a türelm

Hogy hosszútűrő türelmed soha el ne fogyjon gyermekeddel szemben. Hiszen Ó is eltúr téged. Hogy tudj újrakezdeni, el nem fogyó szeretettel szeretve!
Hogy tudj várni! Várni és újra várni: a megfelelő pillanatra a nevelésben. Olyan türelemmel, ahogy az Atya várakozott a tékozló fiúra.
Hogy mindig megtaláld az Ő segítségével a megfelelő szót és cselekvést minden alkalommal, s éppen akkor, amikor kell! Hogy ne mondj, cselekedj se többet, se kevesebbet, mint kell. Nem később és nem előbb, mint amikor kell.
Hogy soha ne ingadozz az Igében, ha szól gyermeked felől!
Hogy mindig megtaláld a megfelelő büntetést s elkerülhessed azt, ami nemcsak többet árt, mint használ, de amit Ő sem cselekednék!
Hogy tudj megbocsátani kevés szóval, vagy szó nélkül – bocsánatért esdve és bocsánatot nyerve.
Hogy adjon isten elég időt gyermekedhez, s te ezt az időt ne használd másra. Hogy megismerd őt legalább úgy, mint földedet, állataidat, szerszámodat.
Hogy a gyermek hibáit elsősorban magadban keresd, mert majd’ mindig bűntársak vagyunk, hiszen tőlünk örököl, lát, hall, és les el mindent.
Hogy nevelés közben – te is nevelődjél. Ha kell, gyermeked által. Mert mindig az a nevelő gyermek és szülő közül, aki közelebb van Krisztushoz. S nemegyszer a gyermek áll, ér közelebb Őhozzá.
Hogy megismervén a gyermeket, örömmondó, evangéliumhirdető szülője legyél. Mert az evangélium örömhír Csak így emelheted át testi-lelki nehézségein. Csak így gondot majd rád szeretettel, akkor is, ha már nem leszel e testben.
Hogy a hosszútűrő türelem és szeretet mellé adjon megértő tapintatot, hogy megérezzed: fájdalomszerzésre nem szabad fájdalomszerzéssel, dacra dühvel, neveletlenségre gorombasággal, szívtelenségre hidegséggel válaszolnod. Mert a hasonló csak fokozza a hasonlót, míg a szeretet felold. Az öröm: gyógyít. A jóság: fölemel. Mert Jézus is így cselekednék!
Hogy mindig le tudd győzni magad, amikor úr akarsz lenni az Úr helyett. Hogy bálvány ne légy otthonodban. Hogy soha el ne felejtsd: Néki növekednie kell, neked pedig alábbszállanod.
Hogy vegye el a kaszárnyahangot és beszédet, hogy megtanulhass Jézustól röviden, világosan, melegen, szívvel beszélni gyermekeiddel.
Hogy gyakran legyen erőd az 1. Korintusi levél 13. fejezetében leírt szeretet himnuszának mérlegére tenni szülői szeretetedet, mert ez az Ige. Jézus azonnal megmondja az így kérdezőnek: hol a baj. De azt is – újra és újra -, hogy a mi nevelésünk elsősorban: szolgálat. Mégpedig mentőszolgálat. Odamentés az Orvoshoz, Jézushoz, aki meg is tudja menteni gyermekünket. Erre és az örök életre, velünk együtt.
Az oktatás és a nevelés szorosan összetartozó fogalom. Aki e két tevékenységet vállalja, nagy felelősséget vesz magára, legyen az szülő, pedagógus vagy bárki más. Ehhez a felelősséghez szeretnék nyugdíjas pedagógusként néhány jótanáccsal szolgálni.
Első tanácsom az, hogy nem kell mindig azt keresni, mit nem tud a tanítvány, sokkal inkább azt értékelni, amit már tud. Fel kell figyelni jó tulajdonságaira, valamilyen kiemelkedő képességére és arra építkezve biztatást adni és bizalmat előlegezni számára.
Második tanácsom, hogy amikor önálló feladat megoldása vár a tanulóra, és azt tapasztaljuk, hogy „téblábol”, azaz elakadt, segítséget kell nyújtanunk. Egyénenként, csendben, észrevétlenül lehajolni hozzá és biztatni, bátorítani. Sokszor egy kicsi segítség is elég ahhoz, hogy elindulhasson a megoldás felé.
Harmadik figyelmeztetésem az lenne, hogy soha se tegyünk megalázó, lekicsinylő megjegyzést tanítványainkra, mert az élet nagyon gyakran rácáfol ítéleteinkre. Az ismeretszerzésben nehezen boldoguló tanulók egy része a nagybetűs életben gyakran kiváló teljesítményt produkál egy-egy szakterületen, illetve szakmában.
Tudnia kell minden nevelőnek, hogy amint a fán nem érik meg egyszerre minden gyümölcs, úgy a tanulók sem érnek meg az iskolai munkára egy időben. Ahogy van korán érő és későn érő termés, úgy van ez az emberi lényeknél is. Ehhez a megállapításhoz sajnos, csak tapasztalatok útján jut el az ember. Ezért kell nagy türelmet tanúsítania szülőnek és pedagógusnak egyaránt.
Végezetül még egy fontos tanács: Ha a pedagógus nem tud optimista lenni, jó eredményeket sem tud produkálni, sem a nevelésben, sem pedig az oktatásban. E néhány gondolatot stafétabotként szeretném átadni utódaimnak, kollégáimnak.
ön is az őröm hírt vigye el embereknek hogy létezik olyan alapítvány aki

segítenek fogyatékkal élő fiatalakon így támogassa adója 1% alapítványt .
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen