fel támadás öröme

 

Meg ültük Urunk ,Jézus kínszenvedését ,és meg mondta amikor meg hallt értünk ő majd,

 

harmadnapra fel fog támadni hallatok közül úgy is volt ma húsvét vasárnap Urunk Jézus,

 

haláról emlékezünk meg ezen napon keresztény emberek ilyenkor húsvéti körmenetbe ,

 

ki mennek út csára és körül mennek templom környékén és meg ünnepelik ezzel Jézus,

 

fel támadását ezen ,napom . mi is amikor meg fogunk halni egyszer akkor mi fel ,

 

foguk támadni amikor jelzik hogy itt van idő nekünk is fel támadásra ,de nekünk előtte,

 

amikor oda érünk fel támadunk nekünk számot kel lelkünkről adni hogy is cselekedtünk,

 

eddigi életünkbe ,és amikor úgy van minden rendbe van lelki doggal jön fel támadás ..

 

nekünk még amíg élünk minden nap fel kel vennünk azt harcot hogy legyőzzük rosszat,

 

elenne tudjunk mondani kísértésnek hogy ellne esünk ,de ha mégis eleszünk ott van ,

 

fel kel tudunk állni ,de Hit és kegyelem nélkül szentség vétele nélkül nem igazán tud,

 

úgy ellenállni ..minden -féle dologra úgy vagyunk jó az nekünk kel de hit nélkül nem,

 

úgy működnek dolgok .nem hisz ,de hisznek egy olyan dologba amikor bele néznek ,

 

emberek tenyérébe kérik adjon neki erőt ,de ez is embernek pótszer el fogadjuk állítanak,

 

nekünk ,.de ez nem állítja meg van fel támadás életbe ,pedig van annak ünnepét .de hiszünk,

 

minden -féle párkapcsolatok dolgába ,adta boldogságban ,pénzen meg vehető jó lét örök élet,

 

és fel támadás nem vehető meg .ki kel érdemelnünk fel támadást életünkbe .ma urunk Jézus,

 

fel támadás ünnepli egyház aki értünk adta szeretetből meg halt fel támadt ..alapítvány és,

 

ön magam nevébe kívánok maguknak áldott húsvéti ünnepeket minden kedves olvasónak.

 

A galamb, néhány nappal azután, hogy Isten megteremtette, odajárult a Teremtő elé és

siránkozva panaszkodni kezdett. „Jaj, mindenség Ura! Olyan szörnyen félek! Apró és vékony

lábakat alkottál nekem ehhez az esetlen, kövér testhez. Állandóan a nyomomban ólálkodik

egy macska. Szúrós tekintettel követ engem, és biztos vagyok benne, hogy felfalna, ha

sikerülne elkapnia. Én azonban ezeken a kicsi és idétlen lábakon nem tudok elmenekülni

előle. Kérlek, segíts rajtam.” Isten erre szárnyakat teremtett a galambnak. A galamb azonban a

következő reggelen ismét ott állt a Teremtő előtt, és még panaszosabban siránkozott. „Uram,

ugyan mi értelme volt, hogy rám teremtetted ezeket a furcsa tartozékokat! Olyan nehezek, alig

bírom cipelni őket a hátamon! Ráadásul mindenbe bele is akadnak, ahogy futni próbálok a

macska elől! Most még nehezebben tudok menekülni, biztos, hogy előbb-utóbb el fog kapni!”

Isten erre fölnevetett: „Te szegény, oktondi kis galamb! Nem azért adtam a szárnyaidat, hogy

cipeld őket a hátadon, hanem hogy kiterjeszd őket, fölemelkedj velük a levegőbe, és magad

alatt hagyhasd ezt veszélyes földi világot.”

Vajon miért olyan nehéz az embernek elhinnie, hogy létezik feltámadás a halálból? Hogy

Jézus feltámadt, és ma is él, valamint hogy nekünk is örök, boldog életet adhat? Talán azért,

mert maga a hit okoz problémát, az elfogadása valaminek, amit korábban még nem

tapasztaltunk meg? Nem, nem erről van szó.

 

Feltámadott! – ezt zengje ajkatok.

Értelmet ad, ha nemcsak angyalok

jó híre jő. Csodálkozó szívek,

kiknek e jel több volt, mint bárkinek

az üres sírt ámulva érik el –

Péter kiált, a szíve énekel.

 

Feltámadott! – Ezt zengje ajkatok!

Ezt vallom én, nemcsak az angyalok.

Feltámadott! Én hitetlen hitem!

Nehéz öröm elhinni ezt híven.

Ellene mond tudás, tapasztalat,

Nem volt ilyen soha az ég alatt.

 

De szemtanuk szent bizonysága szól.

Ők sem értik, Tamás felém hajol:

Figyelj reám, hogy roskadoztam ott!

De Jézus él, sebeket hordozott.”

Feltámadott! Dobogj riadt szívem!

Feltámadott! Én Uram Istenem!

 

Feltámadott! – Kiáltják századok,

Értelmet ad, hogy nemcsak angyalok

Zengik e hírt: kétkedő emberek,

Csodálkozó de meggyőzött szívek!

Pál is beszél, ötszázat hoz, tanút.

Csodát jelez a damaszkuszi út.

Új életét le nem tagadhatod.

Élő Úr volt, kivel találkozott.

Nem semmi ez, de megnyílt nagy titok,

Hogy Jézus él! Jézus feltámadott!

 

Feltámadott! Élete győzelem!

Bűn és halál, nincs dolgotok velem!

Az elmúlás az utolsó adó,

Mert ez a test bűnös és rothadó,

De épp mint Ő, majd új életre kel,

Velünk az Úr egyszer még remekel,

Kilépünk majd, s a széttört istenarc

Ragyog… ragyog… Mert győztes volt a harc,

Melyet Urunk érettünk megvívott!

Élsz én Uram! Krisztus feltámadott!

 

Szeretettel fordulok önökhöz idén is ha szeretne adó 1% adja beteg

Fiataloknak tovább tudjon működni alapítvány előre köszönjük gondol-ránk is

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen