Várakozás

Ma egy várakozásról, osztok meg egy, gondolatot. Mindenki várakozik valamire,

 

Én 1várakozásom hogy új Nokia telefont kapjak, számolgattam napokat hogy, KB.

 

Mikor fogom meg kapni de, szerencsére hamar meg kaptam ez várakozás meg érte,

 

Ennyit várakoznom. Másik várakozásom, egy bogácson táboroztatni 30 gyereket,

 

Vigyázni rájuk, mert ezt nagyon szeretem. Alig várom azt, napot elmegyek velük,

 

Táboroztatni őket. Én már várakozást május végén elkezdtem, számolgatatom hány.

 

Napot kel még aludni táboroztassam gyereket. Elérkezet június eleje még 27nap,

 

Múlva, megyek itthonról, elvigyázni más gyerekére táborba. Kapom hírt június 20án.

 

Tábor meg beszélésen legyél ott, mert jössz te is, mert nélkülem nincsen táboroztatás.

 

Elmondom őszintét maguknak ezt, táboroztatást én nagyon várom mindig 2gyára  ,

 

Viszek el gyerekeket táboroztatni. Én főnököm is volt régen táboroztatni ő elfáradt,

 

Nem visz soha táboroztatni gyerekeket, mert nem neki való én meg rá jöttem tavaly,

 

Nekem való, nem fáradtam, el benne, azért vártam idei táboroztatást is. Sikerült most,

 

El meni gyerekre vigyázni, ezt, napot nagyon vártam számolgattam hány nap, van,

 

Hátra. Elérkezet várva várt nagy napom, érdemes volt várakozni.  Olvassák napomat.

 

Akkor bogácson leszek június 28tól Július 2ig táboroztatni gyerekeket, amit nagyon,

 

Vártam de.  Lukács naplója addig se fog szüneteli, amíg én táboroztatom gyerekeket.

 

 

 

                     Ma egy várakozásról, osztok meg egy, gondolatot

 

 

 

 

 

 

1 kén szenvedéses napom

Ma arról, írok  milyen   kint  éltem ,át   1nap  nem  föl meni  egy  helyre,  mert,

 

Meg adta magát számítógép, csak, másnap hajnalba tudtam, belépni kén szenvedélyesen,

 

Az nap beléptem, reggel levittem gépet informatikusnak, csak program tönkre ment.

 

Azt kelet kicserélni, de a nap nem végzet vele, mert sok dolga másképeket rak rend.

 

Be, én hálásan köszönöm, meg tudta javítani, gépemet másnap rendbe rakta kelt rá.

 

Új, Explorer böngésző mert tönkre, ment sikerült, meg javítani informatikusnak.

 

Kelet, gépre vírusirtó, lejárt 1nap ezelőtt, de meg úsztam vírus nélkül gépem, ennek.

 

Nagyon őrölök. De az volt, bajom 1/5 fél napig nem volt számítógépem szenvedtem.

 

Nincsen gépem, de valahogy kibírtam. De nagyon rossz, ha egy embernek tönkre,

 

Megy munka eszköze, én most tapshaltam milyen rossz, nélküle leni. Anyám meg,

 

Kérdezte, mért nem nettezel tönkre ment program azért, meg nem gépem itthon.

 

Azért, nem tudtam gép közelbe leni. De minden bajom volt szintetizátoroztam.

 

Hogy ki bírjam számítógép nélkül sikerült következő, nap délután jó volt gépem.

 

 

 

Szokásos 1dolgba kérném még segítségüket

 

 

Töltsék fel 100ft kártyáját, aki többet tudd, segítsen neki, előre köszöni szépen

 

06-30-893-15-16

 

 

 

 

 

 

 

NAGYON VÁRT PILANT ELÉRKEZET MA

Ma arról osztok, meg gondolatot nagyon tömören, mindenki várakozik,

 

Nagyon szép pillanatokra, és egyszer el fog jönni, amire életébe nagyon,

 

Szeret. 2hétel ezelőtt valaki, egy kedves őszinte szeretetre méltó 16 éves,

 

Lesz nő, de csak 2hét múlva tölti be 16éves, szüli napját akár menyire,

 

Mondja nekik szülei 16éves, vagy ő nem engedte meg akkor ő még csak,

 

15éves múlt, csak 2hét múlva lesz 16éves. most vásárnap töltötte be,

 

16életévét, addig szemi képen nem engedte mondani senkinek annyi idős,

 

15életévét töltöttebbe.  És most elérkezet neki, a szüli, napja 16dik akkor,

 

Engedte mondani 16éves én is föl, köszöntöttem, mert én öt nagyon tisztelem,

 

Végtelenül rendes nő. Egy pár szegfőt kapott  tőlem  elrakta. Látják ő is vártra,

 

Nagy napot mikor lesz nagykorú. Én nekem eljött, nagy nap, amit hónapkotta,

 

Várom, megyek táboroztatni. Gyerekeket, hétfőn vittük le holmikat plébániára.,

 

Előtte nagyon sok dolgom összejött utolsó napra meg oldtam. Ma reggel kedden,

 

Eljött nagy nap megyek táboroztatni 30gyereket, akik valójában rászórnak mi,

 

Segítségünkre, nem igazán tudnak elmenni táborba, azért találták ki  karitász,

 

Mi segítségünkkel, eljussanak táborba, 4meg felnőttek figyelünk rájuk azért,

 

Vártam ezt, szép napot. Előre jelzem, olvasóknak, amíg én táboroztatok lukács naplója,

 

Tovább lesznek friss hírek naponta ez napló, nem megy nyári szünetre, előre jelzem,

 

Olvasóknak. Segítők táborba  nélkülük   nem mennének el  gyerekek táborba .

