befogadás

A mai ünnep, a Boldogságos Szűz „test szerinti” mennybevitelének ünnepe valahogy kiegészíti ezt a képet az egyházról, a keresztény lelkületről. Gyönyörű formát kap ez a kép, hogy milyen az egyház, és milyennek kell lenni benne minden kereszténynek.

Úgy mutatkozik be a Boldogságos Szűz az egyház tanításában, Isten igéjében ma, mint jel az égen. Minek a jele? Szent János evangélistánál minden jel-szerű az evangéliumban. Jel értelme van a kéznek, a kenyérnek, a forrásnak, a tűznek, és jel értelme van a Boldogságos Szűznek is, Máriának.

ha teheti és segíteni szeretne egy fogyatékkal élő fiatalokon hogy boldog életük legyen

adója 1% kával támogassa

támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

Jel az égen Mária. Minek a jele? Ha jól megfigyeljük, akkor Szent Jánosnál Mária úgy jelenik meg, mint Jézus anyja. A kánai menyegzőre is úgy megy, mint Jézus anyja. Máshonnan megy, mint a tanítványok és Jézus is. Meg van hívva mind a kettő a menyegzőre. Az első tartalma a jelnek, hogy test szerinti, mint az az asszony mondja, „boldog a méh, amely hordozott, boldogok az emlők, melyek tápláltak”. Az első tartalma a jelnek ez, hogy közvetít, testet ad, Jézus Krisztusnak anyja.

De aztán a meglepő, hogy magán a kánai menyegzőn is és utána is már nem anyámnak szólítja, hanem: „asszony”. A kereszt alatt is „asszony”.

S most a titkos jelenések könyvében is nagy jel tűnik fel az égen: egy asszony.

Minek a jele ez az asszony? A Szentírásban az asszonyt Isten segítőnek teremtette a férfi mellé: ketten alkotnak egy embert, ketten egy test. Mély értelme van ennek, mert a férfi: Jézus. A képmás ember, az igazi, a tiszta: „Íme, az ember!”

És az asszony nem Éva, mert ez az a másik asszony, aki nem bizonyult segítőnek a férfi mellett. Aki igazán segítőnek bizonyult, az Mária – a férfi mellett, Jézus mellett. Segítette: először, ahogy maga Jézus mondja, hogy „boldog, aki hitt”, s ahogy Erzsébet is mondja, „boldog vagy, mert hittél”. Segítette Jézust a hitével. Már nem úgy, mint Évának kellett volna segíteni, segítette úgy, hogy ott állt mellette a hitben. Az Úr Jézus azt mondja, nem azért boldog Mária, az ő anyja, mert méhében hordozta és táplálta. Ezt is megtette, ez is boldogság. De sokkal inkább boldog azért, mert hitt az Atya szavának, és megtette.

Így áll Mária Jézus mellett: hisz és megteszi azt, amit mond neki az Atya. Ez a Boldogságos Szűz egész élete. Így áll segítőn Jézus mellett, így asszony a Szentírásban. Hinni tudott, mert tiszta, alázatos, figyelő az Isten felé.

Ahhoz, hogy higgyünk, figyelni kell az Isten szavára, nagyon csöndesen. Nagyon egyszerűnek, tisztának, igaznak kell lenni, mint Mária. És ez a hit Mária számára – hogy befogadta az Isten igéjét, és nem is csak lelkébe, hanem testileg is befogadta – mindent jelentett: készen kellett lennie arra is, hogy megkövezzék, arra is föl kellett készülnie, hogy mi lesz, ha a hitem következménye, Isten igéjének a befogadása az emberek elé lép.

A hit is azt jelentette neki, hogy az egész életét odaadja, és aztán a hit megcselekvése is az egész életét betölti. A legkülönbözőbb szolgálatokkal ott áll Jézus mellett egész a keresztig: ott is asszony.

Ez az asszony a nagy jel: jele az egyháznak. Jele annak a menyasszonynak, akiről szó volt a két vasárnap.

A menyasszony szűz is, az egyház hallgatja Isten igéjét tisztán mint egy szűz, és befogadja érzékenyen Isten igéjét, hiszen az egyház egész értelme az, hogy Jézust befogadja. És a mi életünknek is az az értelme, hogy Jézust befogadjuk.