évet záró gondolataim

A bennragadt szabadság kiadása érdekes módon elsősorban nem a munkáltatókat, hanem a munkavállalókat aggasztja. Attól tartanak, hogy a ki nem vett szabadságot el fogják veszíteni. Ezzel kapcsolatban a valóság az, hogy a szabadságot a munkavállaló nem veszíti el. A legtöbb embert az a szabály érinti, hogy a felek megállapodása alapján a szabadság egyharmadát az esedékesség évét követő év végéig ki lehet adni. Amennyiben a bennragadt szabadság mértéke az egyharmadot meghaladja, ez jogszerűen nem tehető meg. Ezzel együtt a többletszabadság sem vész el, hiszen azt a munkáltatónak kellett volna időben kiadnia, ami egy munkaügyi ellenőrzés esetén járhat kellemetlen következményekkel. A valóságban sok esetben ennél lényegesen magasabb a bennragadt szabadság mértéke.

Kérdésként merült fel az is, hogy a feleknek milyen megállapodást kell kötniük a szabadság átviteléről. E tekintetben a törvény nem kíván meg alakszerűséget, így ezen nem kell görcsölni. A lényeg azonban az, hogy évente szükséges a feleknek erről megállapodniuk.

Azt sem értették sokan, hogy a szabályok miben fognak pontosan 2014. január 1. napjától változni. Itt azt kell megjegyezni, hogy a jövő évet követően már csak az életkor alapján járó pótszabadságot lehet a következő évre átvinni. Ez a gyakorlatban azonban csupán 2015-ben jelenthet először problémát, hiszen az lesz az az év, amikorra a 2014-es szabadságokat a munkavállalók átvinnék.

Végezetül a szabályok abban változtak a korábbiakkal összefüggésben, hogy már nincsen arra lehetőség, hogy a munkavállaló a 7 darab általa kivehető szabadságnapot a 15 napos bejelentési időtartamot megkerülve vegye ki. Korábban erre szükséghelyzetben lehetőség volt. Az a szabály sem került bele az új Mt.-be, hogy a szabadságot kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni. Érdekes módon az a szabály is kikerült az Mt-ből, hogy a munkaviszony megszűnése esetén a munkavállalónak el kell számolni azzal a szabadságrésszel, amit úgy vett igénybe, hogy arra arányosan nem lett volna jogosult (pl. júli 1. napjával szűnt meg a munkaviszonya, de az éves szabija ¾-edét már felhasználta). Ebben az esetben a szabadságra eső bérrész tőle nem követelhető. Ne tessék tehát a szabadságot gyűjtögetni, hanem mindenki menjen .

karácsonyi és szilívestrei buli bent

Meg történt tegnap az alapítványba karácsonyi és Szilveszteri buli egybe karácsony fát utolsó,

,

foglalkozáson föl díszítették de tegnap azért délután 2kor,korában mentek be készülődtek, karácsonyi

szilveszteri bulira igen csak változás történt egy kicsit mert úgy mondva nincsen ,

nagyon karácsonyi szilveszteri beszédek amit én tartatom meg most időm nem engedi meg,

közösen szervezik meg bulikat így versekkel meg zenével készülnek az ünnepségre most is,

sikerült vendégeket toborozni meg látogatott minket Dénes bácsi ott volt köztünk bulin ,

és nagyon jó érezte magát köztünk meg ott volt bulin egy olyan vendég hátulról követi az,

alapítvány dolgait és segít mindenbe ami nagyon szép dolog olyan 4vendáég volt az alapítván,yi,

karácsonyi bulin délután 4kor kezdődött Tomi zenélt nekünk karácsonyi dalokat az ünnepségen,

ki is volt hangosítva .első órákat csak vers mondással töltjük meg pedagógus ünnepség előtt,

be szállította a B agó Zoliékat ünnepségere meg történt az karácsonyi vers mondás meg,

éneklés kapott egy kis m,meg fűzést hoznák egy olyan ember akit nagyon szeretnek de,

otthoni teendői miatt nem tudja elvállalni de úgy szakozta időt hogy egy 5percet közénk jött,

meg látogatott minket ezt is köszönjünk neki ,tudják milyen jött ment ember meg jelenik,

ott ahol szeretnék de nincsen idő 5percre be ugrik távozik ,vissza várják ideje engedi neki.,

Amikor az ember meg érkezett már buli része volt Tamás karácsonyi hangulatot csinálta,

nekünk számítógéppel ami nagyon köszönjünk neki az vendég én voltam 5perce voltam,

ot de jó volt enyit köztük leni fáradt voltam de benéztem közék egy picit részt vetem bulin ,

karácsonyi szilveszteri buli este fél7kor már minden buli vége volt jóm volt együtt leni,

egy változás történt foglalkozás nem január első hetébe kezdi kel bent az alapítványba,

január9én lesz első foglalkozás bent az alapítványba addig magamról gondalmaimat olvashatják ,

minden nap itt érdemes velem tartani itt .

baratság

Volt valamikor egy régi világ. Akkor élt apám, dédapám, nagyapám. Tették a dolgukat nem kérdeztek semmit. Tudták az életet. Jó volt magyarnak lenni! Jött valamikor egy másik világ. Jött a zöld szemű Rózsa, jött a Kormorán. Lett egy nagy család, / hát / lesz mit elmesélni: volt valahol egy hely, hol jó volt magyarnak lenni! Van nekünk egy zászlónk, mit nem téphetnek szét! A színek maradnak akármilyen a szél. Álmaimban álmodtam: jó lenne szeretni! Legyen olyan hely, hol jó magyarnak lenni! Legyen végre egy ország hol a szavakat kimondhatják. Legyen végre egy nép, mely elmondhatja kínját. Legyen végre sok ember, kik tudják hol a Mennyország! Az lesz az a hely, mit úgy hívnak Magyarország! A csillagok messze, a Föld szívébe látnak. Kik hosszú úton vándoroltak, itt hazát találtak. Ha elvették, mi tiéd volt, vissza kell azt venni! Isten ujja megérintett, jó lesz magyarnak lenni!

” A tökéletes barát kitalálja a gondolataimat, és mindig örül, ha lát. Figyel rám, ha kérem rá és megosztja velem titkait. Vállát nyújtja, hogy megpihenjek és kezét, ha szükségem lenne rá. Mellettem áll a bajban is, s szíve felém mindig nyitva ál

“Ne hajolj meg a sors előtt, csak azért, mert az úgy kívánja. Célod van, s aki ismeri a célt, merje birtokolni a rávezető eszközöket is. Ha mégis elgyöngülnél a cél előtt, fordulj a szívedhez tanácsért. Egy kis késlekedés nem árt: ami hamar áll elő, hamar a semmibe vész. Nincs jobb társ az erős szívnél, mely a kellő pillanatban átsegít a bajokon. Élj a szív törvénye szerint! Akinek célja: a helyes élet – annak eszköze: az emberség.”

kicsit az ajándékozárol dologok

Karácsony 8dába vagyunk beszélhetünk egy kicsit az ajándékozásáról ami úgy gondolják az .

emberek milyen nagy dolog meg lepni és adni valakinek egy karácsonyi ajándékot másik.

ember felé ez ajándékozás dolog egy hagyománnyá vált mai világba úgy gondolják az.

emberek hogy karácsony arról szól meg lepem az illetőt egy kis ajándékkal ürüljön neki .
..
érezze azt karácsonyi ajándékozást hagyomány let karácsonykor meg lepem másikat egy.
.
kis meg le pivel érezze ő vele törődnek és meg lepik egy kis ajándékkal ,de akit úgy..

mondva tisztelünk és szeretünk azért mindent meg teszünk nem fontos ajándék hegyekkel..

elhalmozni azt illetőt akit mondunk nagyon szeretünk akit úgy mondva szeretünk az tudja .

érezi őt nagyon kedvelik és tisztelik becsülik azért tett érte és ezért nem kel úgy mondva.

fölösleges ajándékkal meg lepni másik embert akit szeretünk egy jó só is többet ér mindennél.

ez szép gesztus és nem kel költeni ezt most tapasztal csak emberek úgy vannak ilyenkor.
.
karácsonykor ajándék hegyekkel meg lepem másikat érezze szeretik őt ,de aki így gondolkozik.

akit szeret az úgy is rá fog jönni előbb utúbb nem kel felesleges költeni szeret másképp lehet.

éreztet és nem ajándékokat venni hagyomány-lett úgy gondolják karácsony arról szól meg.

lepem másikat valamivel és érezze szeretik..előfordult érzeti másikkal szereti és azért.

úgy gondolja meg lepi karácsony alkalmából ez i lő úgy gondolja de felmerül csak őt.

képzeltből szereti és érezteti szeretem azt embert azért vetem ajándékot neki de pár percek.

elteltével fordul az bizonyos dobó kocka érzete másikkal szereti azért ajándékot de mindennek.

mondjuk elküldi melegebb éghajlatra itt kérdezem hol-van szeretet és ajándékozás amivel.

érzete szereti őt ezért csak csenddel lehet érezteti másikat szeretjük őt .elmondom hogy.

engem ért ilyen ép december 24én misén szociba és ott ért meg lepő dolog kaptam .

valamit amit egy olyan valaki adta át vezető ot és nagyon meg érintette lékemet így is.

lehet örömet szerezni ez egy nagy dolog ilyen ember lepi meg másik embert ilyenkor ..

a hűség

ános harmadik levele csupán tizenöt versből áll. Diotrefész és Demetriosz a két főszereplő. Demetriosz volt az Úr hűséges követője, akiről így szól a jellemzés: “Demetriosz mellett bizonyságot tesz mindenki, maga az igazság is” (3Jn 12). Az elismerést azért kapta, mert szóban és igazságban, elvben és a gyakorlatban hűségesen követte az Urat.

Az iparban van egy közismert kifejezés: “átfutási idő”, ami a megrendelés leadása és az áru átvétele között eltelik. Sok keresztyén sajnálni fogja egy napon azt az öntevékenységre pazarolt időt, ami aközött telt el, mikor Isten felmutatta nekik a rájuk vonatkozó tervét, és amikor végre cselekedni kezdték azt. A hajdani izraeliták néhány hónap alatt meg tudták volna tenni az utat Egyiptomból Kánaánba. Ehelyett negyven évig vándoroltak és egy egész generáció kihalt hűtlenség miatt.

A hűség hiánya valójában a lelki éretlenség jele. Az érzelmi éretlenség egyik jele a felelősség vállalásának visszautasítása. Egy fiatal a felnőttség minden kiváltságát magának akarná, de visszautasítja a felelősség vállalását. Ez lelkileg is így igaz. Isten ránkszabott – mint érett keresztyénekre -, bizonyos kötelezettségeket is. Amikor engedetlenkedünk és visszautasítjuk ezeket a kötelezettségeket, hűtlenek vagyunk. Másrészt amikor hűségesek vagyunk, az azt jelenti, hogy elfogadtuk az Istentől nekünk adott kötelezettségeket. Ez a lelki érettség jele, és az egyik fontos gyümölcs, amit a Lélek hoz az életünkbe.

Legtöbbünk bizonyára lassabban fejlődik, mint kellene, mert nem engedi, hogy a Szentlélek irányítsa élete minden területét. Inkább hűséges engedelmességgel engedjük, hogy a Szentlélek Isten minden rossz szokást és káros befolyást azonnal eltávolíthasson belőlünk. Türelmetlenné válhatunk, mikor felfedezzük, hogy oly hosszú időbe telik, míg olyanok leszünk, mint ő. De mégis türelmeseknek és hűségeseknek kell lennünk, mert azt, hogy hasonlók legyünk őhozzá, megéri kivárni. Viszont ha sikerülne is teljesen érett keresztyénné válnunk, nemigen hiszem, hogy ennek tudatában lennénk. Ki állíthatná azt magáról ebben az életben. hogy teljesen tökéletes? Azt azonban tudjuk, hogy mikor majd előtte fogunk állni az örökkévalóságban, vele együtt megdicsőülünk. A Szentlélek Isten tervének egyre mélyülő munkáját kezdi véghezvinni az életünkben, mihelyt készek vagyunk hűségesen “igen”-t mondani az ő akaratára.

A Szentírásban bőven van olyan történet, mint az Ábrahámé (Zsid 11,8- 10), aki hűséges volt az Isten előtt járásban. Az egész 11. fejezetet végig kellene tanulmányoznunk, amint felsorolja azokat a férfiakat és nőket, akiket Isten hűségeseknek nevez.

kibontakozzék bennük.

De sokan teszünk így mi emberek életünkben! S akkor összeomlik, amit csinálunk; mert Istentől eltávolodva mit találunk? A keresztség teszi ezt jóvá. A keresztség, amit az Úr Jézus visszahozott. Ő az igazi nagy békítő, az igazi ácsmester, aki az engedelmességet, a szeretetet, egész szabadságát arra használta, hogy azt tegye, amit a Mennyei Atya mutat, mond. S ezzel újra szilárd alapokra helyezte az emberiség életképét: jól építette saját házát. És micsoda vihar jött az ő életébe! És nem döntötte össze, hanem még a vihar is arra szolgált, még a kereszt is arra szolgált, hogy hallatlan erős és szép háza legyen, az élete gyönyörű, betetőzött, egységes, csodás. Legyen, amit az egész örökkévalóság magasztaljon.
A keresztségben erre az alapra építünk, hogy mink is a Mennyei Atya engedelmességére alapozott életet éljünk. Meghalljuk azt, hogy gyermekei vagyunk az Atyának. Nem úgy kell élnünk, mint a pogányok, hanem mint a gyermekek.
Azért van a szertartásban: mielőtt a keresztvízben újjászületnének a kicsik, a pap fölteszi a kérdést az anyaszentegyház nevében a szülőknek, hogy ellene mondotok-e a gonosznak és minden kísértésének és minden bűnnek, hazugságnak, amit a világ suttog, és hiszitek-e Istent? Mikor ezt nyíltan az egész egyházközség előtt a kedves szülők, keresztszülők kimondják, akkor érinti Jézus titka, az a Jézus által kiszemelt kis tiszta víz, amit ő is annyit használt mosakodásra, tisztálkodásra, amivel oltotta szomját, amikor munka után ki volt fáradva, az izzadság kiverte, szomjassá tette, akkor vette hasznát és tapasztalta azt a drága elemet, ami tisztít, frissít, fölüdít, az élet titka bennünk. Már akkor tudta, hogy ezen keresztül fogja ő az ő istengyermeki életét továbbadni nekünk. Ez lesz az újjászületés.
Tőle így születünk az ő egyházából, az ő és az anyaszentegyház titokzatos szövetségéből. Családjából így szülessenek újjá Ádám gyermekei. A régi emberből így legyen új ember.
Az első keresztények felnőtt korukban tértek meg, először hallották az Úr Jézus szavait, tanítását, hittek, megtértek és megkeresztelkedtek. Most a csecsemő, kis csöppségeknek kiosztott keresztség esetében fordítva van. Először keresztelkednek meg, és kapják meg az Úr Jézustól az újjászületés ajándékát, az istengyermekség ajándékát, és ehhez kell hozzájönnie majd később az Isten szava meghallásának, hogy fölfogják, hogy Isten gyermekei lettek és megtért igazi új életet éljenek.
Ezért kérdezzük meg a kedves szülőket, és lényeges, hogy beletettük a keresztségbe, hogy akarják-e, vállalják-e hogy kereszténynek is nevelik őket és a keresztségükben segítenek-e is a szülők? Mert különben hiába volna keresztség, nem tudna kibontakozni a szülők segítsége nélkül. Így épül majd a gyermekek élete, de a felnőtt keresztények élete is így épül a keresztség forrásából, a keresztséggé megnyílt isteni forrásból széppé, nagyszerűvé, mert így van az életünk a szikla alapon, Úr Jézus Krisztuson. Így kapcsolódunk be az ő istengyermeki életébe.
Ezt fejezi ki a keresztelés szertartása után a krizmával való megkenés. Valamikor, mindenestől, a keresztények az újonnan kereszteltek egész testét végig megkenték krizmával, olajjal, hogy tudjanak küzdeni a gonosszal, mert a keresztény élet küzdelmet jelent. A régi ember és az új ember között élet-halál harc megy. A régi meg akarja fojtani, ki akarja vetni az újat. Az új viszont át akarja hatni azt a régi embert, azt az egész emberi természetet. Ezt jelzi a krizmával megkenés: Krisztusba oltódtunk, a krisztusinak kell győzni.
Kereszténynek kell lenni, krisztusinak, „az Úr lelke rajtunk”, hogy királlyá legyünk, akik uralkodnak magukon és a kis világukon, akik pappá vannak szentelve a krizmával, hogy ne maradjanak ki soha a közös Istentiszteletből, a szentmiséből, mert jogosítva vannak részt venni a szentmisén.
Prófétává vannak szentelve a keresztények a keresztségben, hogy az evangéliumot ismerjék, vallják és tanúsítsák egész életükben.
Aztán azért kapják majd azt a fehér ruhát, amely Isten gyermekeinek az életét jelenti, hogy annak kell nyilvánosságra, fölszínre jönni bennük, hogy hadd lássuk rajtuk, hogy Isten gyermekei; cselekedeteikben tanúságot tegyenek róla, s az égő gyertyát azért kapják a kezükbe, hogy a hitet tükrözze.
A húsvéti gyertyáról gyullad az a gyertya, ők is az Úr Jézus tüzéből elindult lángot megkapják, hogy szüleiken át a hit kibontakozzék bennük.

a szeret lényege ezen napon

Nálam évek-óta olyan dolgaim amit karácsonykor szoktam tenni első-ilyen hogy előtte,

egy nappal beszegitek pásztor játékhoz bevinni kelékket színpadot fel állítani oda is az,

probléma meg halat mai világba segítőkéség én ezt veszem észre de lehet nem igaz itt,

ha kéne felépíteni színpadot mindig meg szokott csapat ér rá legtöbbször most idén hogy,

nem tudtam segédkezni építésbe színpadnál otthon segíteni tenni vallom de hogy 23án,

délelőtt állították össze pásztor játékra színpadot ezért is nem tudtam segíteni neki ép,

délelőtt otthon dolgom de mondták ugye azért pásztor játék után 24én segítek Sét,

bontani igen . Nekem így működik egy karácsonykor napom évek-óta így van nálam,

de ez jó nekem nem mondósítok rajta 24én délélőt be szoktam látogatni idősek otthonába

részt veszek ott egy Szent misén ezzel kicsit fel töltődök lelkileg és készülök karácsonyra,

most egy olyan dolog érintette meg lelkemet ami igen csak nekem meg lepő volt vége,

volt Szent Misének engem ért meg lepetés úgy mondva ottani vezető adta nekem úgy hogy,

idősek ezt csinálták neked .de mindig az szokták mondani nem azt kel nézni hogy mivel,

lepi meg másik embert ajándékot ad másiknak mindig szeret fontos hogy szeretettel adják.

másiknak ilyen felém az dolog és egy kicsit meg lepő meg is tartom amit kaptam tőlük,

.

mai világba igen csak emberek ki vannak éhezve szeretettre nekünk az dolgunk hogy,

szeretet tovább adni és csepegtetni az emberekbe szeret nem valami rozsszín felhők és,

és csepegős dolgok ha nem komoly akarati döntés ,szeret nem mások mi vannak az ,

elfeledése hanem elfogadása az okkal együtt megtudjanak változni .a szeret az emberek,

legfontosabb tulajdonsága tudjunk szerettnii ahogy Szent Pál Apostol mondta . . . a szeret,

jár van kockázata mindig győz karácsony ezt üzeni . pásztor játék után szét szedtük színpadot.

abba már tudtam segédkezni

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.

Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket zengek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem.

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony.

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.

A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.

A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.

A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.

A szeretet soha el nem múlik.

A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak.

De a szeretet ajándéka megmarad.

a szeret mai nap

Aki nem tud semmit, nem szeret semmit. Aki tehetetlen: érthetetlen. Aki nem ért semmit, nem is ér semmit. Aki viszont ért, az szeret is, néz is, lát is. Minél több tudás rejlik egy-egy dologban, annál nagyobb a szeretet…..” /

„Szeretet. Persze, létezik. Sőt! Mindenkiben megvan, ha akarja, ha nem. Ami nem mindegy az az, hogy mennyire irányítja, vezérli a szeretet az adott ember cselekedeteit. Sajnos, a mai világban viszont az tapasztalható, hogy minden üzletté válik. Ennek az „adok-kapok” kapcsolatnak a megnyilvánulásai az érzelmeinkre is rányomja a bélyegét. A szeretet és az ünnepeink viszonya is egyféle sztereotípiába ment át. Szerintem ma már az sem meglepő, ha egy 2-3 éves kisgyerek egy margarin vagy mosópor reklámból tudja meg, hogy Karácsonykor az emberek „szeretik” egymást. Egész évben alig látni hasonló célzatú reklámokat. Puszta logikával és tárgyilagossággal ebből mi következik? Szóval máskor nem szeretjük, és ne is szeressük egymást? Máskor ne figyeljünk oda egymásra? Ne próbáljunk örömet okozni, akár ajándékkal (pl. bon-bon, csokoládé, stb. lásd reklámok) Ha egyszer csak közénk csöppenne egy lény, akinek a mi világunk teljesen idegen, nem tudom, milyen következtetést tudna levonni rólunk, ha mondjuk csak a „mindennapi” életünket látná kívülről…(Megjegyzem: azért hozom fel a reklámokat, mert az ún. „mindennapi” életben mindenhová „betették a lábukat”. Akár azt is mondhatnánk, hogy az ember valószínűleg a születésétől a haláláig folyamatosan reklámokkal van bombázva. Kérem, itt új fogalmak születnek: reklám-szeretet, reklám-ember, reklám-ünnep) De mit is lehet erre mondani, aki eddig úgy gondolta (vagy legalábbis úgy hitte), hogy nem fontos neki az igaz szeretet, annak a mai világban már nincs is sok esélye a feleszmélésre. SZERETET=FELESZMÉLÉS”

„ A mai gyerekek többsége csak annyit tud az ünnepekről, hogy kapnak ajándékot, meg jót esznek, vagy feldíszítenek egy fenyőfát. Legtöbben ebben látják a Karácsony értelmét. Pedig egyáltalán nem erről szól. A Karácsony a szeretet ünnepe, ekkor együtt van a család és örülnek annak, hogy együtt lehetnek. Nem ajándékot várnak egymástól. Számomra már az is nagy boldogság lenne, ha Karácsonykor a távol élő barátaimat akár csak egy napra is, de újra láthatnám. Együtt beszélgetnénk az elmúlt idők szép emlékeiről. Szóval a szeretetről és a családról szól, de sajnos a mai világban ezt nagyon sok ember elfelejtette. Felszínessé váltak az ünnepeink. Régen az emberek tudták mi az, hogy szeretet, tisztelték az ünnepeket. Oh, ma sajnos ennek az ellenkezője a jellemző. A legtöbb ember önző, és az ünnepeket megpróbálja saját hasznára fordítani. Így a mai világban az ünnepek eredeti jelentése, és misztikus mondanivalója elvész. Szerintem a mai világban ez a sajnálatos helyzet áll fenn. Remélem ez meg fog változni.”

„Az igazi ünnephez, és az egész életünkhöz az kell, hogy szeretni tudjuk egymást, mert hiába jön össze az egész család, ha csak rideg ajándékozásból, vacsorából és egymást untató beszélgetésből áll az egész ünnep. Kell, hogy legyen közöttünk „kohézió”: és ez a szeretet. Emlékszem, amikor kisebb voltam, az ajándékozást tartottam fontosabbnak – mint minden kisgyerek – előre vártam… most csak azt várom, hogy azokkal ünnepelhessek, akiket szeretek, mert az ajándékaimmal is ezt fejezem ki.”

„Sokan tökéletesen félreértik a szeretet fogalmát: először mindenkinek a szerelem jut az eszébe, és pl. egy fiú-lány baráti kapcsolatnál ez elég kínos. Pont azért látják így az emberek, mert mintha valami kismanó irigyen súgná a fülükbe: biztosan „járnak”, vagy valami hasonló hülyeséget, mert nem hiszik el, hogy a szeretet mennyivel többet jelent annál az unalmas pletykálkodásnál, hogy ki-kivel jár. Kevesen értik a szeretet titkát. Van még olyan ember a Földön, aki megérti ezt!? Bizonyára csak nekem nincs olyan mákom, hogy találkozzak vele. Lassan könyvet írhatnék az emberek „blődségéről”. És a barátság? Na az is egy szép dolog, ma már az is olyan, mint az érdekházasság, pozíciókért való küzdelem! Hajrá kétszínűek!”

„A karácsony már időtlen idők óta a szeretet ünnepe, a boldogság, a meghittség napja. Mindenkit örömmel tölt el, boldoggá tesz. A készülődés, ajándék vásárlás izgalma csodálatos. Ezen az ünnepen mégis a szereteten van a fő hangsúly, azokon a meghitt pillanatokon, melyeket szeretteinkkel együtt töltünk. Maga a várakozás is jó érzést vált ki az emberből, a készülődés, a koszorú készítése. Szép a Karácsony, csak mindenkinek hinni kell benne, és úgy kell alakítanunk, hogy élvezzük minden pillanatát.”

meg volt idei év útolsó foglakozása bent

Sikerült a téli szünet előtt meg beszélni dolgokat van az alapítványuknak élő beszélgetős

oldala egyközösségi portálon ahol minden buliról vagy egyéb alkalmakról előre meg tudjuk

most is így működik az világ háló összeköt minket mindenről tudunk most úgy működik

hogy meg beszéljük dolgokat mikor legyen karácsonyi szilveszteri buli múlt pénteken még nem

volt lefixálva időpont hét elejére ezen hétfőn amikor neki kezdtek foglalkozásnak meg

beszélték le tisztázták mikor lesz bent karácsonyi szilveszteri buli bent idő pont december29én

lesz délután 4órakor ez egy olyan időpont pont egy hétköznapra esik ezek meg nem igazán jó

embereknek legtöbben dolgoznak biztos de aki szeretne eljönni szeretettel várja alapítvány

ere ünnepségre mindenkit Turán Tabán út 44be ott karácsonyi szilveszteri buli lesz elmondom

én úgy értesültem hogy hallatom egyik ifjonc mondja nekem úton hogy buli lesz én eről

nem tudtam most tudtam meg .de úgy néz-ki erre ünnepségre se tudok eleme-ni sok segiteni

dolgaim itthon .ezzen hét hétfőn volt utolsó foglalkozás az alapítványba nálunk utána

elkezdődik téli szünet náluk is legközelebb i foglalkozás január 2án lesz én szerintem valami

változna foglalkozás kezdésről előre jelzem téli szünetek alatt magamról meg gondolataimról

olvashatnak itt minden nap érdemes velem tartani itt még buliról befog-számolni milyen volt

ünnepek alatt meg írom milyen buli bent .ezen hétfőn utolsó foglalkozáson idei évbe elő

készültek karácsonyi bulira .jelen voltak: Bagó Zoli, Szilâgyi Erzsèbet, Kovàcs Ferenc, Medveczki Làszló, Medveczki Zsanett, Gerhât Lenke, Orosz Tamás, Horváth Zoltán, Sára Edina. Ma nagy készülődés volt, mert vártuk a betlehemeseket! A tabán úti iskolából Kollár Márti néni 3-os osztálya látogatott el hozzánk, idén első alkalommal. Átrendeztük a termet, és finomságokkal, mézeskaláccsal, szaloncukorral, üdítővel vártuk a vendégeket. Eljött Julika is és Dénes bácsi is a vendégünk volt. Nagyon szép volt a turai betlehemes! Márti néni citerával kísérte a közösen elénekelt dalokat. Mi is énekeltünk viszonzásul, és Tomi is citerázott. Miután elbúcsúztunk a vendégektől, megebédeltünk. Zöldség leves készült! Dénes bácsitól kaptunk egy saját készítésű karácsonyfatartót, ami szánkó alakú! Beleállítottuk a fát, és rendben hagytunk mindent, készülve a következő ünnepünkre. dec. 29.-lesz bulim bent készültek képek naagyon jó

sikerült betlehemes játék bent a iskolából jött egy pedagógus akit még magam ismerek ő csoportjával

adta elő betlehemes játékot az alapítványukba ..ezen héten hétfői foglalkozást pedagógus Judit, Mancika

néni tartották a foglalkozást ifjoncoknak ez volt idei év utolsó foglalkozás legközelebb január2lesz

elvileg foglalkozás bent meg tudom változni fog valami foglalkozás kezdésről előre jeleni fogom téli

szűntekbe magamról m eg gondolataimról olvashatnak minden nap it várom önnéket . 

nagy öröm volt bent

Vissza tért minden rendes kerék vágásba a foglalkoztatás ügybe le telt az 2hét ami

pedagógus Juditnak meg volt írva amit orvos kért tőle most már jól-van én azért

amíg ő pihent előírtak neki én azért párszor meg beszéltük benti dolgokat azt is hogy

van meg mondta hogy meg próbál majd eljönni mikulás bulira neki közbe jött valami

és nem tudott akkor részt venni azon mikulás bulin ,de bulin már tervbe vették hogy

lesz karácsonyi szilveszteri buli egybe ezt még régen én ötletem volt most hogy hozódtunk

idő pontokkal így az mellet maradtunk ők gondolják bulit közösen akkor lesznek bulik

így döntöttek bentiek bent azóta van ez így valamennyire jobb is . .meg beszéltük pedagógus

Judit hogy lesz karácsonyi szilveszteri bent ez csak akkor még egy 2hétel szó beszéd volt

vártuk hogy vissza jöjjön és akkor meg tudják beszélni dolgokat . És múlt pénteken

december19én vissza tért pedagógus Judit és nagy örömmel várták őt nagyon onnantól

már nincsen helyettesítések bent készültek karácsonyi ünnepségre de még akkor csak

készültek karácsonyi díszekkel fel díszítettük termet ki színeztük karácsonyi motivációt

amivel termüket díszítettük fel karácsonyi hangulatra még múlt pénteken amikor pedagógus

Judit visza tért közénk foglalkozást tartani még nem beszélték meg dolgokat de pár

nap múlva meg beszélik mikor lesz karácsonyi szilveszteri buli bent ahogy meg tudom

időbe jelezni fogom maguknak múlt pénteken még köztünk volt Julika néni és segített

foglalkoztatásba múlt pénteki foglalkoztatást már pedagógus Judit ,Julika és Mancika néni

tartották foglalkozást ifjoncoknak .

2016. december 16-án pénteken jelen voltak: Bagó Zoli, Szilâgyi Erzsèbet, Kovàcs Ferenc, Medveczki Làszló, Medveczki Zsanett, Gerhât Lenke, Orosz Tamás, Horváth Zoltán. Ma itt volt Julika is.Segített mindenben. Tovább dekoráltuk a termet, a kiszínezett karácsonyi motívumokkal takartuk el a falon lévő hibákat. Karácsonyi dalokat pr

énekeltünk. Tomi citerázott. Varrtunk Tamásnak egy furulyatartót, és egy Betlehemes ajtódíszt filcből.

Melegszendvicset készítettünk közösen.

a fegyelem milyen fontos

Ép egy beszélgetésen voltam amikor egy nagyon fontos dologiról beszélgetünk mint felnőttek.

öltek a asztal körül mert épen egy helyen voltunk ahol meg vendégeltek minket téma kör .

beszélgetésnél első dolog ami igen csak mindenkit igazán érint ha olyan közökbe van .

ifjonca ez legyen viselkedés ott azon helyen nevelési dologok ami igen csak merülnek.

gondok úgy hallatom hiába mondjuk erősnek tűnik valaki mondjuk aki felnőtt de élen.

van mondjuk de biztos van olyan Valika mondjuk fiatal és erősnek bátornak tartja magát.

játssza mondjuk ő kis király mindenütt lenézi dolgokat és nem veszi észre magába ő.

őt akarja nagynak tartani de baj itt az itt olyan ember van háttérbe akit mondjuk nem .

..

akarna tisztelni az van fejébe csinálja amit gondol finoman kifejezem magam azt.

csinál amit ő szeretne és kigondol az agya azon fontos helyen lehet tanulnak emberek .

de ő meg mutatja ő az nagy ember de jö n hír másik ember felé ahova való fiatal .

ilyen problémák vannak ott ha úgy mondva aki határozatnak tűnik az illető igen csak.

fegyelmet tud tartani az ember lehet ő azért tanult lehet kis nevelést mástól aki határozat b.

az ügybe és igen csak szerette fegyelmemet aki nem ezt tanulta lehet hogy olyan valaki.

akkor lehet hogy nem bír fegyelmet tartani és lehet egyesesek akik nagy embernek valják.

magukat jönnek bajok amit lehet hogy nem tudja irányítani de meg próbálja nem megy.

felöntet készítik ki hogy meg mutatja az valaki az fiatal mondjuk de ez nagy tévedés mert.

ez ügybe is könnyen fordítva elszülhet aki lehet nem fegyelemet tarnai olyan véletlen máskor .

határozottabb lesz az ember ne engedjék ha valaki fiatal megengedjen mindent azért .

vannak felnőttek irányítsak fit alakot nem el tapsozni ez még ilyen nem igazán hallotam ne.

is engedje meg senki mindig erősnek határozatnak kel leni az embernek .

a gyertya

mit elmondok, még a jobbágyság idején történt. A földesurak sem voltak ám egyformák. Volt, amelyik gondolt a lelke üdvösségével, észben tartotta Isten törvényét és jól bánt az emberekkel, és volt közöttük vérszopó gazember, akinek Isten legyen irgalmas. De senki sem volt rosszabb az olyan úrnál, aki jobbágysorból küzdötte fel magát a hatalomra, aki szolgából lett úr! Ezek csigázták legjobban a népet.
Ilyen intéző került az egyik földesúr birtokára. A parasztok robotban voltak. Föld volt elegendő, és jó zsíros, fekete; víz, legelő, erdő, minden volt bőségesen, jutott az úrnak is meg a parasztoknak is; de akkor az úr odatette intézőnek egy másik uradalomból való cselédjét.
Nagy hatalomra tett szert az intéző és ráült a parasztok nyakára. Családos ember volt – felesége volt, két asszonyleánya s már a régi helyén takaros vagyonkát szerzett, élhette volna világát, s mást is hagyhatott volna élni, de kapzsi volt és a bűn elhatalmasodott a lelkén. Azzal kezdődött, hogy a parasztokat időn túl is robotoltatta. Azután téglagyárat épített, férfit, nőt agyondolgoztatott benne s a téglát eladta. Felmentek a parasztok Moszkvába a földesúrhoz panaszra, de dolgukvégezetlen tértek haza: az úr nem váltotta le az intézőt, elküldte a parasztokat. Az intéző megtudta, hogy a parasztok panaszra mentek, s bosszúból csak annál jobban sanyargatta őket. Akadtak a parasztok közt is megbízhatatlanok, azok aztán följelentgették az intézőnél a társaikat, de még egymás ellen is áskálódtak. Egyre jobban elkeseredett a nép, egyre ádázabbul tombolt az intéző. Egyre jobban elmérgesedett a helyzet, a végén már odáig jutottak, hogy félt a nép az intézőtől, mint a dühöngő fenevadtól. Ha végigment a falun, futott előle mindenki, mint a farkas elől, mindenki bújt, ahová tudott, nehogy a szeme elé kerüljön. Látta ezt az intéző és még jobban dühöngött, amiért félnek tőle. Veréssel, munkával sanyargatta a népet, sokat szenvedtek tőle a parasztok.
Megtörtént néhol, hogy az effajta gazokat eltették láb alól. Egyre többet emlegették a parasztok az ilyen eseteket. Összejöttek valahol titkos helyen s a bátrabbja nyíltan kimondta:
– Meddig tűrjük még ennek a bitangnak a garázdálkodását? Fogjunk össze; az ilyet agyonverni nem vétek.
Egyszer húsvét előtt kimentek a parasztok az erdőre; az intéző meghagyta, hogy ritkítsák ki az urasági erdőt. Ebédidőn összejöttek, megint összedugták a fejüket.
– Nem is élet ez már! – mondották. – Halálra csigáz minket ez a szörnyeteg. Agyondolgoztat, se nappalunk, se éjjelünk, még az asszonyoknak sincs egy szusszanatnyi idejük. És mihelyt valami nincsen ínyére, deresre húzat. Szemjon belehalt az ütlegekbe. Anyiszimot a kalodában kínozta halálra. Mire várunk? Ha kijön ide este és megint rákezdi, rántsuk le a lóról, aztán elő a fejszét és egy csapásra el van intézve. Ássuk el, mint a kutyát, s azzal vége. Csak egy a kikötés: tartsunk ki egymás mellett, egyik se árulja be a másikat!
Vaszilij Minajev volt az, aki így beszélt. Mindenkinél több oka volt, hogy haragudjék az intézőre. Minden héten megbotozta, és a feleségét is elszerette, odavette a házába szakácsnőnek.
Így folyt a szó a parasztok között. Estére kijött az intéző lóháton, s nyomban szidni kezdte az embereket, hogy nem úgy vágják az erdőt, amint kell. Felfedezett a farakásban egy fiatal hársfát.
– Nem megmondtam – ordította –, hogy hársat nem szabad kivágni? Ki vágta ki? Mondjátok meg, máskülönben valamennyit elverem!
Kutatni kezdte, kinek a sorában van a hárs. A gyanú Szidorra terelődött. Az intéző úgy elverte Szidort, hogy csupa vér lett az arca. Vaszilijon is végigvágott a korbácsával, amiért kicsi a rakás. Azzal hazament.
Este megint összeültek a parasztok, megint Vaszilij vitte a szót:
– Micsoda népség! Nem is emberek vagytok ti, hanem verebek. „Összefogunk, összefogunk…” aztán mikor itt az ideje, akkor hess! az eresz alá. Így volt, amikor a verebek összefogtak a héja ellen: „Nem áruljuk el egymást, összetartunk mind egy szálig!” S mikor jött a héja, elbújtak mind a csalán közé. Így aztán a héja lecsapott arra, amelyik éppen kellett neki, elvitte. Mikor elrepült, előbújtak a verebek: „Csivit, csivit!” Számbaveszik egymást: eggyel kevesebben vannak. „Ki hiányzik? Ványka. Eh, úgy kell neki! Magára vessen.” Ilyenek vagytok ti is. Ha összefogunk, hát fogjunk össze! Mikor nekiesett Szidornak, akkor kellett volna leszedni a lóról, végezni vele. Ti meg: „Összefogunk, összefogunk, el nem áruljuk egymást!” – s mikor jön a héja, bújtok a bokorba.
Egyre sűrűbben emlegették az intéző halálát, míglen aztán istenigazából elhatározták, hogy elteszik láb alól. Nagypénteken kihirdette az intéző a parasztoknak, úgy készüljenek, hogy húsvét szent ünnepén zab alá szántanak, robotba. Felháborodtak ezen a parasztok, nagypénteken este összejöttek Vaszilij hátsó udvarán s megint összedugták a fejüket.
– Ha már ilyen istentelenségre vetemedik – mondták –, és így akar velünk elbánni, akkor csakugyan el kell tenni láb alól. Ha pusztulni kell, pusztuljunk együtt.
Eljött közéjük Pjotr Mihejev is. Ez a Pjotr Mihejev békés természetű volt, és máskor nem vett részt a parasztok tanácskozásában.
Most eljött, végighallgatta őket s azután így szólt:
– Nagy bűnre szántátok magatokat, testvéreim. Nagy szó ám egy élő lelket elveszejteni. A máséval nem törődni könnyű… de hát a ti lelketek üdvösségével hogy álltok? Az az ember rosszul cselekszik, rossz vége lesz. Tűrni kell, testvéreim.

szeret győzni fog

alán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves az arca, elűzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk.

. szeretet nem változtatja meg a világot, de elviselhetőbbé teszi, rosszul mondom: kevésbé elviselhetetlenné. n nem tartozom semmivel annak, aki engem szeret. A szeretetnek nincs ára, azt nem kell visszaadni, azt tovább kell adni. . Kisgyermek koromban nem értettem, miért csak az emberekért kell imádkoznom. Miután édesanyám lefekvés előtt megpuszilt, magamban kiegészítettem az esti imát egy általam kiötölt fohásszal valamennyi élőlényért.
. Sohasem veszíthetjük el, amiben egyszer örömünket leltük. Mindazok, akiket mélyen szeretünk, részünkké

A szeretet legyen egy kis tokban egy kicsi ékszer. Ne két tonna aranyat öntsenek rám, mert az agyonnyom.
Szeretni mindig is mámorítóbb érzés, mint szeretve lenni. Hát még mennyivel biztonságosabb.
Sohasem vagyunk olyan védtelenek a szenvedéssel szemben, mint amikor szeretünk valakit, sosem vagyunk olyan gyámoltalanul boldogtalanok, mint mikor elvesztettük szeretetünk tárgyát vagy az ő szeretetét.
Emberek között, akik valaha szerették egymást, nincs és nem is lehet soha igazi harag. Lehet düh, bosszúvágy; de harag, az a szívós, számító, váró harag… nem, ez lehetetlen.
A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben
A szeretetet mindig el kell fogadni, ha felajánlják, és mindig adni kell belőle, ha szükség van rá. Talán soha nem kapsz második esélyt egyikre sem. Azt is tudom, hogy csak azután ismered meg a szerelmet teljes szépségében, miután egyszer már összetört a szíved.
Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelmeztetsz, figyelmeztess szeretetből. Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből. Ágosto
. Csak a másokért élt élet érdemes arra, hogy leéljük.

Ha nem érzel magadban szeretetet embertársaid iránt, akkor ülj csendesen, foglalkozzál a magad dolgával, amivel akarsz, csak az emberekkel ne
Szeretet. Egy szó, amit a gyűlölködők lemosolyognak, egy szó, amit az álszentek szólamszerűen lejárattak, egy szó, amit a gőgösek kisajátítanak, egy szó, melyet a romantikusok összetévesztenek a szirupos érzelgősséggel, egy szó, amelyet a kényelmesek igyekeznek visszaszorítani a vérségi kapcsolatokba. Egy szó, amit magánketrecünkbe zártunk, s csak ünntájt eresztjük néhány órára szabadon. Egy fogalom, amelyről azt hisszük, tudjuk, mit jelent; pedig még csak a felszínét ismerjük egy mélyebb jelentésnek.
. Megérezzük, ha valaki szeret bennünket. Az érzés mindenen áthatol, és bejárja a végtelenséget.
. Minden hely templom, ahol szeretet van.

lelkileg újá kel születni

Érkezik hamarosan érkezik Urunk Jézus születése igen csak nekünk lelkileg újjá kéne,

születnünk nagyon alkalmas idő bűn bánt ideje Szent gyónás segít nekünk újjá születnünk,

meg bánjuk amit vétetünk életbe Urunk Jézus értünk kereszten meg hallt szeretetből ő ,

fogja nekünk meg bocsátani amit elkövetünk ellene ,nagyon fontos hogy ember lelke,

így karácsony előtt újjá születnünk ez alkalmas idő ember csendbe van elmélyül gondalattiba,

mit is képen másképp csinálni életbe ha valaki mondjunk szerettel közeledik feléd ,de ne ,

olyan legyen felfogásunk ő valamivel meg bántott így nem igazán akarok vele tárgyalni,

alkalmas idő így karácsony előtt pár nappal le tegyük ezt meg bántást félre rakjuk és,

neki is meg bocsátunk lelkünk akkor újra fog születni csak nekünk az dolog minden ,

fájdalmat ami ért eddig meg bánjuk és lelkünk újjá fog születni abba emberbe .de ,

nem úgy kel hozzá állni hogy valaki szeretettel közeledik másikhoz de nem úgy mint,

világba folyik pár helyen elküldöm a ara helyre ,mert én őt nem igazán szeretem ,alkalmas,

idő karácsony ellőt félre tegyük ezt dolgokat béke és szeretettel közeledjünk az ember,

társunk felé .olyan mai világba elnyomja média agyakat butasággal mondjuk nekünk kel ,

lelkileg újjá születni rá ébredni másik ember társam igen is szeretettel közeledik felénk,

de mi csak néha később kapcsolunk ő is szeret ,de így kel fel fognunk ő is szerelttel,

van irántunk .de alkalmasa idő ez is csendet teremtsünk magunk körül rá fogunk,

jönni dolgokra csak újjá kel, születni ,lelkünknek csend nagyon fontos újá szülessünk lelkünk.,

Ha valakit mondjuk meg lepjük valamivel mert én őt szeretem azért adom neki de így is,

kel fel fognunk .de amikor adunk valamit ne vágjunk más képet hozzá ha nem szerettel,

adjunk mindig minden kinek ajándékot így lesz szertett országba .

eljövetel

Ez a mai vasárnap rávilágít a mi Urunk jövetelének az egyes kis lépéseire is.

Az első olvasmány összefogja az egész üdvözítő munkát. Akinek eredete visszamegy időtlen időkre, öröktől fogva születik, az jön. Megszületik a gyermek, akire várunk.

S akkor teljesíti hivatását az Úr erejével és vezeti népét mint pásztor. És betölti a földet a dicsőségével, meghozza nekünk a békességet. Összefoglalja az egész üdvözítő munkát.

De ez a röviden összefoglalt üdvözítő munkája Istennek mérhetetlen nagy munka. Mérhetetlen nagy feladat. A semmiből: embert teremteni. Nem csak egyet, hanem egész emberiséget, milliárdokat. Ennek az emberiségnek helyet, földet, talán csillagvilágokat.

És minden egyes embert részesíteni az örök isteni életben – kiindulva Istentől. Elérni a legparányibb végső kis mozzanatokig. És visszavezetni a földet boldogan, teljesen, eltöltve Isteni szeretettel és élettel, visszafogadni az isteni örök életbe. Az üdvözítésnek ez a munkája.

A másik két olvasmány rávilágít ennek a teljesítésére. Ahogy a világba lép az örök ige, Isten. Annak az előkészítése. És ez mind egy-egy lépés.

És mennyi lépést tett meg értünk! És milyen drága volt az első lépés – Mária lényén keresztül! És milyen lépéseket tett az Úr Jézus lépéseivel együtt Mária. Egészen addig, ameddig itt az evangélium szerint elérkezett Máriával együtt az örök ige Erzsébethez. Az Erzsébet méhében rejtőző magzathoz. Hogy az fölujjongott. Akihez elérkezik, az ujjong. Mária is: Magasztalja lelkem az Urat!

Ez a mi vágyunk is. Hogy elérkezzen hozzánk. De mi is úgy vagyunk, mint Mária: már elérkezett. Már tudjuk, hogy együtt vagyunk vele. Ismerjük, befogadtuk. Minden gyarlóságunk ellenére már együtt haladunk az örök Igével. Most már mi is, mint Mária, hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a mi segítségünkkel tehet lépéseket tovább másokhoz is.

Kicsi lépések ezek. Itt van ennek a mai napnak, az írásokon keresztül a szépsége. Hogy az örök, végtelen, befoghatatlan Isten egészen az apró lépésekig érkezik el. Megteszi ezeket a lépéseket. És a picibe, a meghatározottba, a körülhatároltba, a látszólag egészen jelentéktelen dologba is belép, bejön.

És mennyi különböző helyzetet találhat, mennyi különböző embert! Kicsiket, akiket be kell fogadni valakinek. Milyen kockázatos, nehéz lépéseket tesz ott néha! Sokszor már ott elutasítják. A gyermekeknél: megtanítani azt a gyermeket az evangéliumra. Milyen ellenkezésbe ütközik ez a lépés is! Sokszor államok, egész törvényhozásokkal tiltakoznak ellene. Kiiktatják az iskolarendszerből, hogy ne is halljanak róla.

Aztán az ifjúsághoz. Azt is el akarják bódítani, kábítani mindenféle ürüggyel, hogy inkább a szenvedélyek útján menjenek. Inkább pusztuljanak el, csak Jézus Krisztus ne érkezzen el hozzájuk. Micsoda nehéz munkája van Istennek!

A felnőttek is legyenek lekötve reggeltől estig. Dolgozzanak-dolgozzanak,

lehet olyan mondattal fájdalmat okozunk

Hány embernek van olyan dolog ami úgy mondva fáj neki valami mert épen lehet ,

olyat szól amit épen neki nem jó, est így lehet úgy gondolja az ember nem akar ,

beszélgetni másikkal de ez úgy mondva nem szép dolog ha véletlen be szól valamit,

és azzal lehet meg bántom másikat azzal mondattal ami úgy mondva ki csúszott száján,

valami számon de ilyenkor úgy mondva valami ki ejtem számon valamit mondjuk egy,

olyat mit tudja azt ember mi van ott lehet ő tudja pontosan mi is van ott .meg az,

se szép véletlen ki ejtek valamit számon és nem gondolta végig ami ki ejtem számon,

de meg kel neki bocsátani neki lehet hogy neked épen nem est jól az mondat ami tőle,

elhangzott tőle olyat mond mondjuk olyat mond neked lehet érzékenyebb lelked és,

azért bántott meg téged de nem úgy kel csinálni mint egyesek csinálják mondjuk be ,

mond valamit de ezt nem gondolta végig dolgokat amit épen ki ejtet száján ,de ez,

akkor veszi észre épen másik illető hogy nem igazán akar velem beszélgetni másik,

emberel de gondolkozik ő mondott valamit előbb ami lehet ő nem úgy érzi azt,

hogy meg bántotta de amikor már olyan hangulat mondjuk nincsen 2ember közt ,

olyan kommunikáció ami azon helyen meg kéne leni mondja lehet neki én nem,

igazán tárgyalok veled meg bántottál és gondolkozik mind is mondott és rá döbben,

ő azzal fájdalmamat okozott másiknak de ne úgy tegyünk mit ovisok tesik hogy én,

nem tárgyalok azzal emberel mert ő engem meg bántott de nem 2hétig nem tárgyalok,

veled addig rögtön meg kel neki bocsátani azzal ami neked nem est jó neked meg bántott,

azzal dologgal .elmondom az igazat épen hallatom egy dolgot mondjuk 2ember ismerkedik,

le állnak beszélgetni és ez meg történt jobban belemegy dolgok látja az betegségbe ,

szenved de nem illik első találkozás után meg szólni őt betegsége után én nem tárgyalok,

ez betegségbe szenved. lehet hogy neki több esze van mint másik égéseges embernek ezért nem,

szabad ítélkezni olyan meg hallja őt is meg bántottam ugyanúgy meg kel bocsátani ,

ami neked vagy másaiknak nem jó est neki is meg kel bocsátani ,ítélkezés másikról ,

az se szép ő szempontjából meg kel bocsátani .

vége helyezéseknek héten

Nálunk a foglakoztatóba 2hete helyetásék folynak így pár dolog nincsenek meg beszélve ,

ép az egyik napon tárgyaltam meg a pedagógus Judittal aki pár hétig orvosi elő írást ,

tartottba hogy pihent elvileg héten vissza áll minden kerék vágásba ép tárgyalták ünnepségen,
,
az elnök asszony meg egyik hivatalos ember beszélték lesz valami egy vonat ami,

angyal vonatnak híják de ere hivatalos az alapítvány de hogy mikor indul a héten fognak ,

eldőlni dolgok meg héten csütörtökön lesz az mű v házba vásár lesz amivel támogatják,

az alapítvány munkáját amit összes alapítvány tagok és ifjoncok köszönik segítik a vásárlással,

alapítvány munkáját hogy nincsen még mindig le tisztázva mikor lesz karácsonyi és
,
szilveszteri buli az alapítványba ha minden igaz hét vége fele pénteken már vissza ,

áll pedagógus Judit a foglakozást tartani így majd megtudják beszélni hogy mikor,

lesz buli hírek szerint jól van pedagógus Judit vissza áll, hétvége fele foglakozást,

tartani és akkor majd meg tudják beszélni hogy mikor legyen karácsonyi szilveszteri ,

buli az alapítványba .héten hétfőn még helyettesítő tartotta foglakozást Julika és Mancika,

néni tartották foglakozást ifjoncoknak Bagó Zoli színezet ,Lenke kirakózót ,tomi,

citerázott ,Erzsike kötött ,Zoli ,Tamás beszélgettek .konyhába Mancika néninek,

Zsanett segített tepsis krumpli elkészítésében ami nagyon finomra sikerült,
,
el is fogyott összes el mosogatunk rendet raktunk ,héten szerdai foglakozás ,

el mard mert készültek a csütörtöki vásárra amivel aki vásárol; ott műv házba,

segítik az alapítvány munkáját amit az alapítványból mindenki köszöni segítik,

munkánkat .héten hétfői foglakozást Julika Mancika néni tartották foglakozást ,

ifjoncoknak délbe mentünk haza

60 dkg burgonya
3 közepes fej vöröshagyma
3 dkg vaj (olvadt)
10 dkg füstölt sajt (reszelt)
1 dl habtejszín
só ízlés szerint
bors ízlés szerint (frissen őrölt)
1 csipet szerecsendió

 burgonyát és a hagymát megpucoljuk, majd vékonyan felkarikázzuk.
1. Kikenünk vajjal egy sütőtálat.
2. A burgonya- és hagymakarikák felét egymásra csúsztatva, váltakozva lerakjuk a tálba, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk szerecsendióval és a reszelt sajt felével.
3. Előmelegítjük a sütőt.
4. Megöntözzük az olvadt vajjal.
5. Befedjük a maradék burgonya- és hagymakarikákkal, sózzuk, borsozzuk, meglocsoljuk a tejszínnel és megszórjuk a maradék reszelt sajttal.

buli utáni pakolás

Nagyon jó sikerült mikulás buli múlt szerdán amikor mikulás segédje úgy köszönttel.

az alapítványtól jövőre találkozunk ugye mikulás segédje ,meg mikulás úgy köszönettel ,

az ünnepségek után jövőre talározunk itt ezen helyen és ugye minden gyerek ugyanúgy várja ,

jövőre mikulást így illik elköszöni mikulástól így volt nálunk is .meg történt de hogy ,

lezajlott ünnepség mikulási ép már tervekbe vették hogy legyen egy karácsonyi ,és szilveszteri,

buli az alapítványba ,de közel egy éve már úgy zajlik bulik közösen meg szervezik ,

pedagógussal hogy legyen és meg beszéljük dolgokat hogy legyen mikor legyen hogy,

legyen buli én egy éve se tudtam elmenni dolgaim voltak most is így lesz idén is elvileg,

,

de amikor bent jártam mikulás bulin csak tervbe vették hogy lesz karácsonyi ,és,

szilveszteri buli egybe mint régen nálam volt azért nem sikerült döntést-hozni hogy még,

a foglalkozásokon helyettesítés folyik de remélem mi előbb meg gyógyul pedagógus,

Judit és letelik 2hét ami december2tól indult és elvileg hamarosan vissza áll minden ,

rendes kerék vágásba térünk onnantól majd ki tudjuk tűzni idő pontot mikor legyen ,

karácsonyi szilveszteri buli az alapítványba. Nagy buli tán ami múlt szerdán volt múlt,

pénteki foglalkozást úgy kelet kezdeni mindent vissza kelet pakolni foglalkoztatotti terembe,

pattogat készen álljanak foglalkozásra ,régen úgy volt picit meg leptem őket,

előtte nap vissza pakoltam foglalkozásra de most így működik ők pakolnak vissza buli után.,

Meg beszéltük múlt pénteki foglalkozáson hogy milyen jó sikerült mikulás ünnepség,

vissza pakoltunk asztalokat ,Bagó Zoli színezet ,Tomi citerázott és énekeltünk teáztunk,

Horváth Zoli ,és Lackó ,Erzsike segítettek Mancika néninek elkészíteni krumpli főzeléket,

,

ami nagyon finomra sikerült el is fogyott összes elmosogatunk rendet raktunk ,múlt ,

pénteken december 9én 10órakor elindultunk tanórára műv házba délbe mentünk haza ,

múlt pénteki foglalkozást Julika néni és Mancika néni tartoták foglalkozást ifjoncoknak ,

Hozzávalók:

 • 1 kg krumpli
 • fél hagyma (elhagyható)
 • pirospaprika (elhagyható)
 • bors
 • babérlevél
 • majoránna
 • ecet
 • liszt
 • 2 dl tejföl

Elkészítés: A hagymát kevés olajon megdinszteljük, majd lehúzzuk a tűzről, belekeverjük a pirospaprikát (1-2 mokkáskanál ízlés szerint). Hozzáadjuk a kockárva vagy nagyobb hasábokra vágott krumplit, és felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. Visszatesszük a tűzre, és hozzáadjuk a babérleveleket is (3-5 db). Sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a majorannát (0,5-1 mokkáskanál). Amíg a krumpli fő, elkészítjük a habarást: 2 dl tejfölben elkeverünk 1 kanál lisztet csomómentesen.

Amikor a krumpli már majdnem megfőtt, a levéből a habaráshoz teszünk egy keveset, összekeverjük, majd a tűzről levett krumplihoz adjuk, az ételt közben folyamatosan kevergetve. Még néhány percig főzzük.

a fejlet világ

chapman_netfuggo_gy_honlap

 

Fejelt világról nem igazán volt gondolat emberek egy-része ha elkezdenek ismerkedni

mai világba akkor olyan kütyü segít nekünk barátokat vagy épen társat akarunk

keresni életünkbe jó bele megyünk igazán bele mélyülőnk nagy kutásba mondjuk

olyan emberbe bukkan életünkbe van elvárása mondjuk ő is szeretne boldog leni

életbe azért keresi magának boldogságot másik emberbe de ne olyan legyen

hogy mondjuk valakit meg látunk egy helyen világba ahol elolvasom adait anyira

bele merünk a ismerkedésbe ott mindjárt gyorsan lényegre térünk olyan téren

kel meg ismerni mondjuk az komoly kapcsolat annyira messengerezünk ott amikor

igen rá tértünk lényegekre ő nem mondta el de olyan dolgot magáról mondjuk ő

foglat életbe de nem olyan kapcsolata van másikkal azért keresi nagy őt az életbe

de ilyennek nem személyes ismerkedésbe valahol olvastam beszéltem vele rögtön

fölig szerelmes lettem belé ez plátói szeremnek hívják hány ilyen bele szeretem de

meg történt olyan amire az ember nem számítót mondjuk annyira beszélgetünk

hogy ő nem mondott el valamit de idő után minden fény derül lehet annak van

valakije és csak barátot kereset magának ilyen célba boldog legyen mert valahol

meg látom adat lapját szimpatikusnak találom de belemerünk dolgokba nagyon ott

lehet igen csak veszélynek álok elő nagy ismerkedésbe ott azon helyen .mai szerkezetek

ahol emberek ismerkednek lehet szomszéd lányba lett fölig szerelmes és mondjuk más

van feltéve adat lapjára és csak beszélgetek dolgokról egyszer úgy hozza sors találkozunk

hány olyan fial van életbe nem birok társ-nélkül élni kutatom boldogságot adat lapokat

böngészem virtuális dolgok folyamodok nem tudunk nélküle élni lehet keresem boldogságot

lehet szomszéddal beszélgetek bele lett fölig szerelmes .

digitális nemzedék szülei komoly kihívás előtt állnak: a gyerekek egyre több időt töltenek a képernyők előtt. A szerzők kutatási eredményeken és gyakorlati példákon keresztül mutatják be, mi mindent tehetnek a szülők azért, hogy a technológia ne szétzilálja, hanem inkább összehozza a családot. Könyvükből megtudhatjuk
– mennyi képernyőidő számít túl soknak, és hogyan szabhatunk reális időkorlátokat
– miként taníthatjuk gyermekeinket tudatos képernyőhasználatra
– hogyan helyettesíthetjük a képernyőidőt közös családi időtöltéssel
– hogyan segíthetünk gyermekeinknek a társas készségek elsajátításában
– szülőként milyen mintát adunk saját képernyőhasználatunkkal.

Képzeld, a kétéves kislányom ügyesebben kezeli az okostelómat, mint én, az 5 éves örökmozgó fiam pedig végre csendesen ül órákig a számítógép előtt”– újságolja egyik ismerősöm. Felmérések szerint is a gyerekek egyre korábban kezdik el használni a netet, és egyre több időt töltenek a világhálón lógva. Miközben lemondanak a mozgásról, a sportról, a játékról, az […]

készülődés ünnepségre mikúlásira

Utolsó simítások voltak múlt hét hétfőn a foglalkozás keretében mert múlt szerdán délután ,

meg volt tartva mikulásos buli nagyon várták ifjoncok mikor jön el mikulás segédje közénk aki.

néha meg fordul közöttük ott van velük most úgy sikerült össze hozni dolgokat hogy velük,

legyen kicsit mert ő lenne mikulás segédje bent az alapítványba hetek óta nagy készülődés

folyik a mikulás bulira múlt hét hétfőn december 5dikén amikor legtöbb helyen akkor már,

tiszta csípővel várják téllapot hogy mikor is jön el más nap jó;gyerekhez mit is hoz neki ,

alig várják az alapítványba ilyen nagy várakozás és készülődés folyik múlt hétfőn elő,

készültünk egy kicsit ünnepségre sikerült már mikulás ruhát venni .öröklőnk ez-is megvan,

mert aki mikulás segédje akit kinevezett mikulás hogy segédje ő már volt mikulással,

,

az alapítvány volt Mikulással de hogy már nincsen köztünk így annak ember van az ,

alapítvány mikulása az én lenék én kaptam meg képzeled belli staféta volt mikulástól,

hogy bent legyek ott mikulás ezt ki mondta nekem ahhoz tartom lelki ismeretem ahhoz,

irányít ezt még vinnem kel a mikulás meg bízót vele . Bagó Zoli színezet Tomi

befejezte hímzést Edina folytatta írás gyakorlást elő készültek ünnepségre konyhába,

Mancika néni káposztát készíttet Tomi teát főzte múlt hét hétfői december5ei foglalkozást,

Julika néni Mancika néni tartották foglalkozást az ifjoncoknak .úgy alakul hogy december7én,

szerda foglalkozás reggeli elmard délután volt mikulás buli az alapítványba ,ara előbb ,

,

mentek be december7én fél 3kor pakoltak készültek mikulás bulira ami nagyon jó sikerült ,

ahogy olvashatták it volt sok vendég nálunk mikulás bulikor . December5ei foglalkozás után,

délbe mentünk haza

hozzávalók / 4 adag

 • 80 dkg káposzta
 • 8 dl paradicsom ivólé
 • 1 db vöröshagyma
 • 1.5 tk
 • 3 teáskanál cukor
 • 3 púpozott ek finomliszt
 • 1 ek sertészsír (vagy 3 ek napraforgóolaj)
  1. A káposztát külső leveleitől megfosztjuk, laskára vágjuk.
  2. A hagymát felkockázzuk.
  3. A káposztát a hagymával együtt egy kevés vízben feltesszük főni, hozzáöntjük a paradicsomlét, sózzuk, cukrozzuk.
  4. Miután megpuhult a káposzta, berántjuk a főzeléket.
  5. A rántáshoz a lisztet a zsírban zsemleszínűre pirítjuk. Hideg vízzel felengedjük, és szűrőn keresztül a káposztához öntjük.
   1. Folyamatosan kevergetjük, míg besűrűsödik.