Pótvizsga a szeretetből

         Kicsit elmélkedjünk el régi dologról, mennyire volt abba időbe szeretet, idősebb,

 

         Korosztály tud arról mesélni maguknak. tegnap le ált velem beszélgetni egy idős ,

 

         Néni hogy ő menyire szeret engem, ezt én, mint hétköznapi ember  alig ,bírtam,

 

         Fel  fogni  ,de  kis  idő  után  ,ad  nyakam  puszit  ,elmagyarázza  ,nekem  ezt ,

 

         Szeretetnek  hívták  régen  onnantól  meg  éretem  ,ezt  dolgot  mint  jelenetet,

 

         Amit  ő  adott  nekem . eddig  tudtam  mi  szeret csak  ennyire  nem  merültem,

 

         Be  szeretet  érdemébe . másik  probléma  az  nagy   világba   jelen  pillanatilag  ,

 

         Szeretetlenség dombból ország szerette, ez nagy probléma itt országba, köpködnek,

 

         Másik embere őt nem szereti, ki leszi, mikor jár, ara ráköp messziről, ez szeret lenség,

 

         Jele ,ami kicsit  undorító   dolog . ez  sajnos  nagy  emberek  akik ülnek  székbe  azok,

 

         Kezdték  elvileg . másik hibás  televízió ott  is  szeret, lenség  tombol  .vegyük  nagyon,

 

         Rossz példát, amin ki akadtam pi lantra, amikor beharangozták Dallas régi epizódot,

 

         Ahol egyik  ember  szítja  szeret lenséget  nagy  világba. Másik  pl.  barátok  közt,

 

         Ott se  nagyon  látszik  szeret ha nem  fújnak  egymásra  ,ez kért  kéne  imádkozni,

 

         Béke szeret, árasszák emberek  nagyvilágba ,ezeknek  kéne  szeretetből   pótvizsgázni,

 

         Meg tanulják  mi  szeretet .

 

 

 

 

A Mester nagy iskolájában,
Ma szeretetből pótvizsgáztam.
Tanítóm előtt remegve álltam…
Az első vizsgán én megbuktam.
A tételt bár kívülről tudtam,
De a gyakorlatban előre alig jutottam.

Szeretem én, ki engem szeret,
Minden jó embert, akit csak lehet,
De az ellenségem?
Aki megrágalmaz, kinevet,
Ad mindenféle csúfnevet,
Gyaláz és megaláz engemet?

Ilyet nem tudok szeretni! Nem!
És ezt húztam ki a tételen,
,,Hogy az ellenségemet is szeressem!”
Szereted-e? – Kérdezte tanárom,
Az én Mesterem és Megváltóm.
Nem tudom, hiába próbálom!

Szelíden monda, de erélyesen:
– Pótvizsgára mész, és ha mégsem
Tanulod, megbuksz egészen.
A szeretet nehéz tétel,
A legtöbben ebben buknak el,
Mert, aki bánt is, szeretnünk kell!

De Mesterem tovább tanított,
Különórára magához hívott,
Szeretetével sokat kivívott!
Mutatta kezén, lábán a sebet,
Hogy mennyit terem a szeretet,
Eltűri a kereszt-szegeket.

Eltűri a gúnyt, a gyalázatot,
Töviskoszorút, s nehéz bánatot.
A dárdaszúrást, mit értem kapott.
Így tanított, szívem felrázta.
Látta, hogy hajlok a tanításra.
Szeretetét a szívembe zárta.

És most pótvizsgáztam belőle.
Ott volt az ellenségem is.
Gúnyos megjegyzést kaptam tőle,
De szeretettel feleltem,
S e szeretettel őt megnyertem…
És a pótvizsgán átmentem.

Tovább tanulok, tovább megyek,
Vannak, „szeretet-egyetemek”,
Magasak, s mégsem elérhetetlenek!
Mert más tudományt sokat tanulhatok,
Megcsodálhatnak, úgy vizsgázhatok.
Ha szeretet nincs bennem: SEMMI VAGYOK. 

Uram Jézus Krisztus, esengek: olvasszon föl magába Szerelmed lángoló, édes mézzel-folyó nagy hatalma! Hogy szerelmed szerelmébe haljak bele; mert szerető szereteted értem kínhalált szenvedett.

 

Szent Atyánk, az élet és a szeretet kiapadhatatlan forrása, aki az élő emberben kinyilatkoztatod dicsőséged ragyogását, és szívébe helyezed hívásod csíráját, ne engedd, hogy a mi hanyagságunk miatt megtörténhessen, hogy valaki nem veszi észre vagy elveszíti ezt az ajándékot, hanem járjon mindenki teljes önzetlenséggel azon az úton, amelyen a Te szereteted megvalósul.

  

Béke Királynéje, könyörögj érettünk és eszközöld ki a háborgó lelkeknek a békét, amely után a népek vágyakoznak, az igazságos és méltányos békét, amelynek mértéke Krisztus szeretete. Add meg a fegyverek nyugvását és a lelkek békéjét, a rend nyugalmát, hogy végre megvalósuljon Isten országa közöttünk. Vedd oltalmadba a hitetleneket és azokat, akik a halál árnyékában sínylõdnek, adj nekik békét és eszközöld ki, hogy számunkra is felragyogjon az Igazság napja hogy velünk együtt zenghessék a világ Üdvözítõjének:”Dicsõség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakakaratú embereknek”.
Részesítsd a béke áldásaiban és vezesd vissza Krisztus egyetlen aklába, az igaz Pásztorhoz azokat a népeket is, melyeket tévedés, vagy egyenetlenség szakított el tõlünk, s gondolj azokra a népekre, akik hûségesen õrzik tiszteletreméltó képedet ikonokra festve házaikban.
Szerezz békét és teljes szabadságot Isten szent Egyházának, vess gátat az új pogányság, a liberalizmus özönlõ áradatának, szítsd fel híveidben a tisztaság szeretetét, a keresztény életmódot és az apostoli buzgóságot, hogy az Istennek szolgáló nemzetek érdemekben és számban egyaránt gyarapodjanak.
Végezetül pedig úgy amint Jézusod Szívének fölajánlottuk az Egyházat és az egész emberi nemet, belé helyezve minden reményünket, hogy e Szív legyen számunkra a gyõzelem és üdvösség jele és záloga, ugyanígy Neked, a Te szeplõtlen Szívednek örökre felajánljuk magunkat ó Anyánk, világ Királynéje, hogy a Te szereteted és pártfogásod siettesse Isten országának gyõzelmét és az összes nemzetek egymással és Istennel megbékélve, boldognak hirdessenek Téged és a Föld egyik sarkától a másikig Veled együtt zengjék a dicsõség, szeretet és hála örök magasztaló énekét Jézus szentséges Szívének, amelyben egyedül találhatják meg az Igazságot, az Életet és a Békét.” 

 

 

Béke fejedelme, szentséges Istenünk,

 


Úr Jézus szent Szíve, békéért esdeklünk.
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
Békét nemzetünknek, békét a világnak!

Szûz Mária Szíve, béke példaképe,

 


Fiad szent Szívénél közbenjárónk légy Te!
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
Békét nemzetünknek, békét a világnak!

Liliom virágszál, Te vagy oh Mária.

 


Eszközölj Fiadnál békét a számunkra!
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
Békét nemzetünknek, békét a világnak!

Árvák és özvegyek sírását hallgasd meg,

 


Könyörgésünket oh Mária, ne vesd meg!
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
Békét nemzetünknek, békét a világnak!

Derítsd fel hazánkra a békesség napját,

 


Adjál világ-békét, Mária, Szûzanyánk!
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
Békét nemzetünknek, békét a világnak!

Oltárunkra szállj le védõ palástoddal

 


Áldd meg hû jász néped égi áldásoddal!
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
Békét nemzetünknek, békét a világnak!

Áldd meg városunkat és minden lakóját,

 


Oltalmazz meg minket égi édesanyánk!
Békét adj szívünknek, békét családunknak,

Békét nemzetünknek, békét a világnak!