Egy érdekes eszt ,meg megint kezdődik értelmetlenkedése

 Nagyon Érdekeség történt velem. Aki engem meg szólta munkámat a pedagógus,

 

 Jó voltából hajlandó volt, meg beszélni dolgokat csak nem merte kezdeményezni.

 

 Beszélgetést velem, inkább pedagógus szólította fel őt, üljünk le, tisztázzuk ügyet.

 

 Le is ültünk meg beszéltük dolgokat, gyerek, amikor pedagógus rászólt hallgatott.

 

 Nagyón, és elkezdet magába szállni. 2perc eltelt akkor fölszólat ő ezt, ügyet nagyon.

 

 Bánja. És még azt is mondta 1nap lelki ismerete, fölszólat, nem jó dolgot tettél ember.

 

 Társaddal, azt is hallotta idegtől kivoltam hajszál híján elütött autó, de szerencsére.

 

 Nem következettbe. Főleg a gyerekbe ezért szólat meg lelki ismeret. Meg beszéltük.

 

 Azóta béke van. Délután kapok üzentet telefonomra hívjak fel valakit, hívom nem,

 

 Ismerem hangját fel akkor szólta el magát én voltam volt barátnőd, akit dobtál az,

 

 Hivatásod miatt. Közöltem nagyon jó vagyok, egyedül nem hiányoztál nekem.

 

 Veled mi van új  pasiddal  ő  is  dobott,  ahogy te  meg  mondtam  neki,   ne keressen.

 

  Meg értette. Azóta nem hívogat tudta más nekem hivatásom. Mondtam azt is,

 

  Senki nem akar téged, mert volt férjed. Ilyenektől mindenki elhúzódik.

 

  El ne kövese azt, bűnt. Én is azért kerülöm őt, mert vallásos vagyok nem,

 

  Elkövetni 6paranc elenni bűnt. Azért megint meg mondtam hagy békén engem.

 

  Meg érette újra.  De ez már 8gyára nem érte meg remélem mostani meg.

 

   Érteni hagyón békén életre, mert nem elkövetni bűnt. Más hivatásom. 

 

 

Szokásos 2dolgba kérném még szeghitségüket

 

 

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

 

06-30-893-15-16  

 

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

A szépség varázsa nyomán támadt csend és béke

Az úgynevezett égi mosoly varázsa a benső világ összhangjában és tiszta szellemi kapcsolatokban születik mindig újjá azoknak az arcán, akik már benne élnek az egyetemes élet harmóniájában. Megmerevednie nem szabad, mindig újjá kell születnie, hogy mély és igaz, égi maradjon, mert mélység és igazság az a forrás, melyből a szépség varázstündére – bukkanjon elénk bármely területen – az erejét meríti.

A szeretet művészei úgy játszanak a lélekhúron, hogy az életösszhangba illeszkedő, egységet alakító meleg hangokat hívják elő, és így csendesítik el az elválasztó, egységbontó zörejeket.

Mert hiába ülünk a nagy folyó partján, és horgászunk apró, vagy halászunk nagy és még nagyobb halaira, és ujjongunk az igazság egy-egy megízlelt cseppjének; nem ízlelhetjük benne az egészet, míg vizébe nem vetjük magunkat, hogy áthasson és megtisztítson, és magunk is egy cseppjévé válva elteljünk lényegével.

Fejlődésünk minden állomásán és kivétel nélkül minden lélek számára az igazság az a bűvös fénypalást, amelyben – mint test a meleg fürdőben – megnyugszik, feszültségei megoldódnak. Csak az igazság elképzelése más, és keresésének vannak változatai „az én igazságomtól”, melyért kemény harcot folytatunk, „az igazságig”, amelyik békességet adón mindenkié.

Az igazság tűz, mely hevít, az igazság víz, mely hűsít, kő, mely a földre nyom, szárny, mely az égbe visz.
Az igazságban való hit az élő hit maga.
Háborgó tenger fölött világító fáklya a harcos léleknek.
Hegycsúcsról messze távlatokat beragyogó napfény a bölcsnek.
Kristálytemplom, melyben áldozik a megigazult lélek.

A szépség varázsa nyomán támadt csend és béke összekapcsol és egyesít mindazokkal, akik ugyanannak a szépségnek a hatása alatt állnak; és mennél inkább égi, vagy éppen mennyei szépség az, aminek a varázsa körülöleli a lelket, egyesítő hatása annál szélesebb körű, befogadó képessége annál teljesebb, és bizonyítja, hogy a szépség is a szeretetnek a megnyilatkozása.

Minden szépség a legteljesebb tartalomnak, az összhangnak a formai testet öltése, de benső kapcsolatba kell kerülnie velünk, hogy tartalmára ráérezzünk – sőt, hogy általunk is újabb tartalmat nyerjen. A szépség varázsa ugyanis tágítja a lélek dimenzióit, finomítja érzékelését, de – csodálatos kölcsönhatásban – a szellem mindazt, amit belőle a szépség kivált, visszasugározza a szépségre, és ezzel mintegy táplálja, hevíti azt.

Mert minden szépség szeretetben fogant alkotásoknak, szeretetből létrejött jelenségeknek és szeretetet sugárzó magatartásoknak a varázsa, ahogy a természet szépsége Isten végtelen szeretetének, nagylelkű jóságának a kicsendülése. Ezért minden szépség – minél magasabb rendű harmóniából származik, annál inkább – a szeretet örök tanító erejével nevel és emel.

A jóság varázsa is megcsendesít, a jóság varázsa is csodálatra gerjeszt, de azon túl is a jóság átjárja a lélek minden erőit és feloldja őket. A jóság meghatottá tesz, mert benne jelentkezik legnyilvánvalóbban és leplezetlenebbül önmagát nyújtva a szeretet.

A szépség – minthogy eredmény – váratlanul ragyog elő, a jóság állandó önmagunkkal vívott küzdelmeken keresztül izmosodik; szűkös énvilágunk határőreivel, kicsinyes, kapzsi, önző, kényelmes, elfogult, szűklátókörű erőivel vívott párharcok árán jut szabadsághoz, és emelkedik győzedelmesen, egyre gyakrabban, mind nagyobb területen az ellenségei fölé.
Mert a fejlődés hármas állomását az anyagi segítésen, a lelki, spirituális megértésen, az életszentség transzcendens, végső fokon minden élet- és lélekmozdulást átható jóságig meg kell járnia.

A jóság szava azonban mindenki számára külön csendül, egyéni hangzást vesz föl, mert a jóság a lélekzárak égi kulcsa; és árnyalati különbségekkel, finom hajlatú eltérésekkel, de külön kulcsa van minden léleknek, és anélkül a különbség nélkül nem nyílik meg a jóság hatására.

Mert ha a szépség a lélek összhangja, a jóság a lélek melege, hőfoka.
A meleg kitágítja a lélek térfogatát, és táguló határaival eléri a rajta kívül állók benső világát, és ebből a találkozásból, ebből a közelségből a lélek azonosságának melege sugárzik a másik felé.

Szokásos 2dolgba kérném még szeghitségüket

 

 

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

 

06-30-893-15-16  

 

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

MEG BÉKÉLÉSZ VÉGRE

Mai nappali foglalkozásról, írok maguknak. Én reggel 7: 45kor érkezetem várt,

 

Rám.  Bagó Zoli, kicsit beszélgetünk Tomiról mit tett velem szombaton, amikor.

 

Szétmentünk. Közölte Bagó Zoli ez nem szép dolog Tomitól. Reggel 7: 54kor meg,

 

Érkezet Tomi köszönt Bagó Zolinak, nekem nem köszönt. Bántotta lelki ismerete.

 

Hogy Lenézi más munkáját, írását, ez bántotta lelki ismeretét ezt nem kelt volna.

 

Mondani, nekem. Reggel 8: 10kor meg érkezet pedagógus Judit, Erzsike meg melegítem.

 

Erzsikének kávét én is ittam. Közbe el kezdtünk beszélgetni Tomi ügyről, és behívta.

 

Ezt lenézi más munkáját, írását. Leültünk mindannyian meg ezt, dolgot, végre béke.

 

Van ígérte még egyszer nem, tesz ilyet velem. Közbe teát, főzőt Bagó Zoli, meg itták,

 

Közösen. Reggel 9órakor beázattuk lencsét, azt fogunk ma készíteni. Ahogy beáztattuk.

 

Lencsét elmentünk szűni, mindenki közbe feladat lapokat, kérdéseket oldott meg Bagó

 

Zoli, pedagógus állította össze, de Bagó Zoli meg oldotta ügyesen. Találós kérdéseket.

 

Mondtunk meg fejtettük közösen. Délelőtt 10óra felé meg látogatót Baba néni, aki régen

 

Iskolába nagyon szigorú tanár volt. Tomival beszélgetet furulya ügybe. Elment baba néni.

 

Belátogatót Horváth Zoli ék mert beteg Zoli. Mentek tovább Horváth Zoli ék. Fontunk.

 

Is meg elkészült furulyatok Tominak. Délelőtt 10: 15kor elmentünk meg főzni lencsét.

 

Azt fogunk ma enni. Nagyon finom volt el is fogyott. Délbe mentünk haza.

 

Szokásos 2dolgba kérném még szeghitségüket

 

 

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

 

06-30-893-15-16  

 

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

Mondd mit adhatnék neked

Mondd mit adhatnék neked? Te más vagy, mint én!
Mégis álmodom veled! Eltévedhetnék…
Elképzelt érintés az éjben, nem bűnös vallomás!
Nekem ott aki véd, aki vár, aki félt, nem történt semmi más!

Legyen ez egy őrült vágy! Legyen ez egy őrült kéj! Legyen az enyém, mit el nem mondhat szó! Legyen ez egy őrült kéj, egy pillantás, egy álom, égi fény, mi sosem lesz enyém!

Volt, hogy elhittem neked, minden szép lesz. Vár egy újabb állomás, veled egy újabb élet. Kettőnkről szólt egy tánc az éjben és tudtam nincs tovább…
Nekem ott aki véd, aki vár, aki félt, nem történt semmi más!

Legyen ez egy őrült vágy! Legyen ez egy őrült kéj! Legyen az enyém, mit el nem mondhat szó! Legyen ez egy őrült kéj, egy pillantás, egy álom, égi fény, mi sosem lesz enyém!

Kell néha más szívével láss, ne engedd túl közel hozzád. Egy néma perc, egy pillantás, legyen ennyi, semmi más…

Legyen ez egy őrült vágy! Mit el nem mondhat szó!

Őrült vágy! Őrült vágy! Legyen ez egy őrült kéj! Legyen az enyém, mit el nem mondhat szó!

Őrült vágy! Legyen ez egy őrült kéj! Egy pillantás, egy álom, égi fény, mi sosem lesz enyém.

Őrült vágy! Legyen ez egy őrült vágy! Legyen ez egy őrült kéj! Legyen az enyém, mit el nem mondhat szó!

Legyen az enyém! Legyen az enyém!

 

Csap lopás éjjel temetőbe.

Vasárnap reggel, sokkot időbe kelt telefonom, de lenyomtam, kicsit pihenek.

 

Fölriadtam nagyon látom, kezd világosodni, rá nézek órámra, reggel6: 10van

 

Fél, percem volt felöltözzek. Úgy is volt rögtön indultam, kollegám felé ép oda.

 

Értem jött ki kapujából mentünk, kinyitni temetőt. Oda érnék régi temető 2 kapu,

 

Jához abba marat nyitás, mert, egyik csapot lelopták az éjjel ömlőt víz sírok közé.

 

Gyorsan lekelt mennem, lezárni fagytalanítót ne menyen több vízkárba. Elzártam.

 

Tettünk új csapot fel. Mentünk tovább folytatni temető nyitás. Kinyitottuk régi, új

 

Temetőt vissza mentünk ellenőrizni óra állást menyi ment el, látjuk, pörög kerék.

 

Órán elküldött nézek körül senki nem volt temetőbe, fel hívtuk főnököt, mondta.

 

Zárjátok, le meg néztem szakemberrel vízórát. Reggel 8értem haza elmentem boltba.

 

Elküldtek. Cigi ér meg vetem, jöttem haza. Pihentem délelőtt 9: 30ig el menetem.

 

Templomba misén részt venni. Délután 12: 30értem haza ebédeltem pihentem kicsit

 

Délután 4óra film klubon voltam. Kérdezi egyik néni tőlem, ki fog vetíteni nem,

 

 Tudom atya én, fogok. Rá2perc múlva közli plébános te, fogod kezdeni vetítést.

 

Te is fejezed be. Eddig 2olyan alkalmat fogtam ki vetítésbe, ami igen meg rázó és,

 

Kicsit háborús ezt hívek nem szertik. Másnap közöltem atyával fél nép elment vetítés.

 

Alt háborús majd akkor meg előtte milyen film. Amúgy miden rendbe zajlott vetítés

 

Meg, sms atyának minden rendbe, van bezártam elpakoltam. Jöttem haza este 6kor,

 

Pihentem este 7ig elmentem bezárni temetőt. Ellenőrzőm csapot látom, működik.

 

 Amikor elzártuk reggel rossz óra. Meg órát nem forog az óta meg javult óra, pedig.

 

 Sehol nem boly gátak meg nem csapokat mér, forogna órába fekte kör, amikor senki.

 

Nem használta. Estére meg javult óra. Pedig elzártuk aznap valaki kinyitotta tudtunk.

 

Nélkül, jó óra. Este 8jöttem haza vacsoráztam, gépemnél dolgoztam este 10kor mentem.

 

Aludni.

 

 

 

Szokásos 2dolgba kérném még szeghitségüket

 

 

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

 

06-30-893-15-16  

 

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógus meg én beszélgetésünk

Mai nappali foglalkozásról, írok maguknak. Én reggel 7: 40kor érkezetem várt,

 

Rám. Tomi kérdeztem tőle, hogy egyedül volt Bagó Zoli készet kicsit reggel7: 50kor

 

Jött meg, el is ugrott, abc, mert volt kis dolga valamit kelet venni. Addig meg érkezet

 

Pedagógus Marika néni  bemenet  beszélgetet Tomival .ki jött  hozzám,  mert  én  is

 

Mondani akartam valamit neki közbe látta rajtam nincsen rendbe, mert nagyon szomorú

 

Voltam mondtam mi bánt. Lenézi más munkáját, írását, amikor elnök asszony el fogata

 

Mert én írásom tartalmas. Utána mondtam, Pedagógus Marika néni tudja, ez fáj, amit el

 

Mondtam, neki, akit táboroztattam, tavaly nyáron nagyobb tiszteletet adnak azóta nekem

 

Köszönnek. Mint Tomi, aki lenézi munkámat. Reggel 8kor meg érkezet Bagó Zoli bolt

 

Bol, én neki kezdetem el készíteni kávét Erzsikének, aki reggel 8: 10kor meg érkezet

 

Neki kezdte, kávéját lefőzni meg itta. Reggel 9órakor bementünk színezni, verseket

 

Olvasni. Délelőtt 10kor neki kezdtünk. Szezámmagos kiflit készíteni. Nagyon finom

 

Volt el is fogyott. Jó volt hangulat délbe mentünk haza

 

 

2 dologba kérném szeghitségüket   

 

 

 

  Másik segítsék ennek embernek, töltsék fel kártyáját elég, ha mindenki

 

  Ad, neki kártyára100ft, 06-30-893-15-16 előre köszönik szépen tulajdonosa

 

 

 

  Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

  Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

  Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

  Adószám: 18711516-1-13  elöre  köszönik

 

 

 

 

Másmunkáját kritizsálni könyű

Tegnapi alapítvány össze jövetelünkről. Tomi, meg én délután 1órá, jöttünk, mert.

 

Foglalkozás alatti képeket, rendeztem el, addig meg kértem Tomit mosson fel, amíg

 

Én rendezem képeket, úgy történt. Végzet munkával bele önti piszkos fürdőkádba.

 

Utána takarítsa más ki plusz munkát ad nekünk. Mindig ki szoktuk vinni piszkos.

 

Ő azért se. Teszi ezt. Délután 13: 50 meg érkeztek veronika, anyukája közbe Tomi,

 

Veronika anyával. Délután 2órakor meg érkezet Bagó Zoli, és anyukája. Délután14: 05

 

Kor. Meg érkezet elnök asszony beszélgetünk. Nappali foglalkoztató, bolg járol, Tomi

 

Blog elállította de, segítenek vissza egész írást, olvashatják. délután14: 30kor meg érkezet,

 

Erzsike. Én meg neki kezdtem lefőzni többieknek kávét közbe, beszélgetünk, szövéshez.

 

Bontunk anyagot. 15: 30fele meg érkezet, Gáti Judit félév eltelte után újból láttuk.

 

Nagyon örültünk neki közünkbe volt jó érezte magát. Mi is jó éreztük magunkat teljesen.

 

Amíg el nem köszöntünk, akkor Tomi mondott valamit javítsak azon, de elnök asszony,

 

Meg mondta régen ne, mert akkor nem te vagy. Akkor ott hagytam Tomit, szolt telefonom.

 

Kész plakát, amit be kéne laminálni. Ez nekem Tomitól rosszul eset, amit tett velem.

 

Lenézi munkámat.

 

 

Szokásos 2dolgba kérném még szeghitségüket

 

 

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

 

06-30-893-15-16  

 

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

 

Ha látom az ember vakságát és nyomorúságát

“Ha látom az ember vakságát és nyomorúságát, és elnézem ezt az egész néma világmindenséget s a mindenség e zugában magára hagyott, sötétben tévelygő embert, akinek sejtelme sincsen róla, ki tette ide, miért van itt, mivé lesz halálában, és képtelen bármit is tudni, olyan rémület vesz rajtam erőt, mint akit álmában félelmetes, puszta szigetre tettek ki, s aztán, mikor felébred, fogalma sincsen róla, hol van, de nincs módja többé onnan elmenekülnie. És mindezt látva elcsodálkozom, hogyan lehetséges, hogy mégsem esik kétségbe e nyomorúságos helyzete miatt. Mellettem másokat, hozzám hasonlókat látok: megkérdem tőlük, vajon ők többet tudnak-e nálam, de azt felelik, hogy nem; és lám, mégis e tévelygő szerencsétleneknek elég volt megpillantaniuk maguk körül egy-két szemgyönyörködtető dolgot, s máris szívvel-lélekkel átadták magukat nekik. Én azonban nem tudtam rabjukká válni, hanem arra gondoltam, mennyivel nagyobb a valószínűsége annak, hogy nemcsak az van, amit látok, és kutatni kezdtem, vajon Isten nem hagyott-e magáról valami jelet a világban

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

                                   

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13

 

 

 

 

Nagyon engem nehéz útol érni

Tegnapi napomat mondom el önöknek.  Rendes sokkot időbe felkeltem,

 

Megittam anyámmal kávéközösen, elpakoltam ágyneműmet helyére. Reggel

 

6után elmenetem kollegámhoz, kinyitottuk temetőt, beszélgetünk közbe milyenek.

 

Egyes emberek temetőbe szét dobálják szemetet, ha rá szolunk, akkor azért háborog.

 

Reggel 7óra előtt érkezetem haza, készítetem kávét magamnak. Reggel 7: 35kor

 

Elmenetem itthonról kinyitni foglalkozatóra termet, ott voltam velük 8: 40ig reggel.

 

Kikelet mennem temetőbe volt kis dolgunk kollegámmal, amíg várom kűrül nézetem.

 

Kint temetőbe, meg állit egy haverom, aki régi telefon számat hívta meg látott,

 

Mondta nekem ő engem nehezebb útul érni, mint miniszterelnököt, a jót mosolyogtam.

 

Meg igazi számomat, de már rég. Meg akartam ő mindig otthon telefonját most sikerült..

 

Utána menetünk haza 11óra fele délelőtt, rá párperc újra hiv. kollegám gyere, segíts de.

 

Ép lent voltam alapítványba rohantam fel. Amire oda értem maga megtette. Haza jöttem.

 

Délbe elmenetem kenyér. Utána azt anyámnak gyere, segíts elpakolni múlt kor össze.

 

Vágott fát ellne, ázzon. Avval délután 16: 30voltunk. pihentem kávéztunk, elmentem.

 

Templomba misét hallgatni. Este 7után jöttem haza gépemnél volt dolgom, vacsoráztam.

 

Tv, néztem elmenetem aludni.

 

2 dologba kérném szeghitségüket   

 

 

 

  Másik segítsék ennek embernek, töltsék fel kártyáját elég, ha mindenki

 

  Ad, neki kártyára100ft, 06-30-893-15-16 előre köszönik szépen tulajdonosa

 

 

 

  Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

  Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

  Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

  Adószám: 18711516-1-13  elöre  is  köszönik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjátok, folyamatosan az jár az eszemben,

Tudjátok, folyamatosan az jár az eszemben, hogy vajon miért van az, hogy az információ, a belülről személyhez szólóan érkező infó, csak mint a tapasztalatok, oly sokrétűen oly széles skálával érkeznek, s ezért lehetne nézetkölömbözetek egymás között, és ezért van az is, hogy egymás álltal átadott újabb infót képesek vagyunk, teljesen vagy részlegesen befogadni…nem hinném ezt naivitásnak, inkább csak másutt is véljük felfedezni önmagunkat…Nem jutottam másra, mint arra, hogy mivel egyetemes igazság, tisztaság, ahonnan érkeztünk, mind csípünk belőle egy-egy darabkát, de más-más darabkáját, aztán talán mi magunk alakítjuk, formáljuk úgy, ahogyan képesek vagyunk mélységében befogadni…
Cagy talán, az Igazság mégis egy szerteágazó hatalmas fa, melyet oly sok úton lehet megmászni, vagy akár felrepülni rá, a lényeg hogy rajta vagyunk, ki-ki a maga módján jutott oda.
Talán a mint a tér, és idő, épp oly végtelen az igazság, a Tudás…a Bölcsesség…
Mi a véleményetek minderről?
Tele vagyok miérttel ismét…Talán e tapasztalat hagyott maga után sok kis kérdőjelet. Pl:
Ott ahol tapasztalatban járok, miért van mindenütt teljes tisztaság? Tiszta érzések, tiszta én, tiszta lélek…Hiszen az asztráltérben annyi minden van, annyi minden elraktározódott…
Vagy miért van az, hogy ha egy ilyen csodálatos élményben lehetünk, vége szakad…nem mehetek másfelé…nem maradhatok ott és nem járhatom, barangolhatom be a mindenséget…pedig az ezüst szál életben tart….és egyeltalán ennél a találkozásnál szót fogadtam, és errefelé indultam, nem pedig a fényes átjáró felé, vajon ez nem is történhetett volna másként?…Bár nyilván azért nem ellenkeztem, mert nem volt ott a kis egó aki ragaszkodik, aki ellent mond, és egyeltalán kérdéseket tett volna fel….Teljes elfogadás, és nincs is más amit tehetnék?
Valamint, úgy általában az az érzés ami annyira tökéletes, s oly csodálattal emlékszünk vissza arra mi hogyan történt, s hálánkat adjuk a Mindenségnek, mert olyat tárt elénk ismét, mely után megújulva, szinte új emberként létezünk tovább…és persze hogy vágyódom oda!
Nagyon is, ezt nem tagadom…s az jutott eszembe gyorsan bevillanó gondolatként, vajon ez a vágyódás, oda a békesség, tisztaság, nyugalom és igazság létébe vajon egyszer elszakít e engem innen?…vajon ez a sok kis vágyódás, szívem összerezzenése, egyszer sokká lesz, mert jól telerakom mindezzel az örök lét vizét, és előfordulhat hogy megvalósul?…mármint idő előtt vagy csak akkor, ha oly mértékűvé válik hogy már a fizikai léttől minden téren távolodom?
Azért szeretnék itt lenni, de leginkább azt szeretném, ha oly tökéletes lenne itt, mint ott.Nyilván ez emberi mivoltunkból adódóan nem lesz így, még ha közelítünk is affelé, s tudom, mi magunk vagyunk, aki megteremtheti mindezt, de most kicsit mégis összekuszálódott minden, és amíg így látom, addig kusza is marad.

Pedagógus érvényesülése zárásba

Mai nappali foglalkozásról, írok maguknak. Én reggel 7: 40kor érkezetem várt,

 

Rám. Tomi kérdeztem tőle, hogy egyedül mondta Bagó Zolinak kiáltást, néz meg.

 

Beszélgetünk, hogy működik,  internetet. Mondta kicsit, lassan de jó. Erzsike, pedagógus

 

Reggel 8: 11kor érkezetek, meg, ép akkor raktam fel kávét főzni neki. Megittuk addig

 

Tomi kapucsínit, ivót. Én meg fölraktam teavizet forralni, hogy teázzanak majd.

 

Később. Reggel 8: 40kor neki kezetek papírból ibolyás készítetünk. Tavaszról,

 

Olvastunk, Kónyádi Sándortól énekeltünk. Kaptam híreket közbe Bagó Zoli

 

Valami vírust elkapott folyton hányt.  Arról híreket kiáltás ahova ment Bagó

 

Zoli elmarat kevesen. Menetek el. Addig képkirakóztunk. Memória játékot.

 

Játszottunk. Délelőtt 10után odaraktuk vizet forralni. Mert ma, tepsis sajtos.

 

Készítünk. Közbe szűni tudtunk kicsit poén képen kitaláltam, szőjünk magyar,

 

Színű, fali szőnyeget bele is egyezetek, csak jelenleg nincsen lebontva zöld.

 

Ruhadarab holnap lebontják, szülök. Amire kel zöld színű anyag addigra.

 

Meg lesz. Piros színűbe épp szűnnék be, látjuk, van kis gomb vicc képen.

 

Mondom én kis, gomb magyar színű fali szőnyegünk lesz. Nagyon jól.

 

Éreztük magunkat délbe menetünk haza. Ma pedagógus Judit hagyattam,

 

Érvényesüljön.

 

Szokásos 2dolgba kérném még szeghitségüket

 

 

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

 

06-30-893-15-16  

 

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

                  

 

                        

 

          

 

              

 

                 

 

 

FUra dolog hiány érzet

Fura dolog ez a hiányérzet. A legváratlanabb időben jelentkezik, képtelen helyzetekben. Betöri az ajtót. Nem kopogtat, nem kérdezi, hogy alkalmas-e, és a legfontosabbat is elfelejti, hogy fel vagyok-e rá készülve. Csak jön és beköltözik a lelkembe. Próbálom nem észrevenni, elterelni a gondolataimat.  De azokon a napokon, mikor meglátogat, a könyvek közül előkerül egy réges-régi fénykép, a rádióban felcsendül egy évek óta nem hallott dal, vagy az utcán elsuhan egy ismerős kabát.
Emlékeztet azokra az időkre, mikor még nem ismertem Őt, a hiányt. A múlt boldogságából azonban csak egy pillanatot engedélyez. Végül megtör. Fájdalmat ébreszt és könnyeket fakaszt. Az időt lelassítja, az álmokat elkergeti, és mikor már minden energiámat elszívta, elmegy. Elmegy úgy, ahogy jött, kérés nélkül… váratlanul.

 

Szokásos 2dolgba kérném még szeghitségüket

 

 

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

 

06-30-893-15-16  

 

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

El keresztelés 2nöt újra

Mai nappali foglalkozóról írok maguknak. Reggel 7: 35kor érkeztem meg 

 

Engem márt vártakor Tomi, Bagó Zoli, beszélgetünk, meg kérdezte Bagó

 

Zoli tudja Erzsike ma kel jönni foglalkozásra igent, mondtam. Úgy váltak,

 

Pedagógus Judittól, Erzsike csütörtökön lesz ezt el is, felejtette, és fel hívót.

 

Erzsike lesz foglakozás csütörtökön, erről beszélgetünk. Reggel 8: 10kor,

 

Meg érkezett Erzsike. Akit úgy nevezte el Tomi, hogy csipke Rózsika.

 

Ezt szerencsére nem halotta. És rá 2perc múlva meg érkezik Judit. Be serakta,

 

Lábát halja Tomi, jön Judit ő is, ellet keresztelve Tomi módján ő csipke Rózsika2.

 

Lett, ezt szerencsére nem, halotta meg. Kérdeztem tőle, hoztad alapítvány kulcsát.

 

Igen meg nézte látta, hogy lakás kulcsát hagyta otthon. Mondta Horváth Zoli,

 

Hogy van, nyúlna telefonja ér látta lemerült. Addig én Erzsikének melegítem.

 

Kávét közösen meg innák, ere meg Tomi hogy ő is kér kicsi kávét, öntöttöt,

 

Erzsike neki meg itta. Oda rakott teavizet forralni Judit reggeli teázás ne maradjon,

 

El. Reggel 9órakor neki kezdtek, szűni közösen, utána kicsit Tomi furulyázott.

 

Nekünk, ami szép volt ép  most  gyakorol,  nagyon  szokat .elmentek délelőt10kor

 

Neki kezdtek borsó levest készíteni.  Ami nagyon finomra sikerült el is fogyott

 

Délbe mentünk haza, nagyon jó volt hangulat. 

 

Szokásos 2dolgba kérném még szeghitségüket

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

06-30-893-15-16  

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
 
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

A vállakozói harag 2embert közt

Tegnap egy nem én főnököm, temetet, aki 16ével azelőtt itt volt azt kérték.

Meg temessen el egy halottat. Mind arra ment temetés, hogy vissza az jön.

Illető temetni halottam tőle, a buszú képen akarja ezt elérni vissza, kerüljön.

Ide. A temetkezési vállalkozó meg kért nőt, kegyeleti dolgokat áruljon 2

Honapja indította üzletet. Eddig mindenki kerülte ne legyen vitatkozás ez,

Meg tört, egy valaki kereset kegyeleti is embert. Bement üzletbe a részeg,

Kegyeleti üzletet keresek, itt van most nyílt meg oda meggyen ne én főnököm,

Bement oda kiválasztotta, ahogyan szeretné eltemetni elhunytat. Solt nő vállalkozónak,

Jöjjön halott, van. Elérkezet temetési nap meg jelentek. Akinél áruszitás folyik az is,

Ott volt fel alá rohangált, mint idegbajos. Azt méreg képen mondta én egem nem is.

Itt látni de ez fordulva szült mer a vállalkozó ez itt hagyomány jó, van, maradjon de, mondtam

Elmegyek, de eldöntötték, maradjak. Még vállalkozóról mondok pár gondaltot. Ő mindent.

Kocsival visz nem igazán esztétikus. Meg temetés alatt nem illik be húzót kézifékkel,

Oda állni ravatalhoz, hogy megy oda hozzá tartózó, ott van kocsi. Az ember nincsen,

Fel készülve hang szításilag. Ilyen akar búszút állni másikon első temetésen esztétikát.

Mi illik temetőbe. Én szerintem az ember maradjon otthon. Búszú szemire nem fisz.

Csak ilyenkor ördög játszik emberbe csak enyém legyél.

Szokásos 2dolgba kérném még szeghitségüket

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

06-30-893-15-16

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

A vállakozói harag 2embert közt

Tegnap egy nem én főnököm, temetet, aki 16ével azelőtt itt volt azt kérték.

 

Meg temessen el egy halottat. Mind arra ment temetés, hogy vissza az jön.

 

Illető temetni halottam tőle, a buszú képen akarja ezt elérni vissza, kerüljön.

 

Ide. A temetkezési vállalkozó meg kért nőt, kegyeleti dolgokat áruljon 2

 

Honapja indította üzletet. Eddig mindenki kerülte ne legyen vitatkozás ez,

 

Meg tört, egy valaki kereset kegyeleti is embert.  Bement üzletbe a részeg,

 

Kegyeleti üzletet keresek, itt van most nyílt meg oda meggyen ne én főnököm,

 

Bement oda kiválasztotta, ahogyan szeretné eltemetni elhunytat. Solt nő vállalkozónak,

 

Jöjjön halott, van. Elérkezet temetési nap meg jelentek. Akinél áruszitás folyik az is,

 

Ott volt fel alá rohangált, mint idegbajos. Azt méreg képen mondta én egem nem is.

 

Itt látni de ez fordulva szült mer a vállalkozó ez itt hagyomány jó, van, maradjon de, mondtam

 

Elmegyek, de eldöntötték, maradjak. Még vállalkozóról mondok pár gondaltot. Ő mindent.

 

Kocsival visz nem igazán esztétikus. Meg temetés alatt nem illik be húzót kézifékkel,

 

Oda állni ravatalhoz, hogy megy oda hozzá tartózó, ott van kocsi. Az ember nincsen,

 

Fel készülve hang szításilag. Ilyen akar búszút állni másikon első temetésen esztétikát.

 

Mi illik temetőbe. Én szerintem az ember maradjon otthon. Búszú szemire nem fisz.

 

Csak ilyenkor ördög játszik emberbe csak enyém legyél.

 

 

Szokásos 2dolgba kérném még szeghitségüket

 

 

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

 

06-30-893-15-16  

 

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A becsapás

S ha százszor becsapnak
és ezerszer csalódom abban
kinek szívemet, mint álmából
a rózsát kitakartam
s ha épp az árul el
kit életemmel fedeztem én
s ha tulajdon fiam tagad meg
és ha nem harminc ezüstért
de egy rongy garasért
adnak el engem barátaim
s ha megcsal a reménység
s ha kudarcaim térdre kényszerítenek
és elátkozom már, hogy megszülettem
s ha csak a bosszút hizlalja
a hála híveimben, s ha rágalom kerít be
– akkor se mondom, hogy nem érdemes

Szokásos 2dolgba kérném még szeghitségüket

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

06-30-893-15-16  

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
 
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

Nagy vilany szerelő mesterek

Szombaton, sokkot időbe felkeltem, de volt kis probléma, ahogy lenyomtam telefont.

 

Visszaaludtam. Meg riadtam, reggel6: 05kor gyorsan fel öltöztem, elindultam.

 

Kollegám felé onnan közösen, mentünk a dolgunkat elvégezni közbe arról mondok,

 

Pár gondolatot maguknak. Hozzánk olyan emberek fordulnak valami baj azoknak,

 

Szol. Akkor nagyon rossz vége van. 2elektoronikus hívót apám megnézte telefon az,

 

Szakember úgy legombolta pénzt tőle 2 alkatrészt cserélt nem az volt baja szóvert

 

Kelet volna telepíteni, azt nem javította meg. Én nekem kelet másik normálisan.

 

Meg javította az óta jó 5000ft bánta. Másik villanyszerelő havonta járkál hozzánk.

 

Olyan jó villanyszerelésünk van, meg állapította spejz villany zárlatos, de nem tesz,

 

Szemit szőttébe matassunk. Másik hátsó rész, ami újjá van építve vezetékelve levágott,

 

Biztosítékot meg alapítja 4orán, keresztül hátsó villany zárlatos, ne kapcsolják fel, matassanak

 

Képzeljék el 2honap eltelt újból baj, van villany hátsó, részel ki találta nem lámpák hibások,

 

Ez 15métre látta nem mondta, ha nem szennyvíz szivattyú zárlatos. Ezt előbb közölni én,

 

Szerintem nem volna szőttébe mattunk. Nem össze magunkat majd nem,meg történt. ez

 

 

Szokásos 2dolgba kérném még szeghitségüket

 

 

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

 

06-30-893-15-16  

 

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

 

 

 

Nicsen még ilyen uriember mint én

Nincs a világon még egy ugyanilyen ember. Egyes részleteket tekintve sokan hasonlítanak hozzám, de egészében véve senki. Ennélfogva bármit teszek, azt magamnak tulajdoníthatom, hiszen én magam választottam.

Én rendelkezem mindenemmel –

a testemmel és annak minden mozdulatával;

az elmémmel, valamennyi gondolatommal és ötletemmel;

a szememmel és a képekkel, melyeket észrevesz;

az érzéseimmel, legyen bár az harag, öröm, csüggedés, szeretet, csalódottság, vagy izgalom;

a számmal és minden szóval, ami elhagyja, akár udvarias, akár durva, kedves, helyénvaló vagy sem;

a hangommal, legyen az hangos vagy kellemes;

minden cselekedetemmel, függetlenül attól, hogy saját magamra vagy másokra irányul.

Magam birtoklom a képzeletemet, az álmaimat, reményeimet és félelmeimet. Az enyémek győzelmeim és sikereim, kudarcaim és balfogásaim.

Mivel a magam ura vagyok, tökéletesen megismerhetem magamat. Ezáltal minden részemhez bensőséges szeretet és barátság fűzhet. Minden porcikámat érdekeimnek megfelelően használhatom. Tudom, hogy akadnak bennem érthetetlen vagy számomra még ismeretlen vonások, de amíg barátsággal és szeretettel viszonyulok magamhoz, addig bátran és bizakodva kereshetem a rejtélyek megoldását és önmagam jobb megértésének lehetőségeit.

Akármilyennek tűnök, bármit mondok vagy teszek, gondolok vagy érzek egy adott pillanatban, az mind-mind én vagyok. Bármely időpontban hitelesen képviselem saját magamat. Ha később visszagondolok arra, milyennek mutatkoztam, szavaimra, cselekedeteimre, eszméimre és indulataimra, talán ez vagy az tőlem idegennek tetszik majd. Akkor elvethetem azt, ami nem hozzám való, megtarthatom azt, amit lényemhez megfelelőnek bizonyult, és kitalálhatok valami újat ahelyett, amitől elfordultam.

Érzékeim és képességeim segítségével megállhatom a helyemet, közel kerülhetek másokhoz, eredményeket érhetek el, értelmet és rendszert vihetek az engem körülvevő személyek és dolgok tömegébe.

Bírok magammal, tehát irányíthatom magamat.

Én én vagyok, és így vagyok jó.

 

Szokásos 2dolgba kérném még szeghitségüket

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

06-30-893-15-16  

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
 
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

Egésznapos fa vágász rohangálász

Pénteken reggel sokkot időbe keltem, meg ittam kávét anyámmal közösen.

 

Kijöttem felöltözni kicsit, munkás ruhába elpakoltam ágyneműmet helyére,

 

Reggel 6: 05kor elmentem kollegámhoz, onnan közösen mentünk ki nyitni

 

Régi, új temető közbe beszélgetünk, teljen idő, mert ő mindent szeret tudni.

 

Mik mennek itthon ahol, ő nem mozog, reggel 7re voltam itthon meg ittunk,

 

Anyámmal kávét közösen. reggel7: 25kor csörög telefonom egyik ismerősöm,

 

Kereset boldog névnapot kívánjon, nekem. Elindultam, reggel7: 40kor itthonról.

 

Alapítványt kinyitni ót foglalkozás volt délig. De én reggel 8: 45kor elmentem.

 

Mert reggel 9kor jött fűréses kollegához volt neki közel 90mázája fa, amit össze,

 

Kelet vágni 30cn darabokba, ahogy ők 2 adogatták fűrés embernek én meg tőle

 

Elvetem, dobtam félre, kicsit délelőtt 10: 30pihi akkor megint csörög telefonom.

 

Ahol lakok ottani kántor kívánt boldog névnapot. Utána folytattuk favágást.

 

Közösen délután 2kor fejeztem nála be, jöttem ide fűréses, emberel nekünk

 

Kicsi vágni való össze fa délután15: 05kor fejez tűkbe ment haza fűréses ember,

 

Én meg kikelet mennem alsó erdősora kerékpárral 15perc, mert ott van szennyvíz,

 

Telep be kelet jelentem hibát nálunk dugulás volt nem vették fel telefont akkor.

 

Mondják szennyvíz telepen emberek hiába hívtok, mert 2héten belül 4gyére,

 

Lopják ki telefon vezetéket. Akkor ki jötték meg szerelték én is délután 4orára,

 

Haza jöttem késői ebéd délután 5kor elmentem misén részt venni este 7re volt,

 

Vége dolgoztam gépemnél, kicsit vacsoráztam tv, néztem elmentem aludni.

 

 

Szokásos 2dolgba kérném még szeghitségüket

 

 

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

 

06-30-893-15-16  

 

 

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

 

 

Egy csőtörés +viz nyitás nekünk

Szerdai napomat mesélem el önöknek. Reggeli dolgok sokkot időbe végeztem el,

 

Reggel 7: 45re lementem alapítványba, már kinyitódta pedagógus magának meg,

 

Is kérdezte tőlem, kinyitnék, mert előbb jöttem, meg engedtem, azt kérdezte tőlem.

 

Azt, dolgot elfejtetem, így betudott meni de, mondtam neki, mindjárt ott vagyok.

 

Úgy is volt 3perc, múlva ott voltam beszélgetünk. Fél, 9ig reggel utána haza jöttem.

 

Vizet venni itthonra vödörbe, utcánkba eltört vízvezeték cső. Előre gondos kód tan,

 

Róla legyen vizünk. Képzeljék 2útcsával lejjebb ugyanígy, csőtörés volt el, terelték.

 

Forgalmat 4napig telet, amíg meg javítódták ezt, csőtörést. Azért előztem meg gondot.

 

Ha mégis így lenne, legyen nekünk vizünk. Reggel 9kor kimentem kollegámmal csapokat.

 

Meg nyitni, mert télen elzártuk. Így is vannak bar, bár emberek most a tél folyamán fogták,

 

Haza vitték csapot, azt pótolni kellet, meg csap temetőkbe 1honapig tart, mert körbe tekerik.

 

Újat kell venni csap nyitás eltartót délután 1 ig., ebédeltem pihentem 3orakor anyámmal.

 

Közösen meg ittunk kávét, benti dolgunkat intéztem 17: 45ig utána elmentem temetőket,

 

Bezárni. Este 18: 30 itthon voltam, gépemnél dolgoztam este 8ig, vacsoráztam tv, néztem.

 

Elmentem aludni.

 

Szokásos 2dolgba kérném még szeghitségüket

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

06-30-893-15-16  

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
 
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen