fiatalok találkozója

Egyik nap ép meg hívást kaptam lapon a mladiafest ifjúsági találkozóra ezt medzsogórba

kezdték el ifjúsági találkozót úgy szervezték össze idén hogy idén ezt ifjúsági találkozót

Máriabesnyőn szervezték meg 3napos találkozó volt ez de én tegnap voltan azon találkozón

meg hívtak meg regisztráltak arra ifjúsági találkozóra engem elmondom amikor regisztráltak

olvasgattam, programokat mik is lesz benne úgy mondva jobbnál jobbak voltak azon ifjúsági

találkozón amin tegnap részt vettem úgy szerveztük ősze dolgokat kocsikkal meg

Vácszentlászlóról indult 8személy ottani hittoktó ember szervezte úgy dolgokat Turáról

menjünk el ifjúsági találkozóra indulás10útán volt délelőtt én mentem velük reggel

9ktől volt regisztráció gyülekező azt követe reggeli imádság amikor meg érkeztünk fél1kor

délelőtt maga nem adom fel fogyatékkal élő ember egyik tagja tartott elő adást ami

igen csak meg ható volt nagyon nem tudta nagy mozgatni lábát de meg gyógyult kicsit jár

már nem adom együttes zenélt 1zenét vége nem adom fel fogyatékkal elő adásnak igen

csak meg ható volt volt mladifest énekkar játszot 2dalt mi kicsit-meg mozgathattuk magunkat

egyik fiatal meg dolgokat hogy kel úgy tettük nagyon jó érezte magát mindenki azt követte

11óra után Barsi Balázs atya ismert ember nagyon ő szereltről tartott előadást ami igen csak

meg ható volt minden ember társunkat kel szeretni egyiket ember szíve azt diktálta ő nem

igazán szerette az szomszédja ez gondolt félre vezette embert ő nagyon szerette vége felé

amikor vége volt ,atyának elő adás meg kérdezte azok álljanak fel akik szeretni akarják

ember társukat többi meg ülve mindenki fel állt mindenki szeretni akar nagy taps követe

minden elő adás után elő adókat nagyon szép beszédek voltak azt követte délbe imádság

úrangyala kicsike ebéd szünet volt azt követe nagyon lélek dikló elő adás ami úgy mondva

mai világba nagyon meg történt szokott leni női életbe .gyerek elvétel ugye mindenkinek fá

olyan tartott tanúság tételt aki minden nap meg fordul az ember tanácsot másoknak ő

tanúság tétele meg ható volt 3gerekes anyai egyik gyereke ami nem szülhette sokáig

lelki diktál fájt neki nagyon pár évek után tudta az gyerek menyőrságba van érte imádkozik

egyre majd találkoznak fent ez tanúság tétel igen csak meg ható volt mai világba

nagyon meg történt át élik .ez szép meg ható tanúság tétel követe egy mladifest énekar

zenélt nekük 2zenét ami nagyon szép volt azon találkozón ahogy fiatalok mozogtak jól

éreztük magunkat .úgy szervezték programokat kint lenyen szabad téren de idő nem

igazán kedvezett programokat bent volt tartva .épen 4kor elkelt hagyni helyet fél 5kor esküvő volt

arra vissza rendezni dolgokat be álltam segíteni azt követte kicsike szabad program fél6től

volt üldözött keresztényekről elő adást kicsit meg csúsztunk idővel így fél7körül volt esti

rozsa füzér előtte 2 fiatal nő tanúság tételt halodtuk ami igen csak meg ható volt este negyed

8kor mise volt ünnepi mise volt este 9óra vége azt követe fény imádság az már csak kicsike

fény volt bazilika szabad térén amit lámpa oszlopok világítottak meg húsvéti gyertya éget

ot elmélkedve imádkoztunk imádság után húsvéti gyertyáról gyújtottuk mi gyertyánkat

az szép volt esti fénybe bazilika szabadtérén így . Az nap nagyon szép volt minden embernek

akik részt vetek azon ifjúsági találkozzon éjjel fél11kor jöttem haza . Jól éreztem magam

egész nap