egy szerelem

A szerelem szenvedély, megszállottság mely nélkül nem lehet élni.”

“Ha valaki nem úgy szeret, mint te megálmodtad, az még nem
jelenti, hogy nem szeret téged minden szeretetével.”

“Az élet egy angolkeringő, melyet eltáncolhatsz a sírig,
s életed csak attól függ, kivel táncolod végig.”

“Ha te nem volnál, érzéseim csak a régmúlt érzések árnyképei volnának!”

“Szerelmem oly mély és beláthatatlan akár a tenger,
Adhatok belõle, nekem csak annál több lesz, egyre több.”

” Ha a válasz a szerelem, megfogalmaznád újra a kérdést? “

„Ha szereted, viszontszeret,
Ha mosolyogsz, ő is ám,
Ha bánat ér, megosztozik
Szegény szíved bánatán!”

“….Mikor úgy érzed semminek nincs értelme,
akkor jussanak e szavak eszedbe,
mit jelent egy szó,egy meleg ölelés?
nem tudhatja más csak ki érzi a létét.
Érzések közt élünk,igy fontos a vágy,
értsd meg végre kérlek,hogy szükségem van Rád…..

Testünket átkarolja a meleg szeretet,
forróságot lehel a kihűlt szívekbe.
Halk szavak közt lágyan suttogom el neked,
mit jelent,hogy élsz milyen fontos ez nekem…… “

“Mindig tud adni, akinek a szíve szeretettel van tele.
A szeretethez nem kell teli erszény…”

“Ahhoz, hogy egy nő ragyogjon, olyan férfi kell, aki ragyogtatja őt.”

” A jó kapcsolatnak rendje van, mint a táncnak, és ugyanúgy szabályok irányítják;
A partnerek nem kapaszkodhatnak össze túlságosan, mert akkor nem tudnak vidáman és szabadon egyedül haladni.
A túl erõs érintéstõl megdermed a mozgás, oda a végtelenül kibontakozó szépség;
A táncosok tudják, hogy táársak a ritmusban, a mozgásban, közösen alkotják a mintát,
és észrevétlenül blõle táplálkoznak.”

“A szerelem olyan, akár a szél: nem láthatod, de érzed!”

Egy krimi hétvégénk

   Ma mondok milyen, volt hét utolsó napjai családomba, Át menetem,

   Itteni mamához, hogy begyújtsam konvektort, át értem látom hogy,

   Keresztanyám, itthon van. Amíg kiló dók hátul, begyújtással hallom,

   Módja keresztanyám mamámnak felhívok egyik ismerősömet vecsésen,

   Doktort, írjon át. Turára idegileg kiborult, Befejeztem munkámat mamánál.

   Anyám, mondja el mindenkinek, hogy keresztanyám végleg, marad itthon.

   Turán, mert fel vet adóságokat tövire, hegyire. Közel 5milló forintot kikel.

   Mindent elkel adni ott vecsésen ki, tudja adóságot de, abból se tudná kifizetni,

   Mamámat kéri, segít, csen, neki ebe. Eljön vasárnap, kap anyám telefont, érd liget,

   Ről, szólt, nővérem anyámnak hogy anyák, eltűnt, szemit nem tud el menet pénteken.

   Orvoshoz, azóta, ni csen itthon azért Szóltam, kerested és közli anyámmal, nem találja.

   Anyánkat. Anyám mondja hát egyik ismerősénél, van később fel, hívjuk, nem hívta fel,
  
   Anyám meg idegeskedet, mi van anyával fel, hívta azt ismerősét, közli, meg van csak,

   Ne szóljunk anyám testvérének, hogy meg van, anyák titokba tartottuk, addig testvére,

   Anyámnak ki adata körözést, anya, ni csen meg. Vasárnap ebédelünk, akkor újra hívja,

   Anyámat ,testvére meg van anyák meg találtuk ,gyorsan le kelet mondani körözést ellene.

ÉLET KÉPEK

Ő azonban kifejtette a súlya teljesen relatív, hiszen attól függ hány percig tartjuk a kezünkben. Ha egy perc telik el még könnyű a pohár, ha tíz akkor már egyre nehezebbé válik, fél óra után pedig fájnak és remegnek a kezünk izmai, és alig várjuk hogy letehessük.
A vizet a mester a problémáinkhoz hasonlította, amelyeket hordozunk magunkkal és a súlyuk az évek során egyre nagyobbra nő stresszt és szomorúságot okozva ezzel. A kis tanítás lényege tehát az: hogy minden dolgot, amely feszültséget okoz a lelkünkben el kell engedni, a múltban történt sérelmeket el kell felejteni, hiszen az évek során problémákat okozhatnak mind lelki, mind testi szinten.

advent várokozási idő

Télen az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg, nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk azt, ami a miénk, akit szeretünk és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi „meglepetés”; lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk. Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése.

Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé – szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől – szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák, percek kattogó, szenvtelen vonulását.

Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.

Egy fel kérések folyamatosan felém, mint tegyek nekik.

Ma arról, mondanék, hogy zajlott, nappali foglalkozás tegnap fél8után meg érkezetem,

 

Internet helységbe fel vetem konvektort, jön Zoli és Erzsike Zoltán. Meg érkeznek 8orakor.

Gyorsan elkészítem kávét. Ahogy mindenki meg érkezet lefőzöm kávét Erzsike meg én,

 

Megittuk. Utána neki álnak mikulásos, dolgokra készülődni addig én töröm fejem, mi,

Legyen következő héten ara jutottunk, pedagógus meg én hogy, menjünk Gödöllőre,

Had Történi Múzeumot, nézzük, meg mindenkitől meg kérdeztük mindenki igent mondott.

Meg kért engem valaki vigyázzak, Zolira elfogtam meg bíznak bennem. Utána delelőt 10kor

Neki kezdtek főzni volna, jön pedagógus be hozzám, gyere, már szeretnélek, meg kérni, te,

Mint főszakács elkésztenéd túros tésztát, elfogadtam fel kérést neki álltam tésztát kifőzni,

Nagyon kicsi edényük volt 3sor főztem ki tésztát, utána mindenki neki ált 11orakor túrós.

Tésztát enni, utána. Elmosogatunk, utána Zoli játszott számítógépen fél12után fel hívta,

 

Édes anyát jöhet érette 12kor mindenki haza ment.

Millenniumi Advent

Érezzük át a rendkívüliségét ennek az ezredvégi Adventnek, amelynek hangulata, lelkülete ki kellene, hogy terjedjen minden keresztény magyar emberre, mivel ez egyúttal a Magyar Millennium Adventje is. Ez bizonyos fajta számvetés lelkületét is meghatározza.
Tíz év elteltével még mindig tart a kábulat, nehezen tisztulnak a bolsevik szónoklatoktól kábult agyak. A Millenniumi Advent a legmegfelelőbb alkalom az agyak, a szívek megtisztulásához; a lelkekben a fények felgyújtásához az elmék megvilágosodása végett. Az adventi gyertyák fénye segítséget adhat a szívek, a lelkek megnyitásához, kitárulkozásához az örök emberi értékek befogadása céljából.
A szelídség, az alázatosság erénye az igazságra való törekvést erősítse a lelkekben a szeretet jegyében. Szelíd és alázatos szívű Jézus alakítsd a szíveket a te szíved szerint.
Az ember saját erejéből nem viszi semmire, Isten kegyelmében kell bíznunk.
Csak a megtisztult szívű és megújult lelkületű ember képes azonosulni a keresztény magyar évezÉrezzük át a rendkívüliségét ennek az ezredvégi Adventnek, amelynek hangulata, lelkülete ki kellene, hogy terjedjen minden keresztény magyar emberre, mivel ez egyúttal a Magyar Millennium Adventje is. Ez bizonyos fajta számvetés lelkületét is meghatározza.
Tíz év elteltével még mindig tart a kábulat, nehezen tisztulnak a bolsevik szónoklatoktól kábult agyak. A Millenniumi Advent a legmegfelelőbb alkalom az agyak, a szívek megtisztulásához; a lelkekben a fények felgyújtásához az elmék megvilágosodása végett. Az adventi gyertyák fénye segítséget adhat a szívek, a lelkek megnyitásához, kitárulkozásához az örök emberi értékek befogadása céljából.
A szelídség, az alázatosság erénye az igazságra való törekvést erősítse a lelkekben a szeretet jegyében. Szelíd és alázatos szívű Jézus alakítsd a szíveket a te szíved szerint.
Az ember saját erejéből nem viszi semmire, Isten kegyelmében kell bíznunk.
Csak a megtisztult szívű és megújult lelkületű ember képes azonosulni a keresztény magyar Érezzük át a rendkívüliségét ennek az ezredvégi Adventnek, amelynek hangulata, lelkülete ki kellene, hogy terjedjen minden keresztény magyar emberre, mivel ez egyúttal a Magyar Millennium Adventje is. Ez bizonyos fajta számvetés lelkületét is meghatározza.
Tíz év elteltével még mindig tart a kábulat, nehezen tisztulnak a bolsevik szónoklatoktól kábult agyak. A Millenniumi Advent a legmegfelelőbb alkalom az agyak, a szívek megtisztulásához; a lelkekben a fények felgyújtásához az elmék megvilágosodása végett. Az adventi gyertyák fénye segítséget adhat a szívek, a lelkek megnyitásához, kitárulkozásához az örök emberi értékek befogadása céljából.
A szelídség, az alázatosság erénye az igazságra való törekvést erősítse a lelkekben a szeretet jegyében. Szelíd és alázatos szívű Jézus alakítsd a szíveket a te szíved szerint.
Az ember saját erejéből nem viszi semmire, Isten kegyelmében kell bíznunk.
Csak a megtisztult szívű és megújult lelkületű ember képes azonosulni a keresztény magyar évezred igaz értékeket adó és igaz értéket kitermelni tudó valóságával.
Ha ez megtörténik, akkor bizakodón várhatjuk: közelít már üdvösségünk, eltörlik majd minden vétkünk. De a legnagyobb vétek, amikor nem akarjuk a lelki megtisztulást, amikor nem kívánunk a bolsevik métely bódulatából kigyógyulni.
Magyar millenniumunk Adventi alázatú gyertya gyújtásai adjanak adakozón rendíthetetlen reményt minden magyarnak.
évezred igaz értékeket adó és igaz értéket kitermelni tudó valóságával.
Ha ez megtörténik, akkor bizakodón várhatjuk: közelít már üdvösségünk, eltörlik majd minden vétkünk. De a legnagyobb vétek, amikor nem akarjuk a lelki megtisztulást, amikor nem kívánunk a bolsevik métely bódulatából kigyógyulni.
Magyar millenniumunk Adventi alázatú gyertya gyújtásai adjanak adakozón rendíthetetlen reményt minden magyarnak.
red igaz értékeket adó és igaz értéket kitermelni tudó valóságával.
Ha ez megtörténik, akkor bizakodón várhatjuk: közelít már üdvösségünk, eltörlik majd minden vétkünk. De a legnagyobb vétek, amikor nem akarjuk a lelki megtisztulást, amikor nem kívánunk a bolsevik métely bódulatából kigyógyulni.
Magyar millenniumunk Adventi alázatú gyertya gyújtásai adjanak adakozón rendíthetetlen reményt minden magyarnak.

Egy téves gondolatom de helyre ragtak telefonon

Ma reggel, felkeltem, szokott időbe 5ora 20kor kicsit nyújtósodtam, bementem,

Anyámék szobájába, megittam, reggeli kávémat, fel öltöztem elindultam 5: 55kor,

Kerékpároztam, egy kicsit már itthon voltam már reggel 6: 45kor, akkor lefőztem .

Egy kávét meg ittam, elmentem felvenni kabátomat, mert reggel fél8kor már ott kelet,

Leni internet helységbe, mert ott van nappali foglalkozás, van, heti 3alkalomal hétfőn,

Szerdán, pénteken vannak, nappali foglalkozások, oda kelek, mert segítő vagyok ,

Pedagógusnak én segítek kínja baja, van, akkor ott vagyok én, mert mindent megoldok.

Így minden foglalkozáson ott vagyok, segítek. Elmondok önöknek valamit az volt agyamba,

Akkor boldog pedagógus, ha én nem vagyok, ez ügybe nagyot tévedtem, képzeljék el .

Jön telefonhívásom, közlik velem ezt, pedagógus ügyet, akkor nyugodt, ha én ott vagyok.

Velük, érzi rám, tamáskodhat baja, van. Nappali foglalkozás alatt be valóm önöknek jól,

Eszet, amit mondtak telefonon.

Egy gondolkozás embereknek minek mi jár de szemit nem közérdekébe.

Arról osztanék, egy gondolatot önöknek. Vannak egyes emberek, akik azt

Gondolják, hogy neki jár. Ruha, mert tesz valamit ebe közértekébe, amikor

Oda érkezik, idő valamit kéne, tenni, közértekébe. Akkor közli nincs időm ere

Pedig illető otthon van, nem tesz szemit. De kigondolja, agyából ez neki jár

Ö nagyot tévedet, mert, nem jár neki. Mert nem tesz szemit de, kérni tud illető.

Ismerek, egy embert, aki még, betegen is tesz, intézkedik, ö neki járna ruha

Meg segítség, de illető nem kér, hanem mondják neki, vedd el ezt, ruhát mert

 

Meg dolgoztál érte, vidd el. Mindenki, aki azt gondolja, jár valami az igazán

Tegyen értekébe, mint ez beteg teszi. Annyit tudok ez illető fogyatékos, mégis

Tisztelik, ember számba nézik. Nem lehet észre venni beteg, illető szeret másokon

Segíteni örömmel teszi azt.

 

 

MI A HEMOTOPÁTIA KERESZTÉNY SZEMEL

Sokan szeretik, egyesek szinte vallásos rajongással védik, a tudomány kétkedve fogadja vagy éppen támadja, a teológusok bírálják – a homeopátiát sokan sokféleképpen ítélik meg. Mit tudunk erről a terápiáról, amely oly divatos manapság? Ártalmatlan alternatív gyógymód, hatalmas szemfényvesztés, netán okkult bűbájosság – mi a homeopátia?

 

• A homeopátia atyja Samuel Hahnemann német orvos
• A homeopátia szó eredete a görög homoiosz pathosz kifejezés, ami hasonló bántalmat jelent.
• Hahnemann úgy gondolta, hogy azok az anyagok, amelyek bizonyos tüneteket  idéznek elő az egészséges embernél, képesek gyógyítani a hasonló bántalmakat okozó, hasonló tünetekkel járó betegségeket. A káros mellékhatások elkerülése céljából hatóanyagait erősen hígította. A homeopátiás szerek annál hatékonyabbak, minél nagyobb hígításúak; az erősebb hatású szerekben az eredeti hatóanyag egyetlen molekulája sem található meg.  

• Hogy a remélt pozitív hatás erősebb legyen, Hahnemann minden hígítási fázisban rázogatta a keveréket. Ezzel kívánta felszabadítani az anyagban szunnyadó spirituálisabb energiákat. Ezt az eljárást potenciálásnak nevezik. Hahnemann úgy vélte, hogy minden betegség valamiféle legátolt életerő következménye. Keverékeivel, homeopátiás szereivel erre az életerőre kívánt finoman hatást gyakorolni.
• Hahnemann szerint a homeopátia az egyetlen igazi gyógymód, és azzal  a test és a lélek valamennyi betegsége gyógyítható. Úgy vélte, a homeopátia nemcsak az egyes betegségeket, hanem az egész embert képes gyógyítani.

• A klasszikus homeopátiának (vagyis a homeopátia azon ágának, amely mindmáig a lehető legpontosabban követi Hahnemann előírásait) alaptétele, hogy minden embert másképpen kell kezelni, és minden embernek megvan a maga egyedi szere, amelytől teljes gyógyulást nyerhet.

 

• Hahnemann úgy vélte, hogy csakis valamennyi tünet együttes figyelembevételével – vagyis az egész emberről alkotott kép alapján – lehet hitelesen megállapítani, milyen (e képnek megfelelő) orvosság segítene rajta. Ezért van az, hogy a homeopaták mindmáig valóban odafigyelnek  a betegekre, és nagyon részletesen felmérik az állapotukat. A homeopata nemcsak a vörösvérsejtszám felől érdeklődik, hanem inkább azt kérdezi: milyen ez az ember?
• A homeopaták sok jó eredményt érnek el pusztán azzal, hogy megkülönböztetett figyelemmel fordulnak betegeik felé, és mélyrehatóan elbeszélgetnek velük. Ez az, amivel a homeopátia rendkívüli módon gazdagítja a gyógyászatot, amelynek hagyományos, hivatalos orvosi gyakorlatában mindez sokszor elsikkad.

 

• A homeopátiás szereket legtöbbször olyan erősen hígítják, hogy egyáltalán nem mutatható ki bennük hatóanyag. Ha egy szer neve mellett D23-nál nagyobb számjelzés szerepel, semmi más nincs benne, mint tiszta alkohol vagy tiszta tejcukor. A feltüntetett hatóanyagot valójában már nem tartalmazza. A tudósok szerint ahol semmi sincs, ott nem is hathat semmi (csak a reménykedés, ami bármely gyógymód esetén feléled).  
• Az az állítás, hogy a rázogatás, a potenciálás által rejtett hatóerők ébrednek az anyagban, a fizika minden ismert törvényével ellenkezik. Az állítólagos spirituális hatásokat semmiféle eljárással nem lehet bizonyítani. Homeopaták időnként szenzációs sikerekről számolnak be, amelyek állítólag homeopátiás szereknek köszönhetőek, ám ezek eddig – gondos utánajárás után – kivétel nélkül megtévesztésnek bizonyultak.
• A homeopátia feltalálása óta eltelt kétszáz év alatt sem sikerült konkrétan meghatározható hatásokat igazolni a homeopátiás betegeknél. A sikeres homeopátiás kezelések mindmáig egyértelműen a placebo-terápiák közé tartoznak.
• Az életerő fogalma, amely alapvető a homeopátiában, tisztán spekulatív és semmilyen módon nem bizonyítható.
• A tudósok azért bírálják élesen a homeopátiát, mert azt állítja, hogy tudományos alapokon áll. Valójában azonban a homeopátia egy zárt hitrendszer, amelyről minden kritika lepereg

„Soha nem adjuk fel!” – fogyatékosok az egészségesekért

Immár harmadik alkalommal rendezte meg a Nemadomfel Együttes nagyszabású jótékonysági estjét, amellyel ez alkalommal egy fogyatékos emberek számára épülő, passzívházként működő lakóotthon létrehozását szeretnék támogatni Budapesten, a III. kerületben.

A fogyatékos emberekből álló együttes mellett fellépett a Csík Zenekar, a Kiscsillag és a Quimby. Vendégművészként szerepelt Ferenczi György és a Rackajam, Presser Gábor, a Gördülő Tánccsoport.

A Sportarénában délután vásár, kézműves-foglalkozás, állatsimogatás, diákzenekari koncertek és számos családi program várta az érdeklődőket. A koncerten beszédet mondott Schmitt Pál köztársasági elnök, a rendezvény idei fővédnöke. Az est folyamán a fellépő művészek számos dalt énekeltek a közösen a Nemadomfel Együttes zenészeivel.

A koncert bevételéből és az adományokból felépülő lakóotthonnak már neve is van: Zöld Kuckó, amely utal arra is, hogy a lakóotthon energia-hatékony ökoházként fog működni, ezzel megteremtve Magyarország első passzívház közintézményét.

Az első koncert bevételéből 2008-ban az együttes a Dévai Szent Ferenc Alapítvány csíksomlyói árvaházának felújítását és megnyitását támogatta. A 2009-ben rendezett koncert bevételének köszönhetően pedig idén májusban elindult Szendrőládon a napközi pro

Ruhagyűjtési problémákat én meg oldom gyorsan.

Most arról írok maguknak, hogy jártam. Mondja ruhagyűjtés alatt egyik

Ember, hogy van ruhája, de csak délelőtt, gyűjtőtűk, meg tudnák oldani

Maradék ruhát is, behozná, válaszolta karitasz vezetője ott Kiss kapu ott

Keressen engem, illető meg lesz oldva ruha behozás, másik épületbe nem

Jött illető, szóltam vezetőnek nem hozta. Este meg talált plébános Atya neki

Van ódát ruha át, tudnám, mondtam igen vasárnap akkor átvittem 1közli mindig

Van, gyere, hétfőn 9orá ide átviszed maradék ruhát. Átvittem szóltam vezetőnek

Mikor tudnám, visszaadni kulcsot, gyere, hétfőn este misére ott átadod, akkor

Kulcsot, elérkezet, este találkoztam vele, adnám át kulcsot, közli vezető keresni

Tanár neki be kéne vinni ruhát, mondom jó, van, meg oldjuk. Tegnap jön hívás

Telefonomra, főnököd ruhát behozni vedd át, meg történt ma megint ruha ügybe

 

Keresnek, mikor tudják behozni válaszolták péntek jó válaszoltam igen.

kamas kori agy müködés

Tizenévesek agyműködését vizsgáló agykutatók megállapították, hogy olyan mértékű átrendeződés megy végbe az agyban kamaszkorban, ami felelős lehet a túlzott kockázatvállalásért, újfajta élmények kereséséért, vagy éppen az alkalmatlan válaszreakciókért. Egyre több bizonyíték mutat arra, hogy a kockázatkereső magatartás bele van programozva a serdülők agyába, ami a pszichológusok hozzáállását is megváltoztatja a “problémás” gyerekekhez. A vizsgálatok arra is rávilágítanak, miért vannak a serdülők fokozottan kitéve olyan betegségeknek, mint a depresszió, függőség, étkezési zavarok vagy a skizofrénia. Tizenkét éves korára a serdülők agyának mérete, redőzöttsége, tömege eléri a felnőttekét, és a megfelelő agyterületek specializációja is kialakul. Egy amerikai felmérés azonban kimutatta, hogy az agy számára ekkor még hosszú az út a felnőtté válásig. Az 1991-ben megkezdett tanulmány kétezer, akkor három és huszonöt év közötti személyt követett végig. Mágneses magrezonancia vizsgálat (MRI) segítségével kétévente felvételeket készítettek minden résztvevő agyáról. Ezzel a módszerrel a szövetek víz- és zsírtartalmának az aránya adható meg, mely az agy esetében megkülönböztethetővé teszi a főként sejtekből álló szürkeállományt a fehérállománytól A Jay Giedd által vezetett kutatócsoport filmre vette az egészséges agyban öt- és húszéves kor között végbemenő változásokat. Kiderült, hogy bár a gyermekkor során a szürkeállomány megvastagodik, ezt követően az agy hátsó felétől kiinduló hullámban egészen a fiatal felnőttkor elejéig vékonyodik. Lányokban a folyamat előbb ér véget, mint fiúkban. Mindez egybevág azzal a régi megfigyeléssel, hogy a tervezésért és végrehajtásért felelős homloklebenyi területek ekkor ébrednek fel, és a lányok előbb érnek meg ebben a tekintetben is. Giedd le is vonja a következtetést: a tinédzserek jól teszik, ha sokat sportolnak, utaznak, zenélnek és nyelveket tanulnak – egyszóval változatos környezeti hatások érik őket. Az elmúlt évtizedben a legtöbb erőfeszítés arra irányult, hogy öt-hatéves korig fokozzuk a gyerekek agyának stimulálását. Az újabb kutatások azonban rámutatnak, hogy a serdülőkor nem kevésbé lényeges életszakasz az agyi plaszticitás szempontjából. Számos kutató nem von ilyen szoros párhuzamot az agyban bekövetkező változások és a tinédzserek viselkedése között, de a többségük úgy véli, az iskolai éveket megelőző fejlesztő programokhoz hasonlóakra lenne szükség a serdülőkorúaknál is

Egy alkatrészrendelésem hatvanba telefonomhoz 2hét eltelt, ni csen szemi változás

Novber13án, szombaton ódát voltam, hatvanba, rendeltem egy előlapot, hátlapot

Telefonom, nagyon karcos és hajszál, repedéses, úgy döntöttem, meg veszem.

Alkatrészt, ott hatvanba új előlap hátlap legyen telefonon, meg nézik pultba, van.

Van, amit szeretem, volna telefonomhoz, közlik velem, ni csen meg kel rendelni,

Mondom, jól van. Kitölteti papírt, kérem alkatrészt, mondja, eladó hétfőre meg hozzák,

Azt, amit kértem, fel hívom, meg van alkatrész, amit kértem mára ígérték, mondta nem,

Érkezet meg még de, bármikor jöhet. 2napmulva ismét hívom, közli velem még mindig.

Nem érkezet meg alkatrész telefonjához. Rákövetkező, pénteken újra érdeklődök még,

Mindig nem érkezet alkatrész tán, utána való hétfőn fel hívom még mindig nem érkezet.

Meg, közli velem vissza, pénzt, amit adtam alkatrészhez. 2hét eltelt sehol, ni csen alkat-

Rész telefonom hoz, pedig mondata hétfőn meg lesz szemi nem lett belőle.

 

 

 

Ruhagyűjtés2napja, van olyan eset is legtöbbször rám, gondolnak

Múlt hét szombati, ruhagyűjtés 2napjárol írok maguknak. Több dolgozó,

Volt, mint a menyien behozták, volna, ruhákat egyszer, amikor beindult,

Azt, se percalt, kiválogatták, Én addig, nyugodtan, tudtam össze szedni,

Főnök asszonnyal, dolgozom kertbe, meg szolnak, bent, Sanyi gyere be,

Találtam, neked valamit, pont szedtem össze levelet, így azt mondta főnök,

Asszony, benti válogatóknak, mindjárt, ott lesz, Sanyi bent csak kint van,

Dolga, összeszedtem, maradék fa levet utána, bementem, szóltak nekem.

Találtak, nekem kabátot, fel, próbáltam, jó volt, elraktam magamnak.

Többi, ruhát meg kapják rá szorultak. Csak szoktak rám gondolni az,

Karitász te is meg érdemled, szokat, teszel ebe munkába, azért mondják.

Nyugodtan, vidd el. Befejőzött, ruhagyűjtés meg állapítottuk, nagyon.

 

Karcsú volt. Ide évi ruhagyűjtésbe.

Lelkiségi mozgalmak találkozója

Nobilis Márió, az Intézet igazgatója bevezetőjében a mind szélesebb körű evangelizáció szükségességéről beszélt, majd a mozgalmak képviselői számoltak be tevékenységükről.

A karizmatikus megújulás által szervezett márciusi karizmaiskolára már most több mint kétharmados a részvételi jelentkezés. Az általuk mozgatott apostolképző lelkigyakorlat vezetői szívesen elmennek plébániákra, segíteni a fiatalok bérmálási felkészülését.

A Mária légiónak a Kárpát-medencében több mint 300 csoportja végez plébániai szolgálatot, rendszeres imádságot és apostolkodást. A Regnum Marianum karizmája továbbra is a gyermekekkel, fiatalokkal való foglalkozás, de már látszik, hogy a kisközösségi létre a tagoknak életük végéig szükségük van. A mozgalom lassan kinövi Budapestet, és szolgálati szinten a karitász felé fordul.

A Fokoláre mozgalom idei nagy rendezvénye „Az Egyesült Világ Hete” nemzetközi programsorozat nyitó megmozdulása volt, Esztergom és Párkány közös házigazdaságával, május elején. Nagy élménnyé vált különösen azért is, mert sikerült megőrizni a magyar-szlovák egységet a politikai ellenségeskedés-szítás ellenére is. Következő programjuk a Chiara Lucéról szóló könyv bemutatója lesz.

A MÉCS családmozgalom a különféle korosztályoknak szóló MÉCS Napok lelkigyakorlatok szervezése mellett immár több mint száz, nagyrészt plébániai családközösség működését segíti. Nemcsak a Kárpát-medencében, hanem külföldön (Norvégiában, Németországban) dolgozó magyar családok számára is képes a mozgalom közösségteremtő erővé válni. Itthon – kísérleti jelleggel – egy elváltakból álló kiscsoportjuk is működik.

A Chemin Neuf közösség három korosztállyal foglalkozik kiemelten: a középiskolásokkal, a 18–30 évesekkel és a házaspárokkal. A Jerikó lelkigyakorlatok, a családi Kána hétvégék rendszeres és szép színfoltjai az egyháznak. A magyarországi közösség tagsága növekszik. A mozgalom előtalálkozót is szervez a Madridi Ifjúsági Világtalálkozó előtt, ahová magyar egyházmegyék csoportjait is várják.

Az Antióchia szintén az ifjúságot szervezi közösségekbe, plébániai alapon. Vidéken is egyre több ilyen kisközösség alakul mostanában, sőt legújabban Munkácsra is hívják a közösséget. A pécsi Antióchia sajátos Tisztaság-programot hirdetett, amelynek már számos követője van. Az Antióchia Európában csak nálunk aktív, viszont a madridi találkozó alkalom lehet a találkozásra az ausztráliai testvérekkel is, akiktől a mozgalom Magyarországra érkezett.

A Szent Egyed közösség továbbra is tanúságot tesz kimagasló társadalmi érzékenységéről. A sok közösségi imádság mellett konferenciákat szervez, megszólal a hajléktalanok és a szegénység ügyében, és új ötletekkel is igyekszik mellettük állni. Erős a kapcsolatuk az alapítóval és a világ más Saint Egidió-s közösségeivel, aminek kapcsán Afrikába is sokszor eljut a közösségi segítség.

A Háló kisközösségek találkozóit szervezi szerte a Kárpát-medencében, a budapesti Közösségi Központban pedig kulturális programokat kínál. Figyelemmel kíséri a közösségi mozgásokat, mert szeretné kisközösségi létformába segíteni a vele kapcsolatba kerülő embereket.

Az Útkeresés Háza alig néhány éves kezdeményezés; az életet, hitet, közösséget kereső fiatalokat segíti mélyebb, igényesebb hitre és közösségi tapasztalatra a Szent Ignác-i lelkiség segítségével. 

Ruhagyűjtés1napja, van olyan eset is legtöbbször rám, gondolnak

Most, pénteken, 14orakor, elkezdtük újra gyűjteni ruhákat, ilyen kor,

Behozzák, mások ruhájukat, amit kinőnek azt be, hozzák karitász házba.

Mi karitasz tagok, kiválogatjuk, eljutatjuk rásoroltaknak, van olyan eset.

Hogy mi is találunk, magunk, ruhát, olyankor, mi is, kicseréljük mi is ruha,

Tárunkat, akkor, karitasz tagok is behozzák ruhákat, ott hagyják vagy másik,

Embere, gondolnak neki jó, beviszi, karitász házba ott talaja át agya neki hátha.

Jó lesz neki, őröl neki nagyon. Van olyan eszet is, hogy behozza más ruhát szol,

Nekem, nézd meg est , ruhát rágondoltam, mert én szerintem ez ruha pont rád,

Jó fel porbálom, következő holmit, hozzák akkor megint szol másik, karitasz, tag.

Sanyi, gyere ide is találtam neked, való ruhát akkor, oda megyek el, rakom magam.

Így egészen közel 2óra, hosszát. Mi is abba ,hadlyuk másnap ,reggel folytatjuk .

Boldogok lehetünk, hogy Magyarországon élünk”

Jézus a magvetőről szóló példabeszéddel bátorítani akarta az ősegyházat, hogy van mag, ami útszélre vagy tövisek közé esik, de van, amelyik jó talajba hull és növekszik. Családkongresszusunk is bátorítás és tanúságtétel. Kitartásra buzdítja a családpasztorációban 16 éve intenzíven tevékenykedő házaspárokat, s egyúttal tanúságot tesz arról, hogy igenis van mag, amely jó talajba hullott” – fogalmazott a találkozó mottójára utalva Bíró László püspök, a kongresszus házigazdája.

A kongresszus első napján Beer Miklós és Bíró László püspökök megnyitója után Horváth Zoltán terézvárosi plébános mutatta be a családbarát plébániát, majd Hofher József adott helyzetjelentést a cigányság pasztorációjáról. Az egyházmegyei beszámolókban szereplő sok szép kezdeményezésből világossá vált, hogy jó szándékú összefogással komoly anyagi eszközök híján is rengeteget lehet tenni azért, hogy családbarát legyen az egyházmegye, a plébánia. A nap végén Szalay Márta, a PPKE jogásza, majd Pál Ferenc plébános tartott előadást.

Veres András szombathelyi megyéspüspök pénteki előadásában vázolta a család helyzetét Magyarországon és Európában. Leszögezte: a társadalomnak kötelessége, hogy támogassa a családot, és nem veheti át a család feladatait (pl. a gyermeknevelést). „A család nem tárgya, hanem alanya a politikai cselekvésnek: a családnak részt kell vennie a politika, a társadalom alakításában” – hangsúlyozta.

Az európai családpolitikáról adott áttekintést a kongresszus francia vendégelőadója, Georges Nothelfer, a Francia Katolikus Családegyesület (AFC) volt főtitkára, aki 1998 óta a Szentszék strasbourgi missziójának családügyi képviselője az Európa Tanácsnál. Elmondta, hogy a nyugati világ ma elveti a természetes erkölcsöt, helyette a „tilos tiltani” elvét vallja. Tagadja az abszolút igazságot, minden vallást egyenlőnek tekint, egyetlen abszolútumként az egyént ismeri el. A személyes szabadság túlhangsúlyozása nemcsak a hagyományos családmodell teljes feladásához, hanem a test, a termékenység fölötti uralom megszerzéséhez vezet (gender-ideológia, fogamzásgátlás, abortusz, eutanázia).

Ami e nehéz helyzetben mégis reményt ad – tette hozzá Nothelfer –, az, hogy a Katolikus Egyház képviselőin keresztül jelen van az ENSZ-nél és az európai szervezeteknél, és éberen figyeli az eseményeket. A katolikus családok számára pedig nagy kegyelem és lehetőség, hogy ismerhetjük az Egyház tanítását, igaz útmutatását a házasság, a család, az élet értékéről. Mindezek segítségével a feladatunk az, hogy a család örömhírét hirdessük a világban. Amellett, hogy csoportokba szerveződve, aktívan részt kell vennünk a társadalmi és a politikai életben, családunk boldogsága legyen a tanúságtételünk! – fogalmazott az előadó.

A francia családpolitikus után Szabó Endre, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének volt elnöke tartott előadást. Utalt rá, hogy a nyugati országokéval összehasonlítva a magyarországi helyzet korántsem olyan elkeserítő, mint sokan vélik. Reményre ad okot, hogy a felmérések szerint a gazdasági nehézségek és a családellenes média ellenére az emberek túlnyomó többsége igenis értéknek, a boldogság feltételének tekinti a családot és a gyermekeket – mutatott rá. Ugyancsak a reménység jegyében ismertette az Együtt az Életért Közhasznú Egyesület életvédő munkáját a délutáni előadó, Frivaldszky Edit.

A kongresszus csoportmunkával folytatódott, melynek során a résztvevők a december 26-án kezdődő Családév feladatait tekintették át. „Azt szeretnénk, hogy a családévben ne a programokat gyarapítsuk, hanem a meglévőket tegyük családorientálttá. Szeretnénk, ha az egyházban befelé megújulna a családpasztoráció, a társadalom felé pedig felmutathatnánk a család értékét. A hagyományos programok mellett 2011 márciusában családkonferenciát, a jövő évi máriabesnyői családkongresszushoz csatlakozóan a gödöllői egyetem aulájában fesztivál jellegű családünnepet tervezünk. Rengeteg erő, érték rejlik társadalmunkban!” – hangsúlyota

egy szeretet és bölcseség

Abraham Lincoln a polgárháború idején sűrűn látogatta a kórházakat, hogy sebesült frontharcosokkal beszélgessen. Egy alkalommal az orvosok egy fiatal katonát mutattak neki, aki a halálán volt
— Mit tehetek önért? — lépett az ágyához Lincoln. A fiatalember nyilvánvalóan nem ismerte föl az elnököt, s erőlködve préselte ki magából a szavakat:
— Írna az anyámnak, kérem?
Tollat, papírt hoztak, s az elnök gondosan jegyezni kezdte, amit a haldokló diktált.
— Drága Édesanyám! Szolgálatteljesités közben súlyosan megsebesültem. Félek, hogy nem épülök fel többé. Kérlek, ne gyászolj miattam, csókold meg helyettem Maryt és Johnt! Isten áldjon Téged és Apát!
A katonának nem maradt ereje folytatni, úgyhogy Lincoln aláírta a nevében, és a lap aljára odakanyarította: „Az Ön fia helyett leírta: Abraham Lincoln.”
A fiatalember kérte, hadd láthassa a levelet, és megdöbbent a lábjegyzeten.
— Valóban ön az elnök?
— Igen, én vagyok — felelte csendesen Lincoln, és megkérdezte, segíthet-e még valamit.
— Legyen szíves, fogja meg a kezemet! Úgy könnyebben szembenézek a véggel.
A kórterem nyüzsgése fölé magasodó alak ott állt az ágynál, fogta a fiú kezét, és bátorító szavakat suttogott neki, míg végleg le nem hunyta a szemét.

Egy élelmiszerosztás 2napja, amire felkéretek, szegitek ki osztásba

Ma, ismét élelmiszer, osztásról írok. Bejöttünk 6segitö ki osztani a csomagot,

Rászóltaknak. Leült 6szegitö meg beszéltük, dolgokat, hogy fog zajlani osztás,

Úgy történt osztás, ahogy, elgondoltuk mi. Képzeljék megint jött a női ki kollega,

Nőjéhez, mi baja megint, elmondta, neki tovább ment segítőkön ismét mit legel1

Nap mindenkihez fordult, mi baja van bent. Elmondta, mi meg hallgattuk, segítetünk

Neki, Annyira jól, éreztük magunkat osztás alatt 6segitö meg kedveltük benti nőt, aki

Családokon szegit. Elérkezet megint déli 12 egyes tettük dolgokat, hogy zajlott osztás

 

Meg alaptótúk minden rendbe zajlót. jövöre is így fel ez 6segitő, mert jól kijöttünk

Egymással benti kollega nőt meg kedveltük meg szerettük egy mást. Alig várjuk

Jövőre folytassuk de, addig nő mindig fog hívni telefonon mi baja, mi pedig segítünk

Rajta, nagyon jó társaság volt ez, aki ki osztotta élelmiszert.

Egy élelmiszerosztás 1napja, amire felkéretek, szegitek ki osztásba

     Tegnapi napom, meg kértek, hogy, szegilyek az élelemszert ki osztani hátrányos,

     Embertársaikon. El, is menetem oda, segíteni neki a ki osztani élelmiszert a család,

     Segítőbe ez élelmiszerosztás. Minden rendbe zajlót, mert én ott voltam akkor tudja,

     Mindenki akkor rend, ha én ott vagyok. Egyik család segítős nődolgozónak baja volt

     Ment munkatársát meg kereste, ő meg kint osztotta dolgot azon kívül 7, segítetek.

     Élelmiszer, osztásba mindenkinek meg volt dolga. Kijött nődolgozó irodából ment.

     Kollega nőjéhez ez kínja segítet neki. Ment többi emberhez még mindig van kínja.

     Végig ment 6segitőn nő el mondata mi baja segítsünk, segítetünk akkor meg szolt,

     Misi hogy, Sanyihoz nem fordulttá fele mi kínod bent eltelt 5perc jön, felém tudok.

     Segíteni bejusson nagy szőnyeg, rögtön választatunk elhozzuk neki 4ora előtt délután.
 
     Élelmiszert délig osztottuk ki. Rászorultaknak. Minden segítő kapott bent dolgozó nőtől.

     Mindenki örömmel ment haza jó volt ez élelmiszerosztás.