egy olácsigány temetés


ma olá csigányt temetünk nagyon hirtelen nyébe halt meg itt hagyta lányát

evvel beszédel kivánok öszinte részvétem hozátartojának.

Látjátok, feleim, szem’ tekkel mik vagyunk
Por és hamu vagyunk
Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek.
Össze tudod még rakni a Margitszigetet? …
Már minden csak dirib-darab, szilánk, avitt kacat
A halottnak szakálla nőtt, a neved számadat
Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak
Elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt
A „ pillangó ”, a „ gyöngy ”, a „ szív ”- már nem az, ami volt
Amikor a költő még egy család nyelvén dalolt
És megértették, ahogy a dajkaéneket
A szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti meg
Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké
A gyereknek T o l d i – t olvasod és azt feleli, o k é
A pap már spanyolul morogja koporsónk felett:
„ A halál gyötrelmei körülvettek engemet ”
Az ohioi bányában megbicsaklik kezed
A csákány koppan és lehull nevedről az ékezet
A tyrrheni tenger zúgni kezd s hallod Babits szavát
Krúdy hárfája zengi át az ausztrál éjszakát
Még szólnak és üzennek ők, mély szellemhangokon
A tested is emlékezik, mint távoli rokon
Még felkiáltsz: „ Az nem lehet, hogy oly szent akarat …”
De már tudod: igen, lehet … És fejted a vasat
Thüringiában. Posta nincs. Nem mernek írni már.
Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár
A Konzul gumit rág, zabos, törli pápaszemét
Látnivaló, untatja a sok okmány és pecsét –
Havi ezret kap és kocsit. A Mistress s a baby
Fénykép áll az asztalán. Ki volt neki Ady?
Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene?
Arany szava?… Rippli színe? Bartók vad szelleme?
„ Az nem lehet, hogy annyi szív …” Maradj nyugodt. Lehet.
Nagyhatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket.
Te hallgass és figyelj. Tudjad, már él a kis sakál
Mely afrikai sírodon tíz körmével kapál
Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved
A mexikói fejfán, hogy ne is keressenek
Még azt hiszed, élsz? … Nem, rossz álom ez is.
Még hallod a hörgő panaszt: „ Testvért testvér elad …”
Egy hang aléltan közbeszól: „ Ne szóljon ajakad …”
S egy másik nyög: „ Nehogy ki távol sír e nemzeten …”
Még egy hörög: „ Megutálni is kénytelen legyen.”
Hát így. Keep smiling. És ne kérdjed senkitől, m i é r t?
Vagy: „ Rosszabb voltam mint e z e k ? …” Magyar voltál, ezért.
És észt voltál, litván, román … Most hallgass és fizess.
Elmúltak az aztékok is. Majd csak lesz, ami lesz.
Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet
A radioaktív hamu mindent betemet
Tűrd, hogy már nem vagy ember i t t, csak szám egy képleten
Tűrd, hogy az Isten tűri ezt s a vad, tajtékos ég
Nem küld villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség
Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet
Köszöni a koporsóban is, ha van, ki eltemet
Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat
Ne mukkanj, amikor a b o s s megszámolja fogad
Szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény
Emlékeid: egy hajfürtöt, fényképet, költeményt –
Mert ez maradt. Zsugorin még számbaveheted
A Mikó-utca gesztenye fáit, mind a hetet,
És Jenő nem adta vissza a Shelley-kötetet
És már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet
És elszáradnak idegeink, elapadt vérünk, agyunk
Látjátok, feleim, szemtekkel, mik vagyunk
Íme, por és hamu vagyunk

2emeber hazudása szembe

MA ,arról mondanék pársort  mire vagyok igazibol alergiás.én becsületes ember vagyok nem ,

Szeretem azt mások szembe, hazudnak2napja történt jön fönök én milyen modon szolok idös ,

nénire vigye el szemetet .képzseljék1rá fázot valojában se szokta elvini szemetet idös néni

látyák ő is hazudot nekem hozátartozoja igenis elsokta vini amikor ot szokta hagyni ut közsepén

vigye el más.ez is hazudot nekem de lebukot.Tegnap jön valaki ö oda rakvalamit ,és mondja meg

engdte fönők rá kérdezünk fönőktől ő eröl nem tudod nem szehova szenki kijelöt helyre mindent

pakol halt .ere nagyon mérges voltam ő is szemebe hazudot nem szereti szenki aki más szemébe

hazudik egyszer ugyis lebukik mostis ugy volt hamarab utol értük hazsugszágba. tugyák köz

mondást hamarab utól érik hazug embert mint szánta kutyát mostis igy járt 2iletö utol értük

hazudot  nekünk.

EGY SZÉP IMA GONDOLKOZÁS


 

Egy kicsivel több türelmet, hogy elviselhessem azokat, akikkel olyan nehéz együtt élnem.

Egy kicsivel több állhatatosságot, hogy folytathassam kötelességeimet, melyek kívánságaimmal teljesen ellentétesek.

Egy kicsivel több alázatosságot, hogy megmaradjak azon a helyen, ahová Isten állított, bár ez a hely nem vág egybe sem álmaimmal, sem terveimmel.

Egy kicsivel több belátást, hogy az embereket olyannak vegyem, amilyenek, és nem amilyennek szeretném őket…

Egy kicsivel több okosságot, hogy mások ügyeivel minél kevesebbet foglalkozzam, és magamat ne izgassam miattuk.

Egy kicsivel több erőt, hogy türelmesen fogadjam azt az eseményt, amely éppen most megzavarta az örömömet.

Egy kicsivel több kedvességet, hogy ne mutassam megbántottságomat.

Egy kicsivel több önzetlenséget, hogy mások helyzetébe minél jobban beleélhessem magam…

egy nagy szerelem

“Az a másodperc, amikor igazán szeretünk, életünk egyetlen valóságos pillanata.
A többi nem az.
A többi boldogtalan varázslat. Őrület. Teli félelemmel és szomjúsággal. Mi persze éppen fordítva gondoljuk. Mi azt hisszük, hogy az a “valóság”, amikor egyedül, kővé dermedt, magányos lélekkel élünk. Valóság a hétköznap, a közöny, az egoizmus, az én, az enyém, a pénzkereset. Valóság a tévé, a robot, a rohanás, a vásárlás, az aszfalt, a “senkihez sincs közöm” életérzése. És a szerelemről véljük, hogy káprázat, mámor. Amikor valóban szeretünk, mondják ránk az emberek, hogy “Te el vagy varázsolva, öregem! Te megőrültél!” – miközben egy tévedhetetlen hang lelkünk mélyéről azt mondja: “Itt akarok maradni, mert mindig ide vágytam! Itt akarok élni, örökké!”
Amikor szeretjük egymást: kijózadonunk.

egy fájó szerelem

Nem az az igazi fájdalom, mitől könnyes lesz a szem, hanem amit magunkban hordozunk, titokban, csendesen…

 

,,A lány szerette, A fiú nem.
A lány felnézett rá, A fiú nem.
A lány szerelmet vallott, A fiú megalázta.
A lány sírt végette, A fiú kinevette.
A fiú csak akkor jött rá mit tett,
Amikor a lány sírjára virágot tett.”

 

,,Van aki könnyen kapja meg azt, akit szeret, van aki sír és szenved. Van aki
könnyek nélkül tud feledni, és van aki meghal, mert igazán tud szeretni.”

 

,,Hiába ültetünk sírodra virágot,
eltemettünk ide egy egész világot.”

 

 

“A magányosság idején látjuk, hogy nem vagyunk fontosak a nagy mozgalmas világ számára, és hogy az sem fontos a mi számunkra.”

 

 ,,Furcsa, hogy valaki mennyire össze tudja törni a szivedet, de te még mindig szereted azokkal az apró darabokkal.”

“Ha porba írunk egy szót, elfújja a szél! Ha a szívünkbe véssük, az örökké bennünk él! Én a szívembe véstem egy szót, s egy nevet. A szó: SZERETLEK. A név: a Te neved.”

 ,,Ha majd sírom mellett állsz
S engem többé nem látsz
Írd a homokba csendesen
Őt valaha szerettem…”

EGY BOLDOGSÁG ÉS VÁGYAKOZÁS

Boldog legény, istenek párja,
Szemben ki ülhet szép szemeddel,
Édes kacajos közeleddel.
Kacajoddal, mely szíven-vágva
Fogja a mellem.
Hacsak már látlak, elalélok,
Torkomon a szavak elfúlnak,
Bőrömre zápor-szikrák hullnak,
Szememben sötét, vad árnyékok
S lárma fülemben.
Hideg verejték veri testem,
Remegően, félve halóan,
Az őszi fűszálnál fakóbban
Állok és már érzem a vesztem,
Meghalok érted

Mai gondaltom hallottak napjáról.

Mai ünnepről, mondanék, párgondolatot. Ma hallottak napja ez emlékezetes nap.

Sokan, keresik, fel elhunyt, hozzá tározóját, akit el kellet kísérni az utolsó útjára

Akire. Ma emlékezünk meg. Ilyenkor érkeznek, közeli messzebbi hozzátartózok.

Róják le kegyeletet az elhunyt fölött, és imádkoznak érte, gyújtanak gyertyát sírjánál.

Ara emlékezünk, hogy évente nagyon sok halottat kísérünk el útjára.

Memento mori – emlékezz a halálra! Így szól a Középkor figyelmeztetése, és ezt a latin nyelvű mondatot olvashatjuk a temetők kapuin. Ez nem csak azt jelenti, hogy előre tekintünk halálunkra, sokkal inkább szeretteink sírjára tekintve emlékezünk életükre! Bizonyítjuk, hogy nem felejtetjük el őket, mutatja ezt szeretetünk, ragaszkodásunk.

Halottak napja – e gyászos ünnep arra is rávezethet minket, hogy az élet “túléli” a halált. Az életet nem lehet koporsóba zárni, enyészetre váltani. Mi, keresztények a halálból, az elmúlásból, a meghalásból szándékosan és tudatosan csinálunk etikai kérdést. Ha életünk nem más, mint az örökkévaló, teremtő és Megtartó Isten életében való részesedés, akkor Isten a mi személyiségünket is örökkévalóvá teszi, és ezen még a halál sem foghat ki. Lehet, hogy a halál pillanatában úgy érezzük, egy kicsit elengedte a kezünket, de odaát újra megfogja.

Ezen a napon mindenki találkozik valahogy a halállal. Találkozik a gyermek, aki legtöbbször csak azt a számara izgalmas és játékos eseményt veszi észre a mai napból, hogy gyertyákat kell gyújtani a síroknál. Találkozik a fiatal, aki közömbösen és unottan van jelen, de valami fojtogatót ő is érez a levegőben, hiszen illetlen ilyenkor hangoskodni a temetőben. Találkozik az élet delén túl lévő ember, aki ezen a napon elveszett hozzátartozóit idézi fel. S találkozik az idős ember, aki egyre közelebb érzi magához a halál jeges leheletét.

Halottak napja: visszapillantó tükör, vizsgája szemnek, emberségnek.

Halottja van mindannyiunknak,

Hisz percről-percre temetünk,

Vesztett remény mindenik percünk

És gyászmenet az életünk.

Sírhantolunk, gyászolunk mindig,

Temetkező szolgák vagyunk!

– Dobjuk el a tettető álcát:

Ma gyásznap van, ma sírhatunk!

Annyi nyomor, annyi szenny, vétek

Undorít meg e sárgolyón…

Hulló levélt hányszor feledtet

A megváltó, a gyilkos ón!…

Óh, hányszor kell a sírra néznünk,

Hogy vigasztaljuk önmagunk –

– Dobjuk el a tettető álcát:

Ma ünnep van, ma sírhatunk

 

Mai ünnep honnan származik, arról mondok pársort.

Arról mondok pársort, ma minden szentek ünnepe, van honnan ered, ez mondat.

Honnan, szármázik. Emlékezünk ara évről, egyre többet kell temetni rokonát és.

Ismerőst, akit el szolidtank ebből, világból, hol fiatlan, hol idősen temették el, mert.

El szolidtank itt hagyták, családtagjait. Minden ember halandó, ha meg hal, akkor.

Imádkoznak lelki üdvösségért meg térjen elengedő bűnét meg bocsácsa, Isten, ha.

Meg történik. Abból szármáznak minden szentek ünnepe. Erre emlékezzenek meg.

Országszerte. Evvel, gondolattal.

). Sokszor panaszkodunk, hogy bár „nagy bűneink” nincsenek, mégis keserű, élettelen az életünk. Mindenszentek ünnepe először, a koraközépkorban azoknak a vértanúknak állított emléket, akiket tömegesen, nyilvántartás nélkül gyilkoltak le a hitükért. Semeddig sem tartott volna megtagadniuk a politikai rendőrség előtt a keresztény mivoltot, és akkor megúszták volna a halált, de ők mégsem ezt tették. Istennek hála, azok az idők elmúltak, mi mégis oly könnyen megalkuszunk a hitünkre, a szentségünkre, merő gyávaságból, félelemből, vagyis mert nem vagyunk szabadok. A szentség szabadság, de nem „csak úgy”, hanem szabadság „a jók és rosszak” egyforma szolgálatára, az igazságban való életre, mely kizár mindennemű mellébeszélést, csalást, hazugságot, és szabadság az örömben, a szelídségben megélt életre, mert ez békét ad, és Isten a „béke Istene”, vagyis a béke szentségének ajándéka életünkben.

Jó dolga van kutyámnak 2szer kapót reggel enni.

Ma reggel, felkeltem meg, szokót időbe lefőztem kávét, megittuk szüleimmel elmenetem

 

Fel öltözni és meg mosakodni, fürdőszobába, hogy magamhoz, térjek meg történt reggel6,

 

Párperccel, elindultam itthonról biciklizni, tetem egy más fél kilométert így már reggel 7 re

Már otthonvoltam, anyám bement, konyhába, megint lefőzőt megint egy kávét, mert ö neki

Legalább 4kávét meg kell inni magához térjen nekem elég3naponta. reggel 7után 20percel.

Leültem keresztrejtvényt fejteni. Reggel 7: 40kor kimentem kutyákat meg etetni az 5perc,

Alatt, meg, volt vissza leültem, fejteni keresztrejtvényt addig anyám mosogatót meg szólal

Anyám tegnap tetem ki kutyáknak enni kutya eledeles zacskóba, megint elfogyót akkor,

Ismét kiment etetni anyám kutyákat tesztvérem meg szólal, látja jó dolga, van kutyának

Te vagy anyám, aki ma reggel másodjára etetted kisebbik, Sanyi volt etetni kutyákat csak.

Bent voltam. Akkor anyám meg szólal, tényleg voltál etetni tesztvérem ő is, megy etetni,

Akkor mi gyárt, megyek én is etetni meg legyen kutyának 3ráadás szólók apunak agyon

Kutyáknak 4gyére meg legyen etetve 3rádás jutalom kutyáknál majd így volt ma reggel

Nálunk.