életredezés

Ezeken a pici dolgokon dőlnek el aztán a nagy dolgok. Ezen a harmadik területen vannak az észrevételen dolgok. Mert a hivatás megválasztása nagy jelentőségű. De hogy ekkor keljek föl vagy akkor? Ekkor feküdjek le vagy akkor? Nézzem a tévét vagy ne nézzem? Olvassam ezt az újságot vagy ne olvassam? Ezzel barátkozzam vagy amazzal? Erre adjam a pénzemet vagy arra? Ezt mondjam az illetőnek vagy azt mondjam? Megírjam-e ezt a levelet vagy ne írjam meg? Tartsam-e ezt a szokást vagy ne tartsam? Mondjam-e a reggeli imámat vagy ne mondjam?
Szóval itt vannak ezek a kis finomságok, és szerintem, kedves jó testvérek, gondolkodjunk rajta, hogy mit szólunk hozzá: a mi családjaink, gyereknevelésünk nem a legnagyobb dolgokon dől el, hanem ezeken a kis dolgokon. Ha nem szoktattuk rá a drága kis csemetéinket arra, hogy ilyen választásokat csináljanak, nem neveltünk beléjük jó szokásokat, kikristályosodott jó gyakorlatokat, amikhez szilárdan ragaszkodhatnak; elveket, gyakorlati életelveket. Hogy ezek kísérjék őket később, mikor már magukra vannak hagyva.
Nemrég megvallotta nekem egy egyetemi hallgató: „az én életemben semmiféle vallási vagy lelki életemben vett szokás, kikristályosodott gyakorlat nincs. Úgy élek, ahogy jön.” Egy intelligens egyetemi hallgató nem szégyellte megvallani. Lelkigyakorlatra jött, mert érezte, hogy valami kellene. „Aki a kicsiben hű, nagyban is hű. Örülj kedves hű szolgám, kevésben, kicsiben hű voltál, sokat bízok rád.”
Nagyon, de nagyon meg kell becsülnünk ezeket az apróságokat. Az idő fölhasználását. A képességeink kamatoztatását. Minderre rávezetni a fiataljainkat, gyermekeinket.
Egy óvónő mondta nekem, hogy neki még senki nem mondta azt, hogy a gyakorlatok milyen fontosak az életünkben. Hogy az életünknek gyakorlatokra kell épülni, éppen úgy, mint ahogy a zene terén a művészet gyakorlatokra épül. Sokkal fontosabb a reggeli ima és a fölajánlás, mint gondolnánk.
Hogy én reggel elkezdem a napot, Mennyei Atya, a Te nevedben, aki teremtettél és végtelen jót akarsz; Fiú Isten, aki engem ennyire szeretsz, a Te nevedben; Szentlélek, aki szeretetből születő vagy, öröm, boldogság, szabadság vagy, a Te nevedben
vállalom a mai napon azt, hogy a Te prófétád, a Te papod, a Te királyod leszek, a királyi törvényt vállalom magamra. Veled mutatom be a keresztáldozatot ma is. Ebbe az áldozatba teszem be minden napom, a mai napomnak minden imáját, munkáját, erőfeszítését, szeretetszolgálatát, apostoli próbálkozását. Hogy jöjjön el a Te országod!
Hogy odaadás legyen az a reggel, rettentő fontos. És rá kell nevelni a gyermekeinket is. Ragadd meg a nap első percét, perceit.
Hasonlóképpen a nap lezárása. Fordulj egész szíveddel Mennyei Atyádhoz! Köszönd meg neki azt a napot! Adj Neki hálát, szívből! Kérj bocsánatot, nézd meg, hogy mi nem egyezik az Ő jótéteményeivel. És úgy térj nyugovóra, hogy egy csomó jó elhatározás szülessen, vagy legalább egy a következő napra, hogy azt jobban csinálod.
És így tovább. Állj meg a harangszóra, hogy úrangyalát mondj! Ezt évszázadok szentesítették. Adjuk át a mieinknek! Tartsuk meg, ne szégyelljük magunkat, ne zavarjon bennünket semmi, ha nem föltűnően, de szép csöndben végezzük el az úrangyalát.
Püspökszentlászlón jöttek fiatalok dolgozni a kertbe, és a harangszóra megálltam, a gereblyenyélre rátámaszkodtam. „Mit csinál, Atya? Elfáradt?” „Az úrangyalát imádkozom, az angyalát! Hát Te nem szoktad imádkozni?” Hát ő nem is tudta, hogy azt szokták, azt hitte, azért harangoznak, mert dél van…
Ilyenek a jó szokások, jó gyakorlatok. Fölkelés, lefekvés, napirend, idő kihasználása, nyelvtanulás, szorgalom… ezeken épül az élet.
ajon mikor tudjuk a döntéseinket szabadon, jól meghozni – hogy igazán azt is tegyük, amit jónak tartunk? A nagy probléma az, hogy nem úgy vagyunk szerkesztődve bensőleg, hogy eleve arra hajoljunk, ami jobban segít minket Istenhez, és attól iszonyodjunk, ami gátol, hanem úgy vagyunk szerkesztve, hogy a kellemes felé hajlunk, a kellemetlentől meg idegenkedünk. És minél kellemesebb, annál jobban hajlunk, még ha az Isten szempontjából az végzetes vagy súlyos lenne is. Minél nehezebb, annál jobban idegenkedünk tőle, még ha Isten azt parancsolja is. Valami elhangolódás van bennünk az életünk igazi céljához képest.
Ez a világ rákényszerít bennünket arra, hogy tudjunk magunknak sok tekintetben nemet mondani, amikor pedig igent szeretnék mondani. Önmegtagadás nélkül a teremtett világot jól használni nem lehet, ez biztos.
Az önmegtagadás nem emberkínzás: az önmegtagadás olyan, mint a hal uszonya. Általa tudunk ennek a világnak a varázsából kibontakozni, hogy ne foglalja el Isten helyét az életünkben. Hogy ne kábítson el a szemek kívánsága, a test kívánsága, az élet kevélysége. Hogy eljussunk oda, hogy fölébe növünk ennek a világnak és fölébe növünk magunknak.
Valami nagyon szépet Istennek” – mondja Teréz anya mindennap.
Csináljunk itt egy életrendezést! Mindazokban a dolgokban, amik annyira megszokottak már, hogy nem is szoktunk gondolkodni rajtuk, vagy nem is választunk, csináljunk új rendet, csináljunk egy szép újraválasztást. Meg szokták ezt csinálni a politikai életben is. Az életünkben is csináljunk új választásokat!
És egy kicsit rendezzük át az életünket az ösztönök szerint.
Táplálkozási ösztön: nézzük csak meg, hogy néz ki egy napunk a táplálkozási ösztön szempontjából! Ott van-e az okosság, fegyelmezettség, mértékletesség, vagy nincs? A táplálkozási ösztönhöz tartozik az italozás, a cigarettázás is.
Szerzési ösztön: hogy bánunk a pénzünkkel, mire fordítjuk? Nincs-e elengedve a vásárlási kedvem csak úgy, szabadjára? Csinálok-e beosztást? Jut-e minden fontos dologra? Ez rendezi az életünket, és mindig az Isten szempontjából. Nem rontja-e az Istenhez való viszonyomat, nem terheli-e meg, ahogy az anyagi dolgokkal, a pénzekkel bánok?
Tevékenységi ösztön: hogyan osztom be az időmet? Nem dolgozom-e magam agyon?
Társas ösztön: a gyerekben is benne van, hogy segítséget kérjen és segítséget adjon. Hogy részvéttel legyen, érezze a másik baját, segítsen rajta, akarjon segíteni, vagy forduljon a másikhoz a bajával. Hogy vagyok én a környezetemmel ilyen szempontból? Ehhez persze az irigység is odatartozik, a főbűn. És itt van a helye az igazi segítő szeretetnek. Tartozom én valami közösségbe? Hogy néz ki a családom mint közösség? Milyen a helyem az egyházközségemben?
Védekezési ösztön: nem vagyok-e gyáva? A fiataloknál sokszor tapasztalom, hogy például a divat kapcsán mennyi gyávaságot élnek meg. Ha nem úgy öltözik, mint az összes többi, akkor fél, hogy kitaszítják. A harag is ide tartozik.
Rendezzük át az életünket, az ösztönvilágunkat ezek szerint a finom szempontok szerint! Azért adta az ösztönöket a Jóisten, hogy segítsen; ezek értékek. De ne legyen bennünk kilengés, elhajlás, hanem erények vezessék az ösztönvilágunkat.
Próbáljuk ezt elvégezni, és akkor Isten akarata iránti érzékenységet tudunk szerezni. Itt dől el, hogy boldogok leszünk vagy sem.
életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

felelőség

Sokszor azon gondolkozom,
Hogy mi is lehet a szerelem valójában?
Tényleg csak annyi lenne,

Hogy testi vonzódás és talán,
Egy-két hívás és sms?
Ennél azt hiszem kicsit több, van a dolog mögött.

Megpróbálom definiálni ezt a fogalmat.
Szerelem = törődés, gyengédség,
Vágyakozás a másik után.

Ha nincs velünk a másik,
Olyan mintha csak fél emberek lennénk.
Hiányzik minden apró mozdulata,

Vagy akár csak, az hogy rád nézzen.
Mindig magad előtt akarod látni az arcát…
Érezni akarod a parfümének illatát

Látni akarod a szemét,
Borzolni a haját illetve fogni a kezét.
Ő több mint egy átlagos lány/fiú.

Bárkire vagy bármire nézel ő, jut eszedbe.
Ha nincs veled, aggódsz,
Hogy vajon jól van e ?

Nincs e valami baja?
Amikor meglátod repülni, tudnál a boldogságtól.
Amikor megöleled olyan érzés fog el,

Mintha soha többé nem akarnád elengedni.
Kedvesedet becézheted,
Szebbnél szebb szavakkal.

Vehetsz neki több milliós ajándékot.
Vagy egy szál virágot,
Neki mindig az lesz a legnagyobb ajándék,

Hogy te vagy neki
Hogy te és ő egyet alkottok!
Nem külön ő meg te, hanem együtt.

Ha nem vagytok együtt,
Egymásra vágytok.
Az ölelésre, a csókra,

Arra hogy megfoghassátok egymás kezét,
Arra, hogy egyszerűen együtt legyetek,,,

Igaz szerelmet nem akkor látsz,
ha a tökéleteset találod meg,
hanem, ha a sok gondot, s hibát,
tudod szeretni tökéletesnek.

Ha megadod neki a szabadságot,
hogy mi szeretne lenni, az legyen,
és tágnak érezze a világot,
hogy ahol szeretne lenni, ott legyen.

A szeretet tanulni kell,
de virágot hoz, szépet e vetés,
az életben mindenért tenni kell,
s a virágot letépni tévedés…

Szeretni akkor tudsz, ha megérted,
hogy a szeretni való lélek,
nem vadvirág amit letéphetsz,
szabad akaratából legyen véled…

Szerelem az,,, amikor fuldokolsz a félelemtől,
hogy eltűnhet az életedből,
és amikor nem tudsz enni a szomorúságtól.

Amikor a lelked olyan darabokban van,
hogy évek kellenek hozzá,
hogy össze tudd magad szedni.

Amikor nem tudsz másra gondolni,
csak Ő jár a fejedben és hiába bánt,
hiába gyilkol meg, nem tudsz haragudni rá.
Mégis megölelnéd.

Amikor olyat is megtennél,
amit addig el sem tudtál volna képzelni !!!

Szerelem az, amikor csendes nyugalommal csak
átöleled és tudod, az életed is rábíznád.
Mikor biztonságban érzed magad,
és akármilyen baj ért,
akármilyen zaklatott vagy mellette megnyugszol.

Ahogy némán a szemedbe néz, és csak megszorítja a
kezed…
Mikor olyan titkaid is elmondod neki,
amiket még te sem tudtál azelőtt magadról.
És ha reggel kinyitod a szemed, ott fekszik melletted,
gyűrötten, kócosan, mégis boldog vagy !!!

Szerelem az, amikor remeg a gyomrod, ha meglátod,
és a szíved a torkodba ugrik, mikor hozzád ér.
Amikor hirtelen mozdulatokkal magadhoz rántod,
hogy érezd, fald, magadhoz láncold. Nem tudsz
betelni vele, minden percben csak őt kívánod !!
“A barátságban sokkal több a szerelem, mint a szerelemben.”

“Egy igaz barátságnak az a jellemzője, hogy bármi történik is, az mit sem változik. A barátság és az a készség, hogy egymáson segítsünk, az élet hátralévő részére is megmarad.”

“Egy igaz barát ismeri a gyengeségeidet, de megmutatja neked az erőidet; érzi a félelmeidet, de megerősíti a hitedet; látja az aggodalmaidat, de felszabadítja a lelked; felismeri a korlátaidat, de hangsúlyozza a lehetőségeidet.”

“Az öröm megtöbbszöröződik, ha barátokkal lehet megosztani, a fájdalom azonban csökken. Ez az élet.”

“A szívünk nem a testünkben van. Amikor gondolkodunk valamin, és törődünk valakivel, olyankor születik meg a szívünk. Ha egyedül lennél az egész világon, akkor sehol se lenne szíved. A barátainkra bízzuk a szívünket. Ha a barátaidra bízod, bennük tovább fog élni.”

“Csak a barátok azok, akik akkor is meghallgatnak, ha hajnali négykor hívod fel őket.”

“Valamennyi dolog közül, mellyel bölcselmünk boldoggá igyekszik tenni életünket, a barátság birtoklása a leghatalmasabb.”

“Barátok közt a hallgatás az igazi beszélgetés. Nem a szavak számítanak, hanem az, hogy nincs szükségük rájuk.”

“Nem azért értékeljük a barátainkat, mert szórakoztatni tudnak minket, hanem azért, mert mi tudjuk szórakoztatni őket.”

“Egy barát igazi feladata az, hogy kiálljon melletted, ha nincs igazad. Szinte mindenki kiállna melletted, ha igazad volna.”

“A barátság mindenekfölött fegyverszünet, hatalmas szellemi érintkezés a köznapi részletkérdések felett.”

Gyorsan találunk olyan barátokat, akik segítenek nekünk. De csak lassan érdemeljük ki azokat, akik a segítségünket kérik.”

“A barát az az ember, aki mellett hallgathatok, más szóval nem kell tőle féltenem belső kertjeimet, hegyeimet, vízmosásaimat és sivatagaimat, mert nem fog beléjük taposni.”

“Mindig barátra vágytam. Kerestem valakit, aki szeret, és együtt érez velem. És lám, e néptelen tengeren megtaláltam, de sajnos csak addig, míg értékét fölismertem, s mindjárt el is veszítem őt.”

“Ó, az a nyugalom, az a kimondhatatlan nyugalom, hogy biztonságban érezzük magunkat a másik társaságában; hogy nem kell mérlegelnünk a gondolatokat, sem a szavakat, de kiönthetjük őket úgy, ahogy vannak, együtt a pelyvát és a magot, jól tudva, hogy megbízható kéz válogatja szét őket, megtartva, ami értékes, s gyengéd leheletével szétfújva a többit.”

“Nem tudhatjuk pontosan, mikor kovácsolódik a barátság. Ahogy mindig az utolsó csepp víztől telik csordultig a kehely, úgy a rengeteg kedvesség közül is az utolsó lesz az, mely csordultig tölti szívünket.”

“Barátom! Te sohasem vársz el tőlem túl sokat. Boldog vagy, ha sikert érek el, de kudarcaim sem változtatnak meg. Megadsz nekem minden segítséget, ami csak tőled telik – de még ennél is fontosabb, hogy itt vagy nekem.”

“A magányban, a betegségben, a zûrzavarban – a barátság puszta gondolata is tehetővé teszi a túlélést, még ha barátunknak nem is áll hatalmában segíteni bennünket. Elég a tudat, hogy ő létezik. A barátságot nem halványítja el a távolság vagy az idő, a börtön vagy a háború, a szenvedés vagy a súlyos csend. Éppen ezekben a dolgokban gyökeredzik a legmélyebben. És ilyen talajból bontja ki legszebb virágait.”

“Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! Jöjj ide, mellém, és legyünk csak barátok”

“Nemcsak azért szeretlek, ami vagy, hanem amivé válok, amikor velem vagy. Nemcsak azért szeretlek, amivé magad tetted, de azért is, amivé engem teszel. Szeretlek, mert minden hitnél többet tettél velem azért, hogy jó legyek, és jobban bármily végzetnél, tetted, hogy boldog is legyek. Egyetlen érintés nélkül tetted ezt, szavak nélkül, jelek nélkül. Puszta lényed által mûvelted mindezt. S talán épp ez a barátság lényege.”

“Ha ünnepélyes beszédbe kezdenék, hogy dicséretedet zengjem, hogy kifejezzem hálám, és hozzád fûződő mély érzelmeimet, arcod bíborvörös árnyalatot öltene, és világgá szaladnál. Így hát nem teszem. Vedd úgy, hogy mindent elmondtam.”

“Míg van posta, és nem vágják el a telefonvonalakat, míg van mondanivalónk, s amíg minden szorongásunk és örömünk meg akarjuk osztani egymással, addig barátok maradunk. Mindörökre.”

“Itt, a határmezsgyén, hullanak a levelek. Bár szomszédaim mind barbárok, és te, te ezer mérföldekre jársz, asztalomon mégis mindig két csésze áll.”

“Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat. […] Te egyszer és mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Felelős vagy a rózsádért.”
ha teheti és segíteni szeretne egy fogyatékkal élő fiatalokon hogy boldog életük legyen

adója 1% kával támogassa

támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

sok kérdés merült héten

Héten helyettesítek nálunk az alapítványba pedagógus Marika néni Mancika néni,ön is az

helyettesít-ék pedagógus judit jövő héten hétfő ezt napokat vissza adja napokat de ,

,

sok -féle hírek jártak héten nálunk de minden holnapra ki derül reménykedünk,

olyat halottam ha jobban lesz pedagógus Judit gyereke akkor meg lesz tartva,

a farsangi mulatság mai napig nem erről híreket bizakodunk benne hogy holnap,

nap meg Tartva farsangi buli az alapítványba én nagyon sok meg fordulok igen,

,

nekem fontolni a dolgokat hányszor embernél várják valahova el várják de nem,

tud elmenni más jött közbe nála de várják de hány olyan est láttam régen voltam,

csízmosoly örömmel fogadják őt meg érkezik öröm van de fel az nem nagy öröm ,

volt hány estről halottam de ebbe az gond szeretettel vagyunk egy más iránt el,

hívunk valakit azt szeretettel várjunk minden meg teszünk hogy jól érezze magát ,

ünnepségen én jó pár vagyok vendégségbe várnak el ünnepelni ott is nagy örömmel,

van meg érkeztem mondjuk épen olyan hetek nálam sok helyre bulira valahova ,

nem eleme-ni más el foglaltság van neki ezt meg kel érteni nem úgy fel fogni mért,

el ere bulira várunk téged szeretettel oda ha nem tud elme ni meg érteni így van,

én estembe meg értik nem ott részt venni mostani farsangi bulin bent az alapítványba.,

Ilyenkor valakit hiányzik egy ünnepségen az illető fel emlegetni milyen szép idő volt,

amikor köztünk itt volt ezen szép buli napokon ha ember nem elmenni ilyenekre meg,

milyen jó itt ez szép idő ő is aki nem részt bulin jó volt szépre emlékzeni régi időre,

ez szép emlék másik ember ilyenre emlékezni ilyenkor ember nem elmenni okból .ez,

nekem másik alakalom nem rést venni az alapítványi bulin más jött közbe meg értik,

most szombaton ki derül lesz farsangi buli bent az alapítvány ha lesz kedden meg írni ,
milyen volt az alapítványi farsangi buli bent .

őröm hírt vigye el embereknek hogy létezik olyan alapítvány aki

segítenek fogyatékkal élő fiatalakon így támogassa adója 1% alapítványt .

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

alázat

A remete gyorsan, egy-két szóval elintézte az ügyet. Első alkalommal még meglehetősen érdekesnek látta, afféle különleges esetnek. Most már csöppet sem érdekelte. Szegény hülye lehet ez, gondolta, afféle „szent”, akivel tréfálkoznak az emberek, ugratják. Igazán nem az a fickó, akit váratni kell, hadd sóvárogjon jó sokáig a feloldozás után! – Néhány perc múlva el is küldte, Isten hírével.
Megint eltelt vagy tíz esztendő, a remete ugyancsak vén volt már, amikor a papocska újra jelentkezett. Persze ő is öregedett közben, még soványabb lett, még sápadtabb, a haja őszbe csavarodott. Celestino most meg sem ismerte. De alighogy beszélni kezdett, hangjának színe mégiscsak fölébresztette a szunnyadó emléket.
– Ó, te vagy az a bizonyos „tisztelendő” meg „monsignore”! Vagy tévednék talán? – kérdezte Celestino szokott lefegyverző mosolyával.
– Jó az emlékezőtehetséged, atyám.
– Mennyi idő is telt el azóta?
– Majdnem tíz esztendő.
– tíz esztendő alatt mit sem változott a helyzet?
– Rosszabbodott, jaj, rosszabbodott.
– Hogyhogy?
– Lásd, atyám… most… valahányszor úgy szólítanak, hogy „kegyelmes uram”, én…
– Nem is kell, hogy folytasd, fiacskám – szólt Celestino birkatürelemmel. – Mindent értek. Ego te absolvo.
Közben ezt gondolta: sajnos az évek múlásával egyre naivabb lesz ez a szegény pap, mind együgyűbb, korlátoltabb; az emberek meg annál nagyobb kedvvel űznek tréfát belőle. Ő pedig, a szerencsétlen, hagyja magát ugratni, még tetszik is neki. Fogadni merek, öt-hat év múlva azzal jön majd gyónni, hogy amikor „eminenciás uramnak” szólítanak, és a többi, és a többi.
Ami pontosan be is következett. Egy évvel előbb, mint várta.
S ismét eltelt – azzal az ijesztő gyorsasággal, amely mindannyiunknak ismerős – jó néhány esztendő. Celestino atya már olyan vén volt, olyan elaggott, hogy reggelenként karjukban vitték a hívek a gyóntatószékig, este meg vissza, az odújába.
El kell-e most mesélnünk, töviről-hegyire, mint jelentkezett újra egy szép napon a papocska? S hogy megöregedett ő is, sápadtabb, szikkadtabb és görnyedtebb volt, mint valaha? S hogy még mindig ugyanaz a lelkifurdalás kínozta? Nem, erre nyilván semmi szükség.
– Szegény, szegény papocskám – üdvözölte őt szeretettel az agg remete -, itt vagy hát megint, hogy meggyónd a régi bűnödet, azt a bizonyos gőgöt?
– A lelkembe látsz, atyám.
– S most mivel hízelegnek neked az emberek? Gondolom, „őszentségé”-nek szólítanak immár.
– Így van, pontosan így – ismerte el a pap, a lehető legszenvedőbb hangon.
– S valahányszor így szólítanak, valamiféle kellemes érzés tölt el, öröm, már-már boldogság?
– Sajnos, sajnos. Meg tud-e vajon bocsájtani nékem az Isten?
Celestino atya csak somolygott magában. Meghatotta ez a kitartó naivság, csökönyös ártatlanság. Egy pillanatra elképzelte a szegény, alázatos, nem túl okos papocska sivár életét valami Isten háta mögötti parókián, a hegyekben, tompaeszű, rosszindulatú emberek között. Szomorú egyhangúságban telnek a napok, hónapok, évszakok, esztendők, ő mind mélabúsabb, környezete pedig mind kegyetlenebb. Monsignore… kegyelmes úr… eminenciás úr… most meg már őszentsége. Gátlástalanul űznek csúfot belőle immár, alpári, otromba tréfálkozásuk nem ismer határt. S lám, ő nem sértődik meg, sőt, a megszólítások, ezek a tündöklő, nagy szavak valamiféle gyermeki boldogsággal töltik el a szívét. Boldogok a lelki szegények, állapította meg magában végül a remete… Ego te absolvo.
Míg egy nap, halálát érezvén közeledni, a vénségesen vén Celestino atya életében először a maga számára kért valamit. Vigyék el Rómába valamiképpen. Mielőtt örökre lehunyja a szemét, szeretné látni, ha csak egy pillanatra is, a Szent Péter bazilikát, a Vatikánt, a Szentatyát.
Megtagadhatták-e a kérését? Hordágyra fektették, s elzarándokoltak vele a kereszténység fővárosába. S mivel Celestino órái immáron meg voltak számlálva, rögtön föl is cipelték a Vatikán lépesőin, s bevitték egy terembe, ahol máz vagy ezer zarándok tartózkodott. Itt lerakták egy sarokba, hadd várjon ő is.
Vár, vár Celestino atya, végre látja, hogy oszlik a tömeg, utat csinál, az óriás terem túlsó végiben kissé hajlott hátú, vékony fehér alak tűnt fel. A Pápa!
Hogy néz ki vajon? Milyen az arca? Celestino atya világéletében vaksi volt, akár a vakondok, s most kimondhatatlan borzalommal állapította meg, hogy otthon felejtette a szemüvegét.
De szerencsére közeledett a fehér alak, egyre nagyobb lett, míg végre ott állt előtte, igen, pontosan az ő hordágya előtt. Celestino megtörölte keze fejével könnyben úszó, rövidlátó szemét, s lassan felült. Ekkor megpillantotta a pápa arcát. És fölismerte.
– Ó, te vagy az, szegény papocskám, szegény, szegény kis papocskám! – kiáltotta az öreg, nem bírván úrrá lenni felindultságán.
S a Vatikán ódon fenséggel átitatott falai közt íme a következő jelenet játszódott le – először a történelemben: a Szentatya s egy Isten tudja, honnan idezarándokolt vénségesen vén, ismeretlen barát, egymás kezét fogva együtt zokogott.

érdekes dolog

Ki van úgy néha mindre kíváncsi szeretne utána járni dolgok után valami ő szeretne.

közbe járni amire nagyon kíváncsi ilyen est enyém úgy értesültem hírek szerint ,

foglalkozáson készülnek farsangi múltasságra de az idő pontot mai napig nem közölték,

velem de én nagyon érdekelt engem mikor tervezik ők farsangi múltasságot bent,

neki kezdtem utána érdeklődni fel hívni valakit hátha többet tud úgy is beszéltem,

vele ő mondta ő héten nincsen az alapítványba mert gyereke beteg így pedagógus,

Marika néni Mancika néni helyettesíti héten őt de mondja nekem meg beszélték,

többiek hét elején felnőttek most hétvégére tervezik bent farsangi mulatságot igen,

meg lepődve milyen gyorsan el döntőék bent dolgokat ügyesen meg oldották dolgokat,

ügyesen szerveznek többiek látják ők tudnak szervezni de azért mondják nagyon hiányzik,

ennek dolgoknak fő szervezője most szombati farsangi múltasságot felnőttek szervezik,

,

és pedagógusok szervezik meg farsangi múltasságot bent az alapítványba .hogy érdeklődés,

után valamit meg de meg hívtak de nem élni meg hívással elfoglaltatva otthoni tehetőim,

mel azért megint nem részt venni most szombati farsangi bulin bent . De meg írni ,

maguknak milyen farsangi buli bent megint nélkülem lesz meg lehet érteni ezt is.

Folytattuk szövést .Erzsike mozaik képet készített írás gyakorlást folytattuk meg olvasást,

gyakorlás kötést folytatta Erzsike egy pár hétig megint nem lesz foglalkozáson tomi,

mert otthoni segíteni vannak ,de felkérték annak eleget tesz arra be megy otthoni el,

végezni pár hétig így lesz hírek szerint most heti 3napot mind végig pedagógus Marika,

néni Mancika néni tartják most szerdai foglalkozást pedagógus Marika néni Mancika ,

néni tartotta pénteken ők lesznek foglalkozást tartani ifjoncoknak pedagógus judit,

gyereke beteg ő otthon végig ápolni gyerekét azért helyettesíti Marika néni Mancika,

néni őt de 2hétfő foglalkozáson vissza adják 2nap cserét egymásnak .készítetek,

farsangi álarcot konyhában Mancika néninek segített Zoli Zsanett hogy el készítsék,

bab levest ami nagyon finomra sikerült el is fogyott összes délbe mentünk haza.

Farsangra készülnek én farsangi hoztam olvasnak érdemes olvasni .

Van egy vágyam: gomba lenni, nagyra nőni fél nap alatt,

lenne rajtam csipkegallér, és egy jó nagy pöttyös kalap.

Meggondoltam mégse gomba, inkább messze szálló lepke,

fejem búbján két kis csápom, hátamon meg szárnyam lenne.

Pille nem jó, hanem cica!

Elég lesz egy csíkos ruha,

cérna bajusz, hosszú farok,

láthatnák, hogy macska vagyok.

Talán mégis rendőr inkább, tányérsapkás, komoly, délceg,

esetleg egy kalóz vezér, vagy egy fehér lovas herceg.

Van még pár nap eldönteni, mi legyen a tuti jelmez

Az a fő, hogy nemsokára felvonulós jelmezbál lesz:

ágyú dördül, sípszó harsan: fület sértő-bántó fals hang.

Dudafújó, kerepelő, télkergető, zsongó farsang.

kérik tergyen jót feléjük alapítvány felé így van jó cselekedet feléjük égiek többszörösen meg hálják neked,adója 1%kával támogasa

Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

 

meg szokás

Meg szokás milyen nagy dolog az embereknél mondjuk meg szokott helyre teszünk,

valamit el telik idő valahova úgy gondoljuk máshova rakjuk ott neki jobb helyjelene,

mondjuk el kezdjük keresni azt amit máshova raktuk kutatjuk keressük ott nem ,

találjuk mert más hova került mi meg szokott helyén kerestük nem találtuk máshova,

került milyen is meg szokott dolgokon néha túl tenni máshol keresni meg szokott,

holmit keresni ott ahol volt nincsen mert máshol jobban mutat nem találtuk ahol volt,

meg szokott helyén máshol meg szokott helye máshol ugye ,milyen rossz meg szokott ,

dolgot máshol keresni nem találjuk amit kel meg szokott helyén ,hány olyan valaki,

meg szokásból elkezd vezetni valamit azt tudni hogyan túl-ne lépje határokat amihez,

embereknek tartani kel magát néha jó meg szokott be tartani .ki szokott meg szokásból,

kerékpárt vezetni ott is van olyan dolog kőkeményen tartani kel dolgokat mi meg ne,

igyuk levet úgy nem tehetjük csináljuk nagy embert magukból mindet másképp gondjuk,

el egyszer lehet baj lesz más szokást képzelünk de nem akarom senkinek rosszat bajt,

azért szokott mondón tartani magukhoz mindet akkor baj nem lesz lehet .mondjuk ki,

volt olyan helyzetbe meg szokott tempóba van teszi amit kel úgy jó érzi magát jól,

a bőrébe nálam ilyen van én meg szokott tempó úgy jól magam volt olyan nap,

felkérésnek teszek eleget ahol ballagni lassú tempó milyen fúra volt nem az meg,

szokott tempó ami jó nekem ez meg szokás mire képes nem meg szokni Lasú tempót,

én se bírtam ara fél óra meg szokni lassú tempót máshoz vagyok hozzá szokva ez meg,

szokás ,hétfő foglalkozást meg szokott mondom ment minden folytatta Zoli szövést ,

Erzsike folytatta kötését amivel nagyon szépen haladott vele. Farsangi diszket késztetünk,

írás gyakoroltuk rajzoltunk színeztünk .konyhában Mancika néninek Zoli segített hogy,

el készüljön krumplis tészta ami nagyon finomra sikerült el is fogyott összes .hétfői,

foglalkozást pedagógus Marika néni Mancika néni tartotta foglalkozást ifjoncoknak ,

délbe mentünk haza.

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

HOZZÁVALÓK

 •  

   

 • 1 kg krumpli
 • 25 dkg tészta
 • 1 fej vöröshagyma (nagyobb)
 • 1 kanál zsír vagy 2 ek olaj
 • 2 kk pirospaprika
 • bors
 • csemegeuborka

A hagymát kockára vágva világosra pirítom a zsíron, hozzáteszem a pirospaprikát, a kockára vágott krumplit, felöntöm annyi vízzel, hogy ellepje, ízesítem sóval, borssal és főzöm.

 1. Amikor már puha, összetöröm krumplitörővel, de úgy, hogy darabok maradjanak azért benne, ne legyen teljesen pépes.
 2. Közben kifőzöm a tésztát, de nem teljesen puhára, hogy a krumpli szaftjából még tudjon beszívni nedvességet, vagyis finom ízek


 

A tésztát a tört krumplihoz keverem, és lefedve hagyom állni fél óráig. Tálaláskor a tányéron még megszórom borssal. A savanyú uborka kötelező hozzá.

nincsen meg álapodás

Meg beszélt idő pont kezd letelni 1honap utáni meg beszélés de törekszünk ara havonta,

sikerüljön össze jönni meg beszélni mi történt abba hónapba amikor én még részt ,

..

vettem ünnepek előtti meg beszélésen volt olyan hang fel ajánlotta jó szándékú emberek.

.

segítenek helyre hozni Ami bent rossz nálunk én akkor úgy mondva készültem listával.

össze állítódtam 1á négyes papírra gondokat meg vele azzal emberekkel a nagyon .

.

szükséges dolgokat életbe vágó helyre hozz-ni mi előbb . köszönjük annak embereknek.

akik meg javítani problémákat az alapítványba 1 valami dolog nagyon fontos reméljük.

mi előbb meg javítani biztonság meg legyen mindenütt nekem az probléma úgy van.

én kulcsom odaadtam elnök asszonynak ép neki nagyobb szüksége van nekem nem.

kel nem járok kel elkérem de ara nincsen be járjak ki találtam egy meg oldást ahhoz.

magam úgy nem kel kulcs meg oldani helyzetet idege-lenesen .most hétvégén elmúlt .

.

akkora se tudtunk meg beszélni össze jövetelt szombaton el volt foglalva dolgaival .

otthon információm szerint sincsen meg beszélve farsangi mulatság bent mikor lesz..

készülődnek folyamatosan foglalkozás közbe ifjoncok pedagógusok fel készítik őket..

De meg beszélés nem volt mikor farsangi buli meg valamit időbe jelezni fogom ,.

múlt pénteki foglalkozáson folytattuk szövést Lenke ,Fecó amivel nagyon szépen.

haladtak vele meg farsangi zenéket hallgatunk fölvetetünk keretet szövéshez Lacika.

segített benne konyhában Mancika néninek Lacika segített lapcsánk készült ami .

nagyon finomra sikerült el is fogyott összes ,múlt pénteki foglalkozást pedagógus.

Judit Mancika néni tartotta foglalkozást ifjoncoknak nagyon jó hangulat mind végig.

délbe mentünk haza,

hozzávalók / 2 adag

A tócsnihoz

A sütéshez

elkészítés

 1. A nyers krumlit meghámozzuk és kislyukú reszelőn lereszeljük.
 2. A hagymát apró kockákra vágjuk, 2 evőkanál olajon megdinszteljük.
 3. A petrezselyemzöldet felaprítjuk.
 4. Az összes hozzávalót elkeverjük a reszelt krumplival, a liszt kivételével.
 5. A lisztet kanalanként fokozatosan adagoljuk hozzá, amíg nokedlitészta sűrűségű nem lesz.
 6. Serpenyőben felforrósítjuk az olajat és kb. 2-2 evőkanálnyit teszünk a masszából az olajba, kissé ellapítjuk és mindkét oldalát pirosra sütjük.

ön is az őröm hírt vigye el embereknek hogy létezik olyan alapítvány aki

segítenek fogyatékkal élő fiatalakon így támogassa adója 1% alapítványt .

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

együt lét

Most, ha megfigyeljük, mind a három olvasmányban egy másik szó emelkedik ki. Az első olvasmányban az apostolok – Pál és Barnabás – visszatérnek és elmondják, hogy mit művelt az Úr velük, mi mindent tett az Isten általuk, velük. Úgy tett általuk az Isten mindent, hogy velük volt, velük működött, együtt működött.
Aztán a Jelenések Könyvében: majd velük sátorozik az Isten, ahogy az eredetiben van. Isten sátra ott lesz az emberek között, és velük sátorozik, sőt az Ő népe lesznek. Megint ez a „velük”: maga Isten lesz velük.
Aztán az evangéliumban: csak rövid ideig vagyok veletek.
Ezt a szót próbáljuk egy kicsit ízlelni ma: veletek, velünk.
Bizonyára mindegyikünknek az életében ott van ennek a szónak a tartalma már gyerekkorunktól fogva. Még öntudatlanságban voltunk, amikor csodálatos, harmonikus együttlétet élhettünk meg édesanyánkkal, vele.
Később aztán az emlékeink is mutatják ezt: fogtuk a kezét édesapánknak, édesanyánknak, mentünk sétálni, vagy becéztek minket, vele voltunk, velük voltunk. Vagy este meggyújtottuk a lámpát, az asztal körül ültünk. Olyan különös tartalma van ennek a vele, vagy velük létnek, együttlétnek. Annyiféle színe tud lenni! Ahogy meséltünk egymásnak, énekeltünk együtt, beszélgettünk, tréfáltunk, társasjátékoztunk vagy kint voltunk a szabadban.
Aztán később a tanárokkal való együttlét, vagy a barátainkkal, vagy aztán azzal a valakivel, akit megszerettünk, vagy akiket megszerettünk, akikkel jó volt együtt lenni, és úgy éreztük, hogy elröpül a pillanat, és rövid mindig az együttlét, a szeretet együttléte.
Vagy jöttek hozzánk látogatóba a noviciátusba az apostoli emberek, elbeszélték, hogy miket éltek meg, mit küzdöttek, hogy működtek az evangélium hirdetésében, Isten
És azt is tudjuk, hogy ott van bennünk a vágy a további együttlétre. Nem elég az az együttlét, amit megéltünk az életünkben emberekkel. Csak egy kis ízelítő az igazi együttlétből Istennel is. Tudunk együttlétekről: az egész Szentírás ezt a viszonyt mutatja meg. Kiindul a Teremtés Könyvében egy különös együttlétből, abból a paradicsomi titokzatos együttlétből, amikor a szellőben ott sétál Isten a paradicsomkertben, és együtt van, letáborozik, lehorgonyzik az egész teremtett világból az embernél. Velük maradt. Figyelte, nem jó neki egyedül lenni, teremtsünk még valakit, akivel együtt tud lenni. Aztán így-úgy próbálja; megmutatja neki a dolgokat; az ember nevet ad nekik: Isten az emberrel akar lenni. Az ember olyan valaki, akivel lehet együtt lenni Istennek is.
Csodálatos lehetőség rejtőzik bennünk, testvéreim, azáltal, hogy velünk lehet együtt lenni embernek, de Istennek is.
Aztán megszakad ez az együttlét. Hallatlan viszontagságoknak van kitéve. Mi mindenen megy át az ember! Megízleli azt is, hogy milyen borzasztó keserű és kárhozatos az elszakadás attól, akivel egyedül érdemes együtt lenni, és akivel hivatva vagyunk az örök együttlétre, a szeretet együttlétére, a teljes, zavartalan együttlétre.
Aztán az igazakkal, Noéval az együttlét, a mentő együttlét: tanácsot ad, mit csináljon, hogy megmeneküljön a bűnös nemzedékből. Az oltalom, a vigyázat formájában vele van.
Ábrahámmal: jöjj ki földedről, és majd én vezetlek. Elvezetlek egy olyan földre, amit majd neked adok. Téged és utódaidat megáldom, és áldottak lesztek.
És ez így megy. A csipkebokor különös együttléte, egy-egy élmény együttléte: amint a szellőn át megérezteti Illéssel az együttlétét.
Mária megéli azt a csodálatos együttlétet, a megtestesülés együttlétét. Emberként megéli az Istent, gyermekeként megéli. De ez is milyen viszontagságos! Van úgy, hogy nem érti, mit csinál, mit mond, de hát még ez nem a végső.
A tanítványok is megélik, hányszor van úgy, hogy ők se értik, hogy mit akar ezzel mondani. S hallják azt is, hogy „aki lát engem, az magát az Atyát látja”. Megélik ezt az
evangéliumi jelenetet, mikor Júdás kimegy az éjszakába egyedül, elszakadva Jézustól. Hallják: még egy kicsit vagyok csak veletek, hát használjuk ki ezt a kis időt.
Van itt egy különös pont. Nem tudom, hogy értjük-e ennek az összefüggését: „még egy kicsit veletek vagyok”, s utána adja nekik, hogy „szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket, akkor mindenki meg fogja ismerni rólatok, hogy az enyémek vagytok”.
Itt az együttlét új formája van:most testben megélhetően még egy kicsit veletek vagyok, de aztán, ha szeretitek egymást, akkor új formája valósul meg az együttlétnek. A szereteten keresztül megérzi majd mindenki, hogy én vagyok veletek.
Tehát akit szerettek, azzal is vagyok. Egy új együttlét, egy új egymással lét, amelynek formája a szeretet.
ha teheti és segíteni szeretne egy fogyatékkal élő fiatalokon hogy boldog életük legyen

adója 1% kával támogassa

támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

másképp alakult helyzet

Folyamatosan készülnek foglalkozás idejében farsangi bulira de idő pontot nem beszéltük,

meg mikor lesz farsangi mulatság az alapítványba amíg én bírtam akkor időbe meg,

beszélni dolgokat mindenkinek jó volt meg idő pont akkor meg szervezni bulit .1éve,

sajnos másképp alakult helyzet nem volt jó idő pontok amit meg beszéltünk sok,

sor halasztottuk el de valamikor végre meg beszélni mikor buli igen ki voltunk csúszva,

de darabig ment ez dolog. de én meg úgy döntöttem meg elnök asszonnyal le tisztáztam,

dolgokat ha szeretnének valamilyen bulit előtte jeleznek nekem készülök rá ,de idő után,

másképp alakult helyezett de azt elfogtam helyzetet ami jött nem voltam elkeseredve ,

tudtam meg oldódik helyzet ,éreztem hogy meg tudták egyezni közösen mikor legyen,

hívtak rá elfogtam meg hívást de akkor annyit mondtam verset meg mesét pont annyi,

időnk volt ment az alapítvány mikulás vontra ami nagyon jó sikerült karácsonyi mulatság,

is úgy jött létre hogy meg szervezték bent közösen nekem időm ere nincsen meg,

szervezem tudom jó szerveztem dolgokat .közös erővel minden könnyebb ami lesz.,

farsangi buli most úgy lesz közösen szervezik meg pedagógusok segítenek benne.,

Napokba se tudtak meg egyezni mikor lesz farsangi mulatság alapítványba valamit,

meg tudok előre fogom jelezni . szerdai foglalkozáson is készültek farsangra énekel,

verssel társasjátékoztunk közösen folytatták Zoli ,Fecó Lackó szövésüket amivel nagyon,

szépen haltak vele . konyhában segített Mancika néninek Zoli Zsanett elkészítették,

közösen a grízes tésztát ami nagyon jó sikerült el is fogyott összes .szerdai foglalkozást,

pedagógus Judit Mancika néni tartotta foglalkozást ifjoncoknak mindenki nagyon.

jó érezte magát foglalkozáson sok nevetés jó kedv .délbe mentünk haza .

hozzávalók / 5 adag

derelye

morzsa

 1. Először is kb. 10 dkg zsemlemorzsát 1-2 evőkanál olajon világos barnára pirítunk. Nekem most nem volt zsemlemorzsám, ezért grízt készítettem pont úgy, mint a grízes tésztához készítjük, s ezzel szórtam meg a derelyéket, amikor megfőttek. Így is finom volt…
 2. A krumplit megfőzzük, majd krumplinyomón összetörjük. (De ha van maradék főtt krumplink, azt is felhasználhatjuk, de előbb kicsit melegítsük meg.) Ha langyosra hűlt, akkor hozzákeverjük a többi hozzávalót, s tésztát gyúrunk belőle. Ha esetleg ragad, még tehetünk hozzá kis lisztet.
 3. A nyújtódeszkát megszórjuk liszttel, s ráhelyezzük a tésztát, ezt is megszórjuk liszttel, valamint kicsit a nyújtófát is, s kinyújtjuk kb. 2-3 mm-esre.
 4. A tészta egyik felére 8-10 cm-enként teáskanál segítségével lekvárokat rakunk, a tészta másik felét pedig üresen hagyjuk. Ezután a lekvárok közti részt ecset segítségével bevizezzük kicsit, hogy majd ha ráhatjuk a tészta másik felét, jól ráragadjon. Miután ezzel végeztünk, ráhajtjuk a tészta másik felét, s a lekvárkupacok közti részt ujjunkkal jól lenyomkodjuk, majd pedig derelyevágó segítségével felkockázzuk a derelyéket.
 5. Közben feltettünk enyhén sós vizet forralni. Ha felforrt a víz, belerakunk egyszerre kb. 8-10 db derelyét. 10 perc alatt megfő, feljön a víz tetejére, akkor kivesszük, lecsöpögtetjük.
 6. Beleforgatjuk a zsemlemorzsába (én most grízbe), majd berakjuk főni a következő adag derelyét. Ha mind elkészült, akkor tálalhatjuk is.

kérik tergyen jót feléjük alapítvány felé így van jó cselekedet feléjük égiek többszörösen meg hálják neked,adója 1%kával támogasa

Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

mérelgelni kel néha

Néha az ember van olyan helyzetekbe sok mindent elkel tűrni más kép nem lehet,

meg oldani .most héten történt olyan est ami igen csak mérlegelni kel mit tegyek,

tudom kezelni dolgokat meg tanultam nemet mondani ami úgy érzem nem megy,

az úgy vagyok nemet mondok oldják meg azt helyzetet ahogy gondolják. Másképp ,

lehet hogy meg tudja oldani van ideje neki azt szokták mondani az embernek annyi,

ideje amit meg oldja idejében . Most héten közöltek velem hírt és döntést akkor nem,

hoztam eltudok menni nem volt kedvem hozzá van egy régi fájdalmam bennem amikor,

gúnyoltak az emberek és nagyon jó érzés van legalább most ember számba néznek nem,

kel foglalkozni azokkal illetőkel nem látom azokat naponta otthagytam őket jobb is,

most máshol nincsen gúnyolódás felém atoll liletöktől nem látom milyen meg nyugvás ,

nekem ez így ez jó így meg oldani ezzel nem látom őket évekig máshol vagyok ember,

számba néznek ez ám többet ér embernek de van olyan helyzet el kel tekinteni pillanatra,

dolgoktól meg bántásokat és meg kérnek valamire lehet nemet mondani eleget teszel,

kérésnek én is ilyen helyzetekbe vagyok mondtak fájdalmas híreket hét elején de nem,

hoztam, döntést vártam legutolsó napig amikor kérdezett valaki valamit és őt nagyon,

jó ismerem azért kel neki eleget tenni úgy érzem ez helyes döntés .most ón helyzet ,

nem mennék ki afelé illetők közé gúnyoltak ,de nem őket nézem aki felkért annak,

eleget fel kért nem vágytam ezt pillanatot más fájdalmát át érzeni ilyenkor nem venni,

meg gúnyolt aki fel kért azon segítek teszel eleget .ő is meg hálálni életbe ilyenkor,

ezt mérlegelni , folytatták héten hétfőn szövést többi ifjonc verset olvastak írás gyakorlás,

volt foglalkozás keretében hétfői foglalkozást pedagógus Marika néni Mancika néni,

tartotta foglalkozást ifjoncoknak . konyhában segített Mancika néninek Zsanett Zoli,

zöldségleves elkészítésében ami nagyon finomra sikerült el is fogyott összes délbe,

mentünk haza ,

ha teheti és segíteni szeretne egy fogyatékkal élő fiatalokon hogy boldog életük legyen

adója 1% kával támogassa

támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

hozzávalók / 6 adag

3 közepes db sárgarépa
2 közepes db fehérrépa
1 db karalábé
1 kis db zeller
25 dkg kelbimbó
1 db vöröshagyma
3 ek napraforgó olaj
1.5 csokor petrezselyem
2 db babérlevél
13 szem fekete bors
só ízlés szerint
2 l víz

elkészítés
1. Egy nagyobb lábasban a finomra vágott vöröshagymát, a közel egyforma méretűre aprított sárga-és fehérrépával, zellerrel az olajon megdinszteljük.
2. Felengedjük kb. 2 l vízzel, hozzáadjuk a csokorba kötött petrezselymet, a babérlevet és a borsszemeket. Sóval ízesítjük.
3. Közepesnél kicsivel gyengébb tűzön főzzük.
4. Amikor a gyökérzöldségek már majdnem megpuhultak, hozzáadjuk a külső leveleitől megszabadított, félbevágott kelbimbókat és  a megpucolt, felkockázott karalábét.
5. Tovább főzzük, míg az összes zöldség megpuhul. Szükség esetén utóízesítjük.
6. Legvégül a maradék, fél csokor, egészen finomra vágott petrezselymet is beleszórjuk a levesbe.
7. Tűzforrón tálaljuk.

fő paranc

Egy alkalommal, amikor a szeretetről beszéltem, valamelyik nővér megállított utána és azt mondta: „Atya, többet ne beszéljen a szeretetről!”
Egész meg voltam döbbenve. Egy pap, akinek hivatása az evangéliumot hirdetni? Hát az evangélium a szeretet evangéliuma! Hogy ne beszéljek a szeretetről? Akkor miről beszéljek? Ránéztem és látta, hogy nem tudok hová lenni a meglepetéstől. Magyarázatul aztán azt mondta, hogy most beszéltem a szeretetről, de utána XY ezt, meg ezt csinálta, és ez borzasztó dolog!
Ez a nővér megélte az ellentétet: vallunk valamit, valljuk a szeretet evangéliumát – és nem tesszük.
A pillanatnyi hatás alatt gondolkodott így. Biztosan mélyebb belátásra jutott aztán.
Mindenesetre itt, az evangéliumnak ezen a helyén vita van. Előzőleg is viták szerepelnek: a föltámadásról, meg hogy szabad-e adót adni a császárnak vagy nem.
Ez a vita a szeretetről, ez meddő.
Ha az Úr Jézus nem tett volna mást, csak eljön, és Isten nevében kihirdeti elméletileg, hogy mi a főparancs, hogy emberek így és így, tudjátok meg, vegyétek tudomásul, hogy az összes berendezkedéseiteken túl és azok előtt ez a legeslegfontosabb: Isten szeretete és egymás szeretete… ezzel nem jutottunk volna előre egy lépésre sem.
Ahhoz, hogy az Úr Jézus joggal, hivatali tekintéllyel valóban üdvösségünkre szólhasson a szeretetről, hosszú út vezetett. Hiába mondja, mondaná az Isten nekünk, hogy szeresd az Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Hol az a teljes szív, hol az a teljes lélek, az a minden erő, ebben a szétszórt emberiségben? Vagy bennünk?
Egy kicsit olyan komikusnak tűnik az Ószövetségben így kihirdetni, hogy szeresd teljes szívedből, teljes lelkedből az Istent, és felebarátodat, mint önmagadat.
Hát hol vagyunk, Uram, ettől mi emberek?
Az Úr Jézus ennek a jóindulatú farizeusnak azt mondja, hogy nem vagy messze Isten országától. Tökéletes, amit mondott a farizeus, még sincs Isten országában, mégis csak a közelében jár.
A megoldása a dolognak ott van, hogy az Úr Jézus nem elméleti tisztázást hozott.
Az Úr Jézus nem is igen szeretett beszélni a szeretetről. Az elején beszélt, a Hegyi beszédben, hogy az ellenségszeretetre vigyázni kell, ez az új rend, meg a végén, a búcsúzáskor beszélt, hogy az övéi szeressék egymást, lábat mosva szolgái legyenek egymásnak. Különben nem nagyon emlegette a szeretetet, de Ő hozta magában közénk Istentől magát a szeretetet, Ő a Szeretet.
Tegnap hallottam egy kiváló szentírástanár szavát, aki azt mondta, hogy az egész Szentírásnak a középpontjában Isten szíve áll. Meglepett ez a tiszta látású összefoglalása a Szentírásnak. Hát rá köll jönnünk, hogy az Úr Jézus a teljes szív.
Ő pedig itt van: veletek vagyok minden nap; aki titeket hallgat, engem hallgat; ahol összejöttök ketten-hárman, ott vagyok köztetek; ez az én testem, ez az én vérem.
Itt van, Vele teljes a szívünk. Az emberiség az Úr Jézus nélkül egy szétesett hulla. Az egyes emberek szétesve, egymástól függetlenül tehetetlenek. Nincs meg az összeköttetés, nincs meg a kapcsolat. Kapcsolat nélkül szeretni lehetetlenség. Istennel sincs meg a kapcsolat, az Úr Jézus nélkül egymással sincs meg a kapcsolat.
Ha nincs itt ez a másik olvasmány, ez a szentlecke, hogy van nekünk egy főpapunk, egy örök főpapunk, aki önmagában összeköttetés az Isten és a világ, Isten és az ember között, ember és ember között, akkor lehetetlen teljes szívvel, teljes lélekkel szeretni.
Az Úr Jézus szíve teljes szív. Csak Vele lehet igazán szeretni. Az Úr Jézus küldi az Ő Lelkét, az a teljes Lélek, a Szentlélek, akiben lehetségessé válik egyáltalában szeretni: titokzatos erő. Az Úr Jézus ahogyan azt mondja: dianoia; ezt Ő teszi hozzá az ószövetségi parancshoz, hogy ‘teljes szellemi erődből, ismeretedből’. Senki sem ismeri az Atyát, csak a Fiú, az ő ismeretével, ez a hitnek az ismerete. Így szeretni csak az Úr Jézusban lehet. Őáltala, Ővele, Őbenne.
Így érthetjük csak meg, hogy merte Isten ezt a parancsot így adni nekünk. Hogy merte így egybefoglalni ezt a kettőt: Isten szeretetét, meg az egymás közti szeretetet.

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

házasságot visszafordíthatatlan

Azok, akik a házasságot visszafordíthatatlan kötelezettségnek tekintik, több lélektani munkát végeznek, hogy döntésük elégedettségérzetet adjon, mint azok, akiknek a házassági kötelékekkel kapcsolatos hozzáállása lazább. Ennek következtében, akik a “visszafordíthatatlan” házasságban élnek, elégedettebbek, mint azok, akik “visszafordítható”-ban élnek. Amint a visszafordítható házasságokat látjuk szétmenni, azt gondolhatjuk magunkról, milyen szerencsés volt az a pár, hogy rugalmas hozzáállással rendelkezett a házassági elkötelezettség tekintetében, ami aztán nem is működött. Viszont az már nem jut eszünkbe, hogy épp a rugalmas hozzáállás volt az oka a kapcsolat meghiúsulásának!
Ezt senki sem érti, legkevésbé a feleségem. Ő azt hiszi, a nagy szerelem abban nyilvánul meg, hogy az ember rá sem néz más nőre. De ez ostobaság. Engem valami állandóan arra hajszol, hogy idegen nők után fussak, de abban a pillanatban, amint megkaptam valamelyiket, egy titokzatos erő, mint valami hatalmas rugó, visszaránt. (…) Néha az az érzésem, hogy csakis azért hajszolom az idegen nőket, hogy újra meg újra átélhessem a viszontlátást, e nagyszerű, gyöngédséggel, vággyal és alázattal teli szárnyalást vissza a feleségemhez, akit minden hűtlenség után egyre jobban és jobban szeretek.

Férj és feleség úgy ragadnak össze, mint két darab papír. Ez annyit jelent, hogy elválaszthatatlanok. Ha valaki két összeragasztott papírt szét akar választani, mindkettőt el fogja tépni. Válás esetén mindketten megsérülnek, a férfi éppúgy, mint az asszony, és ha gyerekek is vannak, akkor azok a leginkább.
Angyal azt mondja: égi öröm;
ördög azt mondja: pokoli kín;
ember azt mondja: szerelem.
az vagy nekem, mint testnek a kenyér, s tavaszi zápor fűszere a földnek. Lelkem miattad örök harcban él, mint fösvény, két pénze gondja öl meg. Csupa fény és boldogság, büszke elmém majd fél: az idő ellop, eltemet. Csak az enyém légy, néha azt szeretném, majd hogy a világ lássa kincsemet, arcod varázsa csordultig betölt, s egy pillantásodért is sorvadok. Nincs más, nem is akarok más gyönyört, kapok csak annyit, amit tőled kaptam, s még kaphatok. Koldus szegény királyi gazdagon, részeg vagyok, és mindig szomjazok.”

A szeretet hosszú tűrő, kegyes:

a szeretet nem irigykedik,

a szeretet nem késlelkedik,

Nem fuvalkodik fel

Nem cselekszik éktelenül,

Nem keresi a maga hasznát,

Nem gerjed haragra,

Nem rója fel a gonoszt

Nem örül az igazságnak,

Mindent elfelez, mindent hiszen,

Mindent remél, mind eltűr,

A szeretet soha nem fogy el…”

“Hogy mit érzek irántad, megfogalmazom,
Hogy szeretlek téged, ezt jól tudom.
Ha boldog vagy, veled nevetek,
Ha szomorú, veled szenvedek.
Ha sírsz, könnyezem én is.
Ha kacagsz, kacagok én is.
Ha gondod van, segítek megoldani,
Ha beteg vagy, én akarlak ápolni.
Ha nem vagy velem, én féltelek,
Ha hazaérsz, fellélegezhetek.
Ha ellenség jön, én megvédelek,
Ha kell, életem adom érted.
Ha neheztelsz rám, kiengesztellek,
Ha szeretsz, viszontszeretlek.
Nem tudlak megváltoztatni, nem akarlak,
Nem fogok változni én sem, ne akarjad.
Egy kicsit én vagyok, és kicsit érted,
Így, és ezerféleképp szeretlek téged!”

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

ne felejsdel

Sose felejtem el: egy faluba mentem helyettesíteni. A busztól a házak előtt mentem el, egy öreg házaspár ült egy kis padon. Rájuk köszöntem: a másnapi ünnepről esett szó. Láttam, hogy keserű az arcuk, és az egyik el is árulta, miért: az ember fölfordul és vége. Azt hiszem, hogy kegyetlenebbet vagy borzalmasabbat nem lehet mondani. Ebben minden ott van: hitetlenség, reménytelenség, szeretetlenség. És nem igaz, hála Istennek. Ez sötét, tömény hazugság. Mint ahogy a szadduceusoké is.
Minden okoskodásukkal együtt, mert olyan bölcsen eszeskednek a halálról és az elmúlásról. Ezzel az ostoba esettel is, meg sok minden mással. Boncoltunk, hány embert fölboncoltunk már, egyikben sem találtuk a lelket… Persze, hogy nem.
De ha csak az egyszerű földi észjárással próbálnánk tovább gondolkodni, akkor sem erre a megállapításra jutnánk.
Ebben a zárt, érzékelhető világban sem tűnik el nyomtalanul semmi. Egy tudós fizikus arra az elméletre építve, hogy a világ egy robbanással keletkezett egy végtelen tömény, tömör anyagmennyiségből, arra a következtetésre jutott, hogy annak a robbanásnak rezgései kellettek, hogy legyenek, és azoknak itt kell lenniük. És kutatott a különböző rezgések között, és megtalálta azokat az ősrezgéseket. Minden szó, minden hang, minden kép, minden, ami rezgés, itt rezeg ebben az egyetlen anyagmennyiséget képező világmindenségben. És az élet is megszakíthatatlan láncolattal húzódik mögöttünk.
De természetes szemlélettel nézve is: egy író, akinek a fantáziája jár mindenfelé, elképzelheti, hogy lettünk, aztán megszűnünk. De ha a valóságot nézzük, ezt a mérhetetlen következetességgel az élet felé menő, emelkedő valóságot, azt látjuk, hogy hihetetlen munkával, okossággal, pontossággal évmilliárdok óta minden az élet felé mutat. Egy hallatlan nagy folyamban, mederben megy minden – emelkedve.
Egyre tökéletesebben szerveződik az anyag. Látjuk meglepő, csodálatos jeleit a mind magasabb tudatjelenségeknek, életnek, a mind gazdagabb tudatvilágnak, ami már egyetlen emberben is micsoda gazdag tud lenni! Belefér a tudatunkba az egész világ, az egész történelem. Az irány, ami felé az egész be van lőve – ahogy Teilhard de Chardin megmutatja hallatlan szellemi éllel. Az egész iránya a tudat teljessége, a személyes tudat teljessége.
Figyeljünk az Új Jézus szavára, hogy az eszeskedő szadduceusoknak mit felel, és mindnyájunknak mit mond. Azt a vigasztaló szót mondja, hogy Isten az élők Istene. Az élet Istene. Ugye van fogalmunk az életről? Végigtekintjük a parányi, kezdeti állapotától, az első sejttől. Micsoda hallatlan erő feszül abban az egyetlen élő sejtben, amelynek föl kellett bukkannia itt a földön egyszer. Mert biztos, hogy volt olyan, amikor nem volt élet. Micsoda erő van ebben a pici, parányi sejtben! Ha a föld ráébredhetett volna, hogy mi született itt, amikor az első sejt létrejött! Micsoda ünnepnapot jelentene ez az életében! Hogy ujjongana, hogy énekelne, muzsikálna neki; mint drága kincset dajkálná az egyetlen élő sejtet, mert abban már benne rejlik az évmilliók hosszú során a többi élet: mert abból bontakozhatott ki, ahogy most elgondolják.
Isten az élet Istene. S az élet további menetében jelentkeznek csodálatos dolgok: illatok, színek, virágok belső jelzésrendszere, összefüggései. A belső mozgás a növekvés felé, a sokszorozódás felé, a végtelen felé jelez.
Egy élő szövetekből, csontokból fölépült kicsi vagy nagy lény érezni kezd: milyen meglepetés az, amikor végigrándul az érzés az élő testeken. Az öröm, a fájdalom, a vágy… minden. És akkor az emberben megint új világ, a tudatos, okos szellemi létezés birodalma kinyílik.
Már az egész földet beszövi ez a tudatréteg. És mennyi csoda benne! Gazdagabb a tudatvilágunk, mint maga a lét, mint maga a föld! És ez a tudatvilág egyenesen egy beláthatatlan, további gazdagság felé mutat. Az élet ezt jelenti! Ezt mondja az Úr Jézus: Isten az élők Istene.
A valósággal teljesen ellentétes, durva, sötét, hamis dolog azt gondolni, hogy Isten körül halál van és halottak. Ez csak a látszat: ezt mi hoztuk be az Istentől eltérő szabadságunkkal. A bűnben rejlik ez, de Isten ezt is fölhasználta a további életre. Mert amennyire számunkra büntetés jelleget hordoz a halál és a betegség, annyira ajándék is: egy szegényebb állapotból a halál a sokkal gazdagabb felé mutat.
És még egy vigasztalót mond rövid szavakkal az Úr Jézus. Ő, aki magában hordozza az életet. Aki maga az élő Isten, nemcsak azt mondja, hogy Isten az élők Istene, hanem azt is, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Vagyis személyes Isten.
ha teheti és segíteni szeretne egy fogyatékkal élő fiatalokon hogy boldog életük legyen

adója 1% kával támogassa

támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

át veték szervezést

Át vették farsangra való készülődést pedagógusok én csak említettem elnök asszonynak,

,

ő már szólt is nekik múlt pénteken azóta folyamatosan készülődnek farsangi mulatságra,

nálam ez ügybe változatlan helyzet lehet hogy erre se tudok elmenni farsangi mulatságon

más is van nálam nem halasztok dolgokat úgy vagyok ezzel de biztosra nem mondok ,

szemit részt tudok venni farsangi bulin bent minden utolsó pillanatokba dől el ,ép ,

gondolkozok ez ügybe ki emlékszik arra minden évbe elő szoktam venni farsangi ,

humort az alapítványba idei évbe lehet hogy nem lesz majd minden kiderül végén,

de addig közösen meg szervezik pedagógusok és felnőttek segítenek ifjoncoknak ,

fel készítik farsangra ifjoncokat foglalkozás keretében már múlt pénteken tomi,

részt tudott venni foglalkozáson otthon jobban volt valakije így foglalkozás után,

segített otthon Tomi szombaton se össze jövetel mert nem egyeztek meg pénteken,

hétvégén nem jövőnk össze mert nem volt meg állapodás kinek jó szombati össze jövetel,

senki nem szemit nem jöttünk össze el halasztunk ,de előre jelezem mikor össze jövetel,

az alapítványba ilyen nem nagyon aki szervezte bulikat az nem nagyon részt venni.,

Én ilyenre nem emlékszek-rá meg lehet idő után szokni helyzetet aki szervezni nincsen,

más van nála . múlt pénteken folytatták Zoli Lenke szövést folytatták Edina többi,

ifjoncok anyagot vágtunk szövéshez .farsangra készültünk ma i bejegyzésbe teszek,

kicsi képet fel alapítványról mivel foglalkozunk azért érdemes nézni képet olvasni,

naplót mindig . Ha már farsangra készültünk akkor konyhában Mancika néninek,

Zoli Erzsike segített hogy el készüljön fánk ami nagyon finomra sikerült el is,

fogyott összes .múlt pénteki foglalkozást pedagógus Judit Mancika néni tartotta,

foglalkozást ifjoncoknak .délbe mentünk haza .

kb. 21 darab fánkhoz

A fánkhoz

500 g búzaliszt (BL55)

220 ml 2,8%-os tej

40 g élesztő (friss)

50 g porcukor

60 g vaj

5 db tojássárgája

A sütéshez

étolaj

A díszítéshez

sárgabarack dzsem

porcukor

előkészültünk egy szalvétákkal fedett tálcát, valamint egy serpenyőben olajat a tűzhelyre.

A langyos tejet, a porcukrot, az élesztőt pedig egy edénybe kimérjük, és hagyjuk 15 percig pihenni, hogy felfusson.

lisztet egy edénybe tesszük. A lisztre öntsük rá az élesztős tejet, a puha vajat, és a tojások sárgáját. Egy fakanállal keverjük össze a tésztát, majd az asztalra kivéve addig gyúrjuk, míg teljesen sima nem lesz.

Az így kapott tésztát tegyük vissza a tálba, takarjuk le, és meleg helyre téve kelesszük duplájára. Ez minimum 30 perc.

Ha a tészta megkelt, vékony liszten nyújtsuk ki, majd hajtsuk félbe, és nyújtsuk bő másfél ujjnyi vastagságúra (minimum 1,5 cm – 2 cm), és egy 6-8 cm átmérőjű kiszúróval szaggassuk ki a fánkokat. A maradék tésztát összegyúrjuk, újra kinyújtjuk, és kiszaggatjuk.

Most a fánkok közepét ujjunkkal elvékonyítjuk. A lyukkal lefelé fordítjuk az asztalon, és letakarjuk egy konyharuhával. Ezután a fánkokat 25 percig kelesszük!

Kis adagokban kisütjük őket a nem túl forró olajban. Ha az olaj túl forró, akkor a fánk nagyon sötét lesz, és nem tud a szalag sem kialakulni szépen. Az első oldalukat kb. 1 percig sütjük, majd megfordítjuk őket, és további 1-2 percig sütjük. És ami nagyon lényeges. A sütést úgy kezdjük, hogy a fánknak az az oldala legyen alul, amelyiken a lyuk van, a második lényeges dolog, hogy ezt a lyukas felét, fedővel lefedve süssük, ettől lesz szép szalagos a fánk. Mikor megfordítjuk őket a másik oldalukra, akkor már fedő nélkül süssük készre a fánkokat. Figyelem! Ügyeljünk, hogy az olaj ne legyen túl forró, mert sötét lesz a fánk! Mindig annyi olajban süssük, hogy a fánk lebegjen, ne érjen a serpenyő aljára, mert akkor is könnyen megég. Sütés közben folyamatosan nézzük a fánkokat, hogy szép világosak maradjanak.

Az elkészült szalagos, farsangi fánkokat a szalvétával fedett tálcára szedjük, majd porcukorral leszórjuk, és baracklekvárral töltve tálaljuk.

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

 

azért támogosa alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

adó szeretet

Különben, ez az egész főparancsról szóló rész itten, benne van egy hatalmas fejezetben, hatalmas részben Máténál, amely úgy kezdődik, hogy a farizeusok azt mondják, szabad-e az embernek elbocsájtani a feleségét. Tehát a szeretet kérdését vetik föl már ott is, és attól kezdve Máté óriási tablóban, képben mutatja meg a szeretet kérdését, hogy azt meg lehet-e valósítani, vagy nem.
Az elején, mikor fölvetik ezt a kérdést, akkor olyan csüggedten mennek el, hogy nem érdemes még házasodni se, mert nem lehet megtartani a szeretetet. Jézus pedig fokozatosan azt mutatja meg, hogy meg lehet tartani. Ebben az egész nagy vonalban van bent ez a farizeusi érdeklődés a főparancs iránt. A farizeusok szemében a legfőbb parancs is csak egy parancs a sok-sok parancs közül.
Mennyire másként hangzik ez az Úr Jézus szájából! Az Úr Jézus szájából, aki valóban teljes szívéből, teljes lelkéből és minden erejéből élte ezt a parancsot, erre tette az életét, benne maradéktalanul megvan ez, hogy semmi, de semmi nem gátolja benne ezt a parancsot. Életének minden perce, napja, egész rendje, minden, ami az ő életében elhelyezkedik: minden e szerint a parancs vagy törvény szerint helyezkedik el.
Mi is, kedves testvérek, nehogy belefeledkezzünk a szeretet elméletébe! Az világos, az tiszta. Az egész világmindenség nagy törvénye, nagy medre, amiben minden folyik, minden benne van, az a szeretet. Ez a főtörvény. Erről rengeteget lehetne beszélni, nem ez a döntő. A döntő az, hogy hol tartunk ebben a mederben, ennek a valóságnak az elnyerésében. Mennyi bennünk az a valóság, amit szeretetnek mondunk, ami szeretet ténylegesen. Mert elméletileg is nagyszerű látni és tudni, hogy a döntő, nagy dolog minden mögött az egyetlen titokzatos valóság – ahogy Szent Pál mondja –: a szeretet örök. A legnagyobb a szeretet.
És Isten, aki ezt a főtörvényt adta, Isten is maga mindenestül, azt lehetne mondani, hogy teljes szívéből, teljes lelkéből, minden erejéből, vagyis egész lényével maradéktalanul, örökre visszavonhatatlanul, teljesen elkötelezve Ő maga a Szeretet, aki ezt a főtörvényt a világmindenségnek adja. A legnagyobb tudósok, keresztény tudósok, köztük , aki értelmével próbált mindent megragadni, hát a szeretetet is megpróbálta elméletileg, értelmileg megragadni. És megmutatta, hogy kétféle szeretet valósulhat meg ténylegesen.
Az egyik szeretet a vágyó szeretet, ez mindenben ott van, ami kiegészületlen, amiben hiány van. Észrevette Aquinói Szent Tamás, hogy a világon minden mintha éhezne és szomjazna és vágyna; mint Szent Pál is mondja az egyik levelében: tele van az egész világ vággyal, minden sóhajtozik és eped. Mert minden hiányos, mindennek köll valami. Ugye nekünk is: levegő, víz, napfény; rengeteg mindenre rászorulunk; ami az életünkhöz hozzátartozik, arra vágyunk. És nemcsak mi vagyunk így, hanem az összes élő, de még az élettelenek is. Csupa tátogó, csipogó száj, mint azok a fecskefiókák itt a fészerben, ahogy figyeltük őket, az édesanyjuk érkezésére kitátották a kis csőröcskéjüket. Ilyenek vagyunk mi mind, a legkisebbtől a legnagyobbig. És végtelen ez a vágy, a teremtésben, a teremtett világban minél messzebbre jutunk, annál nagyobb lesz, mint a tudósok mondják, akik egy területre behatolnak, egy kérdésben nagyon sokat megtudnak, és azt mondják, hogy minél többet tudtam meg, annál jobban látom, hogy még mit nem tudok. A vágynál is így vagyunk: minél jobban eltölt bennünket a vágy, annál nagyobb lesz, mert annál jobban látjuk, hogy még mi minden hiányzik belőlünk. Egy-egy titok ez is, a vágyó szeretet is titok, mert soha, de soha be nem telik a teremtett ember. Csak mikor Istennel teljesen egyesülünk, akkor telik be a vágyunk.

Mert a vágy arra való, hogy legyen; és mikor valami van, akkor új törekvés jelenik meg bennünk: hogy adjunk, közöljünk.
Akiben ez nincs meg, aki csak maga felé akarja a dolgokat irányítani, az beteg, abban valami borzasztó hiányosság van. Mikor már van sok, akkor Istennel egyesülve szinte átlépünk az isteni szeretetnek az oldalára, ahol már az adó szeretet van.
Istenben vágyó szeret nincs, benne magában, mert benne nincs hiány, nincs tökéletlenség. Istenben csak ez a viharzó, végtelen, nagy adni akarás van, mert Őbenne olyan végtelen nagy az, amije van, az istenléte, hogy azt számunkra elképzelhetetlen dinamizmussal adja. Belül is az Atya a Fiúnak, ez hihetetlen, teljes, tökéletes ez az adás, ez a hiánytalan közlés. S a Fiú és az Atya együtt a Szentlélekkel ilyen közlő viszonyban van.
Ez olyan, mint egy Napban dübörgő hő millió és millió hőfokon: ilyen Istenben az adó szeretet. Kimeríthetetlen ez a kérdés, a szeretetnek ez a kérdése.
Megint csak arra kell rátérnünk, hogy hol tartunk mi ebben? És ilyenkor látjuk azt, hogy Istenem, hát még el sem indultam! Én még meg se tettem szinte az első lépéseket! Hol vagyok én a vágyban? Hol vagyok én az adásban? Milyen parányi fokon vagyok csak! Hogy valósíthatom meg én ezt a teljes szívből, teljes erőből, mindenestül való szeretetet – mert érezzük, hogy arra van ám a boldogság! Mikor már hiánytalanul szeretetté válik az ember.
Ennek a megvalósításában konkréten, gyakorlatilag az Úr Jézus emberségében van a központ, az erőtelep. Ez a csodálatos, hogy Isten a szeretetet átvitte, áthozta emberi szintre. Emberi, kis emberi szívbe, lélekbe, organizmusba, távlatba. Az Úr Jézusban és a Boldogságos Szűzben két emberi szív összehangolva.

szeretet nem elszórtan jelenik meg a világon, mint valami csillagpor, hanem egységesen. Az isteni szeretet átjön emberi szívbe, Jézus szívébe, és még előtte a Boldogságos Szűz szívébe, és az igazak szívébe. Áttétel történik az Istenből az emberbe. Mink is azt vesszük át, és így aztán már Isten szeretetében is megjelenik a vágy.
Önmagában Istenben nincs vágyó szeretet, de Jézus szívében és a Boldogságos Szűz szívében már van és vággyá, emberi szíveket összekapcsolni akaró vággyá változik az Isten örök szeretete ebben a két szívben. Azt akarja Jézus szíve és Mária szíve, hogy ez egy egységgé álljon össze, emberszívek millióinak és milliárdjainak az egybehangzó, közlekedőedényszerű, egységes áramhálózatává váljon a világ.
Tüzet jöttem hozni a földre, és azt akarom, az az egyetlen, amit akarok, hogy fölgyulladjon és égjen. Gyakorlatilag itt a megvalósítása az isteni szeretnek, a főparancsnak.
Hol tartunk a szeretetben? Ott tartunk, amennyire már bekapcsolódtunk Jézus szívébe és Mária szívébe. Amennyire már ebben a közlekedő edényrendszerben belénk is átárad ugyanaz az isteni erő, ami Jézusban és Máriában van.
Nekünk minden igyekezetünket erre kell fordítani és akkor itt egy nagyszerű, csodálatos egység jön létre: ez az Egyház, a szeretetegység, amiben aztán mink is próbáljuk, csipogó kis fiókák, mink is próbálunk annyira fölnőni, hogy már mink is közöljük egymással azt, amit kapunk Jézusból napról napra.
Hát ez nekünk a főparancs, hogy ne csak elmélet legyen. Elméletileg ezt tudjuk. Hanem gyakorlatilag, hogy ne farizeusként hangozzon a szánkból ez a törvény…
A döntő az, hogy mennyit valósítok meg, mennyi valóságos szeretet van bennem napról napra, mennyit merítek Jézus szívéből, mennyire izzik át az én életem, és mennyit közvetítek a többiek felé.
holnap írom le múlt pénteki foglalkoztatót .

ha teheti és segíteni szeretne egy fogyatékkal élő fiatalokon hogy boldog életük legyen

adója 1% kával támogassa

támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

megújulás

Nem is említi. Úgy akarja, hogy mikor a lelkigyakorlatot befejezzük, úgy menjünk vissza az életkörülményeink közé, hogy az a tudat, hogy szeretve vagyunk Istentől, áthasson bennünket, és ezt próbáljuk viszonozni. Itt leegyszerűsödik a lelkigyakorlat végkicsengése. Kívánatos, hogy ezt mindnyájan vigyük magunkkal.
Senki sem tudja megmondani tulajdonképpen, hogy mi az a szeretet. Vagy valaki tudja? Kérem szépen, nem az eszünkkel szeretünk. A szeretetnek bennünk külön képessége van, vagy mondjuk inkább: az akarat képessége, hozzáállás, állásfoglalás kérdése a szeretet.
Volt egy áldott jó rendtársam, a Palánkai Gauss Tibor Atya. (Isten nyugtassa, Münchenben van eltemetve, voltam a sírjánál is.) Alapított egy Vinculum Caritatis nevű közösséget, szeretetkötelék-közösséget. Neki köszönhetem, hogy fölfigyeltem elemi módon a szeretet valóságára, és mindent fölülmúló jelentőségére.
Megfogalmazni a szeretetet, illetve értelmileg megközelíteni egy német dominikánus könyvéből sikerült. Ez a szerző nagyon egyszerűen nyúl a szeretethez. Azt mondja: „Mi történik, amikor én azt mondom valamiről, hogy szeretem vagy szeretlek? Mi a tartalma ennek a szónak?” Azt mondja az akaratunk, állásfoglalásunk oldaláról, hogy a létembe nyúlik, onnan hangzik ez a szó a másik léte felé: „De jó, hogy vagy!”
A létem felől a léte felé valami megfoghatatlan kapcsolatot jelent a szeretet, valami egzisztenciális erőszerű valamit, ami azt akarja, hogy a másiknak a javát akarjam. „Jó, hogy vagy!” És még hozzá tudnám tenni, hogy „Akarnám is a magam részéről, hogy legyél, akarom is, és nemcsak hogy pusztán legyél, de hogy kivirágozz, kibontakozz, minél teljesebb értelmű legyen a léted!”
Tehát a lét gyökeréig nyúló valamiről van szó, mikor a szeretetről van szó.
Mikor – a Szentírás szerint – Isten megteremtette a világot, minden nap végén ott van, hogy „De jó, hogy vagy!”, azaz „Látta Isten, hogy jó”. Vagyis: „Akarom, hogy fejlődj. Bontakozz, virágozz, kiteljesedj!” Mert a teremtés csak elindítás.
A szeretetnek ez az oldala a Teremtő Szeretet nevet kapja. A szeretetnek ez az egyik oldala. A létünkből fakadó, a szeretett személy léte felé irányuló csoda. Ez a szeretet. Tudjuk a Szentírásból azt is, hogy Isten léte tiszta szeretet. Ezért mondja a Szentírás, hogy „Aki szeretetben él, Istenben él.” Isten legreálisabb megközelítéséről van tehát szó.
Mikor a szeretetnek ezt az oldalát megragadjuk, és egészen a Teremtésig nyúlóan látjuk, akkor a következő, amit látunk, egy megdöbbentő dolog: a Teremtés könyvében jön az ember! És olyat tart az Isten, a Teremtő elé, amire nem mondhatta azt, hogy látta, hogy jó. Rossz! Döbbenetes, hogy az embernek jutott ez a szerep. Mikor megölte a testvérét Káin! Hát erre semmilyen körülmények között nem lehet azt mondani, hogy „De jó, hogy vagy!” Pont az ellenkezője!
És nemcsak Káin, de minden ember hoz valamit a Földre, ami nem jó. Ez borzalmas szerepe az embernek! Ez a szeretettel ellentétes, és ugyanakkor ez hozza felszínre a szeretet egy másik oldalát, a rossz leküzdésére irányuló oldalát. Ez egy óriási területe megint a szeretetnek, a Teremtő oldal mellett, ez a „küzdeni a rosszal”, a harcot fölvevő szeretet.
A Szentírás döbbenetes erejű képpel szemlélteti, hogy amikor az ember kiűzi magát a Paradicsomból, akkor ott van az az ígéret is, hogy majd egy asszonynak az ivadéka jön, és legyőzi a rosszat. Az asszony ivadékáról már tudunk, hogy ő az Úr Jézus. Az Ószövetség egész fonalán, mindenütt fölcsillan az Istennek ez az ígérete, és ezek a beteljesítések.
Ábrahám családjából származik, és Júda törzséből, Dávid családjából, Betlehemben születik, és mikor megérkezik, akkor ember lesz. Emberként jön az ígéret! Asszony ivadékaként! Teljesen tiszta, eleven emberként lép közénk. Ahogy ember hozta a bűnt a világra, úgy ember győzi le.
Most mit csinál? Az első az életében, hogy menekül Heródes elől. Heródes szinte megszemélyesítője a rossznak. (Bár nincs ember, aki teljesen csak rossz volna. Heródes is nagyszerű építkezéseket hajtott végre.)
Mindenesetre nézzük, hogyan mutatkozik meg ez az asszonyi ivadék. Megszületik, Názáretben fölnevelkedik, fölnő… kis mozzanatok először az életéből: 12 éves korában Neki abban köll lenni, ami az Úré. Persze, hogy abban! Az Úré a szeretet!
Aztán rejtett módon nevelkedik tovább, engedelmeskedik a szüleinek, és amikor föllép, az első gesztusa a megkeresztelkedés. A bűnösök közé lép, és magára vállalja ezt az óriási tehertételt: elveszi a világ bűneit, magára veszi azokat. Erre csak az Isten képes! Aki teremtette az embert, és látta, hogy az ember hozta be a rosszat, hát magára veszi a rossznak a terhét, a világ bűneit.
A Jóisten lépései csodálatosak, tökéletesek, nagyok, mélységesek! Magára veszi? Igen! De úgy, hogy működik, körüljár jót cselekedve, megbocsát Magdolnának is, a megkövezésre elébe hurcolt asszonynak is megbocsát, és apostolainak, amikor vétkeznek, nem tesz szemrehányást. Még Péternek is megbocsát. Hányszor kérdezi, hogy „Szeretsz-e engem?”, hogy tegye jóvá a tagadását. És föláldozza az életét értünk, így győzi le a rosszat: a keresztáldozat titkán keresztül. Mert csak a halálon keresztül lehet a föltámadást valamiképpen tudomásunkra hozni. A föltámadás lesz a rossz legyőzése. Az Úr Jézus Krisztus halálával és föltámadásával győzi le a rosszat. A szentmisében mindig ott van az úrfelmutatás után: „Krisztus halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve…”
Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

teremtés

– Teremtés, Húsvét, Pünkösd – a Szentháromság misztériumát fejezi ki. A teremtésben az Atya, a húsvéti áldozatban a Fiú, a pünkösdben a Szentlélek nyilvánul meg, fordul az ember felé. A kötetet hangkazetta egészíti ki, melyet közösségi, iskolai műsorok összeállításában is fel lehet használni. A kötetben nagyobb hangsúly került Krisztus életére és a húsvéti eseményre, mivel a karácsonyi ünnepkörről külön összeállítás és hanganyag jelent meg Karácsony üzenete címmel. A két könyv és kazetta kiegészíti egymást, de önállóan is használható. A jelen összeállítás hanganyaga több mint egy órában foglalja össze a Szentháromság misztériumát.
Mikor elkezdtük közös munkánkat a színészekkel, több barátunk aggódva figyelmeztetett. A mai világban a Szentháromságról írni, sőt hangzó anyagot készíteni? Ugyan már, kit érdekel ez! Ott fog porosodni a könyvesboltok polcain, egy ilyen mű aligha számíthat kasszasikerre. Más érvünk valóban nem volt, mint annak a néhány fiatalembernek a példája, aki kétezer éve úgy gondolta, hogy másképpen kellene élni, gondolkodni, a hétköznapi cselekedetekben is figyelmet kellene fordítani az emberi létezést meghatározó örök értékekre, a szeretetkapcsolatra. Környezetük, főként a hivatalos hatalom kétkedéssel fogadta ezeket a fiatalokat, sőt közülük is többen megrendültek, meginogtak hitükben. A végsőkig csak egyikük tartott ki, ő volt Jézus Krisztus, az Isten Fia. Kereszthalála azonban nem ijesztette el követőit műve folytatásától, sőt megerősítette őket. Feltámadása, majd a Lélek pünkösdi kiáradása tanítványai számára elhozta a bizonyosságot, már ők is készek voltak minden üldöztetés vállalására. Így született meg, jött létre a kereszténység, néhány ifjú eltökéltségéből, sőt volt egy olyan pillanat, mikor a jövőt annak a hite jelentette, aki a keresztfán haldoklott, és aki rátekintett, szánhatta bár, de aligha gondolta, hogy ő az Út, az Igazság és az Élet. A kereszténység mégis az öröm és az optimizmus vallása, hiszen azt hirdeti, hogy az ember annak a képét hordozza, aki a világot teremtette. Az emberiség történelmében sohasem volt olyan korszak, mikor ezek az eszmék, a szeretet, a testvériség maradéktalanul érvényre juthattak volna. Azonban mindig akadtak elkötelezett nők és férfiak, akik akár a kudarcot, részvétlenséget is vállalva, megfogalmazták, közvetítették a Krisztus által hirdetett gondolatokat. Mi az ő példájukat szerettük volna követni, hitvallást téve egy olyan korban, amely válaszút előtt áll, hiszen a rendszerváltás, a valódi értékek, a minőség létrehozása nem csupán külső körülményektől, politikai történésektől függ, hanem a lélek belső eseménye.
Ezek a költemények, versei azért jelentősek az ökumenikus törekvések vonalán, mert mindhárom keresztény valláscsoport: orthodox – katholikosz -református meríthet belőlük lelki felemelkedést, meditatív elmélyedést, sőt misztikus lángolást. Korunk, mely keresi az ,,új utakat” a vallásos élmény terén, itt bő lehetőséget talál ezen igényének kielégítésére. Bibliai és filozófiai – modern, de a középkori himnuszok hitét, hangulatát lehelő – és a keleti misztikát érzékeltető költemények gazdag tárházára lel ebben a kötetben az olvasó.

Idő

Az az örök, mi egyre fogy,
Ezüst-palást csökkenve nő.
Felragyognak a csillagok
Ahogy gazdagul az idő.
Bár azt hiszed, hogy elveszett,
Homorú tükrébe hull.
Összegyűjti a perceket,
Fókuszán egyszer mind kigyúl.
Az „idő kezdete” kifejezés felfoghatatlan misztérium, feltételez valami olyat, amivel magár az időt lehetne mérni. Emberi tudatunk ahhoz van szokva, hogy minden az időben játszódik, születik, keletkezik és elmúlik. Az öröklét azonban túl van az időn, meghaladja és magába foglalja azt. Mint amikor egy hegycsúcsról visszatekintünk, feloldódnak a nap történései, és egyszerre látjuk a megtett utat, egy pillanatban átélve valamennyi mozzanatát.

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

 

 

képek   az  alapítványról

érdekeség

Menyire működik gondolat olvasás nálunk .tervembe volt beszélek a farsangról valakivel,

rendezzék meg hamarosan itt az idő farsangi bulira de ezen úgy néz-ki nem bírok ,

részt venni de jeleztem az elnök asszonynak ideje meg szervezni ezt bulit meg,,

beszéltük dolgokat ami kel jelezni fogunk a pedagógusnak készüljenek farsangra,

ezt épén tegnap előtt beszéltem meg elnökkel asszonnyal tömörön beszéljek ,

pedagógussal időm még nem igazán volt ilyennel ,de elnök asszony befog menni,

tervek szerint pénteki foglakozásra közéjük és meg beszélni dolgokat ami nagyon,

fontos eltelik lassan egy hónap az alapítvány szombati össze jövetel kezd el érkezni,,

ezt beszéltük el telt egy hónap majd nem be szeretnék tartani ígért 1honapos össze,

jövetelt az alapítványba meg beszélni dolgokat ami kel alapítványba ilyenkor de idő,

,

pont melyik szombatra tervezzük össze jövetelt nem beszéltem meg de pénteken megy,

az elnök asszony az alapítványba meg beszélik dolgokat most szerdán nagyon érdekes,

dolgot vettem észre ilyenbe nagyon rég nem volt résem épen valami miatt lent voltam,

helyen reggel láttam reggel 8órakor kerékpározni Bagó Zoli valahova ment intézni dolgát,

de foglakozáson rész volt pedagógust láttam menni foglakozást tartani . másik érdekes,

dolog nem beszéltem farsangról nagyon tervembe volt keresem pedagógust tegnap ,

,

foglakozás keretében már farsangi éneket énekeltünk közösen .aki követi az alapítvány,

bejegyzést annak képet rakok fel önöknek milyen alapítványunk .nekem nagyon tetszik,

azok képek azért osztom önöknek .folytattuk szövést meg számolást gyakoroltuk most,

szerdai foglakozáson .Tamás egy darabig be járni kicsit eleget tesz amit kérünk otthon ,

is kel segíteni beteg valakije .konyhában Mancika néninek Zoli ,Zsanett segített hogy,

elkészítsék tejbegrízt ami nagyon finomra sikerült el is fogyott összes sok ifjonc ,

kedvence tejbegrízt el fogyasztani én is nagyon szeretem . Most szerdai foglakozást,

pedagógus Judit Mancika néni tartotta foglakozást ifjoncoknak délbe mentünk haza,

képek az alapítványról pár alakalommal nézhetnek képet rólunk itt amikor foglakozást,

írok vannak képek rólunk azt fogom meg osztani önnőkel érdemes velem tartani itt,

nézni képeket olvasni naplómat minden érdemes olvasni friss hírek önöket naponta,

velem tartani itt ezen helyen .

HOZZÁVALÓK

 •  

   

 • Hozzávalók 2 tányérhoz:
 • 5 dl tej
 • 2 evőkanál cukor
 • 4 evőkanál búzadara

Elkészítés: A cukrot és a darát összekeverjük. A tejet feltesszük forrni. Hozzáadjuk a darát, és folyamatos keverés mellett főzzük, amíg sűrűsödni kezd. Ezután tányérokba töltjük, majd tálaljuk. Tetejére kakaóport vagy fahéjas cukrot hinthetünk, vagy ízlés szerint gyümölccsel, lekvárral, befőttel ízesíthetjük.

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

 

azért támogosa alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

érdekesé

Menyire működik gondolat olvasás nálunk .tervembe volt beszélek a farsangról valakivel,

rendezzék meg hamarosan itt az idő farsangi bulira de ezen úgy néz-ki nem bírok ,

részt venni de jeleztem az elnök asszonynak ideje meg szervezni ezt bulit meg,,

beszéltük dolgokat ami kel jelezni fogunk a pedagógusnak készüljenek farsangra,

ezt épén tegnap előtt beszéltem meg elnökkel asszonnyal tömörön beszéljek ,

pedagógussal időm még nem igazán volt ilyennel ,de elnök asszony befog menni,

tervek szerint pénteki foglakozásra közéjük és meg beszélni dolgokat ami nagyon,

fontos eltelik lassan egy hónap az alapítván

megerősítés

Valahogy mi is mindig újra és újra csüggetegséggel küzdünk. Nem csak a próféta, amikor látja az akkori társadalomban a rengeteg sok erőszakoskodást, visszaélést, igazságtalanságot. Ez is minden nemzedéknek közös alapja a csüggetegségre. De mi magunkban is küzdünk, amikor az életünkre nézünk és csak az eredménytelenséget látjuk. Nem jutottam semmire az egész törekvésemmel valamiféle tökéletesebb keresztény egyéniség kialakításában; ott vagyok, ahol kezdtem. A cselekedeteim, a próbálkozásaim, amivel igyekszem valamit elérni, eredménytelenek, mintha nem is volnának. Aztán az egész kor is, amiben élünk: mit tudunk mi tenni, hogy ezt megváltoztassuk, vagy más irányba tereljük? Ránehezedik az emberre a csüggetegsé

A mai vasárnapon figyeljük meg, hogy az írásokon keresztül mivel biztat bennünket a jó Isten, mivel emel föl a csüggetegségből.

Az első olvasmányban azt mondja a prófétának válaszolva az Isten, hogy írd föl két lapra, vésd bele, úgy, hogy előtted legyen, és ha csak ránézel, mindjárt láthasd, hogy csalhatatlanul be fog teljesedni, amit az Úr mondott: Eljön! Ez az egyik, amivel a prófétát vigasztalja Isten, segítségkérésére ezt adja neki.

Mi már – visszatekintve az üdvösség történetére – láthatjuk, hogy valóban: amit Isten eddig mondott előre – például Ábrahámnak –, csalhatatlanul bekövetkezett. Úgy vezette Isten végtelen hatalmában a történelem menetét, hogy egy ponton beteljesedett: elérkezett, megjött a Megváltó. Elhozta Isten uralmát, Isten országát közénk. Ez az egyik, amiben a csüggetegségünkben erőforrást találunk. Be fog teljesedni, amit Isten mond előre, azok a hallatlan nagy dolgok, csodák, ígéretek az örök életről, amivel az Úr Jézus is búcsúzik az övéitől: csak egy kis idő, aztán velem lesztek, hogy egy legyetek ti is, mint énbennem, mint én az Atyában. Elképzelhetetlenül nagy dolgok vannak még eljövendőben. Emeljétek föl a fejeteket! Ne csüggedjetek.

A másik forrása az erőnek, amit Timóteusnak mond Szent Pál: kézrátételem által benned új forrás nyílt meg, ne csüggedj, azt éleszd föl magadban, ne a magad kis erőit nézd! Hasonlóan biztathatjuk mi is magunkat. Csüggedés idején nem a kézrátétel, nem a pappá szentelés szentsége alapján, hanem már a keresztség alapján és a bérmálás alapján emberségünkben új forrás nyílt meg. A keresztséggel a puszta teremtmény Isten gyermeke lett, fölemelve hallatlan magasba. A bérmálással az emberi gyarló halandó test-lélek-természetben megnyílt valami ajtó, valami birodalom, valami belső tér, és a Szentlélek temploma lettünk. Bárhogy csüggednék is, ha beletekintek ebbe a csodálatos titokba, ami a keresztséggel, a bérmálással és a többi szentséggel lettem, hogy a szentségi föltámadt Jézus Krisztussal egyesülök a szentmisében és a szentáldozásban, ez minden csüggetegséget kell, hogy gyógyítson bennünk.

ha teheti és segíteni szeretne egy fogyatékkal élő fiatalokon hogy boldog életük legyen

adója 1% kával támogassa

támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen