célja emberek mindig van

Cél-vagyonnak kellene tekintenünk ezt a világot. Isten számít a becsületességünkre, éberségünkre, számít arra, hogy felismerjük az életünk célját, amire Ő teremtett. Számít arra, hogy a szívünkben szeretet van iránta; számít arra, hogy tapasztalatot gyűjtünk: ha nem sikerül valami, akkor a tapasztalatunk rásegít majd bennünket, hogy jobban csináljuk. Akkor megtalálhatjuk az Ő akaratát, ami nem más, mint hogy segítsen bennünket az örök üdvösségünkre.
Mi a boldogság? Az, ha valaki megérti, mi az Isten akarata, és megteszi. Ilyen értelemben boldog a Szűzanya: egész élete arra épül, hogy fölfogta Isten akaratát, és megtette.
A mi dolgunk is az, hogy megtaláljuk Isten akaratát, megcselekedjük, és akkor valóban boldogok leszünk. Vajon – a Boldogságos Szűzhöz hasonlóan – megszerezzük-e mi is azt az érzékenységet, amivel Isten akaratát megérthetjük?
Az az ember, aki nem törődik Isten akaratával, nem is fogja megtalálni. Az a nagy veszély fenyeget bennünket, testvéreim, napról-napra, hogy fásultak leszünk. A napi gondjaink, tennivalóink, a környezetünk lármája, zaja, üteme úgy elfoglal bennünket, hogy eszünkbe sem jut, hogy Isten akarata létezik a világon. Hát akkor hogyan találjuk meg? Hacsak nem terel bennünket valahogy Isten rá, vagy a hagyomány, a szokás, az Egyház élete, hogy már kijárta a pályákat és akkor, na, hát azért valahogy azon a pályán megyünk.
Akik lelkigyakorlatot végeznek – pláne harmincnapos lelkigyakorlatot –, azoknál előfordul minden. Rászokhatnak, rászoríthatják magukat arra, hogy a Jóistentől kiimádkozzák az érzékenységet, az értelmük, hitük fényességét, élét; hogy olyan emberekké váljanak, akik keresik Isten akaratát, éspedig első helyen, mindenek fölött. Nekik az a fontos minden nap, hogy Istennel megegyezve cselekedjenek, gondolkodjanak.
Az egyik fontos dolog, hogy az eszünk, értelmünk ráálljon erre a keresésre. A másik meg a szívünk: szeressük Isten akaratát, teljes meggyőződéssel.
Az egyik körbe tartoznak mindazok a mozzanatok, események, jelenségek, amikről nem tehetünk. Amiknek a létrejöttében minket senki nem kérdez meg, akár akarjuk, akár nem, itt vannak.
Elsősorban ilyen a mi saját életünk. Nem tehetünk erről, ez itt van, ez adottság, részünkre kész adottság. És mindaz, ami ezzel összefügg. Hogy ki legyen az én édesapám, édesanyám, én nem választhattam meg, a rokonaimat nem választhattam meg, szülőföldemet, hazámat, a kort, amelyben telik az életem, hogy legyen egy két világháború, egymás után; az egyiknek az elején születtem, a másikat megéltem, fölfordulásokat… ezekről nem tehetünk. És rengeteg ilyen van. Milyen emberek kerülnek az én körömbe? A kor hol tart a kutatásaiban, színvonalán? Történik-e baleset például, mikor hazamegyek? Nem tehetünk róla, tőlem függetlenül így van.
De vajon hogy találom meg ezekben Isten akaratát? Talán azt mondhatom, hogy elméletileg ez a legkönnyebb számomra: mindaz, amiről nem tehetek. De azért jól meg kell vizsgálnom: igazán nem tehetek? Igazán nem változtathatok valamin? Ha nem tehetek róla, nem változtathatok rajta, akkor ez Isten akarata az én számomra. És akkor én azt bizalommal, az Ő végtelen bölcsességére, mindentudására számítva elfogadom. Nem mindig könnyű: most halt meg egy 30 éves fiatal pap, az egyházmegyénk egyik legderekabb, legszentebb életű papja. Két fiatalember előzés közben nekirohant, vége.
Ezekben fölfedezni: Isten akarata előtt meghajlok, „a Te titkod, Uram, Te végtelenül bölcs vagy, szeretsz minket, ismersz minket…” Ide tartoznak a betegségeink, a halálesetek, még a háború is. Óriási segítség, ha erre valaki rátalál; ha az életem egy óriási területén megtaláltam Isten akaratát, az a föladatom, hogy megküzdjek vele, és
Érdemes az Úr Jézusra vetni egy pillantást: az Ő életében is ott van ez. Elfogadta azt a megváltoztathatatlanul ott levő világot: farizeusok, írástudók, Annás, Kaifás, Heródes, Pilátus, római megszállás, és így tovább. Nem ágált, nem lázított, nem lázadt, nem elégedetlenkedett. Találunk olyan embereket is, akik egész életükön keresztül elégedetlenek. Volt egy barátom, rendtársam, egész életében azt mondta: „ha én akkor…! Ha engem akkor a tanárom megértett volna! Az egész életem más irányba ment volna…” Hiába mondtam neki, hogy ez most már megváltozhatatlan. Vagyis Isten akarata. Fogadd el! Menj tovább!
A második kör a bennünket körülvevő emberi világnak a második rétege, amibe mindazok a dolgok és területek tartoznak, amikre nézve már nem mondhatom azt, hogy megváltoztathatatlanok. Lehet így is, lehet úgy is.
De hozzám érkezett el a kinyilatkoztatás csatornáin keresztül Isten kifejezett parancsa. Utasítást, parancsot kaptunk az élet legfontosabb, legkényesebb dolgaira. Éppen ezért óriási jelentőségű a második kör, mert az emberi életnek az ütőerei itt mennek. Ezeken a pontokon múlik, hogy az emberi világban rend van-e, hogy egészséges módon fejlődnek-e a családok, a társadalmak, államok. Isten ezekre a dolgokra vonatkozólag kifejezett parancsolatokat adott.
Ha mi magunk dönthetnénk el, hogy Istent hogyan tiszteljük, hogy szenteljünk-e egy napot az Ő tiszteletének, vagy nem, vajon mikor jutnánk dűlőre? A rengeteg okos ember mennyi vélekedést kockáztatna? Minden tíz évben megváltoztatnák.
Hogyan találjuk meg ezekben Isten akaratát? Hát ezek a legvilágosabbak. Legföljebb arra kell vigyáznunk, hogy iparkodjunk utánanézni, mi van egy-egy parancsban, és hogy néz ki ez a dolog. Mi van első helyen, mi következik utána, ha ütközik a kettő. Ha megismerem ezekben a dolgokban, mi Isten világos akarata, az óriási megkönnyebbülés mindnyájunknak. Istenem, ha mi emberek annyira szeretnénk és becsülnénk és olyan komolyan megtartanánk az Isten világosan nekünk adott parancsait, akkor a problémáink legnagyobb része megoldódna.
De ha az egész világot nem tudjuk befolyásolni, legalább magunkat állítsuk rá, hogy szeresük Isten parancsait! Tartsuk magunkat ezekhez a parancsokhoz! Vegyük ezeket alapvető dolgoknak.
ha teheti és segíteni szeretne egy fogyatékkal élő fiatalokon hogy boldog életük legyen

adója 1% kával támogassa

támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen