Alapvető problémák az értéksemlegesség körül

1. Érték az, ami irányítja az ember cselekedeteit (pl. hazaszeretet, szakértelem, családi egység, zene, sportolás, segítés stb.) Ha értéksemlegesség ürügyén a fiatalokat megfosztják ezektől az irányfényektől, vakon fognak sodródni a világban. S mivel érték nélküli állapot nem létezik (hiszen valamiféle irányadók mindenkinek az életében jelen vannak), az igaz értékektől megfosztva könnyen rossz értékeknél kötnek ki. Aki elveszíti a morált, nem amorális (értékek nélküli), hanem immorális (rossz értékek által irányított) állapotba kerül.

2. Az értéksemlegesség fogalma önellentmondás: kényszerít, hogy az értéksemlegességet az általunk legfontosabbnak tartott értékek fölé emeljük, azoknál fontosabbnak hirdessük. Ezzel pedig maga a semlegesség sérül.

3. Az értéksemlegesség megvalósíthatatlan: minden egyént és kultúrát bizonyos értékek határoznak meg, amelyektől nem tudja függetleníteni magát. Az ember nem tudja nem közvetíteni az értékrendjét: minden megnyilvánulásával, akarva-akaratlan sugározza magából és példájával közvetíti környezete felé.

4. Az értéksemlegesség alapja az