Egy nem törődőm, ség van egyes emberekbe

        Ma arról írok, mi van egyes emberekbe, ha valamit kéne tenni, de inkább,

 

         Otthon nézi tévét, könyvet olvas, ugyan már, ráérünk még avval korai,

 

         Ezt, munkálatokat végre, hajtani el telik, kb5perc végzet avval, akit,

 

         Végezze munkálatokat, elvégezte azt gondolata emberke, ugyan rá érünk,

 

         Még avval, mondja házi gazda másik, embernek, tudod ezt azért tette,

     

         Hogy öt nagy  ív,be nem   érdekli  mi zajlik ,körülötte  mi zajlik  valójában,

 

         Én ahol vagyok 2embert, tudnék mondani majd, ugyanez szisztéma egyik,

 

         Főnököm, ha az agya azt diktálja, most elkel végezni azt, dolgot akkor,

 

         Elvégzi kapkodva őt szemi nem, érdekli, csak az van elvégezve jól öt,

 

         Végre hajt, azt mondani ő munkája, többit ő nem érdekli. Másik én,

 

         Drága jó apám. Ép bojler javítják, hagyd abba, jó már akár hogy javítódat,

 

         Meg, felelik többi családtagok, tudod mért ezt apád én, tudom, nem érdekli,

 

         Szemi apámat csak tévé. Ő szerinte tévéből lehet, tanulni néha igen ott.

 

         Is lehet tanulni. Jobban akkor tanul mástól elnézi dolgokat.

Egy követelőzés .

          Hallatok már olyan követelőzés, most arról, írok maguk, temetőbe,

 

        Kint van, Deák Erzsike, kérdezzük tőle, reggelente hogy mi újság,

 

        Neki válasza, hogy most írtam hivatalba levelet, mert ő szerinte,

 

        Sok pollen, és ő meg fázva ez miatt, amik kint vannak utakon,

 

        Mi ráhatjuk, mit mond, ő még azt gondolja úgy is sok közmunkás,

 

        Bent hivatalba dolgozzanak meg, a pénzűkért ezért írogatja Erzsike,

 

        Ajánlott levelet, hivatal főnökének hogy tegyen valamit ez ügyben.

 

        Volt már olyan szemit, nem tettek küldte ajánlott leveleket, hátha,

 

        Még se tesznek valamit, de váltózás ő szerinte szemi, ne hivatal,

 

        Környékét szépítsék, ha nem összes útakót ahol pollen van ő ara,

 

        Nagyon allergiás azért tegyen valamit hivatal, mert ő szerinte,

 

        Minden jár, ahogy küldje levelet hivatalnak. Most kaptam híreket,

 

        Erzsikének meg fázása a hivatal felé megy számlát, fizessék ki,

 

        Ő itt nagy ember, nagyon sok ilyen hallottam követelőzés sínéből,

 

        Oda megyek egy helyre, segítenek embereken, adjanak, jár nekem,

 

        Ez dolog de szemit nem tesz, csak, járna, csak követel áladóan .

 

Egy újítás folyamat

          A temetkezési főnököm, jó belefogott munkába, épen újítják.

 

        Ravatalozót át nagyon koszos volt, most meg úgy döntőt van,

 

        Rá pénze helyre hozza fel, újítja. Én, nekem is részt kel vennem.

 

        Munkálatokba, ma pl. linóleumot, szedtük fel kin szenvedve, mert,

 

        Szemi cél serszámot adott volna, fölszedjük linóleumot, mert jó,

 

        Leragasztották régen, most meg új álja helyét azért kel föl szedünk,

 

        Linóleumot, 3ember, aki koszorú bontja az is, besegítet nekünk,

 

        Kollegámnak így voltunk 5ember, aki fel szedte. Linóleumot kén,

 

       Szenvedve, de meg van oldva, úgy sikerült föl szedni, hogy 1ember,

 

       Vágta óvatosan linóleumot másik 4meg óvatosan szaktótúk föl épségbe,

 

       Föl jöjjön linóleum, mert  lehet  valakinek  kel leni  fog otthon a  helyet,

 

      Temetőbe járó lap lesz, épp ráfér újítástemetőbe, beszéltük 2ten több,

 

      Mint 15éve nem hozzá nyúlva temetőhöz, csak festették más átalakítás,

 

      Nem volt temetőbe most lesz hamarosan, folyamatba van, újítás ép,

 

     Festészetnél tartunk, meg föl szedve linóleum. Szép lassan haladunk,

 

     Munkálatokkal.

 

Egy szenvedés történet,

        Ma egy elmélkedést hoztam magam mai napra. Én nagyon szeretek,

 

        Gyalog túrákon, kerékpár túrákon részt venni egyik, gyalog túrán ,

 

        Részt vetem, az volt első gyalog túra számomra meg is voltam,

 

        Ijedve, szenvedtem, az első nap el se indultam gyalog túra ki,

   

        Fogom bírni azt 26km,tura, gyalog  ,máriabesnyő re  képzeljék  el kicsit,

 

        Szenvedve, de kicsi meg álásszal de ki bírtam. Nekem életembe elég,

 

        Sok szenvedésem, van mindig 1emberke belém, rúg, zaklat telefonon,

 

       Gúnyolódik, jót nevet rajta ezt, embert kicsit ki készítem idegileg hagy,

 

       Szenvedjen, de addig tették ezt főnők megunta rászólt rájuk, egyből,

 

       Abba hagyták. Ha igaz, az hogy emberi történelem szenvedéstörténet,

 

       Az egyéni, sorsunka ugyanaz áll.  Mert a gyönyör elillan, a kis tiszta,

 

       Emberi örömökből, sem fakad maradandó boldogság ebben a múlandó,

 

       Életben. Jézus figyelmeztet hogy a legfontosabb, az hogy a lelkünk ne,

 

       Szenvedjen kárt, tehát mindenekelőtt az Isten országa és az üdvössége,

 

       Keresése legyen főcélunk, az abszolút mérce.

 

       Biztosak lehetünk abban, hogy semmiféle, baj, megpróbáltatás nem,

 

      Szakíthat el bennünket a minket szerető gondviselő Istentől.

 

      Ha már mindent megtettünk, és mégsem sikerült legyőzni gyilkos ,

 

      Kórt akkor is igyekszünk kimondani, legyen meg Te akaratod!”

 

      Én is sok sor ezt teszem. Mindig jó jón ki nekem végén.

 

 

 

      A felemelkedés és az elbukás, a hit bátor megvallása és a kételkedés, az alázatosság és a túlzott magabiztosság hullámvasútszerű lelki útját Péterhez hasonlóan mindannyian végigjárjuk. Ahogyan egykori gimnáziumi tanárom szokta mondani: A hívő embert időnként megkísérti a kételkedés, de a hitetlenekben is felébredhet időnként a hit. Talán azt szeretnénk, hogy lelki életünk folyamatos emelkedés, fejlődés legyen és ne érjenek bennünket kísértések, de erre egyáltalán nincs esélyünk. Abban viszont egészen biztosak lehetünk, hogy Isten soha nem engedi, hogy olyan nagy kísértések érjenek bennünket a gonosz részéről, amelyeket nem tudunk visszautasítani. Isten megadja nekünk a kegyelmet, hogy kitartsunk mellette.

 

Befejezésül még egy gondolatomat szeretném megosztani, amin talán érdemes elgondolkoznunk: Péter akkor kezd el tiltakozni, amikor a szenvedésről hall. A szenvedéssel való személyes találkozás sok ember hitét megrendíti, sokakat taszít lelki mélységbe. És mégis éppen a szenvedés, Krisztus szenvedése, az Úr kereszthalála, és az a hit, hogy mindennek van értelme és értéke, hozza meg számunkra a megváltást, az üdvösséget, a lelki felemelkedést és a feltámadást.

 

 

 

Imádság:

 

Uram, Jézus Krisztus! Olykor nem érzem közelséged, nem hallom hangod, nem látlak téged, nem ismerem fel szándékaidat és nincs erőm engedelmeskedni. Naponta küzdök hibáimmal és gyengeségeimmel, bűneim a mélybe taszítanak. A lelki mélység és sötétség rettenetes állapotából emelj fel engem! Erősítsd hitemet, hogy bátran megvalljalak téged, és irántad érzett szeretetem mindig hozzád vezessen és kössön!

 

 

 

 

       

Egy szép család

           Ma egy szép van gondolatomba a családokról, osztok pár gondolatot  ,

 

           A Magúknak, nagyon fontos családban összetartás a nélkül szemi nem,

 

           Megy. Egy családfő mindig legyen határozott, talpra eszet, álljon ki,

 

           Családjáért baj  lenne .én  családom  összetart  valami,  lenne  család ,

 

           Tagjával. A család és az élet Isten tervének szerves, része, sőt a család,

 

           Lehetővé, teszi, hogy megérezzük, az Istennel való közösség örömét.

 

           A férfi és a nő szerelmének, szépsége, ha egész életre, szóló szövetségre,

 

           Lépnek és egymással, Istennel legvonzóbb természetes képet jelenti meg,

 

          Az emberi társadalom. Ez az életszövetség a férfi és feleség kölcsönös,

 

          Javára, s az emberi élet elfogadására és nevelésére irányul.

 

          Különösen, figyelemmel és szeretettel kísérjük azok kereszthordozást, akik,

 

         Súlyosan, fogyatékos gyermekeket, nevelnek! Bátorítjuk azokat is, akiknek,

 

         Meg tört a családi életük tartsanak ki a hitben és az egyházzal való közösségben.

 

        

 

                                                   Családi békesség titkai

 

         Ha  égve  marad –kapcsold le

 

         Ha  ki  ömlött  –   töröld   fel,

 

         Ha  kifogyott   –   töltsd   meg .

 

         Ha  piszkos     –  mosd  el 

 

         Ha  tele van  – vidd   ki 

 

         Ha   szomorú  – öleld   át 

 

         Ha  fáradt  –  altasd  el 

 

         Ha  hiányzik   – írj   neki

 

         Ha  kérdez  –  válaszolj

 

         Ha  mesél  –   hallgasd  meg

 

 

       Ha  távol  van    –   hívd  fel

 

       Ha   ünnepel  –   lepd   meg

 

 

       És soha ne feledd el minden család, összetartoztok, jóban 

 

       Rosszban együtt család.

 

 

 

 

        Családfelajánlás Szent Józsefhez

Szent József légy házunk Ura,
Kis családunk pártfogója,
Egyetértés , hű szeretet,
Egyesítse szíveinket.
Az ég felé mutass utat,
Bátorítsd az ellankadtat,
Küzdelmünkben légy segélyünk,
Erényekben példaképünk.
Átadjuk a ház kulcsait,
Oltalmazdd és védd lakóit,
Zárdd ki mindazt ami káros,
Ami üdvünkre hátrányos.
Engedd be az isten Áldást,
Minden jóban gyarapodást,
Ajánlj minket Jézusodnak,
S a Szeplőtelen Szűz Anyának,
Hogy családunk kicsi háza,
Názáretnek legyen mása!
Amen.

Pénz követelős világot élünk és nagyon nagybaj szeretből

          Ma arról írók, megint volt szerencsém, a Deák Erzsikéhez korán,

 

          Reggel mondja, amit ő idegesíti, ma témánk képviselők hogy ülnek,

 

          Magas házba menyit keresnek, sírnak ép 40millio forintot, kapnak,

 

          Nagy emberek, én meg nyugdíjasak sírjanak ép, mint vesznek,

 

          Elképviselők. Mai nap de kesergenek is sokan ez miatt ép meg,

 

          Megélnek emberkék, ebből kapnak. Másik téma orvosi ellátás,

     

          Most kegyetlen rossz ebbe, évbe, tavalyi rossz volt. Egyik idős,

 

          Ember 90éves korába, kerékpározott, ment 30éves emberke,

 

          Most egy betegség otthonra vitte nem kijönni. Mondja hozzá,

 

          Tartózó, idős emberkének, nekem, ha nem pénzt orvosnak,

 

          Ő, mint orvos nem segít nem, kap pénzt, nagyon rossz felé,

 

          Tart ország, el fog nép veszni, ha nem fogunk össze magyar,

 

          Fogjon össze, ez miatt. Tegnap villanyórás, nőnek ép beteg,

 

          Hozzá tartozója korház, nem segít, ha nem pénzt azon gondolkozik,

 

          Bedugja másik korházba pénzt ad éljen emberke, félelmetes,

 

          Világba élünk, régen, nem így működött ez azért kel össze,

 

          Fogni magyar népnek imádkozni jobb világ jöjjön ere országra,

 

IMA MAGYARORSZÁGÉRT

a magyar népért és valamennyi itt élő emberért

Köszönöm, a Teremtőnek, hogy ebben a csodálatosan szép országban élhetek, amit Magyarországnak hívnak.

Köszönöm, a vizeket, hegyeket, termő földeket, mindazt, ami csak megadatott ennek az országnak és lakóinak.

Köszönöm, hogy Európa szívében élhetünk, és ez által van lehetőségünk kelet és a nyugat között hídként működni és dolgozni.

Köszönöm dallamos anyanyelvünket, amit évezredeken át megőriztek, átörökítettek őseink, ezáltal is komoly kulturális örökséget ránk hagyva, és kérjük, segíts abban, hogy mi is meg tudjuk őrizni annak szépségét, és legtisztább formáját.

Tiszteletben tartom őseimet, azok erényeit és feladatát, mely most sem változott, csak felerősödött és energetikailag emelkedettebb szintre lépett.Köszönöm, mindazt a szépet és jót, ami a magyar emberek kreativitása által került ismételten a világba, sok millió embernek megkönnyítve ez által az életét. Köszönöm, hogy az évezredek viharában is megőrizted ezt az országot és népét.Minden ma élő és ma már nem a Földön élő magyar nevében bocsánatot kérek mindazoktól, akiket az évezredek során leigáztunk, kiirtottunk, vagy éppen rabláncra hurcoltunk.

Adj Uram, békét ennek az országnak és népének, és kérlek, segíts abban, hogy az évezredes békétlenkedés megszűnjön közöttünk, a testvérháború véget érjen, és egy jobb, békésebb jövőt építve Mária országában békesség, bőség lehessen.

Összehangolva a régi tudást a nyugati kultúrával, emlékezve arra, hogy kik valójában, összhangban a nem ártás ősi törvényével, minden nemzet és ember jogát az élethez elismerve, békében, egymást elfogadva, összhangban az isteni tervvel, tudjunk gondolkodni, érezni , cselekedni.Imádkozom mindazokért a lelkedért, akik letértek a megbékélés , az elfogadás, a szeretet útjáról. Kérem az Urat, hogy segítsen e lelkeknek a visszatérésben, útjuk újbóli megtalálásában. Köszönöm, hogy része vagyok a nagy egésznek.

Kérlek Uram, segíts minket, békét kötni egymással, hogy a magyar nép betölthesse spirituális küldetését: egymást segítve, összefogva egy jobb, szeretetteljesebb világot építve, békében éljen a Földön élő minden gyermekeddel, gondoskodó szereteted által.

Óvd, meg kérlek Istenünk a Földet, mely oly sok viszály után, szeretetre, békességre vágyik.

Uram, kérlek, segíts abban, hogy ez az ima a Béke és a Bőség imájával együtt, bejárva a Földet, szeretetet,békét, megbocsátást közvetíthessen mindazok számára, akik erre vágynak, ez által hozzájárulva a világbéke megvalósulásához, a Felemelkedés folyamatához, ahhoz, hogy a nem túl távoli jövőben minden ember bőségben élhessen a Földön, gondoskodó szereteted által.

,AMEN

 

 Égi Vándor

Állj meg Vándor, ne siess tovább, itt is a Fényben jársz. Állj meg kérlek egy percre, míg e Fényre rátalálsz, és csak utána menj tovább.

 

Ma nagyon rossz szokás 2embernek megszólni

        Ma, a másik rossz szokása 2 emberkének, megszólja, másik embert,

 

        Milyen emberke, hanyagul végzi dolgát, amit, ígér az csak 7év után,

 

        Tudja elvégezni, azt, pedig 7év, ezelőtt, meg oldotta másik emberke,

 

        Sürgős volt dolog, azt elvégezni. Most az egyik hobbija elmondja,

       

        Mindenek, fel hívja, elmondja mi baja, leteszi telefont más véleménye,

 

        Arról emberkének, másik folytatja tovább, amit elkezdet legelején,

 

        Mondott róla, mi ha szemi nem köztük volna, de ez nagyon csúnya,

 

        Viselkedés, embertársunk felé, amit ők művelnek, ez nem igazán,

 

        Egy közhelyre, való, inkább maradna otthon, imádkozón ez viselkedés,

 

        Normális, váljon, ne szólja meg ember társát. Mi lenne, ezt tenné emberkel,

 

       Én meg mondani elküldenék más hova tanuljon, nem meg szólni másik,

 

       Embert, türelmük is véges elfogy akkor, ám nagy baj!  Embertársnak,

 

       Imádkozunk  értük .

 

Rendezd el, Istenem…

Rendezd el Istenem minden dolgomat,
őrizd minden bajtól kis családomat!
Tőleg kaptam őket, Te légy vigaszuk,
el ne vesszen egy sem, légy jó Pásztoruk!

Rendezd el Istenem sajgó szívemet,
el ne veszíthessen soha Tégedet!
Hitem örök mécse ki ne aludjék,
mint húsvéti gyertya, világosodjék!

Családom tagjai életükön át,
lángomról gyújthassák hitük gyertyáját.
Életük újtait ez ragyogja be,
Te élj szívükben élők Istene.

Rendezd el Istenem hajszolt életem,
szeretet Istene, lelket adj nekem!
Lelket, mely mindenben rád hagyatkozik,
Téged el nem felejt, benned megnyugszik!

Mint a szentmisében, most felajánlom
kenyerem s borom, egész családom.
Családom Főpapja Te vagy Jézusom,
egyesítsd magaddal kicsim és nagyom.

Rendezd el Istenem üdvösségemet,
irgalmad pótolja gyengeségemet!
Másban én nyugtomat ugysem találom,
életem -halálom neked ajánlom!

Mindnyájunk jó Anyja, szép Szűz Mária,
hozzád is fordulok mennynek ajtaja!
Te vidd az Úr elé minden gondomat,
oszd meg családommal boldogságodat!

4 embernek rossz szokása

         Ma egy nagyon rossz szokása 4emberkének kint tartózkodik temetőbe,

 

         Várják időpontot, amikor elkezdődne temetés ők 4en, előtte 15 perccel,

 

         Meg érkeznek, rá gyújtanak cigire, de nem számit egyikük közülük,

 

         Nem cigizik, de ők 3rá gyújtanak, fel teszik lábukat asztalra, pedig,

 

         Irodába, nem lehet át, veszi fal cigi szagot, de 3embert nem érdekli,

 

         Az 1embereke, szívjón bagószagot velük. Még rosszabb pont akkor,

 

         Végzik, dohányzást, amikor, Atya jön de 3emberkét őket egy talán ,

 

         Folytatják dohányzást. Egyszer meg jött atya öltözne de, nem bír, bemeni.

 

        Öltözni, irodába tele van dohány szaggal.  Muszáj kint előtérbe öltözködni.

 

        Mert 3emberke nem bírja kint elszívni bagót. Tudják a szégyen Atyát,

 

        Kiküldje előtérbe, ott öltözzön, és ezen, 3emberke jót nevetet, Atyát,

 

        Kiüldözték ilyennel atyát. Pedig tiszteletet meg érdemelne, atya.

 

        Ez nincsen gondolatvilágukba ennek 3emberkének. Imádkozunk,

 

        Értük.

 

Mi  Atyánk! Ki a mennyekben  vagy!

 

Kitől  jő élet és halál!

 

Hívó  szavunk Te hozzád szárnyal

 

És vigaszra csak ott talál!

 

 

 

 

 

Nagyobbak  voltunk minden népnél

 

S  ha meghalunk is, úgy  halunk,

 

Hogy  az egész Föld minden  népe

 

Megkönnyezi  ravatalunk!

 

 

 

 

 

A  Te neved megszenteltessék!

 

E  nép mindig Benned bízott…

 

Te  Székely Isten! Félünk  Téged,

 

Bár  sújtva sújt az ostorod!

 

 

 

 

 

Atyánk!  Bár itt van a  halálunk,

 

Büszke  lelkünk nem kesereg,

 

Bár  sorsunk meg nem érdemeltük:

 

Megszenteltessék  a Te neved!

 

 

 

 

 

Oh,  jöjjön el a Te  országod!

 

Add,  hogy még boldogok legyünk!

 

Add,  hogy még egyszer reánk  nézzen

 

A  mi Szent Hargita hegyünk!

 

 

 

 

 

Add,  hogy még egyszer legyen  boldog

 

Székelyhon  minden hű fia!

 

Add,  hogy még felvirradjon  egyszer

 

Ez  a bús, gyászos éjszaka!

 

 

 

 

 

A  Te akaratod legyen meg!

 

Hogyha  már minket elhagytál,

 

Ha  fohászunk már meg  nem hallod

 

S  ha a sorsunk egy  hős halál.

 

 

 

 

 

De  engedd meg, hogy kis  fiúnknak,

 

Kiért  a szívünk vérezett,

 

Virradjon  Erdély hegyein még

 

Egy  dicső, Székely Kikelet!

 

 

 

 

 

Ne  vigy minket a kisértésbe!

 

Ne  higyjük, hogy hiába  volt,

 

Hogy  annyi szörnyű ütközetben

 

Mindig  csak a székely vére  folyt!

 

 

 

 

 

Ne  add, hogy Benned is  csalódjunk!

 

Ne  add, hogy ne higyjünk  Neked…

 

Nem  lehet az Istenünk,  hogy Te…

 

Cserben  hagyjad a népedet!

 

 

 

 

 

Tied  lesz Hatalom, Dicsőség,

 

Ki  belénk oltád a hitet,

 

Amely  belénk múltunkban bízó

 

És jövőt szülő reményt vetett!

 

 

 

 

 

A  mi lelkünk nemesebb,  büszkébb?

 

Merészebb,  mint más népeké…

 

Vállaljuk,  ami lehetetlen,

 

Mert  felnézünk a nap felé!

 

 

 

 

 

Tanuljatok,  Ti földi népek!

 

Éreznétek csak egyszer azt,

 

Ami  most elgyötört lelkünkből

 

Sír  szélén is reményt  fakaszt!

 

 

 

 

 

Éreznétek a Szent Hitet, mit

 

Minden  hű székely szív dobog!

 

Éreznétek, és megértenétek,

 

Hogy  a székely csak győzni  fog!

 

 

 

 

 

Győzünk!  Ha nem mi: unokáink!

 

S  mi szépen, csendben  meghalunk…

 

Mert  tudjuk, egyszer még  felharsan

 

Erdély  szent hegyein a dalunk!

 

 

 

 

 

Bár  mi, szívünk szent  keservével

 

E  jégvilágban megfagyunk,

 

Hiszünk  most… 

és hiszünk mindörökké,

 

 

 

 

 

Amen!

Egy megbocsátásról,

        Ma egy olyan elmélkedést osztok önökkel, megbocsátásról, ami meg,

 

        Történt, valójában. Egy gyerek, nagyon ki húzta gyufát a nőnél, egy talán,

 

        Gyerek mindig okosabbnak, gondolta magát de ez nagy tévedés volt gyerek,

 

        Számára, a gyerek elvesztette, nőtől bizalmat, attól, kezedtől haragudtak,

 

        Egy másra ez harag eltartót közel egy évig, mert akkor a gyerek meg ismert,

 

        Másik fiatal 22éves nőt, a nő, akit meg ismert, most fél év után dobta, mert,

 

        Fiatal nő nem tovább leni gyerekkel. És gyerek halálon törte agyát, de az,

 

        Nő meg tudta mire hajlódik gyerek végezni, akar életével gyerek. Az nő,

 

        Mindjárt meg szólat benne lelki ismeret hangja bocsátás felé hajlót,

 

        Szava csak ne tegyen ilyen butaságot a gyerek másik nő miatt. Akinél,

 

        Gyerek kihúzta gyufát nő nem más volt végtelenül rendes nő segítőképes,

 

        Gyereknek megbocsátott neki.

 

 

Elmélkedés:

Péter apostolnak a megbocsátással kapcsolatos kérdésére Jézus egy példabeszédet mond a könyörtelen, szívtelen szolgáról és a tartozást elengedő királyról. A példázat egyértelművé teszi számunkra, hogy csak akkor számíthatunk Isten megbocsátó irgalmára, ha mi is képesek vagyunk embertársainknak megbocsátani. Amikor irgalmasságot gyakorlunk az ellenünk vétkezőkkel szemben és megbocsátunk nekik, az Isteni Irgalmasságot utánozzuk. Láthatjuk azt is, hogy az isteni irgalom nem végtelen, s nem terjed ki azokra, akik nem akarnak megbocsátani.
A könyörtelen elszámoltatás, a szívtelen számonkérés és a bosszúállás helyett Jézus új utat ajánl követőinek: a kiengesztelődés, a békesség és a megbocsátás útját. Ez az út vezet csak az Irgalom Istenének országába.

 

 

Imádság:

Fogadd szívesen, Uram, Istenem, fölajánlásomat és végtelen dicséretedre, fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat, hiszen ezek kijárnak neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas vagy.
Ezzel fordulok hozzád és szeretnék hozzád fordulni minden nap, minden időben, és arra kérek minden mennyei lelket, minden benned hívőt, hogy velem együtt adjon hálát neked és dicsőítsen téged.

 

 

  

 

     

    

        

 

      

 

    

 

      

   

       

Egy nagyon rossz tulajdonsága egyes embereknek

        Ma egy nagyon rossz tulajdonságot, írok, ami egyes emberekbe, van.

 

        Én ahol meg fordulok, azon helyen, pl. temetkezés, van, 4emberke meg,

 

        Érkezik temetési idő előtt 15 perccel, elkezdenek, telefonálgatni vad ,

 

        Idegenek, eladó lova, de valójában, nincsen, csak szórakoznak, játszzák,

 

        Embertársukkal, de én szerintem nem sokáig fog ez meni dolog, mert,

 

        Nagyon játszzák evvel magukat ők, lennének, valakik ott azon helyen,

 

        Ez helyzet nem más nagyképűséget adnak elő másoknak, nem viselkedni,

 

        Emberekkel, nekem sokan azt mondják, ne aggódj, addig játszzák nagyképűséget,

 

        Ez, 4emberke, amíg egyszer. Főnökük meg tudja egyszer csak nagyot, kopnak,

 

        Addig tartott nagyképűség jelente. Emlékszenek ügyintést intézet, Deák Erzsike,

 

        Hivatalos személynek ez személlyel baja nem adja hangot, ahogy kel, úgy,

 

        Kaptam híreket a személy meg kapta főnökétől leszidást ez miatt ennek is,

 

        Eddig tartott, hogy ő valaki ott azon helyen lebukott. 

 

        Ima

 

 

         Szülők imája rossz útra tért gyermekükért ,

     Jézus, emberek Megváltója, ki az elhagyott anyának visszaadtad egyetlen gyermekét, s ki a             tékozló fiú képében oly szelíd kegyességgel fogadtad az eltévelyedett gyermeket, méltóztassál visszahívni és visszavezetni az enyémet is, kit a szenvedélyei elragadtak tőled, tőlem és kötelességeitől.
Ó, Istenem! Esedezve kérlek, nyisd fel szemét, intsd meg szívét, tépd szét kötelékeit, önts belé bátorságot, hogy visszatérjen a családi élet tiszta örömébe, hogy második Szent Ágostonként keressen újra téged, és mint a bűnbánó Magdolna, átölelje szent lábadat! Mert az irgalom, könyörület és emberszeretet Istene vagy, és téged dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

 

Egy minden közösségnek kell egy vezető

Ma egy elmélkedést osztok meg önökkel. Minden közösségnek, szüksége van,

 

       Vezetőre. Alapítványunk ahol én meg fordulok, annak is van vezetője a nélkül,

 

       Nem működik közösség, nem lenne vezetőjük, vezető arról szokott gondoskodni,

 

       Ha sok dolga nem ér rá helyettes legyen. Az is tud intézkedni és egy betartani,

 

       Közösséget. Van, aki néha azt érzi ő közösségnek nagyon feje ő kar rendet,

 

       Tartani, de magtarásba nem meg fellő így csak tagja annak közösségnek. Tegnap,

  

       Délután volt szép ünnepi Szent Mise tévébe együtt van katolikus több közösség,

 

       Tagjai imádkoznak, egyszer csak közösségbe oda nem magatartással, bele kezd,

 

       Ordibálni, szidni a közösséget, ami 2000éve ál. Ilyen ember néha ebbe, közégbe,

 

       Nem oda való visel keddész, amit ő produkált, embereke ilyen inkább maradjon

 

       Otthon.

 

       Ma is a szentmisében valósul meg az, hogy neked adom az Isten országa kulcsait, gazdálkodj vele. Keresd! Kincset találsz, drágagyöngyöt találsz! Mindenedet add el, megéri! Bármit kínálhat ez a világ!

 

Kedves fiatalok, nektek is mondom, akik idejöttetek, szinte haza az ismerkedés után, ebbe a kis otthonba. Mindent megér Isten országa! Érdemes, mint az evangélium mondja, mindent odaadni érte, mert bármit próbál ez a világ produkálni, mint a tűzijáték ott a Gellért-hegyen, elpattan, semmivé lesz. Csak Isten országa marad az Ő szeretetével örökre, és bontakozik majd tovább, tovább, az örökkévalóságba, ahol aztán a harmadik fokozata az Isten országának megvalósul. Amikor majd eljön a teljességében, az Emberfiának dicsőségében.

 

Azért imádkozunk, hogy ez a harmadik fokozat megvalósuljon.

 

Lehetne még szó az Isten országáért vívott harcokról is, hogy mindegyikünk életében micsoda küzdelmeket kell folytatni Isten országának. Milyen stratégiát, milyen állandó háborút kell folytatnia Istennek az Ő országáért.

 

Szó lehetne arról, hogy milyen szépek azok, akik Isten országát teljesen befogadták és hordozták: a szentek. A Boldogságos Szűz, elsősorban.

 

Szó lehetne még arról is, hogy Isten ezt a teremtést az emberen át a földi országokon, azok küzdelmein, a civilizáción, a kultúrán, a technikán át azért jelzik. Bizonyos titkai az Isten országának még a technikán át is előre látszódnak. Például a kommunikációs eszközöknek a fejlődése afelé tart, hogy egyszer majd tökéletes lesz a kommunikáció, az érintkezés egymás között mindenkinek mindenkivel Istenben érintkeznie lehet. A közszolgáltatások, ahogy fejlődnek, az orvostudomány. Egyszer mindenki gyógyult lesz. Egyszer mindenki eléri a teljes kort, a teljes egészséget. Egyszer túlhaladjuk az átlaghalálozásnak minden számokban kifejezhető mértékét, mert nem lesz halál. Egyszer eljutunk a teljes tudásra, a teljes szeretetre. Ezek a titkok magvaikban itt rejlenek a földi országok küzdelmeiben is. Átfénylenek rajtuk.

 

Minderről szó lehetne, és szó lehetne Szent Teréznek a belső várkastélyáról is, ahogy Isten országa megvalósul bennünk.

 

Jöjjön el a Te országod! Már bennünk elkezdődve itt van. A teljes színében fog még eljönni.

Az élet értelmét kerestetik.

  

            Boldog 2 János Pál üzente az ifjúsághoz

 

   ,, szeretnék sokat beszélgetni veletek meg hallgatni titeket, és

 

      Tudni arról, hogy mit gondoltok, magatokról és a világról. De az idő

 

      Ami megadatott nekem, annyira, rövid…

 

      Az élet értelmét keresitek. Egy hatalmas élményt, amely újjá –

 

     Éleszti általatok, társadalmat, és rajtatok keresztül, egy szebb világot épít.

 

          Részlet keresztény életből.

 

  Ehhez csatolom mi is, vegyünk részt benne szebb jövőnk, legyen.

 

  Ne  csak  módjuk  szebb  jövőt  hanem  tenni  is  kel  érte .

 

 

  Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! A hitben való megerősödés és megújulás kegyelméért fordulunk hozzád. Elismerjük, hogy erős hitre van szükségünk ahhoz, hogy bátran teljesítsük azt a küldetést, amit te adsz nekünk. Rólad, életünk értelméről, középpontjáról és végső céljáról akarunk tanúságot tenni a világban, hiszen az embereknek szüksége van szereteted megismerésére és megtapasztalására.

 

 

AZ első király az egész nemzetnek

Ma Szent István király ünnepét, ülik ország szerte, ő igazán család

 

         Szertő emberke volt.  Ma is országunk legelső király országnak, aki

 

         Mindig család, népé, ért volt. Ami ért Szent István irigylésre méltó

 

         Az nem koronája, vagy királysága, ha nem a családja. Szinte már

 

         Ezért is Szenté kellett válni, mert olyan családból származott, amely

 

         Igazán, szentéletű, emberekből állt. Elmondom önöknek nekem is

 

         Ő védő szentem, mert bérmálkozáskor őt választottam ő legyen

 

         Védő szentem.

         Ma, amikor Szent István király ünnepén az égiek pártfogását kérjük gondok sokaságával    küzdő magyar nemzetünkre, érdemes odafigyelnünk első szent királyunk életpéldájára, aki nem csupán családjáról, hanem egész nemzetéről igyekezett atyai, édesapai szeretettel gondoskodni. Szent István királynak köszönhetően a Kárpát-medence nem csupán lakóhelye a magyar népnek, hanem ez a mi szülőföldünk, otthonunk és hazánk. És a hazánkat mi, magyarok, úgy szeretjük, mint az édesanyánkat. Szeretjük akkor is, ha úgy érezzük, hogy megloptak bennünket. Szeretjük akkor is, ha egyesek még a földet is eladták a lábunk alól. Szeretjük akkor is, ha mindenfelé a fizikai és szellemi pusztulás nyomait látjuk. Szeretjük, mert ha néha szűkösen is, de ez a föld adja nekünk a kenyeret, ami a közös családi asztalra kerül. Szeretjük, mert itt akarunk becsületesen megdolgozni a közös családi asztalra kerülő kenyérért. Szeretjük, mert a nehéz esztendők után csak a mi munkánkkal lehet ennek az országnak a felemelkedését biztosítani. Ahogyan egy családban mindenkinek, még a legkisebbeknek a véleményét is érdemes kikérni arról, hogy milyen legyen a közös családi asztal, mint az együttlét helye és a családi egység jelképe, ugyanúgy érdemes ennek az országnak minden állampolgárát meghallgatni arról, hogy miként képzeli el a közös jövőt és a felemelkedést. Mert jövőnk csak közös van. Ha nincsenek közös céljaink, és ha nem együtt akarunk dolgozni ezek eléréséért, akkor nincs jövőnk. Mert jövőnk csak közös van.

Amikor családjaink és nemzetünk közös asztaláról beszélek, akkor nem egy fizikai tárgyra és nem egy bútordarabra gondolok, hanem mindarra, ami bennünket összefog, erősít és felemel. Mindarra, ami erőt ad nekünk a mindennapi munkához, és ami szinte erőnk feletti képességet ad ahhoz, hogy segítsük azokat az embertársainkat, akik önhibájukon kívül kerültek rendkívül nehéz anyagi helyzetbe. Magyar nemzetünk közös asztalánál mindenkinek helye van, aki becsületesen teljesíti kötelességeit mind saját családja, mind magyar nemzete iránt. És ez nem lakberendezési ötlet, hanem életrendezési tanács.

A ma ünnepelt Szent István királynak köszönhetjük azt, hogy a magyarok nagy családi asztalára jelképesen odatette a keresztet, Jézus Krisztus keresztjét. Hitünk szent jelét. A remény jelét. Jövőnk, közös jövőnk jelét. Erre a keresztre tekintve és Isten segítségében bízva nem esünk kétségbe a legnehezebb helyzetben sem. Kérjük Isten segítségét ahhoz, hogy földi hazánk felemelkedéséért mindannyian fáradhatatlanul dolgozzunk. És kérjük Isten segítségét ahhoz, hogy evilági küldetésünk teljesítését követően az égi hazába is eljussunk!

Imádság:

Áldott Szent István, Istennek szolgája,
Krisztus hitének igaz plántálója,
Bálványozásnak eltávoztatója
És elrontója!

Irgalmas Isten kegyes jóvoltodból
Adaték nekünk magas mennyországból,
Utat, hogy lelnék gonosz pogányságból,
Régi vakságból.

Jobbodra kérünk, amely ma is épen,
Légy közbenjárónk Szent Király az égben,
Hogy áldás légyen a magyar nemzeten,
Adja meg az Isten.

Jóságos Jobbod nyújtsd ki reánk, kérünk,
Szent koronáddal új ezeret érünk,
Hogyha keresztek, s imádságod vélünk,
Régi vezérünk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy beteg társamon segítetem jobban legyen

            Ma egy olyan dologról írok ami, engem 2005évbe történt meg velem. 

 

         Állok sírhelynél, húzzák földet elhunytra, velem meg forog világ próbáltam,

 

         Közköd, ni valahogy temetés végéig ki bírjam, ne esek össze tömeg előtt,

 

         De ez nem jött össze, mert össze estem tömeg előtt kántor meg jó pár,

 

         Ember segítet, bevigyen, irodába akkor kérdezi temetkezési vállalkozó,

 

         Tőlem jóban vagy, felettem igen. Vége volt temetésnek, bejött akkori,

 

         Itt szolgált plébános, Atya meg kérdezte jobban, vagy e Sanyikám,

 

         Felettem igen, Atya azt mondata nekem, ne hozd sí bajt, máskor aggódok,

 

         Éreted. Akkor itt volt Atya az is szeret engem, de sajnos más hol ,van,Atya,

 

     

        

         De még bajom lenne, fordulhatok, bizalommal hozzá.  De temetkezési,

 

         Vállalkozó akkor meg tanítót engem fejembe verte, ha még is ide kikerülsz,

 

         Temetkezés, ha valaki rosszul van, itt nem lennék azonnal agy egy pohár,

 

         Vizet neki, hozzál széket neki. Ezt életre meg tanultam. Ezt kel tennem,

 

         Rosszul lenne valaki. És ma temetés alatt el is ájult valaki, amíg Atya,

 

        Szertartást mondta el ájult gyerek én azt hallottam valami csattan oda ,

 

        Nézek gyerek köves betonra elájult be verete fejét, ezerrel rohantam,

 

        Fától segítsek gyerek magához térjen, hoztam pohár vizet, széket,

 

        Ahogy meg tanítódták velem. De gyerek 2precel lett jobban, mert el ,

 

        Veszette eszméletét, de egyik sírásó hozta széket, én vizet, vártunk,

 

 

        Szülei kicsi pofonokat adott, gyereknek magához térjen de mondta,

 

       Szüleinek vigyék el, mert hány ingere van. Legvégén temetésnek,

 

        Meg köszönték, segítünk magához térjen lánya. Imádkozunk,

 

        Betegkért.

 

 

Urunk Jézus, te megszentelted az emberi testet azáltal, hogy Szűztől születve magadra öltötted. Földi életedben megismerted annak minden fájó nyomorát.

Égi Édesanyádhoz fohászkodunk, szent sebeidre emlékezve kegyességedbe ajánljuk beteg szeretteinket Isteni orvos !

Gyógyistd meg őket, hogy még sokáig munkálkodhassanak szent neved dicsőségére.

Add kegyelmedet, hogy a szenvedések közepette is szent akaratod imádása legyen számukra a legfontosabb: ” nem ahogy én akarom, hanem ahogy Te akarod.”

Szenvedéseik tűréséhez adj kegyelmet és türelmes kereszthordozásukat fogadd el dicsőitő imaként. Ámen.

 

 

Ima a betegekért

Szenvedő Jézus, add, hogy mindennap
felismerhesselek a betegekben,
és róluk gondoskodva, téged szolgáljalak.

Segíts, hogy a harag, a bűntény vagy
az elmebetegség undorító álarca mögött is
meglássalak, és hozzád sóhajtsak:
“Szenvedő Jézusom, mily mérhetetlenül szép
téged szolgálni!”

Uram, ajándékozz meg hittel, hogy feladatom
könnyebbnek tűnjön. Akkor majd örömet jelent
számomra mások szeszélyeit elviselni
és teljesíteni minden szenvedő óhaját.

Beteg testvérem, mily kedves vagy számomra,
mivel Krisztus képe vagy. Büszke vagyok rá,
hogy gondoskodhatom rólad!

Ó, Isten, mivel te a szenvedő Jézus vagy,
mérhetetlen jóságod akkor is nyilvánuljon meg,
amikor a türelmes Jézussal találkozom,
aki irgalmas hibáim iránt,
és csak szándékomat nézi,
hogy minden szenvedő gyermekedben
téged szeresselek és szolgáljalak.
Áldd meg erőfeszítéseimet és munkámat,
most és mindörökké.

Ámen.

 

     

 

Jogsi meg védés ellne, vegyék tülök

       Tegnap este menetem zárni temetőt látom, járkálnak rendőrök, nézelődnek,

 

        Látták nálam mindenrendbe van, mert fel voltam szerelkezve, ami ilyenkor,

 

        Kellenek, néztek mentek tovább, mert sitimmel nálam mentek tovább rendőrök,

       

        Nem álltak meg én közelgetem szabályosan, ahogy meg van írva, és ahogy,

 

        Meg van írva ilyenkor. Rendőrök azért hagyattak engem menetek tovább,

 

        Nem álltak meg rendőrök, nálam. Végeztem zárással, temetővel, beszélni.

 

        Akartam egy nővel, akinek jó tanácsadó. Beszélgetünk, látjuk rendőr, megy

 

        Tovább ellenőrizni minket békén hagyott beszélgetünk, nálam ugyanúgy 

 

        Rendbe talált ahogy, mint előbb, mentek tovább nem álltak meg rendőrök.

 

        Egyszer egy emberke beugrik kocsmába meginni felest, sört, felesége,

 

        Bemegy férjéhez, gyere, láttam, meni rendőröket el, ere kijön hozzánk,

 

        Ki ment el rendőrök, akkor volt bajba emberke kocsival volt ivott szeszitalt,

 

        Kérdezi tüllünk, segítsünk, elinduljon így útra vezetni haza, hogy rendőrök.

 

        Ellenőriznek. Mondtuk ne, mert ugrik jogsi, több rengik, mi legyen akkor,

 

        Fel ajánlódta a nő haza, viszi őket, mert ne vegyék el, tüllűk, az ért vitte haza ,

 

        Őket, elmondom önöknek az illető nekem köszönet mondott ilyen tanácsot,

 

        Ne ugorjon neki jogsi, emberkének. Köszöni ilyen rendesek voltunk,

 

        Hozzája. Így nő haza vitte őket, ne ugorjon jogsi neki, elköszöntünk,

  

        Egy mástól vitte haza őket, de akit haza vittek meg köszönték nekem is ilyen,

   

        Hozzájuk.

Egy ügyintézés ,és nem úgy bántak kel ,nem így kéne ügyintézőnek

         Ma olyanról írok, ami meg történt eszet, egy Deák Erzsike számra úgy mondta,

 

         Tovább nekünk est hírt bemegy helyre, ahol ügyintézőn, kívül 3 emberke van,

 

         Várja sorát, ami hivatalosan gyorsan menne, ha nem kávézgatna, bagózna 5percenként,

 

         Ami munkaidőbe történik, az még számomra, meg engedő 5 perc kér illetőtől, ami,

 

         Rosszabb hogy embereknek nem adja meg tiszteletet, ez föl háborító dolog. Ezekért

 

         Kérnek ők időpontot emberkéktől az illető, mi lopjuk időnket, ez nagy tévedés, be ,

 

         Az illető, én mondom, nem kéne annyit lopni időt magától nem kéne időpont ennyi ,

 

         Az egész dolog lényege. Képzeljék el nekem volt ügyem azon helyen nálam 1embereke,

 

         Volt gyorsan végzet, vele elment a nő 1 helyre behívott engem intézzük ügyet, úgy, bánt

 

         Velem, mint kapcájával, ere nagyon mérges lettem, alá kéne írni akkor beszólt 5éves,

 

         Alákapar valahogy, ere nagyon mérges lettem ere mondatára. Lassan alá írtam neki,

 

         Én szerintem, tudja ő betegségemet, és sérteget. És tényleg igaza volt Erzsikének,

 

         Többi embernek, az illető nagyon beképzelt, be is jött mondtak nekem. Ere van,

 

         Orvosság, imádkozni kel illetőér ne képzelje magát annyira be. Nem jóra vezet ez se,

         

         Minden ember rá fog szorulni ara embere, akivel úgy bánt kapcájával. Eddig mondtam.

 

         Bevált lehet ez illető is hozzám fordulni de, én kedvesen fogok vele báni, figyeljék,

 

         Be fogja ismerni ő tényleg hibázott így bánt emberkékkel. Nem azért van ott azon

 

         Helyen ügyet intézzen. Nem kéne így báni emberekkel, ne jó útra vezet senki

 

         Számára. Egyszer   minden  ember  rá fog  szorulni,  akit  épp  sérteget  úgy  bán, mint

 

         Azzal, akit, amit úton beszél durván stb., imádkozunk érte. Rossz utón jár illető

 

 Szülők imája rossz útra tért gyermekükért ,

Jézus, emberek Megváltója, ki az elhagyott anyának visszaadtad egyetlen gyermekét, s ki a tékozló fiú képében oly szelíd kegyességgel fogadtad az eltévelyedett gyermeket, méltóztassál visszahívni és visszavezetni az enyémet is, kit a szenvedélyei elragadtak tőled, tőlem és kötelességeitől.
Ó, Istenem! Esedezve kérlek, nyisd fel szemét, intsd meg szívét, tépd szét kötelékeit, önts belé bátorságot, hogy visszatérjen a családi élet tiszta örömébe, hogy második Szent Ágostonként keressen újra téged, és mint a bűnbánó Magdolna, átölelje szent lábadat! Mert az irgalom, könyörület és emberszeretet Istene vagy, és téged dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen

 

        

 

 

        

EGY alkudózás

         Ma egy olyanról írók maguknak, ami kicsit számomra nagyon meg lepő volt.

 

         Olyan, ember kért tőlem segítséget, aki engem nagyón hanyagolt, és kértem

 

         Javítsa meg kerékpárt ő mindig azt mondata nem ér rá, mert dolga van, és

 

         Nem mondta miért, én, meg értem ez van ezt kel szeretni, nem javítja meg.

 

        Akkor jutót eszembe ma, amikor kéri segítségemet én is, kitalálok valamit,

 

        Ere, amit ő tett velem. Az jutott eszembe valamit én is kérjek  elégtétel képen,

 

        Mondtam, mit kérek tőle elégtételt, hogy én elmentem segíteni meg is mondtam,

 

        Mit kérek tőle, hogy javítsa meg azt kerékpárt, amit régen hanyagolta, hogy,

 

        Javítja, meg ere azt mondta, hozd el, még. Ma ígérem e hétvége folyamán,

 

        Meg lesz javítva, csak ne sürgess engem. Ott voltam nála, ahogy elvittem,

 

        Kerékpárt, nézzél körül melyik kerékpár, tetszik ez verseny kerékpár, ő,

 

        Azt válaszolta azt is meg javítom neked, segítettél nekem. Rátérünk,

 

        Anyagi dologra semmit nem kérek, hogy ennyit vártál rám. Egy szó

 

        Ugortál segítettél, nekem legalább ennyit meg teszek érted 2kerékpárt,

 

        Meg javítok, neked ígyen. Vannak még jó emberek világon. És várni

 

        Kel mindig türelemmel kel várni mindenre.

      

 

nagyon szép köttelék

Mária közötti szoros összefüggésből világosodnak meg a többi titkok. Majd ha egy kicsit közelebbről megnézzük ezt, látjuk, hogy milyen jelleget kap az üdvösség rendje ebből az összefüggésből Jézus és Mária között. Ez is eltéphetetlen, csodálatosan erős, szép, gazdag. Ez az összefüggés magyarázza meg, hogy Mária előre meg van váltva, hogy szeplőtelenül fogantatott. Szűz és anya egyszerre. Részt vesz a megváltásban, a kegyelem közvetítésében. Ilyen szoros összefüggés mellett lehetetlenség, hogy ő a földben elrothadjon, és a bűn következménye érvényes legyen rá. Lehetetlenség. Isten e miatt az összefüggés miatt ezt nem engedheti, ezt nem tűrheti, ilyen nincs. Szükségképpen kell, hogy megdicsőüljön, és következik a Jézus és Mária közötti végtelen szoros kapcsolatból az, hogy a Boldogságos Szűz is részt vesz fia dicsőségében. A mennybevitel titka következik ebből a kapcsolatból.

 

Milyen ez a kapcsolat? Ez a kapcsolat is természetesen meg van alapozva. A gyermek és az anya közötti titokzatos benső kapcsolat az alapja, természetes alapja Jézus és Mária kapcsolatának. Ezt a kapcsolatot megközelíteni mi, kívülállók – ha szabad azt mondanom – nem tudjuk egykönnyen, csak sejtjük. Emiatt mondta magát az Úr Jézus Emberfiának. Egy valaki fiának. Jézus és Mária között ez egyedülálló. Ez az anya és gyermeke közötti kapcsolat természetes vonalon is. Mária meg egy ember édesanyjának, szülőjének, mindenének nevezhette volna magát. Ember anyja, és ezen keresztül minden élő anyja.

Emiatt a kapcsolat miatt van az, hogy bizonyára a Boldogságos Szűz és Jézus közötti érzésekben bámulatos finomság uralkodott.

 

Néha tapasztalja ezt az ember. Meglátogatok valakit, és azt mondja: megéreztem, hogy jönni fog. Mit érezhetett meg egymásról egész életében Jézus és Mária? Hiába voltak térben távol egymástól, azért a közelség egész életükön át megvolt. Most erre a természetes kapcsolatra támaszkodott és épült fokozatosan a kettőjük között az értelmi, akarati egység, az egyetértés. A dolgokat egyképpen látták. Az akarat, hogy szövetségbe léptek, mindig szorosabb szövetségbe léptek egymással az üdvösséget illetően.

 

Jézus és Mária további kapcsolatában benne volt nemcsak az anya és gyermeke közötti kapcsolat, hanem a kegyelem rendjében ott volt Mária és Jézus között a megváltott és megváltó közötti kapcsolat. Mária Jézusnak, a fiának köszönheti azt, hogy szeplőtelenül fogantatott, tehát, hogy a bűnből ki van véve. Aki anyja a fiúnak, annak a fiú – szinte azt lehet mondani – szülője. Megtisztítója, teremtője.

 

Aztán a jegyes és vőlegény közötti kapcsolat is ott van. Olyan gazdag ez természetfölötti szempontból! Hiszen az új szövetség Jézus és Mária között kötődik meg először. Az örök Ige és az emberség kapcsolata után a férj és feleség, az új Ádám és Éva közötti kapcsolat lényege is ott van Jézus és Mária kapcsolatában. E miatt a kapcsolat miatt ünnepeljük ma a Boldogságos Szűznek a mennybevitelét is.

 

De a mennybevitele és mi közöttünk is a legszorosabb kapcsolat van, összefüggnek ezek a dolgok. Jézus és Mária a titokzatos testben betöltik a maguk a szerepét. Jézusnál az a csodálatos, ahogy ő ezt a szerepet biztosan, világosan, kezdettől fogva vállalja és betölti: a fej szerepét, a felelős úr szerepét. Ő a mi Urunk. Mária szerepe pedig ebben az egészben a szív szerepe. Mária miatt árad el Isten országán, a titokzatos testen, hogy az egész olyan emberies lesz, olyan finom; amilyen finomságra csak az édesanya képes, a nő képes, ahogy Isten azt a női természetben létrehozta.

 

A szentatya (II. János Pál pápa – a szerk.) mondta Mexikóban, hogy Mária nélkül elideologizálódna a kereszténység, vagy talán embertelen is lenne. Mária a titka annak, hogy csipke van az oltáron, hogy olyan szépen kialakítjuk a templomainkat. Ezért szép a katolikus templom, s ezért nem képesek protestáns testvéreink, addig, amíg Máriát igazán be nem fogadják, nem lesznek képesek a templomaikat széppé tenni. Az Oltáriszentség titkát megérteni. A test és a vér titkát.

 

Mikor ezen a szép ünnepen átérezzük, hogy mi idetartozunk a titokzatos testben, Jézushoz és Máriához tartozunk, ahogy a Föld a Naphoz, a Hold a Földhöz. Mi is, miránk nézve is nagyon sok következmény adódik, amit kell tudnunk. Először is át kell éreznünk ezt az odatartozást Máriához és Jézushoz. Ezen keresztül egymáshoz. Mert az egész új odatartozás egymáshoz ennek alapján, a Jézushoz és Máriához való odatartozásunk alapján.

 

Másképp kell nézni egymásra. Ez a tudatbeli gazdagodás és tartalom következik a mai ünnepből. Hogy két megdicsőült emberhez tartozunk. Hogy az odafönn valókat keressétek! A többi már ebből kibomlik. A viselkedésünk, a beszédünk, a kapcsolatunk a többi emberrel. Minden összefügg.

 

Mikor így beletekintünk a mai ünnep titkán keresztül ebbe a mindenségbe, ebbe az új mindenségbe, akkor tudjuk megünnepelni ezt a napot úgy, ahogy kell. Akkor egyesülünk majd a kenyér és bor színe alatt Jézus Krisztussal. De rajta keresztül Máriával is, akitől teste, vére származik. Az áldozás csöndjében harmonizálódni próbálunk hozzájuk.

 

Ennek alapján reméljük az üdvösséget, hogy minekünk is részünk lesz a mennybevitel csodálatos élményében.

EGY szép ünnepnap mai

                       Ma egy nagyon szép ünnepről, osztok meg gondolatot magukkal. Ma nagy boldogasszony,

 

Ünnepe van. Mária, szoros kötödés volt, Jézushoz. Emlékezünk vissza menyire fájt, elveszti,

 

Fiát, korbácsolták keresztre, veszítetek, mindenki ért. MÁRIA végignézte hogy drága, fia.

 

Menyit szenved értünk. Ez is nagyon szép kötelék életbe. Másik szoros mi életünkbe benne,

 

Van legtöbb édes anya szívévbe szoros kötödések, vannak fiához, menyire szereti öt mindent,

 

Meg tesz, meg legyen, mindene életébe. Anyám életembe is volt ilyen szoros kötödés, amikor

 

                        Én születem meg nagyon nehezen, újra életésszel tudtak vissza hozni engem ide ebe világba,

 

                        Akkor ködöt én anyám is hozzám ere világra meg szülessek. Volt még kötödése anyámnak,

,

                        Amikor korházba feküdtem, soha engedtet én sokáig ott legyek, mert hiányzol otthonról,

                     

                        Nagyon sok ilyen kötödés van emberek életébe. Legfőképp munkába találkoznak ilyenekkel.

            

                       Amikor kötődik másik ember, jó végzi el dolgát. Másik kötödés szerelmesek, van ilyen nagyon

 

                       Kötődik ahhoz ember, akit öt szereti. Mi kötődésünk hasonló legyen Mária életbe, van.

 

                      

Jézus édesanyjának mennyországba jutását szemlélve mindannyian megérthetjük, hogy emberi életünk végső célja nem lehet más, mint hogy mi is eljussunk a mennybe. Ennek tudata minden ember számára nagy jelentőséggel bír. Sokan nem látják az emberi élet értelmét, s nem ismerik fel azt a cél, aminek elérésért érdemes fáradozniuk. Az ő számukra igazi és megvalósítható életcélt jelenthet, hogy az ég felé törekedjenek. Mások talán a szenvedések, a betegségek és a földi lét nehézségei miatt érzik értelmetlennek életüket. Az ő számukra szintén reményt nyújthat, ha arra gondolnak, hogy a mennybe jutva megszűnik minden szenvedés és a teljes boldogságban lesz részük. Azon könnyelmű emberek számára, aki úgy élnek, mintha soha nem érne véget a földi élet, s ezért csupán az evilági örömökre vágyakoznak, figyelmeztetést jelent a mai ünnep: felelőtlenségük könnyen ahhoz vezethet, hogy kizárják magukat a mennyből. Ismét mások tagadják, hogy Istennek helye van világunkban. Az ő számukra hirdetnünk kell, hogy nem csupán Istennek van helye ebben a világban, hanem nekünk is helyünk a van a mennyben.

A mai ünnep evangéliumában az Isten akaratát engedelmesen elfogadó, arra teljes emberségével igent mondó Máriáról hallottunk, aki Erzsébetnél tett látogatása alkalmával a mindenható Istent magasztalja. Dicsőítő éneke abból fakad, hogy saját életében megtapasztalta Isten jóságát és kegyelmét. Ha Isten titkaira nyitott a lelkünk, Máriához hasonlóan mis is észrevehetjük ezt az isteni jóságot, amely számunkra is feltárja, megmutatja a menny felé vezető utat. Aggodalmainkat, félelmeinket és kételkedésünket legyőzve ajánljuk mi is életünket Isten szolgálatába, hogy elnyerhessük a mennyei koronát!

 

 

 

Imádság:

Napba öltöztél, legragyogóbb szép Szűz,
kétszer hat csillag koronádnak éke,
lábad alá hull zsámolyul a hold is,
égi Királynőnk!

Bűnt, halált, poklot letiport erényed,
Szent Fiad mellett ülsz mint közbenjárónk,
téged az ég s föld Királynőjének vall
s zengi hatalmad.

Szent hitünk buzgó követőit védd meg,
a tévelygőket hozd vissza a nyájba,
s mind, kiket elföd a halálos éj még,
hozd ki a fényre!

Kérd Istent értünk, bűnösökért, Szent Szűz,
sírva könyörgünk, adj erőt, segíts meg,
bármi veszélyben biztató reményként
csak te ragyogsz fel.

Áldjuk örökké a Szentháromságot,
ő adta néked koronádat, szép Szűz,
ő tett meg téged a mi Királynőnkké
s Édesanyánkká. Ámen.

 

 

 

                      

             

 

Anya fájdalma, és öröme egybe

Ma egy elmélkedést osztok meg önökkel hány édes Anya, örül gyereke, tessz,

 

Valamit valahol ahol jár kel világon, tudja azt én, szeret fia tette, másnak de ezt,

 

Édes Anya utána tudta meg ennek is nagyon örült ennek. Is Tud, ám egy édes anya,

 

Örülni. De van fájdalma édes anyának, is szeretet fiát elveszti, vagy ép most szenved,

 

Világ bűneiért. És meg hal mindenki bűneiért. Visszagondolt, a názáreti évekre, amikor ő,

 

Főzött, Jézus meg fúrt –faragot. Így teltek múltak az évek náluk is minden családban,

                           

Amikor eljött, búcsú ideje és Jézus elindult küldetését, teljesítse. Menyire szeretet volna,

 

Utánamenni de nem tehette.  De az Anyai szíve mindenütt ott volt: aggódott és imádkozott. 

 

Boldogan nézte a Jézus kőre gyűlt tanítványokat, a tömeget, akik hallgatták de megismerte,

 

Jézus ellenségeit is, akik később halára adták. Ott volt öröm, a bánat, a mosoly a könny a  ,

 

Fájdalom jajkiáltás is az életében. Az elválás fájdalma és a viszontlátás reménye.

 

Elképzelem azt a találkozást, amikor Mária és Jézus ott mennyei dicsőségben meglátták,

 

Egymást. Egy tiszta ember belépett az örök hazába.

 

Mai ünnepünk azonban nemcsak visszaemlékezés a múltra, hanem szembenézés a jelennel is

 

Nagy boldogasszony napja az 

 

 

A szülőkért.

 

 

 

 

Istenem,,ki azt parancsoltad,hogy atyánkat és anyánkat tiszteljük,áldd meg az én jó szüleimet,

és fizesd vissza nekik százszorosan azt a sok jót,amit velem tettek.

Tartsd meg őket ez életben az én örömömre és boldogságomra még igen sokáig, egykor pedig

 

Fogadd be őket velem együtt az örök boldogság hazájába. Ámen.

“Ott leszek melletted én, mindig, meglásd

“Ott leszek melletted én, mindig, meglásd!

Egy igaz testvér, az hű marad egy életen át,

a tejben, a vajban, a trében, a bajban,

emlékezz rá!”

Kishúgomnak
Nem tudom, hogy sokat sírtál volna,
De emlékszem baba mosolyodra,
S bár első szavad már nem dalol fejemben,
Közös játékaink soha nem felejtem!

Emlékszem, vártalak nagyon!
Csendes nyári éjen
Kívántam a teliholdtól,
Legyen kistestvérem!

Máskor az ablaknál állva,
Hűvös őszi este
Ugyanezt kívántam
A villámokat lesve.

Emlékszem, a kórházban
Mit sem értve ültem,
De mikor megláttalak,
Szörnyen megörültem.

Hát együtt cseperedtünk,
Nevettünk és sírtunk,
Néha veszekedtünk,
És lett pár közös titkunk.

De én megváltoztam,
S most változol te is.
Minden, ami velem volt,
Megeshet veled is…

Most nem értjük egymást egészen,
Mégis hiába sírok halkan,
Mert te akárhol vagy, mindig megérzed,
S megölelsz, ha baj van.

S minden vigasz és ölelés,
Amit tőled kaptam,
Mint tündérnevetés,
A lelkemet nyugtatta.

Mindet elrejtettem
Mélyen a szívembe,
Hogy visszaölelhessem
Egyszer az életben…

Nem tudom, hogy sokat sírtál volna,
De emlékszem kedves mosolyodra,
S bár első szavad már nem dalol fejemben,
Közös perceinket soha nem felejtem…

Mosolygok, mert a testvérem vagy, és kacagok, mert nem tehetsz ellene semmit”.

“Egy testvér megosztja veled a tegnap emlékeit, a ma örömeit, és a holnap reményeit”.

“Én, akinek nincsen testvére, némi ártatlan irigységgel figyelem azokat, akik barátoknak születtek.”

“A családi élet értéke abban rejlik, hogy olyan”.

“embereket ismerhetsz meg közelről, akiknek talán amúgy be sem mutatkoznál, ha az élet nem tette volna ezt meg helyetted.”

“Más dolgok megváltoztatnának bennünket, de mindig a családdal kezdődünk és végződünk.”

“A testvér olyan valaki, aki sosem engedi, hogy elfeledd az őrült dolgokat, amiket tettél.”

“Nevetünk, sírunk, az idő elröpül észrevétlen. Legjobb barátok vagyunk én és a testvéreim.”

“Nincs ami annak az embernek a szeretetéhez, volna fogható, aki barát és testvér egy személyben.”

“Ritka szerencse, hogy olyan testvérem van, mint TE!”

“A testvér különleges része mindazon dolgoknak, mit szíveddel szeretsz.”

“Soha nem mondtam, hogy a te hibád, csak Te vagy az oka. ”

Ott él mellettünk egy ember, legyen az férj, feleség, szülő vagy testvér, és valójában nem törődünk vele. Szinte semmit sem tudunk róla. Hallgatjuk őt, és alig halljuk. Kedvesen és barátságosan bánunk vele, mintha ekként pótolni lehetne mindazt, amit nem adunk meg neki, ami lehet figyelem, szeretet, gondoskodás. Az esetek többségében nem adódik olyan helyzet, amelyben ezt felismerhetnénk. Elmúlhat így az egész élet is.

Nézted-e már a csillagok millióját? Láttál-e már túl szépségük csodáján?
Nézted-e már a Holdat? Láttál-e már túl ezüstös ragyogásán?
Érezted-e már, hogy e sok millió fénylő testvér hogy szereti egymást?
Hallottad-e már a Hold sóvárgását szeretője, a Nap után? Kiről csók helyett fényt lopott?
Érezted-e már, hogy mindened oly kicsi, s minden oly nagy?
Érezted-e már, hogy ők oly sokan együtt, s te oly rengetegen egyedül vagy?

Értünk hozzá, hogy mások életét megkeserítsük, hogy nehezebbé tegyük azt, ami amúgy is nehéz, nem sajnáljuk a gúnyos megjegyzést a hivatalban, s a gyárban szívesen adunk rossz szerszámot a kezdők kezébe. Kihasználjuk a gyengébbek erejét, zsarnokoskodunk otthon, pihenünk mások verejtéke árán, és mindezek dacára elvárjuk, hogy kereszttel jelölt gyászjelentést adjanak ki rólunk, mely azt állítja, hogy mi voltunk a legjobb szülő, nagyszülő, testvér, sógornő, munkatárs és rokon. Vajon Isten is aláírja ezt?

Testvér! Mit vársz? Azt, hogy más kezdjen el téged szeretni? Nem jó a sorrend! Neked kell indulni.

Ott leszek melletted én, mindig, meglásd!
Egy igaz testvér, az hű marad egy életen át,
a tejben, a vajban, a trében, a bajban,
emlékezz rá!

Gyermekkoromban igazán még nem értettem
Mi is az a testvéri szeretet.
Rossz voltam néha hozzád, irigykedtem,
Hogy mért én vagyok a kicsi, s te a nagy,
Mért tiltják meg nekem, mit neked szabad?
Mégis te voltál a példaképem
És most tudom sokat köszönhetek neked.
Gyermekkorunk elmúlt rég,
Messze tőled, felnőttként
Örülök, hogy testvérem vagy,
Örülök, hogy te vagy a ˝nagy˝
s ha bánt valami megvigasztalsz.
Kedves Joli! Névnapodra azt kívánom,
Hogy soha senki meg ne bántson,
Hogy életed legyen nyíló tavasz,
S teljesüljön, bármit akarsz.
A sors bármilyen messze vezet,
Maradjon meg köztünk a testvéri szeretet.

Az ismerösöket meg lehet választani , a barátot nem . Ha nem kölcsönös a barátkozni akarás , akkor nem lehet mondani : barátok vagyunk. Nekem volt olyan “barátom” , akit nagyon naivan , őszintén , kedveltem-szerettem , aztan rájöttem , hogy az én fejemben játszodott a dolog és nem , hogy nem volt a barátom , de kimondottan nem szeretett . A bennem levö “naivságon” azt értem , hogy a velem szemben levöben mindig a positiv dolgokat látom , édesanyám azt mondta erre , néha fejcsoválva: “felmagasztalom” az embereket .
Megfelelhetetlen kérdés : meddig maradunk felnött korban naivak ? Hany pofon kell , hogy az emberből kihaljon a naivság és leessen a felhőről ?

A kellő mértékű odafigyelés a másikra. A tesó az, aki még a szüleinknél is jobban ismer. Tudja minden régi stiklinket, titkunkat, ahogy mi is az övét. Az igazi testvéri szeretet nem uralkodik el rajtad, de mindíg ott van, és tudja, hogy éppen mi kell a lelkünknek: jó tanács, vagy csak egy váll, amin kisírhatjuk magunkat.