első hosszú zarándok útam

Első hosszú útra amire hívtak nagyon jó sikerült előtte egy nappal több olyan emberel

találkoztam aki erre útra mentek mondták ők is nagyon várják ezt zarándoklatot amire

tegnap voltunk Vácszentlászlóról főlve-te busz azokat akik jelentkeztek erre zarándoklaton

olyan 20fő át jőtt busz Turára itt fől szálltak zarándoklatra készülő emberek iit olyan 25fő

de még vártunk 5főt aki egyik a zarándoklat lelki vezetője úgy mondva én azt nagyon

ismertem azt Atyát mert itt volt Turán diakónus nem olyan rég fel szentelték és hitiktató

úr aki Turán van fel kérte lelki atyát vezesse zarándoklat csapatot meg vártunk mindenkit

kicsit késtünk induláskor túráról mindenki épen intézte dolgát együtt volt zarándoklat

csapat aki Turán van Atya együtt voltunk meg áldott minket útra indultunk zarándoklat ez

reggel 7óra után volt ment-közbe meg kellet állni hatvanba mert ott is volt zarándoklatra

induló ember nagyon hosszú útra mentünk olyan 3órás út busszal de első szakaszt

útnak beszélgetünk ment közbe olyan fél 9körül meg álltunk egy benzin kútnál eltudtuk

végezni 0nulás dolgainkat elvégeztük olyan 15perces pihenő volt ez elő van írva hosszú úton

meg kel állni busznak pársor pihenőt tartani ezt meg tartottuk indultunk tovább Máriapócs

felé ment közbe oda imádkoztunk rózsafüzért mondtuk de én kicsit le hajtottam fejem

pihentem imádkoztam meg érkeztünk délelőtt fél 11kor Máriapócsra volt fél óránk tudtunk

otthon martainkra gondolni azoknak vehetünk valamit úgy gondolta az ember eltudtuk

intézni dolgukat 11kor volt kaptunk olyan embert aki végig vezet elmondja ottani dolgokat

van fa templom Máriapócson abba fa templomba van Mária szobor másolta ami régen

környezet is igaz volt több ember látta első Mária kegyszobor könnyezés 1904be volt azon

helyen most ezt szép helyet meg nézni meg néztük fa templomot át mentünk Máriapócsi

bazilikába ami nagyon szép készítem képet arról templomról is fa templomról végig

vezetek bazilikába ottani emberel aki meg bízva ez meg történt le mentünk azzal idegen

vezetővel meg néztük bazilika kriptájába ahol olyan emberek nyugszanak akik tettek valamit

egyházközégért meg néztük meg néztük utána máriapócsi múzeumot ami nagyon szép ezek

minden egy-helyen volt Máriapócsi bazilika körül .1órakor volt ebéd ami nagyon finom volt

meg ettük vissza mentünk most csak mi bazilikába imádkozni lelki atya vezetésével

én fel mentem Máriapócsi szűz anyát köszönteni ami régen könnyezett fél2körül

indultunk Nyírbátori templomot meg néztük ott volt olyan emberek elmondta dolgokat

róla templomról ami közel 500éves évfordulóját ünnepli nagyon szép az templom meg

néztük indultunk tovább nyírcsergén meg álltunk kápolnába lelki vezetünk ismert kántort

eljött velünk Nyírbátor nyírcseregére orgonálni lelki vezetünk ott misét mondott ott abba

kis kápolnába én voltam neki annak lelki atyának ministránsa abba kápolnába részt vetünk

misén indultunk onnan délután 4kor haza felé úton első részébe beszélgetünk tanúságtételt

hallgatunk ami lelki atya olvasott fel nekünk .imádkoztunk meg álltunk ment közbe 20perce

ami elő van írva eltudtuk intézni dolgokat hitoktató aki nagyon ismer szeret viccelni velem

ő képzeltbe van ahol meg álltunk elintézni dolgukat neki van kis ital hely ahol tud ini de

vicc volt de vissza adtam hazaérek gondolni fogok magára iszok mondom egységére .haza

olyan fél 8körül értünk haza nagyon szép csodalatos zarándoklaton voltunk részt ami oda

vizzsa út közel 500kilométr volt mindenki nagyon jó érzete magát.

fa templomott láthatják

Kép11 016

Kép11 026

Kép11 017

Kép11 033

Kép11 116

Kép11 088