meg szokás dolog

Kicsikét elmélkedjünk el meg szokás dogról ugye ennek vannak-az embernek jó meg szokásin az

jó meg szokás jóhoz szokott vezetni de úgy mondva egy közeledés dologba nem illő meg

szokásból csinálni dolgokat nem jó hoz vezet milyen egy ember épen neki áll kerékpározni

rója kilométertett neki ez van út kitűzve célul van olyan egy úton járjuk voltunk azon

útvonalon menjünk ugye aki ismeri azt útvonalon jár annak nem igazán kel szemi az szokásból

megy végig útvonalon ez jó szokás ember számára be idegződve örömmel járja jó meg szokást

dolgot elkezdte egyszer útvonal járást legyen zarándokút ugye az út vonal meg szokott dolog

idő meg szokás embernek amiből nem is akar engedni belőle elkezdte jó meg szokás nem enged

belőle amíg bírja .vannak embernek van olyan rossz be idegződött dolog amiből magunk

nem igazán engedünk úgy gondoljunk neki jó meg szokás de nem jóhoz vezettető út

vonal ember mondjuk elkezdjük pótszerek nyúl az csak bennünk a örömöket keressük benne

ilyenbe igyunk valaki olyat magának öröme de nem igazán les jó meg szokásba ebbe dologba

ő, érzi jó szokásnak de nem jó meg szokás dolog ember szerveznétek az meg szokás ,nem jó

szokásokat elkel engedni jó szokást kel be végezni emberszámára jó szokás legyen ember

életébe mindig jó mindig jó úthoz vezet jó meg szokás.