Lelkiségi mozgalmak találkozója

Nobilis Márió, az Intézet igazgatója bevezetőjében a mind szélesebb körű evangelizáció szükségességéről beszélt, majd a mozgalmak képviselői számoltak be tevékenységükről.

A karizmatikus megújulás által szervezett márciusi karizmaiskolára már most több mint kétharmados a részvételi jelentkezés. Az általuk mozgatott apostolképző lelkigyakorlat vezetői szívesen elmennek plébániákra, segíteni a fiatalok bérmálási felkészülését.

A Mária légiónak a Kárpát-medencében több mint 300 csoportja végez plébániai szolgálatot, rendszeres imádságot és apostolkodást. A Regnum Marianum karizmája továbbra is a gyermekekkel, fiatalokkal való foglalkozás, de már látszik, hogy a kisközösségi létre a tagoknak életük végéig szükségük van. A mozgalom lassan kinövi Budapestet, és szolgálati szinten a karitász felé fordul.

A Fokoláre mozgalom idei nagy rendezvénye „Az Egyesült Világ Hete” nemzetközi programsorozat nyitó megmozdulása volt, Esztergom és Párkány közös házigazdaságával, május elején. Nagy élménnyé vált különösen azért is, mert sikerült megőrizni a magyar-szlovák egységet a politikai ellenségeskedés-szítás ellenére is. Következő programjuk a Chiara Lucéról szóló könyv bemutatója lesz.

A MÉCS családmozgalom a különféle korosztályoknak szóló MÉCS Napok lelkigyakorlatok szervezése mellett immár több mint száz, nagyrészt plébániai családközösség működését segíti. Nemcsak a Kárpát-medencében, hanem külföldön (Norvégiában, Németországban) dolgozó magyar családok számára is képes a mozgalom közösségteremtő erővé válni. Itthon – kísérleti jelleggel – egy elváltakból álló kiscsoportjuk is működik.

A Chemin Neuf közösség három korosztállyal foglalkozik kiemelten: a középiskolásokkal, a 18–30 évesekkel és a házaspárokkal. A Jerikó lelkigyakorlatok, a családi Kána hétvégék rendszeres és szép színfoltjai az egyháznak. A magyarországi közösség tagsága növekszik. A mozgalom előtalálkozót is szervez a Madridi Ifjúsági Világtalálkozó előtt, ahová magyar egyházmegyék csoportjait is várják.

Az Antióchia szintén az ifjúságot szervezi közösségekbe, plébániai alapon. Vidéken is egyre több ilyen kisközösség alakul mostanában, sőt legújabban Munkácsra is hívják a közösséget. A pécsi Antióchia sajátos Tisztaság-programot hirdetett, amelynek már számos követője van. Az Antióchia Európában csak nálunk aktív, viszont a madridi találkozó alkalom lehet a találkozásra az ausztráliai testvérekkel is, akiktől a mozgalom Magyarországra érkezett.

A Szent Egyed közösség továbbra is tanúságot tesz kimagasló társadalmi érzékenységéről. A sok közösségi imádság mellett konferenciákat szervez, megszólal a hajléktalanok és a szegénység ügyében, és új ötletekkel is igyekszik mellettük állni. Erős a kapcsolatuk az alapítóval és a világ más Saint Egidió-s közösségeivel, aminek kapcsán Afrikába is sokszor eljut a közösségi segítség.

A Háló kisközösségek találkozóit szervezi szerte a Kárpát-medencében, a budapesti Közösségi Központban pedig kulturális programokat kínál. Figyelemmel kíséri a közösségi mozgásokat, mert szeretné kisközösségi létformába segíteni a vele kapcsolatba kerülő embereket.

Az Útkeresés Háza alig néhány éves kezdeményezés; az életet, hitet, közösséget kereső fiatalokat segíti mélyebb, igényesebb hitre és közösségi tapasztalatra a Szent Ignác-i lelkiség segítségével.