Szentlélek dolgozik emberbe

Kicsikét térjünk mai ünnephez vissza ma szentlélek eljövetele van mi amikor meg

bérmálkoztunk életünkbe be fogatuk szentlélek erejét az lírányit minket az életbe minket

néha van olyan amikor rossz beteszi lábát hozzánk és nem is igazán akar közünk elmenni

belén költözött de ilyenkor magunkba erőt veszünk ki tüzük azt célt hogy mi előbb vissza

fogadjuk urat lelkünkbe akinek szabad akaratot adott nekünk jóra kel fel használni életünkbe

tudjon bennünk Szent lélek ereje meg nyilvánulni életünkbe munkánkon is meg lehet tapasztalt-ni

másik emberel érezze bennük szentlélek dolgozik az ember be is mindent úgy teszi ahogy neki

meg sugalmazza neked az életedbe nagyon fontos életünkbe működjön szentlélek ereje

ő irányítani fog életünkbe mégis elesünk segít szentlélek ereje elvezetni és jó útra irányítani

minket meg bánjuk amit elkövetünk újra fel lángol bennünk szentlélek ereje aki majd

segít-neked minden ügyeidbe helyre hozni elintézni neked hányszor van az életünkbe nem

bírjuk meg oldani úgy gondolkozik egyes emberek aki életét égiekre bízta annak szó ha

nincsen neki meg oldatlan ügyei mert szentlélek segít-neked meg oldja neked és jó útra

irányt csak engedni kel életünkbe szentlélek dolgozzon bennünk irányítson minket

mindig életünkbe akkor lesznek jó döntések életünkbe amit az ember nem igazán fog

utána meg báni . Csendbe van az ember mondjuk beszélgetünk Krisztussal ő meg sugalmazza

neked jót elirányít téged jó útra téged csak engedni kel szentlélek irányítson minket mindig

életen át .vezessen minket szentlélek ereje akkor lesz erünk életünkbe szentlélek erejét

engedni-kel dolgozzon bennünk lesz erünk jó-útra irányítani minket..

kérik tergyen jót feléjük alapítvány felé így van jó cselekedet feléjük égiek többszörösen meg hálják neked,adója 1%kával támogasa

Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13