MESE KI HOHYAN SZERET

Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar,
hisz szeretik.
Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar,
hiszen szeret.
Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia
kell, éppen mert szeret.
Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia
kell, éppen mert szeretik.
Van, akinek számára a szerelem
határos a gyűlölettel.
Van, akinek számára a szerelem
határos a szeretettel.
De van olyan is, aki a szerelmet összetéveszti
a szeretettel,
s nem érti, hogy mások feleletül a
gyűlölettel tévesztik össze a szerelmet.
Van, aki úgy szeret, mint az országútra
tévedt nyúl,
amely a fénycsóvák csapdájába esett.
Van, aki úgy, mint az oroszlán, amely széttépi
azt, amit szeret.
Van, aki úgy szeret, mint a pilóta a várost,
amelyre bombáit ledobja.
Van, aki úgy, mint a radar, amely a repülők
útját vezeti a levegőben.
Van, aki békésen szeret, mint a kecske, amely hagyja,
hogy megszopja az éhező kisgyerek.
Van, aki vakon, mint a másikat alaktalanságába
nyelő amőba.
Van, aki esztelenül, mint az éjszakai lepke
a lángot.
Van, aki bölcsen, mint a medve a téli álmot.
Van, aki önmagát szereti másban,
s van, aki önmagában azt a másikat,
akivé maga is válik általa.

Szerdai napom nehéz bútorpakolással pici pihenés délbe.

Szerdán felkeltem, reggel, fél6után öt perccel bementem, konyhába, lefőztem, kávét.

Bevittem, anyámék, szobájába, megittuk, kávét, elmentem, szobámba elkezdtem fel,

Öltöztem, bevetem, az ágyamat, elmentem, itthonról reggel6elött, de hamar meg jártam.

3/4negyed 7kor, itthon voltam kicsit belenéztem, tv be az 5percig tartott 7után meg szólal,

Apám szobájába, gyere be kicsit, szobámba van egy kis problémám, dígi tv ével, meg,

Néztem, újra kelt indítanom, beprogramoztam, neki ahogy, szereti. El kellet mennem,

Itthonról családsegítőbe, mert 9ora után, jött egy ember, megint, bútort, kelet cipelni, az.

Egyikhelyről, másik helyről. Bútorokat az kap, aki rászorulnak, most olyan helyre vittük.

Egyik szújós szekrényt, pont kedvenc helyünkre, aki, amit meg kap párnap múlva,

Elégetik tűzbe, ennyire nem becsülik. Dolgot, amit kapnak, bútorpakolással 11ora fele,

Végezetem, itthon cserepeket igazizottam, apámmal 12ora fele meg ebédeltünk, kicsit.

Pihentem 3orakor lementem kinyit Internetet, helységet ott voltam 6oráig haza jöttem.

Onnantól, otthonvoltam most már tv néztem, meg vacsoráztam elmentem aludni este,

9ora fele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Férfinak és nőnek teremtette őket”

Ajándék vagy. Az ajándék önmagában is értékes, mégis akkor tölti be igazi rendeltetését, amikor átadják. Ugyanígy életed is akkor lehet élet forrása, ha odaadod valakinek, örökre és visszavonhatatlanul. Egy kispap vagy szerzetesnövendék erre hosszú évekig készül, és elöljárói is segítik őt, hogy végül teljesen átadhassa magát Istennek. Ehhez képest házasságot bárki köthet, akár néhány hét után is. Nem is csoda, hogy sokan nem olyan ajándékot kapnak, mint szerettek volna, és inkább visszakérnék, amit maguk ajándékoztak oda a másiknak. A következő Nagymarosi Találkozó alkalom lehet a felkészülésre is, hogy amitől boldogságot vársz, ne szenvedés forrása legyen számodra.

Mindannyian tudjuk, hogy nehéz megtalálni az Igazit. Talán még ennél is nehezebb azonban Igazivá válni, hogy aztán valaki ránk találhasson. A teremtésben férfiak és nők lettünk, egymás kiegészítői. Ahhoz azonban, hogy a fiúkból igazi férfiak, a lányokból pedig igazi nők váljanak, hosszú és soha le nem záruló utat kell megtennünk. Ez pedig nem más, mint önmagunk keresése, személyiségünk kibontakoztatása. A találkozó alkalom a továbbfejlődésre, hogy újabb lépést tegyünk önmagunk megismerésének útján.

Isten jelen van, nemcsak a házasság szentségében, hanem a jegyesség alatti felkészülésben és az együttjárásban, sőt már a párkeresésben is. Az is lehet, hogy Isten más úton hív bennünket. Az viszont biztos, hogy bármelyik helyzetben az Ő akaratát kell fürkésznünk. Akkor is, ha ez fülig szerelmesen, épp reményvesztetten vagy a napi gondok között elmerülve egyáltalán nem könnyű. A találkozó alkalom a megállásra, hogy újra megtaláld életed helyes fókuszát.

Múlt, hét, keddi napom, intézkedésszigetelésekkel, pici munka.

Múlt hét kedden, sokkot, időbe fölkeltem bemenetem, anyámék, szobájába, megittam.

Kávét, utána, elmenetem, meg mosakodni, fürdőbe, kijöttem onnan elindultam szobámba.

Felöltözni. Reggel6elött útra kelletem kerékpározni onnan, fél, 7kor haza jöttem pihentem,

Akkor lemenetem, piactérre, tejér onnan, haza jöttem 8ora fele, utána lemenetem internet.

Helységbe, picit berakjam bejegyezést, kicsit lent voltam, megnézem, dolgaimat, haza,

Jöttem, szol, telefon menyek, valahova jön, valaki engedjem be, amíg ott tartózkodik.

Maragyak, ott, onnan haza jöttem délután 2ora fele, akkor fel menetem pékségbe, mert.

Kelet valami gyorsan, meg jártam, 10perce, rá már itthon voltam neki kezdtem, meg,

Ebédeltem, onnan tol 5ig, végeztem itthoni tenni, valóimat fél6után este elindultam.

Templomba, és részt vetem hétköznapi misén fél9kor jöttem haza, mert beszélgetem

Addig másal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hétfői napom, intézkedésszigetelés dolog ügybe. Fenyegető sms.

Tegnap reggel, felkeltem, szokott, időbe, egy kicsit 10percet nyújtózkodtam, ágyba.

Fél6kor, kikeltem, ágyamból, bemenetem anyámék, szobájába ott megittam reggeli.

Kávémat, elmentem, fürdőszobába, meg mosakodtam, kijöttem szobámba, fölöltöztem.

Reggel 6ora előtt elmentem. A kerékpározni, hamar meg jártam, itthon voltam fél7kor

. lefőztünk, még egy kávét, mert anyám kért egyet. Akkor megittuk meg beszéltük dolgot.

Fél8kor el kellet mennem, itthonról, tegnap elkezdtek bevakolni hátul abból hiányzót.

Anyag után rohangáltam. 9orára hazajöttem, itthon végeztem dolgomat 10ora fele temetőbe.

Ott meg locsoltam, egy sírt, amire meg kértek, utána, meg kelet még egy sírt, amit körbe,

Kelet haza jöttem délután 1ora kor meg ebédeltem. Ledőltem picit, piheni, akkor megint

 

Kapok, egy üzenetet telefonomra, attól nőttől, aki meg fenyegetet engem, túljár eszemen.

De nem riadtam meg. Előtte 1 Atya ellátott, tanáccsal, ez, amit a nő kezdene veled az nem.

Szeretet, hanem 1egyházi parancs meg szegése nem dűltem neki, ráhagytam. Egy idő, abba

Hagyni. Várd ki.

Evvel, gondolattal zárom mai napot, elmélkedést.

Mindaz, aki csak egyetemes szabályokat, különféle paragrafusokat lát az Istentől kapott,

Törvénybe, mint az evangéliumi törvénytudó, annak kicsúszik az élet a kezéből.

De aki embersége legmélyén az elméjében (elmélyülés)

Ahol az emberek végső dolgait illetően nem hagyatkozik csupán a rációra ,a

Mindennapokban használt értelemre, hanem -az örökkévaló Isten szavát hallja.

És azt cselekszi, az megtalálja az örök életet .Aki meghallja az Úr szavát a

Személyes kapcsolatban az átéli saját és mások élete mélységeit. Az megtartja

Az Isten és a felebaráti szeretet törvényét.

A törvénytudó meg akarja határozni a „felebarát” fogalmát, hogy elnyerhesse az

 

Örök életet ,ezért megkérdezte: , de hát ki az én felebarátom.

 

 

 

 

 

 

A tanúságtétel hivatásokat ébreszt"

A pápa a 47. világnapra kiadott üzenetében – melynek témája összhangban van a papságnak szentelt év alapgondolatával – arra szólítja fel mindazokat, akiket az Úr meghívott szőlejébe, hogy újítsák meg hűséges válaszukat, különösen ebben a papi évben, amelyet a Szentatya az arsi plébános halálának 150. évfordulója alkalmából hirdetett meg. Vianney Szent János ugyanis a papok és plébánosok számára mindig időszerű példaképet jelent.

Az ószövetségi próféták tudatában voltak annak, hogy életükkel tanúságot kell tenniük mindarról, amit hirdetnek. Jézus küldetésével arról tett tanúságot, hogy Isten mindenkit szeret, megkülönböztetés nélkül, különös figyelmet fordítva a legkisebbekre, a bűnösökre, a kirekesztettekre, a szegényekre. Istennek és üdvösségtervének legfőbb tanúja Jézus.

Péter hivatása is testvére, András tanúságtétele nyomán született. András, miután találkozott a Mesterrel, szükségét érezte, hogy Péternek is elmondja: „Megtaláltuk a Messiást, vagyis a Fölkentet – és elvitte Jézushoz.”

Isten szabad és ingyenes kezdeményezése várja azok tanúságtételét, akik elfogadták meghívását, hogy így az isteni meghívás eszközei legyenek. Ma is ez történik az egyházban: Isten a küldetésükhöz hű papokat új hivatások ébresztésére küldi Isten népe szolgálatában.

Vasárnapi napom, itthon szigetelés +templom, szakitás 7gyére

Tegnap reggel, felkeltem, szokott, végre engedte az, időjárás reggeli bicikli túrámat.

Újra meg, kezdetem 2napig szüneteltetni kellet, rossz idő miatt tegnap újból elővetem.

Kerékpárt, és reggeli túrámat elkezdtem, 6orakor, gyorsan meg is jártam fél7kor itthon.

Voltam már. Picit pihentem reggel 7utánig. jöttek mesteremberek hátsó falat beszigetelni.

Az munka eltartott délután, 4ig itt voltak mesteremberek. De én közbe reggel fél10kor el,

Mentem, templomba, részt vetem, Szent misén az eltartott délután 1oráig haza, jöttem, meg.

Ebédeltem, délután 4kor lemenetem internet helységbe beszélgetni valakivel az egy nő,

Akinek 6sor mondták neki, engem ő, nem érdekli társkeresése belém, akar szeretni, de én.

Nem elcsavarja fejemet akkor. 7gyére rászánom magam, kiadom utászt neki, hátha 7gyére.

Meg érti vége, nem akarom, meg ismerni de, nem nagyon érti meg. De lerázom ő, fenyeget.

Tovább túljár eszemen de, tudják, aki túl akar járni eszemen előbb keljen fel, mint én. Még

Este 8kor folytatta sorozást, fenyeget, túljár eszemen stb. de, sms küldte nekem, elolvastam

Töröltem. Mindenki azt mondja, hagyd, rá majd meg unja úgyis történt 1nap nem zavart.

Tegnapi alkatrész beszerezése, biciklinek meg alapítványos napom..

Tegnap reggel, felkeltem, szokott, időbe. Kinéztem az ajtón, látom, esik eső gyorsan.

Vissza, feküdtem, az ágyba el is aludtam, gyorsan reggel fél7kor keletem fel utána.

Elmentem, konyhába lefőzni, a kávét. 5perc múlva, lejött, kávét bevittem az anyámék.

Szobájába ott közösen, megittuk kávét. Elpakoltam, poharakat helyére, kimenetem az.

Anyámék, helységéből, kijöttem az én szobámba ott bele, néztem tévé hírekbe, ki is.

Kapcsoltam tévét, utána 8ora után el kellett, meni egy kerékpár szaküzletbe, mert volt,

Folyamatosan ugrott, kerékpár amikor, hajtottam. Elmentem oda szaküzletbe, elmondtam.

Mi bajom biciklivel elmondtam, neki azt, mondta 88bajam, van.(az agy van kikopva, kikel

Cserélni) meg vetem alkatrész, amit mutattak haza vittem és fel egyik ismerőst, kitudnád.

Cserélni ezt, alkatrészt, mondata, igen csak vigyem el haza vittem hozzája, utána haza.

Jöttem, 11ora kor meg, ebédeltem neki indultam kinyitni fél12re internet helységet.

Délután 2re, pedig jöttek beteg gyerekek, akik igazán tudnak szeretni fele barátját.

Evvel, gondolattal zárom mai napot

A keresztény lét, ilyen gyakorlati helyzetben, bontakozik ki, és lesz szeretetközösség.

Ez a szeretet civilizációja .

Csak akkor tudunk felemelkedni erkölcsi elesettségünkből, ha szívünk mélyén meghalljuk.

Krisztus szavát, és az örök élet titkát megismerve, egymás szeretetére tamáskodva,

Igyekszünk, élni. Látni, hallani az elesettet, felsegíteni, vele közösséget, vállalni – ez Isten

Szava. Aki meghallja és cselekszik ,az Krisztus szeretetét is, megkapja is, megkapja .

És az Istenember szeretete, minden akadályt legyőz, még azt is, ha az elesett, aki ránk.

Szorul ellenségünk A szeretet az örök életet szerezni meg ,mert a szeretet maga Krisztus,

Aki mindenkit elér és összetart.

sérült gyermek nem "káresemény"

Az Osztrák Világi Katolikusok Tanácsa tiltakozását fejezte ki a Legfelsőbb Bíróság ítélete miatt, amelyben az jóváhagyott egy fogyatékos gyermekért megítélt kártérítést. Az ítéletet azzal indokolták, hogy az orvosok nem vették észre a rendellenességet, és nem figyelmeztették a szülőket a gyermek várható betegségére.

A tanács határozati javaslatában jogi, politikai és anyagi intézkedéseket követel a fogyatékkal élők jogainak védelmében, nem pedig “kártérítést”. Arra figyelmeztetnek, hogy egy sérült gyermek soha nem lehet “káresemény”.

A fogyatékos, beteg gyermekeknek káreseményként való kezelése ellen az Osztrák Püspöki Konferencia is tiltakozott legutóbbi ülése alkalmával.

Párbeszéd a szeretetről

Tulajdonképpen hogy terem a szeretet? – kérdeztem
egyszer anyát.
– Magról vetik – nevetett rám.
– És honnan szerzik hozzá a magot?
– Nem kell azt vetni, szerezni. Belőlünk magunkból pereg. S megfogan a tenyér simogatásában, a szem pillantásában, minden ölelésben.
– Öntözni nem is kell?
– Dehogynem. Jó szóval.
– Nem könnyel?
– Ments ég. A könny sós, és a só kimarja a kis szeretetpalánta
hajtásait.
– Hát palántázni kell a szeretetet?
– Palántázni bizony. Elültetni még a szikes talajba is. Mert ha nem terem szeretet, kihűl a föld.
– Úgy érted, hasztalan a nap heve, ha belülről nem fűt semmi se?
– Igen, így értem, mert emberközpontú világban élek, és emberként gondolkodom.
– Elsősorban mi hát a szeretet?
– Biztonság. Ha szeretnek és szeretsz, mindig van szövetségesed.
– És mi a szeretet másodsorban?
– Erő. Ha feltöltődsz vele, könnyebbnek érzed a batyut, mit az élet a válladra rakott.
– Szeretni mégsem mindig boldogság. Néha gyötrelem.
– Az élet már ilyen.
– Mégis érdemes szeretni?
– Csak azt érdemes.

Ma tovább pihentem, mert rossz idő volt, délután meg temetés volt.

Ma felkeltem sokkot időbe, de még nyújtózkodtam az ágyamba meg riadtam.

Ránéztem, telefonomra akkor mutatta, hogy reggel háromnegyed 6van picit.

Tovább nyújtózkodtam ágyamba. Akkor fel ültem gyorsan, mert majd elkésztem.

Mondja, anyám nyugodtan aludj, tovább, mert esik eső akkor nem sokttam, ilyen,

Kor, reggel biciklizni. Így reggel 7ora után keltem fel ágyamból, megittam maradék,

Kávémat akkor, magamhoz, tértem elpakoltam ágy neműmet utána lemenet egy kicsit.

Internet helységbe ott elolvastam, elektronikus leveleimet onnan 9ora után fel, jöttem.

Mert volt dolgom itthon. Délbe meg ebédeltem pihentem, egy kicsit utána elkellet, meni.

Itthonról délután, mert temetés volt itthon, sokan voltak, mert asztalos munkát végzet.

Sokkhelyen, főleg turai templomba is készítettet asztalos, munkát túraiak sokan.

Vetek részt szertartáson. Elbúcsúztak el kisérték az utolsó útjára a szertartásnak délután

Háromnegyed 5kor volt vége haza mentem piheni utána templomba menetem ott volt.

Gyászmise 7kor érte evvel versel, kívánok őszinte részvétemet mindannyi UK

Nevébe, akit elvesítik szeretteit

,, VISZONTLÁTÁSRA -MONDOM ÉS MEGYEK,

ROBOGNAK VONATOK ÉS ÉLETEK,

S BENNEM LEGBELÜL VALAMI REMEG,

MERT NEM TUDOM, SOHASEM TUDHATOM,

SZORITHATOM -E AZT, KEZET, AMIT ELENGEDEK.

VISZONTLÁTÁSRA – MONDOM MÉGIS, MÉGIS,

VISZONTLÁTÁSRA HOLNAP,

HA NEM HOLNAP, HÁT HOLNAPUTÁN,

VAGY, HA AKKOR SEM, HÁT AZUTÁN,

VAGY HA NEM, HÁT EZER ÉV MÚLVA.

VISZONTLÁTÁSRA a FÜLDNEK PORÁBAN,

V ISZONTLÁTÁSRA AZ ÉGI SUGARÁBAN,

VISZONTLÁTÁSRA a HOLDNAK UDVARÁN,

VAGY A TEJÚT VALAMELY CSILAGÁN.”

Kiút a hűtlenségből 2.

Ebben a fázisban rendkívül fontos felmérni, milyen állapotban volt a házasságunk a baj bekövetkezte előtt, mennyire tudtuk átadni magunkat a párunkkal való barátságnak, szerelemnek, testi szerelemnek és intimitásnak. Ebben a fázisban érdemes átgondolni, hogy is állunk az önátadással, bizalommal, önzéssel, haraggal, valamint a szülői örökséggel.

Ebben a stádiumban azok a férfiak mutatják a legtöbb ellenállást, akik azért váltak hűtlenné, mert nem tudtak bízni saját férfiasságukban – ami pedig a férfi és apja közötti gyenge köteléknek lehet következménye. Ezek a férfiak hajlamosak rá, hogy az apával való kapcsolat miatti haragjukat és keserűségüket a feleségük ellen fordítsák.

Gondok adódnak azoknál a nőknél is, akik hajlamosak az uralkodó, elnyomó típusú viselkedésre, és nem képesek tisztelni férjüket – ennek az eredetét szintén az apával való meghitt gyermekkori kapcsolat hiányában találjuk meg. Az ilyen feleségek az apának szánt haragjukat fordítják a férjük ellen .

A harmadik súlyos probléma, amely a hűtlenségek hátterében állhat, az a vigasztaló szülői szeretet hiánya miatt érzett magányosság. A házastársi szeretetnek nagy ereje van, és vigasztaló is tud lenni, de mégsem tudja begyógyítani a gyermekkori, illetve kamaszkori magány sebeit. A gyermekkori magány veszi rá az embert veszélyes lépésekre, melyekkel öntudatlanul az intenzív fájdalom elől próbál menekülni. Ilyen menekülőutak például:

– megpróbálja megtalálni régi szerelmeit az interneten
– rengeteg időt tölt facebookon
– drogfogyasztás vagy alkoholizmus .
– túl sok időt tölt az otthonától távol, szórakozással — mert a gyerekkori otthonhoz a boldogtalanság érzése tapad

És végül az önzés, a házastársi szeretet legnagyobb ellensége, a félrelépéseknek is az egyik legfontosabb mozgatórugója.

Tegnap teaház és szeretet, ahol az uralkodik

Tegnap idő felkeltem, picikével tudtam tovább lustálkodni, mert apám elment,

Dolgozni előbb, ö főzte le kávét reggel korán lefőzte hajnali fél4kor utána, tv.

Néz közbe, amíg lejön kávéja, utána 4ora után elment, dolgozni, én meg Utána.

Keltem fel 5: 20de 10perc múlva mentem be anyámék szobájába meginni reggeli.

Kávémat utána elmenetem biciklizni hamar meg, is jártam, mert 3negyed 7kor, már.

Itthon voltam gyorsan, fel szaladtam pékségbe, nem volt sok kenyerünk azért mentem.

Fel megvetem, haza jöttem elmentem fürödni, mert 8ora után, közösségbe kelet mennem.
l
9orakor reggel, segítetem azokon, aki állást kereset és Interneten keresztül én, fel,

Regisztráltam ott pár nap múlva kiértesítik, van e helye munka körébe, amit kiválasztott.

Magának ott fél12kor, végeztem, utána teaházba, ültembe megittam teát, el kellet búcsúzni.

Egy nagyon, kedves volt mindenkihez mindenkit, nagyon szeretet. Ebe közösségbe csak

Szeretet ural kódot. Evvel, gondolattal zárom ezt, napot.

Ma jól látjuk, hogy népünk felemelkedésének, útja a főparancsban adva, van, ahogy, a.

Zsoltárossal imádkozzuk: Az Úr végezése igaz, megvidámítja a szívet, az Úr.

Parancsa, világos, fényt nyújt a szemeknek,

Csak akkor tudunk felemelkedni erkölcsi elesettségünkből, ha szívünk mélyén meghalljuk.

Krisztus szavát, és az örök élet titkát megismerve, egymás szeretetére tamáskodva,

Igyekszünk, élni. Látni, hallani az elesettet, felsegíteni, vele közösséget, vállalni – ez Isten

Szava. Aki meghallja és cselekszik ,az Krisztus szeretetét is, megkapja is, megkapja .

És az Istenember szeretete, minden akadályt legyőz, még azt is, ha az elesett, aki ránk.

Szorul ellenségünk A szeretet az örök életet szerezni meg ,mert a szeretet maga Krisztus,

Aki mindenkit elér és összetart.

Életige

Ezzel a rövid példabeszéddel Jézus igencsak megmozgatta hallgatósága fantáziáját. Mindenki tisztában volt az igazgyöngy értékével, mely az arannyal a legértékesebb kincsnek számított akkoriban.
Ráadásul az Írás úgy beszél a bölcsességről, azaz Isten ismeretéről, mint olyan értékről, amivel még a „fölbecsülhetetlen drágakövet sem lehet egy sorba állítani”.

A példabeszéd egy kivételes, meglepő és váratlan eseményt mond el a kereskedőről, aki – talán egy bazárban – megpillantott egy drágakövet. Óriási értéke pusztán az ő szakértő szemével volt felmérhető. Számolgatni kezdett és látta, mekkora haszonhoz juthat. Úgy döntött, eladja mindenét és megveszi. Ki ne tett volna ugyanígy a helyében?
A példabeszéd legmélyebb mondanivalója, hogy egyedülálló lehetőségünket, a találkozást Jézussal, vagyis a köztünk levő Isten országával – ez az igazgyöngy! – ne szalasszuk el: minden energiánk, és amink csak van, mind erre irányuljon!

„A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette.”

A tanítványok nem először érzik, hogy radikális döntést kell hozniuk, ha követni akarják Jézust, mindenről le kell mondaniuk: a legértékesebb javaikról, mint a családi kötelékek, az anyagi biztonság, a megalapozott jövő.
Jézus kérése mégsem képtelenség és nem indokolatlan.
A „minden” helyett, amit elveszítünk, egy olyan „mindent” találunk, amely értékében semmihez sem hasonlítható. Amikor Jézus kér valamit, mindannyiszor megígéri, hogy túlcsorduló mértékben fizeti vissza, és sokat, még többet fog adni.
Ezzel a példabeszéddel biztosít bennünket, hogy olyan kincs lesz a kezünkben, amely örökre gazdagítani fog.

S ha néha elhibázott lépésnek tűnik is otthagyni a biztosat a bizonytalanért, már meglevő javainkat a csupán megígértek fejében, gondoljunk az említett kereskedőre: ő tudja, mennyire értékes az a drágakő, és bizakodva várja a napot, amikor majd hasznot húz belőle.
Ugyanígy, aki követni akarja Jézust, az tudja, és a hit szemével látja, milyen végtelen nyereség lesz osztozni vele Isten Országának örökségében, mert mindent elhagyott érte legalább lelki értelemben.
Isten minden ember életében ad egy ilyen alkalmat, hogy megragadhassuk a lehetőséget.

„A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette.”

Ez az ige meghívás konkrétan, hogy tegyük félre bálványainkat, amelyek elfoglalhatják szívünkben Isten helyét: a karriert, a házasságot, a tanulmányokat, a szép lakást, a munkát, a sportot, a szórakozást…
Meghívás arra, hogy Istent tegyük az első helyre; hogy Ő legyen minden gondolatunk és érzésünk csúcsa. Az életben ugyanis mindennek feléje kell haladnia, és tőle kell kiindulnia.

Ha erre törekszünk, ha az Ő országát keressük, akkor ráadásként minden más megadatik nekünk – ígéri az evangélium . Ha Isten országáért elhagyunk mindent, megkapjuk a százszorost: száz házat, száz testvért, száz apát és anyát , mert az evangéliumnak van egy kifejezetten emberi vonatkozása is: Jézus Isten-ember, ezért a lelki táplálék mellett biztosítja számunkra a kenyeret, az otthont, a ruhát és a családot is.
Talán meg kellene tanulnunk a „kicsinyektől” nagyobb bizalommal nézni a gondviselő Atyára: Ő nem hagyja, hogy bármiben is hiányt szenvedjenek azok, akik szeretetből odaadják azt a keveset, amijük van.

Kongóban néhány fiatal művészi képeslapokat kezdett készíteni banánhéjból, és pár hónapra rá Németországban adták el. Kezdetben az összes bevételt megtartották (volt, aki ebből biztosította családja megélhetését), később viszont elhatározták, hogy jövedelmük 50%-át közösbe teszik. Ebből harmincöt munkanélküli fiatalnak tudtak segíteni.
Isten nagylelkűsége azonban felülmúlhatatlan: ketten közülük egy üzletben dolgoztak, és olyan feltűnő volt a tanúságtételük, hogy több kereskedő onnan kért segítséget, amikor alkalmazottra volt szüksége. Így tizenegy fiatal jutott állandó munkához

A szeretetre mindig szükség lesz

Az önkéntes munkának több évezredes múltja van. A történelmi egyházakat kezdetektől jellemezte a karitatív tevékenység. A szeretetszolgálat nagy egyénisége volt például Árpád-házi Szent Erzsébet, Assisi Szent Ferenc, Páli Szent Vince, Don Bosco, Szent János, Ward Mária. A keresztény jótékonyság és könyörületesség alapja a felebaráti szeretet. A keresztény rendek az idősek, betegek és árvák ellátásában, ápolásában vállaltak jelentős szerepet. A XX. századig az egyház karitatív tevékenysége, a civil önkéntesek segítő munkája jelentette az elesettekről, rászorulókról való gondoskodást.

1927-ben az egyház által bevezetett segítési rendszer volt hazánkban az Egri Norma. Szegénygondozó nővérek az egyház és az önkormányzat szociális szakmai együttműködésének szép és szakszerű példáját adták. Abban, hogy nem teljesedhetett ki országosan, mint Magyar Norma, a II. világháború játszott szerepet. Az Egri Norma és az ONCSA (Országos Nép- és Családvédelmi Alap) máig a szociális szakmai és önkéntes munka csúcsteljesítménye, melyet meg kellene valósítani. Éppúgy tanulmányozásra érdemes, mint a KALOT, a KALÁSZ, az EMSZO és a hivatásszervezetek gazdag hagyománya is, különösen napjainkban. (A témáról szóló, nemrégiben újra kiadott, Félbemaradt reformkor című kötetet sok szakszervezeti, civil és politikai vezetőnek el kellene olvasnia.)

A szocializmus felszámolta a civil társadalmat. A totalitárius állam a lelkeket is gyarmatosítani akarta. A szocialista brigádok groteszk világa mellett csak a Magyar Vöröskereszt szervezésében végeztek önkéntes munkát.

Az 1980-as évektől azután jelentkezett a SZETA, majd a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, és 1990-től a Magyar Karitász is.

A rendszerváltás után ismét működtek a civil, nonprofit alapítványok és egyesületek. A legutóbbi KSH-felmérés szerint a nonprofit szervezetek száma 2003-ban 53 ezer volt. Ennek kb. 20 százaléka a szociális szakterületen tevékenykedik (az egészségügy, az oktatás, a kultúra, a szabadidő, az életmód és a környezetügy mellett), főként az idősgondozásban, a gyermekvédelemben és a hajléktalangondozásban, valamint a szenvedélybetegek ellátásában.

Összességében erősödött a segítő tevékenységet folytató világi szervezetek szolgáltató jellege, javultak gazdálkodási mutatóik, bevételeik folyó áron elérték a 731 milliárd forintot, de jól érzékelhető, hogy ez a nagyobb szervezetekbe koncentrálódott, hiszen 48 százalékukban az éves bevétel 500 ezer forintnál kevesebb volt.

2003-ban 400 ezer fő végzett Magyarországon önkéntes segítő munkát. Az általuk teljesített 34 millió munkaóra körülbelül 16 ezer főállású foglalkoztatott munkaidejének felelt meg. Az önkéntes segítők által végzett munka értéke meghaladta a 24 milliárd forintot.

A magyarországi egyházi karitatív tevékenység a szolidaritásra épül. Az intézményrendszer kiteljesedését és működését veszélyezteti, hogy a regionális és kistérségi rendszerbe kényszerített önkormányzati intézmények összevonása mellett az állam egyre inkább ki akar vonulni a szociális és egészségügyi támogatásból, de ezzel egyidejűleg az egyházak széles körű karitatív tevékenységét sem kívánja támogatni. Sőt, alkotmányellenesen csökkenti az egyházi oktatási és szociális intézmények költségvetési támogatását. Mindezt a szociáldemokrácia nevében… Pedig az ide juttatott forrás garantáltan, céljainak megfelelően hasznosul(na).

Az önkéntes munka szabadon választott, mások javára végzett, anyagi érdektől mentes tevékenység. Az önkéntesség olyan humánerőforrás, mely növeli a bizalmat, az elköteleződést, közösséget teremt, segíti a generációk közötti szolidaritást, kivált állami és önkormányzati feladatokat, identitást teremt és segíti a társadalom integrációját, a szociális kohéziót.

A jövőben az önkéntesek és ezáltal a civil társadalom jelentősége nő az elembertelenedett globális világban. Hazánkban szerepük a demokrácia védelmét és kiteljesítésének reményét jelenti a mai pártokráciában.

A II. vatikáni zsinat így figyelmeztet: “Amikor a világon oly sokan éheznek, jusson eszünkbe az egyházatyák tanítása: adj annak, akit éhhalál fenyeget, ha nem adsz, gyilkosa vagy” (GS 69).

XVI. Benedek Deus caritas est kezdetű enciklikája a jóléti társadalom felelőssége mellett hangsúlyozza a karitász továbbra is fontos szerepét, és megfogalmazza a szociális szakma krédóját: “A szeretetre – a karitászra – mindig szükség lesz, még a legigazságosabb társadalomban is. Nincs olyan államrend, amely fölöslegessé tenné a szeretet szolgálatát. Aki a szeretetet meg akarja szüntetni, arra törekszik, hogy az embert mint embert szüntesse meg” – írja a Szentatya.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar körleveleiben, iránymutatásaiban már sokszor figyelmeztetett, hogy a társadalom szegényebb rétegei hosszú évek óta egyre súlyosabb terheket hordoznak, és felszólítja a jó gazdasági és politikai helyzetben lévőket: az eddiginél sokkal nagyobb szolidaritást tanúsítsanak a szegények iránt.

Jussanak eszünkbe Jézus szavai: “Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40).

Ma egy kicsivel, sokkal több munka kertbe, számla befizetés.

Ma, idő felkeltem, lefőztem kávét, megittuk szüleimmel, kávét elpakoltam.

Kávés csészét, azután elmentem, meg mosakodni fel öltözni hétköznap Munkás.

Ruhába 6elött, párperccel útra keltem, hamar meg is jártam, mert fél 7után itthon.

Voltam be kapcsoltam tv ét belenéztem mi, van benne. Fél8kor kimentem kertbe.

Kapáltam fél10ig. elpakoltam szerszámokat, helyére bejöttem fel vettem sport, cipőt.

Elmentem itthonról. Délután fél2fele jöttem haza, megittam kávémat szüleimmel, köz-

Be megkaptam telefonszámlámat, lemenetem, befizetem. Nézem menyi üzenetet küldtem.

Látom, megint túlléptem határt, mert van1beteg ember, aki azt gondolja senki, nem szereti,

Meg nyugszik, újra kezdi, ma lefogom erről, butasokasról leállítom. Haza felé indultam,

Postáról, bementem egy kicsit internet helységbe meg néztem egy dolgot, és haza jöttem.

Bele pakoltam szemetet kukába, délután 5töl csak pihenek, tévézek, majd este lemegyek

Internetezni haza jövök fél9után este meg vacsorázok elmegyek aludni.

A legnagyobb bolond

Egy régi történet olyan királyról szól, aki a kor szokásának megfelelıen udvari bolondot tartott. Az ilyen bolondnak joga volt ahhoz, hogy megmondja az igazságot a királyoknak és a hercegeknek, még akkor is, ha az keserű volt. Ha ugyanis az igazság keserű volt, akkor egyszerően csak annyit fűztek hozzá: ,,Hiszen ő bolond!”
Egyszer a király olyan ezüst bolondpálcát adott bolondjának, amelynek végén arany harangocska hintázott. Majd ezt mondta:
– Az biztos, hogy te vagy a legnagyobb bolond, aki csak létezik a világon. De ha egyszer mégis találkozol olyan emberrel, aki még nálad is nagyobb bolond, add tovább neki ezt a pálcát.
A bolond éveken át hordozta magával a pálcát. Egy napon aztán megtudta, hogy haldoklik a király. Csendesen bement a betegszobába és így szólt:
– Király, hallom, nagy útra akarsz indulni.
– Nem akarok – válaszolt a király –, hanem kell!
– Bizonyára hamarosan visszatérsz.
– Nem. – sóhajtott a király – Abból az országból, ahová én utazom, nincs visszatérés.
– No, akkor viszont bizonyára régen előkészítetted az utazást. Remélem, gondoskodtál arról, hogy abban az országban, ahonnan nincs visszatérés, királyi módon fogadjanak.
A király a fejét rázta.
– Ezt elmulasztottam. Sosem volt időm arra, hogy előkészítsem ezt az utazást.
– Ó, akkor te valószínőleg nem tudtad, hogy majd egyszer el kell indulnod erre az útra!
– Már régóta tudtam. De, – mint mondtam – sosem volt időm, hogy megtegyem a helyes előkészületeket.
A bolond ekkor csendesen letette pálcáját a király ágyára és így szólt:
– Azt parancsoltad nekem, hogy annak adjam tovább ezt a pálcát, aki még nálam is nagyobb bolond. Király, fogd a pálcát! Te tudtad, hogy át kell menned az örökkévalóságba, és hogy onnan nincs visszatérés. Ennek ellenére nem törődtél azzal, hogy megnyíljanak neked az örök hajlékok.
Király, te vagy a legnagyobb bolond!

Vasárnap, pihenés mise hallgatás. Munka egy kicsit.

Ma, idő felkeltem, elmentem biciklizni, utána haza jöttem, reggel 7 fele.

Ledűltem, egy kicsit de nem aludtam el csak, nyújtózkodtam azt tettem.

Reggel 8ig. Számítógépeztem, fél10ig elmentem, fürdőbe meg mosakodni.

Elmentem, fel öltőzni elindultam templomba, ott részt vettem szent misén.

Meg hallgattam legvégén mise után, volt keresztelési meg beszélés azt is.

Kíváncsiságból meg hallgattam annak, délután fél1kor lett vége haza jöttem.

Átöltöztem kicsit kapáltam, kertbe meg fel, kötöztem szedret, munkát délután.

Fél3ig tetem, bejöttem utána meg, ebédeltem. Azután, anyám lefőzte kávát és,

Meg ittuk. Bementem szobába elolvastam tv be milyen hírek, van utána, ki ültem.

Gépemhez egy, kicsit. És délután fél5kor lementem beszélgetni az Interneten haza.

Jöttem 6orakor, leültem tévét nézni, estig beveszem, gyógyszert meg vacsorázok.

Elmentem tv nézni, aludni.

Pénteki, pakolás internetezés és pihenés

Pénteken, idő felkeltem, elmentem biciklizni, utána haza jöttem, reggel 7 fele.

Intéztem, utána itthoni dolgaimat, fél9 fele, lementem internet helységbe volt.

Valakivel megbeszélni, vallom. Interneten keretül, meg beszéltem, elhúzódott.

11oráig haza jöttem megint, csak benti dolgaimat, tudtam elvégezni nagyon.

Rossz idő volt. Elfáradtam ledőltem, egy kicsit fel ébredtem délután 1ora kor.

Meg ebédeltem, utána lefőztem, délutáni kávénkat, és megittuk, szüleimmel.

Elpakoltam, azt, sok könyvet, eltartott 4ig utána, számítógépeztem itthon fél,

5ig elmentem, fürdőszobába, meg mosakodni, fel ültőztem elindultam hétköz,

Napi misét meg hallgattam, utána beszélgetem valakivel Interneten haza, jöttem.

Meg néztem filmet elmentem lefeküdni aludni.

KI UT HÜTLENSZÉGBÖL

Házastársunk hűtlensége az egyik legsúlyosabb trauma életünk során. Ha minden sebünk ellenére képesek vagyunk rá, hogy feltárjuk és megértsük a hűtlenséghez vezető okokat, érzelmi, jellembeli, és lelki problémákat, akkor a gyógyulás útján járunk, akárhogy is alakul házasságunk sorsa

Van, aki szerint az érett szeretet akkor mutatkozik meg legjobban, mikor a szeretett személy meginog, megbotlik; amikor a hibái, bűnei nyilvánvalóvá válnak. Aki igazán szeret, nem vonja vissza ilyenkor sem a szeretetét, sőt, annál inkább, a másik hibáinak és vétkeinek teljes tudatában szeret, miközben, természetesen egyáltalán nem helyesli azokat.

A hűtlenség hátterében állhat:

— a magány, szomorúság
— az önzés, materializmus
— az erkölcsi elvek hiánya
— a bizalom hiánya
— a házastárs uralkodó természete, tiszteletlensége
— az egyensúly hiánya a házasságban, a barátság és a testi szerelem elhanyagolása
— a munka, a barátok/rokonok, a hobbi/sport, a gyerekek házastársunk elé helyezése
— harag, düh, s a vágy párunk megbüntetésére
— menekülésvágy a felelősség és nehézségek elől
— súlyos bizalmatlanság vagy aggódás
— telhetetlenség
— hűtlen szülő mintájának követése
— a házasság szentségének meg nem értése
— a származási családunkkal kapcsolatos szomorúság, bizalmatlanság vagy harag feldolgozatlansága
— a képtelenség arra, hogy beteljesülésként éljük át az apaságot/anyaságot, és hogy örömmel legyünk párunk és gyerekeink védelmezői
— a hit hiánya
— korábbi hűtlenség

A leggyakrabban elkövetett hibák azután, hogy a hűtlenség napvilágra került:

— ha ragaszkodunk az azonnali különköltözéshez
— ha képtelenek vagyunk a jót is látni vétkes házastársunkban
— ha nem vagyunk hajlandóak szembenézni saját, illetve párunk jellembeli fogyatékosságaival/gyengeségeivel
— ha kizárólag házastársunkat hibáztatjuk a hűtlenségért
— ha nem mérjük fel pontosan, mekkora is a hűtlenség mértéke
— ha nem is próbáljuk megérteni társunkat, és megbocsátani neki
— ha ragaszkodunk a váláshoz
— ha nem vagyunk hajlandóak szembenézni származási családjaink konfliktusaival, problémáival
— ha nem merjük rendre utasítani párunkat a hűtlenségért
— ha nem tudjuk többé szeretni a házasságot, mint hivatásunkat
— ha nem vagyunk hajlandóak szakember segítségét kérni

A hűtlenség áldozataként szenvedő fél súlyos stresszt él át, általában a trauma első hónapjában. Ennek leggyakoribb jelei:

— elszigetelődés-érzés
— irrealitás-érzés
— kábulat-érzés
— az áldozat nem képes felidézni a trauma részleteit
— szomorúság, kétségbeesés
— intenzív harag, dührohamok, gyűlölet, bosszúvágy
— súlyos félelmek
— súlyosan sérült önbecsülés

A gyógyulás négy szakasza

Az első feladat feltárni és megérteni a hűtlenség mértékét és okait. A második, hogy elhatározzuk: fel akarjuk dolgozni a feltárt problémákat. A harmadik lépés, hogy feloldjuk a konfliktusokat és a haragot, újra felépítjük a bizalmat. Az utolsó fázisban elfogadjuk az átélt traumát, és bízunk benne, hogy valami jó származik majd belőle.
Cikkünk folytatásában a négy gyógyulási szakaszt tárgyaljuk részletesen.