tanitó szeretet

Azzal tanítunk szeretni, hogy szeretünk. A földkerekség legnagyobb felfedezése az, hogy nincs nagyobb hatalom a földön a szeretetnél. Mert a szeretet is lecke amit meg kell tanulnunk itt és most!A szeretet egyetemes univerzális életenergia, ami egyformán sugárzik igazra és igaztalanra egyaránt.
Egyedül a szeretet képes végtelen dimenziókat nyitni a lélek számára. Mi akik a polaritás világában élünk, ha nem dobjuk le egonk páncélját, sosem ismerhetjük meg a szeretet erejét. Mert a szeretettől a lélek kinyílik, mint az ezerszirmú lótuszvirág. Hiszen a szeretet nem vágyik egyébre, minthogy beteljesíthesse önmagát.
A legnagyobb igazság: létezésünk lényege a szeretet. Vajon miért van az, hogy az ember fél kapcsolatba kerülni a boldog percekkel? Miért nem tudjuk hogyan bánjunk a szeretettel? Az idő egy “nyersanyag” senki sem kap többet belőle a “végén”, mint amire szüksége lett volna. Ezért egyetlen napot se töltsünk el a szeretet gyakorlása nélkül.
Mert szeretni csakis az önfeledt ember tud igazán. Az éntelen, egotlan lény, akinek lelke már “felébredt” és “meglátta” a szeretetet.
A szeretet az emberi léleknek olyan, mint testnek az oxigén. Nem csak egy dolog a fontosak közül. Még csak nem is a legfontosabb. Hanem a Minden. Mert ahol szeretet van, minden van. Ahol pedig nincs, ott semmi jele sincs az életnek.”

 

egy termék esport

Miután a család felébred, és felvállalja a felelősséget

azért, hogy a házukat visszaszerezze,

és hogy egymásnak adjanak munkát, elkezdenek dolgozni mind önmaguknak, mind a szomszédnak (termék export), és az egymás közti feladatokat is egymástól vásárolják meg és nem a “szomszédtól” .

belső piacgazdaság, helyi kisboltok, helyi piacok, stb

és nem a multinacionális bevásárló központoknak adják pénz energiájukat.

Ennek hatására pénz többlet jelentkezik a családban, és a házukat így vissza tudják vásárolni a szomszédtól szépen lassan, de biztosan.

 

ui: igazán nincs baj azzal ha külföldről szerzünk be dolgokat (HA…) ha legalább annyi összegért mi is eladunk TERMÉKET (és nem az eszközeinket) külföldre….. ez az egyensúly

MA EGY ÉVE SZOLTAM MEG ELÖSZÖR ITT

          Ma felkeltem 5: 30kor, lefőztem kávét, megittuk szüleimmel. Elpakoltam

 

          Kávés csészéket. Kijöttem szobámba, fel öltözni, elpakoltam ágyneműmet.

 

          Helyére, Elindultam itthonról 6után párperccel, kinyitni 2temetöt. haza jöttem

 

          Reggel 7kor, lekellet még egy kávét szüleimnek. Elindultam 8orakor reggel

 

          Templomba. Mi ilyenkor szoktuk szétszedni, fenyőfát,  jászolat, elpakolni 

 

          Cserkés házba, ott őrzik meg karácsonyig amikor, újból elmegyünk jászol ér.

 

          Haza jöttem 11kor delelőt, pihentem kicsit mentem le alapítványba meg beszélésünk

 

          Volt, eltartott délután 5ig jöttem vissza templomba. Misét hallgatni, este 7után jöttem

 

          Haza. Elmentem piheni. Szeretném, meg köszöni kedves olvasóknak nap, mint nap 

 

          Olvassák bejezést, elárulom önöknek most egy éve, itt lehetek ezen oldalon nap

 

          Mint olvassák bejezést. Tovább is számit hatnak rám. Még mindig naponta lesz

 

         Bejezést, változás csak annyi 1éve itt. Hétfőn, szerdán, pénteken akkor 2olvashatyák

 

         Reggel, este olvashatják továbbra is jó olvasást, kívánok mindenkinek.  Holnap már

 

         Nem ünnepi gondaltom. Folytatom bejegyzést nem el csak ünnepi alkalom volt ez nap

 

         Tarcsanak  velem  jó pár   évig  mellettem  itt  lukács  naplójába  .

 

       

     

     

            

 

 

      

 

Egy szeretet másképen

Rendszerint van egy, akit igazán szeretünk.
Aki a legkedvesebb.
Lelkünkhöz közelálló.
Olyan titok ez, melyet nem szabad bolygatni.
A szeretet mélyebben van.
Tudatnál, akaratnál, vágynál, képzeletnél, társadalmi elvárásnál mélyebben.
A szeretet nem kötelesség, nem feladat.
Nem józan ésszel, akarattal, kényszerrel előidézhető állapot.
A szeretet: a szabadság jegyében áll.
Senki sem mondhatja meg, kit szeressek, kit ne szeressek, még én sem utasíthatom magamat, mert ez jóval magasabb szinten dől el, mint ahova akaratunk fölér – ez a lelkünknek olyan helyén dől el, olyan magas, a földi élet légkörén túli szférájában, ahol már sem a társadalom, sem a szokások, az elvárások, a félelmek, az érdekek, de még a lelkiismeret sem szólhat bele semmibe.
A lélek itt már szabadon szárnyal, azzal és oda, akivel és ahová akar.
Úgy hívják: szabadság.
Nincs benne kell és muszáj és az enyém és a tiéd. Nincs benne színjáték. Nincs hazugság.
Nincs idő sem – mert ahogy egy életet leélhetek valakivel és nem szeretem – s egyetlenegyszer találkozok valakivel és szeretem.
Az igazi szeretet feldúlhatja a világ rendjét…

EGY BALASETES TÖRTÉNETEM

Néhány évvel később az egyik fiú elesett Vietnamban, és a tanárnő elment a tanítványa temetésére.
A templomot megtöltötte a sok barát.
Egyik a másik után – akik szerették vagy ismerték a fiatalembert – odamentek a koporsóhoz, és lerótták utolsó kegyeletüket. A tanárnő a sor
végén lépett oda és imádkozott a koporsó mellett. Ahogyan ott állt, az
egyik koporsóvivő katona megszólította: “Ön a matematika tanárnője volt Mark-nak?” Ő igent bólintott. Erre a fiú azt mondta: “Mark nagyon gyakran
beszélt magáról.” A temetés után összegyűltek Mark régi osztálytársai. Mark szülei is ott voltak és szemmel láthatóan alig várták, hogy beszélhessenek a tanárnővel.
“Valamit szeretnénk mutatni” – mondta az apa és előhúzott egy pénztárcát a zsebéből. “Ezt találták, amikor a fiunk elesett. Úgy gondoltuk, Ön meg fogja ismerni.”
A pénztárcából előhúzott egy erősen gyűrött lapot, amelyet nyilván összeragasztottak, sokszor összehajtogattak és széthajtottak már.
A tanárnő – anélkül, hogy odanézett volna – tudta, hogy ez egyike volt azoknak a lapoknak, amelyeken a kedves tulajdonságok álltak, amelyeket az osztálytársak írtak Markról.
“Nagyon szeretnénk Önnek megköszönni, hogy ezt a feladatot adta az osztálynak” – mondta Mark anyja. “Amint látja, Mark nagyon megbecsülte.”
A többi régi tanítvány is összegyűlt a tanárnő körül.
Charlie elmosolyodott és azt mondta: “Nekem is megvan még a listám. Az íróasztalom felső fiókjában őrzöm.”
Chuck felesége, pedig így szólt: “Chuck megkért, hogy a listát ragasszam be az esküvői albumba.” “Az enyém is megvan még” – mondta Marily. “A naplómban tartom”.
Ekkor Vicki, egy másik osztálytársuk a zsebnaptárát vette elő, és megmutatta a használattól megkopott és foszladozó listát a többieknek.
“Mindig magamnál hordom’ – mondta Vicki, és hozzátette: “Meg vagyok győződve, hogy mindnyájan megőriztük azt a listát.”
Embertársainkkal való együttélésünkben gyakran elfeledkezünk arról, hogy
minden élet véget ér egy napon és senki sem tudja, mikor jön el ez a nap.
Ezért kellene megmondanunk azoknak az embereknek, akiket szeretünk, és akikért aggódunk, hogy fontosak a számunkra. Addig kell ezt megmondani, amíg
nem késő.

én azt hittem

Én azt hittem, hogy mindig kék, ragyogó tükör a tenger,
s hogy rejtett aranyszemecskék kincsével tele az ember. 

Hogy járva a tengert, szembe kell szállni merészen a széllel,
s akkor a hajós csodákra lel, az idő nagy titkokat érlel. 

Szálltam hát, Végtelen, feléd: hullámok pörölye paskolt.
Ég s víz határa s a tengerfenék derengett: messzi, deres folt. 

S akkor megtudtam, hogy csak néha, nagyritkán kék a tenger,
és hogy üres és szürke, még ha csillog is sokszor, az ember. 

Láttam földet, hol nincs tó, se folyópor és rög, semmi más:
nincs aranyszem a porban, melyből ott gyúrják az ember fiát. 

De tudtam: Nincs szebb feladat, mint vágyva előre törni:
keresni, kutatni, hol rejlik a mag, s szeretni, és gyűlölni. 

És látni, hogy néha szürke homályon, átragyog kéken a tenger,
s tudni: tisztább öröm nincs a világon mint az, ha ember az ember.

egy bölcseségem

Nem tudjuk kimondani. Szerelmes vagyok, nem eszem, nem alszom, elvarázsolt állapotban élek, szárnyalok a boldogságtól, öngyilkos akarok lenni, megszépülök, lefogyok, olyan vagyok, mint egy őrült – s azt mondom a kedvesemnek: “Szeretlek!” … Mi ez?! … Mi az, hogy “szeretlek”? Hol van ez a szó, ahhoz képest, amit élek? Sehol! Méltatlan a valósághoz! … Nem kellett volna kimondani! Nem kevesebbet mondtam vele, hanem valami egészen mást! Semmit. Azt kellett volna mondani, hogy őrült vagyok, benned akarok élni, fáj, ha nem látlak, félek tőled, egyszerre vagyok kétségbeesett, alázatos, hatalmas, rémült, boldog, nyomorult… A sejtjeim szomjaznak rád… Azonnal meg akarok halni, és örökké akarok élni veled!… De hol jön ehhez a szó, hogy “szeretlek”?!… Ami a lélekben egy egész világ, az kimondva egy kopott, értéktelen jel. És ez minden nagy élményünkkel így van. Elmondhatatlanok

egy barátság valakivel

Mint mindenki, szeretne barátokat szerezni, akire számíthat, és nem támadja hátba akkor amikor legkevésbé számítana rá.
Az ember társas lény, nem tud hosszabb távon magányosan élni mert bedilizik…

Manapság az ember senkiben nem bízhat, elárulják azok is akiket a legközelebbi barátjának tart. Sajnos éltem át hasonló hátba szúrást én is. De ezt nem lehet kivédeni, mindenkinek meg kell tapasztalnia milyen is a társas élet..

(A legtöbb ember manapság érdekből barátkozik, mert azt hiszi hogy ha az adott személlyel barátkozik, várhat tőle valamit, amivel neki jobb lesz.)

De azt nem szabad feledni hogy bármik is a tapasztalatok valakiben mégis bízni kell, mert valakinek ki kell önteni a lelkünket és valakinek támaszt kell nyújtania nekünk és fordítva.

A VÁRÁS

 
 
Várni jó, ha örömmel vársz,
Ha izgalom járja át minden porcikád,
Várni jó, ha a boldogság vár rád,
Szikrázik körötted az egész világ.
Gyönyörű varázslat, ha te vagy velem,
Ha nagy tenyereddel betakarod kezem,
Ha mosolyod kényezteti lelkem,
Ha itt érezlek mellettem.
De várni gyötrelem,ha megbocsájtásra vársz,
Ha félsz, hogy elveszíted, kit imádsz.
Ha fáj a lelked, de megértésre nem lelsz,
Ha megbántottak, de bocsánatod nem kell,
Ha veszni látod mind azt, mi maga volt a végzet,
Este, s reggel, nyár volt, vagy télen lüktetett az élet,
Elveszíteni téged félek.
De a fájdalom,mit újra és újra élek,
Monoton mossa ronggyá létem,
S lassan kifehéríti szivárványszín szívem.

A szerelő egymás hibáztatásba ,hogy végezte munkáját .

       E napon arról írok, hogy szokták szerelőket, hibáztatni a tulajdonos.

       Másik ember kijön másik ember hibáját kijavítani. Pl. tudom mondani.

       Nem olyan rég, történt velünk. Bekötötték digi tv egy ember vártuk.

       Bejöjjenek, csatornák, azt mondta 3ora múlva működni fog összes.
 
       Elérkezett esete. Azon csatornán kívül szemi nem jöttbe. Kénytelen.

       Voltam helybeli szerelőnek szólni, másnap ép 3házal odébb volt az

       Illető, akinek szóltam jött is, ahogy végzet. Hozzánk kiderült kódot.

       Nem jelenete le központnak azért nem ment csatornák. Kérdezet az

       Szerelő anyámtól valamit megadta választ rá. Egyből kiderült, aki,

       Jött bekötni először, átvágott minket hiába kérte pénzt, amivel.

       Le is lécelt vele hűlt, helye embernek, aki itt volt először bekötni.

       Nálunk, van még egy, pl. ilyen estről. Kazánról, beszélek maguknak,

       2ember tették dolgokat, amit kel legvégén elmondta egyik mit, hogy kel,

       Kezelni elmentek párnap. Múlva jön másik ember, aki itt volt előző emberel.

       Mondta ehhez valójában nem kel nyúlni csak másik ember hobbija, Egyből.
 
       Abba hagytuk hozzányúlását. Azóta jól működik
      
      
            
 

       

Első kis főnöki döntésem

       Mai napom, kinyitottam temetőt, sokkot időbe, haza érkeztem reggel, 6: 50kor

       Eltettem kerékpárt helyére. Bekapcsoltam hifit meg hallgattam ott kicsit bele,
 
       Hallgattam misébe. Kikelet kapcsolnom. Hifit reggel 7: 20kor, mert kikelet nyitnom.

       Internet helységet ahol, nappali foglalkozás ment. Déli 12ig, közbe felmerültek kis,

       Problémák, de én, mint kis főnők párperc alatt meg oldottam. Mindenki beteg kérdezték.

       Tőlem mi legyen válaszom az volt, elmarad érte, sittem pedagógust szerdán meg,

       Pénteken nem kell jönnie, mert mindenki beteg. Örült szóltam neki. De ellnők asszony.

       Férjét értesítetem, mi legyen, mert mindenki beteg azt mondta betegek, akkor,

       Maradjanak otthon. Én is így döntöttem de, valakinek rá kelet, igent mondani.

       Kijelentetem bent lévő 2gyereknek nem kel jönni szerdán, pénteken ürültek neki

       Haza mentünk. Délbe ere örömre.

            
 

       

egy bőség nekem

A bőség a világegyetem természetes törvénye. A természet mindenütt szinte pazarlóan nagyvonalú, körös-körül bőség uralkodik. Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy sokan nem részesülnek ebből a gazdagságból, mert nem ismerik a belső teljesítőképességüket, vagy legalábbis nem használják ki azt optimálisan.
A gazdagság nem újraelosztás, hanem tudat kérdése. Ha a világ minden pénzét összegyűjtenénk és kiosztanánk az emberek milliárdjai között, viszonylag rövid időn belül a gazdagok újra gazdagok, a szegények ismét szegények lennének. A gazdagságot önmagunkban kell felfedeznünk és arra kell kérnünk, hogy terjedjen át az életkörülményeinkre is.

napkottai állapot amitt mindig elkel viszelenem meg aki jön hozzánk

       Ma arról írok maguknak, hogy milyen állapotokat élek én át napkotta.

