg a vér,
Mint bennetek.
Nézzétek ezt a szájat:
Kenyérre és csókra és szóra született,
Mint a tietek.
Ez a két szem nézni és nevetni szeret,
És látni tanult és sírni szokott,
Mint a ti szemetek,
És álmélkodik reggeltől estig,
Mint ti és Plátó és a kisgyerekek.
Halljátok, a szívem hogy piheg?
Hallgassátok és megértitek,
Hiszen ő is, mint a ti szivetek,
Kilenc hónapon át pihegett
Egy édes anyának szíve megett,
És visszatér, mint ti visszatértek,
A földbe, amelyből vétetett.

És ez a lélek, érzitek-é,
Hogy lüktet és ölel a lelketek felé?
Ó nézzetek belé!
Magát mutatja, egyet mutat:
De ebben az egyben a ti arcotokat.
Tükör módjára tükrözi hűn:
Benne az erény és benne a bűn,
És minden érzés benne van,
Ami csak bennetek megfogan,
S kimerhetetlen mélyébe lenn
Piheg a mindennapi rejtelem:
A közös, a közös Végtelen.

egy problémárol szeretnék ma irni a agresszív viszelkedérül

Ma reggel, felkeltem, segítem kinyitni temetőt, az meg történt akkor.

Neki kezdtem füvet vágni. Akkor eszembe, jutott hogy ma mit kéne.

Elmesélni, maguknak hogy egyszer, milyen voltam, kicsit néha ideges,

Termést voltam de, mos már nem, a termésestem, ha nem nyugodt vagyok,

Erről, szeretnék egy kicsit, mondani valamit, hogy vannak, emberek, akik.

Nagyon agresszív, terméshete vannak, egyes embereknek, ez cselekedet.

Onnan szokott jelentkezni, ha illető, kegyetlen sokat tévét nézik onnan.

Tudják kegyetlen sok agresszív viselkedést felvenni, mert látják, hogy.

Bánnak ember, társával, és ahhoz igazodik, ember szervezete, ha ilyen.

Filmet néz, elég szokat ,akkor ,ember szervezete ehhez az agresszív

Viselkedéshez, folyamodik, és ez elég baj, mert szülök, nem tudnak.

Akkor, gyerekkel szót, érteni, és rögtön jelentkezik, pszicho lógós.

Fordulhat, szülő, mert ez tünet szújós eset tévétől, jelentkezik orvos

Meg, alapítja hogy, gyerek sok ilyen, filmet néz atol van szülő, belebólint

Hogy igen kezdődhet évekig orvos járni, amíg állapota javul embernek.

a testamentum

Szeretnék néha visszajönni még
Ha innen majd a föld alá megyek,
Feledni nem könnyû a föld izét,
A csillagot fönn és a felleget.

Feledni oly nehéz, hogy volt hazánk,
Könnyek vizét és a Tisza vizét,
Költõk dalát és esték bánatát:
Szeretnék néha visszajönni még.

Ó, én senkit se háborítanék,
Szelíd kísértet volnék én nagyon,
Csak megnézném, hogy kék-e még az ég
És van-e még magyar dal Váradon?

Csak meghallgatnám, sír-e a szegény,
Világ árváját sorsa veri még?
Van-e még könny a nefelejcs szemén?
Szeretnék néha visszajönni még!

És nézni fájón, Léván, Szigeten,
Szakolcán és Makón a hold alatt,
Vén hárs alatt az ifjú szerelem
Még mindig boldog-e és balgatag?

És nézni: édesanya alszik e
S álmában megcsókolni a szívét
S érezni, most is rám gondol szíve:
Szeretnék néha visszajönni még!

EGY RÉGEN MENYIRE KIVOLTAM BUKVA IDEGILEG

Régen, 2004évbe, nagyon kivoltam idegileg, bukva, és be kellet feküdnöm.

Korházba, ott voltam megint egy 4hétig, de kijárkáltam, udvara mert, nem.

Voltam, annyira, megbíztak, bennem, hogy kimehetem udvara, sétálni ott.

Volt egy. Nő, aki szeretet, mindenkitt, de egyszer, úgy döntőt, hogy engem.

Is meg, akar ismerni, meg is történt, hogy meg, ismert utána nyakamon lógott.

Mindig. Oda jött ahova. Én mentem egyszer, volt, valamilyen lelki problémája.

Hozzám, fordult, ez eset ép késő esete, volt, gyereki, udvara szeretnék beszélni,

Veled, mert van egy ,lelki problémája. Kimentem, ott volt egy, beteg, gyerek,

És ö nagyon, rosszul, volt, mi kint beszélgetünk, 2ten és nő, aki beszélt velem

Mert lelki problémája, volt, befejezte mondatot, küszi hogy meg hallgattál, engem,

Akkor, szol neki, nő padra, gyereknek ő nagyon, rosszul volt ép halotta szolunk neki.

Nő, aki velem beszélgetet, oda menet hozzá, de ő nem igazán reagált, akkor ismét szolt

Nő, nekem szólj, ápoló, nőnek hogy kint rosszul van valaki, de ők nem mozdultak és.

Kimentem, vissza udvara nőhöz, mondtam, még nem jönnek akkor eszébe jutott, hogy.

Szólj 2embernek be, visszük korterembe meg, történt be vittük korterembe akkor rá 20perc

Múlva, jöttek, ápolok beteghez és kiderült, hogy ő egésznap nem evet, szemit, és ápolónő

Pedig, nőt szita le, hogy mit tetettél evvel, beteg gyerekkel, amikor mi mentettük, meg

És nőt sziták le hogy segítet hogy, bekerüljön, korterembe, rá2nap múlva azt, nőt el is.

Küldték kórházból de, előtte 1napal mondta nekem engem, elküldtek ez miatt engem.

Meg, meg dicsértek. Utána 2hétmulva haza engedtek végleg, azóta nem kell befeküdnöm.

Korházba, úgy beállították. Gyógyszert nem kel évente, befeküdnöm, mert nem készítik

Ki. Idegemet, csak ennyire, jó volt máshova mentem, segíteni nem benzinkút, ahol mindig.

Idegrendszeremen, jártak. Látják rosszból is lett valami jó nekem.

akarom hivatalos ember nelegyek

A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az ő érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindíg enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon
Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.

Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.

egy gondolat és egy bánat egybe egy embernek

Egy gondolat bánt engemet:
Ágyban, párnák közt halni meg!
Lassan hervadni el, mint a virág,
Amelyen titkos féreg foga rág;
Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál,
Mely elhagyott, üres szobában áll.
Ne ily halált adj, istenem,
Ne ily halált adj énnekem!
Legyek fa, melyen villám fut keresztül,
Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül;
Legyek kôszirt, mit a hegyrôl a völgybe
Eget-földet rázó mennydörgés dönt le… –
Ha majd minden rabszolga-nép
Jármát megunva síkra lép
Pirosló arccal és piros zászlókkal
És a zászlókon eme szent jelszóval:
“Világszabadság!”
S ezt elharsogják,
Elharsoják kelettôl nyúgatig,
S a zsarnokság velök megütközik:
Ott essem el én,
A harc mezején,
Ott folyjon az ifjui vér ki szivembül,
S ha ajkam örömteli végszava zendül,
Hadd nyelje el azt az acéli zörej,
A trombita hangja, az ágyudörej,
S holttestemen át
Fújó paripák
Száguldjanak a kivivott diadalra,
S ott hagyjanak engem összetiporva. –
Ott szedjék össze elszórt csontomat,
Ha jön majd a nagy temetési nap,
Hol ünnepélyes, lassu gyász-zenével
Es fátyolos zászlók kiséretével
A hôsöket egy közös sírnak adják,
Kik érted haltak, szent világszabadság!

EGY SZER RÉGGEN BENZIKUTNÁL SZEGITETEM 7ÉVEN KERESTÜL OTT VOLTAM

Én régen egy, benzinkútnál, segítetem ott voltam 1997-2004ig oda délután ként jártam.

Segíteni ott is megbecsültek, és szeretek engem, de ott az volt baj, hogy, annyira,

Kiborítottak, ott azon helyen, hogy évente, be kellett, feküdnöm, korházba ott kellett.

Lenem, 4hétig bent kelet, feküdnöm, amíg, beállítják, gyógyszert, utána, mehetem.

Haza, de otthon is, kelet lenem amíg, egy, kicsit beállt rendesen gyógyszer, utána.

Tudtam, meni vissza, segíteni, oda, amikor vissza, mentem korházi, pihenés alig.

Várták, már hogy megjöjjek, vissza, körül, ugrándoztak, hogy, visszajöttem.

Kérdezték jobban, vagy már, mert kocsim egy merő koszos, téged vártalak.

Jobban, legyél. Letudd, mosni hogy, szép legyen kocsim, tulajdonosa, kocsinak.

Meg, volt elégedve munkámmal, így aki látta, hogy szép kocsid, kutas úr itt.

Mosattam, le evvel gyerekkel, lemosná nekem is ö azt, mondta, hogy igen hozd.

Ide, meg mossa neked, kocsidat és fel hívlak, mikor jöhetsz kocsi dér meg is.

Történt így történt 7évig utána teljesen, kikésitek, idegileg hogy nem bírtam.

Csinálni, újra, bekellet, feküdni korházba, amíg újra beállítják, gyógyszert.

Vártak, vissza hogy, megyek oda segíteni oda. De2004be, egy ember megkereset.

Hogy gyere ,segíteni ,el is mentem segíteni ,hívom őket nem birok, bemeni segíteni.

Mert itt ,nem végeztem jó van majd jössz holnap meg irigyelték ott segítek akkor.

Mondta, döntsél, itt vagy ott, mind2tö azután 2004ősszén befeküdtem korházba

Mert nem bírtam, tovább 1helyen maradtam, mert benzinkútnál akkor ott teljesen

Idegileg kikéstettek. Úgy döntöm, maradok itt, mert nyugis hely.