A bogártáborból mindig úgy megyek haza

„A bogártáborból mindig úgy megyek haza, hogy kicsit rájövök, hogy hogyan kéne élni, mindig rengeteget kapok, tanulok magamról meg az emberekről, és az elfogadásról.” „Hazavihettem a fényt, ami itt a táborban megerősödött bennem, és remélem, hogy tudom majd sokáig sugározni is!” – két vallomás az idén húsz éves Szentjánosbogár közösség táborairól. A Szentjánosbogár célja kettős: közösségépítés és a keresztény hit átadása.

A nyolcvanas évek végén Dunakeszin a két helyi plébánia vonzásában élő fiatal szülők közössége életre hívott egy gyerekklubot, amelynek neve Szentjánosbogár lett. A kezdeményezés abból a felismerésből indult ki, hogy a döntően nem keresztény szemléletű közegben, amilyen az óvoda, az iskola, a saját, keresztény lelkületben nevelt gyerekeik átveszik a többség viselkedési mintáit. Az a vágy vezérelte a felnőttek csapatát, hogy a „saját bandában” a gyerekeknek a mindennapi keresztény értékrendet könnyebb legyen megtanulni és megtapasztalni jótékony hatását az emberi kapcsolatokban. A klub mellett a közösség kéthetente újságot készített a kis szentjánosbogarak számára. Amikor 1990-ben a jezsuita Szív újság főszerkesztője, Sajgó Szabolcs jezsuita ellátogatott a klub egyik foglalkozására és megismerkedett a Szentjánosbogár újsággal, felajánlotta, hogy beemeli a Szívbe, az onnan régóta hiányzó gyerekrovat gyanánt. Így a vidéki klub és újság országos ismeretségre tett szert (a rovat jelenleg már A Szív kéthavi Szentjánosbogár ifjúsági mellékleteként működik).

A táborok

esetleg ki lenne billenve egy picit, meg a sugárzás-világítás, a világban mosolyogva járás képességének mindig egy fokkal való tökéletesítése. Nekem ez ilyen fokozatos dolog, minden bogártáborból egy picivel világítóbban jövök haza. Már úgy értem, közvetlenül bogár után az ember mindig csak úgy ontja magából a fényt, de amit egész évre meg tud tartani, az mindig egy picit jobb lesz, minden bogár által.”

“Megtapasztaltam, milyen igazi kereszténynek lenni, másokért élni, hogy aztán ez adjon erőt a következő egy évben. Rengeteg jó élményt, boldog pillanatot és sok-sok szeretetet kaptam.”

A rovattal szorgalmasan levelező gyerekek számára jutalomként a dunakeszi közösség három és fél napos tábort szervezett Dunakeszin, 1991-ben. Erre a táborra az egész országból több mint száz gyerek érkezett. Bár a szervezők csak egyszeri rendezvényre gondoltak, a következő év tavaszán a már élénken érdeklődtek a korábbi táborozók, hogy mikor és hol lesz a következő tábor. Így hát megszervezték a következőt, ugyancsak Dunakeszin, most már több mint 120 résztvevővel. És a következő évben még egyet. Két évvel később már kevés volt az egy tábor, kettőt kellet szervezni, és már ötnaposat. A következő évben pedig már hármat, és ráadásul még egy ifjúsági tábort is, a már gimnáziumi korba lépő szentjánosbogarak számára. Így váltak a táborok a Szentjánosbogár közösség életének állandó, évről évre megismétlődő eseményévé. Jelenleg öt gyerek-, két kamasz- és egy ifitábort szerveznek évente. Ezt egészíti ki az augusztusi, úgynevezett szeniortábor, mely a vezetők továbbképzését szolgálja.

“Ez volt az első táborom és egyszerűen fantasztikus élmény volt, hogy annyi normális, vallásos, jólelkű fiatal között lehettem: ez a hét a mennyország volt számomra! A legeslegszebb élményemet pedig az utolsó esti misén éltem át, amikor a béke velednél összeölelgettem a fél tábort.”

A gyerek-, kamasz- és ifitáborok során a 10-20 éves korosztályba tartozó gyerekekkel,  fiatalokkal kiscsoportokban teremtenek bizalomteli közösséget, hogy élményszerűen megízlelhessék, mit jelenthetnek Jézus szavai: „köztetek van az Isten országa”. A táborok során a kiscsoportokban mindig feldolgoznak egy témát. A Szentjánosbogár pedagógiai módszerének központi eleme a játék, de természetesen nem hiányozhatnak a táborok mindig várt attrakciói, a sportversenyek, az akadályversenyek, kiscsoportos jelenetek készítése és előadása, valamint a tábortűz sem. Az ifi- és a szeniortábor zárásaként például a tábortűznél szoktak éjszakai misét mondani. 

„Nem lehet felsorolni mindazt, amit kaptam. Szeretet, elfogadás, bátorítás, őszinte érdeklődés, megértés, mosolyokat, összekacsintásokat; hát egyszerűen mindazt megkaptam, ami egy igazi, nagyon mély barátságban benne van. Úgy éreztem, hogy mindegy ki és mi vagyok, engem itt akkor is meghallgatnak és szeretnek.”

A vezetők közössége

A táborba jelentkezők számának növekedésével egyre több csoportvezetőre volt szükség, akik legnagyobb részt a keresztény egyetemisták köréből verbuválódnak, hozzák egymást, illetve évről-évre vannak sokan, akik a táborokból felnőve igényt éreznek arra, hogy vezetőként is a közösséghez tartozzanak. Számukra 1995 tavasza óta évente előkészítőt – vezetőképzőt – tart a bogár. A fiatal vezetők országos közösséget alkotnak, évente többször találkoznak a számukra szervezett bálokon, lelkigyakorlatokon, a tanév eleji egynapos rajzáson, mely a nyári táborokon résztvevő gyerekek találkozója is egyúttal, valamint 1998 óta minden tavasszal rendezett métabajnokságon. 

Ezen kívül a szentjánosbogarak több éve rendszeres meghívásokat kapnak katolikus iskolák osztályaitól, hogy játékos, kiscsoportos módszerükkel tartsanak lelkinapokat a diákoknak. 

Országszerte számos, bizonyos időközönként (hetente, kéthetente, havonta) összegyűlő bogárklub is működik, amelyek egy részét felnőtt fiatalok szervezik a kisebbek számára, másokat meg maguknak szerveznek a tagok, saját igényük alapján. A Szentjánosbogár közösségnek nincs „formális” tagsága, mindenki „bogár”, aki annak tartja magát, akár csak egy táborban volt életében, akár rendszeres és aktív résztvevője a közösség programjainak. 

A működés feltételei

A táborok szervezése már szinte szeptemberben kezdetét veszi, amikor felállnak a műhelyek, ahol egy-egy szorgos csapat kidolgozza a nyári táborok témáit. 2000 telén egyesületet hoztunk létre, melynek a bíróság megadta a közhasznú státuszt, így közösségünk hivatalos elnevezése: Szentjánosbogár Közhasznú Egyesület. Az egyesület elnöke Sajgó Szabolcs SJ után Szödényi Ákos lett. A közösség munkáját a kezdetektől Tereza Worowska fogta össze. Azonban a megnövekedett teendők ellátására létre kellett hozni egy koordinátori státuszt. A mindenkori koordinátoron kívül a közösséghez tartozók munkája önkéntes. A bogár pártoló tagja a KIFE-nek (Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség).

“Mikor hazaértem, lefeküdtem az ágyamra és végiggondoltam az egész tábort. Az első naptól az utolsóig. A beszélgetések alatt sok mindent át tud gondolni az ember, nekem sikerült, és így lelkileg is feltöltődtem. Sokat kaptam a vezetőimtől és a csoporttársaimtól. Megismertem új gondolatokat, eszmefuttatásokat. Átgondolhattam Istennel való kapcsolatomat. Nagyjából ezekért érte meg legjobban eljönni, meg persze a sok barátom miatt. Nagyon jó volt érezni, hogy itt mindenki összetart és egymásért vagyunk. Én tavaly óta vagyok bogaras, és még sehol máshol nem éltem át ilyet.”

 

Tovább képzészen voltam,előadás hallgatás

Tegnap reggel7: 30kor elmenetem Vácra, ott egy, karitaszi előadáson voltam,

 

Ott csak  karitaszi vezetők, néhány ember, akik tagok, 100fő volt ott, mert csak,

 

Vác hoz, tartozik. Tura, érszekvadkert, aki váci székes egyházhoz tartozik azok,

 

Voltak, ott. Délelőtt 10órakor kezdődött, el előadás, mindenki, aki ott volt olyan,

 

Tovább, képzésen lennék. Aki ott voltak azoknak délelőtt 10órakor váci megyés

 

Meg nyitotta ezt, előadást, mindenki, szeretettel fogadta, ő mondta nagyon nagy,

 

Bajba van, Magyarország, karitasz tagok fogjunk, össze egyre több ember szorul.

 

Karitasz, emberek segítségére. Délelőtt 10: 30kor atya föl olvasott 2 evangélium.

 

Idézetet azokon elmélkedtünk. 11: 30kor közös bemutatkozás elkezdése mindenkinek.

 

Volt 10-15 perce annak közösség bemutatkozást, kinek segítenek, miből gazdálkodnak.

 

Délbe elmentünk ebédlőbe, ami 10-15perc volt gyalog, 1nő, ember meg kérdezte út közbe

 

Sápiné Lukács Ildit, én kilennék, meg mondata, nem, egy szerű, karitasz tag, hanem  legg,

 

Aktívabb tag. Ebéd babgulyás volt, mindenkinek, Ízelt meg süteményeztünk ott még ebédlőbe

 

Visszajöttünk 13:15kor  kávéztunk  .folytattuk  bemutatkozást ,az    délután  15óráig  tartót  ,

 

Átmentünk, mind 100ember barátok templomába, ott szent misén vetünk részt, váci Püspök,

 

Atya mondta misét meg köszönte munkánkat, abba mise kertébe, az után indultunk haza,

 

Kaptuk  1szent képet ,az ál  rajta .tégy,jót  neki   teszel  minden  jót  ,az   bármi  semmiség  ,

 

Mert mint ismeretlen testvér, más, más arccal lép eléd. Kép másik oldalán az ált eléd,

 

1evangélimot, idéznék tegnap elhangzott elő adáson.  

 

Boldog az az ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem áll a vétkesek útján, és nem ül le a gúnyolódók gyülekezetében, hanem az Úr törvényében leli kedvét, s törvényét éjjel-nappal eszében forgatja! Olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében meghozza gyümölcsét, és amelynek nem hull le a lombja. Boldogul minden dolgában. Nem így járnak a gonoszok, nem így, hanem úgy, miként a szálló por, amelyet elsodor a szél. Ezért a gonoszok meg nem állnak ítéletkor, sem a vétkesek az igazak gyülekezetében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, de elvész az istentelenek ösvénye.
 
Ha tehát Krisztusról az hirdetjük, hogy halottaiból feltámadt, hogyan mondják egyesek közületek, hogy nincs halottak feltámadása? Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a ti hitetek, és még mindig bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is, akik Krisztusban elszenderültek, elvesztek. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, nyomorultabbak vagyunk minden más embernél. Krisztus azonban feltámadt halottaiból, mint az elszenderültek zsengéje.
 
Majd lement velük és megállt egy sík helyen. Vele volt tanítványainak egy nagy csoportja és hatalmas népsokaság egész Júdeából, Jeruzsálemből, Tírusz és Szidon tengermellékéről, Akkor szemeit tanítványaira emelte, és így szólt: ,,Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert kielégítenek benneteket. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok lesztek, amikor gyűlölnek titeket az emberek, amikor kirekesztenek és szidalmaznak, és kivetik neveteket mint gonoszat az Emberfiáért. Örüljetek azon a napon és vigadjatok, mert íme, nagy a ti jutalmatok a mennyben! Hiszen atyáik éppen így cselekedtek a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalástokat! Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok! Jaj nektek, akik most nevettek, mert majd gyászoltok és sírtok! Jaj nektek, amikor mindenki magasztal titeket, mert atyáik éppen így cselekedtek a hamis prófétákkal.
 
 

Fel hívom nappali foglalkozási   blog, ami én szoktam Írni a nyárszünetek, vannak

 

Így ez  blog szünetel, legközelebb szeptember be, írok nappali foglalkoztatóról addig

 

Is olvashatják lukács naplóba csak magamról, írok nyári szünetekbe is. Számit hatnak

 

Lukács naplóra

Ha valakinek meghal a házastársa, a barátok virágokkal, finomságokkal jönnek

Ha valakinek meghal a házastársa, a barátok virágokkal, finomságokkal jönnek, hogy vigasztalják. Ám ha egy házasság megy tönkre, halálát nem zárja temetés. Ezért az emberek általában nem tudják, mit tegyenek ilyenkor. Mit tegyünk, mondjunk, és mit ne, hogy valóban segítsünk nehéz helyzetbe került szeretteinken?

„Anyám azt mondta, ha jobb háziasszony lettem volna, nem hagyott volna el a férjem” – zokogja egy fiatalasszony, aki egy éjjel rádöbbent, hogy minden hazugság volt: a férjének volt egy másik élete, saját bankszámlával és egy szeretővel… Anyai vigaszra vágyott, de feddést kapott, ami csak még jobban összetörte. Egy másik asszony 26 év után sem tudja elfelejteni, mennyire fájtak a válásakor elhangzott szavak: „Kettőn múlik. Biztosan rajtad is múlt, hogy elhagyott egy másik nőért.”

A válás minden szinten hatalmas veszteség. Sokan elveszítik az otthonukat, a vagyonukat, a barátaikat, rokonaikat, az egészségbiztosításukat, gyermekeik társaságát, sőt egyházi közösségüket is. Ezért fontos, hogy szavainkkal ne bántsuk, hanem gyógyítsuk a válófélben lévő barátot, ismerőst. Elmondhatjuk a véleményünket, de nagyon vigyázzunk, hogyan fogalmazunk, és ne feledjük, hogy nem ismerjük az összes részletet! Íme néhány ötlet, amivel valóban segíthetünk:

Legyünk vele!
• Legyen időnk bajba jutott barátunk számára; tapasztaljuk ki, a hétnek melyik időpontja a legnehezebb számára!
• Hallgassuk végig, ne siettessük a beszélgetést! Arra van szüksége, hogy tudja: valaki törődik vele és meghallgatja a bánatát.
• Valószínűleg leginkább a biztos támasz óvja meg attól a csapdától, hogy „viszonzásul” ő is beleugorjon egy új kapcsolatba.

Álljunk mellette!
• Segítsünk neki keresztény szakembert találni, aki jól ismeri a válás okait (pl. alkohol, kábítószer, családon belüli erőszak, pornográfiafüggés, házasságtörés, kóros függőség stb.)
• Keressünk és ajánljunk neki a helyzetével foglalkozó honlapokat, könyveket!
• Beszéljük rá, hogy járjon segítő csoportba (a gyerekek is)! Ha fél, ajánljuk fel, hogy első alkalommal elmegyünk vele!
• Kísérjük el a tárgyalásokra és érzelmileg megterhelő alkalmakra (esküvő, temetés)!
• Enyhítsük fájdalmát virággal, képeslappal, zenével, reményt adó, vigasztaló szentírási igékkel!
• Üljünk mellé a templomban! A válófélben lévők sokszor a hétvégén a legmagányosabbak.
• Gondoljunk arra, hogy egész kapcsolatrendszere gyökeresen megváltozott; azonos nemű barátunkat hívjuk meg időnként vacsorázni, pizzázni, filmet nézni.
• Ha nő az illető, lepjük meg egy új ágyneműgarnitúrával, kényelmes párnával vagy új hálóinggel, hogy újra nőnek érezhesse magát!
• Ha férfi az illető, hívjuk el kirándulni, sportolni, modellvasút- vagy barkácskiállításra!

Legyünk megértőek!
• A fájdalom feldolgozásához idő kell. Tévedés azt hinni, hogy a váláson hamar túlteszi magát az ember.
• Feltétel nélkül szeressük nehézségekkel küzdő barátunkat! Ez nem azt jelenti, hogy minden döntésével egyet kell értenünk.
• Hallgassuk végig, ha öngyilkossággal fenyegetőzik, és ne vegyük félvállról!
• Öleljük meg néha! Üres az ágy, hűvösnek tűnik a lakás: az illetőnek szüksége van emberi érintésre. 
• Vegyük észre, mikor kell szeretetből szigorúnak lennünk! Ha szükséges, kérjünk tanácsot szakembertől!

Segítsünk neki!
• Segítsünk pénzügyeit újragondolni és kifizethető lakásmegoldást találni! Ha szükséges, kérjünk anyagi támogatást a templomi közösségtől! 
• Tekintsük át az aktuális kiadásokat. Nem biztos, hogy a volt házastárs hajlandó beszállni az ügyvédi és tanácsadói költségekbe, a gyerektartásba, az autó fenntartásába, a rezsibe, a vásárlási, háztartási kiadásokba.
• Ha nő az illető, segítsünk neki állást keresni! A válófélben levő nők sokszor rettegnek a munkába állástól, és nem tudják, hol is kezdjék. Lehetséges, hogy a válófélben levő férfinak is magasabb jövedelemre volna szüksége.
• Tegyünk a hűtőjébe kész- vagy könnyen elkészíthető ételeket! Ilyenkor nehezen tud koncentrálni. Nagy áldás számára, ha eggyel kevesebb dologra kell figyelnie.
• Ajánljuk fel, hogy eltesszük és megőrizzük a családi fényképeket, amíg valamelyest enyhül a fájdalom!

Amit ne tegyünk:

• Ne adjunk neki kölcsön pénzt, csak ha elfogadjuk, hogy sohasem kapjuk vissza; másként a kapcsolatunk rovására fog menni.
• Ne mutassuk a megbántottságot, ha nem hálás a segítségünkért. Időbe telhet, míg felismeri, mekkora áldozatot hozunk érte.
• Ne adjunk tanácsot, csak ha kér! Kivétel, ha pl. nem törődik a gyerekekkel vagy ha fel akarják függeszteni a közüzemi szolgáltatásokat.
• Ne gondoljuk, hogy a segítségnyújtás feljogosít a véleménynyilvánításra!
• Ne szidjuk a volt házastársat, főleg ne a gyerekek előtt!
• Ne hazudjunk a gyerekeknek, és ne próbáljunk tőlük információt szerezni! Ez rendkívül megterheli sebzett lelküket.
• Ne részletezzük mások előtt barátunk nehéz helyzetét!
• Ne gondoljuk, hogy választanunk kell! Úgy is maradhatunk barátok, hogy nem fordulunk a másik házastárs ellen.
• Ne válasszunk olyan filmet, ami válásról, szerelemről vagy gyerekek bántásáról szól!
• Ne menjünk olyan helyre, ami fájdalmas emlékeket ébreszt!
• Ne szervezzünk számára randevút; erre még csak ne is gondoljunk!
• Ne mondogassunk olyan közhelyeket, mint pl. „Isten előtt nem kedves a válás; vissza fogja hozni a férjedet/feleségedet.” Fájdalmat okozhatunk vele. Isten mindenkinek szabad akaratot ad; lehet, hogy a férj/feleség nem fog visszatérni, vagy nem változtat rossz viselkedésén.    
• Ne feltételezzük, hogy az illető továbbra is otthon érzi magát a templomban. Gyakran előfordul, hogy akit a válás miatt eltaszított az egyház, örökre elmegy. Az elvált barát, akár férfi, akár nő, segítséget és vigaszt találhat egy gyógyító közösségben.

Ki az az elvált férfi vagy nő, akin segíthetnénk?

mit ne tegyünk elválik másiktol

Ha valakinek meghal a házastársa, a barátok virágokkal, finomságokkal jönnek, hogy vigasztalják. Ám ha egy házasság megy tönkre, halálát nem zárja temetés. Ezért az emberek általában nem tudják, mit tegyenek ilyenkor. Mit tegyünk, mondjunk, és mit ne, hogy valóban segítsünk nehéz helyzetbe került szeretteinken?

„Anyám azt mondta, ha jobb háziasszony lettem volna, nem hagyott volna el a férjem” – zokogja egy fiatalasszony, aki egy éjjel rádöbbent, hogy minden hazugság volt: a férjének volt egy másik élete, saját bankszámlával és egy szeretővel… Anyai vigaszra vágyott, de feddést kapott, ami csak még jobban összetörte. Egy másik asszony 26 év után sem tudja elfelejteni, mennyire fájtak a válásakor elhangzott szavak: „Kettőn múlik. Biztosan rajtad is múlt, hogy elhagyott egy másik nőért.”

A válás minden szinten hatalmas veszteség. Sokan elveszítik az otthonukat, a vagyonukat, a barátaikat, rokonaikat, az egészségbiztosításukat, gyermekeik társaságát, sőt egyházi közösségüket is. Ezért fontos, hogy szavainkkal ne bántsuk, hanem gyógyítsuk a válófélben lévő barátot, ismerőst. Elmondhatjuk a véleményünket, de nagyon vigyázzunk, hogyan fogalmazunk, és ne feledjük, hogy nem ismerjük az összes részletet! Íme néhány ötlet, amivel valóban segíthetünk:

Legyünk vele!
• Legyen időnk bajba jutott barátunk számára; tapasztaljuk ki, a hétnek melyik időpontja a legnehezebb számára!
• Hallgassuk végig, ne siettessük a beszélgetést! Arra van szüksége, hogy tudja: valaki törődik vele és meghallgatja a bánatát.
• Valószínűleg leginkább a biztos támasz óvja meg attól a csapdától, hogy „viszonzásul” ő is beleugorjon egy új kapcsolatba.

Álljunk mellette!
• Segítsünk neki keresztény szakembert találni, aki jól ismeri a válás okait (pl. alkohol, kábítószer, családon belüli erőszak, pornográfiafüggés, házasságtörés, kóros függőség stb.)
• Keressünk és ajánljunk neki a helyzetével foglalkozó honlapokat, könyveket!
• Beszéljük rá, hogy járjon segítő csoportba (a gyerekek is)! Ha fél, ajánljuk fel, hogy első alkalommal elmegyünk vele!
• Kísérjük el a tárgyalásokra és érzelmileg megterhelő alkalmakra (esküvő, temetés)!
• Enyhítsük fájdalmát virággal, képeslappal, zenével, reményt adó, vigasztaló szentírási igékkel!
• Üljünk mellé a templomban! A válófélben lévők sokszor a hétvégén a legmagányosabbak.
• Gondoljunk arra, hogy egész kapcsolatrendszere gyökeresen megváltozott; azonos nemű barátunkat hívjuk meg időnként vacsorázni, pizzázni, filmet nézni.
• Ha nő az illető, lepjük meg egy új ágyneműgarnitúrával, kényelmes párnával vagy új hálóinggel, hogy újra nőnek érezhesse magát!
• Ha férfi az illető, hívjuk el kirándulni, sportolni, modellvasút- vagy barkácskiállításra!

Legyünk megértőek!
• A fájdalom feldolgozásához idő kell. Tévedés azt hinni, hogy a váláson hamar túlteszi magát az ember.
• Feltétel nélkül szeressük nehézségekkel küzdő barátunkat! Ez nem azt jelenti, hogy minden döntésével egyet kell értenünk.
• Hallgassuk végig, ha öngyilkossággal fenyegetőzik, és ne vegyük félvállról!
• Öleljük meg néha! Üres az ágy, hűvösnek tűnik a lakás: az illetőnek szüksége van emberi érintésre. 
• Vegyük észre, mikor kell szeretetből szigorúnak lennünk! Ha szükséges, kérjünk tanácsot szakembertől!

Segítsünk neki!
• Segítsünk pénzügyeit újragondolni és kifizethető lakásmegoldást találni! Ha szükséges, kérjünk anyagi támogatást a templomi közösségtől! 
• Tekintsük át az aktuális kiadásokat. Nem biztos, hogy a volt házastárs hajlandó beszállni az ügyvédi és tanácsadói költségekbe, a gyerektartásba, az autó fenntartásába, a rezsibe, a vásárlási, háztartási kiadásokba.
• Ha nő az illető, segítsünk neki állást keresni! A válófélben levő nők sokszor rettegnek a munkába állástól, és nem tudják, hol is kezdjék. Lehetséges, hogy a válófélben levő férfinak is magasabb jövedelemre volna szüksége.
• Tegyünk a hűtőjébe kész- vagy könnyen elkészíthető ételeket! Ilyenkor nehezen tud koncentrálni. Nagy áldás számára, ha eggyel kevesebb dologra kell figyelnie.
• Ajánljuk fel, hogy eltesszük és megőrizzük a családi fényképeket, amíg valamelyest enyhül a fájdalom!

Amit ne tegyünk:

• Ne adjunk neki kölcsön pénzt, csak ha elfogadjuk, hogy sohasem kapjuk vissza; másként a kapcsolatunk rovására fog menni.
• Ne mutassuk a megbántottságot, ha nem hálás a segítségünkért. Időbe telhet, míg felismeri, mekkora áldozatot hozunk érte.
• Ne adjunk tanácsot, csak ha kér! Kivétel, ha pl. nem törődik a gyerekekkel vagy ha fel akarják függeszteni a közüzemi szolgáltatásokat.
• Ne gondoljuk, hogy a segítségnyújtás feljogosít a véleménynyilvánításra!
• Ne szidjuk a volt házastársat, főleg ne a gyerekek előtt!
• Ne hazudjunk a gyerekeknek, és ne próbáljunk tőlük információt szerezni! Ez rendkívül megterheli sebzett lelküket.
• Ne részletezzük mások előtt barátunk nehéz helyzetét!
• Ne gondoljuk, hogy választanunk kell! Úgy is maradhatunk barátok, hogy nem fordulunk a másik házastárs ellen.
• Ne válasszunk olyan filmet, ami válásról, szerelemről vagy gyerekek bántásáról szól!
• Ne menjünk olyan helyre, ami fájdalmas emlékeket ébreszt!
• Ne szervezzünk számára randevút; erre még csak ne is gondoljunk!
• Ne mondogassunk olyan közhelyeket, mint pl. „Isten előtt nem kedves a válás; vissza fogja hozni a férjedet/feleségedet.” Fájdalmat okozhatunk vele. Isten mindenkinek szabad akaratot ad; lehet, hogy a férj/feleség nem fog visszatérni, vagy nem változtat rossz viselkedésén.    
• Ne feltételezzük, hogy az illető továbbra is otthon érzi magát a templomban. Gyakran előfordul, hogy akit a válás miatt eltaszított az egyház, örökre elmegy. Az elvált barát, akár férfi, akár nő, segítséget és vigaszt találhat egy gyógyító közösségben.

Ki az az elvált férfi vagy nő, akin segíthetnénk?

Hogyan tudsz felülemelkedni azon a földi, zajos-zavaros állapoton, ami körülvesz?

Amikor belépsz a földi környezetbe, oly nagy a „zaj”, hogy kénytelen vagy egy szentélybe vonulni. Be kell burkolnod magad, hogy megvédhesd magad a földi gondolatok „zajától”. Persze ha a gondolatok ellenőrzés alatt állnának, és mindenki kitartóan jó gondolatokat sugározna, olyan harmónia létezne, ami egy teljes összhangban lévő, mennyei zenekar dallamaihoz hasonlítható. Csak próbáld ezt elképzelni!
Amikor a szellem megtisztult, és megtanulta ellenőrizni a gondolatokat, mindent ellenőrizhet. Ha zenét akar hallani, úgy tűnik, az egész atmoszféra megtelik zenével. Hogy honnan jön ez a zene? Valóban az illető harmóniában lévő, szeretettel teli szívéből. Mi a helyzet hát az asztrális szférában lévő pokollal? Ezek az alacsony asztrális szférák a durva és gonosz gondolatok eredményeként jöttek létre. E szférák lakói idővel megtanulják, hogy milyen tévútra vezette őket a téves gondolkodás. Minden az emberi gondolatok eredménye. Ezek a gondolatok teremtettek már olyan helyzetet a Földön, ami világháborúhoz vezetett. Ha sikerülne mindenkit megtanítani arra, hogy helyesen gondolkodjék az életről és az emberekről – és itt a helyes alatt az építő, szeretetteljes Krisztus-gondolatokat értjük –, nem lenne több háború.
Így hát te is segíthetsz. Minden ember képes pozitív, jó gondolatokra, Isten-gondolatokra. Nemcsak bizonyos alkalmakkor, hanem állandó jelleggel, mintegy természetes szokásként is. Ahelyett, hogy panaszkodnál: „Ó, milyen szörnyű esős, hideg nap!” – gondold azt: „Ó, még egy Isten adta nap! Az anyaföldnek esőre van szüksége. Jót tesz a termőföldeknek. A hidegre is szüksége van, hogy megtisztíthassa magát a tavasz előtt.” Lásd mindig mindenben a legjobbat! Ahelyett, hogy azt gondolnád: „Ez és ez bántani akar engem” – lásd be, hogy a te gondolataidnak és a te hozzáállásodnak elnézőnek, jónak és toleránsnak kell maradnia, teljesen függetlenül attól, hogy más mit csinál. A tökéletesség evangéliumát védjük – igen, tisztában vagyunk ezzel. De a tökéletesség csírája már benned van. Csak figyelj, és fogadd el a tanításokat, és engedd megnyilvánulni az isteni erőt mindenben, amit csinálsz! Ezzel nemcsak az emberiséget segíted, de magas fokon saját magad is. Miért kapnak védelmet a Mesterek minden gonosz ellen? Jézus miért tudta megvédeni magát ellenségeitől, amikor azok rátámadtak? Azáltal, hogy szeretettel, toleranciával és barátságos gondolatokkal vette körül magát, védő, fehér fénybe burkolózott. Ezt minden lélek megteheti, és amikor megteszi, semmi rossz vagy barátságtalan hatás nem képes áthatolni ezen a ragyogó páncélzaton. Ne gondolj magara! Amit tenned kell, semmi más, mint mindennap szeretetet sugározni, szeretni mindent és mindenkit. Lélegezz szeretetet, élj és gondolkodj szeretetben! Akkor semmi támadás nem ér el, és meg fogod teremteni a Földön a jót, meg fogod teremteni a Krisztus-csillagot. Ez az a mód, ahogy a Föld karmáját megváltoztathatod.

Pedig a szerelem mindig más.

Pedig a szerelem mindig más. Mindegy, hogy hányszor szeretünk életünkben, egyszer, kétszer vagy tízszer: az új szerelem mindig ismeretlen. A szerelem vagy a pokol fenekére taszít, vagy a mennyországba röpít, de egy biztos: valahova eljuttat. És nem utasíthatjuk vissza, mert létünk alapfeltétele. Ha nem merjük elfogadni, éhen halunk egy karnyújtásnyira a fától, amely hiába kínálja gyümölcseit. Mindenütt a szerelmet kell keresnünk, és vállalnunk kell, hogy esetleg órákig, napokig vagy akár hetekig szomorúak és csalódottak leszünk miatta. Mert abban a pillanatban, amikor elindulunk keresni a szerelmet, ő is elindul, hogy megtaláljon minket. És megvált.

Egy gyerek meg szőkés

Ma, múlt hét szombati, alapítvány, össze jövetelről, írok, én, délután, 13: 40kor indultam.

 

Le felé kinyitni, termet, várt rám, Erzsike, kapuba. Kicsit beszélgetünk, ne idegesítsem,

 

Magam, a Tomi ügybe észre vette rajtam. Délután 13: 50kor meg érkezet Olga néni, meg,

 

Veronika, őket fogadtam kapuba, kérdeztem veronikától, hol van telefon, amit adtam múlt,

 

Kor, mondata veronika, itt van zsebe. Délután 13: 55kor Edina, anyukája meg jött, pár perc,

 

Múlva Tomi, gina ők mindig máshova külön, el akartak, de mentem utánuk ne, tegyenek,

 

Olyat, amit egy közösségbe, nem szabad. Délután 14: 00kor meg érkezet, Ricsi, anyukája.

 

Délután 14: 05kor meg érkezet, Bagó Zoli, anyukája is jött, pár perc meg jött Horvát Zoli,

 

Anyukája, meg kávéztunk, beszélgetünk, Tomi, Gina, Ricsi, Zoli átmentek kosarazni, fél

 

Óra, múlva, visszajött Ricsi, H, Zoli játszottak. Hamar megunta Ricsi jött velem egy labdát.

 

Levadászni, tetetőről, de nem jött össze. Délután 15: 00 óra, Tomi, Gina, eltűntek keresem,

 

Szolok, felnőttnek, nem őket. Rafinált volt mindegyik, mert  Gina előre ment falazót pár,

 

Perc múlva, szolt Tominak gyere, kimenetek boltba szó nélkül, le is szidták Tomit ez ért, kijárkál,

 

Nem szol nekünk. Délután 15: 45kor mentünk haza mindenki jó érezte magát.

 

fel hivom figyelmét  ,aki nappali  foglalkozora várt ma az  el  marat  2ok  bol  egyik  pedagógus

 

nak  dolga lett volna.másik  ok meg  meg  rándult lába  nem lábra  kellni  szives  elnést kérek.

 

Szokásos 1dolgba kérném még segítcségüket

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

06-30-893-15-16  

 

Valaki barátian hátba vág

Valaki barátian hátba vág a nagymarosi vasútállomáson, miután leszálltunk a vonatról. Hátranézek, plébánosom az, a szombaton Nagymaroson szolgáló sok pap egyike. Nagymaros ideális hely az ilyen ifjúsági találkozók számára, a katolikus (és a református) templom úgyszólván a vasút mellett van, a szomszédban a plébániával és kertjével. A többség tizenéves, de azért vannak bőven húszasok is, nem is beszélve a találkozóra valószínűleg gyermekkoruk óta járó felnőttekről – állapítom meg, amikor a konferanszié felméri, melyik egyházmegyéből hányan jöttek. 

