a szeret milyen fontos mai világba

Kicsit folyatjuk elmélkedésünket a szeretetről mai világba igen csak meg lehat érzeni

szertelenséget ami folyik biztos van olyan hely ahol egyik embert nem szerettem ő neki nem igazán

szíve Csücske így elkezdik azt ami nem szép dolog keresztény ember nem csinálja azt biztos

hogy nem szereti másikat nem akarja szemibe venni meg nem beszél hozzá úgy mondva ez

nagyon rosszul esik másiknak higgyék kel nem szabad ilyet egy községbe se éreztetni lehet

előfordul ilyen de nem szabad ilyet éreztetni mai valagba meg figyeljük olvassuk média dolgait

mondjuk ami arról szol hogy barátok legyen egy társágba több ember ere olvas i ember hogy

olyat tesz másik felé minden rosszat meg tesz kerék kötésbe tesi őt érezze azt hogy igazából

őt nem szereti ebbe kérdezem önöktől hol van az barátok nem szeretik egymást ilyen úgy

gondlom,nincsen média találja ki nyomatja agyunkba nem kel szereti másik-embert. igen

is szeretni kel mai világ kivan éhezve szeretetre meg lehet tapasztalni ha úgy járjuk helyeket

hogy hiányzik szeret másikból ,mert országba sok helyen az van nem kel szeretni másat

minden rosszat értetjük másikkal nem szeretem őt sok helyen igen csak ez működik együtt

vannak de levegőnek nézi itt is hiányzik szeretet másik társam felé .nekünk nagyon fontos

dolgunk van mai világba aki éhezik szeretetre tovább adjuk minden ember társunkhoz

szerettet érezzük szeretet minden embernek eljut akor igen csak működni fog az minden

ember társunkat szeresük ezért nagyon fontos imádság legyen világba szeret országba mindenüt..