egy készülődés adventre

         Ma egy gondolatot hoztam önöknek. Evvel, vasárnappal meg kezdtük advent idő

 

         Szakát élni. Ahol várakozás, idejét üljük meg. legyetek éberek  nem   szem  órát

 

         Mikor  jön  el .  házi gazda  őrködik  házánál  ,éber legyen  jön  kívül  álló  ne

 

         Engedj ebe. Portás  ő  is   őrködik  , mert  nem  mikor  jön  váratlan idegen .meg

 

         Szabadit  vagyonuktól .  Pár ével   ezelőtt  én is  portás  szolgálatot  tölttetem ,be

 

         Akkor nagyon éberen őrködtem ne jöjjön vad idegen ház területére, és képzeljék

 

         Sikerült  meg  védeni   házat .én   adventi  időszakba  .én  várom,  Úr eljövetelét  .

 

         Át  gondolom   min  kel  javítani ,életembe.  Én   most   tv   világ  szennyet  ki

 

         Zártam életembe. most adventi, időszakba éberebb figyelmesebb legyek másokhoz.

 

         Engem éberen találjon  úr .

 

       A mai nappal, Advent 1. vasárnapjával elkezdődik a karácsonyi előkészület ideje. Új egyházi, liturgikus év kezdődik, s e fordulat lehetőséget ad nekünk, hogy változtassunk életünkön. Könnyen beláthatjuk, hogy a magunk erejéből nem vagyunk képesek arra, hogy gyökeresen változtassunk életvitelünkön, s talán ezt nem is tartjuk szükségesnek. Egyáltalán képes valami ilyen hatást, jelentős változást elérni bennünk? Egy cég azt ígéri reklámhirdetésében, hogy az általa kínált szupergyors internet megváltoztatja az ember életét. Mármint azokét, akik fizetnek a szolgáltatásért. Köszönjük szépen, de a technika inkább ne változtassa meg az életünket, mert már így is túlzottan elvonja figyelmünket emberi kapcsolatainkról. Van más lehetőség is: szerepelj egy televíziós valóságshow-ban és teljesen megváltozik az életed! Ha elviszed a főnyereményt akkor is, de ha nem, akkor is. Ez igaz, de ebből szintén nem kérünk, sőt, ezt a változást még az ellenségünknek sem kívánjuk. Mi változtathatja még meg az életünket? Ha megnyerjük a főnyereményt a lottón? Ha első helyezettek leszünk a tehetségkutató műsorban? Ha kipróbáljuk az új csodálatos hajfestéket vagy szépségápolási terméket? Ha megszerezzük magunknak a legújabb akciós terméket? Nem folytatom a kérdéseket. Ezek az ígéretek, szépen hangzó reklámmondatok aligha hoznak változást az életünkbe, vagy amilyet hoznának, arra valójában nincs is szükségünk.

Jézus személye, Jézus születése egészen más változást hozhat. Egy olyan változásra gondolok, amely felébreszti bennünk a gyermeket, a gyermeki lelkületet, hogy elindulhassunk a Gyermek, a betlehemi kis Jézus felé.

 

Mi már nem tévedezünk ilyen elképzelések között, hogy földi messiást meg politikai megváltót várnánk.

Minekünk már a Jó Isten tiszta fogalmat adott az Úr Jézusról, hogy Őt lélekben és igazságban kell imádni. Ilyen imádókat keres.

Mi már tudjuk, hogy mi az a manna, az égi kenyér, amellyel Isten a népét itt a földön ugyanúgy táplálja, mint az égieknek Ő maga a kenyere, étele, itala, mindene.

Mi már nem a Vörös-tengeren mentünk át, hanem a keresztség megtisztító vizén.

Mi már azt az ígéretet elnyertük, vagy el köll nyernünk, amit Ezekiel próféta mondott, hogy majd új szívet és új lelket adok nekik. A Szentléleknek az ajándékát megkaptuk, vagy legalább is könyörgünk érte minden nap, hogy művelje bennünk azt a pünkösdi csodát, hogy cseréljen ki bennünket, hogy igazán az Isten gyermekeinek a lelke vezessen bennünket minden nap.

Mi már új választott népként megyünk ki ebből az egyiptomi világból, az Isten országa elnyerésére. Tudjuk, hogy ki az ellenségünk, ki ellen kell küzdeni. Megkaptuk az Úr Jézus parancsát, az egyetlen parancsot, a szeret parancsát.

Az Ószövetséggel szemben mi már óriási gazdagságban élünk, előnyökben élünk. Az Úr Jézus, mint szőlőtő, az igazi szőlőtő vezet minket.

Nekünk csak tulajdonképpen egyetlen nagy föladatunk van: ez a mai evangéliumban megadott várakozás az Urunkra. Az Úr Jézus azt akarja ezzel a példabeszéddel, hogy a mi egész figyelmünk, minden képességünk beálljon az Ő személyére, mert Ő a mi Istenünk. Az eszünk, akaratunk, vágyaink.

.

 

Imádság:

Urunk, Jézus, teremts bennünk csendet, hogy az adventi időben rád, a te szavadra és útmutatásodra figyelhessünk. Teremts bennünk csendet, hogy lelkünk mélyén meghalljuk bűnbánatra hívó szavadat! Teremts bennünk csendet, hogy meghalljuk az adventi örömhírt: emberként fogsz megszületni. Teremts bennünk csendet, amelyből megszülethet az öröm, a beteljesül várakozás öröme.

 

 Ezt verset fogadják el.  Advent alkalmából .

 

Itt az Advent,
a szép Advent!
Nézzétek, ég az első gyertya!
Szállingozó hó
befedi a tetőket,
a kicsi falut, az erdőket.

Itt az Advent,
a kedves Advent!
Nézzétek, ég a második gyertya!
Alszanak a hegyek,
álmodik a völgy.
Hófehér takaró
a hegyi kunyhó fölött.

Itt az Advent,
az illatos Advent!
Nézzétek, ég a harmadik gyertya!
Pattogó tűz
bevilágítja a házat.
Alma, birsalma,
sütemények halma!

Itt az Advent,
a szent Advent!
Nézzétek, ég a negyedik gyertya!
Eljövendő Jézuska
mennybe vezet minket.
Szent orgonaszó,
szent időszak!