éhezünk szeretre

Emberek szíve meg állsz nélkül szereti ember társát és akit szerettünk meg teszünk érte

amit szeretne tőlünk ebből látszik az ő szeret engem de mondja ki bármit meg tesz értem

amit kérek ez nagy szeret világba mi emberek kivagyunk éhezve szeredre nekünk első

dolgunk meg mutassunk ember társaknak akivel együtt vagyunk hétköznapokba együtt

vagyunk valahol együtt teszitek dolgokat amit kel meg lássák rajtunk szeretettel vagyunk

egy másért minden meg teszünk egymásért kér mai világba nagyon hiányzik emberekből

szeretett világba aki éli szeretett gyakorolja ezt annál nem igazán érezni szeretet éhességet

meg kapják azt kicsi szeretet ami kel ember társa felé úgy érzem így helyes mi igen

szeretettel kel legyünk mindenki iránt meg tenni amit kérnek lássák mások szeretettel

vagyunk egymás iránt .Jézus szeretetből halt meg értünk kereszten aki őt elárulta azt

szeretetből meg bocsát amit tett érte .éljük életünket vannak olyan dolgok amibe össze

vitatkozunk de meg bocsássuk egymásnak amit tettünk egymásért szeretettel vagyunk

egymásért így látszik szeretettel vagyunk egymásért enélkül úgy érzem nem igazán lehet

élni életünket világ tele éhes szeretetre nagyon látszik nagyon világba mi kezdjük szeretet

tovább adni ember társunk világba egyszer eljusson szeret anélkül nem igazán tud leni .

Be kapcsoljuk bizonyos televíziót mint látunk egyik este akik egy helyen vannak egyik

már nem szeretet világát gyakorolja fog olyan embert többi társai felé együt élni napokat

felé küldi olyan embert veri másikat itt hol van szeretet ebbe helyen enélkül csak buszú

van világba azzal nem oldjuk dolgot se hogy szeretetből tudunk bármit tenni egymásért

úgy érzem így helyes szeretetből meg oldjuk amit kel így lassan világba eljut szeretet,

mindenhova akkor egymásnak mindent meg teszik emberek világba érezni

kel szeretetből,

,

vagyunk egymásért anélkül úgy érzem nem igazán tudjuk élni életünket nem szeretetből,

vagyunk egymásért.

Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint Te: mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit Te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tekintetemből pedig a krisztusi szeretet sugározzék reá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna! Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe! Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő! Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban! Végül add meg, hogy mindenkit legalább egy parányit vezessek közelebb szent Fiadhoz a Szűzanya által! Ámen.

nagyon beindult szövés nálunk fogytán agyagunk segítségeket kér az alapítvány akinek,

van tud szövő való fel anyaga be tudja hozni az alapítványba hétfő ,szerda ,pénteki napokon,

,

8-12ig szívesen fogadjuk szőni fel ajánló dolgot amit előre köszöni az alapítvány vagy,

keresse elnök asszonyt Turán szőni való ügybe eligazítja embert előre köszöni az alapítvány.

szövéshez való dolgokat .

Sziasztok! Segítséget kérek. Alapítványunk a Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fogyatékkal élő fiatal felnőttek nappali foglalkoztatásával is foglalkozik. A szövés olyannyira sikeres lett körükben, hogy kifogytunk az alapanyagokból. Felvető fonalat nagy gyártótól kaptunk – végeket, ami a gépekre már kevés, de egy keretre elég. Sajnos elfogyott a készlet. Kérlek, ha valaki tudja hogyan kaphatnánk, vagy hol tudunk legolcsóbban vásárolni,segítsen az információval!

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13