egy elmaradt elő adás

Ép be ütemeztem egy hétköznap elmegyek egy szociális otthonba lévő macska jajra de nálam

közbe jött valami így előtte nap május30án üzentbe értékesítem pedagógus Juditot nem akartam

zavarni üzenet küldtem neki tudom azzal nem fogom őt zavarni azon napon volt épen

pedagógus tovább képzés Pesten amiatt maradt el május30ai szerdqai foglakozás bent az

alapítványba meg biztos Julika néninek dolga volt be helyettes Boda Marika néni se tudta válni

helyesítést biztos azért maradt el foglakozás nem volt olyan pedagógus aki helyesítést-te

volna pedagógus Juditot .amikor értékesítem hogy ne várjanak holnap május31én szociális

otthonba mert nekem közbe jött valami épen azért nem tudok elmenni épen vártam

üzenet elfogadta rá pár perc elteltével közlik smsbe hogy járvány miatt is lekelt nekik

mondani szociális otthoni elő adást meg ami követe volna ebéd utána egy kis buli az is

elmard értékesítek engem amikor épen értesítem pedagógust nem megyek erre akkor írta

tudomásul vette mondta május 31 szociális otthoni elő adás meg amit be ütemeztek akóra

előtte napokba lekelt mondani értesítették pedagógust Juditot otthonból ne jöjjenek épen

járvány van bent otthonba ne akarja senki elkapja betegséget így azért maradt el május

31ei szociális otthoni program de még mondták akkor nekem smsb ha újból eldöntik

és meg beszelik idő pontot hogy otthonnak is meg az alapítványnak jó idő pont értesítenek

új idő pontról meg tudom új idő pontot előre fogom jelezni .ez most nekem kedvezett el maradt

ez program lehet másik idő pont ami mindenkinek jó lesz ara eltudok én is menni megint

nagy lesz öröm ott is engem akkor újból találkozhatnak velem az nekik is ifjoncoknak nagy öröm

ám látnak engem új idő pontról ha meg tudom új idő pontot mikor lesz macska jaj elő adás

szociális otthoni előre jelezni fogom önöknek .