biztositás

Ez lenne az evangélium hirdetése is, ha ilyen egyszerűek lennénk, mint a pásztorok. Már tele lenne az evangéliummal az egész Föld. Csakhogy mi nem vagyunk ilyen egyszerűek. Az Úristent, a Mennyei Atyát már kezdetben valahogy nem láttunk, nem értettük, nem fogtuk föl, nem azt tettük, amit mondott. Nem örvendeztünk neki. Nem mentünk el mondani, nem tettük, amit hallottunk, nem magasztaltuk.

Itt van a nagy kettősség, hogy a szerkezetünk, az emberségünk, és az emberségünkben a gyermekség, a tiszta természet valahogy elromlott. Közbeékelődnek dolgok, amik akadályozzák azt, hogy halljunk. Most visszacseng a fülünkbe, hányszor szerepel az evangéliumban: a süketek hallanak, a vakok látnak, a bénák járnak, hirdetik az evangéliumot a szegényeknek… A vakság meg a süketség van rajtunk sokszor. Hiába mondja-mondja Isten; hiába van tele az egész levegő, a légkör, minden, Isten titkaival. Megtestesült, eljött, itt van. Részesülünk belőle minden nap. De annyira nehéz lett, megterhelt lett a mi emberi lényünk! Mi mást látunk. Másképp látjuk a dolgokat. Másképp halljuk, mint van. Millió filozófia. Túl okos az ember. A propaganda betölti a világot, de más szerepel a propagandában. Coca-cola, annak egész nagy, hatalmas hírverést csapnak. Tömít, tömít… eltömő anyagok bennünk, hogy ne lássunk, ne halljunk. Ne lássuk azt a tiszta, végtelen tiszta isteni gyermeket, aki Máriával és Józseffel ott van. És semmi más nincs ott.

A mi életünkben is mennyi halmozódott föl, mennyi vont el tőle! Egy egyszerű dolog: hogy imádkozzunk. Mennyi dolgot kell az embernek legyőzni! Olyankor jelentkezik az ember természetének ez a megterheltsége, beszennyezettsége, rozsdássága. Nem mozdul Isten gondolata, hívása szerint; az igazságok, a titkok, a szeretet hívása szerint. Ezért van ennek a kis gyermeknek olyan óriási munkája itt köztünk a földön: a szórólapátjával a szérűt megtisztítani. Bennünket megtisztítani; azt a sok-sok hulladékot kisöpörni, amit az ösztöneink fölhalmoznak bennünk.

A táplálkozás ösztöne… de nem csak a testi táplálkozásé. Befalni mohón ezt az egész világot, ami Isten és köztünk itt van színesen. Ez a táplálkozás ösztöne annyira betölti az embert, hogy míg odajutnánk, hogy vele éljünk, az ő Igéjével, az ő kenyerével, addigra már jóllaktunk minden mással.

 

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen