egy ördögi cselvetések

         Ma egy elmélkedést osztok meg önökkel, ugye hallottunk már ördögről milyen

 

         Dolgokra, képessz, szétcsinálja, jót rosszra teszi. 2emberke dolgát élnek szépen

 

         Egyszer beteszi lábát 3emberke és egyik, embert ráveszi, hogy tegyen ő kedvére

 

         Ő igen meg tette azt gondolta evvel, rosszat tesz egy ember társának. Vannak

 

         Olyan emberke azt gondolja,  neki jár  boldogság ,  romboljuk szét, kapcsolatot

 

         Ami 6-9parancs Elen bűn. Ilyenekkor azt gondolja, emberkék nekem jár boldogság

 

        Azért teszem, de azt nem tudja, amit ők tették, avval kapcsolatot tettek tőnkre, életre

 

        És az 6-9parancs ellen vétetek, rá szedte ördög őket vétkeznek. Mai fiatalság drogon

 

        Kábítószeren élik ki életüket, horror filmen ahol, a mindenűt vér folyik, ezen mi

 

       Háborgunk, egyes fiatalok ezen nőnek föl, ilyet néznek, bene tévébe, ere ördög visz

 

      Amit teszel az jó, de hivatalosan rossz, mert ördög visz rá .ezekre .

 

 

Kábítószerek csempészése minden vonalon az emberi életbe. Önámítások, következetlenségek, hazugságok tömege. Mink most tanúi vagyunk – egyes országokban különösen. Ez a nagy, tiszta fontos föladatok kitolódása – mindig kitolják azt, ami a legfontosabb.

Amit a pápa a Pacem in terris enciklikában világosan megmondott, hogy lefegyverkezni, abból óriási tőkét lehet készíteni, gyűjteni, és akkor az éhezők megsegítésére minden rendelkezésre áll. Egyszerű, tiszta, világos dolog. És nem, és nem, és nem. Mert az embert, az egész emberiséget is tisztátalan szellem tartja hatalmában. Százmillió éhező gyermek. És analfabetizmus.

Az emberiséget a tisztátalan szellemtől csak az Úr Jézus hatalma tudja megszabadítani. Egyénileg is mennyi tisztázatlan dolog van bennünk is. Viselkedésünkben. Mennyire nem azt gondoljuk, tesszük, éljük, ami a legfontosabb, ami az „egy a szükséges”! A ragaszkodásaink, időfölhasználásunk!

Az egyházi életünkben is milyen nehéz lemondani a sallangokról, a piros cingulusokról, bíborruhákról és uszályokról és pásztorbotok ezüst fejéről és palotákról. És szegényen az evangéliumnak szentelni magunkat teljesen.

És a tisztátalan lelkek megkínoznak bennünket, s gyötörnek minden nap, ide-oda dobnak és nem akarnak kimenni. Egyedül Jézusnak van hatalma, hogyha igazán Jézushoz fordulunk, hogy ezeket kiűzze.

Akik engedték, hogy kiűzze az Úr Jézus lelkükből a tisztátalan lelkeket – Assisi Szent Ferenc, Klára, Teréz anya meg a többiek –, azokba bement Isten országa, annak a békéje, öröme, ereje, hatalmat adott Nekik is, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket.
Először a létünket tisztítja meg, hogy Isten gyermekeivé lehetünk, aztán az egész tudatunkat, hogy betöltsön az Isten gyermekeinek az öröme, gondolkodásunkban, tetteinkben egyaránt. Megtérít teljesen.

Micsoda hatalmas föladat és forradalom ez a világon! Jézus forradalma.

Mit vigyünk magunkkal ebből a vasárnapból? Egy mélységes kérést talán. „Jézus! Te teljesen tiszta! Máriával, a megdicsőült szentekkel már teljesen tiszta, föltámadt Jézus! Hozd rendbe bennem minden rendezetlen dolgom! Űzd ki belőlem mindazt, ami tisztátalan, tisztázatlan, zavaros, ferde, görbe, hamis, hazug, önző, szeretetlen, fölfújt dolog! Hogy egészen igaz legyek Veled! Tiszta Bárány! Ámen!”

Akiből Isten szent Lelke már kiűzte a tisztátalan lelkeket, az szent, az Isten elé járulhat. Mint gyermeke, mint kedves gyermeke, s öröme. Tisztán, szeretettel. Látjuk, hogy az Úr Jézus mint Bárány valóban a világmindenség középpontjában áll. A teremtés egyetlen megtisztítója, Akin keresztül egyedül lehet az Atya elé járulni teremtett lénynek. Ő fog majd mindent átadni az Atyának.

 

 

Nem szeretnék elvont elméleti fejtegetésbe kezdeni, de a gonoszság titkának és hatalmának megértéséhez szükséges látnunk igazi természetét. Az ember, mint Isten legtöbb hatalommal felruházott teremtménye, önállóságot, szabadságot, függetlenséget akar, s e törekvése közben, nem vesszük észre, hogy milyen veszélyes terepre tévedünk. Olyan helyre ahol valójában az életünkkel, a lelkünkkel, az üdvösségünkkel játszunk, azt tesszük kockára. A teljes függetlenség akarása ugyanis az Istentől való függetlenséget, a tőle való elszakadást jelenti. Amikor azonban az ember ezt elérni látszik, akkor mégsem marad független. Ezt hinni óriási tévedés, vagy éppen a gonosz megtévesztése. Mert mihelyst függetlenné válunk Istentől, azonnal lefoglal magának bennünk gonosz, és mint különleges hatalom fog uralkodni rajtunk.

Isten ekkor könnyedén legyinthetne egyet, lemondhatna rólunk, de nem ezt teszi, hanem megmentésünkre siet. Egyedül ő képes megszabadítani az embert, bennünket a gonosz hatalmától és befolyásától, s ennek fényes bizonyítékai azok a jézusi csodák, amikor gonosz lelkeket, tisztátalan lelkeket űz ki az emberekből, miként azt a mai evangéliumban is hallottuk. Ezekkel a csodákkal Jézus bebizonyítja, hogy nagyobb a hatalma, mint a gonoszé. Ő erősebb és képes megmenteni az embert. Mi gyengék vagyunk. Mi, emberek, a magunk erejéből képtelenek volnánk legyőzni a gonoszt, ezért a küzdelmet Isten vívja meg értünk. Jézus szabadságot hoz nekünk, megszabadít minket a gonosz befolyásától és ezzel visszaadja szabadságunkat. Jézus nélkül hiábavaló volna a küzdelmünk. Ha engedjük, hogy ő éljen bennünk, akkor le tudjuk győzni a kísértéseket. Engedjük, hogy Isten győzzön bennünk!

  

Imádság:

Urunk, Istenünk, benned találjuk meg a jóság forrását, a szeretet eredetét. Benned ismerjük fel teremtőnket, s neked köszönhetjük megváltásunkat. Ugyanakkor felismerjük, észrevesszük a világban működő gonoszt is, és a te segítségeddel készek vagyunk felvenni a küzdelmet. Segíts minket, hogy mindig felismerjük a jót, és adj erőt, hogy ennek választásához!

 

 Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
 
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen