mi bosszantó

 

Most arról mondok maguknak számomra mi is nem esik a kedvencek közé és ideig,

 

elkezdem törni rá hagyom utána hagyom hagy történjen aminek kel ha van időszak ,

 

egy kicsit pihenek jó fél órát akkor köröl olvasom mi történt egyes helyeken na pilontokba,

 

olyat tekintek meg amit egyesek nagyon kedvelnek ,de én véleményem igen olyan felé,

 

egyes dolgok egy-helyen darabig nézi és követi mi is folyik ,de úgy van már nézi,

,

mást nem talál világba azért keresi kikapcsolódást magának .én ilyenbe botlok egy-helyen,

 

soha nem találom benne dolgot amit mondanak az nekem oda felé vezet nem ,,

 

kedveltem soha és bosszantó vá válik, el kerülöm azt helyzetet és nem vele foglalkozni,

 

van még egy ilyen műsor ami már legeleje óta kezdeném meg szeretni de távolodok,

 

tőle azt akarja meg érteni milyen világ valójában ,és valaki kedveli eleje óta én nekem,

 

inkább bosszantó és nem, is érdekel .egy dolgot amit fejembe nem fér de keresem értemét,

 

ugye mindenki szakítót akihez valóban valami kapcsolt annak keresi értelmét mér is,

 

történt az keresi másik embert jó barátok legyenek kezdi érteni új barátságot egy pár nap,

,

elteltével akivel szakítót már más kezébe keresi boldogságot ez érti ember kis idő újból,

 

régi barátok aki szakítottak egy-helyen újból egymásra taliának én keresem értelmét,

 

ennek de inkább azt is bosszantónak mondanák kersi értelmét csak nem találjuk .olyankor,

 

úgy vagyok vele nem nézek ilyet nem érdekel nem akarom magamat ilyennel,

,

bosszantani kerülöm ,ember amikor éli békét egyszer csak aki nem kedveli inkább,

,

keresi azt mikor tudja másikat fel bosszantani de próbálkozik rá jön hiba próbálkozik,

 

bosszantani nem jár szerencsével nem tudta fel húzni márt ráhagyta amit csinálni,

 

vele később jöt rá ember megint én vittem túlzásba dolgat úgy vele ember bosszantatta,

 

másikat én követem el ,azt többet nem csinálom én húztam rövid inkább ne hogy pórul,

 

járjak úgy van embert vele azért hagyja rá dolgokat ő okosabb aki rá hagyja .idő,

 

után nem hagynák rá az bosszantó másik felé ,azért keresi ember békét és nyugalmat,

,

mindenütt nagyon nyugalomba legyen ember .ah-hol nem bosszantják volt napokba,

 

ilyen kezdi velem Valik látja bosszant ja én meg vétem magam talpra keltem meg ,

 

amit kel egyből aba hagyta és nem akar többet bosszantatni tudja ezek útán ő visz el,

 

bajt .

 

 

 

 

 

meg emlékezés

Fukienben sok a hajós, és nincs esztendő, hogy a tenger ne szedne áldozatot közülük. Bizonyára az Ég Királynője már földi életében mély részvétet érzett honfitársai iránt, s mert a vízbefúlókon akart mindig segíteni, ezért van az, hogy a tengeren szokott leginkább megjelenni. A tengerjáró hajókon a kajütben ott van az Ég Királynőjének a képe, és három, papírból készült talizmánt is tartanak a hajón. Az egyiken koronával a fején és kezében királyi pálcával van lefestve, a másikon egyszerűen öltözött szűzleány alakjában, a harmadikon mezítláb áll, haja kibontva és kezében kard. Ha a hajó veszedelembe kerül, elégetik az első talizmánt, és erre közeledik a segítség. Ha mégsem segít, elégetik a második talizmánt, utána a harmadikat. Ha ekkor sem érkezik segítség, akkor már nincs mit tenni. Ha vihar van, s az eget sötét felhők takarják, úgy, hogy a hajósok irányt tévesztenek, akkor az Ég Királynőjéhez folyamodnak. Ilyenkor piros fényű mécses lángol fel a víz színén. Ha a mécses lángját követik, bizton kimenekülnek a veszedelemből. Előfordul, hogy magát az Ég Királynőjét pillantják meg a felhők között, amint kardjával szétválasztja a szeleket. Akkor a szelek eloszlanak észak felé és dél felé, a hullámok elsimulnak. A szentkép elé a hajón egy bot van odatámasztva. Gyakran előfordul, hogy sárkányhalak játszadoznak a tenger színén. Ez két óriási hal, amelyek egymással szemben felfújják a magasba a vizet úgy, hogy a nap is elhomályosodik, és mély sötétség borul a tengerre. A messziségből ebben a homályban egyetlen derűs fénycsóvát pillantanak meg néha. Ha egyenesen arra tart a hajó, akkor megmenekül, és hirtelen elcsitul a vihar. Ha a hajósok hátratekintenek, látják még, hogy a két óriáshal köpködi a vizet: a hajó éppen a szájuk alatt siklik keresztül. Ahol ezek a halak úsznak, a közelben mindig vihar van. Azért égetnek papírt vagy gyapjút, hogy a sárkányhalak ne húzzák le a mélybe a hajót, vagy pedig a kajütben, az Ég Királynőjének a képe előtt tömjént füstölögtetnek, majd fogják az odatámasztott botot, a „botosmester” megcsóválja a víz fölött, és akkor a sárkányhalak behúzzák a farkukat és eltűnnek. Ha a hamu a tömjéntartóból ok nélkül felszáll és a levegőben szétszóródik, bizonyosra vehető, hogy nagy veszély fenyeget. Megtörtént századokkal ezelőtt, hogy Taivan felé indult a sereg, a hadvezér zászlaját fehér ló vérével szentelték meg. Akkor egyszerre megjelent a zászló csúcsán az Ég Királynője. Egy szempillantás alatt el is tűnt onnét, de a hadjárat sikerrel járt. Máskor, idejében, azt a megbízást kapta, hogy a Liu-Kiu szigeteken egy új királyt iktasson be. Koreától délre haladt a flotta a tengeren, amikor hirtelen nagy vihar támadt, és a fekete örvény felé sodródott a hajó. A víz olyan volt, mint a tinta, nap és hold elvesztették fényüket, és azt rebesgették már, hogy belekerültek a fekete örvénybe, amelyből élve még nem került ki ember. A hajósok és az utasok jajveszékelve várták már a halált. Ekkor hirtelen megszámlálhatatlanul sok kicsiny lángocska jelent meg a víz színén, mint megannyi piros mécses. Örömmel töltötte el a hajósok szívét ez a látvány: – Életben maradunk – fohászkodtak –, a Szent Anya jött meg. És valóban megjelent egy szépséges szűz, arany fülbevalókkal, kezével végigsimított a levegőn, és elcsendesedett a szél, el a hullámok is. S mintha csak valami hatalmas kéz húzná a hajót: csobogva szelte a habokat és hirtelen kívül került a fekete örvényen. Dzsou Ling hazaért és beszámolt az eseményekről és kérte, hogy állítsanak templomot az Ég Királynőjének, és vegyék fel őt az istenek névsorába. És a császár teljesítette a kérését. Azóta áll minden kikötőben Tien Hounak, az Ég Királynőjének a temploma. A negyedik hónap nyolcadik napján ünneplik születésnapját, színijátékkal és áldozatokkal.

hogy kel fel fogni dolgokat

 

Vannak ember életébe olyan dolgok hogy nem sikerülnek ép kifutót időből nem.

 

mehetek háborogni azért hogy az nem sikerült ne sorakozunk ilyennel ő azért jött.

 

valamit akart de ki fut valamiből és csak később jön rá ész ezt mondat amit hallottam.

 

közöltem maguknak ne sorakozzak ezt mondat úgy hallatom ezt nem illik olyan .

.

mondani ha valami ép kötve van és csúsztunk egy kicsit az a mi hibánk el kel.

 

ismerünk és azt kel nézni ki ne csússzak még ebből .hány olyan ember életébe.

 

hogy nem sikerül valami ép nem úgy jött össze ahogy el tervezte az illető nem.

 

fogom háborogni magamba mért sikerült ,mert biztos így akarja valaki aki tudja.

 

mi mért törtnék az ami ép nem sikerült életünkbe hány olyan volt nekem is ép egyik.

 

nap , volt nagyon keseregve mert terveztem el akarok menni ahol tavaly nyáron voltam.

 

de most máshogy tervezték így kel embernek fel fogni dolgot ezt sugározták neked.

 

fentik ide nyár kicsit máshogy gondoltuk el nekem .én el voltam szomorkodva de .

 

ahogy el mondták így fogjam fel úgy fogtam sokkal jobb, .így fel fogni dolgokat.,

 

mindjárt ember más hogy látja világot és nem azt hajtogatja le maradt valamiről..

 

Ha nem úgy fogja fel így akartak fentik így alakuljon a dolog amiről le maradt.

 

ép úgy alakult helyzet ép tönkre ment valami ami kávázó embereknek nagyon.

 

fontos a kiöntő így tönkre csavarja mindjárt el voltak keseregve újat venni meg.

 

tetem amit kértek és nagyon örültek neki annak .de én mint használom agyam.

 

tovább gondoltam helyzetet akkor eszembe jutott hogy kávé kiöntőnek nincsen.

 

baja műanyag csavar tört el ,ezt magamba értékeltem dolgot és arra jutottam .

 

hogy kel új vascsavart tenni meg oldatom ügyesen és pár forintomba került ..

 

és ezért is nem szabad szomorkodni semmin egyszer minden úgy alkulé ahogy.

 

mi szeretnék hogy úgy alakuljon de addig mosolyogva kel fel fogni mindent..

 

a törlestés

Három és fél évtizedet kell visszazuhannom saját életemben, hogy megtaláljam akkori önmagam, felidézzem gyermekkorom idilli kis világát. Pedig akkor nem is tűnt idillinek.

Tizenöt éves vagyok. Már hetedszer aratok nagyapámmal, s most először egyedül vagyok marokverő. Minden napot hajnalok hajnalán kezdünk. Hogy Tata mikor kel, arról sejtelmem sincs, egyetlen egyszer sem tudom megelőzni. Ahogy a szemem kipattan, szaladok Tata után a búzaföldre. Ha a tegnapi fáradtság ólomsúlya még belekötözne az ágyba, az a tudat lök ki, hogy az ő munkájukat könnyítem meg: hatvanhárom éves Tatámat, hatvankilenc éves Mamámat mentesítem egy kissé a terhek alól. Az aratás már teljes egészében az én munkám is.

Két-három lépésenként kicsapom magamnak a kötelet, aztán nekihajolok én is: kezemben a sarlóval két-két ölnyi búzát teszek minden kötelembe. Arcomat, nyakamat most se karcolja gyengédebben a toklász, mint évekkel ezelőtt, de már hozzáedződtem. Az első években én csak a kaszát hozhattam Tata után, most, ha nem vagyok nagyon elmaradva, köthetek kévét én is. Mondom: ha nem vagyok elmaradva… De Tata és Mama után harmadikként én értem legkevésbé, miért maradok le annyiszor…

Persze, van némi okom az elmaradásra. Mikor az iskolapad nyári szünetekre enged a távoli nagyközségből, és azonnal hozzájuk szaladok kis szülőfalumba. De soha közben egy nap szünetem sem lehet. Sápadtságomat, vérszegénységemet, a serdülőkor szédüléseit hozom a tűző napra, szünetek elején sose bírok annyit, mint otthon maradt, állandóan fizikai munkát végző kortársaim. Engem gyengít a könyv, örök ellentétünk forrása nagyszüleim és köztem… Mert valóban, mindig a könyvön jár az eszem. Iskolaidőben rengeteget olvasok: nemcsak a korosztályomnak valót, nemcsak a tananyaghoz illőt, falok mindent, amihez hozzájutok. Mikor a gyerekkönyvtár néhány száz kötetét már elfogyasztottam, a megértő könyvtáros beszabadított a nagyok birodalmába is. Itthon is olvasok, amikor csak tehetem, fésülködés közben, aztán ha bármikor néhány percet lophatok magamnak (inkább megrövidítek minden evésidőt), lábmosáskor a petróleumlámpa fényénél. Nagyszüleim szerint az olvasás haszontalanság. Így hát az olvasás becsülete is kockán forog, nemcsak az enyém, mikor lemaradok marokverés közben…

Délelőtt még nem csúfos kudarc ez a lemaradás. Mikor éppen tarthatatlanná válna, megjelenik Juliska húgom a reggelivel. Benne nincs nagy lelkesedés a mezőgazdasági munkák iránt. Már ismerem a mozdulatait, tudom, hamarosan szó nélkül kámforrá válik, hogy aztán dél körül, a mama készítette ebéddel kerüljön csak elő.

Kétségbe esetten mesélni kezdek, hogy kis segítségemet minél tovább itt tartsam. Már nem emlékszem, melyik lányregénnyel kezdem, csak azt tudom, hogy minden sorra kerül. Jön a két Lotti, jön Emil a detektívekkel, Nemecsek és szinte lecövekel mellettem, csak egy-egy lépésre távolodik el, hogy a soros kötelet kicsapja előttem. Én sem állok meg sem a kévegyártásban, sem a mesélésben. S nem akarom elhinni, amit látok: Tata megáll, nyomomban az új renden, lábhoz teszi csendben a kaszát, de most nem a nyelére állítva, mint mikor fenés következik. Nyugalmat csak pillanatokra ismerő keze megpihen a szerszám nyelén: őt is ugyanúgy bűvöletbe ejti a mese, mint a húgomat. A bennem szunnyadó tanító néni elégedetten nyugtázza, hogy a mese erejével lekötözi különböző korosztályú hallgatóit.

Már minden búzát kévébe parancsolok, amivel elmaradtam, öreganyáim ősi mozdulataival, már gondolkodás nélkül gyűjtöm az életet, jövő évi kenyerünket. Már versenyt kötök tatával, s homloka barázdáit is kisimítom valamelyik mesémmel. Derekamra fűzött sarlómmal állok az új rend elején, hatalmas lendülettel készen a munkára, egy pillanatnyi szünetet sem tartva a mesélésben. Indián és néger népszokásokat szedek sorra, bejövök a Vereckei-hágón Árpád atyánkkal, aztán Kolumbusszal felfedezem Amerikát. Aztán jönnek az emberi régészeti leletek és az őskrokodil-, dinoszaurusz csontvázak, pirosra festett ősemberek és medvebőrbe bújt varázslók… Két szélső korosztály egy-egy képviselője áll lenyűgözve előttem. Élvezem ezt az újdonsült hatalmat, élvezem ezt az egyező ámulatot, áhítatot, amit az én mesém vált ki.

Tata elfelejt rohanni az új renden. Jön utánam a könyveimbe, néha kérdez is, de többször hitetlenkedik, csóválja a fejét. Hirtelen bűntudat ébred bennem, hogy csak ezzel a néhány mesével kárpótolhatom mindazért, amiből ő végképp kimaradt, s aminek én – az ő munkás életének áldozatából is – részese lehetek. Tíz évesen lett árva és családfenntartó, anyja és hét testvére kenyérkeresője. Végzett ugyan öt osztályt, de ősszel és tavasszal azért nem járt iskolába, mert dolgozott, télen meg azért nem, mert se cipője, se ruhája nem volt.

Most már úgy mesélek, mintha adósságot törlesztenék, hogy előttük is kitárjam azt a tág világot, amely előttem kinyílt. Ez az első alkalom, hogy nem szidást kapok Tatától a könyveim miatt.

hibák után elnézést kér ember

 

Most arról gondolatot maguknak. mindenki tud valamit el tanult dolgokat és elesett dolgokat,

 

azzal okosabb fog lenni életbe .de nem fog biztos okosabb lenni illető álladó nézi amit,

 

szeret azon adón és ha véletlen úgy alakulna helyzet hogy aki nem álladóan búja,

 

azt mert nem szereti azt még nem fogom szemébe olvasni hogy milyen ,ez egy nem,

 

jó szokás hogy meg mondom azt ami lehet nem igaz,hány olyan estet mondani ami,

 

meg mondja ő milyen többet tud és akkor dől el helyzet elé állítják dolgoknak fény,

 

derül igásságnak ki derül az lehet ő többet tud nem álladon búja azt dolgot nem szeret.,

 

Olyat hallatom, meg mondják ő többet tud azt leszí ,aki nem azt leszí kiderül ő többet,

 

tud lehet ő utána nézik dolgoknak hány ilyen eset van életünkbe azért is nem szabad,

 

másik felé ítélkezni egy az olyan meg tudjuk nagyon bántatni illetőt nagyon és ,

 

után epedhetünk ha olyan illető hogy be ismerje hibát lenézte másikat valamivel és,

 

később jött rá ő többet neki igaza ,de úgy van vele ,de ő nem fog bocsánatot kérni,

 

ő nem típus azt biztos ezzel egy olyat mutat másik felé hogy ő tud valamit csak,

 

ellenkező merül fel nem érdekli őt mert nem fog senkinek bocsánatot kérni ő nem,

,

típus ebbe dologba nem értek egyet ,aki hibázik életbe igenis ismerje feleljen el követet,

 

dolgoknak így lenne szép ha valakink meg mondunk valamit és fájdalmat okozunk,

 

lelkileg ismerjük be hibánkat és nem tudatosítjuk azt ő okosabb nézi amit szeret.,

 

Aki utána dolognak okosabb lehet és nem mondunk olyat amivel fájdalmat okozunk,

 

illetőnek egy másik nagyon rossz dolog ,aki hibázik meg másikat egy kellemetlen,

 

mondattal is ismerje be hibát is elnézést kérni meg törten-kér .így aki be hibáit el,

 

követ dologért elnézést kér jelzi így mindenki igaza van .mondja neki felé igazságot,

 

és meg másikat jelzi azt ő fajta igazság létezik csak ,egy az akit meg bántotta életbe,

 

biztos fájdalmat okoz neki azért elnézést kérni ami történt .követ hibát életbe elnézést,

 

kérünk így mutatjuk azt javulni akarjuk be ismerjük hibánkat amit el követünk másik,

 

ezért elnézést kérünk másiktól be ismerjük hibáztunk legközelebb javítani akarunk rajta.

 

hogy ne kövesem ugyanazt el .másik felé ha mégis elnézést kérünk .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egy fájdalmas hír

február elején Pestre jött s miután már előbb titokzatos utjai voltak a Terézvárosban, közölte és l, hogy a Hársfa uccában, az egyes szám alatt van egy szép ház, amit rendes, megfizethető áron meg lehetne szerezni. Ő ugyan tudja, hogy Horváték saját házukban laknak, de atyai szive ugy diktálja, hogyha már megvan a második unoka s az első unoka olyan jó kézben van, valamivel hozzájáruljon a család testi és lelki jólétéhez, ezért egész szivével ajánlja, hogy a Lipót uccai házban használt lakást adják bérbe s vásárolják meg a Hársfa uccai házat. Ő már kialkudta a ház vételárát, megbeszélte a vásárt, csak éppen arra van szükség, hogy Horvát Árpád ur és Horvát Árpádné asszony átvegye tőle a belső zsebében őrzött osztrák értékü forintokat s be is lehet fejezni a vásárt.

Horvátnak nem igen tetszett a hurcolkodás, de végül is engedelmeskedni kellett az öregnek s február 19-én a pesti Terézváros telekkönyvébe bejegyezték, hogy Horvát Árpád és Horvát Árpádné Szendrey Julia megvásárolta a Hársfa ucca 1-es számu házat.

Szendrey Ignác ugyanakkor tudatta Juliával, hogy meg fog szaporodni a pesti család. Már tudniillik vele szaporodik meg. Gazdájával, Károlyi gróffal, mégis sikerült megegyeznie, a jól megérdemelt nyugalomba vonul, a nyugalom esztendőit – Pesten kivánja eltölteni. Annál inkább Pesten, mert veszedelmesen növekedik.

Ennyi öröm sok is volt egy esztendőben.

Október közepén Szendrey Ignác ur felhurcolkodott Pestre. A Nagymező ucca 1 számu ház második emeletén bérelt lakást.kisasszonyt kivették Janisch asszonyság nevelőintézetéből, azaz hogy csak ugy vették ki, hogy nem lakott bent az intézetben. Marikának át kellett venni az öreg ur »háztartása vezetését«, – ezt azonban nem kell komolyan venni, mert a vezetés bizonyos Staudné asszonyság kezében volt…

Mint Marika kisasszony mondta:

– Együtt volt Pesten az egész tisztes falamia…

Ezt megint nem szabad egészen szigoruan, pontosan, szószerint venni. Mert a Károlyi uraságok hajlottak Szendrey Ignác ur kérésére, megadták neki a jól megérdemelt nyugalom érzését, de – valahogy megkivánták az öregtől, hogy néha-néha látogasson el régi országlásának szinhelyeire, gazdag tapasztalataival, tanácsaival támogassa a helyére telepedett fiatalabb hivatalnokokat.

Szendrey nem is birta volna munka nélkül, szivesen tett – szivességet a régi gazdának.

Igy azután sokszor heteket töltött uton, egyik Károlyi-birtokról a másik birtokra. Atyai levelekben dirigálta a »falamia« itthon maradt részét, nem feledkezvén meg mindenkinek atyafiságos tiszteletét, szeretetét üzenni. Mágocsról, Erdődről, Derékegyházáról, Tót-Megyerről érkeztek ezek a levelek. Marika szorgalmasan jelentgette az öregnek, az előre megadott cimekre, hogy mi ujság van Pesten.

Például, hogy 1854 februárjának utolsó napjaiban Staudnéval együtt bizonyos Balláéknál mulattak Budán, hol nem voltak sokan és – 12 óráig táncolt a társaság. Persze Budán aludtak, másnap Balláné ott tartotta őket ebédre és csak délután érkeztek haza.

Az ilyen jelentésekre Szendrey ur komolyan megirta, hogy örül a jó mulatságnak…

mi az igazi szertet

HA NEM TUDOM, hogyan szeresselek téged, akivel kapcsolatban vagyok, hogyan kutathatok a valóság után, és hogyan szerethetem meg azt?

Nélküled én sem vagyok. Én nem létezhetek tőled függetlenül, nem létezhetek mindenkitől elkülönülve.

Így hát a kapcsolatunkban, a te és énköztem levő kapcsolatban elkezdem magamat megérteni;
és amikor magamat megértem, az a bölcsesség kezdete, nemde?

Így hát a valóság keresése a szeretet születése egy kapcsolatban.

Hogy valamit szerethess, ismerned, értened kell.

network.hu
Hogy szeresselek, ismernem kell téged, érdeklődnöm kell, kutatnom kell, ki vagy, fogékonynak kell lennem minden hangulatodra, változásodra, s ki kell lépnem saját törekvéseim, céljaim, vágyaim zárlatából.

És megismerve téged elkezdem felfedezni saját magam.

Nélküled nem léteznék;
és ha nem értem meg ezt a kapcsolatot közted és köztem, hogyan létezhetne szeretet?

És szeretet nélkül pedig nem lenne keresés. …

HOGY MEGÉRTSELEK, nyitottá kell válnom feléd, befogadóvá kell válnom, nem tarthatok magamban semmit, nem folytathatom az elkülönülés játékait.

A megértésben ott az igazság, s hogy megérthess bármit, szeretned kell; mert szeretet nélkül nincsen megértés.

Így hát nem az emberé vagy az igazságé az elsőbbség, hanem a szereteté;

és a szeretet csak olyan kapcsolatban jöhet létre, ahol megértés van, ami azt jelenti, ha nyitott vagy a kapcsolatra, akkor nyitott vagy a valóságra (realitásra) is.”
“Nincs olyan gond, amely ne hozna ajándékot magával. Azért keresünk annyi gondot, mert szükségünk van az ajándékaira. ”

“A szerelem az amik vagyunk, amik voltunk. És azzá tesz, amik lenni szeretnénk.”

“Ne félj megtenni egy nagy lépést. Egy nagy szakadékot sem lehet két kis ugrással átszellni.”

“A siker titka az, hogy képesek legyünk megváltoztatni az emberek véleményét. Ettől lesz valaki jó politikus, ügyvéd, fűszerész.”

“Az öröm ott kezdődik, amikor feladod a saját boldogságodat azért, hogy megkísérelj másokat boldoggá tenni.”

“Szeretni azt amit csinálsz, és érezni, hogy számít is… Van ettől örömtelibb dolog?”

“Az élet egy nagy kártyajáték. A kiosztott lapok adottak. De ahogy játszod őket, az szabad akarat.”

ember életébe érdekes dologok

 

Azért én éltembe is vannak egy két érdekes est amiről úgy érzem hogy meg osztom ,

 

önnőkel ha már mai-napot erről beszélni maguknak ,hányszor van ember életébe hogy egy,

 

két dolog ami meg történt régen életébe az lehet újra fel elevenedni életünkbe azt ,

 

mondani nincsenek ember életébe véletlen és érdekes dolgok ennek meg kel történni velünk,

 

életbe azt mondják nekünk tudós emberek minden dolognak ami ugyanaz meg életébe,

 

még egyszer .elmondok egy érdekes estet ami meg történt ember akivel együtt voltam,

 

régen egy helyen oviba azzal úgy hozta sor képzeljék el újból úgy-hozta dolog néha ,

 

segíteni olyan dolog ember életébe úgy érzem nem mindennapi esemény úgy van,

 

ember vele és örül ilyenkor hogy élet újból összehoz ennek nagyon örül hogy akit,

 

életbe nagyon kedvelt egyik nap képzeljék el valaki ép kér valamit tőlem tenni akartam,

 

kérésnek meg mondja felém hogy mellettem voltam ovidba ,erre ember néha úgy,

 

alakul helyzet hogy ilyeneket elfelejt .pedig milyen szép dolog ember életébe fel,

 

eleveníteni jó érdes eseményt ami jó törtnét vele ,egyik nap közbe este valakivel,

 

beszéltem telefonon régi dolgot elevenítettük mi is történt akkor ép 67kilométeres,

 

zarándok tettünk egy pár ezelőtt ami nagyon szép volt sok élmény meg marat nekünk,

,,

mai nap is emlékezetünkbe ami nem dolog úgy érzi ember néha szép fel eleveníteni,

,

szép emléket volt ezelőtt ilyen telefon meg dolog zarándokos esemény most törjük ,

 

fejünket jó lenne újból találkozni fel eleveníteni dolgot ezt beszéltük ha össze jön valami,

 

ez ügybe valamikor be fog számolni maguknak ez se mindennapi esemény életünkbe ,

 

ez érdekes dolog ember számára . mindenki úgy van helyzet lát valamit legszívesebben,

 

ki próbálja mit mondanak neki én is ki próbáltam egy olyan dolgot meg nekem valamit,

 

milyen vagyok ezt ki próbáltam ő meg mondta segítő típus vagyok ebbe is fejen ,

 

találta szöget az aki írta közte velem netten pedig nem hiszek szemi ilyenbe játszottam,

 

ezzel. Ez érdekes dolog számomra .még érdekes dolog most velem meg most játszottam,

 

közösségi oldalon láttam valamit írjon valamit közli meg írja nekem ami nekem megint igazt,

 

mondott az és ez gondolatomba is ez érdekes dolog úgy érzem ,de én nem hiszek ,

 

jóslásokba ez nem az volt de érdekes volt számomra . Azt állítja igaz nekem az van,

 

gondolat világomba ez is érdekes dolog ember számára .

 

 

 

Lenni én magyar

Lenni én magyar író lenni alany állítmány bővítmények nép nemzet. Tartozom hazámnak magamnak tanulni örökkön örökké nyelvet szépségest. Szép szeretem. Ismerni minden hajlását kelleni páráll. Fogom pofám be tanulok nyelvnek árja alul úr. Tudomásul veszem ez dolgom. Édes Hazám vaze. Erre vagyok tartva patrióta.
Tanulás fejbe bele 23 millió román munkavállaló mennyi nem annyi. Matematika szak elvégezve szerencse. Tanulás fejbe s tovább szívbe hasba pacalba pacekba bele hetente három hetente mert annyi amennyi. Ötlet bevált fél ország nem röhög nem kéri ki magának fél országnak megfelel fél ország sok. Nekem országom minden fél féle mert nyelvet én nem oszthatom nyelv oszthatatlan ha osztott is. Nem pöröltem megtanultam letöröltem. Eleve félreálltam. Nyema probléma nekem ez. Nyelv szeret.
Probléma nem 1 meg három vagy 23 millió meg 20 semmi szótár. Csak meg kell egyezni mert ember másik ember beszél hallgat értse. Értse szó értse csönd. Érteni is szép könnyűnek nem. Csak úgy mondom.
Viszont hallom mondja ember akarod molesztálják szakállas gyereked szavazz csak pártra foglalkozik egyenjoga h Nézek csudálkozok. Ember mondja tehát aki foglalkozik homoszexuálisok az pedofil? Piff-puff tiszta rágalmazás gondolok mondja magyar nyelv. Csúnya van. Gondolok nincs miről tovább beszél. Hibás én. Nem észreveszem magyarok én nyelve közben változ nem vesz én észre a túróba. Mert ember mondja nem érti őszinte probléma mi. Neki van neki keresztény katolikus értékrend azt ne mondhassa ő ne? Igaza neki. Mondja van. Ember még azt is mondja semmi rágalmaz ő csupán értsünk tisztán. Ő csupán plasztikusan fogalmaz. Mondja joga plasztikusan kötelessége.
Hohó harci mén erre kapom író fejem fölé. Ezt értem. Plasztikus fogalmaz aki író mindig Tolsztoj akar Jókai akar Pilinszky akar plasztikusok mind. Plasztikus nem hazudozás, nem csuszi-muszi, plasztikus jó én is munkaköri kötelesség nekem.
Itt kitérő másik plasztikus. Ez ember védelmezi eloző embert s mondja párt mondja szó szerint mért tűz zászlórúd végére homoszexuálisok. Tűz zászlórúd végére yes. Ali jó Ali dús legelője kövér magyar nyelv. Nyelv okos tud minden bátor mond minden. Mondja is mit te nem mondol csak gondol okosan teszel ha szavakat egyiket másik után sorrendben jóban jót nagy titok s jól egybe. Rúd végére kacsint mondat. Hogy menne bele seggökbe torkukig föl rossz aki rosszra gondol. Nem kéne köcsögnek lenned köcsög nem nyomnák recsegve valagad szakad szét szegény segged partja mondja mondat finom lelemény. Pártján aki embernek lapogatja vállát jó volt komám értjük komám jó hogy már nem kötelező belekötni meg ki tudna komám. Nyelvi teljesítmény nem rossz öregecskedő zászlórúdvég. Valóban szivárványos mondat szakma nekem értek bele elismerés őszintén. Ember rúdvéges fontos ember példa sokaknak ember felelősség. Soknak emberek tudják most rúd hová kinek miébe majd tanulnak rend hogy szánt szándékkal buzi. Rendes magyar ember nem buzi. Szép gondolat. Plasztikus plasztikusnak nem vájja.
Keresztény értelmiségiek társasága is oldalán plasztikusnak aggódnak értékrend. És szeretettel a szeretet jegyében és nevében kérik pártot gondolkodjanak értékrend mert család értékrend nem értékrend. Nehogy már a farok csóválja a családot. Szép gondolat is. Én ismer család szeret ijedtség érteni tényleg én. Bonyolult élet nagyon ám tényleg. Szeretet nevében beszélni fontos mert szeretet lehetőség nagy egyetlen. Ezt ért én de oldalán szakállas plasztikusnak nem ért. Hol ott a szeretet mozzanatának szemerje? Mutatná valaki kérem. Semmi csak plasztikus.
Utolsó még kitérő mondja ember nemzetáruló másik. Kérdem nyelv mi. Nyelv komoly áruló nemzet nem játék. Áruló nemzet ne szaladgáljanak tavaszi tratoáron. Áruló nemzet tömlöcbe aljas plasztikus gecivel. Komoly beszéd komoly ünnep. Vagy komolyan gondolni és akkor jelenteni föl bíróság hazaáruló van törvény vagy ha lenni csak hangulatjavító megjegyzés de jól odamondtál nekik apukám a betyárját akkor tessék menni francba magyar nyelvnek nem megsérteni alázni.
Ölelem bele nyelv anyácskát édeset nekem. Megértettem plasztikus mindent. Fogalmazok én is plasztikus senki harag nyelv úr tesszük diktál követek csak. Sóhajtani akkor rosszkedvűen, elmész te a jó büdös simogatós szakállas öncenzúra csé-vel. És már tudja mindenki ez plasztikus jelentése keresztény testvérem vitassuk meg hát a szeretet jegyében a nemzet érdekében az egymástól eltérő egymás által tiszteletben tartott nézeteinket béke veled és áldott húsvét.
Nemzet él nyelv hal majonéz.

nem nagyón jó

 

Nem nagyon ejtem sót olyanról hogy ő meg tenné valamit Amit az napra beütemezett,

,

de mindig talál olyat jobban leköti figyelmét azzal ami ő szerinte nagyon jó ,vegyünk ,

 

olyat figyelembe hogy aki nem fialok de szeretik kinti tevékenykedést az után amikor ,

 

elintézték amit kel örülnek annak hogy keresnek maguknak olyan szórakozást ami le,

 

köti figyelmüket egy kicsit legyen szórakozás számukra lehet nagy szorzatok követése,

,

ő ilyenekbe is le tudják kötni magukat ők is mértékkel akarnak piheni ők ilyenbe találnak,

 

kikapcsolódást ami jó neki és tetszik ezt én át értékelni magamba .van fordított is,

 

ami engem nagyon nem tudom el képzelni .hogy otthon üljön valaki keresi szórákázást,

 

ami az köti magát azzal a dologgal ami magnak nagyon jó mondjuk pl. tévénézés ,

 

nagyon szeretik azt kikapcsolódást emberek ezzel dologgal maguknak mindenki határral,

 

néz olyat nem olyanba hogy hobbi tévé-nézne abba találna valamit de ilyenbe éltembe ,

 

nem volt mindenki keresi lehetőséget le köti magát valamivel aztán meg érdemelt,

 

pihenések otthon lenék keresem kikapcsolódást régen amikor el jártam piheni én,

 

néztem tévét de 1-2órát ez le ment félórára hétvégén szemnyire nem érdekel és nem,

 

köt-le nem érdekel nagyon és mi-napokba hallatom sok fajta fügések vannak életbe,

 

ami oktatná illetőt .de ellenkezője történt meg .azért kel mindent mértékkel követni.,

 

Dolgokat. Elmondom ha már így pihenőt másikat össze foglaltam nagyon kedveltem ,

 

dvd szórakozást mindig cseréltem dolgot nézek 1-2órát úgy mondva most fordítottja.,

 

Van nem érdekel ilyesmi inkább olvasok és utána járok dolgoknak azzal ember,

 

többet fog meg tudni életbe ha valaminek utána jár mondjuk netten és meg tanulja,

 

az magának csinál hasznos dolgot valami járt érdekelte őt most meg tanulja azt életébe,

 

nagyon fontos lesz tudja kamatoztatni majd úgy alakul helyzet .ennyire az ember,

 

ilyenekből legyen gazdag tanuljon ilyenekből ne olyanból amit hasznosítani életbe .