 

Lukács Dániel, mennyasszonya jön nekünk segíteni kis andrásné,(Kati) kisné

 

Bencik Anita ,Erika , FŐ segéd  meg  én  lennék.

 

 

AZ Úrnapi körment lebonylitásza telefonon

Tegnapi, egyházi ünnepségről, osztok meg gondolatot. Mise vége van, rögtön kiviszi a pap .

A körmenet tartásának egyik indítéka már az első pillanatban magától adódik: tanúságot teszünk az utcán, idegenek előtt hitünkről, oltáriszentség-tiszteletünkről. Ez a szempont a reformáció utáni katolikus megújulástól kezdve valóban megjelenik, de napjaink globalizálódó világában is nagyon fontos. Megmutatjuk, hogy számunkra értékes, valóságos létező az eucharisztia. Ugyanakkor a XIII.-XIV. században erre kevésbé gondoltak a liturgiát vezetők. Sokkal inkább a szentség ünneplése, a profánnal való találkozás volt a fontos. Amiként a búza szenteléskor körbejárták a határt, hogy megszenteljék azt, úgy ezen a napon is meg akarták szentelni azokat az utcákat, amelyeken az év többi napján közönséges dolgaik után jártak.
Ugyanakkor a település körüljárása a kiemelkedő imádás alkalma is. Egész úton a tömjénező halad az Oltáriszentség előtt,, melyet a pap palástban, vélummal elfedve visz. A palást és a vélum itt nem a pap dísze, hanem eltakarója. Maga az Úr az, aki az Oltáriszentségben népe körében megjelenik. Nem a pap személye tehát a fontos, hisz annak arca szinte eltűnik a monstancia mögött. Az eucharisztia fölött baldachint visznek, így a szent térben is elkülönül a közönségestől. Ami fontos, azt féltőn óvjuk, ezért védi külön tető. Másrészt a szent sátorra is emlékeztet ez a kis mozgó sátor. Isten az Ószövetségben a salamoni templom előtt mindig is sátorban lakott népe körében.
Az Oltáriszentség elé szórt virágszirmoknak is szintén fontos üzenetük van: a legdrágább halad itt, nem kár a friss virágok szirmait sem feláldozni a pillanatért.
Nálunk az hagyomány amíg kint vissza pap oltáriszentséget ,sátrakba közbe énekel kántor
Fönt mi 4ember van 1telefonhoz bekapcsolva, hol jár pap első ember szol másik embernek
Hamarosan ott jár sátornál, üzenj kórus előttinek lasztisa kántort, 4ember én volnék én voltam
Kántor mellet nekem szóltak többiek, mikor hagyja abba kántoréneklést mindig nagyon kelet
Hallgatni telefont fülemen hol jár, menet mikor jár sátraknál akkor kántornak üzentem, hagyja
Éneklést, abba válaszoljon, amit kel pap válaszol kántor, ismétli, meg hallgatjuk evangéliumot
Mehet tovább körmenet így megy 4sátoron, keresztül mikor hagyja kántor abba éneklést
Mindig időbe szóltam időbe kapta választ pap kántortól meg voltak elégedve 1sör voltam ilyen
Körment lebonyolításába benne telefonon nagyon jó sikerült időbe szóltam kántornak hagyja
Éneklést, nem volt hiba pedig ott voltam orgona mellet, amikor szól akkor értem lentről mit
Mondanak többiek, mikor intsem le kántort énekléssel, minden rendbe zajlott, Körment. Az Után
Haza jöttem mentem vissza szétszedni úrnapi sátrat 10össze jöttünk szét, szedtük hamar sátrat
Mindenki vitt haza belőle virágból .el árulok titkot én ebből Oltáriszentséget én is szoktam

Enni, táplálja lelkemet, mindig erősnek érez magam. Egy evangéliumot osztok meg önökkel,
Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez: „Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.” Vita támadt erre a zsidók között: „Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?” Jézus így felelt nekik: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, énáltalam él. Ez az égből alászállott kenyér! Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak! Aki ezt
Kenyeret eszi öröké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában.
Ezt verset fogadják el

Euharistia
A gyors időknek zajgó forgatagján
Uralmad örök, fönséges, csodás.
Megérez lelkem, mint virág a napfényt,
Mert jelen vagy te millió helyen.
Kiáradsz a szűk tabernákulumból,
Mindent betöltő, örök végtelen.
Imádlak téged e parányiságból
Ezer világot mozgató erő.
Merész tudásnak lohad büszkesége
És megszégyenül itt minden bölcselő.
A szentég fénye ömlik szét valódon,
A szentség fénye ömlik szét valódon,
És körülötted minden hófehér:
Te vagy a szívnek örök éhezését
Lecsillapító, illatos kenyér.
Fohász
Ó és édes jó Istenem
Oltalmazóm, segedelmem.
Vándorlásban reménységem,
Ínségemben lágy kenyerem.
Vándor fecske sebes szárnyát,
Vándor legény vándorbotját,
Vándor székely reménységét
Jézus álld meg Erdély földjét!
Vándor fecske hazatalál,
Édesanyja fészkére száll.
Haza jöttünk, megáldott a
Csíksomlyói Szűz Mária.

Isten szeretete

egységét hirdeti  A test és a lélek eg tő kereszténység sok támadást kapott a felvilágosodás óta, hogy felfogása „középkori”, a lélek és a traszcendencia  jóval nagyobb megbecsülést élvez, mint a test és az evilági élet. Az enciklika világossá teszi, hogy a dualizmus annyit jelent, hogy a test és lélek itt a földön is együtt szeret, az erosz keresi Istent, az agapé pedig meg is találja Őt. Jézus Krisztus Isten megtestesült szeretete, aki mint a Jó Pásztor a példabeszédben , elveszett nyájának megkeresésére indul, kereszthalála pedig emberszeretetének legradikálisabb bizonyítéka. Amikor az Ő közössége a szentáldozás szentségében részesül, minden keresztény egyetlen testté lesz benne. A szeretet azért lehet parancs minden keresztény számára, mert Isten ezt a szeretetet megadta nekünk, mi csupán tovább adjuk azt felebarátainknak. Felebarátainkban megtaláljuk Krisztust, Krisztusban pedig Istent. Isten önmagát Jézusban tette láthatóvá, vagyis Jézusban láthatjuk, ismerhetjük meg az Istent, melyet oly szépen fejtett ki Placid atya a családi napunk szentmiséjének keretében is. Vagyis a szeretet nem pusztán érzés,, hanem az értelem felismerése is, mely állandóan gyarapodik életünk során. A szeretet tehát nem valami állandó, megszerzett kincs, hanem olyas valami, amit állandóan gyarapítani, gyakorolni kell. Az Isten- és az emberszeretet  egymástól elválaszthatatlan, amit személyenként és a közösségeinken keresztül is gyakorolni kell. Ezen túlmenően az  Egyháznak képviselni kell a társadalmi igazságosság eszméjét, nem közvetlenül a politikai életben, hanem közvetve a társadalomban. A katolicizmus a józan ész és a természeti törvények alapján fejti ki társadalmi tanítását és nem kívánja átvenni az állam szerepét, csupán befolyást gyakorolni a politika képviselőire az igazságosság érdekében. „Az egyház nem tudja pótolni az államot, és nem is szabad ezt tennie”, mondja az enciklika, mert az igazságos társadalmat nem az Egyháznak, hanem a politikának kell megvalósítania. És itt következik egy nagyon fontos üzenet: „  A laikus hívők nyilvánvaló kötelessége az, hogy az igazságos társadalmi rend megvalósulása érdekében munkálkodjanak.” Mint kifejti, ez a közjó érdekében is elengedhetetlen, tehát a katolikus embernek is , mint állampolgárnak, személyesen is rész kell vennie a politikai életben. Mert- fejti ki őszentsége: „ Jelenleg az embereket feláldozzák a  kédőjelekkel tarkított jövő molochjának. Tudnunk kell azt, hogy Moloch , a régi napisten, akinek emberáldozatokat is hoztak annak idején, most  a Pénz, Tőke, az uzsorás kapitalizmus mocskos istenekén lépett színre. Isten és ember szövetsége a Moloch ellen csak a szeretetben számíthat menedékre. A hit, remény és szeretet kapcsolja össze a keresztényeket, ahogyan Szűz Mária az emberiség anyja tudott lenni, amikor végtelen hitében, szeretetében és reménységében Jézust, a Megváltót adta az emberiségnek.

Az Úrnapi sátor készítése

Tegnap délután 14: 05kor Úrnapi sátorkészítésre kértek, fel segítsek összerakni,

 

Nem mondtam nemet, mert szeretek mindenkinek segíteni. 6férfi állította össze,

 

Úrnapi sátrat, 10nő, abból 4kiss gyerek is van küsztök, segítetek Úrnapi sátor díszítésében,

 

Egyik nő meg szólal, kérdezi,  Komár Zolitól, hol van apukád felette az volt, a betűnél.

 

Találja, mert apukája, azért keresse ott, mindenki jót nevetet, folytatták Úrnapi sátor állítását.

 

Díszítését, mindenki jó érzi magát ilyenkor nagyon jó csapat össze, beszélgetünk, amíg állítjuk,

 

Úrnapi sátrat, díszítik olyan 3óra alatt el, készül sátor, mert virágokkal van sátor díszítve, amit,

 

Nők kötöznek össze gyerekek, segítenek pontosan, illeszkedjen minden úgy mutatós, közbe, amíg,

 

Állítjuk sátrat nők, kötözik, virágot addig kicsi zsíros kenyeret is elfogyasztjuk. Mi sátrunk készen,

 

Van, jönnek 3csoport mindenki fel, állítja saját készítésű sátrát valaki, csak este fejezi be munkálatokat,

 

És akkor készen van 4 Úrnapi sátor, este meg őrzik sátrakat, ne lopjanak.

 

 

Képen látható a  turai   egyház községi  Úrnapi  sátrát ,amit  én is  készítek  állítani .

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerelmi bánatra mire nem képes

Ma arról, írok a  fájdalomról.  Mindenki egyszer elveszti, akit életébe,

 

Szeretet, de fiatalokról írom ezt, fájdalmat. Van olyan fiatal, aki azt,

 

Gondolja, neki meg van, igazi nagy ő nő mindent meg tesz foggal,

 

Körömmel, ragaszkodik hozzája, nőhöz, de lehet ő kórjainak tart,

 

Ezt vegyünk vissza lépésből ő ezt, meg nem akarná, inkább meg hal,

 

Szerelmi bánatába, ezek legtöbbje fiatalon akarja meg találni nagy őt,

 

Meg lenne akkor nő, nem akarja. Minden rossz gondolat meg fordul,

 

Agyába fiataloknak végzek életemmel, játszom nagyot, ki megyek vonat.

 

Elé, mert azt gondolja jobb lesz, úgy végzik életével nő miatt, lehet nagy.

 

Ő aki  végezet  életével  ott  lesz  temetésén. Sokan azt mondják el hagy nő,

 

Jön helyette több száz nem kel ilyen butaságon gondolkodni, mert valaki,

 

Őrölne, sokáig élne, amíg más egy nő miatt hajlamos meg halni szerelmi.

 

Bánatba. Én ezt azért írtam, mert most is olyat temetünk héten nekem kelt.

 

Volna kivenni halottas kocsiból. Helyette hozzátartozója vette ki. Nekem,

 

Kelet volna rosszul lettem, volna, pedig vetem ki halottat halottas kocsiból,

 

Ilyet kivenni, idegi jólét sok türelem. Egy 20éves volt csak gyerek

 

 

 

Evvel versel, kívánok őszinte részvétemet, aki elveszt ilyet

 

 

 

Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedőlt
a kincstár.

Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.

Nézzétek e főt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész
kővé meredve,
mint egy ereklye,
s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének ősi titka.

Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt,
s szólt, ajka melyet mostan lepecsételt
a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja,
mint vízbe süllyedt templomok harangja
a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég:
„Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék”,
vagy bort ivott és boldogan meredt a
kezében égő, olcsó cigaretta
füstjére, és futott, telefonált,
és szőtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy.

Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.

Édes barátaim, olyan ez éppen,

 

 

 

 

 

Az Ember elment a Bölcshöz:

Az Ember elment a Bölcshöz:
– Álmot láttam, de sehogy sem tudok rájönni, mi az értelme. Kérlek, segíts rajtam!
– Hallgatlak – bólintott a Bölcs.
– Az utcán mentem, a mi utcánkban, ahol minden nap járok.
Olyan is volt álmomban, mint egyébként; nem volt semmiféle változás rajta, csak annyi, hogy nagy szürke göröngyökkel volt tele a járda. Amikor megrúgtam az egyiket, rájöttem, hogy ezek nem göröngyök, hanem kövek. Egyet zsebre vágtam, hogy megmutassam a Barátomnak, akihez indultam.
Amikor elővettem, kettévált a kezemben. Belül szikrázó, tiszta ragyogású volt. Azonnal tudtam (bár nem értek hozzá), hogy ez GYÉMÁNT! Rohantunk az ékszerészhez, de közben telepakoltuk a zsebeinket a csúnya, szürke kövekkel, hátha… Az ékszerész vágta, csiszolta a kettévált követ, végül fel is mutatta, hadd lássuk mi is, hogy sziporkázik:
– Még soha nem találkoztam ilyen nagy és tiszta gyémánttal – lelkesedett.
Kipakoltam a sok egyforma szürke kövemet. Ő bizalmatlanul nézte a sötétlő halmot, majd legyőzve utálkozását, egyet megfogott és vijjogó gépével kettévágta. Smaragd volt. A következő rubin, utána valami csodaszámba menő ritkaság, és aztán így végig. Felfoghatatlan kincs feküdt előttem, szikrázott, tündökölt ezerféle színben, a belsejükben rejtőző érték. Én pedig döbbenetemben felébredtem. De nem tudok szabadulni az álomtól. Mondd, mit jelenthet?
– A szürke kövek a MINDENNAPJAID, Barátom! Éppen ideje, hogy felfedezd: valóságos kincsesbánya a mindennapok sokasága. Dolgozni kell rajtuk, az igaz, de ha jól megmunkálod őket, gazdagabb leszel mindenkinél. Már reggel vedd kezedbe napodat, hogy megláthasd benne a hűség gyémántját, a bizakodás smaragdját, a szeretet rubinszínű áldozatosságát…
Mától kezdve soha nem beszélhetsz “szürke hétköznapokról”, hiszen láttad, mi rejlik bennük

Egy balagási meg beszélés szűk körbe

Ma múlthét szombati, alapítvány össze jövetelről írok maguknak. Én már délelőtt12: 30kor,

 

Ott voltam kitakarítottam, teremet, másra nem igazán, lehet számolni. Bent így én teszem,

 

Meg örömmel.  Elkészítetem kávét többieknek. Délután 14: 00kor meg érkezet Elnök asszony.

 

Délután 14: 05kor Bejött Ildi, rá 5perc múlva meg érkezet Horváth Zoli, Anyukája, bejött marat,

 

Velünk beszélgetünk hogy zajlott balagás hatvanba, amire sajnos nem tudunk elmenni, mert aki,

 

Vitt volna, nem érezte magát, jól inkább nem vezetet, mert akarta valamelyikünknek baja legyen,

 

Így inkább csak szóban kérdeztük meg, küldtünk, dísztáviratot a 2 illetékes személy meg kapja,

 

Közbe, én lefőztem meg ittuk, elmondta Elnök Asszony, hogy járt dísztávirattal hogy ekkora ott,

 

Legyen nem, mert csak 4nap múlva kapják meg, ha elsőbbségivel adja 4ora múlva oda ér, de az,

 

10 ezer forint felet lesz, amíg ők meg kapják. Mi fel háborodva ilyen drága ez posta.  Mindenki ,

 

Jó érezte magát délután 15: 00kor bejött Tomi, Gina, együtt járnak már 4honapja, azért kísérgeti

 

Tomi, ö nagyon jó érezze magát mi is kicsit. Délután 16: 00órakor mentünk haza.

