meg oldás kis segítségel

Hányszor van úgy az ember hogy tud valamit mert épen elesdte valakitől de úgy van lehet

vele nem igazán akarja kamatoztatni életébe amit el leste másiktól azt alapot ,de ugye ilyenkor

az alap amit eleste az ember másiktól azt életébe senki nem fogja el venni tőle azt úgy mondva

az ember meg tanulta dolgot lehet hogy életbe olyan helyzet alakul ki épen meg kéne csinálni

azt valamit azt amit meg tanult belőle azt igenis meg tudja oldani ahogy tanulta ő épen ugye

van olyan helyzet elő áll az probléma meg vagyunk ijedve kicsit de ilyenkor úgy van az ember

hogy van olyan ember igenis segítségét kér hányszor úgy lehet ő épen úgy tud segíteni hogy

eligazít téged telefon és meg oldod kis segítséggel úgy ilyenkor 2ember örül egyik akit kis

segítséggel meg oldta amíg másik ember végezte dolgát épen ő egy maga meg oldta .meg

tanulta de lehet még egyszer elő áll probléma de egy kicsit mondjuk meg vagy ijedve

és segítségét kér segítenek neked de mondod neki lehet köszi segítettél mondod hogy

nem is értess hozzál de mondjuk másik igenis ismer téged tudja igenis meg tudod oldani

az alapot amit el lestél mondjuk .másik felette biztos az lesz ne fényezd magad igenis

meg tudod oldani amit meg oldottam neked meg köszönjük neki lehet igaza van

de néha igenis meg vagyunk ijedve hogy nem bírjuk meg oldani azt bajt épen elő

jött igenis erőt kel magukon venni elő idézni tanult dolgokat és akkor meg oldani

bajt ami épen elő jött magukon erőt venni tanult dolgokat elő idézni az fog neked

segíteni meg oldani dolgokat..