Régen sem volt rózsásabb a helyzet, mint most, akkor is pogány volt a világ – mondja Sillye Jenő, aki előadásával felvezeti a nap témáját, a házasság szentségét (Boldogság – szélessávon, ahogy szól a találkozó mottója). A választás nem véletlen, a Család évében miről lenne szó másról – az őszi találkozó témája pedig a család lesz. Sillye Jenő nagy idők tanúja, emberemlékezet óta jár a Dunakanyarban megrendezett seregszemlére. Mint mondja, feleségével, Julcsival bőrönddel kezdték és az anyukájánál laktak először. 

Fontos megjegyzés ez olyankor, amikor éppen arról cikkeznek a lapok, hogy a nyolcvanas években születettek nemzedéke nem tud elköltözni otthonról az egyetem befejezése és a munkába állás után, és így később önállósul, és maguk az érintettek is erről panaszkodnak. A minta ugyanis a szülők nemzedéke volna, akiknek állítólag sikerült ilyenkor elköltözve önálló háztartást alapítani. Sillye Jenő azonban saját dalaival kísért előadásában – amit talán impressziókból álló tanúságtételnek lehetne nevezni – rávilágított, hogy régen sem volt ez másként, és ettől még vállalták a házasságot és a családot az emberek. 

Felesége, Julcsi arra hívta fel a figyelmet, hogy ma sokszor nevetségessé akarják tenni az anyai hivatást, úgy állítják be, hogy aki nem akar dolgozni, az sok gyereket vállal. Ezzel szemben viszont csak a nő tud otthont teremteni. Ne harcoljunk a férfiakkal! – hívott fel Julcsi, megjegyezve: a hazaérkezés pillanata mindig legyen egymásé, ekkor pár percre tegyük félre a bajainkat. Sillye Jenő még megjegyezte, hogy a család a kereszténység utolsó végvára, márpedig a végvári harcokban nagy gyakorlatunk van.

Két fiatal házaspár is beszélt a kapcsolatáról. Halupka Attila és felesége, Rebeka, akik a MÉCS családközösségből jöttek, elmondták, hogy már azt is tanúságtételnek érzik, amikor a gyermekeikkel felszállnak a metróra. Fogarasi Fábián és felesége, Kata több példával szemléltették a keresztény házasság lényegét, és elmesélték, hogyan adtak esküvőjük előtt meghívót magának Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, védőszentjeiknek és az angyaloknak.

Minden ember elemi erővel vágyik arra, hogy szeressék. Hogy legalább egyvalaki megértse, és elfogadja olyannak, amilyen. De van, hogy úgy érzi, erre semmi esélye. Sőt, hiába bizonygatják neki annyian, néha azt is nehéz elhinnie, hogy Isten tényleg feltétel nélkül szereti őt. Olyan nehéz felfogni, hogy Isten állandóan közeledik felénk, mindent megtesz, hogy megismerjük, mi mégis olyan keveset tudunk róla – olvasható a találkozóra írt 

A bevezető előadások után több lehetőség közül lehetett választani. A Duna-parton kiscsoportos beszélgetések indultak, férfi és női szerzetesrendek képviselői beszéltek hivatásukról, Kerényi Lajos piarista a keresőkről és keresőkkel beszélt a templomban, a plébániakertben a főelőadókkal lehetett társalogni. A Közép-Európai Katolikus Ifjúsági Együttműködésről  (MEKT) láthattak filmet az érdeklődők, és  beszélgethettek  Markus Muth atyával, a találkozó osztrák vendégével. Jelenits István előadásában a Biblia emberképét mutatta be a kellemesen hűvös református templomban a teremtéstörténettel kezdve Szent Pálig.

Felkapaszkodtunk a nagymarosi kálváriára is, ahol Brückner Ákos ciszterci szerzetes és Várnai Péter, valamint Somogyi Sándor atya válaszolt a nekik feltett kérdésekre. Miért kell olyan sokat készülni a házasságra? Miért olyan hosszú és unalmas a mise? Házasodhatnak-e más vallásúak? Többek közt ilyen kérdéseket kaptak az atyák Várnai Péter elmondása szerint. Az elsőre úgy válaszoltak: a jogosítvány megszerzése is hónapokba telik, a házasság pedig sokkal komolyabb dolog. A más vallásúak pedig házasodhatnak, de a világnézeti azonosság fontos egy kapcsolatban, ezért az eltérő vallás „fokozott akadálypályát” jelent. 

A szeretet szabadságára és a szabadság szeretetére kaptál meghívást. Isten egyszerre teremtett szabadnak és szeretetre képesnek. E kettő egysége az emberi természet lényegéhez tartozik. Ha az életedben a szabadság és a szeretet sohasem kerülnek ellentmondásba egymással, akkor biztos lehetsz benne, hogy jó úton jársz – fogalmaz a levél. 

A visegrádi panoráma nem csak a hozott szendvicsekből való ebédnek szolgált pazar díszletként, hanem a szentségimádás utáni zárómisének is – a nap pedig már nem szemből, hanem a hátunk mögül sütött. Valószínűleg mire a vonat hazavitt minket, a nagymarosi vasútállomás környékéről is eltűnt a kis keresztény kirakodóvásár, és velük együtt a rengeteg fiatal is, hogy ráköszöntsön a városkára megszokott, csendes estje. 

Az egynapos zsivaj október elsején ismétlődik meg újra. Bővebben Nagymarosi Ifjúsági Találkozó honlapján olvashat az eseményről, a legfrissebb híreket pedig a találkozó

Addig vagy boldog, míg van aki szeret, aki a bajban megfogja kezed

Ma egy olyan embert kelet el kiszérni útolszó útjára  aki,szivesen segitet  számitogép  ügyekbe  embereknek,és  ez  hir  sokat meg  viszelt  ,el  kelet őt kiszérni  útolszó útjára   nyugodjon  bégébe.

“Addig vagy boldog, míg van aki szeret, aki a bajban megfogja kezed, s, hogy milyen fontos is volt neked, csak akkor érzed ha nincs már veled!”

“Ha valaki a jóságnak és szeretetnek egy morzsáját, az igazságnak és fénynek csak egy sugarát hozta e világra, már nem élt hiába: életének megvolt az értelme.”

Ha valaki belép az életedbe, hagyd. Köszöntsd, bárki is az, élvezd, amit hoz, még ha csak rövid időre is. Ha menni akar, engedd. Értsd meg, hogy a távozása nem tőled függ, egyszerűen eljött az ideje.

Séta az élet, semmi más,
Nincs érkezés, csak indulás!
Az út rögös, és nehéz,
De boldogulsz, ha nem félsz!
De soha ne feledd:
Egyszer megszűnik a sétatér,
A szív kialszik, s az élet véget ér

„… Ez a gyertya most érted égjen, Ki fent laksz már a magas égben. Ki vigyázol rám onnan fentről, S lelkemhez szólsz a végtelenből. Ez a gyertya most érted égjen, Ki életed áldoztad értem, Ki meghaltál a szeretet oltárán, Pedig még oly fiatal voltál!…”

S ha nevetek vagy ajkamon kel ének,
teszem, mivel egyetlen menedék ez,
hogy elrejtsem szavát a szenvedésnek.

Ezen a napon annyi mindent kell megköszönnöm neked: azt, hogy életet adtál, azt hogy felneveltél, megköszönöm azt a sok jót amit értem tettél. Megköszönöm, hogy megszidtál, hisz csak azért tetted, mert aggódtál értem, s tudtad ha most fáj is, később majd megértem, s eltöprengek a miérten. Neveltél a jóra, s féltettél a rossztól, mindig tiszta szívvel ótál a gonosztól, s ha mégis baj ért te mellettem álltál, hogyha bánat ért mindig vigasztaltál. Ápoltál, ha beteg voltam, s ha szomorú ború borult rám, te voltál az, ki megnevettettél ANYU.

Nem tud úgy szeretni a világon senki Mint az édesanyám tud engem szeretni. Akármit kivántam megtette egy szóra, Még a csillagot is reám rakta volna. Mikor a faluban iskolába jártam, Rendesebb egy gyerek nemigen volt nálam. El nem tűrte volna ő azt semmi áron, Hogy valaki nálam szebb ruhába járjon. Éjjel – nappal őrzött mikor beteg voltam, Magát nem kimélte, csak értem aggódott. Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében Öröm könnynek égtek, s csókolva becézett. Én Istenem áldd meg, őrizd az anyámat, Viszonozhassam én ezt a nagy jóságot. Lássak a szemében boldog örömkönnyet, Ne lássam én soha búsnak, szenvedőnek.”

 

 

Karalábé leves készités

Ma szerda lévén, nappali foglalkozóról, írok maguknak. Most kivételesen pedagógus

 

Judit, nyitott, reggel 7: 40kor, mert nekem elintéző dolgot kelet elintéznem őt kértem,

 

Meg nyissa ki foglalkoztató termet, de amire ott volt nyissa szokás szerint várta Bagó

 

Zoli, beszélgetek. Reggel 7: 55kor meg érkezet Tomi, gina. Reggel 8: 00kor meg érkezet,Horváth Zoli, anyukája elkísérte őt.  Meg beszélték, szombaton előbb megy be mindenki.

 

Mert bográcsos paprikás krumplit készítünk el, mert hétvége gyereknap mi így ünnepljük.

 

Meg, játékos vetélkedő lesz többi gyerekeknek, akik ott vannak, azok érezzék bent is.

 

Lesz gyereknap, elmondóm önöknek hogy én öt lettem, volt, ez, még pedagógusok támogatják,

 

Mind 2 pedagógus szombaton, be fog jönni, Judit fog segíteni főzésbe, Marika néni pedagógus.

 

Fogja hozni, nagy bogrács állvány tartóját. Mi meg beszerezzük hozzá valókat, vagy egy valaki.

 

Beszerzi, mi meg utána kifizetjük, neki én úgy tudom be, fogja szerezni valaki, mi kifizetjük.

 

Neki. Reggel 8: 10kor meg érkezet Erzsike lefőzte káváját meg itta többiek, teáztak később,

 

Reggel 8: 30kor leültünk logikai játékkal játszani, hátra levő időbe osztottunk, szoroztunk,

 

Kivontunk, azt gyakoroltunk. Erzsike, B, Zoli, H Zoli folytatták a rongyszövést. Gina,

 

Próbálta felvetni. A kötést. Tamás pedig horgolást gyakorolta tovább.  Délelőtt 10kor,

 

Neki álltunk karlábé levest készíteni, Horváth Zoli hozta, saját termésű karlábét, azt készítjük,

 

El Bagó Zoli darabolta, sárgarépát, és karlábét. Ha készen volt karlábé leves, Horváth Zoli,

 

Készítette rántást levesre. Mindenkinek ízlett, el is fogyott délbe mentünk haza.

 

                                                  Hozzávalók:

·                                                                                              2 fej zsenge karalábé

·                                                                                       2 szál zsenge sárgarépa

·                                                                                                   1 tojássárgája

·                                                                                              1 tyúkhúsleveskocka

·                                                                                                1 evőkanál liszt

·                                                                                                     1 dl tejföl

·                                                                                             1 evőkanál olaj

·                                                                                                        vaj

·                                                                                                         só

·                                                                                      1 csokor petrezselyem

Elkészítés:

A megtisztított, kis kockára vágott karalábét és a felkarikázott sárgarépát megforrósított vajon megfuttatjuk. Felöntjük 8 dl vízzel és belemorzsoljuk a tyúkhúsleveskockát. Fedő alatt megfőzzük. Serpenyőben olajat forrósítunk és megpirítjuk a lisztet, majd belekeverjük a felaprított petrezselymet is. Hideg vízzel felöntjük, csomómentesre keverjük. A levest berántjuk, majd belekeverjük a tojássárgájával dúsított tejfölt is.

Szokásos 1dolgba kérném még segítcségüket

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

06-30-893-15-16  

 

 

 

 

 

egy felesz leges marakodás

Ma gondolat, osztok és fájdalmat magukkal. Mindenki, marja veszekszik ember

Társával, és lehet mindenek, elhordja milyen utána, amikor eljön idő, segítsen,

Rajta mert nagyon, nagy bajba van illető, megy is segíteni rajta, mert nagy bajba,

Van telik, múlik idő, az illető, csak addig volt jó, amíg segítet rajta. Egyes emberek,

Marják, veszekszenek, ordibálnak, csak nem tudja illető, meddig tudja ezt tenni ember,

Társával. Van, egy ismerősöm, aki mindenkit majd nem szeret, de aki nagyon játszza,

Nem igazán tudja elviselni. Addig mardossák, veszekednek, az emberek, amíg egyszer,

Bennem ál, tragikus eszet, annál, illetőnél. Akkor döbben majd rá, egyes emberek,

Egyes emberek csak fölös leges, marakodás, van életünkbe. Kis ügyből, még nagyobbat,

Tesz. És leg utolsó pillanatokba jön rá, hiába marakodás mindenkinek. Én azt azért,

Mondtam, fiatal gyerek, aki mindenki jóba volt, meg halt egyről kettőre akkor döbbenet,

Egyik ismerősöm nagy szemi ér mardossák emberek egy mást, csak utolsó pillanatokba,

Döbbenek rá ere amikor lehet nem él már.

Elmentél örökre, mert el kellett menned,
Nem így tervezted, mégis meg kellett tenned.
Nem vagyok biztos abban, hol vagy,
Nem tudom mi van veled,
Hiányod megöl, képtelen vagyok élni nélküled.
Minden pillanat úgy fáj,
Álmatlanok az éjszakák.
Felébredek, és te vagy az első gondolatom,
Felriadok, hisz nélküled folytatom holnapom.

Zöldbableves készités

Ma nappali, foglalkozóról, írok maguknak. Én reggel 7: 40kor érkezetem meg várt rám,

 

Bagó Zoli kapu előtt, ahogy nyitom ki termet, elkészítem kávét, később csak lekeljen,

 

Főzni de ezek alatta beszélgetünk, szombati, napi össze jövetelről. Reggel 7: 55kor meg,

 

Érkezet Horváth Zoli ék, beszélgettük, hogy legyen most szombati borácsolás, mondata.

 

Legkésőbb szombaton délután 12: 30ott kel, legyünk, mert elő kel készülni, de majd előtte,

 

Rád szolok telefonon, Sanyi, mert valójában, nekem őt lettem volt, gyereknap lesz hétvégén.

 

Mi így lepnék meg benti gyerekeket. Reggel 8órakor meg érkezet pedagógus Marika néni.

 

Mondta nekem te vagy meg mentőm, mert ő otthon hagyta alapítvány kulcsát, nem ügyet,

 

Bezártok, majd én kulcsommal. Reggel 8: 07kor meg érkezet Erzsike lefőztük reggeli kávét.

 

Meg ittuk közösen. Reggel 8: 15kor meg érkezet Tomi, gina folytattuk beszélgetést le írtuk,

 

Zöldbab leves alap anyagját, mint kel bele főzni, Levesbe. Hajtogatunk májusi takarítás,

 

Beszéltük meg mindenki jó érezte magát délbe mentünk haza.

 

 

 


                                       Zöldbableves

                                        Hozzávalók):
                                           60 dkg zöldbab
                                           1  fej sárgarépa

                                           1cs petrezselyem 

                                           2db krumpli

                                            Fél karlábé  

                                           2db babérlevél

                                       3 gerezd fokhagyma

                                     1teás kanálnyi olaj, liszt

                                               1 teáskanál pirospaprika

                                                  Kicsike tejföl, hús,

                                                  2 kávéskanál só

 

Húst fokhagymával, babérlevél fokhagymát fő tesszük főni, zöldségegeket, meg tisztítjuk

Kockára, vágjuk sós vízben meg, főzzük, összeöntjük.

 

Elkészítjük, a rántást, rá öntjük a levesbe tejföllel, ízesítjük.

 

Szokásos 1dolgba kérném még segítségüket

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

06-30-893-15-16  

 

    jó  ét  vágyat  kivánok

 

 

 

 

Azt kérded ki az igazi, ki a valódi barát

“Azt kérded ki az igazi, ki a valódi barát?
Az, akinek megérted minden kimondott és hang nélküli szavát.
Kinek szemébe nézve meglátod minden apró baját,
kit csendesen megvigasztalsz ha könny borítja arcát,
ha ok nélkül bezárkózik, te átmászod hallgatása falát.
Kinek nem hagyod, hogy egyedül vívja kilátástalan harcát.
Kinek villanásnyi mosolya, apró kis öröme elűzi minden bánatod,
s köztetek nincs olyan, hogy alulmúlod őt, vagy túlszárnyalod.
Kinek látványa szívedet és lelkedet melengeti,
kivel jó a csend szavát hallgatni s együtt merengeni.
Kinek nem számít mit vétesz, kis-e vagy nagy hibát,
kivel ha beszélhetsz könyebbé válik ez a nehéz világ.
Az az igazi barát, kit szeretsz, tisztelsz, csodálsz,
s ha választásra kerül sor, te szó nélkül mellé állsz.
Az a barát, kinek egy kedves szava többet ér,
a világ összes, minden kincsénél.
Az a barát, kinek öröme az örömöd, bánata a bánatod,
kinek barátságát minden körülmény közt vállalod.”

 

“A barát az az ember, aki mellett mersz önmagad lenni!”

 

“A legnagyszerűbb antik dolog egy öreg barát.”

 

“Nevetésed vidámmá tesz,
bánatod megkönnyeztet.
Haragodat csitítanám,
Fájdalmadat simítanám.
Ha akarod meghallgatlak,
ha szeretnéd békén hagylak.

De ha már kevés vagyok, s nem kellek,
add tudtomra – szó nélkül elmegyek
– mert a barátod vagyok

Egy rongálás,nevelés gyereket

Tegnap felkeltem, reggel 5: 00kor még 10 percet, nyújtózkodtam ágyamba utána,

 

Elmentem reggeli kávét, lefőztem közösen szüleimmel, meg ittuk utána, felöltöztem.

 

Hétköznapi ruhába, bevetem ágyamat, letakartam. Elindultam itthonról, reggel5: 40kor,

 

Kollegámhoz kinyitni, a rég, új temetőt mondja nekem, amit 1honapja bele ment kocsi,

 

Zárt kapun hogy, ő be akar, meni temetőbe, csak probléma a kicsi kapu nyitva volt nagy.

 

Kapu zárva volt, mert ilyenkor nem sokkot nyitva leni csak temetéskor. Pedig tudja minden.

 

Ki zárva kapu, de a nő annyira összekapott barátjával, meni akart utána zárt kapun ez lett,

 

Végeredmény kapu 2csm beroskadt.  Akkor egyik, ember mondta ő másnap elvisi helyre,

 

Kalapálja kaput, ez volt 1hónapja az óta, sincs kész, kérdezzük, egy mástól mikor javítja,

 

Meg amit ígért. Reggel 6: 30kor haza értem újból, kávét készítetem, meg ittuk szüleimmel.

 

Én lementem, az alapítványba reggel kitakarítani, hogy ne kelljen délután 1orával hamarabb,

 

Így történt. Délután 13: 40kor lementem 2alapitvány össze jövetelünk, volt mindenki jó érezte.

 

Magát 1pórbléma volt. Nézek körül 2udvarba Tomit, sehol nem találom. Szólok egy felnőttnek,

 

Nem találom Tomit, indulni akart érte, keresse. Rá pár per múlva meg lett kéredzem, hol voltál,

 

Boltba, kimentem szó nélkül. Ez helytelen, mert szülök fel, ellnek érted. Ilyenkor de ez öt nem.

 

Érdekli Tomit, teszi rosszat, mit, ha az, jó lenne ő szerinte jót, cselekszik, amit tesz. Délután 4kor,

 

Mentem haza pihentem este 6kor menet, templomba  fél9kor, értem haza este vacsoráztam mentem

 

Aludni 

 

Szokásos 1dolgba kérném még segítségüket 

 

 

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

 

06-30-893-15-16  

EGY pakolás apának ami nics benne köszönet

Egy pakolási napom, reggel 7: 40kor alapítványba pakoltam hogy még 1emeber,

 

Elférjen asztalnál. Haza jöttem 8: 40fele akkor apámmal kezdetem pakolni pincsét,

 

Mert nagyon sok, feles leges dolog volt 3zák, szemét jött össze, amit másnap kukás.

 

Kocsi elvitt. De pincse pakolásból, nem lett köszönet, mert úgy végezete apám dolgát,

 

Morgót hogy anyád, mindent össze, gyűjtött le rakta pincsébe ezért nem volt rend itt.

 

Ha apám több napot itthon van, akkor pihen, tévézik, és mondja magába, mi nem teszünk.

 

Szemit pedig igen, teszünk csak ő szemibe, veszi. Akkor újból mondja ő, itthon van azért,

 

Van itthon pihenjen, ne végezzen dolgot itthon. Ere szokta mondani ti, azért vagytok otthon.

 

Pl., mondom most nem rég történt zsaluzáshoz, segítet apám mesternek, azt mondta anyámnak.

 

Ő nagyon kifáradt estére. Pedig zsaluzáshoz adogatta mesternek fát, az meg nem fárasztó munka.

 

Mégis azt mondta anyának ő ebe nagyon kifáradt. Én mit mondjak másnap betont, adogattam,

 

Mesternek én mit, nem igazán egészséges ember só nélkül nagy nehezen elvégezetem.

 

Dolgomat, délután, voltam nagyon fáradt, és nem hitte el apám én ezt, munkát egy magam.

 

Elvégeztem, nem segítet anyám.

 

Szokásos 1dolgba kérném még szeghitségüket

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

06-30-893-15-16  

 

Azt kérded ki az igazi, ki a valódi barát?

“Azt kérded ki az igazi, ki a valódi barát?
Az, akinek megérted minden kimondott és hang nélküli szavát.
Kinek szemébe nézve meglátod minden apró baját,
kit csendesen megvigasztalsz ha könny borítja arcát,
ha ok nélkül bezárkózik, te átmászod hallgatása falát.
Kinek nem hagyod, hogy egyedül vívja kilátástalan harcát.
Kinek villanásnyi mosolya, apró kis öröme elűzi minden bánatod,
s köztetek nincs olyan, hogy alulmúlod őt, vagy túlszárnyalod.
Kinek látványa szívedet és lelkedet melengeti,
kivel jó a csend szavát hallgatni s együtt merengeni.
Kinek nem számít mit vétesz, kis-e vagy nagy hibát,
kivel ha beszélhetsz könyebbé válik ez a nehéz világ.
Az az igazi barát, kit szeretsz, tisztelsz, csodálsz,
s ha választásra kerül sor, te szó nélkül mellé állsz.
Az a barát, kinek egy kedves szava többet ér,
a világ összes, minden kincsénél.
Az a barát, kinek öröme az örömöd, bánata a bánatod,
kinek barátságát minden körülmény közt vállalod.”

 

“A barát az az ember, aki mellett mersz önmagad lenni!”

 

“A legnagyszerűbb antik dolog egy öreg barát.”

 

“Nevetésed vidámmá tesz,
bánatod megkönnyeztet.
Haragodat csitítanám,
Fájdalmadat simítanám.
Ha akarod meghallgatlak,
ha szeretnéd békén hagylak.

De ha már kevés vagyok, s nem kellek,
add tudtomra – szó nélkül elmegyek
– mert a barátod vagyok

 

Szokásos 1dolgba kérném még szeghitségüket

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

06-30-893-15-16  

 

 

Lencse készités újra

 

Ma nappali foglalkozóról, írok maguknak. Én,  reggel7: 45kor érkeztem meg,

 

Várt rám, Bagó Zoli, Erzsike mert kerepárral, jött át szomszéd községből, mert.

 

Időjárás, engedte neki, avval jöjjön át, beszélgetünk milyen bajok, vannak 1,

 

Emberel, mi mindent meg, nem enged magának, mosta tanába. Reggel 8kor meg,

 

Érkezet, Horváth Zoli, anyukája pár percig volt itt velünk ment haza dolgát intézni.

 

Amíg Horváth Zoli, anyukája beszélgetet addig Erzsike, én meg ittuk reggeli,

 

Kávénkat. Reggel 8ora 10kor meg érkezet pedagógus Judit beszélgetünk kinek.

 

Hogy tetszet, szerdai turzás Mátrába, minden kinek, nagyon tetszet. Minden.

 

Reggel 8: 15kor érkezet meg Tomi, gina mert valami fontos dolgot, elfelejtettet,

 

Bevenni Tomi gyógyszerét ezért kelet visszafordulni haza, ezért jött később, ma,

 

Reggel 8: 20fele neki kezdtünk, lencsét válogatni lencsefőzeléket, készítünk ma.

 

2zoli válogatatta lencsét, hosszú ideig eltartott, mert rengeteg nem oda való volt.

 

Kavics szalmasál stb. volt lencsébe. Meg főztük lencsét finom volt el is fogyott.

 

Délelőtt 10kor Bagó Zolinak el kelet meni dolga volt. Mi folyatattuk szövést, ahogy,

 

Elment Bagó Zoli. Memória játékot játszottunk. Kirakóztunk, fel merült a kérdés,

 

Hogy jövő hét vége, gyereknap ezért kéne nyársalni senki, nem ellenezte, ha idő,

 

Nyársalni fogunk.  Délbe mentünk haza.

 

                                              Lencsefőzelék hozzá valói 

 

                                                  500g, lencse

 

                                                  2 evőkanál olaj

 

                                                 1 púpos evőkanál liszt

 

                                                   Só

 

                                                  1 kiskanál reszelt vöröshagyma

 

                                                   körömnyi citromhéj

 

 

                                                 Kicsike kolbász

 

Elkészítés:
A gondosan kiválogatott, előző este beáztatott lencsét másnap annyi vízben, amennyi éppen ellepi, sóval, az olajból, a lisztből meg a hagymából barna rántást készítünk, és ezzel sűrítjük be a főzeléket. Megtejfölözve tálaljuk, kicsike kolbász főzelékhez legyen valmi  iz

 

Szokásos 2dolgba kérném még szeghitségüket

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

06-30-893-15-16  

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
 
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy új gyerek érkezése, be ileszkedésze

Ma múlt héti, szombati alapítványi össze jövetelről írok, Tomi, gina én 12: 30kor.

 

Jöttünk, pakoltunk és rendezkedtünk, meg fel mostuk, követ tiszta, legyen terem,

 

Amikorra jönnek többiek.  Délután 13: 45kor meg érkezet, Edina játszót bent,

 

Terembe. 13: 50kor, új gyerek csatlakozott hozzánk kint várt kicsit, amíg meg nem,

 

Érkezet, elnök asszony az 13: 55kor érkezet meg, jött utána veronika, Olga néni szokásos.

 

Kérdése felém hogy, vagyok, felettem jól. Délután 14: 05kor Horváth Zoli, anyukája,

 

Délután 14: 07kor meg érkezet Ildi, Piroska, Zsanett. 14: 30erzsike meg jött közösen.

 

Bemutat kosztunk, rihárdnak hívják. Én éreztem beszélgetni, fog sokat csak idő kel.

 

Meg szokjon minket, rihárd anyukája itt, volt velünk nagyon jó érezte magát be fog.

 

Nézni szombaton ként. Azt mondta. Én Lefőztem, kávét meg ittuk. Szülök, beszélgetek.

 

Én meg át menetem. Zsanett, Edina, Tomi, gina, Zoli  Rihárd figyelni, mert ők kosaraztak.

 

Másik udvarba, de én is beállattam kosarazni. Mindenki jól érzete magát szülök jót,

 

Beszélgetek mi meg jót, kosaraztunk. Délután 16: 30kor mentünk haza.

Szokásos 2dolgba kérném még szeghitségüket

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

06-30-893-15-16  

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
 
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

Majd nem közös kirándulás csapatal

 Ma rendhagyó nappali foglalkozóról, írok, ami nem itthon volt gyöngyös,

 

 Mátrába föl, kis vasúttal. Turai templomnál vett fel Ildikó, ott volt kocsijába.

 

 Zsanett, Edina, kivit minket vasút állomásra, haza vitte kocsiját én addig,

 

 2gyerekre, aki kocsijába volt. Elmondom maguknak én nagyon szeretek.

 

 Gyerekekre vigyázni. Reggel 7: 15kor,  turai állomáshoz jöttek, kocsival,

 

 Horváth Zoli, anyukája, Horváth  Gyuribá, aki szeret mi csoportunkkal 

 

 Csavarogni. Kocsiba, gyuribánál ott volt Tomi, gina. Állomásnál, turán,

 

 Csatlakozott még Erzsike, anyukája is Bagó Zoli, anyukája velünk jött.

 

 Reggel7: 25kor vasutáló máson, csatlakozott, pedagógus Judit, meg legkisebb.

 

 Lányát is hozta, aki 2éves egész túrát, nagyon bírta gyaloglást, a hegyekbe csak.

 

 Judit futót utána, állandóan. Így ment, amíg   mátrafűredre nem csak lánya után

 

 Futót pedagógus, néha 2éves gyerek velünk el volt. Állomáson  turán csatlakozót.

 

 Rihárd, aki szombaton csatlakozót alapítványukhoz meg kértük jöjjön velünk, gyöngyösre,

 

 Mátra Füredre, aki el fogta kérésünket jött velünk. Reggel 7: 40kor indultunk közösen hatvanba,

 

 Ott meg vártuk buszt gyöngyösre. Érkezetünk 9: 10kor, kicsit pihentünk közösen mentünk,

 

 Kis vasúttal Mátrába föl gyalogoltunk sokat közösen mindenki nagyon szerette. Vissza.

 

 Mátrából délelőtt 11: 15kor jöttünk, gyöngyös re, ott meg Néztünk Múzeumot. Gyerekek

 

 Játszótéren pihentek pedagógussal. Ildi Horváth Zoli anya, gyuribá Erzsike anyukája.

 

 Bagó Zoli anyukája, én mentünk Pálmaházi Múzeumot, nézni. Mentünk buszhoz.

 

 Gyöngyösről, hatvanba busszal. Én érdekességet láttam rihárd, Zsanett egy más kezét,

 

 Fogják, elenne tévedtyenek, a  Rihárd aki, csöndes szombaton alapítványunkba mára,

 

 Beszélt mindenkivel merte, Zsanett kezét fogni ez már nagyon nagy szó. Én ezt nagyon,

 

 Tudom. Hatvanba vonat mentük. Délután 3kor rá 11prec múlva indultunk haza, turára,

 

 Mind 16 személy nagyon jó érzete magát, sok fotó készült dolgozunk rajta, lát, hassák,

 

 Majd. Mindenki jó érzete magát. Délután 15: 30kor mindenki otthon volt.

 

 

Szokásos 2dolgba kérném még szeghitségüket

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

06-30-893-15-16  

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
 
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ,

EGY fájodolgot osztok meg önnökel

Ma félig fájódolgot, osztok, meg önökkel. Én majd, nem 1éve táboroztattam, több gyereket

 

Azok, most tanába, jobban, tisztelnek, meg köszönnek is, hogy tetszik leni Sanyi bácsi válaszom

 

Jól, vagyok, azok, amíg én táboroztattam őket, egye talán, nem Szolt meg 10éves gyerek mind

 

Végig tiszteltek becsültek, még most is, becsülnek, nem szólnának engem. Mondom fájdalmasabbat

 

Én ismerek, egy embert, aki elején tisztelt, nem szolt meg nem rágalmazott, meg mind végég tisztelt

 

Ki meredte önteni szívét, amikor bántotta, valami én szívesen meg hallgattam, de ez, az ember

 

Nagyon, nagyot változott, meg szol, rágalmaz, engem. És ha rámerek szólni, ezt nem lehet ő igen

                                                                        

Is fordítóját teszi. Mint neki lenne igaza, de ez, szerintem nagy tévedés én úgy tudom kicsit kórósabb

 

Embert meg kel tisztelni e. Nem rosszat mondok, stb., amit elején írtam megszólás, stb., amit ő tesz

 

Velem nagyon, fáj én szerintem mindenkinek, fájna ez, ha így tennének egyes emberek mindenkivel

 

Biztos, nem lenne tisztelettudó   másik  emberhez.ha  igy  tenék  másokal.

ezt  verset  küldöm  aki  szomorkodik

Hajnali pirkadatban,
Csillagágyon ébredvén,
Csillagként, megszületettem.
Földi halandóként,
Emberré változtam.
Emberként élhettem,
Becsületben nevelkedtem,
Igaz hittel körülvetten.
Körbefont a fájdalom,
Dicsőséges hatalom.
Becsületem leigázták,
Hatalmukkal azt leírták,
Magyarázatokkal ódázták.
Istenemhez fordultam,
Kérdésekkel ostromoltam.
Miértekkel elhalmoztam,
Hatalomhoz odaküldtem,
Igazságot hozzon nékem.
Válaszokra nem méltattak,
Magyarázatokkal oltalmaztak.
Istenemhez fohászkodtam,
Segítségért kiáltoztam.
Válaszát hiányoltam,
Miértekkel elhalmoztam.
Válaszát nem kaphattam,
Ösvényemen elindultam.
Tiszta lelkemmel esdekeltem,
Szeretettel menekültem,
Magányomban elmerültem,

Hajnali pirkadatban,
Csillagágyon ébredvén,
Csillagként megszülettem.
Földi halandóként,
Emberré változtam.
Igaz hittel körülvetten,
Tudással elhalmoztak.
Tudásomat alkalmaztam.
Elesett embert felemeltem,
Segítséggel nevelgettem.
Segítségem megköszönte,
Szeretettel elhalmozta,
Könnyekkel megmosta.
Lelkiekben felépülve,
Örömömet szolgálta.
Életem éveit így leélten,
Megtisztultan elköszöntem.
Csillag ágyamban lepihentem.
Csendesen álmomban,
Boldog életet láttam,
Csillagként, visszaaludtam.
Jó éjszakát kívántam.

Szokásos 2dolgba kérném még szeghitségüket

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

06-30-893-15-16  

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
 
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen