Millenniumi Advent

Érezzük át a rendkívüliségét ennek az ezredvégi Adventnek, amelynek hangulata, lelkülete ki kellene, hogy terjedjen minden keresztény magyar emberre, mivel ez egyúttal a Magyar Millennium Adventje is. Ez bizonyos fajta számvetés lelkületét is meghatározza.
Tíz év elteltével még mindig tart a kábulat, nehezen tisztulnak a bolsevik szónoklatoktól kábult agyak. A Millenniumi Advent a legmegfelelőbb alkalom az agyak, a szívek megtisztulásához; a lelkekben a fények felgyújtásához az elmék megvilágosodása végett. Az adventi gyertyák fénye segítséget adhat a szívek, a lelkek megnyitásához, kitárulkozásához az örök emberi értékek befogadása céljából.
A szelídség, az alázatosság erénye az igazságra való törekvést erősítse a lelkekben a szeretet jegyében. Szelíd és alázatos szívű Jézus alakítsd a szíveket a te szíved szerint.
Az ember saját erejéből nem viszi semmire, Isten kegyelmében kell bíznunk.
Csak a megtisztult szívű és megújult lelkületű ember képes azonosulni a keresztény magyar évezÉrezzük át a rendkívüliségét ennek az ezredvégi Adventnek, amelynek hangulata, lelkülete ki kellene, hogy terjedjen minden keresztény magyar emberre, mivel ez egyúttal a Magyar Millennium Adventje is. Ez bizonyos fajta számvetés lelkületét is meghatározza.
Tíz év elteltével még mindig tart a kábulat, nehezen tisztulnak a bolsevik szónoklatoktól kábult agyak. A Millenniumi Advent a legmegfelelőbb alkalom az agyak, a szívek megtisztulásához; a lelkekben a fények felgyújtásához az elmék megvilágosodása végett. Az adventi gyertyák fénye segítséget adhat a szívek, a lelkek megnyitásához, kitárulkozásához az örök emberi értékek befogadása céljából.
A szelídség, az alázatosság erénye az igazságra való törekvést erősítse a lelkekben a szeretet jegyében. Szelíd és alázatos szívű Jézus alakítsd a szíveket a te szíved szerint.
Az ember saját erejéből nem viszi semmire, Isten kegyelmében kell bíznunk.
Csak a megtisztult szívű és megújult lelkületű ember képes azonosulni a keresztény magyar Érezzük át a rendkívüliségét ennek az ezredvégi Adventnek, amelynek hangulata, lelkülete ki kellene, hogy terjedjen minden keresztény magyar emberre, mivel ez egyúttal a Magyar Millennium Adventje is. Ez bizonyos fajta számvetés lelkületét is meghatározza.
Tíz év elteltével még mindig tart a kábulat, nehezen tisztulnak a bolsevik szónoklatoktól kábult agyak. A Millenniumi Advent a legmegfelelőbb alkalom az agyak, a szívek megtisztulásához; a lelkekben a fények felgyújtásához az elmék megvilágosodása végett. Az adventi gyertyák fénye segítséget adhat a szívek, a lelkek megnyitásához, kitárulkozásához az örök emberi értékek befogadása céljából.
A szelídség, az alázatosság erénye az igazságra való törekvést erősítse a lelkekben a szeretet jegyében. Szelíd és alázatos szívű Jézus alakítsd a szíveket a te szíved szerint.
Az ember saját erejéből nem viszi semmire, Isten kegyelmében kell bíznunk.
Csak a megtisztult szívű és megújult lelkületű ember képes azonosulni a keresztény magyar évezred igaz értékeket adó és igaz értéket kitermelni tudó valóságával.
Ha ez megtörténik, akkor bizakodón várhatjuk: közelít már üdvösségünk, eltörlik majd minden vétkünk. De a legnagyobb vétek, amikor nem akarjuk a lelki megtisztulást, amikor nem kívánunk a bolsevik métely bódulatából kigyógyulni.
Magyar millenniumunk Adventi alázatú gyertya gyújtásai adjanak adakozón rendíthetetlen reményt minden magyarnak.
évezred igaz értékeket adó és igaz értéket kitermelni tudó valóságával.
Ha ez megtörténik, akkor bizakodón várhatjuk: közelít már üdvösségünk, eltörlik majd minden vétkünk. De a legnagyobb vétek, amikor nem akarjuk a lelki megtisztulást, amikor nem kívánunk a bolsevik métely bódulatából kigyógyulni.
Magyar millenniumunk Adventi alázatú gyertya gyújtásai adjanak adakozón rendíthetetlen reményt minden magyarnak.
red igaz értékeket adó és igaz értéket kitermelni tudó valóságával.
Ha ez megtörténik, akkor bizakodón várhatjuk: közelít már üdvösségünk, eltörlik majd minden vétkünk. De a legnagyobb vétek, amikor nem akarjuk a lelki megtisztulást, amikor nem kívánunk a bolsevik métely bódulatából kigyógyulni.
Magyar millenniumunk Adventi alázatú gyertya gyújtásai adjanak adakozón rendíthetetlen reményt minden magyarnak.