a szeret tovább adása

Néha olyat lát ember azt gondolja nagyon jó felé menyük a világ gondoljunk bele,

valahova kapcsolgat valamivel letudja kötni magát elkezdi magát lekötni aki ebe ,

keresi magának szórakozást de úgy gondolja nagyon jó példát mutat a világnak el,

kezdi értelmét keresni de aki tudja hol és mi jó a világnak akkor meg különböztetni ,

mi lesz jó ennek emberiségnek legtöbb ember meg van szorulva ara hogy másik ,

ember szerettét viszonyozza felénk ez nagyon fontos cél világba ezt én nagyon,

meg tapasztaltam igen is tudom állítani működik ez ,de nem abból áll szeretet ,

meg mondom annak illetőnek hogy szerettem ha nem olyan dolgokat kel tenni,

másik ember felé hogy meg szeresen téged és ez működik akkor jön rá emberek,

őt szeretik mindenütt de nem illik el árulni ha nem nekünk kel érte tenni, szeressenek,

de ez dolog nagyon fontos ügy minden emberiségnek tenni kel működjön szeret világba,

és ne akadályozza meg szemi minden embernek dolga és tenni ezt fontos célt ,

emberiségnek meg mutatni dolgozunk ezen nagyon fontos szeretet működjön mindenütt.

Kezdjük mindenkit szeretni fel ébreszteni szeretet világ felé ,ne engedjünk szemi olyan,

ellenkező dolgot éber-se fel emberekbe ne az legyen amit mutatta és azon egy pillanat,

alatt ki akadtam egy percre olyan van fogadt fogért meg mutatom hogy neki ne legyen,

jó világba neki én vagyok jó ne legyen neki igaza ezt nem mondanám szeretetnek másik,

felé ez nagyon rossz példa ,ne kövesük ezt dolgát .nekünk az legyen fontos eszközünk,

hogy világba működjön a szeretet világba ,nekünk dolgozni kel minden emberiségnek,

eljusson szeret de mi vagyunk közvetítője ennek szeretet tovább adás minden hova ,

eljusson szeret világba ,elkezdjük át adni másiknak tovább adja 3nak egyszer csak,

eljut majd szeretet az egész világ felé nekünk ezen sok tenni való dolgozunk rajta,

hogy világba el jusson szeretet és béke legyen .

Imádság szeretetért

Uram, azt a kegyelmet kérem tőled,

hogy testvéreimnek adhassam mindazt a szeretetet,

melyet neked szeretnék adni,

azt kérem, hogy eméssz fel engem szereteteddel,

add meg nekem, hogy mások javát szolgálhassam,

főként azokét, akiket senki sem szeret,

akik nem szeretetre méltók.

Add meg nekem, hogy szeressek akkor is,

amikor engem nem szeretnek,

add meg nekem, hogy szeressek,

amikor nem hiszek mások szeretetében.

Add meg nekem a felismerést,

hogy minden seb, hozzád tud és akar emelni.

Semmi és senki, egyetlen teremtmény

se legyen képes elválasztani tőled.

Add meg nekem, hogy megértsem az eseményeket,

s hogy úgy éljek, mintha ma este meg kellene jelennem előtted.

Ó, Uram, tedd, hogy így legyen!

Imádság a barátaimért

Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek! Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm! Tartsd tőlük távol a kísértéseket, és térítsd őket arra az útra, amely a Te dicsőségedbe vezet! Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá! Tudjanak bízni, remélni segítő, megszentelő kegyelmedben! Adj nekik nyugodt éjszakát, zavartalan álmot, reggel pedig újra rajtuk pihenjen tetszésed. Élvezzék a föld örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára készítettél, és vezesd őket egyszer országodba, hogy ott egyesülve a szeretetben együtt dicsérhessük szent Neved mindörökké! Ámen.

Uram,

tégy engem békéd eszközévé.

Hadd vigyem a szeretetet,

ahol a gyűlölet uralkodik,

a megbocsátást oda,

ahol a vétek él.

Hogy egyességre hozzam azokat,

akik széthúzásban élnek,

s az igazságot vigyem oda,

ahol a tévelygés az úr.

Hadd vigyem a hitet,

hogy szétoszlassam a sötétséget,

s az örömöt vigyem oda,

ahol szenvedés az élet.

Ámen.