       Elkezdőt 1hétel ezelőtt, Apám megszólal, már megint nem tettél itthon.

       Rá párnap múlva jöttek emberek, akiknek kel szeghitségem ara összegyűjtődtem  ,

       Energiámat hogy tudjak, segíteni minden erőmből. Azóta meg elégedve velem.

       Mindenki itthon velem, mert sokkot segítetem neki. Ez segítség valójában az ér,

       Mert akik szerelték kazánt nekünk, azok nem szeretik, ha apám süket dumáját.

       Elmondja mindig, így mindig akkor jöttek én anyám itthon volt, tudja nyugatom ,

       Van. Nem kel hallgatni felesleges szövegét apámnak ezt kerülték ki mindig, amíg

       Szerelték kazánt. Nekem elég nehéz elviselni követelős készítsd ezt azt, amazt ,

       Amíg nézem tévét idegtől majd szét, robbanok ilyenkor. Amióta készen kazánunk

       Elmutatta szerelő, hogy kel kezelni mind 2nek anyámnak 5percen ként rohangál,

       Menyire kevés víz hőfok 40cselzius 30cselzius ezt kel hallgatnom 5percenként .

       Ahogy begyújtódta. Várja, hogy 5perc alatt meleg legyen szobába. Lezárásnál .

      Ez megy 30cselzius alatt, van, zárhatom, már igen de, már félig aludtam volna.

      Minden egy merő zárás este fél10után zajlik mindig kel olyankor elkel viselnem.

      Ezt  estet  jobban  viselem  apámét,  bevallom    maguknak.

           
 

      

szeretet és szerelem egybe

Az emberek alig tudják, mit jelentenek ezek a szavak: test, lélek, értelem. A test érez, a lélek lát, az értelem gondolkodik. De a jó embernek van meg néhány roppant tulajdona: a szelíd nyugalom, az illendő alázat, a derű és az igazságos cselekedet. Érez, ha érezni, és lát, ha látni kell, gondolkodik, ha értelmét teszi próbára az élet, de bölcs megnyugvással fogadja, ami a sors rendeléséből neki jutott. Semmi nem nyugtalanítja, beszédében igazmondó, cselekedeteiben igazságos. Mikor a világ félreérti, ő akkor is derűsen él, nem neheztel senkire, és nem tér le arról az ösvényről, amely az élet céljához, az igazi boldogsághoz vezet… Mint ahogy az orvosok kéznél tartják a műtéthez szükséges eszközeiket, úgy te is mindig tartsd kezed ügyében isteni és emberi tulajdonságaidat. Mindenben – még a legcsekélyebb dologban is – úgy járj el, hogy ne feledd: a kettő kapcsolatban áll egymással. Mert semmi emberi dolgot nem intézhetsz el jól, hogy ne hivatkoznál az istenire. Ugyanez áll meg – fordítva is… Szeretnéd megtalálni a boldogságot? Ha követed a józan ész szabályait, ha buzgón, határozottan, békés lélekkel azt teszed, amit a pillanat kíván, ha sem jobbra, sem balra nem téved el tekinteted, ha nem nézel maszkok után, és cselekedeteid összhangban állnak a természettel, ha minden szavad a hősi időket felidéző igazság jegyében születik, ha semmit sem vársz, és semmitől nem remegsz, ha megőrzöd lelked és szellemed tisztaságát – akkor biztos lehetsz benne, megtalálod, amire annyira áhítottál: a boldogságot. Ebben senki meg nem akadályozhat.”

Kazán begyújtás nekem első anyámnak tesztvéremnek elmutattam, hogy kel tenni

       Reggel elvégeztem szokásos, dolgomat. Haza jöttem reggel 7ora után, vissza,

       Bújtam, ágyamba picit piheni de, el is aludtam. Reggel fél9kor magamhoz.
   
       Tértem. Ép akkor érkezetek meg anyámék, bevásárlásból, kérdeztem tőle.

       Fűzek kávét, igent mondott gyorsan, le is jött, akkor megittuk kávét elpakoltam.

