meg emlékezések

Ma 1848as szabadság forradalom ünnep napja van ilyenkor ember meg áll át elmélkedik azon

48as forradalom harcsasok menyit viselték azt nehéz keresztet amit nemzetért tetetek hogy

jobb legyen életünk de sokan ezen napon forradalom napján elesztek életüket vesztették

illő úgy gondlom ezekről meg emlékzeni erről emberekről akik értünk életüket vesztették

ezen napon azok emberek akik48as forradalomba voltak sokan elesztek ebbe harcba

elesztek és életüket vesztették ezen jeles napon illik róluk úgy gondlom meg emlékzeni

róluk országba fel vonták nemzeti lobogót meg szólal himnusz ezekről emberekről emlékeznek

meg országszerte akik élet6üket vesztették ezen jeles napon ilyenkor ezen napon egész-nap

mindenütt meg emlékeznek szabadságág harcban elesztek emberekről ők tenni akartak

valamit országért védték nagyon életüket vesztették ezen napon illik meg emlékezni róluk

ilyenkor mindenütt országba fel vonják lobogott és meg emlékeznek erről mi történt

48as forradalom napján nekünk csendebe át elmélkedve meg emlékezünk azokról

emberekről elesztek ezen napon .Az 1848/49-es forradalom és szabadsághgarc a magyar történelem talán legfontosabb eseménysorozata volt, hiszen először mutatkozott meg markánsan népünk összetartó ereje, nemzettudata, szabadságszeretete és büszkesége. Olyan hősök és hazafiak küzdöttek a szabad, önrendelkező, új Magyarországért, mint Kossuth Lajos, Petőfi Sándor vagy Damjanich János. Harcuk 1849 tavaszán győzelmet aratott Ausztria felett. A küzdelem mégis vereséggel zárult mégpedig az orosz beavatkozással kialakuló túlerő miatt. Nem szabad azonban soha elfelednünk legnagyobbjaink történetét, azokat az éveket, melyek a magyar történelem legkiemelkedőbbjei közé tartoznak.

Ennek a bizonyos “programnak” nyolc legfőbb eleme a következő volt: a magyar nyelv hivatalossá tétele, a közteherviselés bevezetése, a jobbágyfelszabadítás végrehajtása, az önálló, magyar országgyűlésnek felelős nemzeti kormány megteremtése, az Erdéllyel való unió, a királyi városok egyenlő szavazati joga, a sajtószabadság, és a feudális kötöttségek – mint az ősiség, a 9-ed, 10-ed és robot – végleges eltörlése. A felsorolt reformokért folyó harc az egymás után zajló négy országgyűléseken zajlott, az 1830/1836 –os, az 1839/1840-es az 1843/1844-es és végül az 1847/1848-as diétákon. A liberális reform nemességnek az országgyűléseken azonban nem sikerült megvalósítaniuk a kitűzött célokat, az egyetlen igazi eredmény csupán a magyar nyelv hivatalossá tétele volt az 1843/1844-e országgyűlésen.

Azonban Kossuth Lajos (1802-1894) a sátoraljaújhelyi megyeháza jegyzője, majd az első reformországgyűlésen távollévő főrendi követ, új lendületet adott a küzdelemnek, amikor 1841-től 3 éven át a Pesti Hírlapban mutatta be az ország népének a reformokért folyó küzdelmet.A reform kor legfontosabb országgyűlése az 1947 novemberében kezdődő diéta volt. Az alsóházban Kossuth, a felsőházban pedig Batthyány Lajos vezette, reformokért küzdő képviselők törekvései azonban megint elakadtak, az udvarhű konzervatívok ellenállásán. Az első áttörést az 1848 március 1-én Pozsonyba érő párizsi forradalom híre hozta, mert ezt követően Kossuthék végre összegezhették, és írásba foglalhatták legfőbb követeléseiket. Ezután a Bécsben is kirobbant forradalom hírére megijedt konzervatívok jóváhagyták a követeléseket az alsóházban, majd a felsőházban is. Azon a napon – 1848 március 15-én – mikor a pozsonyi magyar országgyűlés 72 tagú küldöttsége Kossuth és Széchenyi vezetésével ünnepélyes keretek közt indult el Bécsbe, hogy a királlyal hagyassák jóvá a Magyarország új polgári berendezkedését jelentő reformokat, Pesten is kirobbant a forradalom. A Petőfi Sándor és Jókai Mór nevével „fémjelzett” márciusi ifjakhoz csatlakozó liberális nemesek, mint Nyári Pál elérték, hogy a Helytartótanács átvegye a Kossuthék Bécsbe vitt követeléseit is tartalmazó 12 pontos petíciót és a cenzúra eltörlését.

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

 

azért támogosa alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépe12 pont.jpg