a szeret milyen fontos

Ma szeret ünnepét ünnepeljük világon amikor Urunk Jézus értünk emberé lett világon

be kéne fogadunk dolgokat ,és alkalmazkodni kéne meg tudjuk érteni mi is szeret valójában

hány olyan embert van világon vártuk Mi urunk Jézus születését ugye ezt tiszta lékkel illik

be fogadni kel szívünkbe Jézust aki úgy született meg világra 200ével ezelőtt kopogtatót

az ajtókon helyet kéne adni Jézus születéséhez de nem volt hely sehol így rongyos istállóba

született meg ég is földi királya az embereknek hányszor van az emberbe zörgetnek

keresnek valamit be kéne fogadunk egy embert de szívünk igen nem a felé hajlunk nem

akarná be fogadni kicsit világ olyan beteg hogy egyes emberekbe bele-van tápláva

a szertelenség ami nagyon nagy baj világ ki van éhezve szetterre és ezt nekünk karácsonykor

igen is ezt szeret tovább kéne adunk másik ember társunk lássák emberek szeret igen van

világon tovább kéne adunk azt bizonyos szeretet világba nem egészséges -nek kel orvos hanem

betegnek orvos hány olyan ember van szeretetre éhes emberiség ilyenkor karácsonykor

gyakoroljunk egy kicsit szeret tovább adást másik ember társunknak . Én 2011be kezdtem

járni karácsonykor elmegyek meg látogatom időseket otthonba részt vessek ott misén látni

lehet rajtuk ők minket nagyon szeretnek akár milyen beteg az ember lehet hogy karácsonykor

elmegy valaki hozzájuk ember társához aki idős beteg meg érzni azt szeret amit adnak nekünk

akik eljötek hozzájuk meg látogatni lehet várni meg lepetést azt ember meg tudja az

ember menyire szereti azt embert aki meg látogató őt ez igazi nagy szeret világon amit igen

gyakorolni kéne embernek.

A szeretet himnusza.
Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,
Ha szeretet nincs bennem,
Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.

 1. Legyen bár prófétáló tehetségem,
  Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,
  Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
  Ha szeretet nincs bennem,
  Mit sem érek.
 2. Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek
  S vessem oda testem, hogy elégessenek,
  Ha szeretet nincs bennem,
  Mit sem használ nekem.
 3. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
  A szeretet nem féltékeny,
  Nem kérkedik, nem gőgösködik,
 4.  Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
  Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
 5. Nem örül a gonoszságnak,
  De együtt örül az igazsággal.
 6. Mindent eltűr, mindent elhisz,
  Mindent remél, mindent elvisel.
 7. A szeretet soha el nem múlik.
  A prófétálás megszűnik,
  A nyelvek elhallgatnak,
  A tudomány elenyészik.
 8. Tudásunk csak töredékes,
  Töredékes a prófétálásunk is.
 9. Mikor azonban eljön a beteljesedés,
  Ami töredékes, véget ér.
 10. Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek,
  Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy itéltem, mint a gyermek.
  De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait.
 11. Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
  Akkor majd színről-színre.
  Most csak töredékes a tudásom,
  Akkor majd úgy ismerek,
  Ahogy én is ismert vagyok.
 12. Most megmarad a hit, remény, szeretet,
  Ez a három,
  De köztük a legnagyobb a szeretet.