       Csészéket. Elmentem fél10fele kenyér boltba hamar meg jártam azt, utat.

       Ki hamuztam kazánt gyorsan, elkészítetem begyújtóst belé. Anyámmal  
 
       Elkellet menünk burkolóhoz, mert teraszunkból régen kisajnálták cementet,

       Kezd össze omolni teraszunk. Azt akadályoztuk meg szét ne mennyen helyette.

       Elmentünk férfihez meg kértük jöjjön, mérje dolgokat. Haza jöttünk fél12kor,
      
       Pihentünk délig utána. Anyám és tesztvérem lementünk kazánt begyújtani.

       Én mutattam, hogy kel nekem mutatták meg szerelők. Fél1től egészen délután.

       5ig pihentünk, én akkor elmentem templomba, és este negyed 8ra érek haza,
 
       Vacsoráztam tévét, néztem negyed 10utána elmentem aludni.

Vegyes tüzelésű kazán beüzemeltetésébe én is segítettem .

       Fölkeltem a sokkot időbe, kinyitottuk a 2temetőt kollegámmal. Haza érkeztünk.

       Reggel 7kor mondta nekem majd szolok neked, ha kellenél nekem itthonra segíteni.

       Akkor, én is haza menetem. Tőle kerékpárral 2perccalat ott vagyok nála.  Amikor

       Haza érkezetem, meg hallgattam rádióba misét. Lementem reggel fél8után internet,

       Helység minden rendbe van, mert ott, nappali foglalkozás lesz 3gyereknek. Én, mint,

       Meg bízót kis főnök ellenőrzőm, azt, embert, aki ki nyitja termet minden rendbe van.

       Mindenki meg érkezet haza jöttem. Mert itthon reggel 8kor jöttek vegyes tüzelésű.
       
       Kazánt beüzemeltetni. Szol nekem egyik szerelő hogy, menjél nekem aprófát, hozzál,

       Nagy örömmel vágtam fát neki, tudtam párperc múlva, megindul fűtés kazánból onnan,

       Tol meleg is lesz szobába úgyis történt, reggel10tol elindult nagy fűtés nálunk. Amibe
 
       Én is segítetem meleg, legyen mindenütt. Délbe elkezdtem rendet rakni udvaron eltartott.

       Délután fél3ig pihentem kicsit. Délután fél5kor elindultam 2temetőt bezárni haza jöttem.

       Délután 5volt gyorsan fel öltöztem templomi ruhába elmentem templomba misén részt,

       Venni. Vége volt misének este fél7után jöttem haza. Piheni este 8kor, vacsorázok.

       Tévét nézek fél10ig megyek aludni.

   
    
      
 
    

egy gondolatom

Talán nem mondanék ki mindent, amit gondolok, de meggondolnám azt, amit kimondok. Értéket tulajdonítanék a dolgoknak, nem azért, amit érnek, hanem azért, amit jelentenek.

Keveset aludnék, többet álmodnék, hiszen minden becsukott szemmel töltött perccel hatvan másodperc fényt veszítünk. Akkor járnék, amikor mások megállnak, és akkor ébrednék, amikor mások alszanak.

Ha Isten megajándékozna még egy darab élettel, egyszerű ruhába öltöznék, hanyatt feküdnék a napon, fedetlenül hagyva nemcsak a testemet, hanem a lelkemet is.

A férfiaknak bebizonyítanám, mennyire tévednek, amikor azt hiszik, az öregedés okozza a szerelem hiányát, pedig valójában a szerelem hiánya okozza az öregedést!


Segítő kézségem egyik ember társam felé.

Ma felkeltem, sokkot időbe. Anyámtól kérdeztem milyen idő, van kint, mert ép,

Kintről jöttbe. Anyám válasza, az volt esik eső, én meg szépen visszabújtam,

Ágyamba, piheni felriadtam reggel, 6: 10kor láttam már hó, esik, eltudtam volna,

De elkésztem, volna meg helyre így nem mentem oda hagy, nyissa egy maga temetőt.

 

Gyorsan visszabújtam ágyba, helyette. Újból felkeltem 7után párperccel megittam reggeli

Kávémat gyorsan beágyaztam. Hallgattam hifit, reggel 8ig utána lemenetem tejér anyámnak.

Haza jöttem fél 9kor, lefűztünk még adag kávét, megittuk anyámmal 9ora után párperccel

Csörög telefonon kollegám hiv., hogy segíts nekem mellék épületemet össze, omlik meg.

Előzni össze bomolna gyorsan szét kéne szedni, egyrészt ami fából van. Többit más meg,

Csinálja, ott voltam délig, kicsit pihenten újból csörög telefonom újból kollegám volt,

Mindig kéne segítséged újból. Elindultam feléje segíteni neki ott voltam nála délután3ig.

Haza jöttem, meg ebédeltem itthon segítetem, mert javítsák vegyes tüzelésű kazánt most,

Kaptunk újat embertől, mert nem neki így azt építik be nekünk. Délután 5kor fel öltöztem.

Templomi ruhába elmenetem templomba. Ott voltam este 7ig haza jöttem pihentem.

8ora kor neki vacsorázni tv nézni este fél 10lefeküdtem aludni.

 

 

 

 

 

 

 

Egy mise karítasz segítői ér ,meg sekrestye harangozó nélkül marat

Tegnap estéről beszélek maguknak elmentem misére este 6orára ott

Részt vetem egy misén. Ami értünk volt felajálva, mert tegnap szent,

Margit ünnepe volt és karitasz, csoport azt nevet használja. Igy minden.

Karitasz segítőnek kint kelet ülnök padba, részt venni misén, ami nagyon.

Szép volt. Legalább egyszer évbe meg emlékeznek rólunk menyit, segítünk.

Másokon, de ez más jóvoltából köszönhető behozza dolgot, így más ürül.

Kaphat valamit. Karisztasz jóvoltából. Én elég sokk embernek tudtam.

Segíteni más embereken. Látni, aki kapja azt, dolgot ürül neki, amit kap

Tőlünk. Olyan estem volt, amikor családsegítőből hívnak, gyere már, mint,

Karitasz segítő ki kéne, meni házhoz bútort vinni de, meg oldottuk problémát,

Vannak emberek, akik nem tudják menyit, segítünk másokon. Misén meg,

Köszöni jó Istenek másokon, segítetünk. Az volt fura 2harangozó kint ül padba.

Misén részt vesz mind 2tagok, vagyunk karitaszba. így harangozó nélkül mart,

Pap csak mise után jöttünk vissza sekrestyébe mind 2ten .

egy nagy szeretet

Ha szeretsz valakit, ne szólj egy szót se. Hallgass! S a csöndben üzend ezt a néma zenét. Vagy tudod mit? Ha félsz, hogy nem hall, mert még nincs hozzá füle: fütyülj neki! Mindenkinek van egy titkos füttyjele. Ha meghallja, talán megdobban a szíve.

A szerelemről beszélgetni olyan, mint az építészetre táncolni.

Egy elmés asszony egyszer olyasmit mondott nekem, ami talán a női nem titka; minden nő, amikor szeretőt választ magának, inkább ad arra, hogy a többi nő milyennek látja választottját, mintsem arra, hogy jómaga milyennek látja.

Kellene az életemben egy ember, legalább egyetlen ember, akinél nem kényszerülök önvédelemre. Akinek lelkem titkos kódját ki merem adni. Akit beengedek magamba: ez vagyok, minden jóval, rosszal, nemes és szennyes gondolattal együtt. És ez az egyetlen ember az, akit valóban szeretek. Ha igaz az, hogy a szeretetben a kettő egy lesz, és egymásba ölelkezik, akkor ott nem lehetnek magántitkok, hozzáférhetetlen sebek, és főleg levegőtlen, gennyes sebek nem lehetnek, mert nem tudnak egymással összeforrni. Összeforrni csak a tisztaság tud, ezt még a sebészek is tudják, mert még a testünk is így működik. Senki sem tökéletes! És elvárhatatlan, hogy az legyen, mert az ember nem az.