Saul fordulása

Három okát adhatjuk annak, hogy Pál megtérését miért ünnepeljük meg más szenteknél inkább.

 

Először a példa miatt, hogy bármily nagy bűnös legyen is valaki, ne veszítse el reményét a megbocsátásra, látva, hogy amilyen nagy bűnös volt Pál, oly nagy kegyelmet kapott.

 

Másodszor az öröm miatt, mert amekkora gyásza volt az Egyháznak az üldözésben, oly nagy lett öröme Pál megtérésében.

 

Harmadszor a csoda miatt, amit az Úr cselekedett ővele, midőn legvadabb üldözőjéből leghűségesebb hirdetőjévé tette.

 

http://www.youtube.com/watch?v=NuLUijSl6P8