közeledbe

elnézést kérek olvasoktol teknikai okmiat nem volt tegnap blog  bejegzés törekszek rajta ne igazán ilyen szünet.

Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokaság nyomban megdöbbent, és eléje futva köszöntötte őt. Ő pedig megkérdezte tőlük: “Miről vitatkoztok velük?” A sokaságból így felelt neki valaki: “Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van; és amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták.” Jézus így válaszolt nekik: “Ó, hitetlen nemzédék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém!” fiút, úgyhogy az a földre esve fetrengett és tajtékzott. Jézus megkérdezte a fiú apjától: “Mennyi ideje, hogy ő így van?” Mire ő ezt válaszolta:” Gyermekkora óta. Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szánj meg minket, és segíts rajtunk!” Jézus ezt mondta neki: “Ha lehet valamit tennem? – Minden lehetséges annak aki hisz.”Amikor aztán Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk között: ” Mi miért nem tudtuk kiűzni?” Ő pedig ezt mondta nekik: ” Ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal.”