kírimi eset

        Ma egy nagyon rossz hírt közlök magukkal, tegnap este, picit bekapcsoltam

 

        Tv meg néztem  teletexen milyen hírek van   egy   nagyon  borzalmas  híren

 

        Akadt  fel   szemem ,leírja  édes anya   meg  szülte  gyerekét ,elkezete  felnevelni

 

        És idő  után  nem   kelet  neki ,betegen  szülte  meg  gyereket  egyből  úgy gondolta

 

        Beteszi fagyasztó ládába, de ezt férje meg  látta  egyből szolt  nagyobb  embereknek

 

        Jöjjenek ellenőrizni. Édes anya, úgy tudom orvoshoz vitték baj van vele. Azért  nem

 

        Így  kéne    báni  beteg   gyerekkel . ha  már  vállalta  mind2 szülő  fel neveli  gyereket.

 

        Ne   döntsön  így  édes  anya  ,ha  már   beteg   ,akkor is   fel  nevelnie. Én  is   beteg

 

        Vagyok  úgy  hoztak   vissza  édes anyám   kérésére .

 

A gyermek holttestére a napokban talált rá a nő élettársa, aki azonnal értesítette. Nagyobb  embereket.

Fagyasztóládába rejtette újszülött gyermekét egy fiatal nő egy Kaposvár környéki településen.

      

 

 Imádkozunk  édesanyáért  jó útra  térjen  ne kövesen  bűnt máskor.             

 

 

Szülők imája rossz útra tért gyermekükért ,

Jézus, emberek Megváltója, ki az elhagyott anyának visszaadtad egyetlen gyermekét, s ki a tékozló fiú képében oly szelíd kegyességgel fogadtad az eltévelyedett gyermeket, méltóztassál visszahívni és visszavezetni az enyémet is, kit a szenvedélyei elragadtak tőled, tőlem és kötelességeitől.
Ó, Istenem! Esedezve kérlek, nyisd fel szemét, intsd meg szívét, tépd szét kötelékeit, önts belé bátorságot, hogy visszatérjen a családi élet tiszta örömébe, hogy második Szent Ágostonként keressen újra téged, és mint a bűnbánó Magdolna, átölelje szent lábadat! Mert az irgalom, könyörület és emberszeretet Istene vagy, és téged dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen