irgalmaságot gyakorolni másik ember felé

Egy éven keresztül meg hirdették romába egyház pápája hogy irgalmasság évét ami,

igen csak gyakorolni kel embereknek az irgalmasságot gyakorolni másik ember felé úgye,

mi sokszor eleszünk az életbe amikor járjuk utunkat valamikor úgy van is nincsen elkeseredve,

az ember nem bántották meg őt így élet neki könnyen megy tovább neki mert irgalmas ,

Jézus aki mindenkin segít rendszeresen imádkozik és kéri tőle segítségét ,ő segít mindenbe,

elestünk is úton bűnt követünk volna el ő majd oda fordulunk meg bánjuk amit elkövetünk,

az életbe ő irgalmashoz és fel karolja és segít neki folytatni az élet útját járni és nem,

,

csüggedve kel járni élet útját mindig erővel lelkesen járni élet útját tudni kel mindig van,

,

elesünk életbe irgalmasak mindenkihez Úr Jézus legyünk mindig lelkileg tiszta ő mindig,

irgalmazni fog nekünk . De az életbe kimegyünk világba járjuk utunkat akor tudni kel,

,

másik ember felé irgalmasságot gyakorolni az abból áll ő véletlen meg bánt valamivel,

és az neked úgy mondva nem est jó amit mondott amivel meg bántott téged de meg bánja,

,

neked amivel meg bántott téged őszintén bocsánatod kéri neki irgalmazni kel meg bocsátani,

neki föntiek hozzánk irgalmasak hozzánk mindig meg bocsátanak nekünk igen csak olyanokat,

bánjuk őt ami neki nem esik jó ez osztozást adunk a Jézusnak bűnt követünk el de ő irgalmas,

hozzánk meg bocsát nekünk mindig az életbe csak kérni kel ő segítségét életbe ő segíteni,

,

hogy nem est jó kérni tőle bocsánatot amivel meg bántottad őt meg bocsátani neked,

csak kölcsönös legyen irgalmasság gyakorlása másik ember felé ő meg bocsát neked,

úgy van te is kérj bocsánatot tőle ő is irgalmas lesz hozzád meg bocsátani neked .hány,

olyan van valaki életbe meg bántja valakit de kéri bocsánatot tőle idő után tudni,

neki meg bocsátani másik embernek elkövet elenne nem úgy kel tenni meg bánt másik,

kéri bocsáss meg neki de mérgelődők mint kis gyerek oviba azok idő útán kibékülnek,

másik ember társával irgalmas hozzá másik ember felé idő kelt neki de mi egyből kérjünk,,

bocsánatot másiktól kérni tőle irgalmasságát bocsásson meg neki ..nekünk irgalmasságot.

kel gyakorolni életbe másik ember társunk felé nekünk irgalmasak hozzánk égiek mi.. irgalmazunk.

másik ember tárunk felé legyünk irgalmasak életbe .

Urunk, Jézus Krisztus, Te megtanítottál minket, hogy irgalmasok legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az Őt látja. Ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk.

Szeretettel teli tekinteted megszabadította Zakeust és Mátét a pénz rabságából; a házasságtörő asszonyt és Magdolnát attól, hogy boldogságukat csupán egy teremtményben keressék; sírásra fakasztotta Pétert a tagadása után, és biztosította a mennyországot a bűnbánó latornak. Add, hogy valamennyien személyesen hozzánk szólónak halljuk szavaidat, melyeket a szamáriai asszonynak mondtál: „Ha ismernéd Isten ajándékát!”

Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátás és az irgalmasság által mutatja meg. Add, hogy az Egyház a világban a Te látható arcod legyen, feltámadt és megdicsőült Uráé.

Te azt akartad, hogy papjaid is gyöngeséggel legyenek felruházva, hogy igaz együttérzéssel viseltessenek azok iránt, akik tudatlanságban és tévedésben vannak. Add, hogy bárki hozzájuk járul, úgy érezze, hogy Isten várja, szereti őt és megbocsát neki.

Küldd el Lelkedet, és szentelj meg mindnyájunkat felkenése által, hogy az irgalmasság szentéve legyen az Úr kegyelmi esztendeje, és Egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat.

Szűz Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt Tőled, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben mindörökkön örökké.

Ámen.