Semmivel össze nem hasonlítható mély fájdalom,

Semmivel össze nem hasonlítható mély fájdalom, s bizonyos értelemben hitünk próbája is a szeretett lény halála. Akad, aki kétségbeesésében Istent kárhoztatja: miért, miért vetted el, éppen Őt, éppen most, éppen tőlem?! Van, aki – értelmiségi körökben ez a divatos – a halált egyenesen botránynak tartja, öklét rázza a világra: hogyan, hát mindenkinek meg kell halnia, se rang, se pénz, se érdem nem számít?

A valóban istentudó és Istent hívő ember azonban szeretné elérni a bizalomnak, a tökéletes megértésnek és ráhagyatkozásnak azt a magas szellemi állapotát, amikor mindent átlátva hitelessé válik – a felismerésben válik hitelessé – a szónoki kérdésben rejlő nyugalom: “Halál, hol a te fullánkod?” Törekszünk erre, de kevesünknek sikerül. Ma még van fullánkja a halálnak, erős a matéria vonzása, túlságosan is azonosítottuk az embert hús-vér fizikaiságával, a tapinthatóság, érzékelhetőség szüntével mintha ő maga, legbenső lényege, megkülönböztetett Én-je is megsemmisült volna. Őt akarjuk vissza, szőröstül-bőröstül, ugyanilyen testi formában, mohó vágyakozással. Tárgyi emlékeket őrzünk, fotókat dédelgetünk – s szükség is van erre, módjával és mértékkel. Rideg önámítás mindentől megválni, lakástól, bútortól, kerttől, hogy semmi se emlékeztessen az eltávozottal közös életünkre. A képeket a lelkünkből nem radírozhatjuk ki – azok még a legtávolabbi kontinensre is elkísérnek, gyötörnek, álmainkat megszállják. Nem a nyomokat kell eltüntetni, nem az emlékezetet kell mesterségesen eltompítanunk, hanem arra kell ügyelni, el ne uralkodjon rajtunk az önző gyász, ami visszaköveteli, lehúzza az anyagba azt, akinek már nem itt van dolga… Hiszen Krisztus óta a halál az Atyához vezet; a lélek úton van, át- és átszűrődik, megméri magát és megmérettetik. Halál és feltámadás, együtt! A Golgotai Misztérium nemcsak a nagypénteki kínhalált jelenti, hanem a húsvétvasárnapi feltámadást is. Persze, hogy fáj, persze, hogy szenvedés az elválás – a láthatóból a láthatatlan birodalmába bocsátani, akit annyira szeretünk… akit becéztünk, kényeztettünk, ő aki megsimogatta reggelente a hajunkat… anyánkat-apánkat vagy társunkat-támaszunkat a szerelmetes létben… az igaz barátot… – s ami a legnehezebb – édes, testünkből szakadt gyermekünket. Mária is ott roskadt a kereszt alatt, Magdolnának is hullottak a könnyei, János is megrendült, pedig a tanítványok közül ő tudta legjobban, mi és miért történt ezen a szent napon… Hát hogyne sírnánk, szegény kis emberkék, a sírhant mellett, amikor hullanak a koporsóra a kemény göröngyök, vagy amikor egy marék porként a számunkra oly kedveset befalazzák? Legalábbis így érezzük: ő az, akivel ez történik… s velünk méltatlanság esett azzal, hogy itthagyott bennünket. Az önző gyász megkísért. A kalap a fogason marad, a szobában semmit sem szabad mozdítani, a ruhák-cipők a szekrényben, étkezésnél üres tányér az asztalon, mintha csak sétálni ment volna! Rögzíteni a rögzíthetetlent, visszaszippantani azt, aki a lélekvilágban éppen távolodni akar a Földtől… jaj ne tegyük! Küldeni kell, kísérni a szeretetünkkel, hálás és megbocsátó gondolatokkal, imáinkkal ajánlani őt Krisztus védelmébe; és remélve-remélni, egyszer majd újra ráismerünk egymásra, nem a külső szerint, hanem színről színre, amikor a legrejtettebb lényeg is megnyílik az örök összetartozásban.

Vegyük komolyan a gyászjelentést, amely a “földi maradványokról” beszél, gondoskodjunk végtisztességről a feladatát betöltött testet illetően. Gyújtsunk gyertyát a sírnál: de aki elment, ne ott keressük! A krisztusi vigasz: “aki hisz bennem, nem hal meg, hanem örökké él!” Ez az egyetlen reális vigasz, s nem a konvencionális, elhadart, “fogadja őszinte részvétem”.

Születés és halál: testvérek. Minden bölcső koporsó. Minden koporsó bölcső.

A születő üdvözlésére

Megmosdatunk, megmérünk.
Azt hisszük, pontosan tudjuk
súlyodat.
S titok, kit szeretünk benned.
Ott: Isten veled Itt: Isten hozott

Halott-búcsúztató

Megmosdatunk, felmérünk.
Azt hisszük, pontosan tudjuk a
veszteséget.
S titok, kit szerettél bennünk.
Itt: Isten veled Ott: Isten hozott

 

Egy pórul járt estünk eddig.

         Ma egy rossz hírt osztok önökkel sajnos. Ugye emlékeznek, mondtam fél ével

 

         Ezelőtt, apám hozott nekünk, nagyon ritka macskát fehér Szinbe, elhozta nekünk

 

         Mi, nagyon jó gondoskodtunk, róla jól, érezze magát közünkbe. telt múlt idő egyszer

 

         Beteglett, ki kelet hívni állatorvost, aki másnap el is jött meg nézni, és meg állapította

 

         Vírus van szervezetébe, de ő meg tudta gyógyítani, állatorvos 1nap alatt vitamint irt

 

         Fel jobban érezte magát. párnap múlva kiment kutyához szórakozni, minden nap ez

 

         Eszet Juliusba volt, mindennap kijárt kutyához idegesíteni, kiment kertbe nagyon jó

 

         Idővolt kint szórakozott fán mutatta magát fiatal macska létére milyen tehetséges.

 

        Apám azon gondolkozott, hogy tud kollega nőjének fényképet küldeni, hogy fejlődik

 

        Macska nálunk, eszébe nem volna, neki IM ÉLEN keresztül én mondtam neki, de odáig

 

        Eljutottunk lefényképezzük macskát, de  még   vártunk  hagy legyen  nagyobb .nap, mint

 

        Tesztvérem, én kaptunk reggelente eszkimó puszit tőle, ha gépemhez ülök állandóan ide

 

        Bujt tudtuk szeretet hiánya van mi teljesítettük neki. múlt hét vasárnap ki ment keretbe

 

        Elvégezni sürgős dolgát. ki ment utcára kőről nézve rendesen jönne át túl oldalról ,de

 

        Nem ért haza szerencsésen hozzánk, mert egy autós laposra gázolta szerencsétlen

 

        Macskát. én pont akkor nem voltam, itthon amikor történt ez eszet, templomba, voltam.

 

        Délután 1jöttem kérdezem tesztvéremet hol Döme macskánk, kertbe elásva mert  egy

 

        Autós halára gázolta, őt. onnantól teljesen összeomoltunk lelkileg én valahogy bírom

 

        Engem sehogy senki, nem tud legyőzni. Engem kicsit meg viselet ez dolog lefogom

 

        Küzdeni borzalmas eszet, ami történt macskámmal. ez fehér macska 3ilyen nálunk

 

        De egyik se élt túl telet. Egyiket szomszédom, aki már nem él, az mérgezte meg

 

        Egyik fehér macskámat, végzet dologgal visszadobta meg mérgezet macskát kertünk

 

        Be ,aki jól  végezte  dolgát .a  másodikat  én hoztam  tesztvéremnek  hátha  ezt  meg

 

        Fogják becsülni, ez is jól érzete magát 1évig nálunk, utána 1téli délelőtt meg fagyva

 

        Találtuk, ablakunk alt. amit mondtam ez  3fehér macskát  apám hozta  fél ével  ezelőtt

 

 

     Mindig nagyón jó érezte magát velünk mindennap. múlt hét vasárnap egy autós végzet

 

    

     Vele, gázolta halára. Evvel, fehér macskákkal így jártunk többet nem igazán akarunk

 

      Fehér macskát életünk be meg fogata apám, anyám-tesztvérem, nem akarnak több

 

      Ilyen  ritka  macskát  házunkhoz ,mindig így járunk .

 

 

      Egy  pórul   járt  estünk eddig.

egy főzésem gyereknek

        Minden iskolásba,van  kis  téli  szünet,ma kaptuk  híreket  ép  boltból,

 

        Jött, reggel Bagó Zoli bevásárolt, kelet mai menühöz. én akkor javából,

 

        Már bent voltam sikerült előbb bejönnöm. Bagó Zoli, reggel 7:50kor ,

 

        Érkezet meg meséli, nekem, mint kis főnöknek hogy iskolákba héten,

 

        Mennek iskolába, utána kis szüntet, tartanak gyerek. Ere én kicsit,

 

        Gondolkoztam mi legyen. Reggel 8kor meg érkezet pedagógus Marika,

 

        Néni, beszélgetünk dolgokról. reggel 8:05kor meg jött, Erzsike, gyorsan,

 

        Követelni kezdete reggeli kávéját addigra fel, raktam kávét is teavizet  ,

 

        Forrni, kávé gyorsabban, készlet akkora meg érkezet Horváthné hozta,

 

        Fiát, Zolit, Tomit, Lacit, Piroska, benézet kicsit mentek is tovább Horváthné,

 

        Piros haza dolgok van, otthon. így hogy mindenki bent volt el mondtam mit,

 

        Halottam, héten iskolába csak óra, szünet, ehhez nektek mi kifogásotok jövő,

,

        Nem lesztek itt, hanem szünet lesz, senki, nem Elenezte, még pedagógus Marika,

 

        Néni sem héten vagytok csak nappali foglalkozáson.  Oda mentük konyhába ,

 

        Beáztattuk lencsét fél óra addig bent fejlesztő terembe mondta pedagógus, hogy,

 

        Betlehem ere én elkezdetem kutatni raktam betlehemet tegnap. mondata búzát,

 

        Fogtok ma ültetni. újra felszóltam betlehemet mondott igen ara ott volt betlehem,

 

        Amit mondott pedagógus, elmondtam, neki ezt összekel ragasztani, és kés is lesz,

 

        Betlehem, ere mindenki neki ált, ragasztani keresni számokat hova  lesz kép de,

 

        Lencsét elfelejtették, ázik azután főzni kéne, de mindenki ragasztót ere én pedagógus,

 

        Oda mentük és tovább folytattuk, lencsefőzeléket, mondtam, Marika néninek nem kel,

 

        Segíteni főzésbe oda rakom föl ni ,be ízesítem .addig menjen  segíteni gyerekeknek .

 

        Elment segíteni neki. én gyorsan lencsefőzelék felrakással mentem segíteni neki.

 

        Délelőtt 9kor meg jött  Gina ,elkezdetek  Tomi beszélgetni külön ,de beálltak ők ,

 

        Betlehemet ragasztani. Délelőtt 10re  készen lencse  főzelék ,de  Bagó  Zoli ő már,

 

    Nem tudott belőle enni dolga van máshol. Neki kezdetek mindenki lencsét enni ,

 

    Mindenkinek  ízlett ,el is  fogyott. Közös  búza ültetés  volt ebéd  után, subázni,

 

    Kezdet Tomi, is, Erzsike folytatta ő subázni valóját. Horváth, Zoli folytatta ,

 

    Kirakózást ,később  neki  ,kezdet  szőni . Lacika színezet ,írt . verset  tanultak,

 

    Közösen .délbe  mentünk haza .

 

 

Hozzávalók:

Lencsefőzelék recept

40 dkg lencse
2 evőkanál olaj
1 púpos evőkanál liszt
1 dl tejföl
1 kiskanál reszelt vöröshagyma

körömnyi citromhéj

Elkészítés:
A gondosan kiválogatott, előző este beáztatott lencsét másnap annyi vízben, amennyi éppen ellepi, sóval és citromhéjjal ízesítve puhára főzzük. Ezután a citromhéjat kidobjuk belőle, az olajból, a lisztből meg a hagymából barna rántást készítünk, és ezzel sűrítjük be a főzeléket. Megtejfölözve tálaljuk.

 

egy öröm nap

          Ma örömről beszélek maguknak advent 3vasárnapja  öröm vasárnap.

 

          Életünkbe, nagyon sok örömet élünk, át csak nem merjük meg osztani,

 

          Másokkal, inkább, szenvedésünket, mondjuk el másoknak. Én elmondok,

 

          Pár örömet, maguknak, amit át éltem, egyszer régen kinéztem apámmal,

 

          Mobilt-telefont örültem neki meg köszöntem el vitt meg vettük. Amikor,

 

          Eljutottam, legelső táborba fiatalokkal, akkor is nagyon ürültem. volt ,

 

         Gondolatom örömről, hogy mikor, tevékenykedhet,  internethelyébe.

 

         Teltek, múltak napok, ez örömöm valóra vált. Én elmegyek meg kérnek,

 

         Valahova menjek segíteni  én  örömmel mosolyogva,  megyek ,akkor ,

 

         Szokták kérdezni mért mosolygok ezen, én örömmel jöttem szolgálni,

 

         Ide  ,itt is  bennem van ,Isten ,lásak  mások is ,ezt .

 

 

          Amikor ezen a keresztény örömről szóló elmélkedésen dolgoztam, feltűnt, milyen hamar végére ér a szókészletének az ember, ha az örömről kell beszélnie. A kifejezések cserben hagyják. Üresen és mesterkélten cseng a szó. Legföljebb a zenében viseljük el valamivel hosszasabban a magas fokú öröm kifejezését. De még ott is csak úgy következhet, mint nehéz és fáradságos küzdelem gyors megkoronázása, hirtelen befejezése. Viszont milyen beszédes az ember a szenvedés, fájdalom és boldogtalanság ecsetelésében! Ha ezeket a témákat kihagynánk az irodalomból, alig maradna valami. Mintha a szenvedés szakadékos mélyein egészen másként lennénk otthon, mint az öröm birodalmában. Ebben a megfigyelésben mély igazság rejlik: a szenvedés és szükség közvetlenül az életünkből fakad. Minél magasabb fokon, minél finomabban fejlett egy teremtmény, annál érzékenyebb és érzőbb lesz a szenvedés iránt. Az örömet azonban tanulnia, erényként „begyakorolnia” kell.

Az igazi öröm persze mindig csak ajándékképpen jut osztályrészünkül. Forrása Istenben van. Az emberi öröm kegyelmies részesedés Isten örömében, Isten lényegében, amely mindenestül a legmagasabb öröm. Az igazi öröm forrásai tehát ott fakadnak, ahol a teremtmény kitartóan Isten felé tekint. Az öröm nem tartozik életünk állományához; mégis csak benne válik tökéletessé életünk. Azért az élet lényegi tartalma: kegyelem. Vagy mint Pascal mondja: „Az ember végtelenül meghaladja az embert.” Ezért az örömet nem tekinthetjük valami kész árucikknek, mintegy a külvilágban, létünk külső rétegeiben felhalmozott készletnek. Nem tartozik az élvezet és a szórakozás birodalmába.)

 

 

Az örömtelen lét masszívvá, áthatolhatatlanná válik. Az élet közhellyé lesz. Nem éljük át többé, hogy egy lény több is lehet, mint aminek látszik. Pedig tartósan csak az elviselhető, ami titokzatos; csak azt tudjuk igazán szeretni, ami titkot hordoz magában. Lehet talán, hogy nincs titka egy tárgynak, amellyel rendelkezünk, de egy személy esetében, akire föltekintünk, ez lehetetlen. Mindenütt, ahol az ember igazi örömet él át, közvetlenül megtapasztalja a titkot is. A titoktalan, örömtelen világban viszont az élet elveszti kapcsolatait. A szavaknak nincs többé jelentésük. Nem hozzák már közelünkbe a dolgokat, inkább eltávolítják tőlünk. Létrejön a lényegtelen fecsegés, semmire nem kötelező szavak özöne.

Az ilyen élet elviselhetetlen. Azért az örömtelen ember egzisztenciális nyughatatlanságba zuhan. Kiüresítette, elértéktelenítette világát; immár nincs, amin elcsodálkozhatna, nincs, ahol ámulva elidőzhetne, megmaradhatna. Mindennapja keserű: nincs maradása, nincs hová lennie. Bármenynyi minden után is fut, mindenütt csak ugyanazt találja: minden ernyedt, bizonytalan, átlagos és jelentéktelen. Ez az említett „rossz” elégedetlenség alapja (van jó is!), a nyugtalanság, idegesség, kíváncsiság, állhatatlanság és szétszórtság háttere. Az örömtelen ember mindenütt szeretne lenni, és sehol sincs igazán.

Az ilyen élet idővel kimerültséget hoz magával. Semmi tere többé a kockázatnak, áldozatkészségnek és felelősségnek. A lét gyáva és rest, fáradt és eltompult, sőt borús és kicsinyes lesz. Aki ledobja a terhet, elfárad; aki azonban szabadon magára veszi „az öröm terhét”, az könnyűvé és fiatallá válik.)

 

 

 

Egyikük az ablak mellé ült le, kinézett és rögtön megjegyezte: „Milyen mocskos ez az ablak!” Önkéntelenül is arra pillantottam, tényleg koszos volt kívülről. Közben magamban azt gondoltam: „Lám, a tisztaság iránti igény még megvan bennük.” Röviden szidták még az egész vasúttársaságot a koszos vagonok miatt, aztán témát váltottak. Néhány állomás után leszálltak, s én azt gondoltam, hogy most biztosan örülnek, mert nem kell tovább utazniuk a piszkos vonaton. Helyükre kellemesebb társaság érkezett, egy fiatal házaspár két gyermekkel, s az anyukán látszott, hogy hamarosan már a harmadiknak örülhetnek. A vonat már indult is tovább. Kislányuk az ablak melletti szabad helyre ült le, kinézet és pár perc elteltével megszólalt: „Milyen gyönyörű a havas táj!” Aztán a karácsonyi készülődésről kezdtek el beszélgetni és a nagyszülőkről, akikhez úton voltak. Magamban elgondolkoztam: a kislány azon az ülésen ül, mint kicsit korábban a bulizó fiatal, és mégis, ugyanarról a helyről mást láttak. Egyikük csak a koszos ablakig látott, a gyerek pedig észre sem vette az ablakot meg a koszt, hanem a gyönyörű tájat szemlélte a piszkos ablakon keresztül.

 

A mi számunkra a döntő kérdés nem az, hogy kit látunk Jánosban, hanem, hogy kit látunk a betlehemi gyermekben? Meglátjuk-e benne az emberré lett Istent? Meglátjuk-e benne Megváltónkat? A hiba mindig bennünk, emberekben van. Isten azonban megadja a lehetőséget, hogy kijavítsuk a hibát, megbánjuk bűneinket és az ő tisztító tekintete által bocsánatot nyerjünk. Lehet, hogy valóban koszos a vonatnak az ablaka, s lehet, hogy a világ igencsak rút, de az is lehet, hogy csak mi látjuk koszosnak vagy éppen mi tesszük csúffá a világot, mert a bennünk lévő sötétséget, bűnt vetítjük kifelé. Jó lenne másként nézni mindent. Lehet, hogy egy gyermek képes megváltoztatni látásunkat? Igen, talán a betlehemi Gyermek és az ő tiszta tekintete.

 

 

Imádság:

Uram, gyógyítsd meg lelkem sebét megbocsátó tekinteteddel! Adj szívembe igaz bűnbánatot, mely az irántad való őszinte szeretetből fakad és nem félelemből. Kész vagyok a gyógyulásra. Kész vagyok elhagyni a bűn útját. Kész vagyok engedelmeskedni neked, hogy megtaláljam életem értelmét. Tudom, hogy a bűnbánat útja vezet hozzád. A bűnbánat vezet az üdvösségre.

 

 

 

 

 

Tudom mit éltél át, tudom mennyire fájt.

Tudom mit éltél át, tudom mennyire fájt. A fájdalom múló dolog, de a pillanat is, amit nem szabad elszalasztanod sohasem. A pillanat, amikor tovább kell lépni és élni. De légy kegyes, ne ellenséges, merj bízni és hinni. Szegényebb lenne nélküled a világ, hiszen olyan vagy mint egy tavasszal nyíló gyönyörű virág. Érted bárki tűzbe menne, de ha nem engedsz közeledbe senkit, nem lesz olyan ki megmenthet és elveszhetsz. Sokan várnának rád éveket számolnák a perceket, vajon erejük elég-e, bírják-e a sok türelmet, várakozást. Hányan állnák a sarat, hányan buknak el? Megvárnád-e a történéseket, végignéznéd haláltusájukat? Minden ember más nem oly ,mint hiszed, hidd el és bízd , van értékes ember, aki egy esélyt megérdemel. Ne légy konok, embertelen, hiszen eme világ ilyen. Legyél kegyes, tudom nehéz, de boldogság lesz jutalmad, nem bánat, s bú, örömtelen kapcsolat. Tudom úgy érzed néha, mintha beszorítanának, gyötörnének, s nem találod helyed sodródsz az élettel kevés életkedvvel. Sokan űznek, hajtanak, de vannak akik csak az embert, azon keresztül látják meg a csodálatos nőt benned.

Ezek csak szavak, de te élettel töltheted meg-e sorokat. Te döntesz, a felelősséged nagy!
Hiszen aki érez, becsül, szeret, nőként kezel igen sérülékeny, olyan ,mint egy csiga, aki ha veszélyt érez visszahúzódik, s ki tudja mikor nyílik meg újra. Rohanó élet? A boldogság hajszolása mindenkit éltet? Talán, de mindenki máshogy éli meg. Van aki nem gázol át senkin, nem bánt meg senkit, csak szeretni akar, boldogságot adni és viszont kapni. Ne tagadd meg eme embereket ismerd fel őket, mert elszalasztod őket és megtagadod akkor belőlük erőtlen, csalódott, elcsigázott szerencsétlenek lesznek.
Merj bízni, merj hinni, merj szeretni, merj boldog lenni, merj lépni a bizonytalan felé, hiszen nem tudhatod mikor mit veszthetsz el, de mire feleszmélsz, lehet már késő lesz.
Adj esélyt, légy bátor, mert boldog lehetsz bárhol!

ünnepi nagy készlüdés elöre

         Mindenkinek van reggeli órájába otthon, dolga nekem sokkot, átgondolom  ,

 

         Magamba most hova kel menjek, ma nappali foglalkozatóhoz, kelet 1sorba,

 

         Menni, hogy kilegyen, nyitva teremfoglalkozásra, ha valami lenne pedagógus,

 

         Kér most ez nincsen, itt bent gyorsan elintézem neki az meg legyen véve az után ,

 

         Tudom intézni én saját dolgomat . Ma  én  reggel  szokott ,időbe  érkeztem  már,

 

         Kapu ki volt nyitva pedagógus Juditnak, ara volt dolga beengedte Bagó Zolit ne,

 

         Álljon fölös leges kapuba Bagó, Zoli mindig majd nem 1órával hamarabb érkezik,

 

         Meg. bejöttem elintéztem, amit kel, közbe pedagógus Judit meg jött volt vele 4szem,

 

         Közt beszédem. Bagó Zoli szőni kezedet nagy szövőkerten, amíg többiek érkeztek meg,

 

         Én gyorsan beszélgetés után mentem konyhába elkészíteni kávét amikorra jön Erzsike,

 

         Ne tudjon követelni reggeli kávéját, most kicseleztem, öt, ahogy érkezet Erzsike, kapuba

 

         Akkor   gyorsan ,gyújtottam kávé alá  ,nem tudott  szólni. meg  ittuk  kávét . addigra  ,

 

         Horváthné ,is  meg  hozta fiát  Zolit  ,Tomit  Lacit  ,nagyon  jó volt hangulata  Lacinak,

 

         Reggel korán, engem küldeni akart sértődjek, menjek, haza, most nem ment sajnos .

 

         Horváth Zoli folyatta kirakózást. Ricsi közbe meg jött beszélgetünk. olyan délellőt  ,

 

         Fél10ig szabad foglalkozás, szövés, kirakózás, fél 10től neki kezdtünk bundás alma ,

  

         Készítetünk .Tomi hozta  receptet ,ő is  irányította  főzést  ami nagyon  jó  sikerült  ,

 

        El is fogyott. Bagó, Zoli amikorra el kelet menni akkor, ő még nem belőle enni.

 

        Bundás almából. Tomi befejezte kötészetet, sálat kötőt barátnőjének, Ginának ,

 

        Ezt  sálat  karácsonyi ajándék lesz horgoló  tővel  készítet rá  rojtokat. Folytatták ,

 

        Erzsike ,és  Lacika  szövést  ami  nagyon  szépen  haladtunk. Ricsi  folytatta  élő ,

 

        Világ  manó  játékot  számítógépen ,Horváth  Zoli,Laci  játszottak . Horváth Zoli,

 

  

        Ricsi folyatatták 100db kirakót, ami majd nem végét rakjuk már.  Diót szedtünk,

 

        Udvarról törtünk, is hogy karácsonyi ünnepi, sütihez legyen diónk. Délbe mentünk,

 

       Haza. Jövő hét szerdán  almás  piskótát  fogunk  készíteni. 

hozzávalók 4 főre

·        5 db  alma 

·         15dkg Liszt

·        3dl étolaj a sütéshez

1 kávés  kanál   faháj , 2  kávés   kanál   Cukor

 

      3db tojás

 

 

elkészítés

Az almát meghámozzuk, a közepét kiszúrjuk és 1 cm vastag karikákra szeljük. Kevés lisztben megforgatjuk.

A tojásból, lisztből, cukorból, tejből és vízből sűrű palacsintatésztát keverünk.

Az olajat felforrósítjuk.

Az előzőleg lisztben megforgatott almakarikákat belemártjuk a palacsintatésztába és a forró olajban kb. 10 perc alatt mindkét oldalát pirosra sütjük.

Törlőpapírra szedjük, hogy a felesleges olaj felitatódjon.

Fahéjas porcukorral meghintve, melegen tálaljuk.

 

 

 

Első mikulás rendezésem alapítványnak

        Nagyon jó sikerült, mikulás ünnepség, alapítványunkba. múlt hét vasárnap, tartottuk.

 

        Bagó Zoli  ,és  anyukája  szokás  szerint ,mindig  korában  jöttek,de én  pont  akkor ,

 

        Mentem haza templomból, délelőtt 12:40kor mentek Zoli ék alapítványba, én oda, adtam

 

        Kulcsomat, ne áljának, kint amíg többiek érkeznek. én 20perc múlva meg is érkezetem.

 

        Addigra ,Tomi ,Laci ,2zolink  is  meg érkeztek ,pedagógus  Judit  ott volt ,elmondtam  ,

 

        Mondani valómat, hogy szeretném, hogy lezajlódjon mikulás ünnepség, egy kis,

 

        Gondolatomat ,elmondom,utána  jöjjön  egy  vers Lacikától, ének  Hubert  Annától ,

 

        Aki majd hegedűvel fog minket kísérni, egy mikulásköszöntő, és azután jöhet mikulás,

 

        Tervem  ,nagyon  jó  sikerült, majd  nem  minden  úgy ment  ahogy  elmondtam  neki,

 

        Gyorsan, Tomi, Laci, 2zolik neki álltak terem dekorációnak, én lassan hangosítást meg,

 

       Oldottam, mindenki halja érthetően ,amit  mondanak  majd  mikulás  ünnepségen télapó ,

 

       Gyerekek. Délután 13:30ra lassan már mindenki bent volt jó volt kedv, gyerek nagy lázba,

 

       Várták télapót, addig felnőttek tevékenykedtek konyhába. beszélgetünk, kávézgatunk.

 

       Elérkezet, várva, várt idő, amikor mikulás, Hubert Anna hegedűsünk, meg jött,

 

       Elmondtam Annának ,hogy szeretném lezajlódjon,ez ötletem ,nagyon  tetszet  neki  ,

 

       Ürült közöttünk  ,lehet ,kicsit .utolsó órákba ,közölték,nekem ,Zsanett ,pedagógus Judit,

 

       Egyik gyereke ők is szeretnének, verset mondani mikulás ünnepségen gyorsan át ,

 

       Gondoltam, hogy legyen tovább, akkor legyen, verset mondok gyerek  együtt  ünnepség,

 

       Kezdetekor, mondják el, ahogy én elmondtam ünnepi gondolatomat, utána 3verse gyerek.

 

       Kezdjük el mikulás  ünnepséget. Szülőknek ,nagyon  tetszet ez ünnepség  ,kivételesen  én

 

      Voltam rendezője, szervezésnek. kicsit 6évet visszatekintetünk, amikor csak mikulás vers,

 

      Volt csak. utána mikulás csomagosztás volt, mai évi ünnepélyesebb, volt. hangulat nagyon,

 

      Jó volt  mindenki ,jó érzete magát  ,ünnepség  ,alatt .ettünk  ,ittunk ,mindenki jó hangulata 

 

      Volt egész mikulás ünnepség alatt. meg köszönte elnök asszony nekem csomaggal, mint

 

      Főszervezője  mikulás ünnepségnek .este 5kor mentünk  haza addig összes  sütemény el,

 

     Fogyott   asztalról  ,annyira jól  érezték  magukat  mindenki ünnepség  alatt.

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

jó kedve egésznap fergeteges volt ,

          Mindenkinek szokott jó kedve leni. Ma nappali foglalkoztató csapatból érte el,

 

          1emberkét, Lacit ez jó kedv, egésznap csak viccelődöt Tomival, velem is Laci,

 

          Kiment Tomi elintézni dolgát, amíg bent intézte dolgát Tomi, Laci leoltja ,

 

          Villanyt pillanatra, hagyd, abba Laci ne szórakozzál, ki megyek akkor nagyon,

 

          Meg  fogod  ezt  báni  ,ki is  jött  Tomi elintézte dolgát  ki jön  morcosan  durva,

 

          Hanggal  Lacin  akarta  kivezetni  amit tett  vele de  mi   leállítottuk  Tomit  ezt ,

 

          Nem adod  meg  hangot  mert  közösségbe vagy .mindenki  szokott   időbe  meg ,

 

          Jött. neki ált Bagó Zoli krumplit, hámozni, mert ma lebbencslevest fogunk,

 

          Elkészíteni .Tomi ,szalonnát  vágata ,Bagó Zoli  lebbencs leves tésztáját  törte  ,

 

          Ricsi durván 40perc késszel meg érkezet, elmesélte, hogy családjába mi történt.

 

          Pedagógus Judit meg kérdezte, hogy mindenkinél járt mikulás tegnap igen ki mit,

 

         Hozott  mindenkinek. Ricsi hagymát pucolt lebbencsleveshez addig Laci,Bagó   ,

 

         Zoli  lük  logikai játékkal  játszottak. Délelőtt 9óra fele Erzsike, Bagó Zoli, Laci,

 

        Nekiállt szőni, Ricsi számítógépen, manó élővilág játékkal játszott nagyon szereti,

 

        Ezt  ,ha  valami  nem ment  közösen  meg  oldottuk. Laci  velem  szórakozót hogy,

 

        Sértődjek, meg menyek haza, de csak később mentem haza, nem hallgattam rá.

 

        Lacinak volt dolga, én véletlen lekapcsoltam, villanyt, nem volt nála durva szó,

 

        Mit Tominál ,de ezt Tomi  nagyon  élvezte ,Lacival  szórakoznak ,villany ügybe.

 

        De leves nem készült el, Délelőtt 10ig amikorra Bagó Zoli el szokott menni.

 

       Gina, Délelőtt10:15kor meg jött neki álltunk diót összeszedni, karácsonyi ,

 

       Bejglihez, legyen diónk. Készen lett levesünk közbe, nagyon jó sikerült.

 

       Horváth Zoli Elenjén volt  kedve  mosogatni .Horváth Zoli  elég szépen,

 

       Halat  1000db  kirakóval  lassan  vége  felé járunk 1000db  kirakónak . délbe

 

       Mentek  haza  ,nagyon  jó  volt  hangulat ,nappali  foglakoztatói terembe .

 

 

 

Hozzávalók:Lebbencsleves recept

1 kis fej vöröshagyma
2-3 db burgonya
2-2,5 ujjnyi szalonna
8 dkg lebbencstészta
1 kiskanál piros paprika
1 paradicsom
1 tv paprika

ételízesítő

Elkészítés:
A vöröshagymát lereszeljük (vagy fokhagymanyomón átnyomjuk). A burgonyát meghámozzuk, kockákra vágjuk. A szalonnát pici kockákra vágjuk.
A szalonnát kiolvasztjuk, a tepertőt kiszedjük. A zsírjára rátesszük a lebbencstésztát, megpirítjuk, majd a vöröshagymát is beletesszük. Kicsit átforgatjuk, félrehúzzuk a tűzről, megszórjuk pirospaprikával, és felengedjük vízzel. Visszatesszük a tűzre, dobunk bele sót, ételízesítőt, friss paprikát, paradicsomot, beletesszük a tepertőt és a krumlikockákat. Készre fűzzük.

 

Hogyan lett Mikulás?,és honnan ered valójában

         Ma egy kicsit mai ünnepről osztok meg  pár szórt  önökkel .ma  elég   sokan  azt

 

         Gondolják járt náluk mikulás, ezt én most őket ki javítom,  mert  ,Szent  Miklós

 

         Püspök segítet szegényeken rászóltakon, ő maga is szegény volt. Szüleitől örökölt

 

         Pénzt szét, szétosztotta a szegények, között. Ezt  utánozok  évről ,évre  mi  is  meg

 

         Lepjük egy mást csomaggal. Itt  is volt  mikulás  ünnepség  alapítványba ahol  én

 

         Segít kezek, itt is mikulás osztogatta csomagot. én most nem mikulás voltam, ha

 

         Nem Szent Miklós élet útját mondtam el tömören rávezetem őket honnan ered

 

         Mikulás. tőlem egy Szent képet kaptak, ami szent Miklós püspököt ábrázolja.

 

         Az első munkanapjuk előtti éjszakána lányok keservesen sírtak, majd letérdeltek egymás mellé és fohászkodni kezdtek Istenhez. Panaszaikat meghallotta az éppen arra járó Miklós püspök, aki éjszakánként nyakába vette a várost, hogy alamizsnát osszon a koldusoknak, akik a híd alatt laknak. Egyrészt elszomorodott a sorsuk miatt, másrészt pedig örült, hogy van Isten iránt bizalmuk. Visszatért a kolostorba, s felnyitotta azt a ládát, amelyekben a hívők ajándékait őrizte. Kivett egy marék aranyat, és visszament a házhoz.

Visszatérve Miklós püspök az aranyat bedobta azt az ablakon, majd elsietett. A lányok azt hitték csoda történt. Másnap a három nővér elment a templomba, megköszönték Isten kegyelmét, a csodát, ami velük történt és megkeresztelkedtek. Egy évvel később a csoda ismét megtörtént. A másik lánynak is adott egy marék aranyat. A lányok lépteket hallottak az ablak alatt, ezért kisiettek, ekkor látták meg, hogy egy piros köpenyes ember rohan el az ablak elől. Harmadik évben az ablak zárva marad, mert kint nagyon hideg volt. Miklós püspök felmászott a tetőre és a nyitott kéményen át beszórta az aranyat.
A harmadik lány éppen akkor kötötte fel harisnyáját száradni a kandalló szerű tűzhelyre. A keszkenőbe rakott arany épp belehullott a harisnyába.

Ezután terjedt el a hír, hogy Tél-Apó minden évben megajándékozza a szegényeket. Egy idő után kitudódott, hogy ki is valójában a Mikulás, ugyanis az aranyat amit a legkisebb lány kapott a helyi aranykereskedő adott régebb en Miklós püspöknek. De ez alkalommal az is kiderült, hogy Miklós püspök minden évben december 5-én, névnapjának előestéjén rendszeresen megajándékozza a gyerekeket.

A keresztényüldözések idején elfogták, de kivégezni nem merték. A legenda szerint halálakor a lelkét angyalok vitték a végső nyughelyére, ahol egy forrás eredt. Innen hirdeti azóta is a Mikulás a szeretetet a gyerekeknek.

Erre a jóságos püspökre emlékezünk minden december 6-án, amikor is az ablakba állítjuk fényesre pucolt cipőinket, hogy másnap reggel ajándékokkal telve találjuk

 

 

 

Mikulás napja, a szokások egy kis-ázsiai városban élt Miklós nevű püspök jó cselekedeteire .

 

Régebben egyszerű ajándékokat adtak a felnőttek a gyerekeknek /alma, dió, mogyoró, apróságokat /mellé vesszőből készült virgácsot is tettek. Ma is várjuk a Mikulás érkezését, kitisztított csizmák kerülnek az ablakokba. Az ajándékozás öröme fontosabb az értékénél, hisz aki adja az is örül a másik örömének és ez szépíti meg a napot

 

 

 

nagy rend rakás együtt

         Tegnapi nagy mikulás ünnepség nagyon jó sikerült. Bővebben csütörtökön olvashatnak,

 

         Itt e helyen. Ma reggel szokott időbe, lementem kinyitni foglalkozásra termet gyorsan,

 

         Elpakoltuk, Bagó Zolival tegnapi rendetlenséget helyükre raktunk mindent ahogy,

 

         Szokott leni, közbe beszélgetem, láttad tegnap  mit csinált  Erzsike ünnepség után ,

 

         Zoli, nem mit csinált mondjam igent mondott, Erzsike, fogta magát fél zacskó ropit,

 

         Táskájába rakta, minta, ha jó végezte dolgát. ere azt mondta, Bagó Zoli ma amikor,

 

          Mondtam neki kár, hogy nem láttam. Reggel 8:10kor Horváth Zoli testvére hozta,

 

        Horváth Zolit, Tomit, Lacit, Horváth Zoli testvére pár percet marat, de ment is haza,

 

        Dolga van otthon. pedagógus Marika néni reggel 8:15perckor meg érkezet beszélgetünk,

 

       Négy szem közt mert nekem ünnepi fáradalom, idegesség igen csak rajtam volt, de senki,

 

       Nem idegesítet fel, mikulás ünnepségkor, békébe zajlott akkor rajtam van valami okokból.

 

      Reggel 8:20perckor meg jött Erzsike most nem követelte kávéját, Tomi gyorsan meg 

 

      Melegítette kávét, Erzsike, Tomi én meg ittuk. Közbe többiek elkezdték konyhába,

 

     Való sürgésforgást, ma tepertős pogácsát sütünk, Horváth Zoli lisztet mérte, Erzsike,

 

     Tepertő krémet mérte közbe meg beszéltünk, mit kel jövő hét hétfőre hozni, fel írtam,

 

     Mindenkinek mit hozzon, Tamásra értem, önkéntesen meg szólat, nekem kávét kell,

 

     Hoznom Erzsike, evvel győztet, mert ő is iszik, elég szokat. közbe készen volt  elő,

 

     Készület tepertős pogácsára 2óra hosszát pihen tetűk  tésztát  ,közbe  addig  Erzsike,

 

     Subázott, Horváth Zoli kirakózót, Tomi barátnőjének, kötőt, szőttünk közösen, addig,

 

     Készen lett tészta, gyorsan ki szaggattuk pogácsa formázóval beraktuk sülni 45perc,

 

     Készen  lett  ,nagyon   finomra  sikerült  el  is  fogyott  délbe  mentünk  haza.

 

     

Hozzávalók:
75 dkg liszt
30 dkg darált tepertő
10 dkg zsír
3 dkg élesztő
só, bors, köménymag, szezámmag
1 tojás a megkenéshez

Elkészítés:
Az élesztőt futtasd fel egy kis langyos tejben egy csipet cukorral.
A liszttel morzsold el a tepertőt és a zsírt, sózzad, borsozzad, majd tedd bele az élesztős tejet és gyúrd össze. Ha szükséges tegyél bele tejfölt az összegyúráshoz kb. 1 dl-t, esetleg egy kis fehérbort.
Pihentesd 1/2 órát, majd nyújtsd ki és hajtogasd össze 2x egymás után, – nem kell közben pihentetni. Végül ujjnyi vastagra nyújtsd és kicsi pogikat szúrjál ki belőle. Tepsin pihentesd, miközben a sütőt bekapcsolod felmelegedni. 2x kend meg az elkavart tojással és szórd meg köménnyel és szezámmaggal, – ha szeretitek.

 

 

 

   

 

   

 

Úgy szeretnék néha vándor felhő lenni,

Úgy szeretnék néha vándor felhő lenni, suttogó széllel, hozzád
elrepülni.
Szép szemedbe nézni, csókolni a szádat, s veled tölteni hosszú
éjszakákat.

Te vagy a Nap, mely lenyugszik este, Te vagy a Hold, az éjszaka teste.
Te vagy a csillag, mely szememben ragyog, elárulom neked,
hogy szeretlek nagyon.

Ha könnycsepp lennél, sosem sírnék, nehogy elveszítselek.

Ameddig szeretsz, én addig élek. De kérlek szeress, mert meghalni
félek.

Szeretnék nevetni, szívemből ölelni, apró csókokat arcodra lehelni.
Minden reggel melletted ébredni, édes csókkal álmodból kelteni.
Szemembe nézel, szívembe látsz, ha szerelmet kérsz, ott mindig
találsz.

Ha mindenki elhagy és senki sem szeret, ne félj, én mindig itt leszek
veled.

Ha látnád szemem csillogását, hallanád a szívem dobbanását,
ha tudnád mit érzek irántad, elhinnéd akkor, hogy mennyire imádlak.

Ha van egy szív, mely érted dobban, szeresd őt mindenkinél jobban.
Mert ki tudja, lesz-e idő, mikor fáj a szíved érte, de már késő.

Te vagy az első, kinek hinni tudtam, te vagy az első, kinek nem
hazudtam.
Te vagy az első, kit szívből szeretek, te vagy az első, kit sohasem
feledek.

Csak egy percig szeress, míg elmondom, imádlak.
Csak egy órát ölelj, míg megsúgom, kívánlak.
Csak egy napot adj, hogy meg tudjam mutatni,
mit jelent forrón, őszintén szeretni.

Szeretni ne tanulj korán, de ha szeretsz, szeress igazán.
Mert az élet oly mostoha, szeretni megtanít, de feledni soha.

Szívem szíveddel együtt dobban, nem szerethet nálam senki jobban.
Olyan vagy nekem, mint egy édes virág. Többet érsz nekem, mint az
egész világ!

Ha az égen lemegy a nap, te akkor is mindig az eszemben vagy.
Te vagy reménységem csillaga, és e csillag nélkül sötét az éjszaka.

Ne akarj magadnak kincset, gazdagságot, kívánj inkább velem igaz
boldogságot. Nézd a fecskepárt, s megérted a dolgot, mily apró fészke
van,mégis milyen boldog.

Aki azt mondja szeret, talán igaz lehet. Aki azt mondja imád, sose hidd
szavát.
De aki nem szól, csak mélyen a szemedbe néz, annak a szívében
örökre élsz.

Fogy a hold, sápadt fénye kúszik be az ablakon, tüzes csókod
perzselését érzem ajkamon. Gyengéden simogat kezed. Veled
szeretnék ébredni, mindig csak veled

 

Nem vak, hanem bölcs, látó.

Okosan szeretni valakit azt jelenti, hogy emberi módon szeretjük, érzelemmel, egész emberi valónkkal, de közben nem felejtjük el, hogy Isten gyermeke, hogy Istenhez tartozik, aki az ő saját szentsége, bűnei, hite és hitetlensége útján fogja vezetni őt. Nem birtokolhatjuk, meg kell hagynunk saját magányát. Akit túlságosan szeretsz, annak ártasz.

Úgy kell őt szeretni, ahogyan Isten szereti. Minden bűn, amit ellene elkövetsz, egyben Isten, az igazi Szeretet elleni bűn is. Milyen gyakran okozunk kárt egymásnak, mert nem tudunk okosan szeretni!

 

 

A szeretet szolgálat, de ha pusztán csak szolgálat, akkor olyan, mint az aromáját vesztett tea.

Imádkozzunk azért, hogy szeretetünk elragadtatott, egész lényünket megrázó legyen, hogy megérintsen bennünket az isteni titok.

 

Ha segítünk másoknak, maga Isten siet segítségünkre, és akkor olyan dolgokat viszünk véghez, melyekre saját erőnkből nem lennénk képesek.

Amikor kimerülünk a szeretet-adásban, erőnk csodálatos módon megsokszorozódik, és képessé válunk a nehéz terhek hordozására is.

Ha a mások iránti szeretet buzdítására elkezdünk dolgozni, erőnk megnövekszik és csodálkozunk, mennyi mindent tudunk magunkból adni!

 

 

Az istenszeretettel nincs semmi gondom — magyarázta egy ismerősöm. — Nagyon szeretem Istent és vágyom utána, de a szomszédomnak, aki mindig hangosan csukja be a liftajtót, legszívesebben kitekerném a nyakát. Istent szeretni könnyű, de az emberek kiállhatatlanok.

Pedig az, aki nem szenvedheti felebarátját, nem szereti igazán sem őt, sem Istent.

Két parancsolat van, de csak egy szeretet.

 

Az, amit Isten szeretni állít elénk, mindig karikatúra. Valójában Őt kell szeretnünk.

 

 

A szeretettel együtt jár a magány is. A magány a szeretet titkainak egyike. Embernek ember nem lehet elég. Ha szeret, magányos. Épp az egymást szerető emberek magánya teremti meg a helyet Isten számára.

 

A szeretethez mindig nyugtalanság társul. Még azokat is gyötri, akik igazán nagyon szeretik egymást: állandóan gondolniuk kell arra, hogy az, akit szeretnek, megbetegedhet, baleset érheti, meghalhat. A szeretet néha tanácstalan. Szüksége van egy olyan támaszra, amely hatalmasabb az embernél.

 

Úgy tűnik, nem vagyunk tisztában vele, mi is a hit, a remény és a szeretet.

Mert mi számunkra a hit?

Legtöbbször valami olyasmi, ami igazából nem hit. A hit nem értelmi dolog, mert ha az emberi értelem képes lenne felfogni Istent, akkor Isten már nem lenne Isten. A hit kegyelem, Isten ajándéka, boldogság annak, aki megkapta ezt az adományt. A hit felelősség és hivatás.

Mi a remény?

Legtöbbször nem az, aminek tartjuk. A remény fogalmához gyakran társul vágy, kívánság: boldogságról, külföldi utazásról, az egyetem sikeres befejezéséről álmodozunk. Az ilyen remény egyben bizonytalanság is.

Az igazi remény bizonyosság, bizalom abban, hogy minden beteljesül, amit az Úr akar.

A keresztény remény annak bizonyossága, hogy a szegények, üldözöttek, Istenért szenvedők megjutalmaztatnak.

Mi a szeretet?

Legtöbbször olyasmi, ami valójában nem az. Azt hisszük, hogy a szeretet csak érzelem, pedig a szeretet felelősség, hűség is.

Amikor az összeveszett házastársak kibékülnek — megújítják a szeretet ajándékát. A szeretet erősebbnek mutatkozik a mulandó érzelemnél, mert például ebben az esetben még akkor is létezett, amikor az érzelem már sehol sem volt.

A tudomány folyton feloszt és skatulyáz: hit, remény, szeretet. Valójában azonban csak a szeretetről van itt szó, hiszen az igazi szeretet egyben hit és remény is. Ha valaki igazán szeret, akkor hisz is annak, akit szeret. Ha szeret, akkor reménykedik is abban, ami után vágyakozik.

 

 

„Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad.” Ez arra serkent bennünket, hogy az Ő távlatából tekintsünk saját életünkre. Nem „én”, hanem Ő, vagyis: nem én értettem meg, hanem Ő engedte meg, hogy megértsem; nem én beszéltem, hanem Ő beszélt rajtam keresztül; nem én adtam, hanem Ő adott az én kezem által; nem én szerettem, hanem Ő szeretett általam.

Igazi nagy hajtás ünnepségre

       Ma már igazi nagyon, nagy készűlődés volt mikulás ünnepségre. bent alapítvány,

 

       Környékén. Nappali foglakóztatói 6 középkorúak ők, már ma, kiveszik nagydologba,

 

       Részüket mikulás készülődésre. Pedagógus Judit  ő  már  ,reggel  7:45fele itt volt ,

 

       Pont akkor érkezetem meg én is, Judit hozott  piros  kerep papírt ,abból lesz majd,

 

       Mikulás dekoráció  falón  .Bagó  Zoli  ,reggel  7:55kor jött  meg   picit  3masba ,

 

       Beszélgetünk. nekem el kellet, ugornom papír íróserbe, mert  nem  folyékony  ragasztó,

 

       Bent hogy ki díszítjük termet akkor gyorsan meg vetem széles ragasztót is tudjanak,

 

       Majd termet  ki  díszíteni  piros  kerep  papírból   lesz  majd  mikulás  fejet  kivágni ,

 

       Felragasztani. csizmákat gyárttatnak majd, ahogy mindenki meg érkezik. Reggel8:10kor,

 

       Meg érkezet  Erzsike  szokásos  kávés  követelést  most  se hagyta ki de én   előbb  el,

 

       Készítetem neki csak alá kelet gyújtani. Reggel 8:15kor meg hozta Horváthné fiát Zolit,

 

       Lacit, Tomit. Szokásos kávézás, Tominak, Erzsikének meg volt. neki kezdtek közösen,

 

       Mikulás  dekoráció  elkészítéséhez ,csizma ,szakállat  ,mikulás  fejet  készítetek  ,vágtuk,

 

       Ki ragasztódtuk papírra. néhányat feltettünk falra, de többi vasárnapra marat, így ,

 

       Órával előbb kel bejönni többieknek vasárnap. Ki legyen, díszítve terem amikorra jönnek,

 

       Többiek. délelőtt fél 10kor neki kezdtünk mézes kalács készítéséhez. Ricsi, Laci,

 

       Készítette el tésztáját. én ütöttem tojást tányérba, de humor itt se marathat ki mondtam,

 

       Mindenkinek, föntről érkezik  tojás  kérem vigyázni ,de  tányérba  ütetem nem tanultam,

 

       Föntről  elkapni   tojást bele tányérba. Én nyújtottam tésztát, de humor itt se marat el.

 

       Meg szólal Ricsi kéne vaj, de valójában nem kelet, de én poént  elővetem, ablakon ,

 

       Érkezik  nyúltak  ablak felé ,gyerekek ,de nem onnan  asztalon volt. Laci  hozott föld,

 

      Gömböt otthonról  de van probléma  ki van  menve izzó belőle de  hétfőre meg lesz,

 

      Javítva. Mondtam neki. Tomi papi rosta tepsit be én begyújtottam. Hamar meg sült.

 

      És   nagyon  finomra  sikerült .Ricsi ,Laci  nagyon  szeret  konyhai   munkálatokon.

 

      Részt venni ügyesek nagyon. dél elmúlt, amikor haza tudtunk menni mindenki.

 

   Hozzávalók:

·        1 kg finomliszt

·        30 dkg porcukor

·        1 csipet só

·         2/5  dl méz

1 fel  kevert    tojás   tetejére

 

·        3 tojás

·        3 0 dkg ,margarin

·        1 teáskanál szódabikarbóna

·        3 dkg fahéj

·        1 csomag mézeskalács-fűszerkeverék – körülbelül 2 dkg

 

 

 

  Ezt  tésztát  nem  kell   pihentetni ,a  tésztát   rögtön  lehet  szaggatni

A lisztet, a porcukrot, a fűszereket és a szódabikarbónát is szitáld át – akár egy sűrű tésztaszűrőn, ha nincs szitád -, majd keverd össze fakanállal.

Üsd bele az egész tojásokat. A tésztát lágyíthatod úgy, hogy csak egy egész tojást és 2-3 tojássárgáját ütsz bele, a tojásfehérjéket pedig üvegpohárban letakarva hűtőszekrénybe teszed, jó lesz a cukormázhoz. Tedd a szobahőmérsékletű margarint is a tésztába, és dolgozd össze – ekkor még nem áll össze a tészta -, majd öntsd hozzá az üvegben forró vízbe állított, meglangyosított mézet. Ha a tálhoz ragadna a tészta, kevés liszt hozzáadásával addig gyúrd, amíg elválik az edény falától. Viszonylag lágy tésztát gyúrj – margarin, esetleg kevés langyos víz hozzáadásával megpuhíthatod -, mert az érlelési idő alatt megkeményedik. Takard le vastag konyharuhával, és legalább 3-5 órán keresztül – legjobb, ha egy egész éjszakán át – hagyd állni. Ne ijedj meg, ha pihenés után repedezett a tészta, addig gyúrd újra, amíg ismét képlékennyé lesz

 

 

  Ezt verset fogadják el .

 

 

Decemberi köszöntő

Csengő szánon jön a Tél,

jön, jön, nemsokára,

hat hófehér hímszarvas

lesz a paripája,

felhő lesz az országút,

kocsis a hóember,

amerre jár, hull a hó,

köszöntlek, December!

Mikulás és Karácsony

ajándékot hoznak,

gyermekszívnek mindenhol

örömet okoznak.

Telnek-múlnak a napok,

álmodik az erdő,

Szilveszterrel búcsúzik

a régi esztendő.

Tél szolgája Öreg Fagy

vele jön a szánon,

bundát veszek,hadd jöjjön,

így aztán nem bánom.

Szép Zúzmara asszonyság

is jön Jégvirággal,

ékszeresen,ragyogón,

                                                         tündérszép világgal

 

 

sok ember hiánya közdtünk

        Nagyon kevesen jöttünk össze, múlt hét szombaton alapítványi összejövetelkor.

 

        Sok embernek otthoni dolgok voltak azért nem eljönni alapítványi összejövetelre.

 

        Erzsike se tudott eljönni, mert otthoni fűzés takarítás férjére, nagyon elfoglalta.

 

        Én akkor nagyon később jöttembe, nem délután fél,1kor, ha nem délután 13:45kor,

 

        Jöttembe neki kezdetem. Kávét elkészíteni. közbe meg érkezet Elnök asszony kicsit,

 

        Érdeklődött mi hogy megy meg látta papíron, óda adtam, amit kelet volt el,

 

        Számolni, egymást mire költök dolgokat. ez is mindent rendbe talált. Közbe,

 

        Meg érkezet, Ildi is vele kicsit beszélgetünk, hogy van, elmondta mondani valóját.

 

        Horváth Zoli, Tomi is bejöttek, Horváthné elhozta őket, de most marat velünk,

 

        Beszélgetünk, közbe ruhaanyagot vágtak legyen nappali foglalkozósnak anyag,

 

        Mert szőni tudnak páran. Jelezték pár emberke szeretne szőnyeget,de  nem rá,

 

        Választ ezt meg kel beszélnünk, ezt közösen. Délután 14:30kor lefőztem kávét,

 

        Elnök asszony, Horváthné, Tomi én meg kávéztunk közbe beszélgetünk, pár,

 

        Perccel később Horváth  Zoli oda rakott mikrohullámú melegítőbe  pattogatót,

 

        Kukoricát ki sütni, ami 3perc alatt készen voltak többiek enni kelet nekik.

 

        Amíg anyagvágás ment beszélgetés közösen. Délután 15:30kor meg érkezet

 

       Gina, Tomi nagyon várta együtt beszélgessenek. de pár perc múlva mentünk

 

       Haza .így már délután  16:00kor  együtt lehet  családjával  mindenki.

 

       Ezt  imát  fogadja  el aki ebe  betegségbe szenved más nyugodtam  imádkozhatja

 

 

      
Köszönöm, Istenem, fogyatékosságomat
Köszönöm, Istenem, fogyatékosságomat,
mert általa találtam meg
magamat, munkámat,
sőt téged, magadat is Istenem!
Köszönöm, hogy életem sötét és néma éveiben használtad életemet valami célra,
melyet ugyan nem ismerek,
de egy napon majd mindent meg fogok érteni
és akkor nagyon elégedett leszek.
Hiszem, hogy az életet azért kaptuk,
hogy növekedjünk a szeretetben.
Hiszem, hogy Istenem bennem vagy,
miként a nap a fényben és az illat a virágban.
Fény az én sötétségemben!
Hang a csöndemben.
Hiszem az örök életet.
Hiszem, hogy ott enyémek lesznek azok az érzékek, amelyeket most nélkülözök,
és hogy odaát csodaszép otthonom lesz
telve színnel, zenével,
a virágok bólongatásával
és szeretteim arcával.