 

 

 

 

 

 

Egy gyermek levele szüleihez

Ne vegyél nekem dolgokat, amelyekre Te hiába vágytál!
Ne érezz bűntudatot, ha nem tudsz megadni nekem mindent, amire fáj a fogam.Néha csak azért kérek valamit, hogy láthassam, hol a határ.
Add nekem az idődet!Kérdezd meg, mi történt az iskolában!
Beszélgess velem arról, hogy mit gondolok.
Érdeklődj afelől, hogyan oldom meg feladataimat!
Taníts engem a jóra, és mondd el, mi a rossz!
Vitassuk meg terveinket! Bátoríts választásaimban!
Dicsérj, ha megérdemlem! Terelj jó útra, ha tévedtem!
Higgy nekem, bízz bennem!Irányításoddal jó utat fogok választani.
Ha magam mellett tudlak, nem csatlakozom bandákhoz, távol tartom magam az alkoholtól, és a drogoktól.
Magyarázd meg nekem a gyógyszerhasználat szabályait és figyelmeztess a droghasználat veszélyeire!Szeress és hagyd, hogy szeresselek!
Szeress akkor is, ha rossz vagyok! Mutasd ki szeretetedet még abban az esetben is, ha nem tetszik neked a viselkedésem!
Bocsáss meg nekem! Fejezd ki megértésedet tévedéseimkor!
Add értésemre, hogy mindig van esély az újrakezdésre!
Engedd meg, hogy tetteimért én vállaljam a felelősséget!
Javíts ki, mondd el, ha tévedtem, de sose tedd ezt mások előtt!
Kérlek, sose hasonlíts másokhoz, különösen ne a testvéreimhez!
Büntess meg, ha rosszat teszek! Ismerd el, ha jót cselekszem!
Ne parancsolj nekem, kérj tőlem! Ez összetartozásunk érzését jelenti számomra.Ha megkérsz valamire, boldogan megteszem majd.
Bánj velem úgy, mint a legjobb barátoddal!
Figyelj rám, ha szeretnék megbeszélni veled valamit!
Még csak gyerek vagyok, de nekem is vannak gondjaim, aggodalmaim.
Tiszteld a bánatomat, fájdalmamat.Mondd sokszor, hogy szeretsz engem!Erősíts meg abban a tudatban, hogy különleges vagyok, és mindig szeretni fogsz, bármi történjen is. Részed vagyok, valami különös dolog, a szerelem teremtett.Megígérem, hogy megtanulok viselkedni, mondani fogom, hogy ,,Bocsáss meg!”, ,,Kérlek szépen…”, ,,Köszönöm.”, “Sajnálom a történteket.” – szóval mindent, amit elképzeltél, amikor beszélni tanítottál.Mondani fogok majd mást is, pl. hogy ,,Szeretlek

Hogyan tudsz felülemelkedni azon a földi, zajos-zavaros állapoton, ami körülvesz?

Amikor belépsz a földi környezetbe, oly nagy a „zaj”, hogy kénytelen vagy egy szentélybe vonulni. Be kell burkolnod magad, hogy megvédhesd magad a földi gondolatok „zajától”. Persze ha a gondolatok ellenőrzés alatt állnának, és mindenki kitartóan jó gondolatokat sugározna, olyan harmónia létezne, ami egy teljes összhangban lévő, mennyei zenekar dallamaihoz hasonlítható. Csak próbáld ezt elképzelni!
Amikor a szellem megtisztult, és megtanulta ellenőrizni a gondolatokat, mindent ellenőrizhet. Ha zenét akar hallani, úgy tűnik, az egész atmoszféra megtelik zenével. Hogy honnan jön ez a zene? Valóban az illető harmóniában lévő, szeretettel teli szívéből. Mi a helyzet hát az asztrális szférában lévő pokollal? Ezek az alacsony asztrális szférák a durva és gonosz gondolatok eredményeként jöttek létre. E szférák lakói idővel megtanulják, hogy milyen tévútra vezette őket a téves gondolkodás. Minden az emberi gondolatok eredménye. Ezek a gondolatok teremtettek már olyan helyzetet a Földön, ami világháborúhoz vezetett. Ha sikerülne mindenkit megtanítani arra, hogy helyesen gondolkodjék az életről és az emberekről – és itt a helyes alatt az építő, szeretetteljes Krisztus-gondolatokat értjük –, nem lenne több háború.
Így hát te is segíthetsz. Minden ember képes pozitív, jó gondolatokra, Isten-gondolatokra. Nemcsak bizonyos alkalmakkor, hanem állandó jelleggel, mintegy természetes szokásként is. Ahelyett, hogy panaszkodnál: „Ó, milyen szörnyű esős, hideg nap!” – gondold azt: „Ó, még egy Isten adta nap! Az anyaföldnek esőre van szüksége. Jót tesz a termőföldeknek. A hidegre is szüksége van, hogy megtisztíthassa magát a tavasz előtt.” Lásd mindig mindenben a legjobbat! Ahelyett, hogy azt gondolnád: „Ez és ez bántani akar engem” – lásd be, hogy a te gondolataidnak és a te hozzáállásodnak elnézőnek, jónak és toleránsnak kell maradnia, teljesen függetlenül attól, hogy más mit csinál. A tökéletesség evangéliumát védjük – igen, tisztában vagyunk ezzel. De a tökéletesség csírája már benned van. Csak figyelj, és fogadd el a tanításokat, és engedd megnyilvánulni az isteni erőt mindenben, amit csinálsz! Ezzel nemcsak az emberiséget segíted, de magas fokon saját magad is. Miért kapnak védelmet a Mesterek minden gonosz ellen? Jézus miért tudta megvédeni magát ellenségeitől, amikor azok rátámadtak? Azáltal, hogy szeretettel, toleranciával és barátságos gondolatokkal vette körül magát, védő, fehér fénybe burkolózott. Ezt minden lélek megteheti, és amikor megteszi, semmi rossz vagy barátságtalan hatás nem képes áthatolni ezen a ragyogó páncélzaton. Ne gondolj magara! Amit tenned kell, semmi más, mint mindennap szeretetet sugározni, szeretni mindent és mindenkit. Lélegezz szeretetet, élj és gondolkodj szeretetben! Akkor semmi támadás nem ér el, és meg fogod teremteni a Földön a jót, meg fogod teremteni a Krisztus-csillagot. Ez az a mód, ahogy a Föld karmáját megváltoztathatod.

Egy nagy várakozási hetem

Ma arról, osztok gondolatot, én nekem nagyon várakozós heteket élek, ezen a héten,

 

Számolgatom, napokat, menyit kell aludni, nekem, amikor táboroztatom gyerekeket, de,

 

Bogácson. Én már alig várom ezt, hetet leteljen, utána tudom itt a nap, amit nagyon várok.

 

Május hónap óta. De ez párnap előttem, van héten, tele van dolgokkal, én nekem, amikor,

 

Mennék, piheni, mindig kifogom jót, tele van, táblázva hetem. Tegnap este számoltam napokat.

 

Az volt tegnap este bennem hogy ma csütörtök van, akkor, meg szólal Laci bácsi harangozó ,

 

Látom Sanyi, te már nagyon várod azt, napot, amikor elutazok. Mert nagyon sürgeted hetet.

 

Pedig ma még csak szerda van, bennem csütörtök, volt. Én azért várom jövő hetet, amikor

 

Táboroztatom, 30fő, gyereket, mert nagyon szeretem tavaly ezt tenni gyerekekkel, nagyon,

 

Meg szeretek akkor engem gyerekek. Most volt meg beszélés napokba tavalyi egyik gyerek,

 

Fel hozta nekem azt tavaly nagyon jó, érezte magát velünk, segitűk akik jönnek táboroztatni,

 

Idén, Szovicsné kolesza Erika, Kiss  Andrásné, Lukács Dani, menyasszonya elkíséri őt, segítsen,

 

Nekünk, Kissné Bencik Anita jön segíteni, jó magamat nem hagynám ki ebből nélkülünk nem,

 

Lenne senkinek tábora, ha mi nem szánnák ere időt. Bevallom, igen nagy felelősség ez de meg,

 

Éri velük elmennünk élményekkel teli jön haza mindenki. De előre szolok olvasóimnak ez napló,

 

Nem meggyel nyári szünetre, mindig lesz fent friss hírek, minden naponta itt várom önöket.

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁLTSÁGI HELYZET, GÉP NINCSEN KEDVE DOLGOZNI

Ma tényleges érdekes, esetet osztok meg önnőkkel, én szerintem, mindenki,

 

Sokkot, úgy leni, nincsen kedve dolgozni, menni, de muszáj, elkel végezni,

 

Munkát melóhelyen, mert kel pénz házhoz abból fizetik ki enni valót, áramot.

 

Gázt stb. ezekből fizetjük ki, dolgokat. Valaki ez is kevés éjjel, nappal dolgozik,

 

Ki tudja fizetni dolgokat, amit kel, tudjanak gazdálkodni, mert mai világba mindent,

 

Meg gondoljuk mi ér adunk ki pénzt, ami nagyon fontos. Eldöntsük, mire költsük.

 

Azt, kevés pénzt, amit meg keresünk 2kézel, mert nagyon, nehéz gazdasági éveket,

 

Élünk mosztanába. Vetek fűnyírót temetőbe a gép is, úgy dolgozik, mint egyes emberek,

 

Nincsen kedvem, akkor nem dolgozik a gép is, azt teszi, képzeljék el tegnap délelőtt,

 

10ig volt kedve gépnek dolgozik utána bessze indult másnap 9óráig, mert nem volt kedve.

 

Dolgozni eddig hiába, indítottuk ő akkor se akkor dolgozni, csak ma reggel 9órakor akart,

 

Dolgozni csak fűnyíró ez kedv neki 2óra hosszát tart újból nem indul másnap reggel 9ig,

 

Nem indul, ha indítani akarjuk, csak meg adott időbe dolgozik ő is.

 

 

 

 

Segítő készég ami rosszul szült el

Ma, igazi hét eleje volt, nálam, mert majd nem 5 percenként hívtak telefonon,

 

Légy szíves, gyere, hozd be fűnyírót, régi temetőbe ott kéne füvet nyírni, hoznám,

 

Temetőbe újból szol telefonom délbe meny, karitász házhoz, mert valaki beszélni.

 

Akar veled, oda mentem délre, meg beszéltük, dolgokat jövök vissza újból.

 

Szól telefon, gyere, folyatassuk, fűnyírást, de jön, telefon gyereki új temetőbe,

 

Mert ott kel segítséged. Elsütnek viccet, közbe kérdezi valaki, tudjátok hol lakok,

 

Én meg családsegítő hely, akkor meg szólal valaki, tudom, hol vannak ők meg,

 

Én, paraszt köpéssel vannak egy mást közt, azt jelenti pont, szembe vannak bármikor,

 

Fordulhat hozzám, bárki segítséggel, én segítek, volt olyan estem meg hallgatok.

 

Valakit, ellenkezőt hallom vissza. Én akkor elhatároztam neki, többet nem segítek,

 

Mert ezen köszönöm, meg bánta, mint tett, velem, de én elhatároztam nem kel ilyen,

 

Irányból segítség.

Amit szívből adnak azt nem kell kérni.

Amit szívből adnak azt nem kell kérni. Amit kérni kel azt nem adják szívből.”

“Ha valakit szerettünk, úgy adhatunk neki örök életet, ha mindig szeretjük. Mert a házak leégnek, az emberek meghalnak, de a szeretet örökké él.”

„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik…”

A GYERMEK CSAK AZT KÉPES SZERETNI, AKI ŐT SZERETI, ÉS CSAK SZERETETTEL LEHET NEVELNI!”

Contra vim mortis non est medicamen. – A halál ellen nincs orvosság.

Ne feledd el, sírva jöttél a világra, s körülötted mindenki mosolygott. Úgy kell élned, hogy mosolyogva menjél a másvilágra, s körülötted mindenki sírjon…

“Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá.” Emléked szívünkben örökké élni fog

Alszik. Üldözte őt a sors ezernyi bajjal,
És mégis élt, amíg mellette volt egy angyal.
Meghalt. Oly egyszerű a magyarázata:
Mikor a nap lemegy, beáll az éjszaka.

Nagyon akartam élni még,
Érezni szívetek melegét.
Nem adta a sors nekem,
Elvámolta az életem.
Búcsú nélkül kellett elmennem,
Őrizzetek szívetekben.

Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk veled.

Öreg fának kidőlt törzse,

A,pótszer, és meg bocsátás ember társunk felé.

Ma egy gondolatot, osztok meg önnőkkel. Egyedül szemi nem megy, vannak

 

Emberek, akik férjükkel, és feleségével, tudják le élni életüket, ez eszet csak,

 

Meg értéssel, és szeretettel működik ezt a cselekedet, az embertársunk felé,

 

Jó Isten táplálja belénk, ő mindenütt, ott van, szeret mindenkit. Mi társas lények,

 

Vagyunk, egyedül nem megy szeretet, mert úgy táplálják. Belénk Jó Isten azért,

 

Teremetett, minket társas lénynek. Egyes emberek pótszereken élnek azt gondolják,

 

Az szeretet pótszeretet. Ezt úgy tudjuk meg küllőm bőztetni ők, szeretnek az is,

 

Szeretet, csak ösztön vezényeli őket, tedd, meg és én szeretlek téged. De ez pótszer,

 

Egyes emberek ezen élnek. Csak pénzér szeretik, két szemé ér, teszté ér máris bűnt.

 

Követnek el egy mást közt. Ha ösztöne azt mondja elege, van barátból, csak eddig.

 

Keleté, mert most már mást, szeretek. Ezek pótszereken, élnek igazi szeretet sírig,

 

Tart, amit isten előtt mondják ki én sírig, kitartok melletted, ez igazi szeretet.

    

De akkor meg kell bocsátani egy másnak, a testi egészégét, kárt okozhat, másik

 

Emberbe, súlyos betegséget okoz. Hangsúlyozza: A negatív érzések, harag, a gyűlölködés

 

Krónikus szorongást, okoznak, ami adrelanin, és  kortizoliszint, növekedést idéz elő ez, pedig

 

Csökkenti a szervezet rák elenni, küzdelmének esélyét.  A meg bocsátás terápiája három 

 

Tévedés tisztázásával kezdődik: A meg bocsátás, nem egyenlő az összebarátkozással nem

 

Jelenti, a helytelen viselkedés elfogadását, és nem iktatja ki az igazságszolgáltatást.

 

Merjünk meg bocsátani mindenkinek. Ha nem tanultam volna meg bocsátani, talán nem is

 

Élnék.

“Addig vagy boldog, míg van aki szeret, aki a bajban megfogja kezed

“Addig vagy boldog, míg van aki szeret, aki a bajban megfogja kezed, s, hogy milyen fontos is volt neked, csak akkor érzed ha nincs már veled!”

“Ha valaki a jóságnak és szeretetnek egy morzsáját, az igazságnak és fénynek csak egy sugarát hozta e világra, már nem élt hiába: életének megvolt az értelme.”

Ha valaki belép az életedbe, hagyd. Köszöntsd, bárki is az, élvezd, amit hoz, még ha csak rövid időre is. Ha menni akar, engedd. Értsd meg, hogy a távozása nem tőled függ, egyszerűen eljött az ideje.

Séta az élet, semmi más,
Nincs érkezés, csak indulás!
Az út rögös, és nehéz,
De boldogulsz, ha nem félsz!
De soha ne feledd:
Egyszer megszűnik a sétatér,
A szív kialszik, s az élet véget ér

„… Ez a gyertya most érted égjen, Ki fent laksz már a magas égben. Ki vigyázol rám onnan fentről, S lelkemhez szólsz a végtelenből. Ez a gyertya most érted égjen, Ki életed áldoztad értem, Ki meghaltál a szeretet oltárán, Pedig még oly fiatal voltál!…”

S ha nevetek vagy ajkamon kel ének,
teszem, mivel egyetlen menedék ez,
hogy elrejtsem szavát a szenvedésnek.

Ezen a napon annyi mindent kell megköszönnöm neked: azt, hogy életet adtál, azt hogy felneveltél, megköszönöm azt a sok jót amit értem tettél. Megköszönöm, hogy megszidtál, hisz csak azért tetted, mert aggódtál értem, s tudtad ha most fáj is, később majd megértem, s eltöprengek a miérten. Neveltél a jóra, s féltettél a rossztól, mindig tiszta szívvel ótál a gonosztól, s ha mégis baj ért te mellettem álltál, hogyha bánat ért mindig vigasztaltál. Ápoltál, ha beteg voltam, s ha szomorú ború borult rám, te voltál az, ki megnevettettél ANYU.

Nem tud úgy szeretni a világon senki Mint az édesanyám tud engem szeretni. Akármit kivántam megtette egy szóra, Még a csillagot is reám rakta volna. Mikor a faluban iskolába jártam, Rendesebb egy gyerek nemigen volt nálam. El nem tűrte volna ő azt semmi áron, Hogy valaki nálam szebb ruhába járjon. Éjjel – nappal őrzött mikor beteg voltam, Magát nem kimélte, csak értem aggódott. Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében Öröm könnynek égtek, s csókolva becézett. Én Istenem áldd meg, őrizd az anyámat, Viszonozhassam én ezt a nagy jóságot. Lássak a szemében boldog örömkönnyet, Ne lássam én soha búsnak, szenvedőnek.”

Ma bízalom vesztész

Ma, egy komoly dologról osztok meg gondolatot önöknek. Mai téma bizalom,

Vesztés, másik embertársunk felé. Nagyon fontos minden ember, forduljon baja.

Tudjon, bizalommal, kérni tőle. Ahol vagyok, már, 3 emberbe, nem igazán lehet,

Bízni dolgokat, mert elhanyagolja, dolgokat mindennel foglalkozik, csak amivel,

Kéne avval, nem foglalkozik. Tudok pl., mondani alkalmazott, meg kéri főnökét,

Ki kéne mérni valamit, ez volt 2007be az óta is mérik, mert főnököt nem érdekelte,

Pedig a nélkül, ha nem méri ki, amit kéne nincsen temetés. Nem mérte ki dolgot,

Én meg nekem ki kelet, másik emberel, így már tudunk temetni. Ott is meg történt.

Bizalom, vesztés, az illető bennem bízik csak. Van 1 másik bizalomvesztés 2ember.

Mondja, bízzál bennem segíteni, fogok, de nem úgy gondolta, fordult agyába valami.

Nem jött el segíteni, mert ő így gondolta. Én szerintem feléje is el fog hatni bizalom.

Vesztés. Mondani fogja, bízzál bennem de, ellenkező fog történi. Nagyon fontos emberek,

Közébe, bízzanak, egy másba ne úgy történjen, mint enél3embert illetően.

Egy fiú és egy lány

Együtt jártak sok éve már egy fiú és egy lány. Hideg tél és meleg nyári
napsütés kint találta őkit a szűk kis utcán. Fogták egymás kezét,
beszélgettek sokat. Boldogok voltak, mint senki más szerették egymást a
fiú és a lány. Egy szép napon így szólt a lány: Gyermeket várok egy
szép kisbabát, szeméből sugárzott az öröm. A fiú nem szólt, csak
elköszönt s többé nem jön vissza már. Nem várta a lányt a Duna partján,
elment némán és hidegen. Ez volt hát a szerelem ?
És megszületett a kisfiú kék szemű, szőke hajú. Boldog volt a lány
hátha él az apa talán. De nem jött hiába várta. S a hetek, hónapok
egyre szálltak , de ő mégis remélt. A fiú akkor már másnak élt. A
kisfiú napról – napra szebb lett. Kimondta az első szót a legszebbet:
anya. Egy napon sétálni mentek, a kisfiú ott totyogott az anyja
mellett. A szűk kis utcán akkor mentek utoljára. Felvillantak a régi
emlékek s felsóhajt a lány: Milyen kár, hogy egyedül vagyok! A sarkon
egy fiú pillant rá. S kisfiának mondja a lány: Látod, ő az apád?

Fecó ,névnapja,Edina születés napja ünneplése

Ma, múlt heti szombati, össze jövetelünkről, írok maguknak. Én 12: 30kor,

 

Jöttem meg volt dolgom, segítséget, kértem, légy szíves segítsél nekem.

 

De ő direkt el felejtette. Így muszáj volt egy magam meg tenni, amihez.

 

Segítség kelet volna, akkor döbbentem rá 3segitöből nekem 1 egy mart,

 

Csak sokáig dolgozik, 2 meg, bizony nyitotta, nem lehet rájuk számítani.

 

Ők ellenkezét, mondanák. Akkor jöttem rá minden, szakad, akkor egymagam.

 

Végzem el dolgokat, bent időbe végezetem. 13: 45kor meg jött Edina, Ildi, rá

 

5perc múlva, jött elnök asszony, Veronika, Olga néni, 14: 00kor meg érkezet.

 

Horváth Zoli, és anyukája, pedagógus, Judit, 14: 10kor meg jött Piroska, Zsanett, Lackó ,

 

Fecó Kati. Beszélgetünk be futott  Gina, Én lefőztem kávét többiek, beszélgetek 14: 30kor.

 

Meg jött Erzsike. Behívót Ildi átadnád Edina ajándékát, igen. Mert születés napja volt,

 

Mostaná ba, fecó név napja volt  mostaná, azt meg öljük, egyűt, mindenki ott volt majd,

 

Nem, én várom csendet, elkezdjük, meg is szólattam, nem halom légy zümmögését addig,

 

Nem kezdtem el, pedig csend volt a viccen mindenki jó mosolygott, rajta elkezdtük  ,

 

Ünnepséget, mindenki jó érezte, magát Tomit, beengedték kicsit jó volt hangulat 16: 30kor

 

Mentünk haza.