házasok

Azért kell a családi otthont is úgy berendezni, hogy valami jele legyen annak, hogy ez egy egyházi intézmény, az Anyaszentegyháznak egy sejtje, tehát ott a Szentírás – az igeliturgia folyik –; ott a feszület – az áldozatos szeretet liturgiája folyik.

Sokszor úgy volt régen, mint hogyha egy falu épített volna templomot, de aztán ott hagyta volna üresen. Se harang, se istentisztelet, semmi. Megkötötték a házasság szentségét, de aztán semmi ima nem hangzik el, a Szentírás nem szól, nem énekelnek, nem folyik az életüknek a szentmiséje, áldozata, nincs kommúnió, igazi krisztusi egymás szolgálata, egymás szeretete… ilyen volt a régi, elfelejtett házasság.

Most mintha ezen a téren léptünk volna egyet előre. Növekszik a keresztény házasságoknál, esküvőknél ez a tudat, hogy mi Krisztus munkatársai, a Szentlélek munkatársai vagyunk, az Isten országának hordozói. Isten országát hordozó kis közösségek, egyházközösségek vagyunk. És ezekben az egyházközösségekben mink élni akarjuk az evangéliumot, minél hűségesebben, minél hitelesebben. S ezeken keresztül mi hirdetni is akarjuk az evangéliumot és ezt a szeretetet, ezt a teremtő, megváltó, irgalmas és közösségformáló szeretetet. Azzal is, hogy a nagy egyházba beleépülünk az ünnepein, a liturgián keresztül, a karitászán keresztül, és így tovább, a megmozdulásaiban részt véve. Még a fönntartásában is.

A szeretetnek a művészete az, ha értünk hozzá és tudatosan akarunk is közösséget építeni Isten szerint, ahogy Isten kinyilatkoztatta. Isten kinyilatkoztatásában a Szentháromság is közösség, és ott ugye az egyik kapcsolat, egybekapcsoló tényező a közlés, az ismeretközlés: az Atya szól, mindenét mondja a Fiúba. A Fiú – felel.

Azért a közösségépítő krisztusi szeretet közösségeiben is kell, hogy szóljunk, hogy kapcsolatban legyünk egymással, hogy informatív dialógus, párbeszéd menjen; az életünket, élményeinket mondjuk egymás felé, közöljük egymás felé valamilyen módon.

Aztán a Szentháromságban ott van a másik, az Atya és a Fiú szeretetének a titka. Az a szeretet nem merev, statikus, megállapodott valami, hanem abból és azon keresztül az egész isteni valóság odaajándékozódik, továbbajándékozódik: ez a Szentlélek személye, az Atyát és a Fiút ilyen csodálatos szeretetben összetartó

 

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13