velem tettétek!

         Mindenki járt olyan helyezettbe, segítsen ember társán. én  ezt  nap  mint  nap

 

         Gyakorlom .olyan  helyzetbe ,gyakorlom ezt hogy  csörög  telefonom  hívnak 

 

         Keresem, meg egy nőt fölkerestem mondta. most nem segít tenni dolga, van

 

         Én benned bízok,  segít, tel  rajta .gyorsan  el  kezdek  cselekedni,  amire másik

 

         Ember  segítséget  kért  el  tudjam   látni  őt  amire szűksége  van  gyorsan el intézem

 

         Legyen  meg  neki. Ruha kelet  közeli ruha  felelőst  fel  kéne  pár  ruha  adj neki de

 

         Meg beszélt   dolgok  szerint  cselekedj. És azt  tetem  volt  olyan   estem  is   valakinek

 

         Meg  tetszet   egy     valami  én   meg  nem  akartam  hordani  adtam  hagy  ürüljön neki

 

         Úgy  is   rászorul  ara   ruha  .olyat  életem  át   betegen  segítetem ,meg   hallgattam  jó

 

         Tanáccsal  el  láttam.

 

(Mindenekelőtt azt érdemes látnunk, hogy a tét az, hogy üdvösségre jutunk vagy sem. És ezt az határozza meg, hogy miként élünk. Az evangélium szemléletes hasonlata szerint mindazok, akik az éhezőkben, a szomjazókban, az idegenekben, a ruhátlanokban, a betegekben és a bebörtönzöttekben, tehát a szegényekben és a nélkülözőkben meglátják Krisztust és segítséget nyújtanak nekik, azok e felebaráti szeretetükért elnyerik az üdvösséget. Akik viszont elmulasztják a felebaráti szeretet gyakorlását az emberek iránt, mert nem látták meg rajtuk Krisztus arcát, az örök kárhozatra kerülnek. Pontosan tudjuk tehát, hogy mit fog számon kérni tőlünk Isten. Nagyon ostobának, földhözragadtnak kell lenni ahhoz, hogy ennek ismeretében valaki továbbra is könnyelműen vegye a felebaráti szeretetet.

A mai evangélium érdekes színt ad ahhoz, hogy templomainkban Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan ezen a napon országszerte gyűjtést tartunk a karitász, a szeretetszolgálat javára. A plébániai, egyházmegyei és országos karitász csoportok és szervezetek adományainkat arra használják fel, hogy az éhezők ennivalóhoz jussanak, a ruhátlanok ruhát kapjanak, a hajléktalanok orvosi ellátást kapjanak. A karitász önkéntes munkatársai azonnal a természeti katasztrófák és más vészhelyzetek helyszínére sietnek, hogy a károsultaknak anyagi támogatást nyújtsanak, de ugyanilyen fontos bajba kerültek lelki segítése is. A cselekvő szeretet szép példáit tapasztalhattuk meg az elmúlt években például az árvizek vagy a vörös iszap áradat után, amikor a pusztítás láttán az együttérzésen túl sokan adakoztak a mindenüket elvesztett emberek és családok számára. Hála Istennek az elmúlt hónapokban Magyarországon nem volt hasonló katasztrófa, de továbbra is szükség van arra, hogy támogassuk az egyházi szervezetek karitatív munkáját, hogy eljuthassunk minden rászorulóhoz. Szegényeket, rászorulókat nem csak a televíziós híradásokban láthatunk, hanem a mi környezetünkben is élnek. Az önmagát a szegényekkel és nincstelenekkel azonosító Jézus szavai egyértelműek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!

 

Imádság:

Uram, Jézusom! Tudom, hogy életem nagyszerű lehetőség arra, hogy embertársaim segítésével kimutassam irántad való szeretetemet. Mindenkiben, de főként a szegényekben a segítségre szorulókban téged akarlak látni, a te arcodat szeretném felfedezni, neked igyekszem segíteni. Segíts, hogy soha ne mulasszam el a segítségnyújtást és jócselekedeim érdemként számítsanak majd a végső ítéleten!