Egy meg beszélt len ügy le Titász ásza

          Ma egy fájdalmamról osztok meg önökkel. Tegnap volt itt Turán  ,

 

        Újjászépült ravatalozó meg áldása, és felszentelése. Az itteni temetkezési,

 

        Vállakózó tette rendbe, de nagyón lassan készült el újjá szépült ravatalozó,

 

        Mert aki tette rendbe, az meg bízót embereke állandóan csavargót jobbra,

 

        Balra, így tegnapra sikerült utolsó pillantókra végezni dolgokkal. De ezt se,

 

        Érdekelte, Az itteni temetkezési vállakózó, mert ő csak saját érdekét nézi,

 

        Nem mások érdekével foglalkozik, mert kapkod össze vissza, mint ha avval,

 

        Oldva minden. ez tévedés, mert evvel nincsen szemi meg oldva. ez Újjászépült,

 

        Ravatalozó úgy készült el névtelen emberke küldött levelet, temetkezési, Vállakózónak,

 

        Hogy fesze ki mert ízléstelen. Akkor mondták 15éve nem látott ez ravatalozó fesztéket,

 

        Most kapkod, temetkezési Vállakózó hogy másoknak meg feleljen, ez sikerült is.

 

        Elérkezet, ravatalozó felszentelése. Ideje ott volt temetkezési, Vállakózó, meg történt,

 

        Felszentelése új ravatalozónak. meg kért temetkezési, Vállakózó, pakoljak össze amíg,

 

       Ő körbe megy, Atyával melyik sir helyet áldja meg. én eleget tetem kérésének. De  ő ,

 

       Nekem ugrót  hangszóval  nem  tetted  amit  kértem .utána közölte  csak erősítőre ,

 

      Gondolt pakoljam össze, nem összes dolgokat, pedig azt szokta mondani mindig ő,

 

      Villanyt kapcsoljuk le, ahogy végeztünk temetéssel pakoljunk össze, most azt tetem  ,

 

      Csak erősítőre  gondolt  pakoljam össze .de ő  nem  mondja  végig   mint  szeretne ,

 

      Ha nem inkább engem bántott meg szó nem teszed, én  kérek,  ha  nem  mondja végig,

 

     Mit akar mit pakoljak össze én  azt  tudom amit  kel temetéskor ,akkor se  kelet volna ,

 

     Neki   esni  nekem  és  elmondani  nem teszem kér .de neki is van   hibája  ő  székek  mellé,

 

     Hagy égjen  gyertya  ,én ezt kiküszöböltem volna ilyen  helyen  nem gyertyát úgy is tettem

 

     El  fújtam  ne legyen  tűz  ez  mit  leszidót .el akart   küldeni  de  később  meg  beszéltük ,

 

    Dolgokat  nem  küld el   csak  ideges  voltam   akkor  is  nem így  báni  velem. elkel  végig,

 

   Mondani hogy  kéri  mit  pakoljak  össze . nem  neki esni  ,másiknak ő jót akart  evvel .

 

 Cselekedettel  .leszidni . az lényeg   ideges volt meg beszéltük .

 

 

EGY fel, magasztalás

        Ma egy elmélkedést osztok önökkel . minden embernek  van  olyan ismerőse

 

        Aki örömmel felnéz rá példamutató maga tartása van. Van bennünk egy utánozási

 

        Vágy. A Média gondoskodik is róla, hogy legyenek ilyen normatív személyek

 

        Akikre felnézni. igen ezt úgy hívják, ezt felmagasztalja, média futatja őket milyen

 

        Sztár ez, ember, de valójában lehet, nem így viselkedik ember társával csak képmutató

 

         Ember társa felé. engem szoktak fel magasztalni emberek és ahhoz nem kelet média

 

        Olyan ember legyek amilyen el tudjanak fogadni embertársaim. Most is van olyan

 

        Ember engem lemagasztal, mert neki esze ezt diktálja.

 

      

Nem zenehallgatási szokásokról szeretnék ma elmélkedni, hanem arról, hogy hogyan hallgatjuk Isten szavát, üzenetét. Jézus a mai evangéliumban a farizeusokról, a zsidó nép egyik vallási csoportjának tagjairól beszél. Tanításuk igazságát nem vitatja a mi Urunk, de magatartásukat ez esetben is és más alkalmakkor is erősen kritizálja, képmutatónak nevezve őket. Vajon miben hibáztak ők, a vallási vezetők? Jézus szerint éppen a vallási magatartásukkal van a gond, pedig arról voltak híresek, hogy a legjobban ismerték a törvényeket és előírásokat, sőt, ügyeltek is azok pontos betartására. Miben hibáztak az írástudók és a farizeusok? A bevezető példához visszatérve így mondanám: Csak a fülükkel hallgatták Isten szavát. És ennek következményeként nem értették meg Isten tanításának és törvényeinek lényegét. Nem jutottak el annak mélységéig, nem érintette meg szívüket. Ettől akar óvni bennünket Jézus, s ezért nem tartja viselkedésüket követendő példának.

A nehezen észrevehető farizeusi lelkület könnyen elhatalmasodna rajtunk, ha ezen a ponton nem önmagunknak tennénk fel a kérdést: Hogyan hallgatom Isten szavát? Megérinti-e szívemet, lelkemet? Indít-e a felebaráti szeretet gyakorlására? Indít-e Isten felé? Ha csupán a fülemmel hallgatom Isten szavát, aligha fogom megérteni lényegét, s aligha fog életemet alakító és átalakító erővé válni. Mindenekelőtt azt a jézusi felhívást kell meghallanom, amivel az Úr elkezdte működését: Tartsatok bűnbánatot! Ez a bűnbánat és a bűnbánat mögött meghúzódó alázat hiányzik a farizeusok magatartásából. És ha bennem nincs meg ez az őszinte bűnbánat és alázat, akkor én is csak egy farizeus vagyok. Jézus nagyon könyörtelenül beszél a farizeusokkal, amikor leleplezi álnokságukat és vakságukat. Ugyanakkor nagy irgalommal és könyörülettel beszél a bűnös, de bűnüket megbánó emberekkel.

Érdekes, hogy miközben Jézus tudja, hogy a bűnös bármelyik pillanatban megtérhet – és erre jó példa a vele egy időben keresztre feszített gonosztevő megtérése halála előtt – tehetetlen a farizeusokkal szemben, akik tulajdonképpen elzárkóznak az isteni szeretet és irgalmasság elől. Jézus egykor sokat kért tanítványaitól és mai is legalább ennyit kér tőlünk, követőitől. Első kérése megtérésünket kívánja. A bűn az isteni szeretettől való eltávolodás, a szeretet hiánya. Orvosolni nem lehet másként, csak a szeretettel. Hiszem-e, hogy Isten képes kigyógyítani bűneimből a megbocsátás által? Enélkül csak a szégyen és a félelem marad. Jézus megtérésre és bűnbánatra hívó szava nem a fülemnek szól, hanem a szívemnek. És ez csodálatosabb mint Bach vagy bármelyik más világhírű zeneszerző legsikeresebb műve. Ennél csak az irgalomban gazdag Isten megbocsátó szava csodálatosabb.

Imádság:

Uram, Jézus! Te vagy az irgalom kimeríthetetlen forrása. Te vagy Megváltóm, aki megszabadítasz bűneimtől. Alázattal és bűnbánattal járulok eléd. Segíts, hogy bűneimben se felejtsem: van kiút számomra a bűnből, mert te új lehetőséget adsz. Légy hozzám és minden emberhez irgalmas!

 

 

 

 

 

Egy gyanúszitás

        Mindenkit ugye szokták olyan, támadni, ami nem igaz, velem ez történt meg,

 

        Pakolnék szép nyugodtan, ere Pisti meg szólal, ne kapkodjak,

 

        Nem kapkodtam. De őszerinte igen otthagytam, hagy tegye meg ő én ,

 

        Folytattam dolgomat, ami később volt be ütemezve. eszembe jutott ,

 

        Egy ember mondása én nem kapkodók, nem típus vagyok nyugodtan,

 

        Mond  meg  neki  .

 

       Pisti kapkodd jobbra, balra, és nem végzi el dolgokat rendesen. Pisti,

 

       Meg azt hajtotta kapkodok fogtam magam ott hagytam hagy tegye,

 

       Más meg azt, munkát ne csak, én ő is kapkodott, Pisti ara embere,

,

      Nem szólt. Hogy végzi dolgát, rám meg rám szólt olyat mondott ami,

 

      Nem igaz.  Eljött este én leültem Pistivel ezt, ügyet meg beszélni.

 

      Meg mondtam őszintén neki te kap, kódol, nem én, bocs ne vedd,

 

       Ha nem igaz én felvetem magamra, ez én hibám. de meg beszéltük,

 

     Dolgokat  és  ezt  ügyet le  zártuk  végleg  .

 

 

EGY baleszt majd nem

          Egyes kocsi tulajdonosok milyen eszetlen lenül vezetik kocsijukat.

 

          Tegnap megyünk úton helyesen ki világítva kerékpár közlekedési

 

          Melyén   rajtunk  de  az  2  kocsit  talaj Donosa  ezt  nem  érdekelte.

 

         Egyik nehéz képjármű követi másikat új temetőtől 80km sebességgel,,,

 

         Egyik nehéz gépkocsis jön jobb oldalon, helyes útvonalon, másik nehéz,

,

         Gépjárműs, aki ball oldalon tartózkodott rettegve élt, mert rá kürtült ,

 

         És teljesen ki túrta útról teljesen árokba húzta le. Ezt azért írtam le én,

 

         Láttam szemem, kollegám látok ezt, esetet mi voltunk áldozatok, akit,,

 

         Teljesen ki túrt árokszélre, mert oda kelet kapnunk kerékpár kormányát,

 

        Árok széléhez  mert ha  élni szeretnék  tovább .1 járműves  helytelen  ,

 

        Úton járt átért mi útvonalunkra neki ált feljebb húzódjunk le neki, van,

 

        Elsőbbsége, másik kocsival szembe így igaz, aki jobb oldalon ált. az ,

 

        Már félig emberélet veszélyestésnek számit rossz útra tér kocsis,

 

        Neki álfeljebb hozódjunk mi le útról ő, érkezik. Kocsis mondta, aki,

 

       Helyes útvonalon volt ez ember eszetlen volt veletek kapcsolatosan ,

 

       Ezt, mert tenni veletek szerencse volt eszünk mit tegyünk, ilyenkor,

 

       Ez  reggel  6kor  volt.

 

 

 

az emberek tudatában növekszik a házasság értéke

Több okból szerettem volna elindítani a családerősítő hétvége programját. Egyrészt a Magyar Püspöki Karban a családokért felelős püspök vagyok, ugyanakkor a házasságra való felkészítéseken valamint a személyes beszélgetések mellett nagyon sok előadást is tartok ebben a témában. Felvetődött bennem: miért ne hasznosítsam a Magyar Honvédségben is ez irányú tapasztalataimat? Másfelől sokan tudják, hogy az idei év a Család Éve – mondta Bíró László. – A házasság kiindulópontja és célja a család, nekünk lelkipásztoroknak ezt kell szolgálnunk. Ha ezt tudjuk erősíteni, megújítani, valami szép fog történni.

Bíró László a házasság intézményének hanyatlására utaló kérdésre válaszolva elmesélte: egy esküvő után az újdonsült feleség megemlítette, milyen sokan sírtak az esküvőn. Megkérdezte, ki sírt és miért. Az ifjú feleség azt válaszolta: az évfolyamtársai, mégpedig azért, mert ők nem fogják hallani azt, hogy „Isten szent színe előtt feleségül veszlek.” Ugyanis az élettársuk nem hajlandó ezt kimondani. A tábori püspök szerint a látszat tehát félrevezető: „ugyan valóban nem esküsznek az emberek, de belül ez fáj nekik. Miközben a társadalom valóban széthullik, az újonnan kötött házasságok száma csökken, az élettársi kapcsolatban állók száma emelkedik, a régebbi házasságok pedig gyakran bomlanak fel; az emberek tudatában a házasság értéke növekszik.”

Kifejtette azt is: „sok házasság tragédiája az, ha a kapcsolat kibillen a család mögül. A házaspár túlságosan intenzíven él a családért és közben elfeledkeznek egymásról. Ami pedig egészséges egységben tartja a házasságot, az a kommunikáció és a konfliktusok helyes kezelése. Természetesen kommunikáció alatt nem a mindennapi feladatok operatív megbeszélését értem. A házasság az egymásban léttől él, nem pedig az egymásért létből, vagy az egymással létből.”  „Sok embert meghallgatok nap, mint nap és az esetek döntő többségében a probléma fő oka pontosan az igazi hitvestársi beszélgetés hiányában gyökeredzik. Azt szoktam mondani a fiatal házasoknak, hogy a párod nem arra kíváncsi, amit mindenki lát belőled, hanem arra, amit senki más nem lát.”

 Bíró László azt is megjegyezte: az európai kultúrában egyre erőteljesebben üti fel a fejét a feleslegesség érzése. Tetten érhető tehát egy sajátos kettős igény: egyrészt a valakihez való tartozásvágya és a respiritualizálódás igénye, ami le is mérhető az álvallások és meditációs iskolák népszerűségén. 

A tábori püspökség munkájával kapcsolatban elmondta: a programok személytelen meghirdetése nem sokat ér, személyesebbé kell válni. Ezért kezdeményezték egy baráti kör létrehozását is, hogy személyes kapcsolat legyen a katonai ordinariátus és a honvédek, katonacsaládok közt. Ilyen módon is minél inkább bele kell szervesülnünk a helyőrségek és az alakulatok életébe. „Az a néhány pap, aki jelenleg a püspökség kötelékében szolgál és dolgozik, nem mindig elegendő ahhoz, hogy igazán integráns módon tudjunk megjelenni a katonatársadalomban.”

Ricsi nehéz,Feladatokat is könnyedén, meg oldotta

        Ma nappali foglalkozóról írok, október, 19eit, maguknak. Pedagógus Judit nyitott,,

 

        Nekem sok volt temetői dolgom így nem nyitni termet. Meg kértem Pedagógus Judit,

 

        Nyissa ki termet. Ő szívesen vállalta nyitását teremnek. De Bagó Zoli várta, Juditot,

 

        Mikor jön. Reggel 7: 50kor bementek terembe beszélgetek, Erzsike Reggel 7: 55kor,

 

        Erzsike Ricsi, meg jött folytatták beszélgetést. Erzsike lefőzte kávét, teát majd később,

 

       Közösen meg teáztak. Reggel 8: 10kor meg érkezetek, Laci, Tomi, Horváth Zoli,

,

       Anyukája hozta őket. Neki kezdetek, lük logikai játékkal játszottunk. Ricsi nehéz,

 

       Feladatokat is könnyedén, meg oldotta. Szó szóképegyeztetést, is készítetünk, kivágós,

 

       Feladatokkal. Ezeket papira fel ragasztódtuk, és ez ki lesz rakva terembe és meg lehet,

 

       Nézni alapítványba, milyen ügyes emberkék dolgozni. Én tervem egy fali plakát sziget lő,

 

       Anyagból. Mindenki majd meg nézni de előtte 2ember leülnöm meg beszélni de 1hét  ,

 

       Folyamán biztos az is meg lesz. Szőttünk, és számítógépen, Vivaldi négy évszak,

 

       Zenét hallgattak tamás, hozta be. Délelőtt 10kor neki kezdtünk, darázsfészek készítésének

 

      Ami nagyon finomra sikerült el is fogyott hamar. Délbe mentek haza.

 

              

Darázsfészek

 

Hozzávalók:

 

    12 darabhoz:

    2,5 dkg élesztő

    3 dl langyos tej

    1 evőkanál cukor

    50 dkg liszt

    2 tojás

    A töltelékhez:

    10 dkg vaj

    10 dkg darált dió

    10 dkg porcukor

    A tetejére:

    5 dkg

    1 evőkanál cukor

    4 dl tej

    1 tasak vaníliás cukor

    1cs fahéj

 

Elkészítés:

 

Az élesztőt kevés langyos tejben, csipetnyi cukorral fölfuttatjuk. A maradék tejjel, a cukorral, a liszttel, a tojással és 1 kk. sóval alaposan kidagasztjuk. Letakarva, langyos helyen, 1 órán át kelesztjük, közben egyszer finoman átgyúrjuk.

 

A töltelékhez a puha vajat a darált dióval és a porcukorral összekeverjük. A tésztát lisztezett deszkán 3-4 mm vastag téglalappá nyújtjuk. Rákenjük a diókrémet, és mint a bejglit szokás, felcsavarjuk. A margarint felolvasztjuk, belemártjuk a kést, és a tésztát 12 egyforma szeletre vágjuk. Kivajazunk egy 26 cm átmérőjű kapcsos tortaformát. A szeleteket egymás mellé állítgatjuk benne. Olvasztott margarinnal meglocsoljuk, és fél órán át pihentetjük. A sütőt 180 C-fokra (gázsütő 2. fokozat) előmelegítjük. A kalácsot kb. 20 percig sütjük a sütőben. A cukrot elkeverjük a tejben, megkenegetjük vele a kalácsot, és további kb. 20 percig sütjük. A sütőből kivéve, még melegen meghintjük a vaníliás cukorral.

 

 

 

Egy szeretet

Nekünk minden igyekezetünket erre kell fordítani és akkor itt egy nagyszerű, csodálatos egység jön létre: ez az Egyház, a szeretetegység, amiben aztán mink is próbáljuk, csipogó kis fiókák, mink is próbálunk annyira fölnőni, hogy már mink is közöljük egymással azt, amit kapunk Jézusból napról napra.

 

Hát ez nekünk a főparancs, hogy ne csak elmélet legyen. Elméletileg ezt tudjuk. Hanem gyakorlatilag, hogy ne farizeusként hangozzon a szánkból ez a törvény…

 

A döntő az, hogy mennyit valósítok meg, mennyi valóságos szeretet van bennem napról napra, mennyit merítek Jézus szívéből, mennyire izzik át az én életem, és mennyit közvetítek a többiek felé.

 

Ez a közvetítés millióféleképpen történik. Egy köszönés reggel adhat a másik felé olyan izzást, hogy egész nap hordozza azt a köszönést, mert én Jézusból átvettem azt a szeretetet. Akkor egy tekinteten, egy mosolyon, egy szón keresztül az isteni szeretet áradhat ide bele a mi életünkbe. Ezért döntő, ezért nélkülözhetetlen nekünk a szentmise minden nap. De hogy ki mennyit merít, ez nagyon tőlünk függ.

 

Hát, drága jó nővérek, ugye érezzük, hogy itt aztán olyan versenypálya nyílik meg előttünk minden nap, hogy az nagyszerű. Egyszerre kimegy belőlünk az öreges fáradtság és gyöngeség, és hohó! gyerünk még a versenybe! még nyitva van a pálya, még bizony futok!

 

Mint az öregedő Pál is mondta, hogy én bizony nem nézek hátra, hanem arra nézek, ami előttem van. Itt a mi nagy föladatunk, ami soha nem ér véget. Ahogy a Tesszalonikiakhoz írt levélben is mondja Pál: ti átvettétek az Isten Igéjét, és tőletek sugárzik tovább, tőletek indul ki.

 

Belőlünk kell a szeretetnek kiindulni. Láthatatlan, titokzatos, csodálatos kiindulási pontnak kell lenni, mint kis Teréz, aki azt tűzte ki, hogy ő szeretet lesz a titokzatos testben. Bejut oda a legközpontba, Jézus szívébe és Mária szívébe, és ott fog elhelyezkedni, hogy egészen, minden erejével, mindenestül szeretet legyen. Tudta, hogy akkor aztán szétsugárzik a szeretete titokzatos módon az egész emberiségbe.

 

Itt vannak a lehetőségek. Itt a regény legizgalmasabb pontja, minden nap. Rajta

Laci ügyeskedése

         Ma nappali foglalkozóról Írok maguknak. Én 7: 45kor érkezetem meg, elpakoltam,

 

         Szombati alapítványi össze jövetelről dolgokat, az 5perc alatt végezetem, avval,

 

         Reggel 7: 55kor meg érkezet  Gina várja barátját, Tomit de az Horváth  Zoli  ,

 

         Anyukája hozza őt, de addig velem beszélget, hogy bánja hogy nem eljönni,

 

        Egerbe velünk majd legközelebb eljössz velünk, ha nincsen dolgod, mostani,

 

        Dolga, ami volt azt is azt gondolja ő, azért kap pénzt, de evvel tévedet ott volt,

 

        Teaházba. Segítet, őrüljön neki. Másokon segítet, evvel lemondást gyakorolt,

 

        Evvel, jó cselekedettel. Reggel 8: 00kor meg érkezet, pedagógus Marika néni,

 

        Bagó Zoli beszélgetünk, kicsit, lefőztem kávét Erzsikének, pont akkora be,

 

        Is futott Erzsike, várta őt meleg kávé. Reggel 8: 15kor meg érkezet, Horváth Zoli,

 

        Tomi, Laci, ahogy írattam legelején őket, Horváth Zoli anyukája hozta őket, de,

 

        Ment is tovább dolga van otthon. Reggel 8: 30tól közös foglalkozás, subázás,

 

        Írás fonál előkészítés szövéshez, mert mindenki nagyón szépen halad, volt,

 

       Meg lepetés amikor, elszólta magát, Bagó Zoli, hogy nagy szövőkereten még,

 

       Laci szövi, akkor egyből meg lepődtem, ez minket nagyon meg lepet el, mondtam,

 

       Elnök asszonynak telefonon, egyből meg kérdezi tőlünk mit tesztek ilyen szépen,

 

       Halad mindenki. Bibliatörténetek olvastak fel, zenehallgatás is volt. Délelőtt10kor,

 

       Neki kezdtek máglyarakást készíteni nagyon finomra sikerült hamar el is, 

  

       Fogyott. Délbe mentünk haza mindenki jó érezte magát.

 

                                                           hozzávalók

1 szikkadt kalács
3 tojás
1/2 liter tej
2 evőkanál cukor
1 vaníliás cukor
10 dkg olvasztott vaj
dió
mogyorókrém
bármilyen lekvár
barackbefőtt
2 alma

 

 

Gyors máglyarakás

A szikkadt kalácsot felvágom, és egy mély tábla teszem.
A tejet a cukrot a vajat, a vaníliás cukrot, a tojások sárgáját összekeverem, majd a kalácsra öntöm.
Kivajazok egy tepsit, alulra teszek a beáztatott kalácsból (kb. a felét), majd rakok rá diót, mogyorókrémet, barack befőttet, lekvárt.
A maradék kaláccsal beborítom.
Tetejére almaszeleteket rakok.
30 percig sütöm, előmelegített sütőben.
Amíg sül, a tojások fehérjét kemény habbá verem, majd óvatosan belerakok egy evőkanál lekvárt.
A habot a megsült máglyarakásra teszem, és 5 percig sütöm, amíg a tojáshab szép barna nem lesz.
Bármilyen más finomsággal lehet csinálni (mandula, fahéj, csokidarabok, stb.)

 

                                  Jó étvágyat kívánok

 

 

 

A béke hiány

Végletekben gondolkodunk, vágyainkban élünk. S ez a kettősség adja meg a lét feszültségét. Végletekben gondolkodunk, hiszen olyan fogalmakkal határozzuk meg magunkat a végtelenben – például máris itt a “végtelen” kifejezés -, amelyeknek nem ismerjük a valóságos tartalmát. Teljességükben semmiképpen, s értelmünkkel és érzelmeinkkel megközelíthetetlen. Vágyainkban ugyanakkor mégis erre a teljességre törekszünk.

Végletes fogalmak és vágyak: a tudás és az akarat kicsiny ablakai, kémlelőnyílásai, amelyeken keresztül kitekinthetünk arra a valóságmezőre, amelyet szeretnénk becsalni az életünkbe. A kémlelés a metafizikusra, a transzcendensre, arra a világra irányul, amelyet emberlét-formánkban csak tükör által homályosan láthatunk.

Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek: krisztusi valóság, az embernek véglet.

Nem tudunk békességben élni. A történelemből ismerjük a béke és a békétlenség, vagy másként a béke és a háború viszonyát: a béke a háború folytatása más eszközökkel. Az emberiség történelme a békétlenség történelme. Még akkor is, ha szolid illedelmességgel az önáltatás rózsaszínjével kiengesztelődésnek nevezzük is azt, ami legföljebb parázs a hamu alatt. Mert az ember sem tud megbékélni.

Német rendszámú személykocsi gurul Strasbourg egyirányú utcáján. Szemközt, tehát a tilos oldalról kerékpár fordul be, s a francia fiatalember az úttest közepén kerekezik. Az autó lassít, várja, hátha letér a kerékpáros, ha már egyszer megszegte a szabályt. De az nem mozdul, sőt, dühösen int az autónak: félre az útjából. Az Audi vezetője lehajtja az ablakot, s szelíden, jól érthető módon – tíz-egynéhány éves franciaországi tartózkodás nyelvi biztonságával – felhívja a kerékpáros figyelmét a szabályra. Amaz tudomást sem vesz erről, ez itt Franciaország, rikoltja, s boszszús kézmozdulatokkal rázza kezét az autó felé: tűnjön már végre el! Percek múlnak, szótlan kötélhúzás: a feszültség mindkét oldalon nő. Végül az autós enged, hátrál az utca torkolatáig, hogy a szabálytalan kerékpárost elengedje, majd csak ezután fordul be újra, hogy folytassa útját.

A francia-német kiengesztelődést mintaként emlegetik a nemzetközi életben. Miközben az emberek békétlenséget hordanak magukban. A politikának azonban békére van szüksége, hát békét kiált. S amikor pedig háborút kiáltanak, hadüzenetet küldenek a hatalmak, s nem érdekli őket, hogy az emberek békességet dédelgetnek magukban. Letapossák azt. Ördögien komikus.

Háború van most a nagyvilágban, Isten sírja reszket a szent honban. Vajon mit akart mondani az őrületbe forduló Vörösmarty ezekkel a szavakkal? Talán a krisztusi békét és emberi ellentétpárját foglalta megrendítő igazság-egységbe?

Az ember békétlensége Isten ellen emelkedő erő, mert a másik emberre tör. Áteredő bűn, a rossz, a sátán műve?

Azt bántjuk, aki közel van hozzánk. Azt bántjuk, akit szeretünk. Idősödő író barátomnak átadtam egyik, róla szóló novellámat. Nos? – kérdeztem néhány nap után. – Hogy tetszett? A szeretet mindig bánt egy kicsit, válaszolta H. Gy., és vékony ujjait megpihentette a karomon.

, fele baráti szeretet

         Egy ma nagyon szép szeretetről, osztok meg önökkel, tegnap alapítvány,

 

         Össze jövetelünk volt eljött, a beteg tesztvérünk, aki igazán tudja szeretni,

 

        Fele barátját .elmondom   maguknak   ez   fele   baráti  szeretet  nála  2005

 

        Őszén láttam meg alapítványba, de akkor oda jött, én felém, beszélgetünk,

 

        Pár mondatot, és én akkor mentem, másik fele barátomhoz. De ők 1gyetlen,

 

       1alkalomal jöttek el közéjük, nem jöttek többet. Én pedig maradtam, többi  ,

 

       Beteggel. De én nem bánom.  Így ismertem fogadtam el egyik beteg, társz,

 

       Aki, nagyon igazán tudja szeretni fele barátját. Rajtam kezdete 2alkalomal,

 

      Fele baráti szeretet, de az én szerintem soha nem fog meg süni azért merem,

 

      Ezt mondani anyukája, annak társamnak, kedvel, rám meri bízni, lányát, aki,

 

     21éves ő ki tudja mutatni fele baráti szeretet.  Mi is kezdjük gyakorolni, van,

 

     Mit sajnos, mert mai világ 1része szeretetre vágyik de, nincsen ember, aki,

 

     Továbbítja ezt szeretet, ahogy 1gyik beteg társunk kezdte el velem.

 

    Félre értések kedvé ér írom ő 21éves én meg 35, vagyok és fele baráti,

 

    Szeretet gyakoroljuk.  Ami nagyon fontos ember életébe. 

 

    Evvel evangélium idézetet osztom meg önökkel 

 

 1Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. 2Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. 3Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. 4Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. 5Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. 6Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég. 7Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. 8Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. 9Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. 10Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. 11Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. 12Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. 13Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. 14Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. 15Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. 16Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. 17Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!

 

, fele baráti szeretet

         Egy ma nagyon szép szeretetről, osztok meg önökkel, tegnap alapítvány,

 

         Össze jövetelünk volt eljött, a beteg tesztvérünk, aki igazán tudja szeretni,

 

        Fele barátját .elmondom   maguknak   ez   fele   baráti  szeretet  nála  2005

 

        Őszén láttam meg alapítványba, de akkor oda jött, én felém, beszélgetünk,

 

        Pár mondatot, és én akkor mentem, másik fele barátomhoz. De ők 1gyetlen,

 

       1alkalomal jöttek el közéjük, nem jöttek többet. Én pedig maradtam, többi  ,

 

       Beteggel. De én nem bánom.  Így ismertem fogadtam el egyik beteg, társz,

 

       Aki, nagyon igazán tudja szeretni fele barátját. Rajtam kezdete 2alkalomal,

 

      Fele baráti szeretet, de az én szerintem soha nem fog meg süni azért merem,

 

      Ezt mondani anyukája, annak társamnak, kedvel, rám meri bízni, lányát, aki,

 

     21éves ő ki tudja mutatni fele baráti szeretet.  Mi is kezdjük gyakorolni, van,

 

     Mit sajnos, mert mai világ 1része szeretetre vágyik de, nincsen ember, aki,

 

     Továbbítja ezt szeretet, ahogy 1gyik beteg társunk kezdte el velem.

 

    Félre értések kedvé ér írom ő 21éves én meg 35, vagyok és fele baráti,

 

    Szeretet gyakoroljuk.  Ami nagyon fontos ember életébe. 

 

    Evvel evangélium idézetet osztom meg önökkel 

 

 1Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. 2Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. 3Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. 4Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. 5Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. 6Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég. 7Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. 8Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. 9Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. 10Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. 11Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. 12Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. 13Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. 14Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. 15Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. 16Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. 17Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!

 

NÉlkülem volt nappali foglalkózás

        Nálam, a nélküli kezdtek, nappali foglalkoztatást, most hétfői napon. Vasárnap

 

        Szóltam, a pedagógus Marika néninek nyissa ki foglalkozásra termet, amikorra,

 

        Megy foglalkozásra, mert sajnos egésznap, nem tudok lenni, kinti temető dolgok,

 

        Elfoglalnak, hétfői napon, akkor mondtam, zárjon is be én csak este be mentem.

 

        10perce megyek haza. Most hétfői napon. Kinyitódta nappali foglalkozásra termet,

 

        Pedagógus Marika néni. Reggel 8órakor, érkezet, meg, ott várta őt Erzsike, be

 

        Mentek, terembe, beszélgetek, kicsit közbe Erzsike, lefőzte egy magának kávét,

 

       Meg itta. Reggel 8: 10kor meg jött Horváth, Zoli, Tomi, Laci, Horváth, Zoli,

 

      Anyukája hozta, mind 3mukat de ment is tovább, Zoli, anyukája otthoni munka,

 

      Vár rá. Reggel 8: 15kor meg érkezet, Bagó Zoli meg beszélték, dolgokat neki,

 

      Kezdtek, szőni, subázás, számolni, virágültetés B, Zoli folytatta, írás gyakorlását, ami,

 

      Szép Lassan fejlődik. Délelőtt 10: 00kor neki kezdtek, paradicsomos leves, és sütőtök,

 

      Elkészítéséhez, mind 2 nagyon finom volt el is fogyott, nagyon hamar. Én nem igazán,

 

      Szeretek hiányozni, foglakósról, úgy szeretem én nyitók, tudom, rendbe van minden,

 

      De így is meg tudok mindet, nálunk, nincsen titok. Délbe ment mindenki haza.

 

     Jó volt hangulat.

 

                                           Hozzávalók:

ŰŰEgyszerű paradicsomleves

 

·        1 kg paradicsom

·        20 dkg betűtészta

·        2 dkg liszt

·        1,5 evőkanál olaj

·        cukor

·        só

A paradicsomot tisztítsd meg, majd negyedeld fel. Fél liter vízzel öntsd fel, és tedd fel főni. Amikor a héja levált, botmixerrel törd át az egészet.

Az olajból és a lisztből készíts rántást, és sűrítsd be vele a levest. Ízlésed szerint ízesítsd sóval, cukorral. Főzd bele a betűtésztát, és már hűtheted is.

 

töltött sütőtök egy végtelenül egyszerű recept, remek főételként ebédre vagy köretként egy ünnepi menü keretében. A bacon és a sütőtök remekül kiegészítik egymást, a dió pedig egy új dimenziót biztosít az ízek kombinációjában. Kezdők is könnyen el tudják készíteni..

Hozzávalók (személyenként)

·        ½ kis sütőtök (hosszában felezve)

·        4 szelet füstölt bacon vagy pancetta

·        6 feles dióbél (apró darabokra törve)

·        1ek sherry ecet

·        Olaj

Elkészítés

A sütőtököt magtalanítjuk, megkenjük olajjal és előre melegített sütőben puhára sütjük (30-45 perc).

A bacont apró kockákra vágjuk majd serpenyőben ropogósra sütjük. Hozzáadjuk a dió darabokat, 30 másodpercig megforgatjuk, majd leöntjük az ecettel. Felforraljuk, és levesszük a tűzhelyről.

A sütőtököt kivesszük a sütőből, egy villával kicsit áttörjük a húsát, majd megtöltjük a diós bacon keverékkel.

Melegen tálaljuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÉlkülem volt nappali foglalkózás

        Nálam, a nélküli kezdtek, nappali foglalkoztatást, most hétfői napon. Vasárnap

 

        Szóltam, a pedagógus Marika néninek nyissa ki foglalkozásra termet, amikorra,

 

        Megy foglalkozásra, mert sajnos egésznap, nem tudok lenni, kinti temető dolgok,

 

        Elfoglalnak, hétfői napon, akkor mondtam, zárjon is be én csak este be mentem.

 

        10perce megyek haza. Most hétfői napon. Kinyitódta nappali foglalkozásra termet,

 

        Pedagógus Marika néni. Reggel 8órakor, érkezet, meg, ott várta őt Erzsike, be

 

        Mentek, terembe, beszélgetek, kicsit közbe Erzsike, lefőzte egy magának kávét,

 

       Meg itta. Reggel 8: 10kor meg jött Horváth, Zoli, Tomi, Laci, Horváth, Zoli,

 

      Anyukája hozta, mind 3mukat de ment is tovább, Zoli, anyukája otthoni munka,

 

      Vár rá. Reggel 8: 15kor meg érkezet, Bagó Zoli meg beszélték, dolgokat neki,

 

      Kezdtek, szőni, subázás, számolni, virágültetés B, Zoli folytatta, írás gyakorlását, ami,

 

      Szép Lassan fejlődik. Délelőtt 10: 00kor neki kezdtek, paradicsomos leves, és sütőtök,

 

      Elkészítéséhez, mind 2 nagyon finom volt el is fogyott, nagyon hamar. Én nem igazán,

 

      Szeretek hiányozni, foglakósról, úgy szeretem én nyitók, tudom, rendbe van minden,

 

      De így is meg tudok mindet, nálunk, nincsen titok. Délbe ment mindenki haza.

 

     Jó volt hangulat.

 

                                           Hozzávalók:

ŰŰEgyszerű paradicsomleves

 

·        1 kg paradicsom

·        20 dkg betűtészta

·        2 dkg liszt

·        1,5 evőkanál olaj

·        cukor

·        só

A paradicsomot tisztítsd meg, majd negyedeld fel. Fél liter vízzel öntsd fel, és tedd fel főni. Amikor a héja levált, botmixerrel törd át az egészet.

Az olajból és a lisztből készíts rántást, és sűrítsd be vele a levest. Ízlésed szerint ízesítsd sóval, cukorral. Főzd bele a betűtésztát, és már hűtheted is.

 

töltött sütőtök egy végtelenül egyszerű recept, remek főételként ebédre vagy köretként egy ünnepi menü keretében. A bacon és a sütőtök remekül kiegészítik egymást, a dió pedig egy új dimenziót biztosít az ízek kombinációjában. Kezdők is könnyen el tudják készíteni..

Hozzávalók (személyenként)

·        ½ kis sütőtök (hosszában felezve)

·        4 szelet füstölt bacon vagy pancetta

·        6 feles dióbél (apró darabokra törve)

·        1ek sherry ecet

·        Olaj

Elkészítés

A sütőtököt magtalanítjuk, megkenjük olajjal és előre melegített sütőben puhára sütjük (30-45 perc).

A bacont apró kockákra vágjuk majd serpenyőben ropogósra sütjük. Hozzáadjuk a dió darabokat, 30 másodpercig megforgatjuk, majd leöntjük az ecettel. Felforraljuk, és levesszük a tűzhelyről.

A sütőtököt kivesszük a sütőből, egy villával kicsit áttörjük a húsát, majd megtöltjük a diós bacon keverékkel.

Melegen tálaljuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy gyermek levele szüleihez

Egy gyermek levele szüleihez

Ne vegyél nekem dolgokat, amelyekre Te hiába vágytál!
Ne érezz bűntudatot, ha nem tudsz megadni nekem mindent, amire fáj a fogam.Néha csak azért kérek valamit, hogy láthassam, hol a határ.
Add nekem az idődet!Kérdezd meg, mi történt az iskolában!
Beszélgess velem arról, hogy mit gondolok.
Érdeklődj afelől, hogyan oldom meg feladataimat!
Taníts engem a jóra, és mondd el, mi a rossz!
Vitassuk meg terveinket! Bátoríts választásaimban!
Dicsérj, ha megérdemlem! Terelj jó útra, ha tévedtem!
Higgy nekem, bízz bennem!Irányításoddal jó utat fogok választani.
Ha magam mellett tudlak, nem csatlakozom bandákhoz, távol tartom magam az alkoholtól, és a drogoktól.
Magyarázd meg nekem a gyógyszerhasználat szabályait és figyelmeztess a droghasználat veszélyeire!Szeress és hagyd, hogy szeresselek!
Szeress akkor is, ha rossz vagyok! Mutasd ki szeretetedet még abban az esetben is, ha nem tetszik neked a viselkedésem!
Bocsáss meg nekem! Fejezd ki megértésedet tévedéseimkor!
Add értésemre, hogy mindig van esély az újrakezdésre!
Engedd meg, hogy tetteimért én vállaljam a felelősséget!
Javíts ki, mondd el, ha tévedtem, de sose tedd ezt mások előtt!
Kérlek, sose hasonlíts másokhoz, különösen ne a testvéreimhez!
Büntess meg, ha rosszat teszek! Ismerd el, ha jót cselekszem!
Ne parancsolj nekem, kérj tőlem! Ez összetartozásunk érzését jelenti számomra.Ha megkérsz valamire, boldogan megteszem majd.
Bánj velem úgy, mint a legjobb barátoddal!
Figyelj rám, ha szeretnék megbeszélni veled valamit!
Még csak gyerek vagyok, de nekem is vannak gondjaim, aggodalmaim.
Tiszteld a bánatomat, fájdalmamat.Mondd sokszor, hogy szeretsz engem!Erősíts meg abban a tudatban, hogy különleges vagyok, és mindig szeretni fogsz, bármi történjen is. Részed vagyok, valami különös dolog, a szerelem teremtett.Megígérem, hogy megtanulok viselkedni, mondani fogom, hogy ,,Bocsáss meg!”, ,,Kérlek szépen…”, ,,Köszönöm.”, “Sajnálom a történteket.” – szóval mindent, amit elképzeltél, amikor beszélni tanítottál.Mondani fogok majd mást is, pl. hogy ,,Szeretlek Benneteket!”.
Mindenekelőtt tanítsatok a szeretetre, hitre és az emberek, országunk tiszteletére!

 

Bográcsozás napunk együtt csapat majd nem

        Nagyón szépen összejöttük múlt hét szombati alapítvány össze jövetelkor most kicsit,

 

        Rendhagyó volt, bográcsoztunk közösen. Erzsike, barátja,(Feri eljött közénk és elkezdtek

 

        Sürögni majd konyhán, én múlt szombaton délután 12: 40jötem addig kaput kinyitotta ,

 

        Pedagógus Marika néni ment el dolga volt később jött, mert ő hozta bogrács állványt,

 

       Azért jött ellődtem 10percel. Ahogy meg érkezetem, gyorsan meg ittam kávémat, neki,

 

       Ált. Erzsike, barátja,(Feri) krumplit hámozni, de Bagó Zoli, anyukája, délután 13: 00kor,

 

       Érkezet, meg be, segítet Erzsike, Feri, délután 13: 05kor meg érkezet Horváth Zoli, Tomi,

 

       Horváth Zoli, anyukája hozta őket, marat is, segítet bográcsban készült paprikás,

 

       Krumpli, elő készítését. Addig Horváth Zoli, én késztetűk bogrács állványt, begyújtóst,

 

       Alá, evvel meg volt Horváth Zoli, mint tűz felelős, begyújtót bogrács alá én, meg kever –

 

       Getem hagymát lenne égjen. Délután 13: 40kor. akkor már meg is érkezet, Kati, Piros,

 

       Laci, Zsanett, beköszöntek, beszélgetek. Délután 14: 00kor meg jött elnök asszony meg

 

       Kávéztunk, Erzsike főzte kávét le, mi addig sürögtünk, forogtunk el, készüljön paprikás,

 

       Krumpli.  Délután 14: 05 kor Elnök asszony, Kati, Piros, Laci, Zsanett, Feco elkezdetek,

 

       Diót összeszedni. Délután 15: 30kor végzetek vele neki kezdtünk paprikás krumplit meg,

 

       Enni nagyon finom volt. Kicsi probléma volt hol együnk szólt Elnök asszony, nekem,

 

       Kicsit döntsél hol együnk el, döntöm hol együnk, helyet készítettem, meg ettük paprikás,

 

       Krumplit. Közbe meg beszéltük. Hívjuk, Zsanett, Egerbe de, csatlakoztak hozzá Kati,

 

       Piros, Laci, Fecó, jó volt hangulat meg érkezet Lenke, Ági ők is ettek krumpliból.

  

       Délután 16: 00 kor, elmarat, névnapokat meg tartottuk, elmosogatunk. Délután 16: 30kor

 

       Mentünk haza,

 

 

                                    Képen közös paprikás krumpli evészet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Együt csapat

         Ma egy szép számmal gyűltünk össze utaztunk el Egerbe. El is mondom hogy történt

 

         Ez mondtam szombaton alapítványi össze jövetelkor, meg kértem Horváth Zoli,

 

         Anyukáját szóljon Pirosnak, engedje Zsanettot, el igent rá, kapott lehetőségen

 

         Piros el akart jönni. Mondata Piros, Katinak, nem tud a nap elmenni, szóljon oda be

 

         Ahova kel, ere Katinak,  Fecó kedve akadt eljönni, velünk Egerbe. Összes létszám 16fő

 

         Ilyen még nem volt nappali foglalkozósai ennyin elmennek, szülők kedve szökken el,

 

         Eljönnek velünk.  Szerda reggel, 7: 15kor templomnál engem fel vetek, Horváth Zoli

 

         Anyukája kihozott minket, Tomit, Lacit, Horváth Zoli engem, vasútállomásra, kint,

 

         Vártak, Bagó Zoli, anyukája velünk jön, mert szeret velünk jönni, kirándulni. Erzsike

 

         Kint várt minket, volt meg lepetés meg barátja eljön velünk kirándulni, Horváth Zoli

 

         Anyukája, velünk jön, Gyuri Bácsi, jön velünk, szeret velünk ilyen helyekre eljönni.,

 

         Tura, hatvan egy megállott mentünk vonattal. Közbe beszélgetünk. Hatvanból- Egerbe,

 

         Reggel 7: 54 indult vonaton Horváth Zoli mesélte vonat élményeit, mindenkinek ,

 

        Közös beszélgetés volt, ki maradjon majd Egerbe, várbörtönbe, egyikünk se marad ott,

 

        Majd Tomi mondta engem. Felnőttek kávézgattak, én is tartódtam velük, mindenki  ,

 

       Nagyón jó érezte magát. Reggel 9: 15kor érkezetünk meg, egerbe. mentünk buszágáló,

 

       Hoz, Zsanett fáj, egy tesztrésze, de minden kép velünk akart jönni Egerbe, szeret  ,

 

       Kirándulni. Délelőtt 10: 30kor Egerbe néztük, képtárat, Dobó István sírhely emlékét,

 

      Kazamatát meg néztük Egerbe. Tomi első nyilat meg vette magának, a nélkül belépő,

 

      Jegy árát akarta, kifizetni. Délután 13: 00kor várbörtönt meg néztük senki nem hagy,

 

      Tunk ott, vicceltünk, délután 14: 00 indultunk haza Egerből, volt feltételünk Egernek,

 

      Egy hírességét majd kóstolni a nélkül nem mentünk volna, lehetséges. Egerből –hatvan,

 

 

      Ba, vonat 14: 50kor mindenki nagyon fáradt, és jó kedv meg volt mindenkinek. Egész,

 

      Vonaton. Hatvanba 16: 11kor érkeztünk meg kicsit futunk el, érjük  turára érkező vonatót,

 

 

Így délután 16: 30kor otthon volt mindenki fáradt, és élményekkel teli napúk volt mai.

                                        képek  kirándúlásról

 

                                                             Tomi

                                      FECO 

 

                                          KÉPEN EGYÜT  CSAPAT

 

 

Egy kirándulós napunk együtt csapat majd nem

         Ma egy szép számmal gyűltünk össze utaztunk el Egerbe. El is mondom hogy történt

 

         Ez mondtam szombaton alapítványi össze jövetelkor, meg kértem Horváth Zoli,

 

         Anyukáját szóljon Pirosnak, engedje Zsanettot, el igent rá, kapott lehetőségen

 

         Piros el akart jönni. Mondata Piros, Katinak, nem tud a nap elmenni, szóljon oda be

 

         Ahova kel, ere Katinak,  Fecó kedve akadt eljönni, velünk Egerbe. Összes létszám 16fő

 

         Ilyen még nem volt nappali foglalkozósai ennyin elmennek, szülők kedve szökken el,

 

         Eljönnek velünk.  Szerda reggel, 7: 15kor templomnál engem fel vetek, Horváth Zoli

 

         Anyukája kihozott minket, Tomit, Lacit, Horváth Zoli engem, vasútállomásra, kint,

 

         Vártak, Bagó Zoli, anyukája velünk jön, mert szeret velünk jönni, kirándulni. Erzsike

 

         Kint várt minket, volt meg lepetés meg barátja eljön velünk kirándulni, Horváth Zoli

 

         Anyukája, velünk jön, Gyuri Bácsi, jön velünk, szeret velünk ilyen helyekre eljönni.,

 

         Tura, hatvan egy megállott mentünk vonattal. Közbe beszélgetünk. Hatvanból- Egerbe,

 

         Reggel 7: 54 indult vonaton Horváth Zoli mesélte vonat élményeit, mindenkinek ,

 

        Közös beszélgetés volt, ki maradjon majd Egerbe, várbörtönbe, egyikünk se marad ott,

 

        Majd Tomi mondta engem. Felnőttek kávézgattak, én is tartódtam velük, mindenki  ,

 

       Nagyón jó érezte magát. Reggel 9: 15kor érkezetünk meg, egerbe. mentünk buszágáló,

 

       Hoz, Zsanett fáj, egy tesztrésze, de minden kép velünk akart jönni Egerbe, szeret  ,

 

       Kirándulni. Délelőtt 10: 30kor Egerbe néztük, képtárat, Dobó István sírhely emlékét,

 

      Kazamatát meg néztük Egerbe. Tomi első nyilat meg vette magának, a nélkül belépő,

 

      Jegy árát akarta, kifizetni. Délután 13: 00kor várbörtönt meg néztük senki nem hagy,

 

      Tunk ott, vicceltünk, délután 14: 00 indultunk haza Egerből, volt feltételünk Egernek,

 

      Egy hírességét majd kóstolni a nélkül nem mentünk volna, lehetséges. Egerből –hatvan,

 

 

      Ba, vonat 14: 50kor mindenki nagyon fáradt, és jó kedv meg volt mindenkinek. Egész,

 

      Vonaton. Hatvanba 16: 11kor érkeztünk meg kicsit futunk el, érjük  turára érkező vonatót,

 

 

Így délután 16: 30kor otthon volt mindenki fáradt, és élményekkel teli napúk volt mai.

                     képek  kirándálsról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy szemtelenségek felé fordul világ

          Egy fontos gondolatot osztok meg önökkel.  Nagyon nagy bajba van az orrságunk.

 

         Majd nem médiaadó rombója az emberek erkölcsi helyzetet, ha,  rtl klub nézi ember,

 

         Este 9kor mit lát való világ 5ahól javából, folynak az erkölcstelenségek, és ez ugyanez,

 

         Tv2 nyomatja  összeseskűvők ez is erkölcstelen magatartást, nyújt embereknek így,

 

         Gyerekek, meg felnőttek, hiába keresnének, kicsi sorakozó műsora, nem mást találnak,

 

         Mit, erkölcstelenséget, igazat adók, aki nagy ívbe kerüli ezeket, csatornákat, mert kerüli,

 

         Ezt, szemetlen világot, bárhova kapcsol ember mindenütt ez szemtelenségek, folynak,

 

         Még lassan csapol ez fog menni. Én kikapcsoltam tévémet nem is szoktam használni,

 

         Ezek miatt. Média tönkre teszi idegünket, átformálja embereket, ezt tanuld tőlünk,

 

         Másoknak nincsen ránk hallágas.  Ne másra és mentekel, emberek erkölcstelenségek,

 

         Felé, sajnos imádkozunk ezek emberek ér meg térjenek, és ne kövessék tovább ezt,

 

         Ezt erkölcstelen, beteg világot, ez média ne tegye tönkre, fertőzze világot. A felé ,

 

         Hajlik az egész világ sajnos imádkozunk meg térjenek ezek emberek.

 

 

       Szülők imája rossz útra tért gyermekükért ,

Jézus, emberek Megváltója, ki az elhagyott anyának visszaadtad egyetlen gyermekét, s ki a tékozló fiú képében oly szelíd kegyességgel fogadtad az eltévelyedett gyermeket, méltóztassál visszahívni és visszavezetni az enyémet is, kit a szenvedélyei elragadtak tőled, tőlem és kötelességeitől.
Ó, Istenem! Esedezve kérlek, nyisd fel szemét, intsd meg szívét, tépd szét kötelékeit, önts belé bátorságot, hogy visszatérjen a családi élet tiszta örömébe, hogy második Szent Ágostonként keressen újra téged, és mint a bűnbánó Magdolna, átölelje szent lábadat! Mert az irgalom, könyörület és emberszeretet Istene vagy, és téged dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

 

 Most  következő  képek   régi  kürtös  kalács  képei  

 

  Nappali foglalkozós gyerek,  látható

 

 

        

 Horváth Zoli  pedagógus  Marika  néni  látható

egy szép kirándulási napunk meg beszélése

        Nagyón jól  kezdet  nappali  foglalkozói napunk. Én reggel 7: 45kor érkeztem, Meg,

 

        Elkelt pakolni szombati bográcsozás utáni edényeket, fának maradékát zsákba ne,

 

        Vegyék és re ez is volt gyerekek felnőttek számára. Nagyón jól sikerült bográcsozás,

 

        Bővebben most csütörtökön írok le róla. Itt, ezen helyen. Lukács naplójában. Reggel,

 

        8kor meg érkezetek Horváth Zoli, Laci, Tomi, Horváth Zoli anyukája hozta őket,

 

        Elmondtam mondani valómat szerdán mindenki, reggel 7: 20-7: 30 legyen kint,

 

        Állomáson meg kel venni jegyeket. Vonat. Szerdai kirándulás Egerbe alapítványi,

 

 

        Szülök, meg hallották hova mennek gyerekei rögtön majd nem összes alapítványi,

 

        Szülök velünk, jönnek, így 15fővel megy nappali foglalkoztató kirándulni.  Felnőttekkel

 

       Együtt alig várják már Erzsike, Laci, Tomi, Horváth Zoli együtt legyen csapat szerdán.

 

       Reggel 8: 15 kor meg érkezet Erzsike pedagógus Marika néni Bagó Zoli egyszerre jöttek,

 

       Meg gyorsan neki álltunk meg beszélni Egri kirándulást, mit fogunk látni én is segítem,

 

       Marika nénik egri dolgok meg beszélésébe, én idén gyáron jártam ara, más gyerekkel,

 

       Addig Erzsike, amíg mi ezt meg beszéltük oda rakta kávét, Erzsike én meg ittuk kávét,

 

       Folytattuk meg beszélést. Reggel 9órátol kézi munkálkodás, rajzolás szövés zenehallgatás

 

       Volt délelőtt 10 óra fele neki kezdek tarhonyás krumpli, birsalma kompót elkészítéséhez,

 

      Nagyón finom sikerült el is fogyott hamar. Délbe mentek haza, mindenki jó érezte magát,

 

     Mai, nap folyamán, Erzsike, meg lepetést hoz kiránduláshoz, mindenki várja nagyon ,

 

     Azt, napot eljöjjön szerdai nap.

 

 

                                          Birsalma  kompót  hozzá  valói  

 

Alma, birsalma kompót, – befőtt

3nagyobb jonathán alma

1 evőkanál  fahéj  

4 szem szegfűszeg

legalább 15 dkg cukor

víz

 

Az almákat meghámozom, kivágom a csutkáját és cikkekre vágom. Annyi vízzel amennyi ellepi és legalább 15 dkg cukorral a fahéjjal szegfűszeggel együtt felteszem főni.

Nagyon hamar megfő, ha szükséges még utána cukrozom. Kihűlés után fogyasztandó.

 

Ugyanez birsalmából is főzhető. Abba sokkal több cukrot kell tenni. De sokkal finomabb is. Birsalmakompótot érdemes többet készíteni, és elkészülte után befőttes üvegekbe zárva a hűtőben tárolni.

 

Ugyanígy készült a birsalma befőtt is, de ott forrón kell üvegekbe szedni a birsalmát, és forrón kell a szirupot ráönteni, passzentosan lezárni az üveget a csavaros fedővel és két három alkalommal fejre- talpra állítani az üveget. Ezzel az üvegbe rekedt levegőt csírátlanítom, ugyanis át kell neki néhányszor haladni a forró anyagon és ezalatt csíramentessé válik. Már az utóbbi időben nem teszek bele semmiféle tartósítószert, de figyelemmel kell kísérni a kamrában, nehogy megromoljon.

 

                  Tarhonyás  krumpli    

    

Hozzávalók:tarhonya
3burgony/lehet új is/
hagyma

bors

5dkg  zsír

25dkg tarhonya

10dkg reszelt sajt

pici vegeta Elkészítés:MEgpiritom a tarhonyát,felöntöm vizzel kb.2 szer annyival mint amennyi a tarhonya,majd beleteszem a krumplit pucolva és karikára vágva,a hagymát egészbe rakom bele,sóval,vegetával pici borsal izesitem.
puhára fözöm.
nagyon egyszerü olcsó étel.
én salátával szoktam tálalni:-

 

            képen  mostani  bográcsozás  látható  

 

 

Egy szép célom

         Ma én Szentkútra utaztam el  turai hívekkel. Reggel 8kor volt indulás szentkútra.

                                                                                                                                

         Busszal mentünk oda, útközbe beszélgetünk jó sokat. Reggel 9: 00érketünk oda  ,

 

         Szentkútra. Ott elvégezheti lelki dolgát mindenki, mert búcsújáró hely én is kaptam,

 

         Elvégezheti lelki dolgomat, hamar végzetem én így nem jártam. Mondtam magamba,

 

         Elmegyek remete barlangot, megnézi, volt időm 1: 30perc miséig menyünk meg nézni,

 

         Remete barlangot. Egy helyre akartam meni remete barlang volt fél utam vége azért ,

 

         Ezt barlang után meni akartam le hívekhez, de más csoport 4fő néz táblát, mondtam,

 

         Ő Szűz Mária forrást keresi de, ahhoz lekel, meni, úgy tudta én meg mondtam neki,

 

         Nem kel lemeni fel kel, meni egyenesen tovább. De pontosan én se tudtam azért ,

 

         Nem őket, így martam hátul, de 4kűzűl egyik se tudta le fele vezető utat fentről,

 

         Így vak vezetet világtant, de rossz útvonal, Árkon, bokron, hegyeken át, eljutunk,

 

         Szűz Mária forrás hoz. De nagyon rövid idő gyorsan meni misére, kerestek embert,

 

         Ki vigye ünnepélyesen balda hint meg volt 4ember az is turai voltak képre, kerestek,

 

         2embert az meg oldott, főnököm, oldotta meg, meg de volt még probléma azt én meg,

 

        Ki vigye rendház keresztjét főnököm, vidd te Sanyi igent, mondtam. El kezdődött mise ,

 

        Minden, nagyon szép volt. Elérkezet idő, amikor nekem, rendház keresztjét kelet vinnem

 

        Legelöl evvel bizonyítódtam, igenis rám lehet számítani ilyen szép ki tüntető dolog más,

 

       Nem engedik meg más rendház keresztjét, vinni ilyen ünnepélyes mise alatt, azóta ki,

 

      Hóztam magam én ilyen szép ki tüntető dologba, nem részem, más rend rendház kereszt,

 

      Jét vinni. Délután 2kor jöttünk haza, avval köszönt híveknek itt elöljáró húzzuk meg,

 

      Én hallgattam ere sora főnököm sütött el hívek előtt. Evvel bizonyítódtam, rám lehet

 

     Számolni ilyen  szép  dologba is  ami  mai  napon  adtak  meg  nekem , égiek  közben ,

 

     Járásban.