viszelkedési bajok

 

Elmondom fúra viselkedésmódról nem mondtam ezt még nem volt szerencsém de most,

volt benne részem ezt osztom meg önnőkel .közösségbe van jó pár illető ,és olyankor ,

tisztességes viselkedés lenne illő, de van olyan aki hidegen hagyja dolgot, és nem foglakozik,

azzal a doggal hogy ő közösségbe van csinálja ,azt amit nem illene .közösségbe úgy vélem

én gondolat világom szerint nem illő lenne terembe dohányozni ahol több ember is meg

fordul ,egy lehet hogy többi ember nem dohányzik abba épületbe ,és jön többi ember

máris bagó szagot szívja be emberke ,amikor ép, öltözne fel ,de ellető lévő ember ,nem

hajlandó kimenni kije-lőtt helyen el szívni cigit ő jött előbb ,be közösségbe ,így úgy ,

gondolkozik mit bánja ő azért rá gyújt bagóra ,jön vendégségbe fel kérték segítsen valamibe,

de olyankor ha jön egy olyan emberke terembe ,aki ép öltözködni ,szeretne van neki dolga,

milyen levegőt fog terembe ,belégezni ,hát ciginek szakágát ,és nem kellemes illet főleg,

közösségbe ahol nem illő lenne. Valaki úgy gondolkozik mit bánja ő azért rá gyújt cigire,

ott abba helységbe ő nem hajlandó kimenni udvara ahol kedvére cigizhet,de az emberke,

jön dolgát végezni ,az belebotlik cigiző embere kér valamit ,de öt azt hidegen hagyja.,

És csinálja amit nem illő lenne. de kis idő elteltével ki megy ott cigizik ,meg ott szotyolázik,

az udvaron ,az is jóvá hagyom ott cigizik ,szotyizik ,az ember ha közösségbe van akkor is,

meg fontoltan szotyizhat udvaron ,mer szégyen lenne az kint vagyok mibe botlik ,az ember,

szeme meg Sét lenne szotyizva udvar ,ez már kicsit szégyen lenne ara embere aki ép valami,

köze-lenne annak épület udvarához ,még est nem történt meg ,ne is történjen ,meg .igen csak,

szégyen lenne annak emberkének. közlekedik úton ember tisztességesen köszönik másik illetőnek,

meg látja ,otthon is van illető akivel dolgozik ,vagy segít és házához ér köszön neki ha meg,

látja ,az szép gesztus ,ha köszönök akit ismerünk,de nem fel fogásszal kéne leni mint egyik,

emberke ház hoz akivel dolgozik ,ordibálja ,másik emberkének csúf nevét ,mindjárt ,

emberkének meg lenne véleménye arról emberről hogy tud úton ki ordibálni másik,

illetőhöz .egy idegesítő dolog kettő másikat embert gúnyolom ,de magát égeti le emberek,

előtt szégyen be marad .több ember is haja ordibálást úton .hogy mit ordibál másik embere.

Az emberke amit fájdalmat okoz gúnyólódasál ,másik emberkének .őt hozzá magát,

szégyenbe ordibál úton .

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

ébresd fel világot 4rész

Nagy érték forog kockán. Tudjuk, hogy Ferenc pápa egyik alapelve az, hogy „az egység felülmúlja a konfliktust”. A szerzetesekhez intézett szavait az Evangelii gaudium fényében kell olvasnunk (226–230. pontok), ahol azt kéri, hogy „mondjunk igent a konfliktus elviselésére, oldjuk fel, és alakítsuk át egy új folyamathoz vezető kapoccsá” (227. pont.). Ne felejtsük, hogy Bergoglio számára a személyes kibontakozás sosem kizárólag egyéni, hanem közös, közösségi vállalkozás. (12) Ebben az értelemben a konfliktus egy érési folyamatba illeszkedhet, sőt kell is illeszkednie.

A konfliktust azonban minden esetben kísérni kell: „Sosem viselkedhetünk úgy, mint az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédben a pap vagy a levita, akik egyszerűen továbbhaladnak. De hogyan csináljuk? Eszembe jut – mondja a pápa – egy huszonkét éves fiatal története, aki mély válságba került, depresszióba esett. Nem szerzetesről beszélek, hanem egy olyan fiatalemberről, aki özvegy édesanyjával élt, aki pedig tehetős családok ruhaneműit mosta. Ez a búskomor fiú nem járt többé dolgozni, és az alkohol mámorában keresett menedéket. Édesanyja semmit sem tehetett: egyszerűen minden reggel, mielőtt munkába indult volna, nagy szeretettel gyengéden rátekintett. Az a fiú mára fontos emberré vált: túljutott a válságon, mert anyjának az a gyengéd tekintete végül megindította. Ez az: újra szert kell tennünk a gyengédségre, az anyai gyengédségre egyaránt. Gondoljatok csak arra a gyengédségre, amelyet például Szent Ferenc megélt. A gyengédség segít túljutni a konfliktusokon. Ha pedig ez mégsem elég, az is lehet, hogy érdemes közösséget váltani.”

„S az is igaz – folytatta Ferenc pápa –, hogy időnként nagyon durvák vagyunk. Átéljük azt az általános kísértést, hogy kritizáljunk másokat magunk megelégedésére vagy személyes előnyök megszerzésére. Bizonyos esetekben a testvériség kríziseinek a személyiség törékenysége az oka, és ebben az esetben szakember, egy pszichológus segítségét kell kérni. Nem szabad félnünk ettől; nem kell attól tartanunk, hogy szükségképpen a pszichologizmus tévútjára lépünk. Ám soha, de soha nem szabad pusztán ügyintézőként bánnunk egy testvérünk konfliktusával. Engednünk kell, hogy a szívünk is bevonódjon.”

„A testvériség igen kényes dolog. Az első esti dicséret himnuszában Szent József főünnepén az argentin zsolozsmában azt kérjük Szent Józseftől, hogy őrizze az egyházat »eucharisztikus gyengédséggel«. (13) Ez az, így kell bánnunk a testvérekkel: eucharisztikus gyengédséggel. Meg kell simogatni a konfliktust. Eszembe jut, amikor VI. Pál egy rengeteg rajzot tartalmazó levelet kapott egy kisgyerektől. A pápa azt mondta, hogy az asztalán, melyen csak problémákról szóló levelek sorakoznak, egy ilyen levél érkezése nagyon jó hatással volt rá. A gyengédség jót tesz nekünk. Az eucharisztikus gyengédség nem takarja el a konfliktust, hanem segít férfiként szembenézni vele.”

Megélni a testvériséget „megsimogatva a konfliktusokat”

Az új evangelizációról tárgyaló szinódus azt kérte a szerzetesektől, hogy legyenek tanúi az evangélium humanizáló erejének a testvéri élet által. Ebből kiindulva tettek fel néhány kérdést a pápának a szerzetesek testvéri életéről: „Hogyan egyeztessük össze a küldetéssel és a közösségi élettel együtt járó kötelezettségeket? Hogyan harcoljunk az individualizmusra való hajlammal? Hogyan viselkedjünk olyan testvérekkel, akik valamilyen nehézséggel küzdenek, akik konfliktushelyzetben vannak, vagy akik éppen konfliktusokat gerjesztenek? Hogyan kössük össze a helyes választ és az irgalmat a nehéz esetekben?”

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

A SZERETET

Tedd a Bibliádba ezt a levelet, szülőtestvérem, s ha gyermekedért imádkozol, ne felejtkezz el azért könyörögni,
hogy hited soha meg ne rendüljön a gyermek Atyjában, akié gyermeked, a teremtés és a megváltás jogán, akinek célja van vele – s veled. S hogy megértsd azt a célt, amit Ő tűz ki gyermeked elé – és nem te.
Hogy hosszútűrő türelmed soha el ne fogyjon gyermekeddel szemben. Hiszen Ó is eltúr téged. Hogy tudj újrakezdeni, el nem fogyó szeretettel szeretve!
Hogy tudj várni! Várni és újra várni: a megfelelő pillanatra a nevelésben. Olyan türelemmel, ahogy az Atya várakozott a tékozló fiúra.
Hogy mindig megtaláld az Ő segítségével a megfelelő szót és cselekvést minden alkalommal, s éppen akkor, amikor kell! Hogy ne mondj, cselekedj se többet, se kevesebbet, mint kell. Nem később és nem előbb, mint amikor kell.
Hogy soha ne ingadozz az Igében, ha szól gyermeked felől!
Hogy mindig megtaláld a megfelelő büntetést s elkerülhessed azt, ami nemcsak többet árt, mint használ, de amit Ő sem cselekednék!
Hogy tudj megbocsátani kevés szóval, vagy szó nélkül – bocsánatért esdve és bocsánatot nyerve.
Hogy adjon isten elég időt gyermekedhez, s te ezt az időt ne használd másra. Hogy megismerd őt legalább úgy, mint földedet, állataidat, szerszámodat.
Hogy a gyermek hibáit elsősorban magadban keresd, mert majd’ mindig bűntársak vagyunk, hiszen tőlünk örököl, lát, hall, és les el mindent.
Hogy nevelés közben – te is nevelődjél. Ha kell, gyermeked által. Mert mindig az a nevelő gyermek és szülő közül, aki közelebb van Krisztushoz. S nemegyszer a gyermek áll, ér közelebb Őhozzá.
Hogy megismervén a gyermeket, örömmondó, evangéliumhirdető szülője legyél. Mert az evangélium örömhír Csak így emelheted át testi-lelki nehézségein. Csak így gondot majd rád szeretettel, akkor is, ha már nem leszel e testben.
Hogy a hosszútűrő türelem és szeretet mellé adjon megértő tapintatot, hogy megérezzed: fájdalomszerzésre nem szabad fájdalomszerzéssel, dacra dühvel, neveletlenségre gorombasággal, szívtelenségre hidegséggel válaszolnod. Mert a hasonló csak fokozza a hasonlót, míg a szeretet felold. Az öröm: gyógyít. A jóság: fölemel. Mert Jézus is így cselekednék!
Hogy mindig le tudd győzni magad, amikor úr akarsz lenni az Úr helyett. Hogy bálvány ne légy otthonodban. Hogy soha el ne felejtsd: Néki növekednie kell, neked pedig alábbszállanod.
Hogy vegye el a kaszárnyahangot és beszédet, hogy megtanulhass Jézustól röviden, világosan, melegen, szívvel beszélni gyermekeiddel.
Hogy gyakran legyen erőd az 1. Korintusi levél 13. fejezetében leírt szeretet himnuszának mérlegére tenni szülői szeretetedet, mert ez az Ige. Jézus azonnal megmondja az így kérdezőnek: hol a baj. De azt is – újra és újra -, hogy a mi nevelésünk elsősorban: szolgálat. Mégpedig mentőszolgálat. Odamentés az Orvoshoz, Jézushoz, aki meg is tudja menteni gyermekünket. Erre és az örök életre, velünk együtt.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

elrontása,gyermeked jövőjét?

Kezdd el idejében gyermeked minden igényét teljesíteni! Így egyre inkább elhiszi, hogy a világ köteles őt kiszolgálni.
Ha trágár szavakat beszél, ne vedd észre! Valahogy le kell vezetnie indulatait.
Kíméld meg minden lelki neveléstől! Ezzel várj addig, amíg felnőtt nem lesz. Akkor aztán majd maga dönthet.
Kíméld meg az erőlködéstől! Majd felnőtt korában törjön össze, amikor már kivédhetetlen problémákkal találkozik szembe.
Kerüld a “rossz” szót vele szemben! Ez komplexusokat ébreszt benne. Ha majd aztán disznóságai miatt szembe kerül a környezetével, meg lesz arról győződve, hogy a társadalom üldözi őt.
Szépen rakj rendbe, boronálj el mindent a gyermeked után: szétszórt szobát, konfliktust a tanárokkal, rossz jegyet, beírást, hiszen neki nyugalomra, megértésre van szüksége ahhoz, hogy fölkészüljön az életre, vagy az általad elképzelt egyetemre! Így majd megszokja, hogy a felelősséget mindig valaki más cipeli.
Hadd olvasson el mindent, amit adnak neki, vagy ami a keze ügyébe kerül! Csak hadd gyönyörködjék lelke és szeme a ponyvában, De ügyelj arra, hogy steril legyen az evőeszköz és ragyogó a kristálypohár! Hisz annyiféle fertőzés van manapság.
Veszekedj feleségeddel/férjeddel mennél többet a gyermeked előtt! Így nem éri váratlanul a család felbomlása. Sőt, rájön arra, hogy egy feleség csak 10-20 évig használható.
Adj annyi zsebpénzt a gyermekednek, amennyit kíván! Hadd szokjon hozzá, hogy boldog életet csak megfelelő mennyiségű pénzzel lehet élni.
Ha a tanáraival vagy az elöljáróival összetűzésbe kerül, mindenképp állj az ő oldalára! Azok ugyanis előítélettel vannak gyermekeddel szemben. Így legalább rájön, hogy nincs egységes norma, erkölcs, tekintély. Ezeket magunk szabjuk meg.
Taníts neki mást, mutass neki más példát, mint amit ott mutatnak, ahová magad küldted! Tökéletes erkölcsi skizofrén lesz belőle.
Próbáld meg minden kívánságát kielégíteni! Egy idő múlva már ezt maga intézi el, ha kell, bármi áron.
Ne vele töltsd az idődet, hanem keress mennél többet, hogy boldogabb életet élhessen, mint amit te éltél! Talál majd ő jobb társaságot a családodnál.
Tanítsd meg helyezkedni! Az életben erre nagy szüksége lesz.
Ha majd valóságos konfliktusba kerül, mentegesd magad: “Sohasem bírtam vele!”
Készülj föl a gondokkal teli életre, mert ez biztosan bekövetkezik!
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

szabad gondolatok

A XX. század kezdetétől fogva az emberiség egy határhoz érkezett el. A klasszikus értelemben vett természettudomány véget ért, már senki nem nevezheti magát többé a szó eredeti értelmében materialistának. Határátlépésre kényszerült az emberiség, és választania kellett, hogy a természet világának megismerése után kutatását a szellemi világ felé fordítja, vagy megismerési vágyától hajtva az anyag alatti világot, a virtuális világot akarja meghódítani. A XXI. század elején látjuk, hogy az emberiség nagyobb része hogyan döntött. Ennek a döntésnek súlyos következményei lettek és lesznek a jövőben, de talán még nincs késő, hogy beszéljünk arról, hogy mennyire nem tudatos döntés volt ez, és arról, hogy van-e kivezető út ebből a szakadékból.

Ehhez egy olyan képzési lehetőséget szeretnénk teremteni, melynek során áttekinthetjük – az antropozófia megvilágításában – a természettudomány határátlépéseit, a minket körülvevő számítógépes, internetes világot. Nem a technika, a számítógép hagyományos értelemben vett megismerését tűztük ki célul, hanem olyan munkát kezdünk meg, amelyben remélhetőleg újfajta gondolkozás jön létre, amely majd hozzásegít ahhoz, hogy más módon tekintsünk a gép, az ember és a Kozmosz kapcsolatára.

A munkánk során Rudolf Steiner előadásain kívül Paul Emberson munkájára építünk, aki munkacsoportjával együtt a svájci Anthro-Tech Intézetben a technika mai fejlődésével, jövőbeli lehetőségeivel és a morális technika kifejlesztésével foglalkozik.

Elképzelésünk szerint  a hagyományos előadásforma mellett az idő előrehaladtával egyre hangsúlyosabban jelennének meg az egyéni és csoportmunkák.

Az előadásokhoz, csoportmunkákhoz kapcsolódóan  Rudolf Steiner misztériumdrámáival is foglalkozunk. A két éves munkánk során kiválasztott részeket fogunk (tanárok és diákok) közönség nélkül eljátszani felolvasással, de valós színpadi játékot teremtve.

A négy félévesre tervezett Akadémia első féléve egy bevezető szakasz lesz, ahol még főleg előadások lesznek, itt kevésbé támaszkodunk az egyéni, ill. csoportmunkákra. Ez a bevezető félév minden hallgató részére egy döntési  lehetőséget ad, részt kiván-e venni a többi félév már intenzívebb munkájában.

Kiket várunk és milyen követelményeket támasztunk?

Az előadások, foglalkozások anyaga ugyan az antropozófia forrásából származik, de a hallgatóktól nem követelünk meg egyféle „antropozófiai tudás” meglétét, csak egy nyitottságot várunk el az antropozófia befogadására, vágyat és akaratot az élet, a mai kor megválaszolatlan kérdéseivel való munkálkodásra. Tehát szeretettel várjuk azokat a 21 évnél idősebb barátainkat, akik az első félévben felvállalnak egy 5×1,5 napos előadássorozaton, valamint drámajátékban való aktív részvételt, ill. esetenként egyéni és csoportmunkát. (A többi félévben már rendszeres egyéni és csoportmunkát  kérünk.)

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

világ hova fordul

 

Érzékelték hogy nagyot fordult világ minden visszára fordult ez legtöbbet média hatalmának,

köszönhető mert táplálja emberekbe butaságot ,hogy nincsen szeret ő világukba ,ő náluk

szertelenség uralja földet és világ megy utána és ez terjed el emberekbe ,verekedés ,és

nem nemtörődömség van agyukba mit lát ember bele néz világba egyes embereknél ,

nagy ívbe szemibe nézik másik munkáját amit végez ,ő megy feje után mutatja média

kap magán életekről híreket gyorsan elmondja ezt nagy világba csámcsogjanak rajta

emberek mi is történik nagy világba .mindenki emlékszik ara dolgokra ,hogy médiát

valami miatt nyáron midig meg büntetik olyas mit tesz amit nem szabad na ő szerintük

igenis szabad ők média. sok emberekkel beszélgetek ők nekik kíváncsi vagyok véleményükről

mit szolnak ehhez Buda Pesti műsorhoz,meg való világ műsorához ,ők nekik se tetszik azzal

véleménnyel vannak mint én elmondom mi én véleményem erről tömören senki nem

kíváncsi másik ember magán életére hogy mit tesz ,mit cselekszik ,mert az kettők

ügyük re tartózik és nem az egész világba ki kürtölni hogy most ép mi van velük

na ez már egy kicsit túl sok .kezdtem örülni annak elment egyik ilyen műsor emlékeznek

való világ első dolgokra akkor még nem volt annyi magán életbe turkálás és szenny benne

tévébe ,de hogy követék sorozatok évről évre egyre jobban jön turkálnak mások magán

életébe ,másokat ,nem igazán érdekeli .de olyat hallatom iskolásoktól abból műsorba van

annak embereknek példa képe tetszik neki illető .egyetlen dolgot nem értek mért kelet

meg engedni ezt média csatorna közvetítőknek ilyet be tegyenek a műsora tűznek olyan

műsort amit más magán életébe turkál .meg mutatja dolgokat amit nem érdekli ,de

teszik média hogy ted ezt ez megy most tévébe .ez jó példa emberek számra de nem

jót mutatnak benne szó-ha média mindet ellenkezőt tesz kéne .amit nem érdekli hogy

nagy világ nem kíváncsi emberek magán életére ők egyre jobban műsora tűzik ,ez

fájdalmas követik-jó pár ember őket és egyre jobban megy világba szenny tévékbe

imádkozunk érte minél előbb meg szügyön ez műsor.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

a szeretet

csak egy percig szeress,míg elmondom imádlak, Csak egy óráig szeress, míg megsúgom,kívánlak. Szeress egy napig, míg csókolni tudlak, Szeress egy életen át, s én is mindig szeretni foglak! *Érzem azt, hogy szíved úgy érzi,nem szeretlek. Érzem azt, hogy én szívemből szeretlek. Szeretném, ha szívünk egyként dobogna, Szeretném, ha szerelmünk egy életre szólna! *Hiányzol, ha nem vagy velem Édes csókjaid hiányoznak nekem! Oly jó lenne most Veled lenni S mindig csak Téged ölelni!

Jó annak akit szeretnek, aki hiányzik valakinek.
Akit gyakran hívnak, akit sokszor keresnek.
Aki még félig másban él, akiben nem céltalan a remény.
Aki tudja, várják valahol, akit valaki szelíden átkarol.
Aki élhet egy másik emberért,
Akinek nem kell sírnia egy másik emberért.
Akinek nem kell sírnia egy apró kis támaszért,
Akiben nem kételkednek soha,
Aki megnyugodhat, ha távol is otthona.
Aki igazat mond és van aki elhiszi,
Aki megóvja, s kiben újra megtanulhat élni!!
Van, aki könnyen kapja meg azt akit szeret, van aki sír és szenved. Van aki könnyek nélkül tud feledni, s van aki meghal mert igazán tud szeretni !

Addig szép az élet, amíg nem ismered,
Míg vállad nem hord terhet.
Míg az arcodon örök mosolyt fakaszt,
Míg nem érzel mást csak ifjú tavaszt.
A múltba nézni mindig fáj,
Valamit mindig tehetünk,
De az emlék tovaszáll, és
Könnyes lesz a szemünk.
Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell,
Nem elég akarni, érte tenni kell
Az álom és a barátság
Fejem lehajtom puha párnámra,
S csukott szemmel, szép csendben, várok, az álomra.

Tudom az álom nem más mint hazugság,
Mégis olyan jó azt hinni, hogy valóság.
Szeretnék a valóságtól messze lenni,
Sosem szeretnék felébredni.
Míg álmodom nem tudom, hogy létezem,
Egy másik valóságba élem életem,
Hol boldogabb vagyok, gondjaim nincsenek,
Illúzió az egész, és tudom, egyszer felébredek.
Életem folytatódik, a gondok megmaradnak
Viszont az életben legalább a barátaim megvannak.
A barátok segítenek gondjaimat megoldani,
A rossz élményeimet elfeledni,
Napjaimat szebbé tenni,
De legfontosabb: Önzetlenül Szeretni!
A barátaim “minden helyzetben” mellettem állnak
De csak a rosszban mutatkozik meg,
kik azok akik mélyen a szívembe látnak!Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

egy jó döntésem

 

Fejembe motoszkált hogy mi legyen hétfői foglalkozással időjárás viszonyok szombaton

óta amikor leesett első hó ,de meg is marat ,ami gyerekeknek nagy öröm ,de nekem

nem öröm ilyenkor ahány helyen meg fordulok ott járhatóvá kel tennem közlekedést ,és

ara figyelnem kel ne csúszón út ahol emberek meg fordulnak ,ne úgy járjanak emberek

mint én egyszer félig csúszós út teszt kicsit sietem időbe ki-legyen nyitva terem,ez

sikerült is hogy időre oda érnem de akkor kerékpárral közlekedő úton menve járdára

est kerékpárom ,arra csúszót út fel akartam menni útról kerékpárral ,ne esek el,de nem

jött össze út ,és,járda szélén meg csúsztam és biciklire estem ,rá az volt szerencsém ,nem

Törtel semmi ,de kérdezték akkor gyógyszerész ,minden rendbe van igen ,más ember meg

kérdezte ugyanezt mindene rendbe van velem ,mondtam minden rendbe akkor éreztem

azt égiek megint meg vétek balesettől. szombaton este lett volna még egy dolgom hittan

előtt ,de szóltak ne siess meg oldjuk legközelebb is meg vár téged dolog .mert akkor út

viszonyok ,már nem voltak járhatók nagyon ,igazán mert nem sózták utat meg nem

is túrták utat hótól ,fejembe az volt fel kéne hívnom pedagógust fújuk le hétfői

foglalkozást ,mert nem volt járhatóak utak csúsztak ,de nem tetem meg lépést,vártam.

Nézegetem előre jelzést szombaton este amikor vége volt hittanomnak ,hideg ,is volt

csúszott út ,de még döntést nem hoztam .vasárnap hív pedagógus Judit hogy beteg lett

kisebbik lánya pedagógus Marika lenne meg valaki aki rá ér. De mondtam pedagógus Juditnak

út nem olyan jó pedagógus Marika neki álljon be biciklizni vasút állomásról ,be város

közepébe fújuk le hideget mondanak hétre ,és nem igazán tudjuk be fűteni gázzal termet.

Mondta beszéljek Boda Marikával ,de őt nem bírtam utol érni programja volt lánya vasárnap

este fél8kor hívott Visa mondhatok valamit anyukámnak igen mond neki út viszonyok ,meg

hideg időjárás miatt le fújtuk egész heti foglalkozást ,meg Judit lánya beteg ,ezért le akartam

fújni vasárnap este ,de beszélni másik pedagógus ,de lányával üzeni neki úgy hívtam vissza

pedagógus Judit maradjon el ő is bele egyezett akkor este volt egy körtelefon hogy egész

heti foglalkozás időjárás ok miatt ,pedagógus lánya beteg azért mondtak ki maradjon el

nem akarom valakinek baja legyen csúszós út miatt .elég hogy ha véletlen meg

csúszik kocsi kereke máris meg van baj ,még eddig nem volt nem is szeretném

be következne .sokan félnek is ilyenkor autóba ölni est is figyelembe vetem azért

fújtam le egész hétre. Magamról fogok írni egész héten tartsanak velem érdemes.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

a tervek embereknél

Boldog akarsz lenni?Akkor háro dolgot tegyél: légy azokkal,akik megmosolyogtatnak,nevess annyiszor ,ahányszor csak levegőt veszel,és szeress addig,amíg élsz.”

,,Mosolyogj! Ezt sokkal könynebb elmagyarázni,mint azt ,hogy miért sírsz”

,,Legjobb, ha az embereket a tetteik alapján és nem a szavaik alapján ítéled meg !”

,,A kis dolgokat is értékeld az életben ,mert  ha majd egy nap visszanézel,lehet rájössz,valójában azok voltak a nagy dolgok ,amik tényleg számítanak.”

,,Minden álmodért harcolnod kell,hiszen ki tudja :lehet,hogy amelyiket elengeded,éppen az tenne teljessé!”

,,Az életben egyszer találni fogsz egy olyan valakit,aki majd felemel,mikor magad alatt vagy”

,,Néhány hiba túl jó ahoz,hogy csak egyszer kövessük el ”

,,Az élet olyan mint a zongora:hogy végül mit hozol ki belőle ,csak attól függ ,hogyan játszod”

,,Ha kapsz egy esélyt,ragadd meg és hagyd, hogy ez talán megváltoztassa az életed. Senki nem mondta ,hogy könnyű lesz,de annyit ígérhetek,hogy megéri”

,,Ne tervezgesd előre az életed, hagyd, hogy magától alakuljon! Ne keresgélj a tökéletes pasi után, hagyd, hogy ő találjon rád! Az élet olyan egyszerű… A dolgok épp csak annyira komplikáltak, mint amilyenné tesszük őket.”

,, Az idő… túl lassú azoknak, akik várnak, túl gyors azoknak, akik félnek, túl hosszú azoknak, akik gyászolnak és túl rövid azoknak, akik örvendenek. De azoknak, akik szeretnek, az idő nem számít.”

,,Az életben miért a leggyönyörűbb dolgok a legveszélyesebbek? Például a napfény, a bizalom, a szerelem… a napon leéghetünk, az ígéreteket megtörik… és a szíveket is.”

,,Ne szomorkodj amiatt, hogy ami volt, elmúlt – inkább örülj, hogy egyszer a tiéd lehetett.”

,,Elgondolkodtál már azon, hogy vajon az életünkben mi alakítjuk a pillanatokat, vagy a pillanatok alakítják az életünket?”

,,Az emberek elfelejthetik hogy mit mondtál, vagy mit csináltál, de mindig emlékezni fognak arra, hogy milyen érzéseket ébresztettél bennük.”

,,Az élet úgy terül el előttünk, mint egy végtelen bazár, és én alig várom, hogy megízleljem az édességeket.”

,,Túl sokat gondolkodsz. A gondolkodás csak szenvedést hoz. Légy egyszerű!”

,,Csak az jutott eszembe, hogy némelykor milyen agyafúrtan megbonyolítjuk az életünket, amikor az gubancmentesen is elég érdekfeszítő lehetne.”

,,Az élet egyáltalán nem olyan, amilyennek állítólag lennie kellene.”

Az élet, az egy olyan izé, ami nem való mindenkinek.

Az élettől nem kapjuk meg mindig, amire vágyunk.

Az élet olyan, mint a szennycsatorna. Hogy mit lehet kihozni belőle, az attól függ, hogy mi lett beleadva.

Rossz úton jár az, aki álmokból épít várat, s közben elfelejt élni.

Az ember úgy változtathatja meg életét, hogy megváltoztatja gondolkodását.

Az élet nem arról szól hogy várjuk a vihar elvonulását, hanem arról hogy megtanuljuk hogyan kell táncolni az esőben.

Azt nem tudjuk megválasztani, hogyan és mikor halunk meg. De azt el tudjuk dönteni, hogyan éljünk.

Az életet igazán csak akkor élvezhetjük, ha van, akivel ezt az élvezetet megoszthatjuk.

Az élet csöppet sem nevetséges – de el tudják képzelni, milyen lenne, ha nevetés nélkül kellene élni?

Az emberi lét titka nem abban rejlik, hogy éljünk, hanem abban, hogy miért éljünk. Az ember, ha nincs szilárd elképzelése arról, hogy miért éljen, nem hajlandó élni, és inkább elpusztítja magát, semhogy e földön maradjon, még ha csupa kenyérrel rakják is körül.

Az élet az, ami megtörténik veled, miközben azzal vagy elfoglalva, hogy egyéb terveket szövögetsz

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

a sátán höly

A parton ment a Sánta Hölgy. A Sánta Hölgynek zöld sapkája volt, puha bundacipőben lépkedett, elhaladt a sétány piros padjai előtt, a lebegő víz mellett ment, beleolvadva a szemközti hegyek kék párájába. Vállát kicsit előrebiccentette egy-egy lépésnél, bal lábát pedig húzta maga után. Olyan kecses volt a mozgása, mint egy sebzett lábú kócsagnak. Minden reggel megjelent a parton, elment az ablakok üvegcsillogásai előtt, a hatalmas platánok téli szürke ágai alatt. Mint egy zene, halad, csöndesen, bicegő ütemre. Legtöbbször egy kiflivéget evett, lassan a szájához emelte, nézett maga elé a földre meg néha a túlpart elvesző házaira.

A gyerekek nevették a Sánta hölgyet. Elbújtak a Loreley fái mögé, a kis parkban.

– Nézd, jön a Sánta Hölgy – mondták, és elbújtak.

Kis bogyókat szedtek, és a mellvédről a zöld sapkára ejtegették. A Sánta Hölgy megállt, ijedten kapkodta föl a fejét a magasba, és türelmetlen mozdulattal sodorta le a sapkájáról a bogyókat. „Mi lehet ez? – gondolta. – Talán valamelyik növény hullajtja még a magvait.” Aztán továbbhaladt a parton, bicegő lépései egyenletes kis köröket írtak a nedves föld felé.

A gyerekek nem elégedtek meg ennyivel. Vonzotta őket a Sánta Hölgy figurája, mindig kiültek a Loreley-park magasába, és várták.

– Ássunk neki gödröt – mondták. – Csak egy kis gödröt, éppen itt a Loreley alatt. – Nagy nevetéssel készültek a gazságra. Kis gyereklapáttal lyukat piszkáltak a földbe, azt vastagon befedték újságpapírral, és földet szórtak rá. Nem látszott semmi. Ők fölhúzódtak a mellvédre, és várták, hogy jön a Sánta Hölgy. Nagy messziről föl is tűnt imbolygó alakja, egy biccenés, egy lépés, egy biccenés, egy lépés. Kiflit tartott a jobb kezében, azt majszolta. Néha átnézett a túlsó partra, közeledett.

– Most figyeld majd. Mekkorát puffan! – röhögtek a fiúk. A Sánta Hölgy közeledett. Lassú léptekkel jött a gödör felé. Majszolta a kiflit. A gödör előtt megállt. Átnézett a túlsó partra, kicsit lejjebb ment a vízhez. Aztán folytatta az útját.

– Nézd! Kikerülte! – ordítottak a gyerekek. – Végig föl kell ásni a partot! – Neki is álltak, és jó hosszan ástak egy kis árkot, ugyanígy lefedték újságpapírral, gallyakkal és földdel. – Ne féljetek, most nem tudja kikerülni!

Megint fölmásztak a kis park mellvédjére, és várták, hogy jön. Jött. Messziről imbolygott az alakja, egyik kezében kis kiflivéget tartott. Egyet biccent, egyet lépett. Közeledett. Elért az árokig, megállt. Aztán hirtelen a park felé vette az útját, a kis lépcsőkön fölbaktatott. A gyerekek fölmásztak a fára, a Sánta Hölgy meg leült az egyik padra, ette a kiflijét, és nézte a szürke vizet. A késő őszi nap kisütött, levette zöld sapkáját, haját igazgatta, kicsit sütkérezett, elfordult a túlsó part felé. Az egyik gyerek egy nagy bottal elhalászta a sapkáját, a zöld sapka imbolygott, imbolygott a bot végén, aztán eltűnt a fenti ágak zegzugában. A Sánta Hölgy soká nézte a vizet, aztán fölállt, és ment tovább, bicegett a kedves napsütésben. A gyerekek fejükre húzták a zöld sapkát, egymás kezéből kapkodták, behasították, egészen elcincálták. Nagy nevetés töltötte be a parkot.

Másnap is várták a Sánta Hölgyet. Telt az idő, a Sánta Hölgy nem jött. A gyerekek tanakodtak, aztán elindultak arra, ahonnan a Sánta Hölgy előbukkant naponta. Kis mellékutcába értek, bekukucskáltak az ablakokon, nem találták. Aztán az egyik nagyon pici ablakba benéztek, és meglátták a Sánta Hölgyet. Egyedül ült a szobában a félhomályban. Kis keze a karosszék támláján nyugodott, a tűzhelyen csöpp lábosban leves főtt. A gyerekek elkedvetlenedtek. Összedugták a fejüket, tanakodtak.

Karácsony délutánján megint elmentek a házhoz, kukucskáltak. A Sánta Hölgy egyedül bicegett a kis szobában, a tűzhelyre egy kis lábost tett, s egy nagyon pirinyó karácsonyfát díszített magának. Nem volt rajta csak két szaloncukor meg egy gyertya.

A gyerekek becsöngettek hozzá. Nagy sokára jött elő, halk bicegéssel.

– Néni, kérem – mondta az egyik fiú, kezében tartva az új zöld sapkát, amit az egyik lány kötött azóta. – Találtuk ezt…

– Nem tudjuk, nem a nénié-e? Ilyen zöld sapka… – ügyetlenkedtek a gyerekek.

– Nézd! Az én sapkám! Hol találtátok meg?

– A parkban.

– Igen. Biztos ottfelejtettem. Jaj, de rendes gyerekek vagytok! Gyertek be… Nem is tudom, nem is tudom – bicegett ide-oda –, mit adjak nektek? Itt van ez a két szaloncukor… – leakasztotta a cukrot, odaadta. – Majd, ha megint jöttök, veszek többet. De nekem nem kell. Majd gyertek megint.

A gyerekek szabadkoztak, aztán elmentek a sötétbe.

Másnap újra indult a Sánta hölgy, s ahogy becsukta az ajtót, látja, hogy az ablakpárkányon vékony papírba csomagolva egy óriáskifli fekszik. Nagyon megörült neki. Kezébe vette, és majszolni kezdte. Fölbukkant a víz mellett, imbolygó járással jött. Kezében egy hatalmas kiflivel, új zöld sapkával a fején.

És minden vasárnap talált a párkányon egy nagy kiflit. Ünnep volt, büszke léptekkel bicegett a partra, majszolta a kiflit, zöld sapkája világított a parton. A jó emberekre gondolt, akik miatt még érdemes élni.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

kerti tervem

 

Mindenkinek van olyan napja teljesen be van táblázva dolgokkal ,na így volt nálam is tegnap,

elterveztem hogy nem volt annyira fagy gondolatom szerint, de azért meg állapítottam fagyos,

menyire fagyos talaj mert akkor nem végzetem volna kertészeti dolgot kint ha fagyos lett ,

volna ,úgy állapítottam meg lehet ez miatt kinevet jó pár ember ilyenkor dolgozok januárba,

kint kertbe ,de úgy voltam vele ilyenekkel ,nem foglalkozok mint gondol másik ember,

rólam hogy én ilyenkor dolgozok kint kertbe január végén ,nem törtem ilyennel szóltak volna,

hidegen hagyott volna ,de hogy nem szóltak meg állapítottam spaklival hogy menyire van,

fagyos talaj ,nem találtam annak meg is néztem ásóval is tudok dolgozni kint kertbe ,de,

nem volt fagy ásni kezdetem ,muszáj el végeznem még ilyenkor kerti munkát ,egy ,

magam van ere dologra is szüleim ,csak adják dolgokat mit kéne végezni el többi én,

dolgom .egyik szülő ha itthon is van bent szeret lenni tévé előtt ,mert ő csak azt érdekli .meg,

ő neki más terve volt kertel ,de az őt lett sajnos csökönyös fejemmel ,nem egyeztem ,

bele, ő neki az volt terve kertel hogy hagy menjen végig fűnyíró kerten végig, és kevesebb,

dolgunk ,de ez nekem mint volt kertészeti segítő ez őt lett nem tetszett ,azért gondolatom,

úgy mondtam másik szőlőmnek én ebe tervbe ,nem egyezek bele ,hidd-el jó lesz őt lettem,

hogy évente meg dolgozzuk kertet ,jó fog lenni az termény bele ültetünk majd fel dolgozzuk.

Képzeljék el megint nekem volt igazam .jó kerti munka .amit ember bele ültet ,és tudja,

hogy azt fogyasztani akarja el ültetettje majd amikor meg van művelve kert ki kel látja,

értelmét ,érdemes volt meg művelni keret .van benne hasznuk .bújik ki földből termés amit,

el ültetünk .mondja szülő nekem igazad van művelni kel évente kertet .nagy áram emelések ,

is dolgoznak emberek pénztárcába mit tudunk meg venni ebe ,kis pénzből ,gyereknek ,és,

magunknak milyen termést pesti embereke ,azon töri fejét milyen termést vegyen asztalra,

kel embernek ,de fejébe ,az is van el kéne olyan menük ahol van kert meg műveljük rendbe,

idő igényes munka ,de zsebe marad,az összeg ami termény ára lenne .naponta változnak ,

árak ,nekünk kertünk van abba egyszer fektetünk bele meg vegyük terményt .amikor ki,

bújik termény máris hálás ember ,érdemes volt annyi időt bele fektetni kertbe .ezért,

vagyok úgy hogy rendbe kevés időm mert mindig rohanók ,de kertbe is szánok,

időt hogy meg műveljem ,hogy legyen haszon belőle ,vissza térek pesti illetőre,

nagyon soktól hallom azt vidékre költöznék ahol kert van tudom művelni kertet,,

jó gyümölcsért amit el ültetettem kertbe .sok ember így gondolkozik inkább műveli,

kertjét jó termést egyen otthon .azért vagyok én is úgy művelem kertet itthon kis,

időbe ami belefér ,tudom hogy meg lesz haszon .tény hogy rengeteg fű-van benne,

ki gazolom ,és meg trágyázom kertet tudom meg lesz terményem kertbe érdemes,

volt evvel dolgozni kis időmbe.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

nagy munka kedv

 

Nagyon dolgos kedvel fejezetükbe hétvégét ezen héten mindenki javából éget munka

keze alatt ,mai nap én úgy ébredtem fel tervezetem dolgokat mit fogok én is tenni mai

nap elgondoltam hogy foglalkozás után majd nekem égjen munka kezem alatt mart

én is elvagyok maradva dolgokkal kerti dolgaimmal és azt akartam elővenni sorba

mert nem volt annyi fagy hogy nem tudtam volna kerti dolgaimat el végezni volna

bejött volna kemény fagy ,de hogy nem volt annyira fagy földbe amikor haza mentem

foglalkozás után neki álltam kertészkedni kint ,de erről holnap fogok bővebben írni ma

vissza térek foglalkozáshoz kinek menyire éget keze alatt munka ,mai foglalkozáson,

pontosan érkeztem meg foglalkozásra kinyitni termet közbe folyamatosan érkezik mindenki

aki el jött foglalkozásra mai nap .ép be jöttem máris neki álltam tea el készítéséhez ,mert

közepes edénybe kel főznünk teát mert mindenki sokat isik .Bagó Zoli annyira bele

húzott mai-nap szövésbe ,hogy ebe 2órába itt szokott leni köztünk hasznosan elötölte

időt ez alatt elkészült neki első szőnyege amit haza vitt magával foglalkozás után ,és meg

mutatja otthon hogy néz-ki .közbe annyira tervezetem dolgot agyamba hogy én voltam

pénteken Judittal velük ifjoncokkal ,azt gondoltam ki hogy ma konyhai területére olyat

hívókba segíteni aki csak eddig bent ült gyakorolt és szőtt kicsit ,de hogy otthon is sző

rá ér az Edinát bele vontam konyhai szolgálatra ,de nem volt nagy kedve hozzá ő írást

szeret gyakorolni ,de én ,meg pedagógus Judittal meg beszéltem ki hívom Edinát konyhába

segíteni .olyat fogunk el készíteni mai foglalkozáson amit mindenki szeret és nagyon kőnyű

az meleg szendvics .amikor meg tudtam ez lesz megint jó kifogtam ezt dolgot könnyű el

készíteni ,de van aki vastagon kéri ez meg kicsit több igényt kel rá fordítani úgy legyen

elkészítve ő szereti mindenki kedvébe járunk több igényes munka nem zavar mindet meg

oldok kedvébe járok mindenkinek ,azért vagyok itt velük egymáson segítsünk .közebe

folyt kint bent dolgok bent tomi be fejezete szövést ,mai nap ő otthon sző haza vihetett

szövő keret azért tudta ilyen hamar befejezni .nagyon sok szőnyeg el készült azok el

is adtuk ,meg készülnek még meg is lehet vásárolni ,Lenke anyukájától ,ő tőle elég sokat

el adott .konyhába nekem Edina adogatta kenyeret Lacinak ,Zsanettnak nekem folyamatosan

kentük kenyeret amíg el nem fogyott ez is nagyon finomra sikerült el is fogyott .közbe

bent új fel vetés kezdtek neki mert Dávidnak nincsen szőnyege otthon azért vetünk fel

újat ,de Tamásnak vetetünk fel ő otthon szőni fog .Lenke elég szépen halad sző-vésel

délig folytatta .Dávid szőnyegébe bele kezdet ő de hamar meg unta így Erzsike folytatta.

Nagyon jó volt hangulat ma egész délig amikor mentünk haza holnap megint nem

tudunk össze jönni meg beszélni dolgokat mindenkinek dolga van otthon. Hétfői

foglalkozáson görödi levest készítenek nekem meg dolgozni kel itthon olyan lesz

szerdán amit farsangkor illik fánkot azt receptet még lekel vennem több fajta fánk.

Egy volt tavalyi az lesz valamikor lehet most más lesz.

hozzávalók / 4 adag

 • 1 bagett

 • 250 g darált hús

 • 180 g stracchino (vagy bármilyen natúr krémsajt)

 • bors

 • 5 levél friss bazsalikom (ha nincs, tegyünk

bele zöldségzöldet) A darált húst sózzuk, borsozzuk meg, majd keverjük bele az apróra vágott bazsalikomleveleket.

 1. Keverjük hozzá a krémsajtot.

 2. Szeleteljük a bagettet kb. 1 cm vastagra, majd adagoljuk rá a húsos sajtot.

 3. Sütőpapírral kibélelt tepsibe tesszük.

 4. 180 fokos előmelegített sütőben kb. 15 percig süssük.

 1. A darált húst sózzuk, borsozzuk meg, majd keverjük bele az apróra vágott bazsalikomleveleket.

 2. Keverjük hozzá a krémsajtot.

 3. Szeleteljük a bagettet kb. 1 cm vastagra, majd adagoljuk rá a húsos sajtot.

 4. Sütőpapírral kibélelt tepsibe tesszük.

 5. 180 fokos előmelegített sütőben kb. 15 percig süssük.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

Bagó Zoli szőnyege
Bagó Zoli szőnyege
Edina konyhában segít
Edina konyhában segít
Edina,Zsanett segítkezik
Edina,Zsanett segítkezik
Tomi szőnyege
Tomi szőnyege
tomi szőnyege
tomi szőnyege

ébresétek fel világot3rész

A mai kultúra sokkal gazdagabb, és sokkal több benne a konfliktus, mint amelyikben egykor mi éltünk, évekkel ezelőtt. A mi kultúránk egyszerűbb és rendezettebb volt. Ma az inkulturáció másfajta hozzáállást kíván tőlünk. Így például: nem lehet úgy problémákat megoldani, hogy ezt vagy azt megtiltunk. Kitartó párbeszédre, a nézetek türelmes ütköztetésére van szükség. A problémák elkerülése végett bizonyos növendékházakban a fiatalok összeszorított fogakkal igyekeznek minden nagyobb hibát elkerülni, betartani a regulát állandó mosolygás közepette, hogy egy napon végre hallhassák: »Jól van, letelt a képzési időd.« Ez képmutatás – a klerikalizmus gyümölcse – az egyik legszörnyűbb rossz, ami létezhet. E nyáron mondtam már a Latin-amerikai Püspöki Tanács (CELAM) püspökeinek Rio de Janeiróban: le kell győzni ezt a klerikalizmusra való irányultságot mind a szerzetesi növendékházakban, mind a szemináriumokban. Összefoglalom egy tanácsban, melyet egykor fiatalként kaptam: »Ha előre akarsz jutni, gondolkodj világosan, és beszélj homályosan.« Világos felszólítás volt a képmutatásra. Ezt minden áron el kell kerülni.” Rióban ugyanis Ferenc pápa a klerikalizmust jelölte meg azon egyik oknak, amely felelőssé tehető, amiért Isten népében az „érettség és a keresztény szabadság hiánya” figyelhető meg. (10)

Aztán: „Ha egy szeminárium túl nagy, akkor kisebb közösségekre kell bontani, külön növendéknevelőkkel, hogy tényleg kísérni tudják az embereket. A vezető és a vezetett közötti párbeszédnek komolynak, félelemmentesnek, őszintének kell lennie. Figyelembe kell venni azt is, hogy a képzési időszakban lévő mai fiatalok nyelvezete eltér a korábbiakétól: korszakváltást élünk át. A képzés kézműves és nem rendőri munkát jelent. A szívet kell alakítanunk. Különben kis szörnyetegeket képzünk. És aztán ezek a kis szörnyek nevelik Isten népét. Na ez az, amitől igazán libabőrös leszek!”

A  ezután azt is hangsúlyozta, hogy a képzésnek nem csupán a személyes növekedésre kell irányulnia, hanem mindig szem előtt kell tartani a képzés végső perspektíváját is, vagyis Isten népét. Amikor embereket készítünk fel, akkor azokra kell gondolnunk, akikhez küldetésük szól: „Szüntelenül a hívőkre, Isten hívő népére kell gondolni. Úgy kell az embereknek képzést nyújtani, hogy tanúi legyenek Jézus feltámadásának. A növendéknevelőnek arra kell gondolnia, hogy a képzésben lévő személynek az lesz a feladata, hogy törődjön Isten népével. Mindig Isten népében, azon belül kell gondolkodni. Gondoljunk csak azokra a szerzetesekre, akiknek a szíve olyan savanyú, mint az ecet: ők nem valók arra, hogy Isten népét vezessék. Tehát nem ügyintézőket, vállalatvezetőket kell képeznünk, hanem atyákat, testvéreket, útitársakat.”

Ferenc pápa végezetül egy további veszélyre is fel kívánta hívni a figyelmet: „ha egy fiatalt felszólítanak arra, hogy hagyja el a szerzetes intézményt a képzés során felmerült komoly problémák miatt, s azután őt felveszik egy szemináriumba, ez egy másik súlyos probléma. Nem olyan emberekről beszélek, akik elismerik bűnösségüket: mindnyájan bűnösök vagyunk, de nem vagyunk mindnyájan romlottak. A bűnösöket fogadjuk el, a romlottakat azonban ne.” És itt a pápa felidézte XVI. Benedek nagy eltökéltségét a visszaélésekkel szembeni fellépésre: „szolgáljon példaként számunkra, hogy a személyre szabott képzést komolyan felvállaljuk, miközben állandóan szem előtt tartjuk Isten népét.”

érdekeség életembe

 

Kicsit hét elején össze jöttek dolgaim amit nem lehet halasztgatni ,mert egy olyan dolog,

sajnos azért kértem fel Boda Marika nénit hogy segítsen pedagógus Juditnak most szerdán,

nekem sajnos orvoshoz kelet mennem vissza ellenőrzésre tavaly ami történt velem tegnapra,

derült ki mi okozta akkori rosszul létemet elmondta orvos azt rosszul létet sajnos régi,

gyógyszere okozta mert nem táplált akkora vérszintet agyába ,azért volt akkori rosszul,

létem mondta amit pár hónapja be állítottuk magának ,az elérte vérszintet ami kel magának,

és nem lesznek elvileg rosszul léteim,de ez számomra hihetetlen volt ilyen fel fordulsz,

tett éltembe egy pár emberkével beszélgetem erről ügyről mindenki meg volt lepődve,

ilyet még nem halott volna ekkora fel fordulást csinált nálam a gyógyszer . Örültek hogy,

minden rendbe van már nálam dolgok ,de vigyázzak magamra .amíg intéztem dolgomat ,

tegnap bent azért folyt foglalkozás elején ott is voltam de el mentem intézni ügyemet,

többiek ahogy jöttek beszélgetünk jót .hogy együtt volt 2pedagógus ,meg én is ott voltam,

darabig meg beszélgettük farsangi dolgokat időpont nincs le tisztázva mikor lesz ,de én,

böngésztem internet találtam dolgokat ami farsangi mulatságunkat szebbé teszi el gondoltam,

teszek ebe ünnepségbe kicsi ügyességi játékot ,de ezt meg tárgyaltam telefonon pedagógus ,

Judittal hozd be szerdai foglalkozásra ,és meg nézzük Boda Marika és én be vittem tegnap,

át néztük 3man ők mint pedagógusok ,én mint segítőjük neki döntés jött amikor átnézték,

ügyességi játékot nagyon tetszett neki őt lettem ,és mondtak jók játékok ők ismerték ezeket,

játékokat rég ,most annyi dolgunk lesz gyakorlunk játékra .folytatták szövést akinek meg,

volt kezdve Edina folytatta írás gyakorlást Bagó Zoli folytatta szövését mondta bent volt,

hogy interneten látták szőnyegét amit készít mondta egyik szülő ez jó én gyerekem is,

fönt van hogy milyen ügyes. Közbe neki álltak gyümölcs saláta el készítésében én például,

nem is szeretem gyümölcsöt kis korom óta így nem is kértem belőle ,de nagyon finomra,

sikerült el is fogyott .Lacika játszott még manó élő világon .de folyamatosan mondta ,

nekem ez Sék rossz javítsam meg ,de hogy időm nagyon kevés ,de időt szakítók-rá,

és meg fogom javítani .és azon napon ki derült hogy leverő villa ami egyik ifjoncnál,

van nem Zoli apukája csinálta annak ifjoncnak mert nem úgy néz-ki leverő villa,

annak ifjoncnak . Amit Zoli apukája csinált nekünk ,mert jó anyagból készül .

délbe mentek haza .holnap én meg Judit lesz foglalkozást tartani én segítek neki.

hozzávalók / 4 adag

1 konzerv barack

görögdinnye ízlés szerint

nektarin ízlés szerint

A konzerv barack levét egy nagyobb üvegtálba öntjük.

A barackot, a dinnyét, a nektarint feszeleteljük, és a barackléhez öntjük.

Összekeverjük, lehűtjük.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

az élet rejtelmei

Elgondolkodtál már azon, hogy vajon az életünkben mi alakítjuk a pillanatokat, vagy a pillanatok alakítják az életünket?”

,,Az emberek elfelejthetik hogy mit mondtál, vagy mit csináltál, de mindig emlékezni fognak arra, hogy milyen érzéseket ébresztettél bennük.”

,,Az élet úgy terül el előttünk, mint egy végtelen bazár, és én alig várom, hogy megízleljem az édességeket.”

,,Túl sokat gondolkodsz. A gondolkodás csak szenvedést hoz. Légy egyszerű!”

,,Csak az jutott eszembe, hogy némelykor milyen agyafúrtan megbonyolítjuk az életünket, amikor az gubancmentesen is elég érdekfeszítő lehetne.”

,,Az élet egyáltalán nem olyan, amilyennek állítólag lennie kellene.”

Az élet, az egy olyan izé, ami nem való mindenkinek.

Az élettől nem kapjuk meg mindig, amire vágyunk.

Az élet olyan, mint a szennycsatorna. Hogy mit lehet kihozni belőle, az attól függ, hogy mi lett beleadva.

Rossz úton jár az, aki álmokból épít várat, s közben elfelejt élni.

Az ember úgy változtathatja meg életét, hogy megváltoztatja gondolkodását.

Az élet nem arról szól hogy várjuk a vihar elvonulását, hanem arról hogy megtanuljuk hogyan kell táncolni az esőben.

Azt nem tudjuk megválasztani, hogyan és mikor halunk meg. De azt el tudjuk dönteni, hogyan éljünk.

Az életet igazán csak akkor élvezhetjük, ha van, akivel ezt az élvezetet megoszthatjuk.

Az élet csöppet sem nevetséges – de el tudják képzelni, milyen lenne, ha nevetés nélkül kellene élni?

Az emberi lét titka nem abban rejlik, hogy éljünk, hanem abban, hogy miért éljünk. Az ember, ha nincs szilárd elképzelése arról, hogy miért éljen, nem hajlandó élni, és inkább elpusztítja magát, semhogy e földön maradjon, még ha csupa kenyérrel rakják is körül.

Az élet az, ami megtörténik veled, miközben azzal vagy elfoglalva, hogy egyéb terveket szövögetsz
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

a szeret ereje

„Az élet olyan mint egy doboz bon-bon, nem tudni mit veszel ki belőle…”

Történjen bármi,mondjanak bármit,gáncsoskodjon bárki,nekem továbbra is az a mottóm,amit egy calcuttai gyermekotthon falán található felírat tanít:

„Az emberek gyakran figyelmetlenek,következetlenek és önközpontúak,

MÉGIS SZERESD ŐKET!

Ha jót teszel,az emberek vádolni fognak,hogy önzés és hátsó gondolat motíválja cselekedeteidet,

MÉGIS TÉGY JÓT!

Ha sikeres vagy,akkor hamis barátokat és igaz ellenségeket szerzel magadnak,

MÉGIS BOLDOGULJ VALAHOGY!

A jó,amit teszel,holnap már feledésbe merül,

MÉGIS TEDD A JÓT!

A becsületesség és az őszinteség sebezhetővé tesz,

MÉGIS LÉGY BECSÜLETES ÉS NYÍLT!

Amit fáradtságos munkával évek alatt felépítessz,azt elpusztíthatják egy éjszaka alatt,

MÉGIS SEGÍTS!

A legnagyobbat add a világnak,amid csak van,s ha cserébe arcul csapnak,

AKKOR IS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK?AMID CSAK VAN!”

A tetőpontra az jut,aki tudja,minek örüljön,aki a boldogságát nem tette másoktól függővé,aki nem nyugtalankodik,aki bízik önmagában…

Ami könnyen elérhető,az a felszínen csillog.Ami érték,olykor fénytelen és a mélyre kell leásni érte.Amiben a sokaság élvezetét leli,sivár és illanó gyönyörűséget kínál.Amiről én beszélek,az a felszínről nem látható,a bensődben derül.Szórd el,ami csillog és az igazi jóra vesd tekinteted.Örülj a magadénak.

Hogy mit jelent ez?

Téged és éned legszebb részét.

Szeretnéd tudni honnan ered?

Ha szándékaidat becsületesek,cselekedeteid helyesek,lelkiismereted nem zúgolódik..akkor egyenes gerinccel járhatsz az úton,amit ÉLET-nek nevezünk.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

a el várások helyeken

 

Mindenki dolgozik egy pár helyen sok minden következmények vannak azon helyen ahol ő,

dolgozik segédkezik ott is vannak dolgok amit el várnak tőled meg csináljad normálisan,

munkát amit rád bíztak ,lehet hogy úgy hozza sors tesznek melléd egy másik embert,

de lehet nem úgy teszi dolgokat ahogy kel néha másképp csinálja dolgot ahogy kéne,

na ez egy kicsi plusz munkát igényel akkor dolog korrigálni kel másik után dolgokat,

azokat is pontosan el kel végezni ,ne hogy hibát találjanak benne,vannak takarítás helyzetbe,

követelmények minden ember másképp végzi el takarítást ,de eredménye mindig rend legyen,

mert el várja körülötte .az neki is jó mert mások látják nála mindig ragyog minden .de ere,

is ám tud egy emberke tenni hogy ne az legyen .mondok fájdalmas eset dolgozik ember,

valahol másik embert lehet hogy az nem érdekli valami és be meny ő frissen fel ,

takarítót helyre ,de ez egy nem szép dolog mert annyi tisztelt legyen másik ember,

felé ismerem ha nem akkor is meg várom azt időt amíg fel szárad kő. És lása már,

más ember ott ragyog rend azért kel meg tisztelni másik ember munkáját de ilyen nem,

történt meg én időmbe el mondom tisztelt képen mire ügyeljünk másik ember munkájára,

meg tiszteljük munkáját amit el végez .megint olyat mondok nem igazán történt csak ,

hallatom mindenki takarítja azt amit kel el várja hogy amit meg csinált úgy is legyen,

nem lenne szép dolog emberke be megy ő ott van neki dolga és mocskos lábal megy,

be ott takarítaná le lábát ,ahol már össze húzták koszt ,de lehet hogy nem szándékkal ,

teszi azt amit tesz .figyeljünk mindig ara ha előttünk lévő emberke meg csinálja ,

rendet ,és nekünk ott lenne dolgunk tiszteljük meg annyival hogy amikor ,be fejeztük ,

dolgot ott azon helyen figyeljünk ara azt helyet mindig rendbe hagyjuk el ,ahogy ,

előző ember tette ne okozunk neki plusz munkát az nem jó híre lesz annak valaki,

ellenkezőt teszi .valakit azért lehet, hogy meg is büntetik ere nagyon figyeljünk ne okozunk,

másik embert rossz hírbe .mondok olyat ami senki nem tenné meg mi lenne ember,

végig megy otthon lakászba amit házi gazda el végezet ,egyből meg lenne neki,

véleménye hozzá nálad biztos rend van és papucsba jársz kelsz otthon ,ragyogva,

találják te munkádat . Be mennék koszos csípővel én szerintem olyan fegyelmit kapna,

házi gazdától ember ahogy illik .én is be jöttem pársor koszos csípővel itthon de én,

ittam meg levét nekem kelet kitartani magam után egyből el ment kedvem ilyet tenni,

nem teszek ilyet már takarítok mindig ahogy szoktam .de magamnak okozok plusz,

munkát .azért kel meg becsülni más munkáját ,lehet hogy teleszel következő takarító,

azon helyen el várod te is rendet egyből el megy kedved rendetlenség hagyástól ,

kedved én mondom itt volt eset el mondtam ..

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

egy pórul járt nap

 

Múlt hét végén emlékeznek ki-volt mindenki fáradva és nem olyan hangulat én szerintem ,

ahogy szokott lenni nálunk .kirakóval játszottak múlt pénteken .szoktam tárgyalni telefonon,

tömören mi van bent ,nem mondtak szemit hogy menjek be héten így nem igazán jártam,

be hétvégén az alapítványba ,mert nekem volt dolgom otthon mert végeznem akartam,

kerti munkát otthon azzal nagyon el vagyok maradva ,de mindig kicsit csinálom akkor,

előbb utóbb be fogom fejezni dolgot hétvégén csak pár percekre ugortam be dolgom volt,

bent kicsi láttam valamit nem szabályos de meg előztem és le kapcsoltam azt dolgot ami,

kel ilyenkor nem vagyunk ott. Ma úgy hozta dolog hogy régi kerék vágásba tért mindenki,

2pedagógus szokott hétfőn ként lenni ,de ha mégis úgy lenne mind 3bent lenék akkor meg,

osztanák dolgokat ,de eddig cserélgetünk mindig dolga volt egyik pedagógusnak ,1egy marad,

de mellé kel egy segítő azért szokott úgy lenni hétfőnkét 2pedagógus egyszerre ,mert szerda,

mindig enyém pedagógus Judittal ,ezt tudtuk meg oldani pénteken Judit mellé mindig szülő,

volt aki tudott szakítani időt ,idén eddig úgy tettük dolgokat hogy 3man meg oldjuk eddig.

De nem tudni meddig működik ez dolog mindig változik helyzet pedagógusok mellé mindig,

segítő .ma nagyon pontosan érkeztem meg reggel senki nem várt engem .pár perccel később,

jött meg Erzsike el mesélte, hogy otthon hagyott egy hivatalos okmány dolgot ami kedvezményre,

jogosult ő de ő mai-nap véletlen otthon hagyta okmányt ,de le jött hozzánk és mesélte pár ,

megálló ért olyan 4megáló hely alapítvány és neki 250forintba került neki ma reggeli ,

utazása foglalkozásra el jöjjön, alig várta Lenke anyukája jöjjön haza vigye őt majd foglalkozás,

után. Bagó Zoli el mesélte hogy ő meg szakadó esőbe indult foglalkozásra ide minden okmányos,

tokja el ázott . Lassan meg érkezik 2pedagógus és odaadom nekik farsangra levet verseket,

dalt de az kevés neki Dal vegyek még le ,meg mondtam találtam farsangra kis műsort netten,

le vegyem igen készülőnk r á . közbe érkeznek ifjoncok mesélik el hogy telt hétvége .közbe,

Lacika neki állt manó élő világot játszani ,Horváth Zoli is meg érkezett ő hozott 3db leverő,

villát apukája készítette alapítványnak. köszönjük neki el készítette leverő villát .most mindenki,

tud egyszerre dolgozni szövő kereten .közbe tomi is meg érkezett hozta szövő keretét mai is,

ő otthon dolgozik vele ,de most nem jól végzet valamit esőbe hozta szövő keretet-be az meg,

fából van az meg ilyenkor meg szokott idő után vetemedni és szét esik szövő kert ezt mondtuk,

el neki kértük le közelebb tegye valami zsák félébe szövő keretet ilyen időbe el ne vetemedjen.

De ő meg törte keretet ruhával ne legyen semmi baja kertnek ,de esze jó neki úgy hallatom,

valakitől .mindenki meg érkezett Zsanett meséli nekem hogy ízlelte pénteki lencse mondtam,

nem tudom el kezdi hagytunk neked. azt ma tudtam meg kosztolni milyen is volt nagyon finomra,

sikerült .Lacika elpakolta edényeket péntekről mi addig neki neki álltunk diós linzernek,

el készíteni alapját pihentetni .de bent addig ment szövőset mindenki szépen halat ,játszottak,

kirakóval de közbe készül diós linzer ebe Zsanett keze sok mert szeret sokat dolgozni konyha.

területén segédkezni .nagyon finomra sikerült diós linzer el is fogyott délbe mentünk haza.

hozzávalók / 10 adag

Tésztához

50 dkg liszt

25 dkg margarin

13 dkg porcukor

1 db tojás

1 csomag vaníliás cukor

1 csipet sütőpor

Hozzávalók még

30 dkg lekvár/ dzsem

1 db tojás (kisebb )

10 dkg dió (darált)

A tésztához mindent gyorsan összegyúrunk.

Kinyújtjuk, és tetszés szerinti formákat szúrunk ki.

A tésztadarabok felét megkenjük tojással, és belefordítjuk dióba.

Így sütjük meg, tepsinként 5-7 perc alatt.

Ha kihűltek, kettőt-kettőt összetöltünk lekvárral. A diósak kerülnek felülre.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

Kép12 001

a tanúságtétel

 

Egy elmélkedést hoztam ere mai napra ami nem más lenne a tanúságtél lesz mai elmélkedés

lényege. mindenki életébe rengeteget kel tanúság tenni másik ember felé méltó e ehhez faladathoz

amit rá bíztak ,el várják helytálljon azon helyen .veszem én alapomat tanúságtél képen el

megyek temetőbe tisztel képen és ahhoz hozzá tartozó felé tanúságot teszek hogy is kel

viselkedni az ember felé aki el veszett valakit az életébe ,lehet neki az illető nagyon sokat

jelentet ,és nekünk meg tisztelettel kel felé irányulni és meg mutatni hogy kel ilyen irányba

tanúságot tenni másik ember felé. veszek egy nagyon szomorú pl ilyen estbe mi nem illene

ilyenkor tenni amikor elveszt egy ember valakit sírtja nem mehetnék oda úgy hogy én

vagyok ,nagy ember szemi nem érdekel mi zajlik körülöttem ,mert én vagyok az nagy

ember mindet szabad nekem engem meg véd mindenki. Ő is tanúság-tesz valahogy másik

ember felé de nem úgy ahogy kellene ilyenkor .ki emlékszik ara estre amikor én el mentem

az alapítványba úgy mint beteg ember ,de akkor tanúságot tetem életemmel én akkor milyen

az én életem ,és meg mutattam, hogy is kel ilyenkor emberek felé tanúság tenni ,és el fogadni

másik embert amilyen. de ez hivatásos tanúság tételnek mondanám akkor én pár évvel rá éreztem

hogy ezen lenne az hely ahol tanúság kel tenni életemmel .akkor tudtam az hely akin segítek

ők szeretetükkel tesznek tanúságtétel az ifjoncok ők mutatják meg igazán milyen az szeretet

ami ember életébe nagyon fontos ők meg mutatják másik ember felé azt szeret ami lehet

hiányzik neki tülök meg kapjuk azt szeretet ők betegségük olyan tanúság-tesz életével az

ifjonc ők így szeretetnek én mint meg tapasztal amikor közükbe vagyok pár percet ők tudnak

igazán szeretni .van közünkbe 2pedagógus elnök ,jó pár szülő ,meg fordul olyan est is

én be meggyek közéjük ők szeretettel jönnek felénk akkor érezzük meg mi is az szeret ami

hiányzik, életünkből ők meg mutatják és akkor mi emberek lelkük szárnyal ő is tanúság-tett

ilyen közebe van .van egy evangéliumi idézet pont ide való bár mit tesztek égiek nevébe

teszitek.

Ha én tanúskodom önmagamról, tanúságom nem érvényes. Más tanúskodik rólam, és én tudom, hogy igaz az a tanúság, amit rólam tesz. Ti Jánosnál tudakozódtatok, és ő tanúságot tett az igazságról. De nekem nincs szükségem emberi tanúskodásra, csak azért mondom ezt, hogy üdvözüljetek.Égő és világító fény volt ő, ti azonban csak ideig-óráig akartatok fénysugarában gyönyörködni. Olyan tanúságom van, amely fölülmúlja Jánosét: tetteim, amelyek végbevitelét rám bízta az Atya. Maguk a tettek, amelyeket végbeviszek, tanúskodnak rólam, hogy az Atya küldött engem. Tehát maga az Atya, aki küldött, tanúskodott rólam. Ti viszont se szavát nem hallottátok, sem arcát nem láttátok, és igéje sem marad bennetek, mert nem hisztek annak, akit küldött.

Vizsgáljátok az Írásokat, hiszen azt tartjátok, hogy bennük találtok örök életet. Éppen azok tanúskodnak rólam. Ti azonban nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.

Ez az én parancsom: szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. 14Ti barátaim vagytok,  ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Már nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtul adtam nektek, amit Atyámtól hallottam. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket és arra rendeltelek, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit nevemben kértek tőle. Ez az én parancsom: Szeressétek egymást!

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

a viselkedési formák

 

Ma egy olyan dologról beszélek maguknak ,ami minden ember érinti a viselkedési formákról,

nem beszélt senki én most kicsit ezt elemezném át mert ember át esik egy jó pár viselkedési,

formán. amíg eléri azt pontot az illető amikor nagyon komoly viselkedése ,de addig rengeteg,

viselkedési pontot meg ismer az ember másiktól. én nekem volt jó pár rossz viselkedési formám,

amit át vészeltem ,el is tűrték emberek hogy milyen volt az én viselkedésem volt olyan,

rosszat kértem másiktól ,de ezért ám tanárom aki szigorú volt viselkedésem szempontból ,

valaki tett egy rosszat másik ember felé kemény volt ennek ára ,de én szempontból igaznak,

találtam aki úgy viselkedik hogy nem méltó ahhoz illetőhöz ,legyen mocskos beszéd ,csinálta,

másik embernek rosszat tanár igen is adta az ügybe büntetést ,az elmondom miből állt annak,

illetőnek aki nem tudott viselkedni le írta tanár vele 100szor közösségbe nem illik így ,

viselkedni hogy megy csúnya beszéd ,azért adta ám írás belli leszidásokat tanárom hogy,

így nem beszélünk le írod 100szor ,egyből az illetőnek elment kedve viháncolástól ,egyből,

másképp viselkedik .ma napság én szerintem nincsen figyelmeztetések ami rég volt tudtak,

egyből viselkedni az ember ma már csak írás belli figyelmeztetések vannak ha ember nem,

viselkedik úgy ahogy kel ,olyat halottam amikor járom utat elkezd valaki nem szépen,

beszélni ,és más dolgot tesz amin az ember lesz világba hogy honnan ilyet rá kérdez tőle,

másiktól ,te hogy mondasz ilyet hallatom társamtól iskolába ,lehet az akkor mondhatta ,

nem figyelt senki-rá ki merte mondani .de van még ilyen viselkedés dolog tévé elhangzik,

egy csúnya szó már el tanulják ezt mutatja televízió sok ember abból akar tanulni viselkedési,

formákat ,de abból nincsen köszönt ,mert nem olyan helyeken keresik lehet viselkedési formát,

ahol ember el tudná nézni jó viselkedést ,csak válásos dolog tudják normális viselkedést ,

vinni ember életébe de ha van ember életünkbe tud jól viselkedni el tudjuk tőle tanulni helyes,

viselkedési formát . Ha közösségbe vagy nem tehetek úgy hogy játszom nagyot csinálhatok,

bármit ,mert ez nem vezethet jó eredményre .valaki csak eljön egy helyre játssza nagyot ,

asztalra teszi lábát ,dohányzik ki ordibál kocsiból más lakásán ,mert neki szabad ö szerinte,

ö segítő egy helyen neki mindent lehet ,de ez sajnos nem igaz bármikor fordul kocka,

olyan oldalára így viselkedtél én hagytam akkor most szépen meg kapod érte meg,

fellő jutalmat attól embertől főnök egyből utána normálisan viselkedik az illető,

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre

köszönik szépen

 

Kép12 293