egy szeretet nap

 

Ennél sokkal jelentősebb esemény volt egykor Jézus születése, amelyet évszázadok óta megünneplünk Karácsony napján. Jézus születésének híre nem kerülhetett az újságok címlapjára, mert abban is időben nem volt újság. Nem szerepelt vezető hírként a híradóban, mert nem volt televízió. A pásztorok sem internetes közösségi oldalakról tudták meg a hírt, mert nem volt még számítógép, de nem is mobiltelefonon hívták fel őket az angyalok. A történet sokkal egyszerűbben indult. A karácsonyi éjféli mise imént felolvasott evangéliuma egyszerű szavakkal írja le a több mint 2000 évvel ezelőtti eseményeket. A római császár által elrendelt népszámlálás idején József elmegy jegyesével, Máriával Betlehembe. Itt tartózkodásuk idején jött el az ideje annak, hogy Mária megszülje gyermekét. Mivel a városban nem kaptak szállást, egy istállóban találnak menedéket, itt születik meg Jézus, akit édesanyja a jászol szalmájára fektet. Ugyanebben az estén a környéken nyájukat őrző pásztoroknak angyalok jelennek meg és elmondják, hogy megszületett a Megváltó. Egyszerű szavakkal elmondott egyszerű történet, amely akár a világ legismertebb története is lehetne, de mégsem az. A felmérések szerint ugyanis az emberek többségének igencsak hiányosak az ismeretei azzal kapcsolatban, hogy mit is ünneplünk karácsonykor. Németországban például csak az emberek fele tudja, hogy karácsony ünnepe Jézus Krisztushoz kapcsolódik. Angliában a kisiskolások egyharmada hiszi azt, hogy a háromkirályok az internetről tudták meg Jézus születését. Magyarországon pedig – annak köszönhetően, hogy évek óta ugyanazt a filmet mutatja karácsony este a televízió – a gyerekek többsége azt hiszi, hogy ilyenkor azt ünnepeljük, hogy egy szőke hajú, óvodás kisfiú a szülei távollétében sikeresen megvédi a házat a betörőkkel szemben. Bármennyire is humorosan hangzik, bizony a helyzet nagyon elszomorító, óriási a tudatlanság a karácsonnyal és vallási ünnepeinkkel kapcsolatban. Ebből a tudatlanságból fakadóan sokan az ajándékozást vagy a fenyőfát, mások a kellemes családi hangulatot teszik az ünneplés tárgyává, ismét mások számára pedig a hóesés a legfontosabb. Valójában az ünnep lényege és titka egészen máshol van, de ezt a titkot aligha értik meg azok, akik évente egy alkalommal, az éjféli mise alkalmával tévednek be a templomba. Olyan ez számukra, mint amikor találnak egy könyvből kiszakadt lapot, amelyen néhány mondat van csupán, s hiába olvassák el újra és újra a sorokat, nem tudják, hogy miről szól a könyv egésze, s talán nem is kíváncsiak rá. Hol van a karácsonyi titok? Talán az angyalok énekében, akik Isten dicsőségét zengik és békét hirdetnek a jóakaratú embereknek. És a pásztorok buzgóságában, akik hisznek az angyali üzenetben, és azonnal elindulnak, hogy felkeressék a Megváltót. És talán a betlehemi istálló csendje, egyszerűsége is titkot rejt. A betlehemi csillag fénye egy újszülött Gyermekre világít. A titkot megértenéd, ha a szíved jászol lenne.

 

Imádság:

 

Urunk, Jézus Krisztus! Te emberré lettél értünk és vállaltad emberi sorsunkat. Születésed által megújítasz minket. Emberi világunkba születéseddel az isteni világba hívsz mindannyiunkat. Megváltást és üdvösséget hozol számunkra. Ó, betlehemi Gyermek, taníts minket, hogy örökre megőrizzük magunkban a gyermeki lelkületet!

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.

Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket zengek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem.

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony.

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.

A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.

A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.

A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.

A szeretet soha el nem múlik.

A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak.

De a szeretet ajándéka megmarad.

 

 

 békés  boldog  karácsonyt  kivánok  minden kedves olvasomnak